Pave Francis ind i klimakampen II

12. juni 2015

.
Denne 2 min. video introducerer på en for mange nok uventet vis det af mange længe ventede pavelige hyrdebrev om vores pligt til at værne om det globale klima.

18. juni udsender Pave Francis en encyklika, et brev om klodens tilstand stilet til katolikker verden rundt med bud om respekt for Guds skaberværk, de klimaforandringer og den økologiske krise, som truer vores fælles fremtid og allerede i dag rammer verdens fattigste hårdest. Encyklikaen vil blive sendt til kardinaler i alle lande og blive gjort tilgængelig online på fem sprog. 18. juni vil blive markeret verden over med gudstjenester, pilgrimsfærd og symbolske markeringer såvel som i undervisning og studiekredse, seminarer, møder og udgivelser. Der er ikke blot tale om konventionel katolsk forkyndelse. Tværtimod har paven og hans rådgivere som del af de omfattende forberedelser haft konsultationer med fremtrædende politikere og videnskabsfolk fra hele verden for at afklare, hvordan den katolske kirke bedst kan medvirke til, at klimaudfordringen – og det underliggende problem, at vi ikke formår at værne om vores livsgrundlag, skaberværket – bliver taget alvorligt.

Allerede før den er udsendt, har pavens encyklika vakt kolossale forventninger i meget vide kredse. Her et halvt år før klimaaftalen i Paris skal være klar til underskrivelse, ses encyklikaen som en mulig game-changer, som kan være med til at styrke forståelsen af nødvendigheden af et fundamentalt kursskifte og skabe det pres på det internationale forhandlingsklima, som gør det muligt at tage store svære fremadrettede beslutninger.

Således kunne man i går ved afslutningen af to ugers intense klimaforhandlinger i Bonn på den afsluttende pressekonference bogstaveligt se den tydeligt søvnunderskudsmærkede forhandlingsleder Christiana Figueres live op og genfinde sit vanlige glimt i øjet, da talen mod slutningen faldt på den nært forestående pavelige encyklika (se blog-indlægget Klimatopmøde i Bonn 1.-11. juni). For en sådan henvendelse forventes at ville kunne nå bredt ud blandt verdens 1,2 mia. katolikker og at kunne få en betydelig indflydelse. En undersøgelse blandt engelske og walisiske katolikker indikerer, at op imod hver tredje vil følge pavens bud og vælge en mere grøn levevis.

Paven kan fra sin position som religiøst overhoved italesætte vores forbrugskultur, vores grådighed, og manglende solidaritet med en direkthed, som ingen politiker kan det, mane virksomhederne til at tage mere hensyn til miljøet end til bundlinjen og i det hel taget mane os alle til eftertanke og mådehold. Selvom vi endnu ikke kender ordlyden, er der ingen tvivl om, at han vil tale meget direkte ind i vores svigtende lydhørhed og respekt for vores omgivelser, som er i færd med at ødelægge vores fælles livsgrundlag.

Omvendt har ikke mindst den amerikanske højrefløjs fremtrædende klimaskeptikere ført luftkamp mod paven og igennem mange uger næsten dagligt markeret, at han skulle blande sin religion uden om politiske anliggender. Ikke mindst Rick Santorum, katolik og en af aspiranterne til nomineringen som republikansk præsidentkandidat, har været efter paven, at han skulle overlade klimaspørgsmålet til videnskabsmændene m/k – hvortil vittige hoveder har lavet ovenstående billedkommentar. For Pave Francis tager med sin kommende encyklika et vigtigt skridt i at løfte det katolske forståelsesunivers ind i nutiden gennem at distancere sig fra hvad man kunne kalde bibelfundamentalismen (at verden blev skabt på syv dage) og nærme det til det videnskabelige (at skabelsesberetningen er et forståelsesbillede og en vigtig myte, som ikke står i modsætning til videnskabelig tankegang). Der vil stadigvæk være tale om en religiøs tekst, men Pave Francis har samtidig sin uddannelse som videnskabsmand, og det skal blive spændende at se, hvordan teksten formår at bygge bro mellem det videnskabelige og det spirituelle, og om encyklikaen herigennem får den forvandlende kraft i forhold til vores måde at forvalte kloden på, som den fra mange sider er tillagt.

