Indlæg tagged med Arktis

UNEP: Permafrosten en tikkende metanbombe

28. november 2012


.
En af de ting, som virkelig har givet stærk resonans i Doha i det sidste døgn, er en rapport, som UNEP fremlagde i går, om den tikkende metanbombe, som ligger gemt i permafrosten, som spænder over store dele af jordkloden nord for polarcirklen. Det er udledninger, som ikke er medregnet i de nuværende klimamodeller, men med den accelererende afsmeltning af Arktis rykker stadig nærmere. Der ligger skønsmæssigt 1.700 gigaton CO2e bundet i permafrosten – eller omtrent det dobbelte af den mængde drivhusgasser, som i dag findes i atmosfæren. Så hvis størstedelen heraf frigives, står vi overfor et klimatologisk tipping point, hvorfra klimaforandringerne vil være selvaccelererende (se Arktiske faresignaler og Permafrosten måske ikke så permanent).

I den 5:46 min. lange video herover anslår rapportens hovedforfatter Kevin M. Schaeffer, at blot en temperaturstigning på 2-3ºC vil udløse et sted mellem 30-60% af den nu indeholdet metan og CO2 i permafrosten, så det er vigtigt at indregne disse drivhusgasser i vores klimamodeller for at få et retvisende billede af, hvilke reduktioner, der skal til for at holde den globale temperaturstigning under 2ºC.

Med denne viden er loftet for yderligere CO2-udledninger for at holde 2ºC-målsætningen blevet endnu lavere. Så deltagerne i COP18 har endnu en gang fået understreget, at det er uomgængeligt at få reduceret udledningerne radikalt i allernærmeste fremtid.

Stadig under udarbejdelse … grafer fra rapporten på vej.

Se indlæg tagged COP18 video, COP18 noter, COP18 linksCOP18COP17COP16, COP15.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Thawing of Permafrost Expected to Cause Significant Additional Global Warming, Not yet Accounted for in Climate Predictions, UNEP 27.11.2012.

Kevin M. Schaeffer  et al.: Policy Implications of Warming Permafrost, UNEP nov. 2012 (pdf).

COP18: We must reform fracking to limit environmental impact, RTCC 27.11.2012.

Fiona Harvey: UN: methane released from melting ice could push climate past tipping point, The Guardian 27.11.2012.

UNEP warns of catastrophic permafrost melt by 2100, RTCC 27.11.2012.

Faisal Baatout: Melting permafrost ‘may speed global warming’, AFP 27.11.2012.

 

Share

Arktiske faresignaler

29. august 2012

Dette år har bragt endnu en tankevækkende klima-rekord – havisens udstrækning over Arktis er allerede nu mindre end på noget tidspunkt i den periode, man har været i stand til at måle den, der afsmeltes dagligt et område omkring det dobbelte af Danmarks areal, og denne sommers minimum vil først indtræde sidst i september, så det tegner til at blive en markant ny rekord – som man også kan se af den røde linje på grafen herunder.

Dette falder sammen med iagttagelser over Grønlands indlandsis, hvor man for blot en måned siden for første gang i de godt de 30 år, man har kunnet monitorere isfladen via satellitter har kunnet iagttage afsmeltning fra så godt som hele indlandsisens overflade (se blog-indlægget Ny afsmeltningsrekord på Grønland).

Havisens udstrækning svinger kraftigt mellem sommer og vinter, men sommerminimum i september synes i år at blive blot det halve af den gennemsnitlige udstrækning i 1980erne. Forestillingen om et helt isfrit Arktis i sommertiden, som for blot få år siden var et teoretisk fjernt scenario – måske ved udgangen af århundredet – synes det med den nuværende udvikling at ligge blot 10-20 år fremme.

Læs mere »

Share

Mere A-kraft kan blive afgørende for USAs klimaindsats

9. juli 2009

NASA-satellitmålinger der grafisk viser hvordan havisen ved Nordpolen stadig bliver tyndere

Det kunne være plottet til en let fordøjelig katastrofefilm, af den slags som oftest kommer direkte ud på DVD:

Videnskabsmænd melder, at de i bogstavelig forstand kan se Jorden tælle ned til uoverskuelige og truende klimaforandringer, fordi havisen i Arktis smelter med større og større hast som følge af den menneskeskabte globale opvarmning.

