Donalds klima

28. maj 2016

Nu hvor det ligger i kortene, at republikanernes kandidat til Obamas efterfølger i Det Hvide Hus bliver Donald Trump, synes det på plads at lave et indlæg om Donalds klima, ligesom man kan finde indlæg om Hillarys klima og Bernies klima. Umiddelbart bliver det noget lettere at lave, for klimapolitikken har indtil nu været til at overse i Donalds politiske cirkus. Tilbage i marts sagde han i et interview med Washington Post, at han ikke troede så meget på det med klimaforandringer – og har flere gange hævdet, at der var tale om et kinesisk plot for at svække den amerikanske økonomi. Som oftest bliver det blot til ultrakorte statements – at det er en hoax, bullshit eller a con job. Og med størstedelen af det republikanske parti sponsoreret af fossile interesser for at opretholde klimafornægtelsen er Trump ikke i løbet af primærprocessen blevet modsagt på dette område.

I det hele taget er han i foruroligende lille grad blevet modsagt. Tværtimod har de amerikanske medier villigt ladet sig reducere til mikrofonholdere for hans absurde teater i stedet for at holde ham til ansvar for den eklatante mangel på politiske substans, hans mangel på basal udenrigspolitisk forståelse, hans chauvinisme, hans demagogi og leflen for laveste fællesnævner, hans utilslørede racisme og skingrende islamofobi. Når endelig der er nogen, som har ymtet uenighed, har han jordet sine modstandere så brutalt og i så høj grad ved at gå efter personen frem for bolden, at der med ganske få undtagelser har været tale om en udtalt berøringsangst.

Både medierne og hans republikanske politiske modstandere må derfor i denne tid se sig dybt i spejlet, hvordan de har kunnet lade en sådan gøgeunge udruge i den republikanske primær-rede og fuldstændigt lade ham afspore den politiske diskurs.

Hvis således – Gud forbyde det – hele denne næsten halvandet år lange valgproces i verdens største økonomi ender med, at Donald flytter ind i Det Hvide Hus med sin Playboy-politik, er det en katastrofe ikke bare for USA, men for verdenssamfundet og for verdens videre udvikling. Og det at et menneske med en sådan sans for trætterier og konspirationsteorier, en sådan manglende sans for, at der findes en verden uden for hans amerikanske hvid mand-univers og decideret fladpandede politiske program, kan finde vejen gennem primærvalgenes politiske nåleøje, stiller alvorlige spørgsmål ved, hvordan demokratiet håndteres i verdens rigeste land.

Heldigvis er der lige nu ikke meget, som tyder på, at han vil vinde, for selvom han på landsplan lige nu står til at få stort set lige så mange stemmer som Hillary, så er de fordelt sådan, at de fleste svingstater går til den demokratiske kandidat. Der er endog meget langt fra at vinde et republikansk primærvalg, hvor under 10% af de amerikanske vælgere rent faktisk stemmer, til at vinde det nationale valg. Og lige nu tyder meget på, at han vil fortsætte med sin højrepopulistiske facon, som har givet så stor genklang i primærvalget, uanset, at han er nødt til at redefinere sin strategi ganske fundamentalt, hvis han vil nå ud over sin kerne af protestvælgere.

Omvendt kan der ske meget inden valget i november. Ingen havde for et halvt år alvor forestillet sig, at det blev Donald Trump, som skulle repræsentere republikanerne, og selvom meget lige nu tyder på, at det bliver Hillary Clinton, som ender med at blive demokraternes kandidat, så er hendes modkandidat i det demokratiske primærvalg Bernie Sanders i alle meningsmålinger så meget bedre overfor Trump end Hillary, at det demokratiske konvent i juli kunne end med ikke at turde satse på Hillary og i stedet pege på Bernie som demokraternes præsidentkandidat. Og endelig kan det meget vel tænkes, at vi i år ser yderligere kandidater i højre side af det politiske register, som mest vil trække stemmer fra Trump. Så meget lidt er givet lige nu.

Tilbage til klimaet, så holdt Mr. Trump i torsdags (26.05.) i North Dakota sin energy speech – igen rig på gentagelser og løse påstande og fattig på substans. Dan Vergano har på BuzzFeed sammenfattet 5 Things That Made No Sense. Man ville uden større vanskeligheder kunne finde mange flere, men hans fem punkter giver en god fornemmelse af, hvor Trump vil hen:

1) Nu havde han valgt at lægge sin tale i et kulmineområde, hvor man i høj grad mærker de økonomiske konsekvenser af, at det amerikanske kulforbrug i disse år er radikalt faldende. Men hans løfte om at bringe kulminarbejderne tilbage i kulminerne: “We’re gonna put the miners back to work. We’re gonna put the miners back to work. We’re gonna get those mines open” – og at fjerne de administrative forhindringer for at USA fortsat er storforbruger af kul – ser ikke, at det først og fremmest er konkurrencen fra billig indenlandsk gas og vedvarende energi (og en massiv græsrodskampagne ledet af Sierra Club), som har presset det amerikanske kulforbrug i bund. På blot 8 år er forbruget faldet med en tredjedel.

2) Et af Trumps tilbagevendende statements er, at han vil enten aflyse eller genforhandle klimaaftalen i Paris. Han ser helt bort fra, at det ikke bare lader sig gøre. Han ville kunne svække det amerikanske bidrag, og han vil kunne skade USAs anseelse i resten af verden betragteligt herved, men resultatet af flere årtiers forhandlingsproces lader sig ikke bare lige feje af bordet.

3) Det er også alt andet end sandt, hvad Trump fremfører, at en slækkelse eller fuld fjernelse af miljøreguleringer vil føre til “a flood of new jobs”. Tværtimod har hele energiomstillingen i USA været en betydelig del af den jobskabelse, som er sket ikke mindst i Obamas anden præsidentperiode. Og hvis USAs produkter (for eksempel fra bilindustrien) fremover skal have nogen som helst chance på verdensmarkedet, kan de ikke bare se bort fra miljøregler.

4) Det er heller ikke sandt, at vindmøller vil dræbe alle amerikanske ørne – men karakteristisk, at en mand med præsidentambitioner fremfører et sådant argument, og at pressen lader det passere.

5) Trump har lovet, at hvis han bliver præsident, så vil han gøre USA uafhængig af importeret energi. Men det har Obamas noget forkætrede all of the above-strategi allerede opnået.

EPA, som lige nu er krumptappen i Obamas klimaindsats for den amerikanske energisektor, skal nedlægges, hvis det står til Trump. Canadierne skal have lov til at anlægge deres Keystone XL til tar sands-olien. I det hele taget skal alle miljømæssige begrænsninger fjernes, så der ikke er hindringer for erhvervslivet.

Her blot en række statements fra hans energitale om vandsituationen i Californien, som har igennem de seneste år har været plaget af massiv tørke. Disse udsagn er fejlagtige, løgnagtige og demonstrerer på én gang hans egomani og hans eklatant manglende indsigt i, hvad han taler om.

  • “There is no drought. They turn the water out into the ocean.”
  • “We’re going to solve your water problem. You have a water problem that is so insane. It is so ridiculous. Where they’re taking the water and shoving it out to sea.”
  • “I said, oh, that’s too bad, is it a drought? “No, we have plenty of water” and I said well what’s wrong and they said well we shove it out to sea. And I said why? And nobody even knows why and the environmentalists don’t know why. Now they’re trying to protect a certain kind of three-inch fish. But no, no think of it. So nobody even knows why. And by the way the environmentalists don’t know why.”
  • “And you know I should say this, I’ve received many, many environmental rewards. You know, really. Rewards and awards. I have done really well environmentally and I’m all for it.”
  • “You know my environmental standard is very simple and I’ve said it to everybody: I want clean air and I want clean water. That’s what I want. Clean air, clean water.”
  • “Very, very simple. So anyway so we’re going to be back up here. If I win, believe me, we’re going to start opening up the water so that you can have your farmers survive. So that your job market will get better.”

Hvis man absolut vil høre hans udgydelser, kan man se hans fulde tale her (link). Men hvad Trump vil, er blot klassisk klimafornægtelse. Mere eller mindre den sædvanlige cocktail af fornægtelses-synspunkter, som skal give kortsigtede virksomhedsinteresser ret til at fortsætte på kollisionskurs med vores fælles livsgrundlag bare liiiiiige nogle få år mere.

Det anderledes er mest hans brutale sans for at servere ikke bare klimafornægtelsen, men hele sin højrepopulistiske kampagne, så det går rent igennem i medierne.

Og måske bag hele denne fornægtelse man endda finder en mand, som anerkender truslen fra klimaforandringerne. For i en ansøgning om at opføre en beskyttende dæmning foran en af hans hoteller med golfbane i Irland, refererer han i en ansøgning derom direkte til truslen fra klimaforandringer. Lige nu er der i Trumps lille univers blot flere stemmer i at italesætte klimafornægtelsen.

Peter Gleich, lederen af Pacific Institute, har på Huffington Post en ganske tankevækkende genlæsning af New York Times’ artikel om Donald Trumps energy speech. De to journalister Ashley Parker og Coral Davenport gør her deres yderste for at beskrive Trumps skingre klimafornægtelse i sobert neutraliserede vendinger. Størstedelen af Gleichs artikel består af en omskrivning af disse ordtåger til direkte tale, og jeg har herunder indkopieret Gleichs eksempelmateriale, fordi det på én gang give en god fornemmelse af Trumps primitivt-effektive sprogbrug og mediernes legitimiserende sprogbrug:

Nogle gange – ikke mindst når det gælder et fænomen som Trump – er det bedre at kalde en spade for en spade og en ignorant for en ignorant.

Den helt store udfordring i at sikre, at det ikke bliver ham, som bliver Obamas efterfølger, er, at han i sit reality show konstant skifter positioner. Han siger hele tiden så mange usandheder og fornærmelser, at ingen kan nå at holde ham op på dem alle. Pressen synes for længst at have opgivet det, og hans kernetilhængere er tilsyneladende ligeglade med, hvor mange usandheder og tomme vidtløftigheder, og hvor megen menneskelig primitivitet, han udspyr. Men hvor det ikke er vanskeligt at se, hvordan et sådant fænomen kan løbe det republikanske primærvalg over ende, så er det heldigvis stadig svært at se, hvordan han stillet overfor den demokratiske udfordring skal kunne overbevise mere end halvdelen af den samlede amerikanske befolkning om, at det er ham, som skal overtage Det Hvide Hus efter Obama.

Update 03.06. – Hvis Hillary har sin e-mail-sag hængende tungt om halsen, så synes Donald Trump tilsvarende at stå med en rigtig skidt sag med sit nu lukkede Trump University, hvor han med i bedste fald problematiske metoder har luret en hel masse til at betale enorme summer for seminarer, som langt fra holdt, hvad de lovede – og hvor hans lovede delen ud af sine hemmeligheder om, hvordan man bliver rig, fuldstændigt udeblev. At det så var et universitet, som ikke havde sin licens i orden til at drive universitet, gør ikke sagen bedre. Universitetet er forlængst lukket, og sagen har været under opsejling siden 2013. Sagen vil ikke blive afsluttet og selve retshandlingerne sandsynligvis ikke påbegyndt inden præsidentvalget i november, men her for få dage siden blev der frigivet dokumenter, som allerede er blevet en del af Hillarys bredsider mod Trump.

Og der er masser af ammunition i den sag: “While Trump University claimed it wanted to help consumers make money in real estate, in fact Trump University was only interested in selling every person the most expensive seminars they possibly could,” siger Ronald Schnackenberg, som tidligere arbejdede for Trump University, i et vidneudsagn, som slutter: “Based upon my personal experience and employment, I believe that Trump University was a fraudulent scheme, and that it preyed upon the elderly and uneducated to separate them from their money.”

Trumps modsvar, at gentage i det uendelige at Hillary er en løgner, en løgner, en løgner … kan måske fremkalde jubel blandt hans kærnevælgere, men hvis ikke han sadler om og søger at formulere sig over for bredere dele af den amerikanske befolkning, så vil han fejle gevaldigt. Lige nu synes han blot ikke i stand til at træde ind i næste fase i valgprocessen.

Og den formastelige dommer i sagen om Trump University har han igen og igen i de seneste måneder tilsvinet offentligt, måske i et forsøg på at kyse ham til ikke at frigive materialet. Senest har han fremturet med, at han ikke kunne dømme sagen, fordi han ikke kan være upartisk, når Trump vil bygge en mur mod Mexico, og dommeren ifølge Trump er mexicaner. Hans navn, Gonzalo Curiel, er da også spanskklingende, men han er amerikansk statsborger, født i Indiana. Men selv forholdt dette, siger han, at han er mexicaner og skal væk. Med sine forsøg på personlig nedgørelse af enhver, som står i vejen for ham, demonstrerer han igen og igen en fuldstændigt svigtende dømmekraft, en utilsløret racisme og et eksplosivt temperament som man måske kan slippe af sted med som leder af et privat imperium, men som synes totalt ude af stand til at samle og lede en stor moderne nation. Og hvis man – som det er rimeligt at sige om Trumps relation til resten af det republikanske parti – mest har venner af frygt og strategisk nødvendighed, så vil konstruktionen være tilbøjelig til at bryde sammen, når det virkelig gælder.

For få dage siden havde Trump et gevaldigt opgør med det samlede pressekorps ved en pressekonference, hvor han så at sige skældte journalisterene ud for at gøre sit arbejde. På pressekonferencen udpeger han en for en på en yderst nedladende måde journalister, hvis dækning af hans kampagne han er utilfreds med, fuldstændig som det efterhånden er kommet frem at han rutinemæssigt gør med sit personale og med deltagere i skønhedskonkurrencer (som er han ejer af). Stemningen på pressekonferencen var ganske giftig, og på et tidspunkt bliver han spurgt, om det er sådan pressebriefingerne vil forløbe, hvis det bliver ham som kommer til at overtage Det Hvide Hus? – og han svarer ja. Det synes her som om at han endelig har presset situationen så langt ud, at pressen siger fra.

For eksempel Jack Chaefer giver med sin artikel på Politico: Donald Trump Is a 2-Year-Old. It’s Time for the Press to Treat Him Like One efterfølgende en bidende satirisk oprulning af Trumps adfærd, som han sammenligner med en (selvoptaget/forkælet) toårigs. Hermed underbygger han tidligere vært for The Daily Show John Stewart, som i en nylig samtale med David Axelrod rejste spørgsmålet, om en man-baby som Trump, som har en mands krop, men blot en babys bevidsthed, adfærd og hænder, overhovedet er valgbar som præsident? Det kan meget vel blive den form for humor, som får ham framed som menneskeligt set totalt inkompetent. Det flytter ikke hans kærnevælgeres syn på ham. Men det gør det meget vanskeligere for ham at vinde accept i den brede amerikanske befolkning, og det styrker Hillarys spørgsmål til vælgerne, om man virkelig vil lade en sådan utilregnelig størrelse være manden med fingeren på den nucleare udløserknap?

På det seneste har han fået adskillige bredsider fra demokraternes Wall Street-bekæmper Elizabeth Warren, som har udvist mere mandsmod end samtlige Trumps 16 modkandidater i det republikanske primærvalg tilsammen og som er et oplagt bud på en vicepræsident i et år, hvor venstrefløjen qua Bernie har markeret sig massivt. Samtidig gik Obama i forgårs ind i valgkampen på en måde, hvor han uden at nævne Trump med navn får Trump til at fremstå som håbløst unpresidential og som ødelæggende for de værdier, som USA er bygget på og står for. Og i går fik han fra Hillarys side massiv bredside i en udenrigspolitisk tale, som samtidig latterliggør Trump og udstiller ham som decideret uegnet til at træffe svære beslutninger.

Nærmest fra dag til dag er Lille Donald således gået fra den politiske 2. division til superligaen. Og han må i den kommende fase regne med at få voldsomt meget mere kam til sit hår, end hvad han indtil nu har oplevet i den republikanske børnehave, hvor han stort set har fået lov at agere som et selvoptaget, forkælet barn, uden for pædagogisk rækkevidde.

Selvom det stadig er for tidligt at konkludere frem til november, så synes den Trump, vi har set de seneste par uger ikke at være i stand til at stå distancen, men tværtimod at være let at distrahere og tirre med konstante, mangesidede angreb. På Morning Joe er det direkte blevet spekuleret, om det man lige nu ser, er en Trump, som har fortrudt, og som helst var fri for den kommende valgkamp og et voldsomt krævende præsidentembede.

Man kan kun håbe på, at den republikanske deroute forstærkes dertil, at den kommende demokratiske præsident genvandt flertal begge kamre i den amerikanske kongres. Der er gode chancer for, at det sker i Senatet. Derimod vil et demokratisk flertal i Repræsentanternes Hus kræve ikke bare, at demokraterne får landet deres primærproces optimalt, men nok så meget, at Trump får trampet væsentligt mere rundt i sin egen uduelighed inden valget i november – og at medierne anerkender deres medansvar for at have skabt gøgeungen Trump og håndterer ham som en sådan.

Update 09.06. – i den seneste uges tid har situationen omkring Donald Trump kun udviklet sig til det værre. Flere og flere tager nu offentligt afstand fra hans utilslørede rascisme, enkelte har meldt sig ud af partiet i protest og på vejen ud kaldt ham nazist. Men de fleste i det republikanske parti dukker sig, og mere eller mindre alle partiets spidser har i løbet af de seneste par uger måttet sluge nogle gigantiske kameler.

Denne update handler imidlertid om noget helt andet. På Grist bragte man i går en reportage om en stor annonce, som blev bragt i New York Times umiddelbart inden Præsident Obama tog til København for at deltage i klimaforhandlingerne ved COP15, en annonce, som Trump er medunderskriver af. Annoncen fastslår overfor Obama:

“if we fail to act now, it is scientifically irrefutable that there will be catastrophic and irreversible consequences for humanity and our planet.”

På vegne af forretningslivet siger annonceteksten videre, at: “We support your effort to ensure meaningful and effective measures to control climate change, an immediate challenge facing the United States and the world today,” the letter tells the president and Congress. “Please allow us, the United States of America, to serve in modeling the change necessary to protect humanity and our planet.”

Annoncen kan ses i sin helhed her:

Grist beretter samtidig, at Trump blot to måneder efter at han var medunderskriver af annoncen i en tale for 500 medlemmer af Trump National Golf Club havde sagt, at Al Gore skulle have frataget sin Nobelpris, fordi vinteren havde været kold. Det viser altsammen blot endnu en gang, hvor lemfældig Trumps – og den republikanske – klimafornægtelse er. Og hvor totalt uegnet han vil være til at varetage jobbet som præsident.

Se de tidligere blog-indlæg: Hillarys klima og Bernies klima.

Se blog-indlæg tagged klimafornægtelsepræsidentvalg 2012.

Vil gerne afsluttende istemme Huffington Post, som slutter alle artikler om Trump med en “Editor’s note: Donald Trump regularly incites political violence and is a serial liar, rampant xenophobe, racist, misogynist and birther who has repeatedly pledged to ban all Muslims – 1.6 billion members of an entire religion – from entering the U.S.”

Update 17.06. – I den seneste uge er der kommet meningsmålinger, som med al tydelighed siger det, Donald ikke vil høre fra sine nærmeste rådgivere, at han er ude på et skråplan. For fra at være nærmest lige med Hillary, er han i de første målinger, som er foretaget efter Orlando-massakren (og hans fascistoide reaktioner derpå) hele 12% efter Hillary (37%/49%), og mens 29% har en positiv holdning til ham har 70% en negativ holdning til ham. 55% kunne ikke drømme om at stemme på ham.

Rick Wilson, som er en af dem, som klarest har taget afstand fra Trump og blandt meget andet karakteriseret ham som kræft, som en statist med et delikat anstrøg af fascisme i sin kampagne, udsendte i går over Twitter en hel serie af tweets, som fint opsummerer den indre desperation og de eksistentielle dilemmaer i det Republikanske Parti oven på Donald Trumps reaktioner på Orlando-massakren, hvor de fleste i disse døgn må føle sig fanget i uløselige spændinger mellem at måtte støtte op om partiets spidskandidat og hele deres moralsk-etiske ståsted:

1/ How the actual fuck does anyone at the RNC [Det Republikanske Parti] have standing to act shocked that Trump is not doing the basics of campaigning?

2/ You can’t elide over his utter dipshittery. No matter how much you try to act surprised, you own this. You’re covered in his stench.

3/ History will be so cruel to you.

4/ Your off the record sniping and grumbling is no substitute for moral courage. That’s so DC.

5/ You won’t escape the stain. It’s like a big, visible “No Ragrets” chest tat that will mark your careers forever.

6/ Go public. Man up. Show courage. Say what’s in your hearts; he’s insane. He’s poison. He’s doomed. He’s killing the Party.

7/ None of you are good enough to spin the unspinnable ratfuck that is Trump. None of you can say, “I was just following orders.”

8/ This weekend, people were lined up hundreds deep to give blood to the victims of Orlando. Your Cheeto Jesus was praising himself.

9/ There is no better Trump. There is not Presidential Trump. He is a vile stain on the this Republic.