Timingen kommer også perfekt forud for Pave Francis’ besøg i USA til september, hvor han dels skal tale ved FN i forbindelse med vedtagelsen af de nye bæredygtighedsmål, som vil være stærkt knyttet sammen med en klimaindsats. Dels skal han tale i den amerikanske kongres, hvoraf omkring en tredjedel er katolikker – og en betydelig del heraf klimafornægtere. Så det er ganske interessant at se, hvad der sker, når deres kirkelige overhoved i Kongressen markerer, at grådighed, forurening og miljøødelæggelse er syndigt, at man af respekt for Guds skaberværk må værne om fremtidens levevilkår og ophøre med at ødelægge klodens miljø og klima. Pave Francis er på den led ikke bare sjælesørger. Han har tværtimod meget direkte gået i rette med den form for trickle down-økonomi, som republikanerne sværger til, at man ved at gøre de i forvejen rig endnu rigere, gavner alle. For som han siger, hver gang der kommer mere i bægeret, bliver det blot på forunderlig vis endnu større, så uligheden og er større end nogensinde. Med Pave Francis vil vi således få trukket den sociale, den humanitære, den bæredygtighedsmæssige og den etiske dimension af klimaindsatsen (og manglen derpå) kraftigt op.

.
Videoen herover er udarbejdet af Catholic News Service og publiceret forud for udgivelsen af Pave Francis’ encyklika. Det giver i forhold til videoen ovenfor et mere ædrueligt historisk-teologisk perspektiv på den katolske kirkes klima- og miljøperspektiv, som det har udviklet sig under Pave Francis.

Herunder er der i første omgang samlet et udvalg af de voldsomt mange artikler, som igennem de seneste måneder har været skrevet om Pave Francis’ encyklika. Jeg vender tilbage med mere, når den foreligger.

Update 15.06. – Alt var ved at være klar til offentliggørelsen torsdag middag europæisk tid, og pressen var blevet stillet i udsigt, at den ville få encykikaen stillet til rådighed nogle få timer før. Men her tidligere på aftenen europæisk tid blev en draft version blevet lækket af det italienske Magasin L’Espresso. Dermed er der ved større klimaudgivelser efterhånden ved at tegne sig en tradition for sådanne forsøg på at forstyrre offentliggørelsen. Spørgsmålet er, om det lykkes, eller om det blot fører til yderligere omtale, fordi der bliver en historie at fortælle selv i en række medier, som ellers blot ville have forbigået udgivelserne i tavshed. Det gælder i hvert fald for IPCCs rapporter, og måske det også er tilfældet her. I hvert fald var der i løbet af den seneste dage bygget så meget op til udgivelsen, at der mere er tale om en lidt tidlig fødsel. Foreløbig har Vatikanet fordømt den utidige udsendelse og gjort det klart, at der ikke er tale om den endelige udgave, samtidig med at man understreger overfor pressen, at man har en aftale om ikke at offentliggøre teksten får torsdag middag. Indtil nu er det kun en italiensk udgave, som er lækket. Men i betragtning af, at den udsendes samtidig på fem sprog, er der givet kun små sprogafpudsninger tilbage for at sikre, at de fem udgaver alle taler med én tunge.

Her på Strøtanker vil jeg vente til på torsdag, hvor den officielle udgave skulle foreligge ved middagstid, med at forholde mig nærmere til indholdet i den 192 sider lange tekst, som vi allerede nu ved får titlen Laudato Si’ – en reference til Frans af Assisis prisen af Guds Skaberværk – som indtil en mere officiel dansk oversættelse foreligger må være noget i retningen af Lovet være du. Hvis man ikke kan vente med at få en nærmere fornemmelse af teksten, så er der en række fyldige citater derfra i blandt andet The Guardians dækning deraf her til aften, som er oversat til engelsk. En første indikation af, at en sådan encyklika vil kunne nå endog meget langt ud, er, at den har fået en kolossal omtale ikke bare i de medier, hvor klima- og bæredygtighedsproblematikken normalt følges tæt. Der optræder lange og fyldige redegørelser af mennesker, som ikke normalt skriver om klima i medier, hvor klimaproblematikken normalt fylder meget begrænset. Her få timer efter lækket, er der allerede mange hundrede artikelhenvisninger på Google. Gavin Schmidt, som har overtaget posten ved NASA efter James E. Hansen, siger til USA Today, at: “The Pope’s encyclical is probably going to have a bigger impact than the Paris negotiations.”

Se tidligere blog-indlæg: Vatikanet: Det er syndigt at forureneVatikanet som klimamodel og Pave Francis ind i klimakampen I.

Se Laudato Si’ i fuld udgave i blog-indlægget Pave Francis’ encyklika: Laudato Si.