En gruppe højtstående politikere fra hele verden mødes, og diskuterer hvad man skal gøre. Men ingen synes at have tillid nok til de andre til at turde gå forrest med at skære ned på deres CO2-udledninger, som kunne bremse opvarmningen. Alle venter på alle.

De fleste ledere venter dog især på, at en af de stærkeste ved forhandlingsbordet, USA, får vedtaget sin nye klimalov. Den skal sørge for at landets industri gradvist bremser sine CO2-udledninger, som står for omkring 22 % af verdens samlede udledninger – men der er stadig stor modstand i USA fra magtfulde lobbygrupper og senatorer.

Og så kommer pludselig et udspil fra Det Hvide Hus, som måske kan få klimaloven igennem Senatet: Lad os skære ned på CO2-udledningerne fra fossile brændstoffer og gengæld bygge nye atomkraftværker …!

På samme tid blokerer en gruppe aktivister fra en miljøorganisation store kulfabrikker i værtslandet for at tvinge lederne til at skynde sig til at få vedtaget nogle reduktionsmål som er store nok og som kommer tidsnok – og vel at mærke uden brug af atomkraft.

Men ovenstående historie udspiller sig desværre i virkelighedens, og ikke fiktionens, verden. Den udspiller sig dels i det amerikanske Senat – samt i Italien hvor G8-landene holder møde indtil i morgen fredag sammen med Major Economies Forum (MEF) – de 17 lande i verden, som tilsammen står for 80% af alle drivhusgas-udledninger. Men mens NASA igen melder at man vha. ny satellitdata kan måle, at isen i havet omkring Nordpolen bliver tyndere og tyndere, er G8-lederne i fuld gang med at udtynde deres fælles klimaløfter.

Problemet handler i første omgang om Nordpolens is. Indtil for nylig overlevede størstedelen af den arktiske havis mindst én sommer og ofte adskillige somre. Men tingene har ændret sig dramatisk. Den sæsonbestemte is – dvs. is som smelter og fryser igen hvert år – udgør i dag 70 % af den arktiske havis ved vintertid. Det er en stigning fra 40-50 % i 1980’erne og 1990’erne.

Den tykkere is, der overlever to eller flere år, udgør derimod nu kun 10 % af isdækket om vinteren. Det er et fald fra 30-40 % i forhold til førnævnte periode. Og denne tynde, etårige vinter-is er langt mere sårbar over for sommerafsmeltning, vind og storm. At der bliver mere af den tynde is, fremskynder derfor formentlig det tidspunkt, hvor den globale opvarmning gør Nordpolen helt isfri om sommeren (mere om disse data her.)

Læs mere »

Share

Menneskeskabte klimaforandringer nu påvist på Antarktis

31. oktober 2008

I IPCCs store klimarapport fra 2007 hed det, at der var påvist menneskeskabte klimaforandringer på alle kontinenter undtagen Antarktis. Men nu har forskere i en artikel i Nature Geoscience om temperaturudviklingen ved polerne siden 1900 påvist, at klimaforandringerne også er en realitet på Sydpolen.

Klimaforskere fra University of East Anglia har indtastet en stor mængde temperaturdata fra de polare områder i to klimamodeller – en med og en uden menneskelig indvirken. Herigennem har de kunnet tydeliggøre, at de iagttagne temperaturstigninger ved polerne ikke kan forklares alene ud fra naturlige forandringer, men kun kan reproduceres i modellerne ved at inkludere menneskskabte påvirkninger.

På den Antarktiske halvø (syd for Sydamerika) har man inden for de seneste 50 år kunnet konstatere temperaturstigninger på 3ºC, hvilket er markant mere end den gennemsnitlige stigning globalt set. En accelereret opvarmning ved polerne vil kunne få radikale følger for kloden som livsrum. En optøning af tundraegnene vil kunne frigive store mængder af nu nedfrosne metangasser, som vil accelerere klimaforandringerne, og en afsmeltning af Antarktis’ kolossale landismasser vil på sigt kunne give endog meget store havstigninger.

