FBIs October Surprise

29. oktober 2016

I amerikansk politik taler man om October Surprises, om hændelser som i de sidste uger af en halvanden år lang valgkamp kan forskyde et sandsynligt valgresultat i en situation, hvor de fleste vælgere ellers forlængst har besluttet sig. En sådan October Surprise fik den amerikanske valgkamp i går eftermiddags, da FBIs øverste leder James Comey sendte en mail til medlemmer af det udvalg i Kongressen, som har stået for høringen i forbindelse med den sag om Hillary Clintons brug af en privat mailserver, som ellers blev afsluttet i juli, da FBI nok fandt, at Hillary havde håndteret sikkerhedsklassificeret materiale særdeles uforsigtigt, men omvendt måtte konkludere, at der ikke var basis for at rejse nogen sag mod hende.

I denne mail meddeler Comey uden at give ret mange detaljer, at der på en computer som er undersøgt i anden forbindelse er dukket nye emails op, som måske kan kaste nyt lys over sagen, hvorfor han agter at fortsætte undersøgelserne.

Dette er en veritabel bombe i et valg, hvor det i den seneste måneds tid var blevet mere og mere sikkert, at Hillary ville vinde kampen om Det Hvide Hus. Der var kommet en begrundet optimisme om, at demokraterne ville kunne genvinde flertallet i Senatet, og at republikanernes nu betydelige forspring i Repræsentanternes Hus kunne om ikke helt indhentes, så blive stærkt decimeret. Hvis dette billede skulle ændres, måtte det være en eller anden October Surprise – og nu kom den, elleve dage før valgdagen den 8. november.

Lige nu er det således mindre sikkert, at det bliver Hillary, som overtager Det Hvide Hus efter Obama. Dermed er den amerikanske klimaindsats, som Obama har indledt, og som også på globalt plan er uomgængeligt nødvendig, hvis vi skal kunne imødegå klimaudfordringen, pludselig igen i farezonen. For hvor Hillary er indstillet på at fortsætte og udbygge den, har Trump omvendt lovet at skrotte hele klimaindsatsen, trække USA ud af Paris-aftalen og få gang i de amerikanske kulminer igen.

Comey siger, at man endnu ikke ved, om disse mails vil kunne kaste nyt lys over sagen. Så der er ikke tale om nogen fornyet anklage, kun en information om, at der i anden sammenhæng er fundet nyt materiale, som bør granskes. Situationen kan derfor meget vel være den, at der ikke kommer noget nyt for dagen.

Uanset hvor lidt, man ved efter Comeys første udmelding, har det bragt Trump og republikanerne op af stolene. Trump siger direkte på sine kampagnemøder, at når FBI har valgt at meddele dette nu, må det være fordi det er noget virkelig alvorligt, og fataserer, at baggrunden må være en revolte i FBI. Og tilråbene om, at Hillary skal i spjældet, som i månedsvis har præget Trumps kampagne – lock her up, lock her up – har taget til i styrke.

Comey er republikaner, og paradoksalt Obamas opfindelse. Comey var et af hans forsøg på at række over midten – en gestus, som ikke dengang blev gengældt, og nu risikerer at gøre det endnu sværere at lave inkluderende aftaler. Og uanset hvilke begrundelser, Comey måtte have haft for at redde sit skind, så ligner det lige nu mest af alt et på alle måder upassende indblanding i valgkampen fra en instans som per definition burde holde sig højt hævet over det partipolitiske.

Demokraterne synes på ingen måde handlingslammede. Hillary har holdt en kort pressekonference, hvor hun har krævet fuld klarhed over, hvad der måtte være af nyt, mens hendes kampagneleder, John Podesta, har skrevet et ganske skarpt brev tilbage til FBI:

“Upon completing this investigation more than three months ago, FBI Director Comey declared no reasonable prosecutor would move forward with a case like this and added that it was not even a close call. In the months since, Donald Trump and his Republican allies have been baselessly second-guessing the FBI and, in both public and private, browbeating the career officials there to revisit their conclusion in a desperate attempt to harm Hillary Clinton’s presidential campaign.

FBI Director Comey should immediately provide the American public more information than is contained in the letter he sent to eight Republican committee chairmen. Already, we have seen characterizations that the FBI is ‘reopening’ an investigation but Comey’s words do not match that characterization. Director Comey’s letter refers to emails that have come to light in an unrelated case, but we have no idea what those emails are and the Director himself notes they may not even be significant.

It is extraordinary that we would see something like this just 11 days out from a presidential election.

The Director owes it to the American people to immediately provide the full details of what he is now examining. We are confident this will not produce any conclusions different from the one the FBI reached in July.”

Ledende demokrater har overfor FBI insisteret på, at Comey kom med udbyggende forklaring i løbet af søndagen, hvilket siden blev til senest mandag. Der er dog ikke i løbet af i dag lørdag kommet flere oplysninger fra Comey.

FBI har allerede måttet sige, at gennemgangen af de mere end tusinde mails vil tage uger og ikke kan afsluttes inden valgdagen. Det forlyder ligefrem (alt er rygteagtigt), at FBI endnu ikke har tilladelse til at gennemgå de nyfundne mails. Comey har med sit klodsede udspil tvunget sig selv til at skulle melde ud, om det er rutinemæssigt, om han har nogen form for mistanke, om der udelukkende er tale om mails, som man allerede har set på Hillarys server i den sag, som blev foreløbigt afsluttet i juli. Alle venter lige nu på et udspil fra hans side.

FBI synes løbende at lade sive informationer til pressen, som at der ikke er tale om mails til eller fra Hillary, så der efter al sandsynlighed ikke er noget, som vil kunne ændre på den frifindelse, som FBI i juli gav Hillary, dog samtidig med en ganske kraftig irettesættelse for dybt uansvarlig håndtering af fortroligt materiale.

Allerede sent fredag stod det klart, at den anden sag, hvorigennem man havde fundet disse e-mails, var en sag mod Anthony Weiner, den New York-politiker, som har ødelagt sin politiske karriere ved i en række tilfælde at være taget i at sende seksuelt ladet materiale til mindreårige piger. Denne Weiner er gift med Hillary Clintons højre hånd, Huma Abedin, som længe tilgav sin mand og bakkede op om ham. Men da han endnu en gang blev taget i at sende slibrige sex-meddelelser, endte hun i august i år med at sige endeligt fra.

Huma Abedin er en slags kombineret bodyguard, hofdame, ekstra datter og nærmeste fortrolige med Hillary Clinton. Man ser faktisk så godt som aldrig Hillary offentligt uden at Huma Abedin er lige i nærheden. Og hun er lige nu næstkommanderende i Hillarys valgkampagne. Det fremgår af Podestas Wikileaks-mails, at hun er yderst værdifuld i Clinton-kampagnen som en slags netværksarkiv, fordi hun kan huske de mange mennesker, der har været ind over igennem årene og gennem tiderne har spillet en vigtig rolle som dørstopper.

Hillary har konsekvent bakket op om Huma og synes aktivt at have presset på for at få Huma ‘afsat’. Det var ligefrem Bill Clinton, som giftede Anthony og Huma, så Hillary og Huma står lige nu i et forunderligt skæbnefællesskab med en politisk karriere, som er tynget af deres ægtemænds udenomsægteskabelige aktiviteter. og det er svært for ikke at sige utænkeligt for Hillary blot at rense kampagnen ved at sætte Huma på porten, både fordi det menneskeligt set er utænkeligt, og fordi det med den massive Hillary-modvilje, som findes i højre side af det politiske spekter, alligevel ikke ville rense Hillary.