Samantha Page: The Most Outrageous Responses To The Pope’s Encyclical On Climate Change, Climate Progress 19.06.2015.

 

Adam Vaughan: The pope’s encyclical on climate change – as it happened, The Guardian 18.06.2015.

Ed King: Pope Francis issues climate call to action, RTCC 18.06.2015.

Cardinal John Onaiyekan, Rabbi David Rosen & Professor Dr. M. Din Syamsuddin: There is no conflict between our faiths and the science of climate change, The Guardian 18.06.2015.

Bill McKibben: Pope Francis: The Cry of the Earth, The New York Review of Books 18.06.2015.

Suzanne Goldenberg & Sabrina Siddqui: Jeb Bush joins Republican backlash against pope on climate change, The Guardian 18.06.2015.

Stephanie Kirchgaessner: Pope’s climate change encyclical tells rich nations: pay your debt to the poor, The Guardian 18.06.2015.

Suzanne Goldenberg: US Catholics ready to follow Pope’s ‘marching orders’ on climate change, The Guardian 18.06.2015.

Coral Davenport: Pope’s Views on Climate Change Add Pressure to Catholic Candidates, New York Times 18.06.2015.

Stephanie Kirchgaessner: Pope calls for ‘open spirit’ towards climate change encyclical, The Guadian 18.06.2015.

Ed King: Pope takes climate debate mainstream in bullish intervention, RTCC 18.06.2015.

Papal Encyclical: key statements on climate, energy and the environment, Carbon Brief 18.06.2015.

John Schwartz: Papal Encyclical Heartens Proponents of Fossil-Fuel Divestment, New York Times 18.06.2015.

David R. Becker: Pope blasts California’s cap-and-trade system, San Francisco Gate 18.06.2015.

Marianne Lavelle: Will Pope Francis’s climate message break through where others have failed? Science Insider 18.06.2015.

Todd Paglia: Pope Francis on the Way to Paris: Revoking King Coal & Big Oil’s License to Pollute, Huffington Post 18.06.2015.

Kate Sheppard: Sen. James Inhofe Argues The Pope Is Wrong On Climate Change, Says The Poor Need Fossil Fuels, Huffington Post 18.06.2015.

Gabe Elsner: Pope Francis’ Encyclical: Clean Energy and the Moral Case for Climate Solutions, Huffington Post 18.06.2015.

Mollie Reilly: Obama ‘Deeply Admires’ The Pope’s Climate Change Encyclical, Huffington Post 18.06.2015.

Anthonia Blumberg: Fox News Pundit Calls Pope Francis ‘The Most Dangerous Person On The Planet’ For Suggesting Climate Change Is Real, Huffington Post 18.06.2015.

David Schaper: Both Catholics, Non-Catholics Applaud Pope For Bold Remarks On Climate Change, NPR 18.06.2015.

Andrea Thompson: Pope’s Climate Encyclical: 4 Main Points, Climate Central 18.06.2015.

Anthony Faiola, Michelle Boorstein & Chris Mooney: Release of encyclical reveals pope’s deep dive into climate science, Washington Post 18.06.2015.

Anthony Faiola, Michelle Boorstein & Chris Mooney: Release of encyclical reveals pope’s deep dive into climate science, Washington Post 18.06.2015.

UNEP Chief Achim Steiner Welcomes Papal Encyclical on Environment, UNEP News Centre 18.06.2015.

Ivey de Jesus: The pope, the climate scientist and the important document, Penn Live 18.06.2015.

Pope Francis: “Bold Cultural Revolution” Needed to Save Planet from Climate Change & Consumerism, Democracy Now 18.06.2015.

Jean-Louis De La Vaissiere: Pope Francis’ description of climate change will scare the heck out of millions, (AFP) Business Insider 18.06.2015.

Laudato si’: Et overblik, katolsk.dk 18.06.2015.

Birthe Pedersen: Paven i klimakamp: Jorden protesterer mod det, vi gør ved den, Kristeligt Dagblad 18.06.2015.

En velplaceret opsang fra paven til verdens ledere, katolsk.dk 18.06.2015.

Chelsea Harvey: The most radical part of Pope Francis’s message isn’t about climate change, Washington Post 17.06.2015.

Aisha Bhoori: Faith Leaders Stand With Pope Francis on Climate Change, Time 17.06.2015.

Nicholas Yeap: This group is waging war on the Pope’s climate change plans, CNN 17.06.2015.

Andrew Seifter: One Big Fact Media Are Missing On Jeb Bush, The Pope, And Climate Change, Media Matters 17.06.2015.

