Støt op om en Ansvarlig Fremtid

2. januar 2014

Har lige via Ansvarlig Fremtid skrevet under på et forslag til mit pensionsselskab om øjeblikkeligt at ophøre med at investere i fossile selskaber og i løbet af en femårig periode at afvikle samtlige investeringer i disse selskaber.

Og jeg vil gerne her opfordre ALLE til at gøre det samme.

Principielt kan det være med til at understrege, at de fossile selskaber må udvikle nye forretningsområder, hvis de i fremtiden må fastholde deres styrke – her er DONG et fint eksempel på den forestående omstilling. med Anders Eldrup ved roret, indså DONG den fossile fejlretning og lavede en forretningsplan, hvorefter DONG på ganske få år går fra en ratio på 85/15% mellem den fossile og den vedvarende energisektor til en 15/85%. Og man opgav i svinget en etableringen af række nye kulkraftværker.

Samtidig står det klart, at størstedelen af de i dag kendte fossile reserver må forblive uudnyttede, under jorden, hvis vi skal lykkes at undgå katastrofale klimaforandringer – vurderingerne ligger på omkring 66-80% afhængig af opgørelsesmetoden, hvor James E. Hansens seneste paper siger principielt jo tættere på 100%, jo større chance for at undgå katastrofale klimaforandringer. Værdien af pensionsselskabernes investeringer i fossile aktier må derfor forventes inden for ganske få år at vise sig stærkt faldende.

Særligt vil jeg opfordre andre medlemmer af min egen pensionskasse – Arkitekternes Pensionskasse – til at skrive under, så der ved næste generalforsamling er mange, som bakker op om forslaget.

Divestment, som det kaldes – det at afvikle investeringer i uønskede/uhensigtsmæssige foretagender – har i den seneste tid grebet om sig. Og man har kunnet se byer, universiteter og pensionsfonde mange steder i verden begynde at tage konsekvensen af, dels at det ikke bare snævert drejer sig om procenter, men fuldt så meget om, hvordan overskuddet er genereret, dels at investeringerne i den konventionelle fossile industri med det vi i dag vedom den nødvendige udvikling og det snævre carbon budget, som vi må holde os inden for, faktisk må betragtes som usikre investeringer, hvorfor man systematisk har fravalgt sine investeringer i den fossile industri.

Tilbage i maj 2012 var det ’Tar Sands Day’, og af en opgørelse i den forbindelse fremgik det, at Danmarks fem største pensionsselskaber tilsammen havde investeringer for 2,5 mia. kr. i udvindingen af tar sands i Canada. Der er tale om virksomheder som Shell, BP, Total (FR), Statoil ASA, Exxon, ConocoPhillips, Suncor, Chevron og Imperial Oil.

Arkitekternes Pensionskasse er del af investeringsfællesskabet Unipension, og jeg sendte ved den lejlighed en forespørgsel til Unipension, som kunne bekræfte, at man havde investeringer i samtlige disse selskaber.

At sikre en Ansvarlig Fremtid handler om mere end den canadiske tar sand – at få lukket ned for udbygningen af kulkraften, at undlade at eftersøge skifergas og fossile forekomster i Arktis, når der i forvejen er langt flere kendte ressourcer, end vi nogensinde kommer til at afbrænde, at få gennemført overgangen til et samfund 100% drevet på vedvarende energi – men denne udvinding af tar sand, som med den uforholdsmæssigt store klimabelastning og de kolossale landskabsødelæggelser er noget af det mere absurde, mennesker har sat sig for.

Så det var lidt af en opvågnen, at at mine pensionspenge var investeret i aktiviteter, som accelererer klimaforandringerne – at vi gennem vores pensionsopsparinger, som i udgangspunktet skal sikre fremtiden, rent faktisk er med til at nedbryde fremtidens levevilkår.

Man kunne så vælge at placere sin pensionsopsparing et andet sted, hvor den kunne arbejde for et sundere formål. Det kan da også blive en konsekvens, hvis ikke pensionsselskaberne ser og påtager sig deres rolle i omstillingsprocessen. Men det giver det endnu mere mening at søge at få Unipension og Arkitekternes Pensionskasse til at forvalte vores pensionsmidler ikke bare snævert til vores kortsigtede fordel, men også til fællesskabets og fremtidens levevilkårs fordel.

Hvis man se på Unipensions forside, så står der at: ”Vores overordnede målsætning er at skabe høje afkast på lang sigt under hensyntagen til investeringsmæssige risici og retningslinjer for ansvarlige investeringer.”

Med et sådant formål – langsigtede, ansvarlige investeringer med et lavt risiko-profil – ligger det således snublende nær at gennemføre en konsekvent divestment overfor den fossile industri. Der mangler blot, at vi medlemmer insisterer. Så bak op om Ansvarlig Fremtid nu og vær med til at sikre både din og vores fælles fremtid.

Se tidligere blog-indlæg: Bill McKibben: Global Warming’s Terrifying New Math, IPCC ordinerer stramt CO2-budget, IPCCs fire scenarier: RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 og RCP8.5Anden del af IPCCs store klimastatus lækketJames Hansen et al.: 2°C-målsætningen helt utilstrækkelig, Landskaber under ødelæggelse og Garth Lenz: The true cost of oil.

 

Share