Trump har tidligere luftet, at det kunne give problemer for Hillary at have Huma Abedin og dermed Anthony Weiner så tæt på. Og han har været hurtig til at trampe i situationen ved at erklære, at Weinergate er større end (præsident Nixons) Watergate – hvilket der absolut ikke er noget belæg for.

Men spørgsmålet er lige nu, hvor meget det vil kunne skade Hillary her i opløbssvinget?

Normalt er det meget få vælgere, som ikke har belsuttet sig på dette tidspunkt i valgkampen, eller som stemmer på kandidater ud over Hillary Clinton eller Donald Trump. Men i år er der stadig 16% som ikke har besluttet sig eller stemmer på andre end de to hovedkandidater. Det tilsvarende tal i 2008 og 2012 var omkring 5% og 6%. Så der er stadig et betydeligt antal vælgere, som ikke har afklaret deres stemme endeligt. Samtidig er afstemningen allerede i gang mange stater, og mere end 22 mio vælgere har på nuværende tidspunkt afgivet deres stemme. Selv et forbigående skift i stemningen i kølvandet på FBIs udmelding virker således direkte ind på valgresultatet.

Meningsmålingsoraklet Nate Silver skriver på sin hjemmeside fivethirtyeight.com, at sagen om Hillarys (mis)brug af privat mailserver i juli kostede hende under 2% i tilslutning, men at der sandsynligvis er tale om mindre denne gang. I juli gik disse vælgere gik til Trump, men gled tilbage til gruppen af undecided, og vendte så langsomt tilbage til Hillary. HuffPolster angiver det det tilsvarende tal for juli til 1,6%. Hillary er lige nu 5-6-7% foran, så der er plads til en tilbagegang i den størrelsesorden. Men det kan være med til, at det ikke lykkes at få demokratisk flertal i Senatet, og gøre det endnu mere usandsynligt, at demokraterne også genvinder flertallet i Repræsentanternes Hus. Både Senatet og Repræsentanternes Hus har haft republikansk flertal siden 2010.

Det står nu klart, at FBIs director James Comey har handlet ude af trit med FBIs egne retningslinjer, som klart siger, at man mindst 60 dage inden en valghandling skal undlade at foretage sig noget, som kan påvirke et valg. Hvis dette i særlige situationer skal omgås, skal der forinden ske en konsultation, som ikke synes at være sket. Når Comey alligevel har gjort det, er det måske fordi han tidligere har været mellem af Det Republikanske Parti, men sandsynligvis mere fordi han i sommerens runde har følt sig hårdt presset af de republikanske politikere, og i en høring lovede at meddele, hvis der fremkom nyt materiale, som gav anledning til yderligere granskning af sagen.

Men selv da er der bred enighed om, at han politisk set har håndteret sagen aldeles klodset. Og der synes allerede at være rejst krav om, at hans handlinger skal underkastes en undersøgelse.

NBC’s Pete Williams siger, at hans kilder (i FBI) ikke mener, at de nye emails er game changers, når det gælder beslutningen om ikke at rejse sag mod Hillary. Og Fox News kan oplyse, at der indtil nu ikke er fundet classified material på den pågældende computer. Så det ligner mere en lille efterpolering af sagen (hvilket blot gør det endnu mere pinligt, at man har bragt sagen på banen igen her 11 dage inden valget). Flere mener at vide, at der udelukkende er tale om kopier af mails, som Huma Abedin skulle printe til Hillary, og som allerede er kendt af FBI.

Det siger en del om den demokratiske valgkampagnes effektivitet, at det inden for et døgn synes at være lykkedes at få størstedelen af pressen bevæget fra at interessere sig for, hvilke nye uhyrligheder, FBI var ved at afsløre, til hvilken uhyrlighed Comey har begået ved at sende den mail, han sendte, og at motivet ligger et sted mellem at han ville give den republikanske kampagne en hånd og at han var bange for repressalier fra republikanerne, hvis han udsatte meddelelsen til efter valget.

Frygten er ikke så meget, at det giver flere Trump-stemmer, som at det giver færre demokratiske stemmer, fordi gejsten så at sige går af festen. Valgdeltagelsen i USA er markant lavere end i Danmark. Så begge kampagner er mindst lige så meget oppe imod, at man skal have tag i egne vælgere, som at man skal kapre vælgere hos modparten. Faktisk kan man sige, at valget hver gang vindes af det parti, som er bedst til at stimulere sine naturlige støtter til rent faktisk at stemme.

Comeys mail har givet Trumps kampagne et gigantisk boost. Men samtidig kan man på den demokratiske aktivistside dailykos.com i en diskussionstråd læse, at flere demokratiske valgkontorer efterfølgende har oplevet en storm af mennesker, som vil deltage aktivt i valgets slutspurt. Og hvis, som meget lige nu tyder på, at Trumps ord om at dette er større end Watergate viser sig ikke at holde det mindste, så kan det også give bagslag – ikke overfor Trumps kernevælgere, som vil stemme på ham under alle omstændigheder, men overfor de uafhængige vælgere, som endnu ikke har besluttet sig, og som her endnu en gang får demonstreret Trumps manglende evne til at læse en sag blot nogenlunde ædrueligt.

Hele denne nye situation synes endnu ikke at kunne rokke ved Hillarys vej til Det Hvide Hus. Men kampen om Senatet hænger i forvejen på små marginaler, som let kan forskubbes tilbage i republikansk favør, og et demokratisk flertal i Repræsentanternes Hus virker lige nu meget urealistisk. Der vil dog gå endnu nogle dage, før det står klart, om FBIs October Surprise reelt får nogen indflydelse på valget.

Og som denne valgkamp har forløbet, kan man på ingen mulig måde udelukke, at der også venter en November Surprise.

Update 30.10. – Når man ser ud over mediefladen i dag, kan man konstatere, at det er lykkedes demokraterne i løbet af lørdagen at vende sagen om de nyopdukkede mails til et FBI-problem. Det er en bedrift, som der givet efterfølgende vil blive spundet mange ender over.

Selv den tidligere republikanske dommer, Jeanine Pirro, som støtter Trump og hader Hillary, har på sit show på Fox News taget stærkt afstand fra Comeys handling. “The Justice Department and the FBI’s policy to not comment publicly about politically sensitive investigations within 60 days of an election exists for a very important reason,” sagde hun på Fox News. “Announcements so close to elections have an impact. Now this nation has already gone through an exhausting and traumatic campaign season. The FBI director should not now be front and center. One of the most revered agencies in our nation’s history, now seen as putting its finger on the scales of justice should not now be front and center.”

I løbet af i går og i dag har en lang række juridiske skikkelser taget afstand fra Comeys mail og sagt, at den er imod hævdvundne principper. En tidligere jurist i Bush-administrationen Richard W. Painter har sendt en klage over FBI for at have overtrådt the Hatch Act, “which bars the use of an official position to influence an election.”

“This is no trivial matter. We cannot allow FBI or Justice Department officials to unnecessarily publicize pending investigations concerning candidates of either party while an election is underway. That is an abuse of power. Allowing such a precedent to stand will invite more, and even worse, abuses of power in the future,” skriver Painter i New York Times.

Clark D. Cunningham, som er Director, National Institute for Teaching Ethics & Professionalism, Georgia State University, skriver, at FBI sandsynligvis har overtrådt konstitutionen ved at lede generelt efter mails om alt muligt andet, på en computer, hvor de havde fået tilladelse til at eftersøge Anthony Weiners sex-meddelelser (link).