10/ Your resumes will always read “Worked for a batshit crazy crypto-fascist who destroyed the GOP”

Tilsvarende har Joe Scarborough fra Morning Joe, som er republikansk politiker og personlig ven med Trump, men har vendt sig meget stærkt mod ham for hans  racisme og xenofobi, igen og igen talt direkte til alle republikanske politikere om nødvendigheden at at sige fra – fuldstændig klart og entydigt. De fleste har foreløbig blot dukket sig, hvilket måske kan lade sig gøre for nogle dage. Men for eksempel McCain har været tro mod sin indre partisoldat og været ude med påstanden, at Obama var direkte ansvarlig for Orlando-massakren, fordi han trak de amerikanske tropper for tidligt ud af Irak. Hvis der er nogen årsagssammenhæng her, så er det nok snarere den, at man overhovedet indledte krigen i Irak. Som Wilson så rammende siger, de er alle “covered in his stench”.

I går markerede etårsdagen for Trumps indtræden i det republikanske primærvalg. Meget er sket siden da.

Update 29.06. – Situationen for Trumps kampagne er ikke blevet meget bedre. Han har fyret sin kampagneleder, og han er gået med på at ansætte flere til at drive kampagnen, selvom det stadig synes som om han ikke rigtigt vil anerkende, at han ikke bare kan fortsætte som i primærvalgene. Men han er alvorligt bagefter, når det gælder kampagnefinansiering. Dels synes hans stolthed at gøre det vanskeligt for ham overhovedet at bede om hjælp, dels er de sædvanlige donorer endnu særdeles tilbageholdende, om der skulle dukke en anden løsning op end Trump. For eksempel har nogle af de historisk set største bidragydere til Det Republikanske Parti, Koch-brødrene, som ejer et stort olieraffinaderi-imperium hører til blandt de allerstørste investorer i klimafornægtelse, indtil nu ikke givet ham en krone, men offentligt flirtet med tanken om at endorese Hillary. Det sker nu nok ikke, men i sidste uge lagde de via deres Koch Super PAC Freedom Partners Action Fund 2,7 mio. $ i en kampagne for to republikanske senatorer på valg i svingstaterne Ohio og Nevada, hvor meningsmålingerne lige nu viser dødt løb.

Hvis ellers Trump formår at sikre sin kandidatur på konventet sidst i juli, så vil det sandsynligvis blive et karakteristik mønster. At man undgår at støtte Trump direkte, men til gengæld finansierer lignende opgør i et forsøg på at sikre bevarelsen af et flertal både i Senatet og i Repræsentanternes Hus. Det har man haft siden 2010, og det er herigennem lykkedes at blokere for store dele af Obamas agenda, mens det har henvist Obamas klimaindsats til meget skrøbelige administrative indsatser, som kunne gennemføres uden om Senatet og Repræsentanternes Hus, og som derfor lovgivningsmæssigt hviler på et særdeles skrøbeligt fundament.

Selvom Det Republikanske Parti udadtil søger at holde facaden, så ulmer der i disse uger en voldsom utilfredshed med Trump som partiets kandidat. Mange undgår ham fuldstændigt, og til det forestående partikonvent har det vist sig nærmest umuligt at udfylde talerlisten, da størstedelen af de republikanske topprofiler helst ikke vil associeres direkte med Trump. Han står også overfor en form for oprør blandt de delegerede. For en uges tid siden hed det sig, at foreløbig omkring 400 delegerede var indstillet på at stemme mod deres bundne mandat – hvilket er ganske uhørt. Men der skal gå rigtig meget galt for Mr. Donald, hvis ikke han skal ende som republikanernes kandidat.

Update 15.07. – I den løbende strøm af meningsmålinger har Donald halet lidt ind på Hillary i de seneste dages meningsmålinger, ikke fordi han er blevet bedre til at drive sin kampagne, men fordi offentliggørelsen af resultatet af FBI-undersøgelsen af Hillarys e-mail-sag selvom den frifandt Hillary gjorde det endnu lettere ikke at bryder sig om hende. For uanset frifindelsen, så står det klart, at hun under vejs har nået at fortælle er række usandheder. Så i en række svingstater, hvor Hillary længe har ligget komfortabelt, er han pludselig tæt på, og i enkelte er han lige. Og fremgangen komme på et strategisk set utroligt vigtigt tidspunkt her kort inden det republikanske konvent. For selvom mange republikanere helst så ham hen hvor peberet gror, så det gør den seneste udvikling det sværere at etablere et oprør med ham. Et forslag om at frisætte de nu bundne delegerede er da også faldet, så intet ser ud til at kunne røre den republikanske nominering.

Donald har nu valgt sin vicepræsident, Mike Pence, forretningsmand og  senator fra Indiana. Og han er lige så grå og gennemsnitlig, velovervejet og afbalanceret, som Donald er farverig og utilregneligt eruptiv. Så hvis ellers han kan få lov at komplementere Donald, kunne det måske være en velfungerende akse. Klimamæssigt er de to stykker af samme alen, og Pence har en lang fortid som udtalt klimaskeptiker. Demokraterne var forberedt, da annonceringen blev udsat nogle dage på grund af terrorsituationen i Frankrig, og få øjeblikke efter at det var annonceret, at det blev Mike Pence, som blev Donald Trumps vicepræcidentkandidat, var man klar med en valgvideo med temaet: “Think Donald Is Divisive? Meet His Running Mate” samt informationsmateriale på alle kanaler.

Update 19.07. – I denne uge har Det Republikanske Parti sit konvent i Cleveland. I går var der en overgang optræk til panik da en gruppe Never Trump-delegerede søgte gennem valgtekniske finurligheder at frisætte de forpligtede delegerede fra at stemme på den kandidat, de var valgt for – et heroisk sidste forsøg på at afvise Trumps nominering. Men i dag skete det.

Og så var det endda lige ved, at Donalds kroning blev overskygget af den skandale, det har udviklet sig til, at centrale passager i Donalds kone Ivankas tale var nærmest ordret kopieret fra Michelle Obamas tale ved Det Demokratiske Partis konvent i 2008. Måske lidt ubegavet, og voldsomt provokerende, at det er den slags, som fylder mediefladerne i en situation, hvor man har udpeget en præsidentkandidat med stærkt racistiske, grænse-nazistiske overbevisninger. Måske blot pressens måde at hævne sig på en Trump, som igennem hele sin kampagne i den grad har kørt om hjørner med pressen.

Det med den republikanske klimaindsats bliver der nok ikke så meget af i denne uge, for stort alle de republikanere, som anerkender klimaudfordringen (de findes), har holdt sig væk. Det er tværtimod reality show for fuld udblæsning, sportsfolk, modeller, følelsesmanipulatorer.

Donald Trumps tale ved RNC-konventet i Cleveland, Ohio, 72 min. video 21.07.2016.

Update 03.08. – Nu er både republikanernes og demokraternes konvent overstået. Og hvor meningsmålingene efter det republikanske konvent sammen med afklaringen af Hillarys e-mail-sag gav Trump et convention jump på 3-4%, så han mange målinger var så godt som lige med Hillary, da blev demokraternes konvent ugen efter en fantastisk kontrast til republikanernes dystopi. Og Hillary og Demokraterne står nu, hvor de første målinger foretaget efter det demokratiske konvent er indløbet, med et forspring på 7% eller mere. Man kan håbe, at det holder, for de seneste to uger har vist stadig grimmere sider fra Trump-kampagnen.

Det republikanske konvent er simpelthen for grotesk og umenneskeligt til, at jeg har villet følge med i det og give det plads her. Hvis de mennesker får magt, som de har agt, ser det sort ud ikke bare for USA, men for den globale klimaindsats. Men har til gengæld i blog-indlægget Demokraternes konvent i Philadelphia søgt at indfange kontrasten i demokraternes konvent.

Trump har i de seneste dage på energifronten ment at det der vindenergi ikke fungerede ret godt, og så er det dyrt. Sikkert en ærgelse over en skotsk vindfarm, som meget mod hans vilje har fået godkendelse midt i udsigten fra en af hans golfbaner. Så mente han i en stat, hvor man søger at standse fracking, at de enkelte byer og lokalsamfund skulle have mulighed for at sige nej, hvorefter en af hans få tilbageværende rådgivere sammenligner fracking med a cure for cancer.

Det bliver mere og mere omsonst at forestille sig, at den mand samler sig og formulerer sig samlet om, hvad han vil. Og forståelsen af, at republikanerne har fået nomineret en uhelbredelig sociopat, synes at snige sig ind stadig flere steder.

Når de mange store demokratiske profiler, som det er sket her under konventet, retter deres skyts mod Trump, står han ret alene om at forsvare sig. Og når han selv gør det med yderligere usmagligheder via Twitter og i endeløse medieinterviews, kommer der blot endnu mere betændte udsagn. Så de første republikanere er begyndt ikke bar aktivt at afskrive at stemme på ham, men at erklære, at de går ind for Hillary. Trump selv gør det heller ikke lettere for sit parti at støtte ham, for han har indtil nu ikke villet endorse Paul Ryan og John McCain i deres senatsvalg, hvor de ellers står ekstra vanskeligt, fordi de er i problemer uanset om de fraskriver sig Trump (og mister hans kernevælgere) eller omfavner ham helt (og mister stemmerne fra de uafhængige vælgere og de mere sanddruelige republikanere). Særlig for McCain vil han end ikke kunne regne med at vinde sit primærvalg på statsniveau, hvis ikke han får trump-vælgerne med, og senere ikke kunne klare sig i selve senatsvalget, hvis ikke han markerer afstand til Trump.

Så det ser ud til at der er udbrudt borgerkrig i den republikanske lejr ovenpå det ganske floppede konvent. Trump havde lovet noget helt særligt – og at det skulle blive langt bedre end den slags plejede at være. Men da han så, hvor meget bedre demokraternes var, og hvor meget de fik ud af deres konvent, vendte han på en tallerken og havde ikke haft noget med arrangementet af sit konvent at gøre – han var blot lige kommet at holde talen.

Man må håbe, at det humper igennem en tid mere som nu – at det ikke bliver så meget værre, at de fjerner Trump nu og har tid til at få en ny kandidat på plads. For i bedste fald står republikanerne til at få et knusende valgnederlag og demokraterne til at vinde ikke bare Det Hvide Hus, men også flertal både i Senatet og i Repræsentanternes Hus. Det ville give mulighed for at gennemføre det ganske fantastiske klimaprogram, som demokraterne har vedtaget.

Hvis omvendt republikanerne kommer til fadet, vil de annullere både Kyoto-aftalen og Paris-aftalen, kende Obamas tilsagn om internationale klimastøtte ulovlig og tilbagerulle samtlige hans klimatiltag. Alle støtteordninger til sol og vind skal væk, ligesom alle hindringer for fri kulafbrænding.

Det ville totalt paralysere den globale klimaindsats. Det har hverken USA eller verden råd til.

Trumps kærlighedsaffære med den amerikanske presse er gradvist trådt ind i en mere anstrengt fase, hvor den fortsatte omtale er mindre positiv overfor Trump – og måske blot bekræfter fordommene hos hans kernevælgere, men som tvinger stadig flere vælgere, som traditionelt stemmer republikansk, til at genoverveje deres støtte til fænomenet Trump.  Illustrationen herover til venstre pryder en leder i New York Times, som hudfletter hans økonomiske politik, mens man til højre ser forsiden af næste udgave af Time Magazine, hvor Temaet er nedsmeltningen af Trumps kampagne. 

Update 10.08. – Her to uger efter de to konventer står Trumps kampagne lidt med ryggen op ad muren. Meningsmålingerne viser, at han taber terræn i stort set alle vælgergrupper pånær hvide mænd med lille uddannelse. Et endog meget stor flertal af den spansktalende befolkning stemmer på Hillary, stort set alle afroamerikanere og muslimer. Og gradvist synes der ikke mindst blandt traditionelt republikanske kvinder at være et stort antal, som vælger at undlade at stemme eller direkte at stemme på Hillary.

Og ikke kun vælgerniveau. Siden de to konventer har der så godt som dagligt været fremtrædende republikanere, som er stået frem og sagt, at de ikke kan stemme på Trump. Ganske mange har endda markeret at de vil stemme på Hillary, bidrage til hendes kampagne og aktivt arbejde for, at Trump ikke bliver valgt. Store republikanske donorer som Koch-brødrene har stadig ikke givet Trump nogen form for støtte, men de synes nu aktivt at finansiere alt, som kan sikre, at man også fremover kan udføre det forhalingsarbejde, som i disse år udspiller sig overfor Obamas klimatiltag. Så pengene kanaliseres uden om Trump.

I de seneste dage har Trump også fået en modkandidat fra #nevertrump-bevægelsen, Evan McMullen, tidligere CIA-mand fra Utah. Udover at bringe Trumps valgsejr i Utah i fare og øge Hillarys forspring til Trump yderligere er det svært at se, hvad det kan føre til.

Men Trump gør det heller ikke let for sig selv og sin kampagne. Mandag holdt han sin economy speech. Ét er at den er totalt fyldt med selvmodsigelser og lover skattelettelser for alle og ikke mindst de rige, som vil føre til kæmpe budgetunderskud, samtidig med at han anklager Obama og demokraterne for underskud, som de rent faktisk har mindsket, og Hillarys planer godt nok indebærer øgede føderale udgifter, så har hun også en skatteplan, som vil kunne få de fleste republikanere til at se rødt, men som gør at hendes budget stort set balancerer.

Trump nægter tilsyneladende bare at forsøge at forandre sig, og han synes ikke at have fattet, at der kun var omkring 9% af vælgerne, som stemte i republikanernes og demokraternes primærvalg. Så han skal vinde overfor en vælgerskare som er omkring 10 gange større. Og at han hvis han fastholder det budskab, som gav ham sejren i primærvalget, sandsynligvis vil forære demokraterne en jordskredssejr, der hvis det fortsætter som nu meget vel kan give demokratisk flertal i begge kamre.

Det er heller ikke blevet lettere for Trump, at flere og flere medier er pinligt opmærksomme på deres rolle overfor ham. Således har TV-stationer som CNN og MSNBC nu indført real time fact-checkere, når man transmitterer Trump-taler, så der nærmest i samme sætning som han fortæller at han vil xxx kommer et tekstbanner nedenunder, som fortæller, at Trump tidligere har sagt at han ikke vil xxx, eller at xxx påstand er falsk.

Dette må være ekstremt ressourcekrævende, og der vil givet være svipsere ved nye vanvittige udsagn fra hans side. Men når, som det for nylig fremgik, 91% af hans udsagn i en tale var usande eller fejlagtige, så er man nødt til at gøre noget drastisk, hvis ikke bare man skla slukke for al videre  rapportering.

Et nyt lavpunkt i Trumps kampagne opstod i går, da han i en tale halvt i spøg antydede, at hans second amendment friends (de amerikanere, som klynger sig til deres ret til at bære våben) kunne klare Hillary (underforstået skyde hende). Den slags er ikke sådan at spøge med, og slet ikke overfor en vælgergruppe som Trumps. Så alle republikanske forhåbninger om, at Trump endelig havde indset, at han måtte opføre sig presidential, hvis han ville gøre sig håb om at blive præsident, er endnu engang brast sammen som et korthus.

Hans opfordring til drab – og efterfølgende bortforklaringer i stedet for tydeligt at undskylde og klarlægge, at det på ingen måde kan eksistere i USA – har kaldt på voldsomme reaktioner fra alle sider af det politiske spekter. Og der er en vis sandsynlighed for, at hans opfordring til drab, hvis Hillary bliver valgt, vil ramme ham endnu hårdere end hans udfald mod Khan-familien. Uanset hvad, er det endnu et uhyggeligt billede på, hvor voldsomme kræfter, der udfolder sig i og omkring Trump i dette valg.

At det bliver taget alvorligt også i sikkerhedskredse fremgår af at U.S. Secret Service ifølge CNN ad flere gange i dag har været i kontakt med Trumps kampagne. Og at Trump ikke ved, hvordan man siger undskyld, eller modificerer sine udsagn, hvis han kan se, at der er blevet opfattet noget andet end han har forsøgt at sige, fremgår af, at han i dag har gentaget sin slet skjulte opfordring. Han er på den led et grænsesøgende barn med forældre (det republikanske parti), som slet ikke magter at stille grænser.

Joe Scarborough som sammen med Mika Brzezinski er værter for MSNBCs morgenprogram Morning Joe, som alle hverdage diskuterer politiske emner til morgenmaden, tager i en artikel i dag i Washington Post afstand fra Trumps seneste opfordringer og siger, at her blev en definitiv grænse overtrådt, og at der herfra kun er én vej frem, at alle i Det Republikanske Parti står sammen om at få ham standset som partiets kandidat. Det er på én led paradoksalt, for Joe er personlig ven med Trump og var tidligt i Trumps kampagne med til at give ham plads i medieuniverset. Men på den led ser han måske ekstra klart, hvilken giftig gøgeunge, republikanerne har fået i reden. Det vil vise sig i de kommende dage, om de mest fremtrædende republikanere trækker deres støtte til Trump. Presset på dem for at gøre det bliver større dag for dag.

Update 12.08. – Donald Trump har om muligt præsteret at synke endnu dybere. Dagen efter hans slet skjulte opfordringer til mord som løsning, hvis Hillary blev præsident, var han i fuld gang med at gøre Præsident Obama til grundlægger af ISIS og Hillary hans bedste støtte i den proces. Da han så ser, at han har fået ikke bare hele pressen og alle TV-stationerne, men også demokraterne og det republikanske parti på nakken, slår han det bare hen, som om ingen forstår, at han bare er sarkastisk.

I dagens Boriwitz Report på The New Yorker har Andy Borowitz med sin eminente tørre humor indfanget absurditeten i fænomenet trump og dets stadige eskaleren:

“Clarifying his position on a key national-security issue, Donald Trump said on Friday that as President he would be willing to use nuclear weapons, ‘but only in a sarcastic way.’

‘People who are worried about me having the nuclear-launch codes should stop worrying, O.K.?’ Trump told CNN’s Wolf Blitzer. ‘If I ever used nuclear weapons, it would be really obvious that I was just being sarcastic.’

Pressed by Blitzer to explain the difference between a sarcastic and non-sarcastic nuclear attack, Trump responded, ‘You’d use the weapons and everything, but then you’d say, ‘Just kidding.’ ‘”

Det er virkelig et mørkeland, den mand formår at fremdrage. Det er som om at den galde på højrefløjen, som længe var koncentrerede omkring en række radiostationer, med Tea Party-bevægelsen nåede ind i det politiske apparat, og med Trump nu har stillet sig i spidsen for det republikanske parti og truer med at afspore ikke bare partiet, men også nationen, hvis det får magt, som det har agt.

Ikke mindst er det skræmmende, at Trump i en situation, hvor han i forhold til Clinton-kampagnens velsmurte valgmaskine gør stort set alt forkert og næsten dagligt jokker i spinaten, endda har opbakning fra omkring 40% af de amerikanske vælgere.

Update 26.08. – Meningsmålingerne ser ikke for gode ud for Trump. I dag har Hillary Clinton fået den første måling, hvor hun er kommet over 50% af stemmerne og Trump er typisk 8-9-10% bagefter. Det er massivt, og ud over Det Hvide Hus, som lige nu synes helt uden for rækkevidde for Trump, kan ende med at republikanerne mister deres flertal både i Senatet og i Repræsentanternes Hus.

Trump fik derfor for en uge siden endnu en gang ny ledelse af sin valgkampagne: Ud røg Paul Manafort, uanset at det har været en vanskelig opgave for ham at samle op på Trumps mange skæverter. Og ind kom ikke én ny leder, men to. Dels Kellyanne Conway, som synes eminent til at normalisere Trump i medierne, og Steve Bannon, som er leder for breitbart.com, som er et af de mere ekstreme højrefløjs-organer, og som omvendt synes at ville trække Trumps kampagne endnu mere ud i det ekstreme.

Man kan spørge hvorfor lige præcis disse to. Svaret er sandsynligvis at finde i deres fælles sponsor, milliardæren Robert Mercer, som i primærvalget støttede Paul Ryan og havde Kellyanne Conway til at lede en superpac, som lavede TV-reklamer og kampagner mod Trump. Men efter at Ryan trådte ud af primærvalget, skiftede Robert Mercer og hans superpac til Trump. Mange er veget uden om at støtte Trump økonomiske, så Robert Mercer er den største enkelte sponsor af Trump (og en af de få). Og vi har hermed endnu et billede på, hvordan penge politik betyder indflydelse på politik.

Men Kellyanne Conways og Steve Bannons meget forskellige agendaer – på én gang en normalisering og en radikalisering af Trumps budskab – er med til at skabe yderligere forvirring. Så vi har i de seneste dage på én gang set en næsten undskyldende Trump og en Trump, som leverede konspirations-teorier direkte fra breitbart.coms overdrev, som Hillary som det amerikanske svar på Angela Merkel – som Steve Bannon og Breitbart hader fordi hun har ladet alt for mange indvandrere ind i Tyskland og Europa, samtidig med at Kellyanne Conway har Trump i gang med at beklage, hvis han har såret nogen, og trække i land overfor hans stigmatisering af mexicanere og indvandrere generelt.

