Kinesiske støvlandskaber

31. oktober 2008

Den canadiske fotograf Benoit Aquin er netop blevet udpeget som vinder af Prix Pictet fotokonkurrencen med en serie billeder fra Kinas løssområder, hvor støvskyerne fremtryller udvisket betagende, næsten surreale stemninger med genklang i den kinessiske maletraditions monokrome landskabsbileder.

Men baggrunden er mere dyster – og en del af juryens begrundelse for at pege på billedserien “The Chinese Dust Bowl” som vinder. I dag er 18% af Kinas areal ørken. 22% heraf, eller et areal ni gange større end Danmark, er menneskeskabt ørken. Overgræsning, stadig dybere vandboringer og allehånde kortsigtede behov er med til at indskrænke fremtidige generationers livsrum. Og FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan sagde ved prisoverrækkelsen i Paris: “It is my hope that the Prix Pictet, the world’s first prize dedicated to photography and sustainability, will help to deepen understanding of the changes taking place in our world…”

Støvskyerne når ofte helt frem til Beijing. De kraftigste storme når ind over Korea og Japan og kan registreres på den anden side af Stillehavet.

Aquins billeder er udstillet i Paris frem til 8. november sammen med de øvrige 17 finalisters bidrag. Herefter vil udstillingen blive sendt på tourne rundt omkring i verden.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Benoit Aquin & Patrick Alleyn: The Chinese Dust Bowl, The Walrus, oktober 2008.

Andrea Bakacs: Benoit Aquin, Photography for a Greener Planet 10.07.2008.

Matthew Knight: Images of China win new photo award, CNN 31.10.2008.

Share