To forhenværende justitsministre, Jamie Gorelick og Larry Thompson, skriver på The New Yorker, at James Comey is damaging our democracy. mens en tredje forhenværende justitsminister, Eric Holder, som tjente under Obama fra 2009-15, skriver i Washington Post, at James Comey is a good man, but he made a serious mistake.

“According to the director himself, there is no indication yet that the ‘newly discovered’ emails bear any significance at all,” skriver Holder: “And yet, because of his decision to comment on this development before sufficient facts were known, the public has faced a torrent of conspiracy theories and misrepresentations.”

Jeffrey Toobin rejser ligeledes på The New Yorker et andet principielt spørgsmål om de mange lækager fra FBI. Inden for et døgn efter at Comey sendte sin mail, som stort set ingen oplysninger gav, er der sivet ganske mange yderligere informationer. Om hvor de var fundet, cirka hvor mange der var, om det var mails Hillary selv havde skrevet osv. Dette kunne teoretisk set være gætværk, men det er der omvendt ingen af de store mediehuse, som kan tåle at levere. Der er snarere tale om et omfattende netværk af informanter inden for FBI, som under dække af anonymitet lader information sive. Måske fordi man er lodret uenig med Comeys handling, men måske endnu mere fordi man er utilfreds med Comeys tidligere håndtering af sagen om Hillarys brug af privat mailserver. Det er blandt andet også kommet frem, at Comey dagen før han sendte mailen var blevet stærkt frarådet at gøre det af justitsminister Lynch og FBIs juridiske eksperter.

I dag har man kunnet se demokraterne skrue op for positionerne. Vicepræsidentkandidat Tim Kaine spørger direkte Comey, om han overhovedet har læst disse emails? (hvilket det senere på dagen står klart, at han ikke har, i og med at FBI ikke har nogen retskendelse til at læse disse mails). Harry Reid, leder af demokraterne i Senatet, tordner, at Comey sandsynligvis har overtrådt loven. Og i et åbent brev til Comey, hvor han understreger, hvordan han tilbage i 2008 havde været med til at bakke op om Comey på posten, fordi han betragtede ham som et principled væsen, gør han det klart, hvor skuffet han er over hans svigtende dømmekraft.

Obama har foreløbig været tavs om situationen – principielt er det upassende for ham overhovedet at sige noget om sager, som er åbne i FBI. Ligeledes holder Hillary på kampagnesporet relativt lav profil om situationen, men har ud over det planlagte fokus på, hvad demokraterne vil gøre, hvis de vinder, skruet op for den seneste uges afsløringer af, at Trump ganske systematisk har doneret meget mindre til godgørenhed end han har pralet med at have gjort. En af de mere morsomme fortællinger er, at han har brugt 20.000 $ af en godgørende fonds midler til at købe et portræt af sig selv.

Podesta er gået videre i sporet fra hans første henvendelse, og siger nu, at Comeys mailmeddelelse var dybt upassende. På den led formår de mange stemmer i demokraternes valgmaskine ganske effektivt at følge en fælles drejebog.

På blot to døgn er den demokratiske kampagne gået fra høflig forespørgsel til en ganske skarp kritik, som også er taget til i takt med, at det har givet genlyd ved vælgermøderne og været med til at skabe om ikke begejstring, så en form for fornyet kampgejst i en svær og for de fleste demokrater dybt urimelig situation.

I løbet af i dag er det sivet (via Washington Post), at det har været kendt i FBI siden begyndelsen af denne måned, at var flere mails, som måske kunne være relevante i forhold til Hillarys mailserversag. Endda siger Comey, at han først hørte om sagen torsdag, dagen før han sendte mailen derom. Rygtet, at ingen endnu ved, hvad der står i disse mails, må formodes at være sandt dertil, at FBI først i løbet af i dag har fået en dommerkendelse til overhovedet at læse dem. Det forlyder (og igen: ingen kan vide sig sikre på alle disse oplysninger, som i de sidste to døgn er sivet fra FBI via uautoriserede kanaler), at der er i alt omkring 650.000 emails på Weiners computer, hvoraf mere end 1.000 har med Huma Abedin at gøre, så intet tyder på, at FBI kan nå nogen form for meningsfuld afklaring inden valgdagen.

Huma Abedin selv stiller sig uforstående overfor, hvordan mails med forbindelse til Hillarys computer overhovedet kan være kommet på denne computer, som primært har været brugt af Anthony Weiner. Så der er masser at granske videre i i de kommende døgn.

Alene det, at mediefladen nu primært handler om Hillarys mails og ikke om Trumpske eskapader er dårligt nyt for de demokratiske valgdrømme. For hvis der overhovedet har været noget mønster i de seneste måneders valgkam, så er det, at den kandidat, som er mest i pressen, går tilbage i meningsmålingerne. Det er et af de mere grotekse udslag af, at valget denne gang står mellem to kandidater med historisk lave popularitetstal. Men mon ikke Trump når i løbet af den kommende uge at savne sig selv i medierne dertil, at han siger/tweeter et eller andet provokerende, som kan give ham nye volumener af dårlig omtale. Det har været mønsteret indtil nu.

For eksempel anbefalede han på et valgmøde i dag i Colorado at stemme både via den fremsendte stemmeseddel og ved personligt fremmøde. Så han opfordrer direkte til at forsøge valgsvindel, samtidig med at han anklager valgsystemet for at være rigged. Men der er så mange andre historier på banen, at der er alvorlig kamp om forsiderne og de store overskrifter.

Update 31.10. – Stadig ingen udredende, klargørende meddelelser fra Comey. Trump lægger stadig flere lag af konspiration på sin omtale af situationen, og Trumps talsmænd prøver at malke situationen, mens Hillarys stab søger at komme videre. Comey søger tilsyneladende at vinde tid, så han rent faktisk har noget afklarende at kunne sige, ud over at han fra forvaltningsfaglig side har fået en række bredsider, som gør hans videre færd til en endnu vanskeligere balanceakt. Samtidig er presset mod ham kommet dertil, at de første medlemmer af Repræsentanternes Hus har krævet hans tilbagetræden.

De første opinionsundersøgelser lavet efter Comeys mail fredag eftermiddag synes ikke at udvise nogen chok-effekt. Men omvendt skal vi nogle dage hen, før tendensen – hvis der er nogen – træder klart frem.

Her omkring midnat dansk tid er solen gået ned i Washington uden at Comey har brudt tavsheden. Josh Earnest, talsmand for Det Hvide Hus, har om Comeys mail sagt, at der er et sæt regler der skal følges, og Earnest var ifølge New York Times tæt på at udtrykke, at Obama fandt at Comey havde handlet forkert ved at sende mailen fredag på trods af anbefalinger om det modsatte. Samtidig sagde Ernest, at Obama fandt Comey som en ‘man of integrity’ og afviste, at der lå partipolitiske overvejelser bag hans handling, men påpegede, at han befandt sig i en vanskelig situation.

Men ellers har fordømmelserne dagen igennem fløjet om ørerne på Comey. Snart sagt den eneste, som åbent roser Comey er Trump, hvilket burde skære det ud i pap for Comey, at han med sin mail har trådt alvorligt i spinalten.

Ved et vælgermøde i Ohio indledte Hillary med at tale om den nye email-sag og sagde, at FBI selvfølgelig skulle se på det, men stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor det absolut skulle udbasuneres nu og forsikrede, at der ville være absolut intet nyt at finde for FBI. Det var ellers planen her i slutfasen at overgå til en positiv kampagne, som først og fremmest udfoldede demokraternes vision for USAs fremtid. Men den nuværende situation kalder på mere hårdtslående argumenter. Og vejen videre fra den fornyede mailserversag synes at være massiv kritik af Trump.