Men her en uge efter dette skift, hvor det skulle kunne aflæses i de seneste dages meningsmålinger, står Trump i meningsmålingerne om noget svagere. Det er som om der er gået hul på den fascinationsboble, som længe omgav Trump. Og spørgsmålet er, hvor længe vælgerne orker at høre Trump sige, at han ville kunne få 95% af de afroamerikanske stemmer, når meningsmålingene viser, at han nærmere får 1%.

Bannon hører nok ikke blandt Guds bedste børn. Her få dage efter hans indtræden i Trumps kampagne står det klart, at han har en været arresteret et antal gange for hustruvold, men at han aldrig blev dømt fordi han truede hustruen med repressalier overfor hende og de fælles børn, hvis hun vidnede i retten. Han har markeret sig som racist og som jødehader, og han har haft sin vælgerregisterering på en adresse i Florida, hvor han ikke bor.

Update 04.09. – I forbindelse med G20 i Hangzhou, Kina, har den amerikanske præsident Obama sammen med den kinesiske ministerpræsident Xi Jinpeng ratificeret Paris-aftalen. Denne aftale bliver gyldig i det øjeblik, at mindst 55 lande med mindst 55% af verdens samlede udledninger har ratificeret aftalen. USAs og Kinas udledninger udgør tilsammen næsten 40 % af verdens samlede udledninger, så Paris-aftalens iværksættelse er hermed rykket markant nærmere. Pr. 3. september har 26 lande med tilsammen 39,06% af verdens udledinger ratificeret aftalen, så der er stadig et stykke vej til de to gange 55. Men med USA og Kina på banen er sandsynligheden for, at Paris-aftalen bliver til virkelighed i år blevet langt større.

Amerikanske klimafornægtere har råbt højt om, at Obama langt overskrider sine beføjelser ved egenhændigt at underskrive den. Og kritikken heraf vil nok ikke lige lægge sig de første par uger. Men Paris-aftalen er omhyggeligt udformet, så den ikke vil kræve godkendelse i Senatet. Og når først Paris-aftalen er blevet virkelighed, vil det blive endog meget vanskeligt for Trump at aflyse den, som han har truet med.

Noget andet er, at udsigten til, at Trump kommer til at afløse Obama i Det Hvide Hus, er – heldigvis – forsvindende små. Til gengæld ser demokraternes chancer for at genvinde flertallet i Senatet lige nu lovende ud. Og det republikanske flertal i Repræsentanternes Hus står også til at skrumpe markant , selvom der skal mere nedsmeltning af Trumps kampagne til, før flertallet i Repræsentanternes Hus skifter, også fordi mange af de sædvanlige republikanske donorer nok undsiger Trump, men til gengæld investerer i lokale valgopgør for at konsolidere den republikanske position i Senatet og i Repræsentanternes Hus. I blog-indlægget Demokraternes konvent i Philadelphia er der en række opdateringer om udviklingen i meningsmålingerne, som ikke giver mening at bringe også her.

Update 07.10. – Der har været langt mellem de amerikanske opdateringer. Men den amerikanske valgkamp har ikke hvilet. Man kan undre sig, men efter at Hillary i ugerne efter de to konventer fik et solidt forspring, som en tid syntes at være permanent, svandt forskellen igen ind, og enkelte målinger havde endog Trump foran, selvom han i de vejede gennemsnitlig næppe har været mindre end 1-2% bagud.

Så kom den første præsidentdebat, og her klarede Trump sig rent ud sagt ikke ret godt. Der kom samtidig hul på en række nye for Trump problematiske sager. Dels bragte Hillary hans attitude overfor en tidligere Miss World-vinder op, som han har udvist en ekstrem nedladenhed, chauvinisme og racsisme overfor. Dels fik han svaret så akavet på en spørgsmål fra Hillary, at han nærmest pralede med at hans økonomikse genius gjorde, at han ikke betalte skat. Oven i dette er der på det seneste lækket en række af de skattepapirer, han ellers har undladt at offentliggøre. Og de viser endnu en gang, at manden er lystløgner. Og, hvad der måske er mere problematisk, de viser, at han langt fra er den dygtige forretningsmand, som han fører sig frem som. Tværtimod synes hans stenrige far gentagne gange at have måtte hjælpe ham ud af problemer. Og i 1995 har han på én gang trukket 916 mio. dollars fra for en mislykket ejendomsspekulation – et underskud, som kan strækkes og give skattemæssigt underskud over mange år.

Det er ganske problematisk nyt for Trump, som her mod slutningen synes at fokusere på sit image som forretningsmand og sin evne til at drive USA som forretning. For hvis han endte med at drive USA, som han har drevet sine egne virksomheder, ville det se sort ud, og USA ville være i evige trakasserier med resten af verden for aldrig at betale, hvad man skylder.

Det viser sig også mere og mere som et problem, når demokraterne stiller op med det fulde udtræk, Barack Obama, Michelle Obama, Bernie Sanders, Bill Clinton, Tim Kaine, Elizabeth Warren osv., og Trump stort set kun har sig selv og sit reality show. Der er valgkampmæssigt foruroligende tomt på hans bænk.

Samlet set øges afstand mellem Trump og Hillary således igen. Huffington Posts Pollster har lige nu samlet set 6,5% forskel, og Trump står til at tabe en stribe stater, som han nødvendigvis må vinde, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at rykke ind i Det Hvide Hus.

Trump har stadig et solidt greb i en ganske stor gruppe af kernevælgere, som synes immune overfor hans facon og lemfældige omgang med sandheden. Men han får meget vanskeligt ved at vinde de indvandrerstemmer og de kvindestemmer, han er nødt til, hvis han skal have nogen chance. Og selvom han på det seneste har forsøgt at distancere sig fra sin kvindechauvinisme og siger at det var sagt i en anden kontekst, så er det sandsynligvis for sent at ændre på sit image lige på det område.

Klimaet fylder stadig foruroligende lidt i valgkampen. Men hvor Obama har hilst Paris-aftalens ikrafttrædelse varmt velkommen efter at det står klart, at også EU er klar med ratifikationen, da har Trump brugt anledningen til at skælde ud på videnskabsmænd i almindelighed og klimavidenskabsmænd m/k i særdeleshed.

I løbet af i dag er en ny facet af Trumps kvindechauvinisme eksploderet i medierne – via videooptagelser fra 2005, som er lagt frem på Washington Post, hvor han åbent praler med, at man kan gøre hvad som helst og få kvinder til at gøre hvad som helst, når man (som ham) er berømt. Alt sammen mere ulækkert, end jeg har lyst til at referere.

Det er der for så vidt ikke noget nyt i. Men hans objektgørelse af kvinder og hans vedkendelse af, at han mere ser kvinder som sexobjekter end som medmennesker, kommer her mere ekstremt til udtryk ned på noget tidspunkt tidligere. Så han har virkelig været inde at trampe i det bornerte USA, hvis stemmer han ikke kan klare sig uden, og endnu en gang er Det Republikanske Parti og en række af dets mest fremtrædende personer sat i eksistentielle dilemmaer ved på én gang at skulle distancere sig fra fænomenet Trump og omfatte ham som partiets ledende skikkelse. Flere har sagt fra til events med Trump her i weekenden, og senatorer fra Utah har genåbnet spørgsmålet, om Trump for at redde partiet og konservatismen må skrottes som republikanernes kandidat.

Måske altsammen gode nyheder, hvis man vil være sikker på, at han ikke bliver præsident. Men omvendt er det tragisk, at han til det sidste formår at fastholde en i udgangspunktet potentielt givende politisk valgproces på det lumreste reality-TV-niveau.

Set i det lys var første halvdel af demokraternes primærvalgsproces en lysende demokratisk sejr. Her blev der talt principper, visioner og nye retninger. Men selv denne proces endte med at forsure, og Bernie endte i en rolle som konventionel personlig Clinton-revser, som måske snævert valgstrategisk set var nødvendigt, men som han sandsynligvis i bakspejlet gerne havde undgået. På den republikanske side var primærvalget omvendt soap opera fra første dag.

Hvis man kan sige, at medierne i deres tidlige dækning af primærvalgene har et alvorligt medansvar for, at fænomenet Trump er nået så langt som det er, uanset at han nøgternt set som person er aldeles uegnet som præsident og hans politiske program er totalt usammenhængende, så må man også erkende, at det er medierne, som i disse uger ret systematisk punkterer Trump-myten.

Med hans livsstil og måde at drive virksomheder på, er der så mange lig i lasten, at der burde kunne være nye afsløringer flere gange om ugen her i den sidste måned inden valgdagen. Det er hans kernevælgere tilsyneladende ligeglade med. Men det er de vælgergrupper, han også er nødt til at få støtte fra, ikke. Så uanset at Hillary i vide kredse er upopulær, er det efterhånden svært at se, hvordan hun kan ende med ikke at vinde.

Der har været spekuleret en del i, at Trump-vælgere måske ikke er ærlige med at sige, hvem de vil stemme på, så han i virkeligheden kan have et skjult flertal. Det virker ikke særlig sandsynligt, i og med at der ikke er tale om nogen obskur mindretalsmarkering men om valget mellem USAs traditionelt to store partier. Derimod kan det meget vel  vise sig, at det enorme markarbejde, som demokraterne udfører, hvor man er i kontakt med millioner af vælgere, mens Trump-lejren stort set ikke har noget, der minder derom, på selve valgdagen giver demokraterne et plus. Hvor Obama i de seneste meningsmålinger i 2012 blot var en enkelt procent foran endte han med en solid valgsejr – en forskel, som har været tilskrevet det omfattende 1:1 markarbejde.

Her har Hillary videreført Obamas approach, og her kan de mange Bernie Sanders-tilhængere måske vise sig i sidste end at kunne bidrage med deres phone banking-systemer. Derfor kan Trump de mange steder, hvor der er åbnet for tidlig stemmeafgivelse, risikere, at løbet allerede er kørt inden valgdagen.

Update 08.10. – I den daglige valgrapportering bliver selv små ting gjort store, og ofte større end de er. Men øverst på Politicos hjemmeside lige nu kan man læse det ganske bombastiske spørgsmål: Is Trump’s Campaign Over? Det selvom der samtidig med offentliggørelsen af nogle meget kønsfascistiske udtalelser fra Trumps side fra 2005, hvor han mere massivt og uomgængeligt end før demonstrerer sin konstante objektgørelse af kvinder, er frigivet en ny portion mails om demokraternes valgkampagne via Wikileaks. Blandt andet er der en mail med uddrag af manuskriptet til en af Hillarys højtbetalte Wall Street-taler. Heri erkender hun, at der i dag er et svælg mellem rig og fattig, mellem hende og hendes vælgere, som ikke blev oplevet på samme måde i hendes barndom. Men det er der ikke megen politisk fadæse i, og slet ikke med Trumps alen.

Til gengæld synes Trumps udtalelser på videooptagelserne fro 2005 at have ramt præcist i den amerikanske forargelses solar plexus – og at kunne udvikle sig til at blive den definitive kile mellem Trump og hans kvindelige vælgere. Politico-artiklen med titlen Is Trump’s Campaign Over? indledes da også med at konstatere, at det måske var passende, at valgsejren for USAs første kvindelige præsident blev beseglet, da modkandidatens kvindesyn en måned før valgdagen for alvor blev blotlagt. I artiklen kan man læse, at “this exponentially uglier exchange has the potential to plunge Trump, already reeling in the polls, into a final death spiral by alienating his female supporters, undecided voters and hold-your-nose-and-vote Trump mainstream conservatives, Democratic and Republican operatives told POLITICO.”

Nyhedsmedier som Politico, New York Times og CNN, som normalt sprogligt set er yderst stuerene, har valgt at bringe videoklippet og transskriptionen deraf med Trumps fulde ordlyd, og dermed at bringe ord som “fuck”, “bitch”, “tits”, “shit” og “pussy”. Så der er lagt op til fuld udblæsning på den amerikanske forargelse. Wall Street Journal har accepteret “pussy” men sneget sig uden om “fuck”. Og ellers har beeep-funktionen været flittigt brugt.

Trump har som sædvanligt først slået det hen som omkældningsrumssnak, dernæst leveret en meget lille undskyldning, hvor han samtidig fik sagt, at Bill Clinton havde luftet værre ting overfor ham på golfbanen. Jason Chaffetz, som sidder i Jason Chaffetz som republikansk repræsentant for et distrikt i Utah, kaldte det i CNN en undskyldning for at være blevet taget og erklærede samtidig, at han var færdig med Trump.

Sandsynligvis ligger der langt mere af denne slags materiale om Trump. Hvor udslagsgivende den seneste video ender med at blive, vil sandsynligvis også afhænge af, hvordan disse spørgsmål håndteres i den anden TV-debat mellem de to i morgen.

Situationen udvikler sig lige nu time for time. CNN har fundet optagelser frem, hvor Trump i samtale med en anden TV-kendis, Howard Stern, giver Howard lov til at tænke på Trumps datter Ivanka som a piece of ass. Og de diskuterer åbent, om hun har fået kunstige bryster, for hun er more voluptous than ever. En sådan (sex)objektgørelse af datteren er på alle leder tragisk og fuldender billedet af et gennemført usympatisk menneske. Så lokummet brænder lige nu alvorligt under Trumps kampagne.

Lederen af den republikanske gruppe i Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, som hele vejen igennem har haft et i bedste fald tålt forhold til Trump, har endnu ikke frasagt ham fuldstændigt. Men han bad ham blive væk fra et valgarrangement i dag og tænke grundigt over, hvordan han kunne rydde op efter den seneste fadæse. Dette har udløst en lavine af republikanske frasigelser af Trump, tilbagekaldelser af endorsements og krav om at han trækker sig og at hans vicepræsidentkandidat, Mike Pence, i stedet opstiller som republikanernes præsidentkandidat.

Det har Trump dog nægtet at gøre, og der er endnu ikke noget, der tyder på, at det ender dér. Men set udefra kunne man håbe, at den gabestok, Trump har sat republikanerne i, gjorde, at der her i valgets sidste fase kom det skred, som gjorde, at USA fik et rent demokratisk styre. Det ville muliggøre en oprydning i valgsystemet, hvor valgdistrikterne efterhånden er så manipulerede, at republikanerne kan vinde et betydeligt flertal i Repræsentanternes Hus, selvom demokraterne har et betydeligt flertal af de samlede stemmer. Og det ville betyde, at USA ville kunne gennemføre en mere ren klimalovgivning end det gigantiske kludetæppe af tiltag, som Obama har været nødt til at lave, fordi det Tea Party-republikansk dominerede Repræsentanternes Hus har blokeret for alt i de seneste 6 år.

Men Trump går blødende til TV-debatten med Hillary i morgen.

Update 10.09. – Debat er nok ikke det rette ord for udvekslingerne mellem Hillary Clinton og Donald Trump. Men seancen i gør satte nye rekorder for grumhed, grimhed og hadefuldhed i en amerikansk valgkamp som igen og igen har overrasket til det værre.

I hele den sidste uge har Trump talt om ikke at ville inddrage Bill Clintons eskapader i 1990erne. Men i går gjorde han det. Ikke overbevisende, men for at kunne slippe af sted med blot at reducere sine udtalelser på videobånd fra 2005 som omklædningsrumssnak, mens Bill rent faktisk havde gjort det.

Trump faldt ikke så blatant igennem som i den første debat. Men i en situation, hvor alle havde sagt forud, at han skulle levere end stjernepræstatation for at have nogen chance videre frem, klarede han sig omvendt ikke bedre end Hillary. Tværtimod klarede han sig nok kun godt overfor sine kernevælgere. Han gjorde meget lidt for at bløde op overfor de mange republikanere, som stadig ikke ved, hvad de skal stille op efter de seneste afsløringer af hans kvindeforagt, som Obama nok meget rigtigt har udlagt som en usikker mands udgydelser. Han distancerede sig åbent fra sin vicepræsidentkandidat, hvilket ikke er noget sundhedstegn. Og han fik om noget gravet grøfterne endnu dybere til de mange minoritetsvælgere og kvindelige vælgere, som han er nødt til også at få til at stemme på sig for at kunne vinde.

Måske den mest talende (og skræmmende) sekvens var da han sagde, at hvis han blev præsident, så ville Hillary sidde i fængsel, for så ville han nedsætte en særlig undersøgelseskomission til at komme til bunds i hendes e-mail-sag. Det synes slet ikke at fange hans opmærksomhed, i hvilken grad han her udstiller sig som bananstatspolitiker.

Amy Davidson har i sin artikel i The New Yorker, Trump Shows His Inner Dictator, præcist indfanget situationen, som sammen med Trumps valg at inddrage Bill Clintons eskapader fra 1990erne vil være det, som historikerne vil huske fra denne debat.

På et tidspunkt vedkendte han at han havde trukket 916 mio. fra i skat – og skød tilbage på Hillary, at det var hende som havde svigtet ved som senator i New York ikke at have lukket det hul i skattelovgivningen, som muliggjorde disse gigantiske fradrag. Det uanset, at der på det tidspunkt var republikansk præsident, at skattepolitikken ikke afgøres på statsniveau, og at Hillary rent faktisk har arbejdet for at lukke sådanne huller. Men det er problemet i en nøddeskal i forhold til en sådan “debat”. Den ene kandidat stiller med en vision, som bygger på 30 års erfaringer i kampen for et bedre USA. Den anden fatter knapt, hvordan det politiske system fungerer i USA ,og hvad det job, han har lagt billet ind på, indebærer.

Næstsidste spørgsmål fra salen var om energi og hvad kandidaterne ville gøre for at sikre jobs mv for mennesker i den fossile industri. Han tog her hul på usammenhængende tale om clean coal og at USA havde kul til afbrænding i 1.000 år – og demonstrerede sin totale mangel på forståelse for klimaudfordringen.

Hillary fik omvendt vinklet sit svar, så hun helt afsluttende fik nævnt klimaet. Men igen må man sige, at tilrettelæggerne af disse debatter svigter ved at prioritere hele klima- og miljøområdet så lavt, som de gør.

Trumps præstation i debatten var lige så lidt dårlig, at stemningen i det republikanske parti, at nu var man nødt til at fjerne ham for at redde stumperne af partiet og konservatismen for en stund forstummede. Hvilket set udefra er et godt resultat, for Trump synes lige nu at være en garant for, at det bliver Hillary, som vinder, hvorimod man ikke ville kunne udelukke, at en ny kandidat i ellevte time formåede at vende billedet. Til gengæld har Paul Ryan nu meddelt, at han ikke agter at støtte Trumps valg, men kun vil koncentrere sig om valget til Repræsentanternes Hus.

Men i løbet af dagen i dag er der indløbet de første meningsmålinger fra efter fredagens afsløringer. her er Hillary 11% foran Trump, når alle kandidaterne indregnes. Og stod valget kun mellem Hillary og Trump, ville han tabe med 14%. De tilsvarende tal for en måned siden var 6% og 7%. Hvis den tendens holder, er det nok til, at Trump kommer til at koste det nuværende flertal i Senatet. Og selv det republikanske flertal i Repræsentanternes Hus, som i 6 år har obstrueret Obamas arbejde, er i alvorlig fare for at skride. I målingen ønsker 49% et demokratisk flertal i Repræsentanternes Hus, mens blot 42% ønsker et republikansk flertal.

Med et sådant valgresultat ville Hillary kunne etablere en mere solid og langsigtet klimalovgivning, og i det hele taget stå med et politisk mandat til at gennemføre store dele af det ganske markante partiprogram, som demokraterne vedtog, men som siden har nået at samle en del støv på grund af, at den politiske substansdiskussion slet ikke kommer til orde i al Trump-virakken.

Foreløbig er der fire uger til valgdagen, og meget kan ske, selvom det efterhånden er svært at se, hvordan Trump skal kunne komme igen. Intet tyder på, at Trump trækker sig, eller at Det republikanske parti har nogen måde at KUNNE fjerne ham på, som ville kunne bedre partiets overlevelseschancer. Så hvis Trump i denne stund har indset, at han har tabt, kan man frygte, hvad han vil bruge de sidste fire uger til. Vil vi se endnu mere mudder og sladder og negativitet? Vil vi se en Trump gøde jorden for den Trump TV-kanal for et højrepopulistisk USA, som mange har spekuleret i var hans egentlige mål med at stille op?

Update 12.10. – Weekendens videoafsløringer og præsidentdebat har ført til en ny bølge af republikanere, som frasiger sig Donald Trump. Dette har ført til, at Trump har indledt frontal krig mod Det republikanske parti. På Twitter har han systematisk tilsvinet Paul Ryan og John McCain og alle dem som vender ham ryggen, og opfordrer nu ganske direkte sine kernevælgere til ikke at stemme på republikanske kandidater, som er imod ham.