Se tidligere blog-indlæg: Tøvejr på Nordpolen, Drivhusgasser vælder frem hvor permafrosten viger, Kulstøv øger isafsmeltningen, Klodens CO2-regulering sat ud af spil, Sydpolens ismasser smelter hurtigere end hidtil antaget og NASA-forskere varsler havstigninger på op til 75 meter.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Daniel Cressy: Antarctica hit by climate change, Nature 31.10.2008.

David Adam: Manmade global warming evident on every continent, polar report finds, The Guardian 30.10.2008.

Eoin O’Connell: Formal human ‘fingerprints’ on polar climate, Christian Science Monitor 31.10.2008.

Share

Drivhusgasser vælder frem hvor permafrosten viger

27. september 2008

De arktiske egne gemmer på store metan-depoter, som gennem årtusinder har været indkapslet under den kappe af permafrost, som strækker sig igennem de polare egne. Men med de stadig lunere arktiske somre, som i år gjorde, at man for første gang i historisk tid kunne sejle både den ene og den anden vej omkring Nordpolen, tyder alt efterhånden på, at permafrosten i de kommende årtier gradvist vil tø op, og at store mængder af metan, som stammer fra en fjern fortids forrådnede plantedele, frigives til atmosfæren. Metan er som drivhusgas omkring 21 gange mere aktiv end CO2, så der er en frygt for, at denne optøning vil accelerere klimaforandringerne yderligere.

Forskere har for få dage siden rapporteret, at metan frigives i store mængder fra havområder nord for Sibirien. Man har her kunnet konstatere metan i så store mængder, at det ikke blot blev optaget i vandet, men boblende op fra bunden, og mener at det skyldes huller i havbundens permafrost. Det har været anslået, at metan frigivet fra fastlandssoklen langs den siberske kyst har et lige så stort omfang som fra verdens have i øvrigt.

Metan-koncentrationerne i atmosfæren har ellers været let faldende i de senere år, men man mener, at stigningen i de seneste år kan hænge sammen med, at de store mængder metan bundet af (under) den arktiske permafrost er begyndt at boble frem.

Læs mere »

Share

Grønland: Håndgribelige klimaforandringer

9. august 2008

I den forgangne uge har Time Magazine bragt en række læseværdige artikler om Grønland og klimaforandringer i forbindelse med en rejse sammen med journalister, politikere og videnskabsfolk.

Som det indledende konstateres i Climate Change in Action in Greenland, kan man til tidsskriftsredaktørernes og fotografernes fortvivlelse normalt ikke se klimaforandringer, fordi de udgør så langsomme processer i forhold til årsvariationen og de ekstremer og forskelligheder, som altid har været i klimaet. Men på Grønland er klimaforandringerne håndgribelige. Her på grænsen mellem frost og tø kan man år for år se, hvor langt gletsjerne har trukket sig tilbage, ligesom havisen ud for Ilulissat ikke lukker som førhen, så den vinterfangst som den grønlandske fangerkultur har været bundet op på, i dag har meget trange kår.¹

Læs mere »

Share

Tøvejr på Nordpolen

14. juni 2008

Igen er der foruroligende tegn på, hvor hurtigt klimaforandringerne skrider frem i de polare egne. Denne vinter har isdækket været tyndere end nogensinde, hvorfor polarforskerne forventer, at det isfri område af Arktis i år vil blive endnu større end i 2007, som ellers lå exceptionelt lavt i forhold til udviklingen i de seneste årtier, som har vist en relativt langsomt vigende tendens.

Indtil for få år siden lå risikoen for, at Nordpolen ville blive isfri i sommertiden langt ude i en fjern fremtid, men nu er det ikke usandsynligt, at vi måske vil se isfrit farvand på selve Nordpolen allerede denne sommer.¹

Problemet med afsmeltningen, er at det kan accelerere temperaturstigningerne inde over land i de arktiske lande. David Lawrence, klimaforsker ved National Center for Arctic Research, har udviklet en model for klimaudviklingerne, som viser, at den hastige issmeltning kan medføre en opvarmning over land, som er 3,5 gange højere end den gennemsnitlige opvarmning i dette århundrede. Dette vil accelerere optøningen af tundra-områder, som vil frigøre de store mængder metan, som nu ligger bundet i permafrosten.¹

Metan har en drivhuseffekt, som ligger omkring 21 gange højere end CO2, så det vil yderligere kunne accelerere klimaforandringerne.