Scott Neuman: The Pope Is About To Weigh In On Climate Change. Not Everyone Is Happy, NPR 17.06.2015.

Paige Lavender: These Republicans Are Way Further To The Right On Climate Change Than The Pope Is, Huffington Post 17.06.2015.

Joe Romm: The Pope Is The Climate Change Churchill Humanity Desperately Needs, Climate Progress 17.06.2015.

Klina Oroschakoff: Sinful coal a problem for the religious Pole, Politico 17.06.2015.

Johannes Hau Nørgaaard: Paven kalder katolikker til klimakamp, Information 17.06.2015.

Emily Atkin & Jack Jenkins: These New Quotes From Pope Francis Could Change The Debate On Climate Change, Climate Progress 16.06.2015.

Mary Wisinewsky: Ahead of pope’s climate message, U.S. Catholics split on cause of global warming, Reuters 16.06.2015.

Jack Jenkins: So What Exactly Is The Pope’s New Encyclical On The Environment Anyway? Climate Progress 16.06.2015.

Travis Gettys: Pope Francis says charity isn’t enough: True Christians give all their money to the poor, The Raw Story 16.06.2015.

Rush Limbaugh: The Pope “Doesn’t Even Disguise” His Marxist Beliefs With Talk Of Man-Made Climate Change, (audio) Media Matters Info 16.05.2015.

Stephanie Kirchgaessner & John Hooper: Pope Francis warns of destruction of world’s ecosystem in leaked encyclical, The Guardian 15.06.2015.

Michelle Boorstein, Chris Mooney &  Anthony Faiola: Draft of the pope’s encyclical blames climate change on human activity, Washington Post 15.06.2015.

Ed King: Lifestyles must change to avoid climate disaster, says Pope, RTCC 15.06.2015.

William Yardley & Tom Kington: Pope Francis, in leaked draft letter, calls for curbing global warming, Los Angeles Times 15.06.2015.

Anthonia Blumberg: Pope Francis’ Leaked Encyclical Draft Attributes Climate Change To Human Activity, Huffington Post 15.06.2015.

Stoyan Zaimov: Scientists Praise Pope Francis’ Encyclical on Climate Change, Foresee ‘Unbelievable’ Impact on Over 1 Billion Catholics, Challenge to Skeptics, Christian Post 15.06.2015.

Jason Plautz: Draft of Pope Francis’ Climate Change Encyclical Leaks, National Journal 15.06.2015.

Jacob Koffler: Pope Francis’ Climate Change Encyclical Leaked Four Days Early by Italian Magazine, Time 15.06.2015.

Philip Pullella: Pope calls for action on climate change in draft encyclical, Reuters 15.06.2015.

Jack Jenkins & Emily Atkin: ‘We Are Not God’: Pope Francis’ Leaked Encyclical Rails Against Exploitation Of Fossil Fuels, Climate Progress 15.06.2015.

Emma Green: Why the Pope’s New Climate-Change Doctrine Matters, The Atlantic 15.06.2015.

John Gehring: What to expect when you’re expecting Pope Francis’s encyclical on the environment, Washington Post 15.06.2015.

Maureen Fiedler: Prepublication interest in Pope Francis’ encyclical on the environment, National Catholic Reporter 15.06.2015.

Sarah Caspari: Pope Francis climate change encyclical seeks to transform debate, Christian Science Monitor 14.06.2015.

Jim Yardley: Pope Francis to Explore Climate’s Effect on World’s Poor, New York Times 13.06.2015.

Laurie Goldstein: Pope Francis May Find Wariness Among U.S. Bishops on Climate Change, New York Times 13.06.2015.

Charles J. Reid, Jr. : Pope Francis, the Common Good and Global Climate Change, Huffington Post 13.06.2015.

Suzanne Goldenberg: Angry US Republicans tell Pope Francis to ‘stick with his job and we’ll stick with ours’, The Guardian 13.06.2015.

John Vidal: Explosive intervention by Pope Francis set to transform climate change debate, The Guardian 13.06.2015.

Nicole Winfield: Before Francis, long line of popes voiced environment alarm, AP 12.06.2015.

Suzanne Goldenberg: Republicans’ leading climate denier tells the pope to butt out of climate debate, The Guardian 11.06.2015.

Elizabeth Mcleod: What does the Encyclical Mean for Climate Change? Conservancy Talk 11.06.2015.

Alister Doyle: U.N.: Pope’s encyclical may have ‘major impact’ on climate talks, Reuters 11.06.2015.