På det højreradikale organ Breitbart, hvor de centrale skikkelser i Trumps nuværende kampagne i stor udstrækning kommer fra, kan man nu læse, at det er “Us against the World”. Og konturerne tegner sig langsomt af en ny højreflanke i Det republikanske parti, som er endnu mere rabiat end Tea Party-bevægelsen. Blandingen af breitbartske konspirationsteorier og trumpske hævnmønstre synes i disse døgn med eksplosiv kraft at drive resterne af den republikanske kampagne ud over afgrunden. Det er stadig svært at se, hvor det lander, men der er i disse dage tale om regulær borgerkrig i Det republikanske parti.

Politisk kommentator Rachel Maddow siger i gårsdagens The Rachel Maddow Show på MSNBC, at kilder fra begge præsidentkampagner, at de to kampagners interne polls nu peger på, at også Repræsentanternes Hus står overfor at kunne få demokratisk flertal. Dette er sandsynligvis en vægtig del af Paul Ryans bevæggrunde for på dette tidspunkt at frasige sig Donald Trump og fritstille alle republikanere på valg til at forholde sig præcist sådan til Trump, som giver dem (og det republikanske flertal i Repræsentanternes Hus) størst mulighed for at overleve.

Det risikerer blot at give bagslag, fordi det udstiller den republikanske mangel på principfasthed. For eksempel præsident Obama lagde da heller ikke fingrene imellem på et valgmøde i går, hvor han skosede republikanerne for ikke at kunne sige klart fra over for Trumps eskapader. Af de seneste Wikileaks-emails fremgår det, at Demokraterne har været forberedt på denne situation, og nærmest synes at have arbejdet aktivt på at nå hertil. Så der bliver i disse timer lokalt kørt reklamespots og kampagner, som knytter republikanere på valg til Repræsentanternes Hus tæt sammen med Trump. Det sker med klip fra weekendens to sceancer, så der har været arbejdet natten igennem ved klippebordene, og strateger og manuskriptforfattere har bagt på dette scenario igennem måneder.

I aftenens udgave af Hardball på MSNBC har Chris Matthews en samtale med Tony Schwartz, som igennem 18 måneder fulgte Trump tæt i sin egenskab af medforfatter/ghostwriter på Trumps selvbiografi, “The Art of the Deal”. Matthews lægger ud med at spørge Schwartz om han syn på Trumps udvikling de seneste døgn. Og han starter med at sige, at det er vigtigt at forstå, at der der fundamentalt for Trump lige under den glamourøse overflade ligger en dyp følelse af at være værdiløs. Desværre ikke nogen stor eller dyb samtale.

Update 13.10. – Den amerikanske valgkamp er nu derhenne, hvor det værste kan ske. De seneste døgn er flere kvinder stået frem og berettet, hvordan de er blevet seksuelt overfuset, befamlet, bekysset af Trump. Så Trump vil givet forsøge sig med endnu mere Bill Clinton. Michelle Obama, som er en af USAs mest populære skikkelser, langede ved et valgmøde for Hillary i dag hårdt ud efter Trump og opfordrede alle kvinder til at vende sig mod ham og hans kvindesyn. Samtidig meldte talsmænd fra Det Hvide Hus ud, at Trump skulle holde sig fra at tage til genmæle overfor Michelle Obama. Lur mig om ikke det er et nøje kalkuleret forsøg fra den demokratiske valgmaskine på at bringe Trump endnu længere ud i kviksandet ved at ægge ham til at slå igen, som han nærmest tvangsmæssigt gør på alt, som han føler rammer ham. For i det øjeblik han lægger sig ud med Michelle, har han for alvor tabt.

Selv Newt Gingrich, som ellers har været blandt Trumps mere substantielle støtter, måtte i dag gå irette med Trump. Der er to Trump, Big Trump and Little Trump. Og Little Trump (som ikke kan styre sig og ikke kan ud af at holde sig fra republikansk infight og bruge sine kræfter på at bekæmpe Hillary Clinton) er rent ud sagt patetisk.

Med al politisk substans ude af mediefladerne er eneste relevante kriterium her de sidste tre uger inden valgdagen, om det har været en dag, hvor nedsmeltningen af den republikanske kampagne gjorde, at et demokratisk flertal i Repræsentanternes Hus rykkede nærmere eller ej. På den led må det siges, at de seneste dage har været virkelig gode dage, selvom den endnu synes at være mere ødelæggende for Trumps chancer for Det Hvide Hus end de mange lokale valgopgør til Repræsentanternes Hus. Ligeledes er der noget, som tyder på, at Trumps seneste eskapader ikke automatiskgiver samme indvirkning på senatsvalgene. I hvert fald sker det ikke så hurtigt.

At der er politisk sprængstof i Trumps eskapader viser denne oversigt (fra Rachel Maddow Show 12.10.2016). Det stammer fra en meningsmåling i Wisconsin foretaget i dagene 6. til 9. oktober. Samlet set viser det Hillary foran Trump med 7% – et komfortabelt forspring. Men hvis man ser på stemmefordelingen de enkelte dage, så var Trump faktisk en enkelt procent foran den første dag (om torsdagen). Fredag har de fleste nået at give deres svar inden videoen fra “Access Holywood” blev frigivet, men Hillary er her 6% foran. Og lørdag-søndag, efter at videosekvensen har været vist igen og igen og været forsidestof overalt, er Hillary 19% foran.

Siden kom debatten søndag aften, hvor han direkte adspurgt hævdede, at det kun var ord, at han aldrig havde begået nogen form for sexuelt overgreb overgreb på kvinder. Her lykkedes det ham at provokere så mange af de 62 mio. amerikanere, som så debatten søndag aften, at der hver dag siden i medierne har været beretninger om kvinder, som han helt konkret har forulempet. Ikke fuldbyrdet voldtægt, men han har tydeligvis livet igennem (mis)brugt sin magtposition til at overskride grænser og frit kysse og gramse på kvinder, han end ikke har givet sig tid til at præsentere sig overfor inden.

Men Wisconsin-målingen viser om noget, hvor labile vælgere er selv så sent i valgkampen, hvor man normalt antager, at de fleste har besluttet sig , og at en serie af hændelser som dem, som den seneste uge har indspundet Trump i en veritabel mediestorm, endda kan få endog meget markante udslag. Og derfor vil vi se demokraterne puste til gløderne for om muligt at fastholde disse udsving og gøre dem permanente.

Update 15.10.  – Typisk natlig tweet-serie fra Trump. Han synes på den led nærmest hver nat at sende en ny bredside til sine mere end 25 millioner af følgere, og det er ganske uhyggeligt, hvor mange konspirationsteorier og flige af ekstremt højreorienterede synspunkter, han her i nattetimerne får luftet. Man har tidligere herigennem kunnet få et resume af hans seneste issues på kampagnesporet. Men han har i den forløbne uge skudt så bredt på alt og alle, at det efterhånden slet ikke rækker.

Til højre er det forsiden af seneste nummer af britiske The Economist, som giver en meget rammende kommentar til det amerikanske valg. Time Magazine, som for et par måneder siden lavede et omslag med Trump i “meltdown,” har i seneste udgave lavet en forside, hvor samme Halloweeen-udgave af Trump er i “total meltdown”.

Så hvis Trump i primærvalgsfasen havde pressen i sin hule hånd, og fik masser af (alt for megen) gratis pressedækning, så har billedet ændret sig. Han er stadig den som sætter dagsordenen, med hans stadige eskapader og overtrædelser af alle skrevne og uskrevne regler for politiske kampagner. Men pressen har gjort sig klar, at man ikke bare kunne fortsætte som mikrofonholder for Trumps racisme, sexisme og indimellem ultra-højreorienterede standpunkter (som sandsynligvis ikke er hans, men stammer fra hans kampagneledere fra Breitbart-miljøet). Han bliver analyseret, udstillet, perspektiveret. Så der er ikke noget at sige til, hvis han føler at han har fået medierne på nakken, for han er virkelig kommet i vridemaskinen. For han evner slet ikke at distancere sig fra den slags.

Trump har således boycottet, blacklistet og lagt sig ud med stadig flere medier. Selv Fox News’ Sean Hannity, som nærmest var den sidste, som var villig til at agere forstående mikrofonholder for ham, har han i denne uge meldt afbud til et interview med – et interview som ellers var sat op til at skulle rense ham for de mange sex-anklager. Han synes at være kommet dertil, hvor pressen er et mørkt fjendeland, hvor han slet ikke har kontrol med, hvad der kommer ud. Et mørkt minelandskab, man bedst holder sig fra.

Der er for så vidt paralleller til den fase i demokraternes primærvalg i New York, hvor Bernie blev så overfuset af den massive mediedækning, at han pludselig var i gang med at erklære Hillary som uegnet. Han fik til dels glattet ud, men primærvalgets tone ændrede fuldstændig karakter derfra, og hans image som den politiske helgen fik sig nogle alvorlige skrammer.

Update 18.10. – Det er i dag kommet frem, at Donald Trumps svigersøn har forhørt sig ved Financial Times om mulighederne for at lave et Trump Cable New til november. Det kan risikere at give ham endnu mere kritik fra Det republikanske Parti, for han har i de seneste par måneder haft mere retning mod at etablere et højrefløjspublikum for en sådan kanal en for at række ud efter de vælgergrupper, som kunne sikre ham og republikanerne i valget. For det vil blive betragtet som et gigantisk svigt og loyalitetsbrud, hvor han har (mis)brugt den politiske proces til egen vinding, og under vejs, måske endda manipuleret af russiisk indblanden, har svigtet partiet og konservatismen. Stadig er det dog meget løse rygter.

I morgen er det tredje og sidste præsidentdebat, som meget passende finder sted i Las Vegas. Hillary er gået i isolation med sine rådgivere for at kunne forberede sig optimalt, så hun vil givet stille med en palet af giftpile og knive i ærmet – og en lang række velplanlagte forsøg på at få ham til at blotte sig på en måde, så hans nuværende deroute accelereres. Trump derimod synes ikke at mene at han kan blive bedre, så han er ude at gejle kernetilhængerne op, og har under vejs nået at fornærme Paul Ryan endnu mere – senest ved at sige, at Ryan slet ikke ønsker, at Trump skal vinde.

Stadig flere af hans nære støtter må tage afstand fra hans insisteren på, at valget er ‘rigged’, som har taget voldsomt til i intensitet på det seneste. Logikken synes at være, at hvis han vinder, er det godt, hvis han taber, er det snyd. Det er en konstitutionel kritik af kernen i den demokratiske proces, som han uden videre diskvalificerer, og det må være virkelig svært for republikanerne lige nu at finde en grimasse, der kan passe. For hvis de frasiger Trump, risikerer de at blive straffet af Trumps kernevælgere, mens de ved at fortsætte deres mere eller mindre stiltiende accept af Trump gør sig sårbare for kritik fra demokraterne, og gør det vanskeligt at appellere til de ganske mange normalt republikanske vælgere, men som ikke kan stemme på Trump.

Jeg ved ikke hvad der er mest uhyggeligt: At han er nået så langt i præsidentvalget, eller at der stadig efter snart halvandet års løgne og fornærmelser er tæt ved halvdelen af befolkningen i verdens rigeste land, som er til sinds at stemme på ham.

Men det er langt fra givet, at Trump vil føle sig smigret. Faktisk tyder det på, at en række af de parodier på Trump og Hillary, som SNL laver, og som i parentes bemærket er hyldende morsomme, faktisk går ham på. Han tåler tilsyneladende ikke kritik.

Update 19.10. – Politico bringer i dag en tankevækkende artikel, Confessions of a Trump Fact-Checker, skrevet af Daniel Dale, som er Toronto Stars Washington-korrespondent. Han har siden 15. september dagligt factchecket Trump, og lavet lister over dagens store og små løgne, som han så har tweeted et screen dump af under hashtag’et #TrumpCheck.  Dales artikel giver et forunderligt indblik i, hvor massivt Trump lyver, og hvor lidt indstillet han er på at korrigere sig selv. Trumps rekord for færrest løgne på en dag er 4, mens han den dag, han luftede flest løgne, luftede 25. Det er så bortset fra de to første præsidentdebatter, hvor han nåede op på henholdsvis 33 og 34 usandheder.

Michael Moore har nået i denne valgkamp at lave en film om Trump. Den havde premiere i New York i går aftes. Den officielle beskrivelse lyder som følger: “See the film Ohio Republicans tried to shut down. Oscar-winner Michael Moore dives right into hostile territory with his daring and hilarious one-man show, deep in the heart of TrumpLand in the weeks before the 2016 election.” Men New York Times skriver i dag i en ikke-anmeldelse, at den efter en kort runde omkring Trump slår over i at være en anprisning af Hillary Clinton – et håb om, at hun som præsident vil kunne frisætte den idealisme, som har drevet hendes liv siden studieårene. Filmens Trump-udgangspunkt er filmet umiddelbart inden frigivelsen af Access Hollywood-klippet, og Neil Genzlinger skriver i sin omtale, at det er helt befriende at høre så sammenhængende tale om, hvad vi skal stemme for, i en tid, hvor det negative helt har overtaget valgkampen.

Update 22.10. – Det er ikke for meget at sige, at tingene smuldre omkring Trump, og at hans kampagne er fuld nedsmeltning. Ved den tredje og sidste præsidentdebat Leverede han i den første halve time den bedste præstation hidtil. Men han lod sig igen provokere, og fremstod mod slutningen som lettere ubegavet og aldeles uegnet til det job, han søger. Ikke mindst i forhold til Hillary, som var ekstremt velforberedt og var helt klar over, hvordan det gjaldt kampen om de kvindelige vælgere, virkede Trump næsten pinagtigt uforberedt.

Efter i flere uger i sine kampagnetaler at bruge stadig voldsommere sprog om, at valget er ‘rigged’ fik han under vejs i debatten sagt, at han ikke forud kunne sige, at han ville acceptere valgresultatet. Det har i de første døgn efter givet en sand mediestorm. Og han har måttet modificere, at han med ‘rigged’ ikke så meget mener regulært snyd (selvom han igen og igen taler om 4 mio stemmer fra døde), som at medierne er ‘rigged’ imod ham. Og uanset at pressen stort set kun gør sit job, så er der ikke noget at sige til, hvis han indimellem føler sig i modvind, for han er nok ved at være kommet dertil, hvor det ikke bare er en hvilken som helst omtale som er god omtale.

Ingen regner mere med, at Trump kan vinde Det Hvide Hus. Og Trump har lagt sig så hårdt ud med resten af partiet, at der åbent tales om, om partiet overlever, eller om man vil se Trump og Breitbart-folkene danne en form for Tea Party 2.0-parti.

Trump har i går taget hul på at lange ud efter Michelle Obama, hvilket ingen tror han får noget godt ud af. I en tale i dag lovede han inden for de første 100 døgn, når han blev præsident, at retsforfølge alle de kvinder, som i forlængelse af hans fornægtelse af nogensinde at have gjort noget af det, han talte om i Access Hollywood-båndet, er stået frem og fortalt, hvordan han over for dem har gjort lige præcist, hvad han benægtede at have gjort.

Imens tæppebomber demokraterne resterne af den republikanske valgkampagne. Trump har meldt ud at han holder 7 events i Florida, mens demokraterne her i slutfasen intensiverer indsatsen i en lang række stater, som for bare en måned siden stod til at stemme republikanske. Arizona og Nevada står til at falde, selv Utah og Texas er ikke mere sikre for Trump, og det er langt fra sikkert, at Trump kan holde Florida, ligesom Marco Rubios sæde i Senatet er på vippen. Indiana og Missouri kan Hillary måske ikke vinde i forhold til Det Hvide Hus, men en ekstra satsning nu kan være med til at tippe valg til Repræsentanternes Hus.

De forøgede indsatser i striben af nye stater er ikke blot for at konsolidere Hillarys vej til Det Hvide Hus, men nok så meget for at støtte en række vigtige valg til Senatet og til Repræsentanternes Hus (og for at stresse Trumps kampagne). For de seneste uger har målingerne udbygget forskellen mellem Hillary og Trump dertil, at der efterhånden er meget, som tyder på, at demokraterne kan genvinde Senatet. Og hvis den nuværende udvikling holder frem til valgdagen, kan selv Repræsentanternes Hus ende med igen at blive demokratisk.

Det er i denne fase, at forskellen mellem den dårligt organiserede republikanske valgmaskine og demokraternes luksusmodel, som har i tusindvis af mennesker til at arbejde sammen, for alvor viser sig. Trump har slet ikke ressourcerne til at imødegå den demokratiske valgmaskine. Og meget tyder på, at demokraterne allerede er i fuld gang med at etablere valgsejren, for op imod en tredjedel af stemmerne kan være afgivet før tid, når vi når frem til valgdagen.

Update 04.11. – Donald Trump har her i slutspillet haft sin kone, Melania, ude at tale sin sag, i et forsøg på at vinde forstadskvinder i Pennsylvania, som ellers typåisk ville have stemt langt mindre entydigt demokratisk. Hun har så valgt anti-bullying som tema – hvilket er meget godt. men hun nævner slet ikke, at hendes mand, Donald, har sat helt nye normer for, hvor voldsomt, man kan tillade sig at bullye i det offentlige rum. Så hun har slet ikke samme gennemslagskraft som Bill Clinton eller Michelle Obama.

Hun har stort set ikke været på banen siden det republikanske konvent, hvor hun kom ud i en betydelig medieturbulens, fordi hun havde bøffet centrale passager fra en tale af Michelle Obama. Nu har hun gentaget succesen, Denne gang har hun blot kopieret en række udsagn af en af Trumps tidligere hustruer – hvilket er helt fint. Det havde blot været klædeligt med en reference.

Se øvrige blog-indlæg om det amerikanske valg 2016: Obamas endelige nej til Keystone XL på trapperneHillarys klima, Koch-brødrene – forbrydelse mod menneskeheden?Bernies klimaWall Street Journals klimafornægtelse italesatDemokraternes konvent i PhiladelphiaDen amerikanske valgkamps klimatavshed,  FBIs October SurpriseUtopi vs. dystopi – USA på valg og Trumps klimapolitik i støbeskeen.

Herunder følger links i to kategorier, øverst til artikler vedrørende Trumps (mangel på) klimapolitik, derunder links, som bredere (og mere tilfældigt) demonstrerer hans tindrende vanvid. 

Emma Foehringer Merchant: How Donald Trump Could Ruin the Most Important Climate Talks of the Year, Mother Jones 07.11.2016.

Joe Romm: Trump just proposed ending all federal clean energy development, Think Progress 04.11.2016.

Jonathan Chait: By the Way, a Trump Presidency Would Also Cook the Planet, New York Magazine 03.11.2016.

Ben Adler: Will Florida’s voters be fooled into passing an anti-solar amendment? Grist 03.11.2016.

Alexander C. Kauffman: The Planet Is Screwed If Democrats Don’t Win The Senate, Warns Paul Krugman, Huffington Post 03.11.2016.

Carole Jacques: A Trump Presidency Could Mean 3.4 Billion Tons More U.S. Carbon Emissions than a Clinton One, Lux Research 02.11.2016.

Vanessa Schipani: The Candidates on Climate Change, FactCheck.org 02.11.2016.

Ed King: US election result to dominate COP22 UN climate summit, Climate Home 01.11.2016.

Aleajandro Dàvila Fragoso: China’s top climate negotiator slams Trump’s promise to pull U.S. out of Paris climate deal, Think Progress 01.11.2016.

China criticises Donald Trump’s plan to exit Paris climate deal, (Reuters) The Guardian 01.11.2016.

Alexander C. Kaufman: Donald Trump Is Once Again Trashing Wind Energy, Huffington Post 31.10.2016.

Natasha Geiling: In a tirade against renewables, Trump claims wind power ‘kills all the birds’, Think Progress 26.10.2016.

Natasha Geiling: Trump’s newest policy promises show a deep misunderstanding of energy and the economy, Think Progress 24.10.2016.

Natasha Geiling: The dismantling of Obama’s climate legacy by a President Donald Trump, Think Progress 19.10.2016.

Alejandro Dàvila Fragoso: As climate change floods Florida, Marco Rubio refuses to acknowledge science, Think Progress 18.10.2016.

Lucía Oliva Hennelly: Here’s why many young voters see climate change as THE issue in 2016, PRI 12.10.2016.

Joe Romm: A Trump presidency is a clean energy nightmare, Think Progress 13.10.2016.

Carolyn Kormann: Trump and the Truth: Climate-Change Denial, The New Yorker 13.10.2016.

Michael E. Mann: Yes – Donald Trump IS A Threat To The Planet, Huffington Post 12.10.2016.

Chris Mooney: There’s no oxygen left in this campaign for a serious debate about carbon, Washington Post 10.10.2016.

Stephanie Spear: Climate Change All But Ignored Again at Presidential Debate, EcoWatch 10.10.2016.

Ben Adler: We fact-checked what Trump and Clinton said about energy at the debate, Grist 10.10.2016.

Emma Foehringer Merchant: Climate change got 325 seconds in two presidential debates, Grist 09.10.2016.

Samantha Page: Coal will last ‘a thousand years’ Trump says, Think Progress 09.10.2016.

Joe Romm: Is Sunday’s debate the last chance for media to bring up climate change? Think Progress 09.10.2016.