Ved FBI er de mails, som der var mistanke om kunne indeholde relevant materiale for sagen nu ved at blive læst over i et program, som kan afgøre, om der er tale om dubletter af allerede kendte mails, og vigtigst, om der er tale om klassificeret materiale. En talsmand fra FBI siger, at hvis samtlige mail blot er kopier af allerede kendte mails, vil der ret hurtigt kunne komme en konklusion.

Justitsministeriet, hvorunder FBI hører (selvom Comey fredag valgte at trodse anbefalingerne fra justitsministeriet), har lovet hurtig sagsbehandling, men ingen synes at regne med, at der kommer nogen afklaring indenvalgdagen 8. november.

Slate har i dag en ganske forunderlig artikel, Was a Trump Server Communicating With Russia? som uden at bevise det sandsynliggør, at der er direkte serverforbindelse mellem en server i Trump Tower og to servere ved Alfa Bank i Rusland. Samtidig er det nu via en tidligere FBI-ansat kommet frem, at Comey privat har afvist at medunderskrive en erklæring om, at den russiske regering blandede sig i det amerikanske valg. Det kunne ligne et forsøg på at genåbne kritikken af Trumps og hans kampagnes alt for nære bånd til Putins Rusland.

På en pressekonference i dag kritiserede Hillarys kampagnemanager Robby Mock skarpt Comey og FBI for double standards ved ikke at ville indlede undersøgelser om de russiske forbindelser på grund af valgsituationen, samtidig med at man ikke følte at man kunne undlade at genoptage eftersøgningen af mails på Weiners computer til efter valget.

Trump har igennem hele sin kampagne efterlyst de 33.000 mails, som Hillary slettede inden hun overgav sin server til FBI – efter sigende private emails. Men i en artikel i Newsweek i dag, Donald Trump’s Companies Destroyed Emails in Defiance of Court Orders In the magazine, påviser Kurt Eichwald på baggrund af en lang række domsafsigelser (Trump har været involveret i mere end 3.000 retstvister), at Trumps virksomheder har slettet i tusindvis af emails og dokumenter for at umuliggøre eftersøgningsarbejdet i forbindelse med retssager. Og MSNBCs Chris Matthews, som er erklæret Hillary-beundrer, er ikke sen til at gribe den historie.

På Washington Post gør Dana Milibank her til aften i artiklen Here’s the honest statement Comey won’t make, et forsøg på at indkredse, hvad der ligger bag Coreys beslutning, og hvad han i den nuværende situation kan gøre for at rydde op efter miseren.

Update 01.11. – Heller ingen opdateringer fra Comey i dag – sandsynligvis fordi han har fået mundkurv på og ikke får lov at sige mere, før han har noget reelt at sige. Demokraterne har dagen igennem harcelleret over Comeys forskelsbehanding ved ikke at have villet informere om undersøgelser af russisk indblanding, mens han fandt det nødvendigt blot 11 dage før valget at informere om ingenting. Så situationen ligner lige nu, at der ikke kommer nogen yderligere afklaring fra FBI inden valgdagen 8. november.

En række målinger er indløbet i dag. I den hvor Hillary står svagest, er hun kun 1% foran. I Reuters er hun 5% foran, hvilket kun er en anelse lavere end ugen inden. I en NBC-måling er hun 6% foran, og hvis man kun så på de svar, som var afgivet fredag-lørdag, efter Comeys mail, var forskellen her også 6%, så noget tyder på, at  FBI-sagen ikke kommer til at rykke dramatisk på balancen. En måling for Virginia har Hillary foran med 6%, og i Pennsylvania er Hillarys forspring vokset til 11%.

Samlet set er det svært med de nuværende tendenser at se hende miste Det Hvide Hus. Senatet er måske igen mere åbent, men marginalerne tegner stadig til, at demokraterne lykkes at genvinde flertallet. HuffPolster har 50% for demokratisk flertal, 35% for 50-50, hvor vicepræsidenten vil have den afgørende stemme, og kun 15% sandsynlighed for at Senatet vil bevare det nuværende republikanske flertal. Det er den bedste prognose for demokraterne i hele valgkampen, men det vare omvendt endnu nogle dage før disse vejede gennemsnit fuldt ud afspejler den seneste udvikling.

Repræsentanternes Hus derimod synes igen mere uopnåelig – vurderingerne gå i retningen af, at Hillary på landsplan skal vinde med 8-10%, for at demokraterne kan genvinde The House. Men det afgøres i et stort antal enkeltkredse, hvor de løbende målinger ikke formår at give noget præcist billede af vælgerbevægelserne.

Et billede fra Donald Trumps bryllup i januar 2005, hvor Hillary og Bill Clinton var med som gæster. Artiklen i dagens New York Times burde nok rettere have heddet: Da Bill og Donald var venner.

Update 02.11. – Endnu en dag uden nogen signaler fra Comey, og de mange lækager fra FBI-ansatte synes også at være klinget ud. Hvor Obama indtil nu først og fremmest har søgt at gyde olie på vandene i forhold til raseriet overfor Comeys mail ved at udtrykke, at han havde tillid til Comeys integritet osv., så har han nu i et interview modificeret sit synspunkt, og uden at nævne navne ventileret sin frustration over, at FBIs direktør detonerede en bombe i valget blot 11 dage før valgdatoen, som har ført til en syndflod af spekulationer og informationer fra anonyme kilder.

Nu har lederen af den demokratiske gruppe i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, sagt om Comey, at han nok ikke er den rette mand på posten. Tilsvarende har Chuck Schumer, som står til at overtage ledelsen af demokraterne i Senatet efter Harry Reid, i dag meldt ud, at han er voldsomt appalled ved Comeys mail, og forudser en lang samtale, før han igen kan have tillid til Comey.

Samtidig er Hillary for længst videre i kampagnesporet, hvor det som skulle have været en sidste uge i positivitetens navn, efter Comeys mail i fredags er blevet til yderligere Trump-bashing.

Her til aften amerikansk tid skriver Washington Post, at topledere i FBI allerede tidligt i oktober fik at vide, at der var mails af mulig interesse på Anthony Wieners computer. Comeys forklaring, at han ført torsdag blev sat ind i situationen, virker derfor problematisk. For FBI kunne, hvis man havde villet gøre dette rigtigt, meget enkelt have fået tilladelse til at se nærmere på disse mails, så man vidste, om der var mere at komme efter, inden man meldte noget ud.

Mere belastende for Comey fremgår det af artiklen, at Comey fik at vide om eksistensen af disse mails før den torsdag dagen før han sendte sin famøse mail. Så enten er disse informationer forkerte, eller også har Comey bragt en nødløgn. Det skal nok give anledning til en ny bølge af forargelse og fordømmelse.

Hvis dette valg kunne nå også at få en November surprise, kunne det have været i dag. 16. december skal Donald Trump i retten i forbindelse med en sag, som går tilbage til 1994. Trump er her anklaget for at have voldtaget en da 13-årig pige og tvunget hende til en række forskellige seksuelle aktiviteter – og at han efterfølgende har truet hende og hendes familie med dødelige konsekvenser, hvis hun nogensinde fortalte nogen om det skete. Det har stået klart længe, at sagen var under opsejling. Det har blot været svært for pressen at skrive om, fordi det er alvorlige anklager, og vedkommende har holdt sig anonym under pseudonymet Jane Doe. Men denne kvinde ville i dag 3 PM amerikansk tid stå frem ved en pressekonference.

