Borgermøde om et Agendacenter for Indre By 9. juni kl. 19.00

19. maj 2008

Agenda 21-center på vej for bydelen Indre By-Christianshavn

Indre By omfatter det centrale København fra Christianshavn og Christiania i øst til Søerne i vest, og fra Refshaleøen og Classensgade i nord til Tivoli og Bernstorffsgade i syd (se kort).

Alle borgere, foreninger og organisationer, der er interesseret i et Agenda 21-center i Indre By til at styrke det lokale miljøarbejde, inviteres til møde mandag den 9. juni kl. 19:00 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, København K.

På mødet kan du høre mere om:

rammerne for det nye lokale Agenda 21-center
erfaringer fra oprettelsen af et tilsvarende Agenda 21-center
ideer og visioner fra lokale kræfter

På mødet har du også mulighed for at drøfte dine egne og andres visioner og ideer til et kommende center. Vi slutter mødet med at aftale det videre arbejde med at oprette et lokalt Agenda 21-center.

Borgerrepræsentationen i København har besluttet, at alle bydele fra i år skal være dækket af lokale Agenda 21-centre til at styrke det lokale miljøarbejde. I dag er der fem Agenda 21-centre i København, men der mangler bl.a. et center til at dække bydelene Indre By og Christianshavn. Københavns Kommune giver 1,35 mio. kr. årligt i tilskud til den kommende fond, som skal drive Agenda 21-centeret.

Agenda 21 er en dagsorden for det 21. århundrede, som blev vedtaget på FNs topmøde i Rio de Janeiro i juni 1992. Verdens lande vedkendte sig her for første gang et fælles ansvar for at finde bæredygtige måder for vores fremtidige udvikling, som formår at give alle mennesker værdige levevilkår i harmoni med vores naturgrundlag, og som bevarer vores naturkapital for de kommende generationer.

Værter for mødet er Indre By Lokalråd, Christianshavns Lokalråd, Christianias Kulturforening, Grøn Agenda Christianshavn og Center for Miljø i Københavns Kommune.

For yderligere information om mødet, kontakt Tim Jensen, Center for Miljø, tlf. 33 66 59 95 eller tijens@tmf.kk.dk.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Se Agenda 21-teksten og dens 27 punkter for en ny verdensorden.

Se tidligere blogindlæg om Dogme 2000 samt Aalborg-charteret, som danner udgangspunktet for Københavns Kommunes arbejde med Local Agenda 21.

 

Share