Kate Sheppard: Let’s Not Forget That Donald Trump Would Be A Total Disaster On Climate Change, Huffington Post 09.10.2016.

Paul Krugman: What About the Planet? New York Times 07.10.2016.

Jeremy Schulmann: Here’s What Donald Trump Really Thinks of America’s Scientists, Mother Jones 07.10.2016.

Chris Mooney, Steven Mufson &  William Wan: The U.S. and China just joined the Paris climate deal — which could be bad news for Donald Trump, Washington Post 03.09.2016.

Karl Mathiesen: Trump denies saying climate change was Chinese hoax (he did), Climate Home 28.09.2016.

Emma Foehringer Merchant: Debate moderators say climate questions don’t make good TV, Grist 23.09.2016.

Greg Dotson & Erin Auel: Trump Tests Climate Change Denial Against Public Opinion, Real-World Impacts, Climate Progress 02.09.2016.

Donald Trump’s Lack of Respect for Science Is Alarming, (leder) Scientific American sept. 2016.

Graham Readfern: Americans Now More Politically Polarized On Climate Change Than Ever Before, Analysis Finds, Desmog 31.08.2016.

D.R. Trucker: The Path of the Sociopath, Washington Monthly 20.08.2016.

Khalid Pitts: Millennials Ditch Trump Over His Stance on Climate Change, EcoWatch 17.08.2016.

Jeremy Schulman: Donald Trump Made a Chart, and It’s Totally Wrong, Mother Jones 15.08.2016.

Devin Henry: Trump: Climate change won’t be ‘devastating’, The Hill 12.08.2016.

Clinton pushes clean energy as economic catalyst, Trump rejects climate change, (Bloomberg) RenewEconomy 10.08.2016.

Lisa Hagen: Trump to coal country: Election ‘is the last shot for the miners’, The Hill 10.08.2016.

Chris Mooney: Dear Donald Trump: This is what is really dismantling the coal industry, Washington Post 09.08.2016.

Kate Sheppard: These Republicans Who Used To Run The EPA Are Terrified Of Trump, Too, Huffington Post 09.08.2016.

Chris Mooney: What Trump gets wrong about energy in America, Washington Post 08.08.2016.

Trump’s campaign says if elected, he’d ask TransCanada to reapply for Keystone XL, CBC News 08.08.2016.

Ryan Koronowsky: Trump ‘Completely Rethinks’ U.S. Energy Policy By Doubling Down On Fossil Fuels, Think Progress 08.08.2016.

Peter Stone: Fossil fuel moguls are backing Trump with words, but not with donations, The Guardian 06.08.2016.

Dawn Stover: Unforced error: The risk of a Trump presidency, Bulletin of the Atomic Scientists 05.08.2016.

Olivia Nuzzi: Donald Trump Hates Windmills More Than Hillary Clinton, The Daily Beast 05.08.2016.

Samantha Page & Josh Israel: The Kochs, Big Oil Are Taking Their War With The EPA To The Ballot Box, Climate Progress 04.08.2016.

House GOP members pursue an objectionable defense of fossil fuels, (leder) Los Angeles Times 04.08.02016.

Alejandro Davila Fragoso: Trump May Be Making Republicans Increasingly Doubt Global Warming, Climate Progress 04.08.2016.

Suzanne Goldenberg: Trump’s Mar-a-Lago could be underwater for 210 days a year as seas rise, The Guardian 03.08.2016.

Trump Makes Feather-Ruffling Remarks About Renewables, EcoWatch 03.08.206.

Chris D’Angelo: GOP Senator Compares Climate Change Activists To Stalin, Huffington Post 03.08.2016.

Timothy Cama: Trump rattles industry with fracking position, The Hill 03.08.2016.

Ed King: The Republicans fleeing Trump because of climate change, Climate Home 02.08.2016.

Samantha Page: Fastest-Growing Source Of Electricity ‘Not Working So Good,’ Trump Claims, Climate Progress 02.08.2016.

Christina Beck: Fewer Americans doubt climate change – but confidence is up on both sides, Christian Science Monitor 02.08.2016.

Bob Ward: Trump’s laughable climate change claims, The Hill 29.07.2016.

Peter Dykstra: A few thoughts on Cleveland, Environmental Health News 23.07.2016.

Ed King: Trump: I’ll get miners back to work as US president, Climate Home 22.07.2016.

Libby Brooks: Trump resumes fight against windfarm near Scottish golf course, The Guardian 22.07.2016.

Jeremy Symons: Without a Climate Plan, Republicans Struggle as Voters Shift, Huffington Post 20.07.2016.

Michelle Conlin: Trump Eyes Fracking Mogul Harold Hamm As Energy Secretary: Report, (Reuters) Huffington Post 20.07.2016.

Dave Keating: Republican platform aims to dismantle US environment and climate laws, Deutsche Welle 19.07.2016.

Ben Adler: Most Republicans who care about climate change are skipping the convention, Grist 18.07.2016.

Evan Lehmann: Trump’s VP Doubts Climate Change, Scientific American 15.07.2016.

Natalie Schreyer: On Climate Change, Pence and Trump Are a Perfect Match, Mother Jones 15.07.2016.

Katie Herzog: Here Are the Ridiculous Things That Trump’s VP Options Think About Global Warming, Mother Jones 13.07.2016.

Emily Atkin: The Republican Party’s Platform Says Coal Is ‘Clean’ Energy, Climate Progress 12.07.2016.

Samantha Page: If Donald Trump Becomes President, The U.S. Will Stand Alone In One Depressing Way, Climate Progress 12.07.2016.

Bill Murray: Where Clinton, Trump Stand on Energy, Climate Change, RealClear Politics 08.07.2016.

Lorraine Chow: Kochs Dump Trump to Fund Climate-Denying Senators in Ohio and Nevada, EcoWatch 28.06.2016.

Peter Dykstra: Donald Trump’s messy divorce from environmental reality, The Daily Climate 18.06.2016.

Steven Cohen: Trump’s Nonexistent Environmental Platform, Huffington Post 13.06.2016.

Adam Wernick: For Donald Trump, climate change is a ‘hoax’ — except when it threatens his golf business, PRI 11.06.2016.

Max J. Rosentahl: The Trump Files: Donald’s Nuclear Negotiating Fantasy, Mother Jones 10.06.2016.

Robinson Meyer: A Yuuuuuge Climate Flip Flop, The Atlantic 10.06.2016.

Tim McDonnell: Even George W. Bush’s Environment Chief Thinks Trump’s Energy Plan Is Bonkers, Mother Jones 09.06.2016.

Ben Adler & Rebecca Leber: Donald Trump once backed urgent climate action. Wait, what? Grist 08.06.2016.

Andrew C. Revkin: A Glaring Climate Shift Joins Trump’s Long Line of Flip-Flops, New York Times 08.06.2016.

Steven Mufson: How a North Dakota oil billionaire is helping shape Trump’s views on energy, Washington Post 06.06.2016.

Joseph Erbentraut: Are Drought Truthers The New Climate Change Deniers? Huffington Post 06.06.2016.

Anne Usher: How Obama Is ‘Trump-Proofing’ His Climate Pact, Politico 06.06.2016.

Rebecca Leber: Here’s the real story behind Trump’s drought denial, Grist 01.06.2016.

Joe Romm: Did Donald Trump Deny The California Drought Because He’s Lost Touch With Reality? Climate Progress 31.05.2016.

Emily Atkin: Here’s What Actual Climate Scientists Think Of Trump’s New Energy Plan, Climate Progress 31.05.2016.

Joe Romm: Memorial Day: Trump’s War On Climate Action Would Ensure A World Of Wars, Climate Progress 30.05.2016.

Phil Plait: Lies Trump Reality, Slate 30.05.2016.

Daniel Politi: Trump Unleashes Tirade After Bill Kristol Says Independent Candidate Will Run, Slate 30.05.2016.

Judd Legum: 12 Fringe Conspiracy Theories Embraced By A Man Who Might Be The Next President, ThinkProgress 29.05.2016.

John Prior: Sanders hits Trump for backing out of debate, Politico 29.05.2016.

Peter H. Gleich: Donald Trump: “There is No Drought” and Other California Water Inanities, Huffington Post 28.05.2016.

Peter Andrew Hart: Donald Trump Tells Drought-Plagued Californians: ‘There Is No Drought’, HuffingtonPost 28.05.2016.

John McGarrity: The world’s new climate bogeyman stalks UN talks, China Dialogue 27.05.2016.

Ashley Parker & Coral Davenport: Donald Trump’s Energy Plan: More Fossil Fuels and Fewer Rules, New York Times 27.05.2016.

Peter H. Gleick: Pretty Much Everything Donald Trump Said About Energy and Climate Was Wrong, Ignorant, or Gibberish, Huffington Post 27.05.2016.

John H. Cushman Jr. & Zahra Hirji: Trump: America First on Fossil Fuels, Last on Climate Change, InsideClimate News 27.05.2016.

Emily Atkin: On Climate, Trump Promises To Let The World Burn, Climate Progress 26.05.2016.

Trump vows to scuttle Paris climate agreement in ‘America first’ energy speech, (AP, Reuters) Deutsche Welle 27.05.2016.

Dana Nuccitelli: Donald Trump wants to build a wall – to save his golf course from global warming, The Guardian 26.05.2016.

Dan Vergano: 5 Things That Made No Sense In Trump’s Big Energy Speech, BuzzFeed News 26.05.2016.

Ben Jacobs: Donald Trump would allow Keystone XL pipeline and end Paris climate deal, The Guardian 26.05.2016.

Susanna Twidale: Trump unlikely to be able to renegotiate climate deal: U.N. climate chief, Reuters 25.05.2016.

Aaron Rupar: At Least One Republican Is Taking A Stand Against Donald Trump, Climate Progress 24.05.2016.

Tim Dowling: Has Donald Trump dug himself into a bunker with his climate change views? The Guardian 24.05.2016.

Bob Ward: For Trump, denying risks of climate change is a losing stance, The Hill 24.05.2016.

Ben Schreckinger: Trump acknowledges climate change – at his golf course, Politico 23.05.2016.

Noam Chomsky on Donald Trump, (8 min. video) Democracy Now 17.05.2016.

Clayden Aldern: Donald Trump’s Energy Adviser Doesn’t Care Whether Climate Change Is Real, New Republic 16.05.2016.

Donald Trump is not a believer in global warming, (x min. video) The O’Reilley Factor 11.05.2016.

Eugene Robinson: GOP candidates range from hopeless to hapless on climate change, Washington Post 03.08.2015.

Michael Gerson: It’s time for conservatives to end the denial on climate change, Washington Post 25.06.2015.

 

Trump psychology

Tim Murphy: How Donald Trump Became Conspiracy Theorist in Chief, Mother Jones ~06.10.2016.

Isaac Arnsdorf: Plouffe: ‘We have a psychopath running for president’, Politico 28.08.2016.

Michael Moore: Trump Is Self-Sabotaging His Campaign Because He Never Really Wanted The Job In The First Place, Huffington Post 16.08.2016.

Rebecca Morin: Trump: I’ve stayed true to myself, Politco 14.08.2016.

Michael Moore: An Open Letter to Ivanka Trump From Michael Moore: “Your Dad’s Not Well”, Michaelmoore.com ~13.08.2016.

John Dunbar: Analysis: Donald Trump, propagandist-in-chief? Center for Public Integrity 10.08.2016.

Louis Nelson: Trump: I’m not changing strategy or my temperament, Politico 09.08.2016.

Maureen Dowd: Crazy About the Presidency, New York Times 06.08.2016.

Congresswoman Calls for Mental Health Evaluation of Trump, Democracy Now 05.08.2016.

Daniel Berger: Donald Trump: Profile Of A Sociopath, Huffington Post 03.08.2016.

Deepak Chopra: America’s Shadow: The Real Secret of Donald J. Trump, deepakchopra.com 26.07.2016.

New York Times’ Nicholas Kristof Highlights Trump’s “Devastating” Decades-Long Pattern Of Racism, MediaMatters 25.07.2016.

Jane Meyer: Donald Trump’s Ghostwriter Tells All, The New Yorker 25.07.2016.

George Lakoff: Understanding Trump, Huffington Post 24.07.2016.

Dan P. McAdams: The Mind of Donald Trump, The Atlantic 10.06.2016.

 

Trump og hans opfordring til at myrde Hillary

Nathan Wellman: Trump Supporter Openly Threatens to Kill Hillary Clinton if She’s Elected, U.S.Uncut 17.10.2016.

Emily Peck: Why Donald Trump’s Careless Words Are Much More Dangerous Than He Seems To Understand, Huffington Post 11.08.2016.

Joe Scarborough: The GOP must dump Trump, Washington Post 10.08.2016.

Leon Neyfakh: Trump’s “Second Amendment People” Joke Was Targeting Gun Owners, Too, Slate 10.08.2016.

Lucia Graves: This is Donald Trump at his lowest yet: a man hinting at murder, The Guadian 10.08.2016.

Louis Nelson: Trump in trouble over ‘Second Amendment’ remark, Politico 10.08.2016.

Thomas L. Friedman: Trump’s Ambiguous Wink Wink to ‘Second Amendment People’, New York Times 09.08.2016.

Further Into the Muck With Mr. Trump, (leder) New York Times 09.08.2016.

Rebecca Svaransky: Ex-CIA chief: Trump comment would get someone else a ride in ‘police wagon’, The Hill 09.08.2016.

Lev Raphael: It Took A Death Threat For Morning Joe To Stop Shilling For Donald Trump, Huffington Post 09.08.2016.

Eli Stokols: Trump’s loaded words fuel campaign freefall, Politico 09.08.2016.

Mark Hensch: Dem rep: Secret Service must investigate Trump, The Hill 09.08.2016.

Christiana Lima: Trump on ‘Second Amendment’ backlash: ‘Give me a break’, Politico 09.08.2016.

Ian Millisher: A Ku Klux Klansman Will Stop Trump From Facing Charges For Inciting Violence Against Clinton, Think Progress 09.08.2016.

Max Rosenthal: Did Donald Trump Just Suggest That Someone Might Shoot Hillary Clinton? Mother Jones 09.08.2016.

 

Links om Trumps retssag om voldtægt af 13-årig pige

Josh Gerstein: Woman suing Trump over alleged teen rape drops suit, again, Politico 04.11.2016.

Alan Yuhas: Woman who accused Donald Trump of raping her at 13 drops lawsuit, The Guardian 04.11.2016.

Rory Carroll: Woman accusing Donald Trump of raping her at 13 cancels plan to go public, The Guardian 03.11.2016.

Josh Gerstein & Timothy Noah: Trump teen rape accuser abruptly calls off news conference, Politico 02.11.2016.

Ryan Grimm: Donald Trump Is Accused Of Raping A 13-Year-Old. Why Haven’t The Media Covered It? Huffington Post 02.11.2016.

Bryce Covert: The legal baggage Donald Trump would bring to the White House, Think Progress 02.11.2016.

John Swaine: Rape lawsuits against Donald Trump linked to former TV producer, The Guardian 07.07.2016.

Lisa Bloom: Why The New Child Rape Case Filed Against Donald Trump Should Not Be Ignored, Huffington Post 29.06.2016.

Anne Merlan: Here’s How That Wild Lawsuit Accusing Trump of Raping a 13-Year-Old Girl Hit The Headlines, Jezebel 24.06.2016.

Leonard Greene: California woman’s rape lawsuit against Donald Trump resurfaces in New York court, New york Daily News 20.06.2016.

J.K. Trotter: Billionaire Pervert Jeffrey Epstein and His Famous Friends: A Primer, Gawker 22.01.2015.

 

The New Yorker – serie om Trumps løgnagtighed

Sean Lavery: Trump and the Truth: Spinning the October Surprise, The New Yorker 05.11.2016.

Jia Talentino: Trump and the Truth: The Sexual-Assault Allegations, The New Yorker 20.10.2016.

Carolyn Kormann: Trump and the Truth: Climate-Change Denial, The New Yorker 13.10.2016.

Jonathan Blitzer: Trump and the Truth: The “Rigged” Election, The New Yorker 08.10.2016.

Margaret Talbot: Trump and the Truth: The “Lying” Media, The New Yorker 28.09.2016.

John Cassidy: Trump and the Truth: His Charitable Giving, The New Yorker 24.09.2016.

Jelany Cobb: Trump and the Truth: Black Outreach as Campaign Ploy, The New Yorker 23.09.2016.

Jia Tolentino: Trump and the Truth: The “Mexican” Judge, The New Yorker 20.09.2016.

Adam Davidson: Trump and the Truth: The Interest-Rate Flip-Flop, The New Yorker 15.09.2016.

Adam Gopnik: Trump and the Truth: Conspiracy Theories, The New Yorker 13.09.2016.

Adam Davidson: Trump and the Truth: The Unemployment-Rate Hoax, The New Yorker 10.09.2016.

Eyal Press: Trump and the Truth: Immigration and Crime, The New Yorker 02.09.2016.

David Remnick: Introducing a New Series: Trump and the Truth, The New Yorker 02.09.2016.

Jane Meyer: Donald Trump’s Ghostwriter Tells All, The New Yorker 25.07.2016.

 

Trump-links vedrørende andet end klima

Lily Workneh: This Election Has Completely Debunked The Myth Of A ‘Post Racial’ America, Huffington Post 08.11.2016.

Jeremy Stahl: Trump Behaved Badly on The Apprentice Set. Why Didn’t Anyone Ever Leak a Tape? Slate 08.11.2016.

Sharad Goel et al.: Chasing Electoral Ghosts, Slate 07.11.2016.

Matthew Rozsa: Limping to Election Day: Donald Trump is losing his Twitter account, and his mind, Salon 07.11.2016.

Josh Israel: North Carolina GOP boasts that its voter suppression efforts are working, Think Progress 07.11.2016.

Peter Wehner: Is There Life After Trump? Washington Post 07.11.2016.

Brian Beutler: Donald Trump’s Lasting Damage to Our Communities, New Republic 07.11.2016.

Daniel Politi: Man Behind Trump Security Scare Says He Was Beaten for Holding Anti-Trump Sign, Slate 06.11.2016.

Daniel Politi: Key to Trump’s More Disciplined Campaign? He No Longer Controls His Twitter Account, Slate 06.11.2016

Bill Scheft: Donald Trump’s exit interview: “I just found out what the job paid. $400,000. You’re kidding, right?”, Salon 05.11.2016.

The 155 Craziest Things Trump Said This Election, Politico 05.11.2016.

James West: Report: Melania Trump Worked in the United States Without a Visa, Mother Jones 05.11.2016.

Daniel Victor: Dirty Tricks, Vandalism and the Dark Side of Politics, New York Times 04.11.2016.

Eric Levitz: Report: Clinton Linked to Satantic Rituals Involving Kidnapped Children and Marina Abramovic, New York Magazine 04.11.2016.

Alana Horowitz Satlin: Melania Trump Quote Sounds Suspiciously Similar To Marla Maples, Huffington Post 04.11.2016.

Anders Agner Pedersen: Europe on Pins and Needles, RealClear Politics 04.11.2016.

Anne Applebaum: Trump is a threat to the West as we know it, even if he loses, Washington Post 04.11.2016.

Brian Beutler: The Media Never Raised the Bar for Donald Trump, New Republic 04.11.2016.

Paul Krugman: Who Broke Politics? New York Times 04.11.2016.

Mark Joseph Stern: Federal Judge Bars Trump Campaign From Intimidating Voters at the Polls, Slate 04.11.2016.

Jeet Heer: Stephen Bannon’s Long Game, New Republic 04.11.2016.

Jonathan Blitzer: A Scholar of Fascism Sees a Lot That’s Familiar with Trump, The New Yorker 04.11.2016.

Luke O’Brien: My Journey To The Center Of The Alt-Right, Huffington Post 03.11.2016.

History will remember which Republicans failed the Trump test, (leder) Washington Post 03.11.2016.

Ronald Brownstein: How Trump Pushed Millennials Out of the Republican Party, The Atlantic 03.11.2016.

Deena Winter: Thanks To Donald Trump, I Blocked My Uncle On Facebook Today, Huffington Post 03.11.2016.

Elizabeth Kolbert: How Can Americans Trust Donald Trump? The New Yorker 03.11.2016.

Brendan Gauthier: Journalist Katy Tur responds after Donald Trump bullies her in front of 4,000 people, Salon 03.11.2016.

Jenna Amatulli: Hey, Melania Trump, Have You Met Your Husband? Huffington Post 03.11.2016.

Charles M. Blow: Trump Is an Existential Threat, New York Times 03.11.2016.

Sam Levine: A Reminder That Donald Trump Once Thought It Was Funny To Give Poor Students A Fake $1 Million Bill, Huffington Post 03.11.2016.

Brian Beutler: The Trump Apocalypse Might Not Come, But the Republican One Will, New Republic 03.11.2016.

Heather L. Weaver: Teacher To Muslim Refugee Student: You’re A Terrorist, And I Can’t Wait Until Donald Trump Deports All You Muslims, Huffington Post 03.11.2016.

Rebecca Shapiro: Trump Creepily Singles Out Reporter At Florida Rally (Again), Huffington Post 03.11.2016.