En række medier har dog i dag skrevet derom, blandt andet Politico: “I loudly pleaded with Defendant Trump to stop, but he did not,” Jane Doe wrote in a formal declaration accompanying her recent suits. “Defendant Trump responded to my pleas by violently striking me in the face with his open hand and screaming that he would do whatever he wanted. … Immediately following this rape, Defendant Trump threatened me that, were I ever to reveal any of the details of Defendant Trump’s sexual and physical abuse of me, my family and I would be physically harmed if not killed.”

Imidlertid blev pressekonferencen aflyst i sidste øjeblik, ifølge Jane Does advokat, Lisa Bloom fordi Jane Doe i løbet af dagen havde modtage adskillige trusler, heriblandt dødtrusler, så hun var frygteligt bange for at vise sit ansigt.

Trump var ved den anledning sammen med en anden mand, Jeffrey Epstein, som også er anklaget, og som i 2008 blev dømt i en anden sex-sag med mindreårige piger. Epstein er New York-investor, som også tilbage i tiden har været ven med Clinton-familien. Det kan være medvirkende årsag til, at denne retsssag indtil nu ikke har været nævnt i en valgkamp, hvor der ellers ikke har været skyet nogen midler.

Update 03.11. – Det synes nu at står klart, at der ligger betydelige spændinger bag Comeys udmelding. En gruppe FBI-agenter har tilbage i begyndelsen af dette år lavet forundersøgelser af Clinton Foundation, baseret på stærkt højreorienterede konspirationer, og justitsministeriet og FBIs ledelse havde lagt låg på. Så der synes at være en utilfredshed i FBIs indre, som gjorde, at Comey, selv hvis han havde valgt ikke at fortælle noget om opdagelsen af de nye mails, som måske havde relevans for Hillarys mailserversag, kunne tage for givet, at det endda ville blive lækket til pressen. Frem for så at stå i et dårligt lys i noget som ville ligne et forsøg på at dække over sagen, valgte han at bryde alle regler om forsigtighed forud for valg.

Det ser stadig ud til, at Hillary har kurs mod Det Hvide Hus. Men forskellen er snævret noget ind, og der dukker undersøgelser op nu, som giver Trump flertal, selvom gennemsnittet stadig er nogenlunde sikker på demokratisk sejr. Senatsvalgene synes mindre direkte påvirkede af Comeys mail, men set i bakspejlet vil man kunne se, hvordan det klart ændrede kampagnestrategier på begge sider. Demokraterne fik ikke ‘lov til’ at komme med deres positive vision i valgets sidste dage, og republikanerne iværksatte offensiver i nye stater, mens demokraterne efter en ekspansive fase, hvor selv stater som Utah og Texas var i spil, måtte samle kræfterne om at sikre tilstrækkelig mange stater til at have de famøse 270 valgmænd, som giver billetten til Det Hvide Hus.

Stadig intet nyt fra Comey. Men Daniel C. Richmond, en af Comeys rådgivere siger nu, at pressen fuldstændig har blæst situationen ud af proportioner. Det ligner en rigtig dårlig undskyldning, for Comey må have vidst, at han detonerede en brandbombe og med sin mail fodrede den mest skingre højrepopulisme, som er klar til at sætte Hillary i spjældet, før der overhovedet er rejst nogen sag. Richmond siger, at Comey gjorde, hvad han var nødt til at gøre, og at det havde været upopulært lige meget hvad han gjorde. Han siger til gengæld ikke noget om, hvorfor Comey var nødt til at gøre det, eller hvorfor han valgte at gøre det på trods af Justitsministeriets henstilling om, at han ikke gjorde det, og på trods af regler om, at det kun i helt særlige situationer kunne komme på tale at gå på kompromis med en regel om, at en instans som FBI intet meldte ud i op til 60 dage forud et valg.

Reuters skriver i dag, at det er uklart, om Comey vil meddele sig yderligere, men at en vigtig baggrund for hans mail var frygten for, at oplysningerne ellers blot ville være blevet lækket. En af de ledende i undersøgelsen af de nye mails siger til Reuters, at undersøgelsen skrider godt frem, men at det er usikkert, om der kommer nogen konklusion inden valgdagen. Det synes også at fremgå, at der inden for FBI findes grupper med stor modvilje overfor Hillary – og stærke Trump-sympatier – og at disse kredse har været meget utilfredse med den konklusion, der kom på serversagen i juli, og derfor har presset på for at få hende miskrediteret og sagen genoptaget. FBI-agenter har til The Guardian sagt, at FBI er Trumpland, at Hillary for en stor del af de FBI-ansatte er personificeringen af Antikrist! Men igen er det ikke noget godt tegn, når Comey for at holde ro i sit hus, må sende en mail, som er mod reglerne, og som han må have vidst ville give endog store problemer.

Hillary har i dag afvist at forholde sig til, om FBIs handlinger i denne situation burde underlægges nærmere undersøgelser. Men når man ser på FBIs samlede output, først Comeys melden for meget ud, siden hans tavshed, så pressen primært har været fodret af formodninger og lækager fra FBI, så er stort set alt gået galt for FBI.

Update 04.11. – I går kunne CBS meddele, at der er fundet emails på Anthony Weiners computer, som ikke blot er kopier af allerede kendte mails, men at det stadig er uklart hvor mange, og om der i indholdet er noget som ændrer ved konklusionerne fra juli. Samtidig bekræfter CBS at der er stærkt stridende fraktioner i FBI, og mange inden for organisationen, som gerne havde set Hillary druknet i FBI-anklager. Af en artikel i New York Times i går aftes fremgår det, at de to tre ugers forsinkelse fra computeren kom til FBI til Comey gik ud blev brugt på at udvikle en software, som gjorde FBI i stand til at skelne Weiners mails fra Huma Abedins, som FBI ikke havde nogen tilladelse til at se.

Rachel Maddow optrævler på sit show i går aftes en mulighed for, at der er direkte forbindelser mellem den New York-afdeling af FBI, som synes at være stærkest anti-Clinton, og Rudi Giuliani, tidligere New York-borgmester og en af Trumps få uforbeholdne støtter. Der er via valgfonde meget direkte forbindelser her, og Giuliani kunne to dage før Comeys mail lufte muligheden for, at en sådan ville komme. Giuliani erkender i dag, at han har fået informationer fra FBI og gik og ventede på Comeys mail – som var det et plot, ansatte i FBI havde tvunget ham til.

“I did nothing to get it out, I had no role in it,” siger Giuliani til Fox News. “Did I hear about it? You’re darn right I heard about it, and I can’t even repeat the language that I heard from the former FBI agents.”

Mere og mere tyder på, at Comey – og endnu mere personalegrupper i FBI – slet ikke formår at acceptere FBIs rolle som undersøger, hvorefter det er justitsministeriet, som skal afgøre, om der er baggrund for at rejse anklage og en egentlig sag. Og der tegner sig et billede af, at væsentlige dele af FBI ikke er styret af den form for afmålt juridisk klarhed, som man med rimelighed kan forvente af en instans som har adgang til at rode i andre menneskers forhold, men af politiske agendaer båret af konspiratoriske misforståelser og utilstedeligt had overfor den person, som bliver undersøgt.

Hvis Rachel Maddows argumentationskæde er rigtig (se video), så har Comey slet ikke styr på, hvad der sker i FBI, og så har FBI – eller dele deraf – aktivt lade sig bruge i valgkampen til at understøtte Donald Trump. Og det forestår en eller anden form for seriøst oprydningsarbejde efter valget.