Robert Siegel: Climate Change Is A ‘Moral Issue,’ Says Archbishop On Papal Encyclical, NPR 10.06.2015.

Anthonia Blumberg: Ahead Of Pope’s Encyclical, Few U.S. Catholics Hear Climate Change Discussed In Church, Huffington Post 10.06.2015.

Seven questions about the ecology encyclical you were afraid to ask, (5 min. video) RomeReports 09.06.2015.

Climate encyclical expected to send strong moral message to the world, The Catolic Sun 09.06.2015.

Artur Waskow: Pope Francis inspires 300+ rabbis to sign rabbinic letter on climate, National Catholic Reporter 08.06.2015.

Megan Rowling: Faith groups seek climate deal boost from Pope, pilgrimage, Reuters 08.06.2015.

David Edwards: ‘You’re not a scientist’: Fox host hammers Santorum for trying to muzzle the pope on climate change, Raw Story 07.06.2015.

Natasha Geiling: Santorum: I’m More Qualified Than Pope Francis To Talk About Climate Change Because I’m A Politician, Climate Progress 07.06.2015.

Christopher Hale: Rick Santorum wants Pope Francis to leave science to scientists only when it’s convenient for him, Washington Post 04.06.2015.

Allesandra Galloni: Pope’s climate change aide urges business to favor planet over profit, Reuters 04.06.2015.

Ed King: Santorum tells Pope to quit climate politics, stick to theology, RTCC 04.06.2015.

Jessica Mendoza: Why Rick Santorum doesn’t want Pope Francis talking about climate change, Christian Science Monitor 03.06.2015.

Denin Henry: Pope’s environment encyclical due on June 18, The Hill 04.06.2015.

Ed Stannard: Pope Francis’ climate change encyclical expected to make global impact, New Haven Register 30.05.2015.

Helen Mountford & Kitty van der Heijden: Pope Francis, Business Executives and Government Leaders Come Together for Climate Action, WRI 29.05.2015.

Upcoming papal call to action on climate may result in huge momentum because of church’s unique reach, (AP) Japan Times 25.05.2015.

Catholics organize to promote pope’s climate change message, (AP) USA Today 25.05.2015.

Rachel Zoll: Catholics worldwide prepare to promote Pope Francis’ upcoming climate change encyclical, (AP) Star Tribune 24.05.2015.

James Bruggers: Pope Francis to issue decree on faith, climate, USA Today 23.05.2015.

Tom P: Pope Francis: Causing Climate Change Is a “Sin”, Daily Cos 21.05.2015.

Allesandra Galloni: Pope’s climate change aide urges business to favor planet over profit, Reuters 20.05.2015.

Neil Thorns: How will the world react to Pope Francis’s encyclical on climate change? The Guardian 14.05.2015.

Inés San Martín: Key advisor blasts US criticism of pope’s environmental stance, Crux 12.05.2015.

Nick Gass: Pope Francis aide blasts U.S. climate skeptics, Politico 12.05.2015.

Inés San Martín: Biofuels are a culprit in world hunger, pope says, Crux 11.05.2015.

Peter Burdon: The Pope’s climate message will extend his advocacy for the poor, The Conversation 04.05.2015.

Emily Beament: A third of Catholics would go green if Pope Francis makes statement on climate change – Climate Change – Environment, The Independent 03.05.2015.

Katherine Bagley: Pope Francis Unlikely to Sway Catholic Republicans on Climate Change, InsideClimate News 01.05.2015.

Michael Shank: Blessed Are the Climate Advocates, Slate 01.05.2015.

Chris Mooney: Pope Francis has given the climate movement just what it needed – faith, Washington Post 30.04.2015.

Elise Harris: Pope’s encyclical could have huge weigh-in on climate change talks, Catholic News Agency 29.08.2015.

Harry Bruinius: Pope Francis and climate change: why Catholic skeptics are so alarmed, Christian Science Monitor 28.04.2015.

John Follain: Pope Summons Scientists to Shape Climate Change Debate, Bloomberg 28.04.2015.

Sarah Pulliam Bailey: Obama hints at what he expects to speak with Pope Francis, Washington Post 28.04.2015.

Chris Mooney: Why Pope Francis is about to make a dramatic wave in the climate debate, Washington Post 28.04.2015.

Andrew Hoffman & Jenna White: The pope as messenger: making climate change a moral issue, The Concversation 10.04.2015.

Isabella Burton: Pope Francis’s Radical Environmentalism, The Atlantic 11.07.2014.

 

Share