Arktiske faresignaler

29. august 2012

Dette år har bragt endnu en tankevækkende klima-rekord – havisens udstrækning over Arktis er allerede nu mindre end på noget tidspunkt i den periode, man har været i stand til at måle den, der afsmeltes dagligt et område omkring det dobbelte af Danmarks areal, og denne sommers minimum vil først indtræde sidst i september, så det tegner til at blive en markant ny rekord – som man også kan se af den røde linje på grafen herunder.

Dette falder sammen med iagttagelser over Grønlands indlandsis, hvor man for blot en måned siden for første gang i de godt de 30 år, man har kunnet monitorere isfladen via satellitter har kunnet iagttage afsmeltning fra så godt som hele indlandsisens overflade (se blog-indlægget Ny afsmeltningsrekord på Grønland).

Havisens udstrækning svinger kraftigt mellem sommer og vinter, men sommerminimum i september synes i år at blive blot det halve af den gennemsnitlige udstrækning i 1980erne. Forestillingen om et helt isfrit Arktis i sommertiden, som for blot få år siden var et teoretisk fjernt scenario – måske ved udgangen af århundredet – synes det med den nuværende udvikling at ligge blot 10-20 år fremme.

Isens hvide flader er som et gigantisk spejl, som reflekterer langt mere af sollyset end det mørke vand eller blot grødisens gråagtighed. Hvor isens sommerudstrækning i 1980erne var omkring 8 mio. km², så vil den i år komme under 4 mio. km². Således vil der i forhold til 1980erne i 2012 være 4 mio. km² mere åbent hav, som absorberer en markant større del af solens indstråling. Denne sommer lagrer dermed mere energi i havet, som gør at isdækket hvor det stadig findes, bliver tyndere, så sandsynligheden for endnu en sommerrekord næste sommer bliver endnu større … så situationen nærmer sig det selvaccelererende.

Klimaforskerne taler om tipping points, hvor en balance med en given variation afløses af en selvaccelererende udvikling. Og Arktis er et af de steder, hvor et tipping point er nærmest forestående, hvis ikke allerede det er sket.

En følgevirkning af afsmeltningen over Arktis er, at store mængder metan, som ligger indkapslet i permafrosten i de sibirske egne og i en nedfrosset havbund, frigives til atmosfæren. I forhold til CO2 er metan kortlivet, men dens effekt er ofte regnet til 21 gange CO2s drivhuseffekt. I virkeligheden er den i udledningsøjeblikket  nærmere 72 gange stærkere, så udviklingen over de arktiske egne kan meget vel i de kommende år forrykke klimaudfordringen markant.

En anden følgevirkning er, at den nuværende situation, som i høj grad er med til at drive verdens havstrømme, kan forandre sig. Hvis for eksempel Golfstrømmen svækkes eller helt standser, ville vi kunne opleve et markant koldere vejr i Skandinavien selvom det globale klima bliver varmere.

Der er også begyndende forståelse af sammenhængen mellem de mere ekstreme vejr-fluktuationer i den tempererede zone, som man for eksempel kan se denne sommer over USA har med ændringer i de polare jetstrømme at gøre, som igen er udløst af den ændrede sommersituation over Arktis. Neven Acropolis & Kevin McKinney giver et godt rids af disse følgevirkninger på Climate Progress.¹
.

19. september forlyder det, at det isfrie Arkits nu har nået sin maksimale udstrækning for i år. Hvor den Arktiske havis’ rekordlave udbredelse i 2007 var 4,17 mio. km², da nåede satellitmålingerne af isdækket i denne uge ned på 3,41 mio. km².

 


.

Dette diagram visualiserer på en anden måde variationen i den årlige afsmeltning og den generelle trend, som gør, at de fleste isforskere nu regner med, at man vil kunne se Arktis helt isfrit om sommeren fra om mindre end to årtier. Nogle taler om, at det kan ske helt ned til 4-5-6 år frem i tiden ud fra, at den tibageværende isflade bliver stadig tyndere.

13. september skriver John Vidal, som er med om bord på en Greenpeace-ekspedition i det arktiske hav, at selv på 82½º nordlig har de endnu kun mødt pakis af få centimeters tykkelse og et isdække på omkring 50%, som på satellit-billederne synes som fuldt isdække. Så afsmeltningen er tilsyneladende endnu voldsommere end antaget.²

Dette kort stammer fra en præsentation, som lederen af NASAs klimaforskningsafdeling James E. Hansen rundsendte i dag (26.09.). Den viser ikke bare udstrækningen af isdækket på årets rekorddag 17. september, men at der, som John Vidal har observeret det fra Greenpeace’s ekspeditionsskib, i betydelige dele af det areal, som regnes isdækket, kun er tale om et delvist isdække. Den grå cirkel i midten er ikke land, men en “blind vinkel” omkring den geografiske nordpol, som er usynlig for de meteorolgiske overvågningssatellitter.

Se tidligere blog-indlæg om Arktis.

indlæg oprettet af Jens Hvass

John Sauven: Saving the Arctic is environmentalism’s biggest challenge yet, The Guardian 24.08.2012.

Neven Acropolis & Kevin McKinney: Why The Arctic Sea Ice Death Spiral Matters, Climate Progress 26.08.2012.¹

George Monbiot: Along with the Arctic ice, the rich world’s smugness will melt, The Guardian 27.08.2012.

John Vidal: Arctic sea ice shrinks to lowest extent ever recorded, The Guardian 27.08.2012.

Andrew Friedman: Arctic Warming is Altering Weather Patterns, Study Shows, Climate Central 28.08.2012.

Mie Raatz: To gange Danmarks størrelse forsvinder dagligt på Nordpolen, Politiken 28.08.2012.

George Monbiot: The day the world went mad, The Guardian 29.08.2012.

Fen Montaigne: Arctic Tipping Point: A North Pole Without Ice, environment 360 30.08.2012.

Alister Doyle & Nina Chestney: Arctic summer sea ice might thaw by 2015 – or linger for decades, (Reuters) Planet Ark 31.08.2012.

John Vidal: Is there even less Arctic sea ice than the satellites show? The Guardian 13.09.2012.

John Vidal & Adam Vaughan: Arctic sea ice shrinks to smallest extent ever recorded The Guardian 14.09.2012.

John Vidal: Arctic expert predicts final collapse of sea ice within four years, The Guardian 17.09.2012.

John Vidal: Is there even less Arctic sea ice than the satellites show? The Guardian 13.09.2012.

John Vidal & Adam Vaughan: Arctic sea ice shrinks to smallest extent ever recorded The Guardian 14.09.2012.²

John Vidal: Arctic expert predicts final collapse of sea ice within four years, The Guardian 17.09.2012.

John Vidal: Arctic ice shrinks 18% against record, sounding climate change alarm bells, 19.09.2012.

Justin Gillis: Ending Its Summer Melt, Arctic Sea Ice Sets a New Low That Leads to Warnings, New York Times 19.09.2012.

Stephanie Pappas: When Will Arctic Ice Completely Disappear? Live Science 20.09.2012.

NASA says Arctic cyclone played “key role” in record ice melt, (video) Reuters 21.09.2012.

 

Share