Chris Puchovicz: I bought the website Trump.org. Then Donald Trump came after me, Washington Post 02.11.2016.

Katy Waldman: Trump’s Tower of Babble, Slate 02.11.2016.

Bryce Covert: The legal baggage Donald Trump would bring to the White House, Think Progress 02.11.2016.

Emma Green: A Black Church Burned in the Name of Trump, The Atlantic 02.11.2016.

Brent Griffiths: Mississippi black church burned and defaced with pro-Trump message, Politico 02.11.2016.

Franklin Foer: Trump’s Server, Revisited, Slate 02.11.2016.

Dana Milibank: Dear Donald Trump: I want my $49 back, Washington Post 02.11.2016.

Jennifer Benderei: Video Shows Donald Trump With Alleged Mobster He Denied Knowing, Huffington Post 02.11.2016.

Louis Nelson: Trump to Clinton’s early voters: You can change your vote, Politico 02.11.2016.

Eric Lewitz: In Hindsight, Trump’s Best Campaign Strategy Might Have Been to Not Campaign at All, New York Magazine 02.11.2016.

Ben Schreckinger: White nationalists plot Election Day show of force, Politico 02.11.2016.

Kevin Drum: NYT: We’ve Figured Out How Trump Gamed the Tax System, Mother Jones 01.11.2016.

Conor Friedersdorf: There’s Simply No Comparison Between Clinton’s Flaws and Trump’s, The Atlantic 01.11.2016.

Adam K. Reymond: Turns Out Donald Trump Already Owns TrumpTelevision.com, New York Magazine 01.11.2016.

Alan Rappenport: In Robocall, White Nationalist Accuses Utah’s Evan McMullin of Secretly Being Gay, New York Times 01.11.2016.

Nick Wing: The KKK Is Working To Get Out The Vote — For Donald Trump, Of Course, Huffington Post 01.11.2016.

Kurt Eichenwald: Donald Trump’s Companies Destroyed Emails in Defiance of Court Orders In the magazine, Newsweek 31.10.2016.

David Barstow et al.: Donald Trump Used Legally Dubious Method to Avoid Paying Taxes, New York Times 31.10.2016.

Franklin Foer: Was a Trump Server Communicating With Russia? Slate 31.10.2016.

Grant Stern: A Trump Fan Just Put Hillary In An Electric Chair On His Front Lawn, Occupy Democrats 30.10.2016.

Ben Schreckinger: Trump rally speaker fantasizes about death of Hillary Clinton, Politico 30.10.2016.

Sam Stein: It’s All But Official: Donald Trump Won’t Release His Tax Returns, Huffington Post 30.10.2016.

David A. Fahrenthold: Trump boasts about his philanthropy. But his giving falls short of his words, Washington Post 29.10.2016.

Grant Stern: A Trump Fan Just Hung Two Black Dummies From A Tree In His Front Yard, Occupy Democrats 29.10.2016.

Lee Moran: Even This Bus In Denmark Is Rolling Its Eyes At Donald Trump, Huffington Post 28.10.2016.

Ryan Grim: Video Shows Donald Trump Sexually Humiliating Woman Before Large Audience, Huffington Post 28.10.2016.

Christina Cauterucci: Trump Sexually Humiliated a Miss Universe Onstage With an Orgasm Joke, Slate 28.10.2016.

Natalie Dickinson: Trump Won’t Mention That Bush & Cheney Deleted 22 Million Email, Occupy Democrats 28.10.2016.

Fareed Zakaria: Donald Trump has run the worst campaign in modern history, Washington Post 28.10.2016.

Leon Neyfakh: Oops! Trump Mistook a Black Supporter at His Rally for a Protester and Called Him a “Thug”, Slate 28.10.2016.

Ian Schwartz: Michael Moore To Megyn: I Understand Why Trump Voters Are Angry; “The System Has Failed, But He Is Not The Solution”, RealClear Politics 27.10.2016.

Tom Cahill: Beer drinkers are boycotting this popular brand after owner endorses Trump, U.S. Uncut 27.10.2016.

Colin Taylor: The “Blacks For Trump” Guy Is An Ex-Cult Member Who Thinks Obama Is The Devil, Occupy Democrats 27.10.2016.

John Cassidy: Why a Brexit Shocker Is Unlikely Here, The New Yorker 27.10.2016.

Scot Bixby: Former Miss Finland is 12th woman to accuse Trump of sexual assault, The Guardian 27.10.2016.

Kenneth P. Vogel: Behind the retreat of the Koch brothers’ operation, Politico 27.10.2016.

Max J. Rosenthal: The Trump Files: Trump’s Long History of Getting Sued By His Own Lawyers, Mother Jones 27.10.2016.

Rick Lowry: Trump’s For-Profit Campaign, Politico 26.10.2016.

Colin Taylor: A Tea Party Congressman Just Called For Armed Uprising If Trump Loses, Occupy Democrats 26.10.2016.

Jennifer Rubin: Trump expects the cozy O’Reilly-Hannity treatment from the entire media, Washington Post 25.10.2016.

Derek Thompson: Why Investors Are Terrified of a President Trump, The Atlantic 24.10.2016.

Eli Stokols: Trump’s love affair with the polls is over, Politico 24.10.2016.

Dave Jamieson: Donald Trump Says He Wants To Cut ‘70 To 80 Percent’ Of Regulations, Huffington Post 24.10.2016.

Louis Nelson: Trump accuses Democrats of ‘making up phony polls’ to suppress supporters, Politico 24.10.2016.

Martin Pengelly & Ben Jacobs : Porn star Jessica Drake is 11th woman to allege Donald Trump sexual misconduct, The Guardian 23.10.2016.

Daniel Politi: Almost 70 Percent of Republicans Say Clinton Could Only Win by Cheating, Slate 23.10.2016.

Zach Carter: Karl Rove: Donald Trump Can’t Win, Huffington Post 23.10.2016.

Isaac Arnsdorf: Priebus: Trump ‘not willing to not concede’, Politico 23.10.2016.

Masha Varkiani: Trump threatens to sue all the women who accused him of sexual assault, Think Progress 22.10.2016.

Sam Levine: Trump Uses Major Policy Speech To Threaten To Sue Sexual Assault Accusers, Huffington Post 22.10.2016.

Ashley Parker: Donald Trump Pledges to ‘Heal Divisions’ (and Sue His Accusers), New York Times 22.10.2016.

Daniel Marans: Charity Dinner Host: Donald Trump ‘Crossed The Line’ With Hillary Clinton Attacks, Huffington Post 21.10.2016.

Nolan D. Mccaskill: Richard Branson: Trump vowed to destroy 5 people who refused to help him, Politico 21.10.2016.

Zach Carten: Donald Trump Learned His ‘Rigged’ Election Talk From John McCain, Huffington Post 21.10.2016.

Marc Caputo: Trump plans 7-city Fla. tour as Clinton busts out Bubba, Barack and JLo next week, Politico 21.10.2016.

Alana Horowitz Satlin: Former RNC Chair Dumps Trump, Huffington Post 21.10.2016.

Greg Sargent: Americans are repudiating Trump’s ‘rigged election’ lies. By voting, Washington Post 21.10.2016.

Carly Ledbetter: Salma Hayek Said Trump Planted A Story About Her In The National Enquirer After She Refused To Date Him, Huffington Post 21.10.2016.

Michael Kruse: The Trouble With Peak Trump, Politico 21.10.2016.

Marina Fang: Watch Hillary Clinton Tease Donald Trump At Charity Dinner, Huffington Post 21.10.2016.

Sheelah Kolhatkar: Ivanka Trump Fights to Save the Brand, The New Yorker 20.10.2016.

Alex Isenstadt: Trump national political director ‘steps back’ from campaign, Politico 20.10.2016.

Jim Nevell: Trump’s Final Debate Was a Slow-Motion Meltdown, Slate 20.10.2016.

John Cassidy: The Real Message of Trump’s Election Comments: I’m Going to Lose, The New Yorker 20.10.2016.

Glenn Trush: Five takeaways from the final debate of 2016, Politico 20.10.2016.

Nora Caplan-Bricker: Clinton Has Gotten Better at Baiting Trump With Every Debate, Slate 20.10.2016.

Ezra Klein: Hillary Clinton’s 3 debate performances left the Trump campaign in ruins, Vox 19.10.2016.

Eli Stokols: Trump refuses to say he’ll accept losing, Politico 19.10.2016.

Greg Sargent: Poll: Most Americans think Donald Trump is a raging jerk, Washington Post 19.10.2016.

Shane Goldmacher: The 7 minutes when Trump blew the third debate, Politico 19.10.2016.

Daniel Dale: Confessions of a Trump Fact-Checker, Politico 19.10.2016.

Neil Genzlinger: Review: ‘Michael Moore in TrumpLand’ Isn’t About Donald Trump, New York Times 19.10.2016.

David Corn: Donald Trump Is Completely Obsessed With Revenge, Mother Jones 19.10.2016.

Zach Cartwright: Trump Supporters Are Now Sending Death Threats to Jewish Journalists, U.S. Uncut 19.10.2016.

Lucia Graves: Melania Trump was recruited to do Donald’s damage control. Bad plan, The Guardian 18.10.2016.

John Cassidy: Will Donald Trump Cost Republicans the Senate? A State-by-State Guide, The New Yorker 18.10.2016.

Igor Bobic: Donald Trump Suggests Paul Ryan Doesn’t Want Him To Win, Huffington Post 18.10.2016.

Benjamin Lee: Michael Moore to release surprise Donald Trump documentary, The Guardian 18.10.2016.

Cole Delbyck: Of Course Michael Moore Has Been Making A Secret Film About Trump This Whole Time, Huffington Post 18.10.2016.

Amy Davidson: Melania Trump, Conspiracy Theorist, The New Yorker 18.10.2016.

Isaac Chotiner: Melania Proves She’s Almost as Despicable as Her Husband in Fawning CNN Interview, Slate 18.10.2016.

Jessica Goldstein: Ivanka Trump’s alternate reality, Think Progress 18.10.2016.

Jonathan Cohn: President Obama Tells Donald Trump To ‘Stop Whining’ About Mythical Voter Fraud, Huffington Post 18.10.2016.

Christian Farias: Republicans May Block Any Of Clinton’s Supreme Court Nominees, McCain Says, Huffington Post 17.10.2016.

Rachael Bade & Jake Sherman: Republicans rush to build firewall to save the House, Politico 17.10.2016.

S.V. Date: Clinton Campaign Makes Push For Arizona, Down-Ballot Races, Huffington Post 17.10.2016.

Ryan Lizza: Why Trump TV Probably Won’t Happen, The New Yorker 17.10.2016.

Kevin Uhrmacher & Jim Tankersley: Clinton’s plans might add billions to the national debt. Trump’s could add trillions, Washington Post 17.10.2016.

Jane Meyer: Documenting Trump’s Abuse of Women, The New Yorker 24./17.10.2016.

Michael Garson: Trump spirals into ideological psychosis, Washington Post 17.10.2016.

Catherine Rampell: When the facts don’t matter, how can democracy survive? Washington Post 17.10.2016.

Connor O’Brien: Gingrich: Without media ‘assault,’ Trump would be up 15 points, Politico 16.10.2016.

Judd Legum: Trump promised ‘proof’ he’s innocent of sexual assault. He delivered an insult to our intelligence, Think Progress 14.10.2016.

Eugene Robinson: Trump May Be Worse Than Just a Pig, Real Clear Politics 14.10.2016.

Michael D. Shear: Trump as Champion of Working Class? ‘Come On,’ Obama Says, New York Times 14.10.2016.

Hannah Levintova: The Stunningly Long List of Women Who’ve Accused Trump of Sexual Assault, Mother Jones 14.10.2016.

Madeline Conway: Former ‘Apprentice’ contestant accuses Trump of sexually harassing her in 2007, Politico 14.10.2016.

Max J. Rosenthal: Trump Escalates Attacks on His Accusers, Denigrating Their Looks, Mother Jones 14.10.2016.

Edward-Isaac Dovere: Obama unleashes blistering attack on Trump, Politico 14.10.2016.

Pema Levy: A Sinking Trump Could Take the Republican Congress Down With Him, Mother Jones 14.10.2016.

Ed Mazza: A British Magazine Just Summed Up The U.S. Election Perfectly, Huffington Post 14.10.2016.

Alana Horowitz Satlin: Donald Trump Jr: Women Who Can’t ‘Handle’ Harassment ‘Don’t Belong In The Workforce’, Huffington Post 14.10.2016.

Chris Cillizza: Michelle Obama’s speech on Donald Trump was remarkable, Washington Post 13.10.2016.

Edward-Isaac Dovere: Obama to GOP: You built Trump, Politico 13.10.2016.

Amy Davidson: Michelle Obama Takes on Donald Trump, The New Yorker 13.10.2016.

Annie Karni: Even Republicans know the Bill Clinton attacks don’t work, Politico 13.10.2016.

Julie Hirschfield Davis: Voice Shaking, Michelle Obama Calls Trump Comments on Women ‘Intolerable’, New York Times 13.10.2016.

Louis Nelson: Trump reels as more accusers emerge, Politco 13.10.2016.

Michael Calderone: New York Times To Trump: We Didn’t Destroy Your Reputation. You Did, Huffington Post 13.10.2016.

Greg Sargent: Michelle Obama’s remarkable speech sums up the case against Donald Trump, Washington Post 13.10.2016.

Gingrich: ‘Little Trump is frankly pathetic’, Politco 13.10.2016.

Louis Nelson: Michelle Obama calls on women to rise up against Trump, Politco 13.10.2016.

A Donald Trump Presidency Would Be Dangerous For The World: UN Rights Chief, (Reuters) Huffington Post 12.10.2016.

Christina Cauterucci: Donald Trump Walked in on Half-Dressed Teen Girls, Pageant Participants Say, Slate 12.10.2016.

Leigh Ann Caldwell: Major GOP Donors Are Asking Trump for Their Money Back, Huffington Post 12.10.2016.

Ben Jacobs & Sabrina Siddiqui: Trump rails against ‘disloyal’ Republicans as support collapses, The Guardian 12.10.2016.

Chris Cillizza: Bill O’Reilly’s latest Donald Trump interview is one for the ages, Washington Post 12.10.2016.

Seth Stevenson: Where Trump Is Still King, Slate 11.10.2016.

Christiano Lima: Trump urges Floridians to vote 20 days after Election Day, Politico 11.10.2016.

Adam Epstein: The Trump camp’s biggest misstep yet: picking a fight with Beyoncé, Quartz 11.10.2016.

Heather Cox Richardson: A political historian explains why Trump’s tape could destroy the GOP, Quartz 11.10.2016.

Amy Davidson: Trump Shows His Inner Dictator, The New Yorker 10.10.2016.

Carrie Dean: Poll: After Trump Tape Revelation, Clinton’s Lead Up to Double Digits, NBC News 10.10.2016.

Jake Sherman & John Bresnahan: Ryan abandons Trump, Politico 10.10.2016.

Gail Sheehy: America’s Therapists Are Worried About Trump’s Effect On Your Mental Health, Politico 10.10.2016.

David Corn: In Second Debate, Donald Trump Showcases His Dark Soul, Mother Jones 10.10.2016.

Josh Gerstein: Holder hits Trump for threatening to jail Clinton, Politico 10.10.2016.

John Cassidy: The Nastiest Presidential Debate of All Time, The New Yorker 10.10.2016.

Roger Simon: Trump digs a hole in one, Politico 10.10.2016.

Donald Trump Goes Low, (leder) New York Times 09.10.2016.

Glenn Thrush & Katie Glueck: Is Trump’s campaign over? Politico 08.10.2016.

Laura Bassett: Donald Trump: Sure, Call My Daughter A ‘Piece Of Ass’, Huffington Post 08.10.2016.

Louis Nelson: Trump told Howard Stern it’s OK to call Ivanka a ‘piece of a–‘, Politico 08.10.2016.

Ezra Klein: A Donald Trump presidency would bring shame on this country, Vox 08.10.2016.

Hadas Gold: New York Times, CNN report Trump’s vulgarities in full, Politico 07.10.2016.

Madeline Conway: Jon Huntsman calls on Trump to drop out of the race, Politico 07.10.2016.

Alan Rappeport: Tape Reveals Donald Trump Bragging About Kissing and Groping Women, New York Times 07.10.2016.

Jamelle Bouie: Donald Trump Is Setting a Time Bomb, Slate 07.10.2016.

Amy Chozick & Patrick Healy: A Must-Win Debate for Donald Trump, but Not a Must-Rehearse One, New York Times 07.10.2016.

Bryce Covert: The loophole that allows real estate tycoons like Trump to avoid taxes, Think Progress 04.10.2016.

Judd Legum: Trump’s terrible, horrible, no good, very bad week, Think Progress 03.10.2016.

Ian Millhiser: Trump campaign spins Trump’s nearly billion dollar loss as ‘genius’, Think Progress 02.10.2016.

Judd Legum: One year of Trump’s tax returns were just revealed. Now we know why he won’t release the rest, Think Progress 02.10.2016.

David Barstow et al.: Donald Trump Tax Records Show He Could Have Avoided Taxes for Nearly Two Decades, The Times Found, New York Times 01.10.2016.

Katie Glueck & Kyle Cheney: Swing-state Republicans dump on Trump, Politico 28.09.2016.

Adam Gopnik: The Problem with Trump Isn’t His Debating Skills, The New Yorker 27.09.2016.

Louis Nelson: Former Miss Universe sizes up Melania Trump: ‘I think I speak more English’, Politico 27.09.2016.

Tim Murphy: Donald Trump Jr. Treats the Nation’s Top Conspiracy Theorist as a Legitimate News Source, Mother Jones 08.09.2016.

Aviva Shen: Trump’s Favorite Pastor Admits He Made Up Large Swaths Of His Resume, Think Progress 03.09.2016.

Rebecca Tarmin: Trump surrogate admits to falsifying biographical claims, Politico 03.09.2016.

Matthew Yglesias: Guess which candidate’s foundation was caught in an illegal campaign funding scheme? Vox 02.09.2016.

Donald Trump Has Not Yet Paid Several Top Staffers, (Reuters) Huffington Post 02.09.2016.

Jamelle Bouie: What Trump’s Black Church Appearance Is Really About, Slate 02.09.2016.

Amanda Becker & Ransdell Pierson: Hillary Clinton Announces Plan To Address ‘Unjustified’ Price Hikes On Life-Saving Drugs, (Reuters) Huffington Post 02.09.2016.

Nick Gass: Eric Trump: ‘Pretty amazing’ that Hispanic surrogates withdrew support after speech, Politico 02.09.2016.

Michelle Goldberg: Why Isn’t It a Bigger Deal That Trump Is Being Advised by Sadistic Pervert Roger Ailes? Slate 02.09.2016.

Kanyakrit Vongkiatkajorn: Donald Trump Just Gave His Most Extreme Immigration Speech Yet, Mother Jones 01.09.2016.

Alex Isenstadt: Inside Trump Tower: Facing grim reality, Politico 01.09.2016.

Jamelle Bouie: Donald Trump Left His Bluster on This Side of the Border, Slate 01.09.2016.

James Hamblin: The Bizarre Words of Donald Trump’s Doctor, The Atlantic 31.08.2016.

Steven Shepard: Trump’s TV spending less than advertised, Politico 31.08.2016.

Jason Blakely: Teaching Trump to College Students, The Atlantic 31.08.2016.

Jamelle Bouie: What Black People Hear When Donald Trump Asks for Their Vote, Slate 30.08.2016.

Stuart Rothenberg: Trump said he could put several blue states in play. It’s clear he can’t, Washington Post 30.08.2016.

James West: Former Models for Donald Trump’s Agency Say They Violated Immigration Rules and Worked Illegally, Mother Jones 30.08.2016.

Nick Gass: Conway: Trump focuses on wall because it’s ‘easy for people to understand’, Politico 30.08.2016.

Juan Williams: Trump’s race politics will destroy GOP, The Hill 29.08.2016.

Edward-Isaac Dovere: Trump’s new aim: Poison a Clinton presidency, Politico 29.08.2016.

Dan Roberts: Trump’s slump in Nascar country deepens Republican fears of defeat, The Guardian 29.08.2016.

Jesse Jackson: Black voters have plenty to lose with Trump, Chicago Sun 29.08.2016.

Howard Schweitzer: 7 Reasons Why Trump Would Hate Being President, Politico 29.08.2016.

Paul Cane: John McCain is in the fight of his political life in the age of Donald Trump, Washington Post 29.08.2016.

Peter Beinart: Trump’s Immigration Policy Trap, The Atlantic 29.08.2016.

Robert Kuttner: Trumpism Could Be More Dangerous Than Trump, Huffington Post 28.08.2016.

Arlie Russell Hochschild: Donald Trump in the Bayou, TomDispatch 28.08.2016.

Todd Miller: Basically, Donald Trump’s Border Wall Already Exists, Mother Jones 27.08.2016.

Tyler Pager: Trump doctor: I wrote health letter in five minutes, Politico 26.08.2016.