Det synes at står klart, at agenter i FBI har åbnet en sag om Clinton Foundation på baggrund af en bog skrevet derom med et ultra-højreorienteret tilsnit. Bogens påstande er forlængst afvist, og justitsministeriet (som er den instans som skal afgøre, om der overhovedet var en sag) måtte sige, at det var der intet hold i. Endda synes disse FBI-agenter at klø på med deres forsøg på at miskreditere Hillary Clinton.

For eksempel er det også her i de seneste døgn kommet frem, at FBI har måttet indlede en intern undersøgelse, efter at en anden FBI-undersøgelse var blevet igangsat på baggrund af et forfalsket brev fra den demokratiske senator Tom Carper, i følge hvilket, han havde skrevet til Hillary Clinton, at “We will not let you lose this election.” For Trump-folk er den slags bevis på sammensværgelser. Blot en skam at det er falske beviser.

I løbet af dagen har to demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus, Elijah E. Cummings og John Conyers, opfordret FBI til at indlede en undersøgelse af, hvordan informationer kan flyde fra FBI, som i tilfældet med Rudi Giuliani. Og Giuliani har skyndsomst benægtet at have vidst noget forud.

Bret Baier, nyhedsjournalist ved Fox News, som umiddelbart efter Comeys mail kunne berrette, at “indictments were ‘likely’ in an ongoing investigation into Clinton Foundation investigation”, har nu måttet trække sit udsagn tilbage og beklage. Inden da nåede Beiers ‘historie’ at brede sig som en steppebrand i de konservative medier. Det er et problem for Fox News, men igen også et gigantisk problem for FBI, at den slags urigtigheder siver ud af alle sprækker.

Washington Post bringer her til aften en leder, Can anyone control the FBI? som stiller alvorlige spørgsmålstegn ved FBIs udtidige indblanden i valgets slutfase. Lederen slutter sådanher:

“We can only guess at the motives of the FBI agents behind this politicization of law enforcement, but their behavior is sickening. The campaign has been hard enough with the ugly chants of “lock her up.” The last thing we need is to find the fingerprints of the nation’s premier law enforcement agency all over an 11th-hour smear of Ms. Clinton.”

Update 06.11. – I forvejen var den demokratiske valgproces ved så småt at komme sig ovenpå de chokbølger, som det udløste, da FBIs direktør i sidste uge detonerede en bombe i valgkampen ved at sende en mail ud om, at der var fundet nye mails på en computer, som måske gjorde, at sagen måtte genåbnes. Så det gav et lettelsens suk i den demokratiske valgkampagne, da Comey i dag sendte en ny meddelelse ud, at der ikke i de nyfundne mails på Anthony Weiners computer var basis for at ændre konklusionen fra juli, hvor Comey sagde, at nok havde der været sløset alvorligt med fortroligt materiale, men at ingen seriøs anklager ville kunne finde basis for at rejse en anklage på basis af det fundne.

I det seneste brev siger han, at FBI har gennemgået samtlige mails til og fra Hillary Clinton i den periode, hvor hun var udenrigsminister, og at der ikke på den baggrund er fundet nogen grund til at foretage sig yderligere:

Since my letter, the FBI investigative team has been working around the clock to process and review a large volume of emails from a device obtained in connection with an unrelated criminal investigation. During that process we reviewed all of the communications that were to or from Hillary Clinton while she was Secretary of State. Based on our review, we have not changed our conclusions that we expressed in July with respect to Secretary Clinton. I am very grateful to the professionals at the FBI for doing an extraordinary amount of high-quality work in a short period of time.

Dermed kan Hillary gå til valg på tirsdag uden nogen trussel om retssag hængende over hovedet.

Men frem og tilbage er ikke lige langt. De mellemliggende 10 dage har sat Hillarys kampagne alvorligt tilbage. Hvor alvorligt, det har været, må tiden vise. Men der har været et dyk i meningsmålingerne i en fase, hvor mange mennesker allerede har afgivet deres stemme. Af de 42 mio. stemmer, som allerede er afgivet, er langt den største del afgivet efter Comeys første brev. Så uanset dagens brev har Comey påført valgkampen og ikke mindst demokraterne en uoprettelig skade.

Alt tyder stadig på at hun vinder Det Hvide Hus, for det positive i den seneste uge har været at erfare, at latino-vælgerne i de stater, hvor der er mulighed for tidlige afstemning, har stemt i langt større antal end tidligere, sandsynligvis direkte fremprovokeret af Trumps racisme og endeløse tale n om at bygge en mur langs grænsen mod Mexico. I en række svingstater, som Trump nødvendigvis må vinde for at gøre sig håb om Det Hvide Hus, synes disse stemmer at blive udslagsgivende.

Særligt vigtigt er det, at demokraterne synes at få flest stemmer i Florida, for med Florida i hus synes der ikke at være nogen gangbar vej for Trump. Hvor vigtigt det er for Trump at vinde i Florida, lkan læses af det forhold, at Trump i disse dage har nærmest daglige sessions i Florida. Hillary har også været her, men i de sidste dage overlader hun Florida til den stribe af højtprofilerede surrogates, som hun råder over, og er selv i marken i andre stater, hvor det set fra demokraternes perspektiv klemmer mere, eller hvor der er mulighed for at sikre et sæde mere i Senatet.

Lige nu har republikanerne 54 af de 100 pladser i Senatet. Der er stadig gode chancer for, at demokraterne vinder så mange sæder, som nu er på republikanske hænder, at Senatet bliver demokratisk. Men det bliver med smallere margin end hvis FBIs indblanding ikke havde været der. Og hvor der for to-tre uger siden var udsigt til, at demokraterne også kunne nærme sig et flertal i Repræsentanternes Hus, så fik Comeys mail brutalt standset den demokratiske fremgang og skabt et republikansk momentum. Meget kan ske i de sidste døgn, og den seneste udvikling kan måske vinde frafaldne tilbage, men det synes usandsynligt, at det billede, som meningsmålingerne nu tegner, når at forskubbe sig markant inden i overmorgen tirsdag.

Foreløbig har Hillarys kampagne reageret ganske stilfærdigt på Comeys nye mail, i retning af at man altid har taget for givet, at disse mails ikke ville rokke det mindste ved konklusionene fra juli. Men den demokratiske senator Al Franken har allerede været ude med et krav om en undersøgelse ikke bare af Comeys rolle i sagen, men nok så meget af de mange elementer i FBI, som ud fra politiske motivationer har lækket infromationer. Ligelede udtrykte Hillarys kampagneleder John Podesta i “Meet the Press”, at det var stærkt bekymrende med de mange lækkede oplysninger fra FBI. Der kommer givet en velorkestreret reaktion i morgen. Men sandsynligvis kun fra Hillary-støtter i andet og tredje geled, for så tæt på valgdagen er det ønskeligt, at der ikke bliver talt email-server, selv når der er tale om tilbagevisning af de mange vilde påstande om alvorlig kriminalitet, som Comeys første brev udløste. Så kan man altid efter valget tage diskussionen om, hvilke konsekvenser, FBIs og Comeys fejltrin bør få.

XX skriver i The Guardian, at ”It is a spectacular fall for Comey. He built his public persona as the man who stood up to pressure from George W Bush’s White House over mass surveillance. The real story, hidden from public view until Edward Snowden’s leaks, showed Comey to be significantly less heroic, but the persona was enough to persuade Barack Obama to elevate him to run the FBI weeks after the Guardian began publishing material Snowden disclosed. After Comey picked a fight with Apple over encryption and lost, his judgment appeared shaky.

Now Comey has committed an unforced error that has drained his reservoir of goodwill in Washington. With the FBI’s integrity in the balance, Comey faces several difficult months, if not years, in Washington, regardless of the country’s vote in two days.”