Læs mere »

Share

Polarhavet isfrit nord om Sibirien i 2008

3. marts 2008

Polarhavet isfrit til sommer, hedder det i dag i Information.dk. Hvor det indtil for nylig lå hypotetisk langt ude i fremtiden, at Polarhavet kunne blive isfrit, har nylige undersøgelser af satellitfotos sandsynliggjort, at det kunne blive så tidligt som 2013.

Og nu siger den norske glaciolog og klimaforsker Olav Orheim, at med den milde vinter og sidste års varme sommer er der stor sandsynlighed for, at isen smelter i den sibiriske del af Polarhavet, så det allerede den kommende sommer bliver muligt at sejle nord om Rusland fra Beringsstrædet til Atlanten. Det går langt hurtigere end alle havde regnet med, og afsmeltningen er ifølge Orheim “det mest dramatiske klimasignal i hele verden lige nu”.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Se tidligere blog-indlæg: Nordpolen isfri 2013 og 25% mindre isdække på Nordpolen på blot et år.

Jørgen Steen Nielsen: Polarhavet isfrit til sommer, Information 03.03.2008.

Polarhavet kan blive isfrit til sommer, Politiken 03.03.2008.

Share

25% mindre isdække på Nordpolen på blot et år

9. februar 2008

Det fremgår i dag af Politiken.dk, at norske og danske forskere gennem studier af satellitbilleder har kunnet konstatere, at 25 procent af Nordpolen [er] smeltet på et år. Rasmus Tonboe fra DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, siger, at det dels skyldes øgede temperaturer, dels ændrede strømforhold.

Dette er langt mere end de sædvanlige forskelle fra år til år, og hvis dette er en del af en generel tendens, kan isen være helt smeltet på langt kortere tid end det hidtil har været antaget – med store globale konsekvenser.

For blot en uge siden forlød det fra et forskerteam med deltagelse af blandt andre NASA, at Nordpolen på baggrund af studier af de seneste 10 års udvikling kunne være isfri i sommerperioden så tidligt som 2013. Selvom der er udsving fra år til år, er der derfor stærke indicier for, at Nordpolens ismasser er under hastig afsmeltning. Se blog-indlægget: Nordpolen isfri 2013.

Det er blot to uger siden, at NASA i en artikel i Nature Geoscience påpegede, at afsmeltningen af Sydpolens landbaserede ismasser var stærkt accelererende, hvilket kunne lede til stigninger i verdenshavene på op til 2,5 meter i år 2100. Se blog-indlægget: Sydpolens ismasser smelter hurtigere end hidtil antaget.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Share

Nordpolen isfri 2013

1. februar 2008

National Snow and Ice Data Center foretager løbende målinger af Nordpolens isdække. Og nye målinger tyder på, at afsmeltningen i sommermånederne forløber langt hurtigere end hidtil antaget, således at man man vil kunne opleve en isfri Nordpol om blot 5-6 år. Dette er radikalt hurtigere end hidtidige modeller, som har indikeret, at Nordpolen først ville blive isfri i sommermånederne mod slutningen af det 21. århundrede.

Nedenstående kort over den arktiske is’ minimumsudbredelse stammer fra en BBC News artikel: Arctic summers ice-free by 2013. Det viser til venstre isens udbredelse i september 2005, og til højre isens udbredelse i september 2007. De røde linjer angiver den gennemsnitlige udbredelse i perioden 1979-2000.

Der er langt mere information om ændringerne af Arktis’ ismasser på NSIDCs hjemmeside under Arctic Sea Ice News Fall 2007: Melt Season Recap. Her finder man også animationer og kort over temperaturforhold, isens bevægelser etc.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Share