Annie Karni: GOP plots early wake-up call for Clinton, Politico 26.08.2016.

Josh Vohees: Trump’s New “No, Hillary Is the Bigot” Counterattack Won’t Work for So Many Reasons, Slate 26.08.2016.

Nick Gass: Carson to Trump: Don’t call Clinton a ‘bigot’, Politico 26.08.2016.

Max J. Rosenthal: The Trump Files: Donald Couldn’t Name Any of His “Handpicked” Trump U Professors, Mother Jones 26.08.2016.

Nick Grass: Mika Brzezinski to Trump: ‘You have no idea what your words mean’, Politico 26.08.2016.

Natalie Jackson: Here’s More Evidence That Trump’s ‘Poll Truthers’ Are Wrong, Huffington Post 25.08.2016.

John Cassidy: Trump Embraces Nigel Farage, His British Alter Ego, The New Yorker 25.08.2016.

Igor Bobic: Donald Trump: I’m Not Racist. Hillary Clinton Is Racist, Huffington Post 25.08.2016.

Julia Craven: Donald Trump Thinks He Could Win 95 Percent Of The Black Vote. Here’s One Huge Reason He Can’t, Huffington Post 25.08.2016.

Lizzie Widdicombe: Ivanka and Jared’s Power Play, The New Yorker 22.08.2016.

Ed Mazza: John Oliver Has A Foolproof Plan To Turn Donald Trump Into A Legend, Huffington Post 22.08.2016.

Eric Levitz: The GOP Nominee Takes Bold Stand on Whether or Not Morning-Show Hosts Are Having an Affair, New York Magazine 22.08.2016.

Igor Bobic: Trump Ally Roger Stone Says GOP Nominee Should Release Tax Returns ‘Immediately’, Huffiington Post 22.08.2016.

Amy Davidson: Trump and the Republican Dilemma, The New Yorker 22.08.2016.

Michael Calderone & Sam Stein: Donald Trump Is Abandoning Every Network But Fox, Huffington Post 22.08.2016.

Leonard Pitts Jr.: I am tired of eating at the Donald Trump buffet, Seattle Times 21.08.2016.

Laurence M. Krauss: Trump’s Anti-Science Campaign, The New Yorker 21.08.2016.

Judd Legum: Trump Says African Americans Have ‘No Education, No Anything’, Think Progress 21.08.2016.

Julie Bykowic: Democratic mega-donors plow money into Clinton and Senate campaigns; GOP donors avoid Trump, (AP) Japan Times 21.08.2016.

Philip Bump: It’s hard to imagine a much worse pitch Donald Trump could have made for the black vote, Washington Post 20.08.2016.

How Can America Recover From Donald Trump? (leder) New York Times 20.08.2016.

Suzanne Craig: Trump’s Empire: a Maze of Debts and Opaque Ties, New York Times 20.08.2016.

Judd Legum: Donald Trump Made An Aggressive New Pitch To Black Voters. It Didn’t Go Well, Think Progress 19.08.2016.

Maggie Haberman & Jonathan Martin: Paul Manafort Quits Donald Trump’s Campaign After a Tumultuous Run, New York Times 19.08.2016.

Steven Shepard: Clinton crushing Trump on the airwaves, Politico 19.08.2016.

Natasha Geiling: Trump Tours Flood-Ravaged Louisiana But Thinks Climate Change Is A Hoax, Think Progress 19.08.2016.

Ruth Marcus: Trump’s Sickening attacks on Clinton’s health, Washington Post 19.08.2016.

Steven Shepard: GOP insiders: Trump’s overhaul won’t succeed, Politico 19.08.2016.

James Taranto: Dilbert Explains Donald Trump, Wall Street Journal 19.08.2016.

Louis Nelson: Trump predicts he can win 95 percent of the black vote, Politico 19.08.2016.

James Hohman: Trump’s ‘apology’ sounds like a non-apology, Washington Post 19.08.2016.

Lauren McCauley: Koch Brothers Wage War ‘to Buy South Dakota’s Future’, EcoWatch 18.08.2016.

John Cassidy: What Are Donald Trump, Roger Ailes, and Steve Bannon Really Up To? The New Yorker 18.08.2016.

Jim Hightower: Donnie’s little lies are yuuuge: Trump has redefined what it means to be deceitful on the campaign trail, Salon 18.08.2016.

Aaron Rupar: Awkward CNN Interview Highlights Trump Surrogates’ Disbelief In Polling, Think Progress 18.08.2016.

Nate Silver: Trump Is Doubling Down On A Losing Strategy, FiveThirtyEight 18.08.2016.

Pema Levy & Patrick Caldwell: Donald Trump’s New Campaign Chief Was Already Leading His Propaganda Machine, Mother Jones 17.08.2016.

Ezra Klein: Republicans should be winning this election. Trump’s new campaign chief shows why they’re losing, Vox 17.08.2016.

Jennifer Gunter: I’m A Doctor. Here’s What I Find Most Concerning About Trump’s Medical Letter, Huffington Post 17.08.2016.

Jonathan Martin, Jim Rutenberg & Maggie Haberman: Donald Trump Appoints Media Firebrand to Run Campaign, New York Times 17.08.2016.

Nick Gass: Clinton super PAC adviser dismisses Trump reshuffle: ‘It’s the candidate, stupid’, Politico 17.08.2016.

Instead of Supporting Trump, Here’s What the Koch Brothers Are Doing With Their $750 Million, (Climate Denyer Roundup) EcoWatch 16.08.2016.

Daniel Schulman: “I Want to Win”: Trump Overhauls His Campaign Team. Again, Mother Jones 16.08.2016.

Brandon Ellington Patterson: We Actually Know a Lot About How Trump Would Handle Policing and Race, Mother Jones 16.08.2016.

John Cassidy: Donald Trump Is the Gift to Hillary Clinton That Keeps On Giving, The New Yorker 16.08.2016.

Brian Owens: Trump’s border-wall pledge threatens delicate desert ecosystems, Nature 16.08.2016.

Jonathan Swan: Trump camp apparently soliciting foreign cash despite warnings, The Hill 16.08.2016.

Louis Nelson: Trump campaign circles the wagoons around Manaford, Politico 16.08.2016.

Leo W. Gerard: Donald Destructo, Huffington Post 15.08.2016.

David E. Sanger & Maggie Haberman: Donald Trump’s Terrorism Plan Mixes Cold War Concepts and Limits on Immigrants, New York Times 15.08.2016.

Heather Digby Parton: Team Trump is a disaster: It’s not just the candidate — his entire staff is ill-equipped for a presidential campaign, Salon 15.08.2016.

Mark Hensch: McMullin: Trump ‘vilifies all Muslims as terrorists’, The Hill 15.08.2016.

Russ Choma: Donald Trump Has a Huge Conflict of Interest That No One’s Talking About, Mother Jones 15.08.2016.

Julia Azari: Why Hasn’t the Republican Party Collapsed? Politico 15.08.2016.

Jesse Byrnes: Trump: ‘I always’ stay on message, The Hill 15.08.2016.

Brent Budowsky: October surprise: Could Russia ties doom Trump’s candidacy? The Hill 15.08.2016.

Caitlin Yilek: Ivanka Trump vacationing with Putin’s rumored girlfriend, The Hill 15.08.2016.

Paul H. Jossey: How We Killed the Tea Party, Politico 14.08.2016.

Edward Helmore: Donald Trump: I’m running against ‘crooked media’, not just Hillary Clinton, The Guardian 14.08.2016.

Matthew Sheffield: Evan McMullin’s presidential run could potentially blow up the Republican Party, Salon 14.08.2016.

Rebecca Maurin: Trump blames ‘disgusting’ media: ‘I would be beating Hillary by 20%’, Politico 14.08.2016.

Eli Stokols & Kenneth P. Vogel: RNC considers cutting cash to Trump, Politico 14.08.2016.

Wall Street Journal: Trump faces ‘moment of truth’, The Hill 14.08.2016.

Colin Wilhelm: Manafort denies reports of chaotic Trump campaign, Politico 14.08.2016.

Tara Culp-Ressler: Trump Asks For Volunteers To Stop Hillary Clinton From ‘Rigging’ The Election, Think Progress 13.08.2016.

Alexander Burns & Maggie Haberman: Inside the Failing Mission to Tame Donald Trump’s Tongue, New York Times 13.08.2016.

Tara Culp-Ressler: Trump Spokesperson Blames Obama For Foreign Policy Decisions That Bush Actually Made, Think Progress 13.08.2016.

Patrick Healy: Donald Trump’s Missteps Risk Putting a Ceiling Over His Support in Swing States, New York Times 12.08.2016.

Jack Jenkins: The 2016 Election Is Making Islamophobia The Worst It Has Ever Been, Think Progress 12.08.2016.

Andy Borowitz: Trump Says He Would Only Use Nuclear Weapons in a Sarcastic Way, The New Yorker 12.08.2016.

John Cassidy: Why Trump’s Crazy Talk About Obama and ISIS Matters, The New Yorker 11.08.2016.

Rebecca Berg: Trump’s Crisis Playbook: Admit No Wrong, RealClear Politics 11.08.2016.

Jane Kasperkevic: Republicans have themselves to blame for the slow economy, study says, The Guardian 11.08.2016.

Sabrina Siddiqui: Donald Trump calls Obama the ‘founder of Isis’, The Guardian 11.08.2016.

Patrick Caldwell: Why Trump and Pence Aren’t Talking About the Auto Bailout in the Midwest, Mother Jones 11.08.2016.

David A. Fahrenthold & Robert O’Harrow Jr.: Trump: A true story, Washington Post 10.07.2016.

Suzanne McGee: How Trump’s ‘populist’ economic policy hides a payday for the wealthy, The Guardian 10.08.2016.

Shane Goldmacher: 100 days of Donald Trump, Politico 10.08.2016.

One In Five U.S. Republicans Want Trump To Drop Out, Poll Shows, (Reuters) Huffington Post 10.08.2016.

Tom Philpott: Donald Trump’s Newest Adviser Once Compared Syrian Refugees to Rattlesnakes, Mother Jones 10.08.2016.

Sarah Wheaton: NRA circles the wagons around Trump, Politico 10.08.2016.

Jessica Goldstein: Can MSNBC And CNN Fact-Check Trump In Real Time? (Apparently!), Climate Progress 09.08.2016.

Ed Mazza: New York Daily News Urges Donald Trump To Quit Campaign: ‘This Isn’t A Joke Anymore’, Huffington Post 09.08.2016.

Ben Chu: Donald Trump is not just a security threat to America, he’s an economic threat too, The Independent 09.08.2016.

Inae Oh: Watch Donald Trump Contradict Himself on Every Major Campaign Issue, Mother Jones 09.08.2016.

Jennifer Rubin: Trump’s big speech only hurt him, Washington Post 09.08.2016.

Igor Bobic: Donald Trump Responds To Critical Letter Signed By 50 Republican National Security Officials, Huffington Post 09.08.2016.

Zachary Karabell: Trump’s Year of Magical Economic Thinking, Politico 09.08.2016.

Charles Pierson: Trump and the Bomb, CounterPunch 09.08.2016.

Aaron Blake: Why Donald Trump might not debate Hillary Clinton, Washington Post 09.08.2016.

Ryan J. Reilly: Most Americans (Incorrectly) Believe Crime Is Up. That’s Great News For Donald Trump, Huffington Post 09.08.2016.

Jamie Weinstein: The Case For A Negotiated Republican Surrender To Hillary, The Daily Caller 08.08.2016.

Mr. Trump’s Losing Economic Game Plan, (leder) New York Times 08.08.2016.

Binyamin Appelbaum: Fact-Checking Donald Trump’s Economic Speech, New York Times 08.08.2016.

Tara Golshan: Protesters interrupted Donald Trump’s economic policy speech 17 times, Vox 08.08.2016.

John Cassidy: Can Donald Trump Rebound? The New Yorker 08.08.2016.

Ryan Grenoble: CNN Host Slams Conservative Media For Allowing Trump’s Lies About ‘Rigged’ Election, Huffington Post 08.08.2016.

Fred Kaplan: The Scariest Nominee of Our Time, Slate 08.08.2016.

Josh Vorhees: An Anti-Trump Republican You’ve Never Heard of Just Launched a Doomed Independent Bid, Slate 08.08.2016.

Bryce Covert: Donald Trump’s New Childcare Plan Would Only Help The Rich, ThinkProgress 08.08.2016.

Jason Linkis & Howard Fineman: GOP Elites Are Begging For A Real Trump Reset, Huffington Post 08.08.2016.

Ben White: Trump’s Frankenstein economics, Politico 08.08.2016.

Eli Stokols: Trump mixes facts, falsehoods to rip Clinton on the economy, Politico 08.08.2016.

Louis Nelson: Trump touts economic plan as protesters continuously interrupt, Politico 08.08.2016.

Jim Rutenberg: Balance, Fairness and a Proudly Provocative Presidential Candidate, New York Times 07.08.2016.

Martin Pengelly: American Nazi Party leader sees ‘a real opportunity’ with a Trump presidency, The Guardian 07.08.2016.

Lindsay Gibbs: Muslim Fencer On Team USA Takes Down Trump, ThinkProgress 07.08.2016.

30 Years of “Doonesbury” on Donald Trump: Cartoonist Garry Trudeau on the GOP’s “Natural Born Toon”, Democracy Now 05.08.2016.

Christiano Lima: Trump on Clinton: ‘She’s a monster’, Politico 05.08.2016.

Tom Cahill: Networks Are Now Fact-Checking Trump’s Lies in Real Time and It’s Ruining His Campaign, U.S. uncut 05.08.2016.

Samantha Neal: Only 1 Percent Of Black Voters Support Donald Trump, Huffington Post 05.08.2016.

Carrie Sheffield: Face it, conservatives: Trying to change Donald Trump is a lost cause, Salon 05.08.2016.

Tyle Pager & Christiano Lima: Donald Trump endorses Paul Ryan, Politico 05.08.2016.

Brendan Gauthier: “I don’t throw babies out. Believe me, I love babies”: Donald Trump on baby-gate, Salon 05.08.2016.

Josh Israel & Evan Popp: Donald Trump Announces Economic Policy Team: 13 Men, Think Progress 05.08.2016.

Sean Illing: Donald Trump and the Tea Party myth: Why the GOP is now an identity movement, not a political party, Salon 05.08.2016.

Kevin Drum: Trump Support Is Collapsing Nationwide, Mother Jones 05.08.2016.

Jeremy W. Peters: Can G.O.P. Tell Donald Trump, ‘You’re Fired’? Probably Not, New York Times 05.08.2016.

Sean Illing: It’s worth asking again: Is Donald Trump trying to tank his campaign? Salon 04.08.2016.

Sahil Kapur: Republicans are stuck with Trump despite fears he’ll destroy them, The Star 04.08.2016.

Goldie Taylor: Donald Trump Is Out of Time, The Daily Beast 04.08.2016.

Adrienne Mahsa Varkiani: Trump Made Up An Entire News Story On Iran — And He’s Standing By It, Think Progress 04.08.2016.

Jonathan Chait: Trump Proves Republican Obama Hate Was Never About Obama’s Ideas, New York Magazine 04.08.2016.

Josh Vorhees: Melania Trump’s Immigration Story Does Not Add Up, Slate 04.08.2016.

Ben Schreckinger & Gabriel Debenedetti: Gaps in Melania Trump’s immigration story raise questions, Politico 04.08.2016.

Nathan Wellmann: Trump Voter Just Assaulted His Wife for Supporting Hillary Clinton, U.S. Uncut 03.08.2016.

Chuck Todd & Darrie Dann: First Read: GOP, Trump Go From ‘Unraveling’ to ‘Break Glass’ Mode, NBC News 03.08.2016.

Phiip Bump: Dear Donald Trump: Here is why we don’t simply nuke the Islamic State, Washington Post 03.08.206.

Jonathan Chait: Donald Trump’s Campaign Might Actually Implode, New York Magazine 05.08.2016.

Ashley Parker, Nick Corasaniti & Erica Bernstein: Voices From Donald Trump’s Rallies, Uncensored, New York Times 03.08.2016.

S.V. Date: Yeah, GOP Can Replace Trump – If He Quits, Huffington Post 03.08.2016.

David Remnick: Trump and Putin: A Love Story, The New Yorker 03.08.2016.

Igor Bobic: Joe Scarborough: Donald Trump Repeatedly Asked Why We Couldn’t Use Nukes, Huffington Post 03.08.2016.

Sarah MacManus: ABC News Stuns America & Announces That Trump Might DROP OUT Of 2016 Race, Bipartisan Report 03.08.2016.

Jay Michaelson: The RNC Can Legally Dump Donald Trump but It Has to Act Fast, The Daily Beast 03.08.2016.

Russ Choma & Patrick Caldwell: #ReplaceTrump? Sorry, Republicans, You’re Stuck With Him, Mother Jones 03.08.2016.

Ian Millhiser: If Trump Drops Out, The Result Will Be A Horrible Legal Quagmire, Think Progress 03.08.2016.

David A Graham: Is the Trump Campaign Collapsing? The Atlantic 03.08.2016.

Jim Christie: Trump University Lawsuit Advances As Judge Curiel Deals Blow To Donald, Huffington Post 03.08.2016.

David Smith & Ben Jacobs: ‘Unfit to be president’: Obama hammers Trump with harshest comments yet, The Guardian 03.08.2016.

Aaron Rupar: This ‘Morning Joe’ Discussion About Trump And Nuclear Weapons Is Terrifying, Think Progress 03.08.2016.

Ben Jacobs & Damien Gyle: Donald Trump will not endorse Paul Ryan as Republican splits widen, The Guardian 03.08.2016.

Ceasy Williams: Proof That Trump Cares More About Coal Money Than Coal Miners, Huffington post 02.08.2016.

Kurt Eichenwald: Donald Trump’s Many Business Failures, Explained, Time Magazine 02.08.2016.

Rush Limbaugh: Meg Whitman’s Announcement That She Will Help Clinton Is “Intra-Party Treason”, MediaMatters 03.08.2016.

Eric Hanaoki: Trump Ally Roger Stone Accused Paul Ryan Of Secretly Working For Hillary Clinton, MediaMatters 02.08.2016.

Alex Isenstadt & Theodoric Meyer: Few Republicans want to campaign with Trump, Politico 02.08.2016.

Paul Dallison: François Hollande: Donald Trump’s behavior is sickening, Politico 02.08.2016.

Mr. Trump and Spineless Republicans, (leder) New York Times 02.08.2016.

Allan Rappenport: Donald Trump Proposes to Double Hillary Clinton’s Spending on Infrastructure, New York Times 02.08.2016.

Sarah Wheaton: Obama ridicules Republicans for sticking with Trump, Politico 02.08.2016.

Jeremy Stahl: Obama Explains to Republicans What It Means When They Denounce Trump Without Renouncing Him, Slate 02.08.2016.

Jamelle Bouie: Is Trump Really a GOP Anomaly? Slate 02.08.2016.

Mark Rosenthal: The Trump Files: Donald Sued Other People Named Trump for Using Their Own Name, Mother Jones 02.08.2016.

Pema Levy: Donald Trump Made Boneheaded Comments About Sexual Harassment. Then His Son Made It Worse, Mother Jones 02.08.2016.

AdamPeck: Trump Has Already Made Up An Excuse For Losing To Hillary Clinton, Think Progress 02.08.2016.

Katy O’Donnell: The evolving tale of Trump’s tax returns, Politico 01.08.2016.

Greg Sargeant: The Khan fight highlights a huge GOP problem: No one knows how low Trump can go, Washington Post 01.08.206.

Cristiano Lima: Trump calls Clinton ‘the devil’, Politico 01.08.2016.

Emily Tamkin: Donald Trump Lied About the NFL, the Kochs, and the Colorado Springs Fire Department, Slate 01.08.2016.

Marissa Marinelli: John Oliver Explains Exactly Why Trump Gets Away With Being a “Damaged, Sociopathic Narcissist”, Slate 01.08.2016.

Aaron Rupar: Trump’s Complete Reversal On Romney’s Tax Returns, Think Progress 31.07.2016.

Steve Peoples: Billionaire’s aide says no plans to help Trump, AP 30.07.2016.

Thomas A. Wells: Donald Trump Hired Me As An Attorney. Please Don’t Support Him For President, Huffington Post 31.07.2016.

Kenneth P. Vogel: Kochs reject push to meet with Trump, Politico 29.07.2016.

Nico Pitney: Some Donald Trump Supporters Are Now Calling Him ‘God Emperor’, Huffington Post 29.07.2016.

Jason Horowich: With Degree Debunked, Melania Trump Website Is Taken Down, New York Times 28.07.2016.

Chris Chrizilla: 6 theories for why Donald Trump won’t release his tax returns, Washington Post 27.07.2016.

S.V. Date: Trump Used To Say He Was Pals With Putin. Now He Says They Never Met, Huffington Post 27.07.2016.

Hungary PM becomes first EU leader to endorse Trump, (AFP-Jiji) Japan Times 23.07.2016.

Joseph E. Lowndes: From Silent Majority to White-Hot Rage: Observations from Cleveland, CounterPunch 22.07.2016.