Update 07.11. – På den sidste dag inden valget har demokratene ganske rigtigt holdt lav profil overfor FBI. Måske for at demonstrere, at “when they go low, we go high” – Michelle Obamas mantra, som er blevet gentaget mange gange de seneste uger – men mindst lige så meget fordi der stadig er halvandet døgn tilbage at drive den positive kampagne, som man indtil Comeys brevbombe havde planer om at føre de sidste to uger.

Lederen af demokraternes gruppe i Senatet, Harry Reid, har dog været ude med en række dybe stød, hvor han blandt andet har sagt, at ingen havde skadet FBI mere end Comey siden J. Edgar Hoover i 1960erne, og at han ikke var klar over, at  Comey var så republikansk. Senator i Missouri, Claire Mccaskill, hvis ord har særligt bid fordi hun selv er jurist, har påpeget, at Comeys fejl var særligt graverende, fordi den har påvirket valgresultatet.

Selv Trump, som ellers i de seneste ti dage har været begejstret for Comey og bygget hele sin kampagne op om (en voldsom overfortolkning af) hans brev, har raset overfor Comey og sagt, at det er derfor, USA set fra den store verden fremstår så lattervækkende. Måske der her er noget, han har misforstået. I den republikanske lejr er der højlydt hovedrysten. Tidligere senator Huckabee foreslår, at Comey får sig en hundehvalp, for der er efterhånden ingen venner tilbage i Washington. Først lagde han sig (i juli) ud med republikanerne, så for godt en uge siden med demokraterne, og nu igen med republikanerne. Så FBI har tabt enhver troværdighed.

Men i stedet for at undlade at tale om Hillary-sagen er den i Trumps sidste varianter blevet endnu et eksempel på, hvor rigged, hele systemet er.

Adskillige har i de seneste dage krævet at Comey efter valget står frem med en sund portion selvransagelse og gør det klart, at han med sine breve har overskredet grænserne for, hvordan FBI kan agere i det offentlige rum. Flere har krævet Comeys afsked. Men det er usandsynligt, at Obama sætter ham på porten. Til gengæld er det ikke usandsynligt, at han fra Obama og en lang række andre får så mange næser og reprimander, og der bliver stillet så mange spørgsmål ved hans integritet og evne til at styre tropperne ved FBI, at han selv vælger at trække sig. Man må formode, at der bliver lavet en form for kommission, som skal undersøge, hvordan FBI i en situation som denne kan optræde så uprofessionelt. Der er jo lækket oplysninger nærmest dagligt. Og der vil blive brug for at få trukket grænserne mere præcist for, hvad FBI i tilsvarende fremtidige situationer ikke gør og ikke beskæftiger sig med.

Hillarys campagnechef Mook siger i dag, at han er lettet over Comeys andet brev, men at det kommer så sent, at han tvivler på, at det når at få indflydelse på valget. Til gengæld er det her 10 dage efter det første brev tydeligt, at Comeys første brev greb ganske radikalt ind i valget. Ikke mindst blev Trump som transformeret, fra at være en ustyrlig størrelse, som måske fordi han stod til at vinde strittede i alle retninger, har han siden Comeys genåbning af serversagen været forbløffende klar og disciplineret i sin adfærd (i hvert fald på egen skala). Og hvor Trumps kampagne opildnet af de nye muligheder åbnede indsatser i nye stater, som ville give flere veje til at nå de mindst 270 valgmænd, som giver adgangen til Det Hvide Hus, da måtte demokraterne, som i dagene inde nahvde iværksat kampagner langt ind i republikansk territorium redefinere indsatsen og bruge kræfter på at sikre stater, som blot få dage inden så ud til at kunne klare sig igennem uden yderligere hjælp. Så Comeys nærmest indholdsløse brev formåede at repolarisere hele valgkampens dynamik og forære Trump måske 1-2% af vælgerne – stemmer, som givet ikke alle vender tilbage.

At Comeys brev har konsekvenser langt ud over nogle få medlemmer af Repræsentanternes Hus, det var stilet til, fremgår måske også af, at kursen på mexikanske peso steg med 2,2% på børsen i Tokyo mandag morgen. Pesokursen har haft tendens til at følge Trump, sådan at jo bedre han lå i meningsmålingerne, jo lavere var kursen. Tilsvarende er aktiekurserne verden over steget i løbet af i dag. Så børserne synes at tage for givet, at Comeys andet brev når at bedre Hillarys chancer for et godt valg.

Her til aften siger ledende demokrater, at Comeys brev sandsynligvis har kostet demokraterne muligheden for at genvinde flertallet i Repræsentanternes Hus. Nancy Pelosi vurderer, at op til 12 sæder efter Comeys indgriben igen er uden for rækkevidde.

Tilsvarende har Comeys indgriben gjort det mere usikkert, om demokraterne formår at genvinde flertallet i Senatet. Det synes nu stadig at være et åbent spørgsmål, men en sådan udmelding kunne måske få flere demokrater ud at stemme på demokratiske senatorer i den række valg, som er på vippen i Indiana, Missouri, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania og Wisconsin, hvor kandidaterne ligger så tæt, at forskellen i de fleste opgør er mindre end målingernes usikkerhed. Her vil en bevægelse på bare 1-2% kunne vippe adskillige af disse valg.

Giuliani talte for snart to uger siden om, at Trumps kampagne havde et par ting i ærmet. To dage efter fik vi Comeys første mail, men tilsyneladende slipper vi for en november surprise – i hvert fald kom den ikke fra Wikileaks, som kunne have gemt en særligt ‘slem’ mail til det allersidste. I morgen flokkes de to tredjedele af de amerikanske vælgere, som endnu ikke har stemt, om valgstederne, og mere end halvandet års valgkamp når til vejs ende.

Det har været endog meget grimt at se på udefra. Demokratiet som institution har fået nogle alvorlige hak i tuden. Fænomenet Trump og de kræfter i det amerikanske samfund, som han katalyserer, rejser spørgsmålet, om det demokrati, vi kender, kan trives, endsige overleve, i den moderne medievirkelighed, hvor stadig flere lever i stærkt politiserede ekko-kamre, og milliardærer har uendelig meget mere at skulle have sagt end den enkelte vælger.

Update 09.11. – Det endte med en sejr til Trump og republikanerne, både Senatet, Repræsentanternes Hus og Det Hvide Hus. Og der vil givet i de kommende dage og uger bliver funderet og spekuleret en del over, hvordan det kunne komme dertil.

En rapporter fra MSNBC kunne sent i nat i dækningen af valget fortælle, at én fra demokraternes valgkampagne havde fortalt, at man internt godt var klar over, at det kunne ske. For nok har man udadtil signaleret, at Comeys mail 11 dage før valgdagen ikke havde den store betydning. Men demokraternes interne målinger som forud havde dem komfortabelt foran, viste, at tilslutningen til Hillary styrtdykkede i dagene efter Comeys første mail.

“’He f—d us, and he f—-ed the country,’ a senior Clinton campaign official told me late Tuesday”, skriver Glenn Trush skriver på Politico. Men Hillarys kampagne har ikke udadtil villet give udtryk for, at reaktionen var alarmerende for ikke at sende opgivende signlaler i slutspurten.

Det er nok for let blot at skyde skylden på FBI, og givet ikke hele forklaringen. For der findes i det amerikanske samfund en dyb frustration over den tingenes tilstand, som Hillary står som repræsentant for, og Trump som et frontalt opgør med, som gør, at mange var rede til at se stort på Trumps mindre heldige sider. Men den vælgerreaktion, som måtte have været på genåbningen af sagen, kan meget vel være den vigtigste enkeltfaktor i, at valget endte anderledes end de fleste havde tippet.