Andrew Winston: Fear And Hopelessness In Cleveland, Huffington Post 22.07.2016.

Donald Trump is a unique threat to American democracy, (leder) Washington Post 22.07.2016.

Jeffrey Goldberg: It’s Official: Hillary Clinton Is Running Against Vladimir Putin, The Atlantic 21.07.2016.

Arwa Mahdawi: The Bill Clinton rape shirt: what anti-Hillary merch says about this election, The Guardian 20.07.2016.

Jess Johnson: China blasts Republicans over criticism in GOP platform; state newspaper says Trump a manipulator, Japan Times 21.07.2016.

Trump camp tries to quell storm as speech writer admits cribbing Michelle Obama quotes, (AP/AFP-Jiji), Japan Times 21.07.2016.

Dan Roberts: It’s official: Republican party nominates Donald Trump for president, The Guardian 20.07.2016.

Dave Shilling: Like Melania Trump, I cheated on my homework. Look at me now, The Guardian 19.07.2016.

Dan Roberts & Ben Jacobs: Melania Trump plagiarism scandal threatens to overshadow nomination, The Guardian 19.07.2016.

Sian Cain: Art of the Deal co-writer says Trump could ‘end civilisation’ if elected, The Guardian 19.07.2016.

Leon Wulf: Never Trump is not dead. We mean what we say, The Guardian 19.07.2016.

Jonathan Freedland: Trump’s Republican party hits new low: relentless exploitation of genuine grief, The Guardian 19.07.2016.

Ben Jacobs: Never Trump activists’ final stand drowns in chaos and technicalities, The Guardian 19.07.2016.

Nicholas Confessore: In Choosing Mike Pence, Donald Trump Moves Closer to Big Donors Like the Kochs, New York Times 18.07.2016.

Claire Malone: The End Of A Republican Party, FiveThirtyEight 18.07.2016.

Eric Schmeltzer: Mike Pence: Sarah Palin Without The Charisma, Huffington Post 15.07.2016.

Timothy Noah: Seven ways Pence disagrees with Trump, Politico 15.07.2016.

Jim Newell: RNC Rules Committee Decisively Finishes Off #NeverTrump, Slate 15.07.2016.

P.R. Lockhart: Clinton Campaign: “Think Donald Is Divisive? Meet His Running Mate”, Mother Jones 15.07.2016.

Eli Stokols: With Pence, Trump plays to win, Politico 15.07.2016.

Amy Davidson: Mike Pence and the Trump Veep Sweeps, The New Yorker 14.07.2016.

Nich Gass: Jeb: ‘Sad’ if Trump loses in landslide; ‘worried’ if he wins, Politico 12.07.2016.

Cheney & Doug Palmer: How Trump is changing the Republicans’ 2016 platform, Politico 11.07.2016.

George Saunders: Who Are All These Trump Supporters? The New Yorker 11.07.2016.

Both are unpopular. Only one is a threat, (leder) Washington Post 10.07.2016.

Patricia Cohen: What Trump and the G.O.P. Can Agree On: Tax Cuts for the Rich, New York Times 10.07.2016.

Jonathan Cohn: 18 Million People Could Lose Health Insurance Under President Trump, Huffington Post 08.07.2016.

Jack Jenkins: How Donald Trump’s Campaign Collapsed Into An Anti-Semitic Vacuum, ThinkProgress 07.07.2016.

Jonathan Cohn: 18 Million People Could Lose Health Insurance Under President Trump, Huffington Post 08.07.2016.

Ashley Parher & Maggie Haberman: Donald Trump’s New Reality Show: The Running Mate, New York Times 06.07.2016.

Max J. Rosenthal: The Trump Files: His Football Team Treated Its Cheerleaders “Like Hookers”, Mother Jones 05.07.2016.

Paige Lavender: Ivanka Trump: ‘My Father Is A Feminist’, Huffington Post 05.07.2016.

Amanda Terkel: Pro-Donald Trump Super PAC Tries To Tie Hillary Clinton To The KKK, Huffington Post 05.07.2016.

Nick Gass: Ryan to Trump: ‘Anti-Semitic images’ have no place in campaign, Politico 05.07.2016.

How Donald Trump Threatened an Investigative Reporter, Attempting to Bribe Him with a Free Apartment, (video) Democracy Now 05.07.2016.

Trump’s Unofficial Biographer Wayne Barrett: “The Way He Has Treated His Wives is Just Deplorable”, (video) Democracy Now 05.07.2016.

Jonathan Chait: The Most Corrupt Candidate Ever Is Donald Trump, New York Magazine 05.07.2016.

Franklin Foer: Putin’s Puppet, Slate 04.07.2016.

Joe Romm: Donald Trump Versus The Declaration of Independence, Climate Progress 04.07.2016.

Alexander C. Kaufman: Coal Baron Promises Huge Layoffs, Then Tells Workers To Vote Trump, Huffington Post 03.07.2016.

Sam Levine: Donald Trump Launches Blatantly Anti-Semitic Attack Against Hillary Clinton, Huffington Post 02.07.2016.

Michael McLaughlin: ‘The Stupidity Is Breathtaking’: Joe Scarborough Evaluates Trump, Huffington Post 01.07.2016.

Chris Cillizza: A fact checker looked into 158 things Donald Trump said. 78 percent were false, Washington Post 01.07.2016.

Thomas Knapp: Yes, a GOP Delegate Revolt is Possible, CounterPunch 01.07.2016.

Pema Levy: Trump Delegates: We’re Bringing Guns to Cleveland, Mother Jones 01.07.2016.

Kyle Cheney: Never Trump is never happening at the RNC, Politico 01.07.2016.

S.V. Date: Sorry, Trump – It’s Totally Not Illegal To Dump You In Cleveland, Huffington Post 30.06.2016.

Jasmine C. Lee & Kevin Quealy: The 239 People, Places and Things Donald Trump Has Insulted on Twitter: A Complete List, New York Times (updated) 30.06.2016.

Alexander Burns & Maggie Haberman: Chris Christie Becomes Powerful Figure in Donald Trump Campaign, New York Times 30.06.2016.

David Fahrenthold: Donald Trump used money donated for charity to buy himself a Tim Tebow-signed football helmet, Washington Post 30.06.2016.

Jonathan Martin: Trump Institute Offered Get-Rich Schemes With Plagiarized Lessons, New York Times 29.06.2016.

Jonathan Bernstein: Yes, Trump’s Flip-Flops Are Taking a Toll, Bloomberg 29.06.2016.

Louis Nelson: Trump lawyer accuses Clinton of murder in tweet, Politico 28.06.2016.

Republicans’ Health-Care Plan: Not Much Care, Not Much Plan, (leder) Bloomberg 28.06.2016.

P.R. Lockhart: Clinton Launches Website to Attack Trump’s Business Record, Mother Jones 28.06.2016.

David A. Fahrenthold: Trump promised millions to charity. We found less than $10,000 over 7 years, Washington Post 28.06.2016.

Max Rosenthal: The Trump Files: Donald Dumped Wine on an “Unattractive Reporter”, Mother Jones 28.06.2016.

Theodoric Meyer: Trump fuels Democrats’ slim House hopes, Politico 27.06.2016.

Delphine D-Amora: Trump Calls Elizabeth Warren “Very Racist” for Claiming Native American Heritage, Mother Jones 27.06.2016.

Ron Grossman: Stop calling Trump a populist, Chicago Tribune 27.06.2016.

Alex Isenstadt: Hardly anybody wants to speak at Trump’s convention, Politico 27.06.2016.

Marina Fang: Donald Trump Walks Back His Muslim Ban – Again, Huffington Post 27.06.2016.

David Corn: Donald Trump’s Really Big Brexit Flip-Flop, Mother Jones 24.06.2016.

Nathan Wellman: Trump Accused of Raping 13-Year-Old Girl in Federal Lawsuit, U.S. Uncut 21.06.2016.

Nick Gass: Swing-state polls: Trump slipping in Florida, Ohio, Politico 21.06.2016.

Hugh Wharton: Trump’s Campaign Is Dead Broke – And Twitter Is Straight Clowning on Him, U.S. Uncut 21.06.2016.

Ed O’Keefe: New anti-Trump movement grows to include hundreds of GOP delegates, Washington Post 20.06.2016.

John Cassidy: Donald Trump’s Problem Isn’t Corey Lewandowski. It’s Donald Trump, The New Yorker 20.06.2016.

Kenneth P. Vogel & Ben Schreckinger: How Lewandowski finally ran out of lifelines, Politico 20.06.2016.

Joseph Cummins: Donald Trump and the Art of the Nasty Political Nickname, Politico 19.06.2016.

Claire Landsbaum: Donald Trump Described Female Apprentice Contestants By Their Breast Size, New York Magazine 17.06.2016.

David A. Graham: The Coming Ad Barrage Against Donald Trump, The Atlantic 17.06.2016.

Eugene Robinson: The challenges in covering Trump’s relentless assault on the truth, Washington Post 17.06.2016.

Michael NcAuliff: McCain Says Obama Is ‘Directly Responsible’ For The Orlando Massacre, Huffington Post 16.06.2016.

Valcy Etienne: A Year Of Trump: All Of These Things Really Happened, ThinkProgress 16.06.2016.

David Cay Johnston: New Evidence Donald Trump Didn’t Pay Taxes, The Daily Beast 15.06.2016.

Ann Jones: The Tyranny of Trump, TomDispatch 14.06.2016.

Eli Stokols: Trump’s politics of fear, Politico 14.06.2016.

Nick Wing: Don’t Let Donald Trump Get Away With This Sick Lie About The Orlando Shooting, Huffington Post 14.06.2016.

Edward-Isaac Dovere: Obama goes to war with Trump, Politico 14.06.2016.

Donald Trump bans Washington Post from officially covering his campaign, (AP) The Guardian 14.06.2016.

Christina Wilkie: Donald Trump: Americans Who Don’t Report Their Suspicious Neighbors Should Be ‘Brought To Justice’, Huffington Post 13.06.2016.

Richard Wolffe: Is Donald Trump running to be conspiracy-theorist-in-chief? The Guardian 13.06.2016.

‘Hunter’: Media’s steadfastly pro-Trump coverage amounts to $55 million worth of free campaign ads, DailyKos 13.06.2016.

Molly Ball: There’s No Such Thing as Nice Trump, The Atlantic 13.06.2016.

Paul Rosenberg: This is how the GOP rigged Congress: The secret plan that handcuffed Obama’s presidency, but backfired in Donald Trump, Salon 13.06.2016.

Jonathan Chait: A Trump Presidency Just Got a Lot Less Likely – and a Lot More Terrifying, New York Magazine 13.06.2016.

William Saletan: Trump’s Response to Orlando Is Exactly What ISIS Wants, Slate 13.06.2016.

Carl M. Cannon: Trump Is Looking for a Way Out, Real Clear Politics 12.06.2016.

Dave Remnick: Donald Trump’s Exploitation of Orlando, The New Yorker 12.06.2016.

Scott Audette: Trump calls on President Obama to resign in wake of Orlando shooting, Reuters 12.06.2016.

Drew Harwell: As its stock collapsed, Trump’s firm gave him huge bonuses and paid for his jet, Washington Post 12.06.2016.

Robert S. Decker: Narcissist in chief: The danger of having Donald “Citizen” Trump in the White House, Salon 11.06.2016.

Christen East: Trump hits back at Romney, denies racism charges, Politico 11.06.2016.

Alexandra Rosenmann: The 10 most scathing lines from Elizabeth Warren’s latest assault on Donald Trump, Salon 11.06.2016.

Russ Buettner & Charles V. Bagli: How Donald Trump Bankrupted His Atlantic City Casinos, but Still Earned Millions, New York Times 11.06.2016.

Alex Isenstadt: Romney rips 2016 also-rans for losing to Trump, Politico 11.06.2016.

Ashley Parker & Maggie Haberman: Meg Whitman Likens Donald Trump to Fascists at Republican Retreat, New York Times 11.06.2016.

Alex Isenstadt: Meg Whitman compares Donald Trump to Hitler, Mussolini, Politico 10.06.2016.

Matea Gold, Karoun Demirjian & Mike DeBonis: Trump’s ‘Pocahontas’ attack leaves fellow Republicans squirming (again), Washington Post 10.06.2016.

Gary Legum: Trump’s insane losing strategy: Targeting states he can’t possibly win is a gift to Hillary, Salon 10.06.2016.

Nancy Scola: How Clinton aims to trump Trump on Twitter, Politico 10.06.2016.

Nick Corsaniti: Donald Trump Wants Sports Stars, Not Politicians, on Convention Stage, New York Times 10.06.2016.

Adrienne Mahsa Varkiani: Mitt Romney Says Trump Presidency Could Lead To ‘Trickle-Down Racism’, Thnk Progress 10.06.2016.

Steven Shepard: 4-in-10 GOP insiders want to derail Trump at the convention, Politico 10.06.2016.

Nick Gass: Trump’s blunders start to catch up to him, Politico 10.06.2016.

Sam Levine: Mitch McConnell Won’t Rule Out Rescinding His Support For Donald Trump, Huffington Post 10.06.2016.

Michelangelo Signorile: Donald Trump Is Proving How Mortally Dangerous He Is To LGBT Equality, Hufffington Post 10.06.2016.

Steve Reilly: USA TODAY exclusive: Hundreds allege Donald Trump doesn’t pay his bills, USA Today 09.06.2016.

Simon Maloy: Trump gets Hannitized: Facing down a media frenzy, Trump seeks out some Fox News love, Salon 09.06.2016.

Jesse Singal: Donald Trump Has a History of Not Paying His Bills. That Offers Some Insights Into His Personality, New York Magazine 09.06.2016.

Glenn Trush: Morning Joe dishes on Trump, Zucker, Politico 09.06.2016.

Jamelle Bouie: Why Can’t Republicans Distance Themselves From Donald Trump? They’re afraid, Slate 08.06.2016.

Igor Bobic: Iowa Republican Lawmaker Bolts Party Over Donald Trump, Huffington Post 08.06.2016.

Ben Jacobs: Party of one? Trump seizes Republican reins but general election prep is lacking, The Guardian 07.06.2016.

Greg Sargent: This brutal new ad portrays Donald Trump as a full-blown sociopath, Washington Post 07.06.2016.

William Saletan: 14 Republican Excuses for Donald Trump’s Racism, Slate 07.06.2016.

Ben Jacobs: Iowa state senator is first elected official to leave Republican party over Trump, The Guardian 07.06.2016.

Heather Digby Patron: Flustered, frustrated and frantic: The university debacle has put Donald Trump on the ropes, Salon 06.06.2016.

Andy Ostroy: The Winning Strategy for Hillary: Just Let Trump Be Trump, Huffington Post 06.06.2016.

Seung Min Kim: Senate Republicans slam Trump’s judge comments, Politico 06.06.2016.

Nick Gass: Morning Joe panelists rip ‘completely racist’ Trump, Politico 06.06.2016.

Hadas Gold, Mike Allen & Alex Spence: BuzzFeed pulls out of $1.3M advertising deal with RNC over Donald Trump, Politico 06.06.2016.

Benjy Sarlin, Katy Tur & Ali Vitali: Donald Trump does not have a campaign, MSNBC 06.06.2016.

Amanda Terkel: Donald Trump Finally Admits His Campaign Is Racist, Huffington Post 06.06.2016.

Maggie Kerth-Baker: Psychiatrists Can’t Tell Us What They Think About Trump, FiveThirtyEight 06.06.2016.

Jenny Miller: Trump’s Very Few Female Campaign Staffers Are Paid Less, Of Course, New York Magazine 05.06.2016.

Lefty Coaster: Bernie: “Don’t tell me how much you love Muhammad Ali and yet you’re – prejudiced against Muslims”, Dailykos 05.06.2016.

Jennifer Bendery: Donald Trump Lies Again On Libya, Offers Heaping Portion Of Word Salad, Huffington Post 05.06.2016.

Who Does Donald Trump Exclude From the American ‘We’? (video) The Atlantic 03.06.2016.

Michael Calderone: Trump Campaign Stops Reporter From Doing Journalism At Rally, Huffington Post 03.06.2016.

Mattt Ford: Why Is Donald Trump So Angry at Judge Gonzalo Curiel? The Atlantic 03.06.2016.

Josh Vorhees: If You Ever Need a Reminder of How Awful and Incoherent Trump Is, Watch This, Slate 03.06.2016.

Russ Choma & David Corn: Elizabeth Warren Slams Donald Trump’s “Huge Conflicts of Interest”, Mother Jones 03.06.2016.

Sam Stein: Clinton’s New Formula For Trump: Sharp, Stately And A Heap Of Mockery, Huffington Post 03.06.2016.

Mr. Ryan’s endorsement of Trump: A sad day for the GOP – and America, (leder) Washington Post 02.06.2016.

Michael Crowley: Hillary goes nuclear on Trump, Politico 02.06.2016.

Brian Beutler: Trump University Is a Devastating Metaphor for the Trump Campaign, New Republic 01.06.2016.

John Cassidy: Trump University: It’s Worse Than You Think, The New Yorker 02.06.2016.

Jack Schaefer: Donald Trump Is a 2-Year-Old. It’s Time for the Press to Treat Him Like One, Politico 01.06.2016.

Jonathan Cohn: If The Media Treated Trump Like Other Candidates, Yesterday Would Have Ended His Campaign, Huffington Post 01.06.2016.

Míchael Barbaro & Steve Eder: Former Trump University Workers Call the School a ‘Lie’ and a ‘Scheme’ in Testimony, New York Times 31.05.2016.

Sean Illing: Pure chaos: Donald Trump’s campaign management offers a glimpse into his governing style (spoiler alert: it’s terrible), Salon 01.06.2016.

N Korea backs ‘wise politician’ Trump, slams ‘dull Hillary’, RT 01.06.2016.

Neal Gabler: This is how fascism takes hold: The media is turning Donald Trump into just another candidate, Salon 01.06.2016.

David A. Graham: The French Connection, The Atlantic 01.06.2016.

Keith Olbermann: Media Goes Too Easy on Donald Trump, The Hollywood Reporter 01.06.2016.

David Ignatius: President Trump would hand the world to China, Washington post 31.05.2016.

Lynney Browning: Trump Gets Chance for Tax Cut Moving Trademarks to Delaware, Bloomberg 31.05.2016.

Christina Wilke & Igor Bobic: Inside The Trump University ‘Playbook’, Huffington Post 31.05.2016.

William Saletan: Freaking Out About the Trump-Clinton Polls? Here’s a Better Way to Read Them, Slate 31.05.2016.

Donald Trump, bully in chief, (leder) Washington Post 31.05.2016.

Elliot Hannon: Bill Kristol Wants This Conservative Writer to Run Against Trump, Slate 31.05.2016.

Alice Ollstein: Why The Political Press Is Getting Trumped And What It Means For Democracy, ThinkProgress 31.05.2016.

Aaron David Miller: Can the World Survive A Perpetually Combative President Trump? Politico 30.05.2016.

Alana Horowitz Satlin: Michael Hayden: Trump Is Helping ISIS, Huffington Post 30.05.2016.

Dave R. Jacobson: In 2016, Will Arnold Schwarzenegger Bust a Colin Powell of 2008? Huffington Post 30.05.2016.

Daniel Marans: Trump Supports Cutting Social Security From A ‘Moral Standpoint:’ Report, Huffington Post 28.05.2016.

Pema Levy: 5 Times Rubio Slammed Trump – Before Promising to Vote for Him, Mother Jones 27.05.2016.

Rob Urie: By the Numbers: Hillary Clinton and Donald Trump are Fringe Candidates, CounterPunch 27.05.2016.

Jack Schafer: How Donald Trump Destroyed the Interview, Politico 27.05.2016.

Tom Cahill: Trump Hotel Bookings Plummet 60% as Global Boycott Escalates, U.S. uncut 26.06.2016.

Maíchael Barbaro & Megan Twohey: Crossing the Line: How Donald Trump Behaved With Women in Private, New York Times 31.05.2016.

Adam Gopnik: The Dangerous Acceptance of Donald Trump,  The New Yorker 20.05.2016.

Matt Tiabbi: R.I.P., GOP: How Trump Is Killing the Republican Party, RollingStone 18.05.2016.

Sam Stein: Donald Trump Encourages Violence At His Rallies. His Fans Are Listening, Huffington Post 10.03.2016.

Lydia O’Connor: Here Are 10 Examples Of Donald Trump Being Racist, Huffington Post 29.02.2016.

Paul Blumental: Donald Trump Keeps Lying About New Jersey 9/11 Celebrations, Huffington Post 29.11.2015.

Ed Mazza: Donald Trump Just Won’t Give Up His Birther Fantasy In Colbert Interview, Huffington Post 23.09.2015.

Carolina Moreno: 9 Outrageous Things Donald Trump Has Said About Latinos, Huffington Post 31.08.2015.

Nina Bahadur: 18 Real Things Donald Trump Has Actually Said About Women, Huffington Post 19.08.2015.

Matt Tiabbi: Inside the GOP Clown Car, RollingStone 12.08.2015.

 

Share