Hvis det ligesom i juli har kostet Hillary 1,6-2% i tilslutning, og der ikke var tid til at vende situationen, kan det meget vel have været udslagsgivende. For valget er i mange stater afgjort med så små marginaler, at hvis man i hver enkelt stat gav Hillary bare 1% mere og Trump 1% mindre, så ville det have været Hillary, som var klar til at rykke ind i Det Hvide Hus. Og med en tilsvarende forskydning i de mange senatsvalg ville demokraterne fra januar have flertal i Senatet.

Op imod en tredjedel af samtlige stemmer er afgivet i de ni dage, der gik fra, at Comey sendte sit første brev til han sendte sit andet brev. Comeys indgriben har således haft en massiv indflydelse på valget. Og selvom den forestående republikanske magtovertagelse kan skabe mildere vinde – Trump har jo direkte rost Comey – så må man forvente, at demokraterne, når den værste skuffelse efter valget lige har lagt sig, vil forfølge en række af de spørgsmål, som dette valg har rejst, om indblanding fra Wikileaks, Rusland – og ikke mindst FBI.

Demokraterne har denne gang haft en række udsædvanlige modstandere.

Update 11.11. – Lederen af Hillary Clintons meningsmålingsafdeling, Navin Nayak, sendte i går aftes en mail til kampagneledelsen med den foreløbige evaluering af valgresultatet. Han skriver heri: “We believe that we lost this election in the last week. Comey’s letter in the last 11 days of the election both helped depress our turnout and also drove away some of our critical support among college-educated white voters — particularly in the suburbs. We also think Comey’s 2nd letter, which was intended to absolve Sec. Clinton, actually helped to bolster Trump’s turnout.”

Det er en interessant analyse, at selv det andet brev mere motiverede Trump-vælgere til at gå ud at stemme end omvendt. Han skriver også, at Jill Stein i de tre Rust Belt-stater, som stadfæstede Hillarys nederlag, fik 130.000 stemmer, hvor Hillary samlet ‘kun’ var 110.000 efter Trump.

Comeys brev synes ifølge Nayak også at have virket ind på stemmeprocenten, for hvor demokraterne havde højere tidlig stemmeafgivning end forventet, var fremmødet på selve valgdagen skuffende.

Dette kan også aflæses af de exit polls, som en række TV-stationer i fællesskab får udarbejdet. I de stater i The Rust Belt, som endte hos Trump til trods for at alle regnede dem som del af den blå (demokratiske) mur, har vælgere som havde besluttet sig i de seneste døgn inden valget, i meget høj grad stemt på Trump. I Pennsylvania var det 53% vs. 37% til Hillary, i Michigan var det 52% vs. 37%.

Update 17.11. – Corey Lewandowsky, som i en fase var ansvarlig for Trumps valgkampagne, erkendte i en tale i går ved Oxford Union, Storbritannien, at Coreys mail havde hjulpet Trump til valgsejren.

“With 11 days to go in this election cycle, something amazing happened. The FBI director, James Comey, came out on a Friday and said they may be reopening the investigation into ‘crooked’ Hillary Clinton’s emails,” sagde Lewandowski.

“What that did,” fortsatte han, “was remind people that there are two different rules in Washington – those of the elites, for the privileged, and those for everybody else.”

Lewandowsky synes på ingen måde at finde FBIs indgriben forkert.

Efter at Hillarys kampagne fik lagt en væsentlig del af skylden for valgnederlaget på Comeys brev, har der i de seneste dage været ganske stille omkring utilfredsheden med FBI og Comey.

Update 07.12. – På hjemmesiden FiveThirtyEight.com, som blev grundlagt af opinionsundersøgelsesanalytikerguren Nate Silver efter valget i 2012,  bringer de i dag en samtale mellem de fire ledende medarbejdere: Jill Stein: Democratic Spoiler Or Scapegoat? Her bevæger diskussionen sig hurtigt fra, om Jill Stein kunne være grunden til Hillarys nederlag, hvilket ofte bliver fremført fordi hun i de tre stater, som kostede Hillary sejren, fik flere stemmer end forskellen mellem Hillary og Trump. Men hvis Jill Stein ikke havde været opstillet, ville Hillary sandsynligvis kun have fået 35% af disse stemmer og Trump omkring 10%, mens 55% ikke ville have stemt.

Dernæst bliver Bernie Sanders trukket ind som mulig årsag. Men dels må der være plads til, at man udtrykker reel uenighed i primærvalget, dels kæmpede Sanders efterfølgende intenst for at sikre, at det ikke blev Trump.

Herefter påpeger Nate Silver, at James Corey og WikiLeaks begge var vigtigere faktorer:

natesilver: My main point: Democrats should blame James Comey and WikiLeaks before Bernie Sanders and Jill Stein, because what Comey did was highly abnormal.”

natesilver: The case that Comey swung the election outcome is pretty straightforward, and easier to disentangle from everything else than a lot of things. Clinton’s national lead was cut from about 6 percentage points to 3 points after the Comey letter. And while a 6-point lead is relatively safe, a 3-point lead just isn’t, especially given Clinton’s weakness in the Electoral College. Maybe not all of that was Comey, but the timing lines up pretty well and it was probably enough to make a difference given how close the election was. So could a lot of other things, of course.”

Senere i samtalen opregner de flere ‘syndebukke’, unge vælgere (den svigtende stemmedeltagelse), mediernes dækning, Hillarys person, det amerikanske valgsystem (som muliggør, at Hillary kan tabe til trods for at hun på landsplan har 2,6 mio. flere stemmer end Trump), og det forhold, at hun ikke fokuserede kræfterne tilstrækkeligt på de stater, som endte med at blive hendes akilleshæl.

Alt i alt en læseværdig dialog, hvor jeg blot her vil fremhæve i hvor høj grad, de ser James Coreys brev få dage før valget som en af de vigtigste – om ikke den allervigtigste – årsag til Hillarys valgnederlag.

Update 20.12. – Der har været relativt stille i de seneste uger omkring Comeys indgriben i valgkampens sidste fase. Men ingen forestiller sig, at sagen blot går i sig selv. Nu forhenværende senatsleder for demokraterne Harry Reid siger i dag ifølge Huffington Post, at Comey handlede stærkt partisk, at hans indblanden var dybt uforsvarlig og imod alle regler, og at den kostede demokraterne både senatssæder og Det Hvide Hus.

Samtidig siger eksperter, at den tilladelse til at eftersøge Hillarys mails, som blev udstedt for at man overhovedet kunne undersøge, hvad der var fundet på Weiners computer, aldrig skulle have været udstedt. For man kan ikke give en sådan tilladelse blot på baggrund af, at der er fundet mails. FBI havde allerede inden konkluderet, at der ikke var tegn på at Hillary intentionelt havde overtrådt nogen regler. Derfor burde FBI ikke have fået tilladelse til at undersøge disse mails uden først at have etableret en begrundelse.

Nu kom tilladelsen sikkert prompte på en søndag i et forsøg på at give Comey en chance for at rette op på den meget voldsomme skade han havde påført Hillarys kampagne. Men det gør det blot endnu mere klart, at Comey ikke skulle have informeret om sagen, for han havde end ikke nogen sag – ud over at fremme republikanernes interesser. Og det burde ikke være hans ærinde.

Update 22.12. – FBI hører under Justitsministerium, og et af de spørgsmål, som rejser sig efter Comeys mail, som sandsynligvis formåede at give Trump Det Hcide Hus, er, hvorfor justitsminister Loretta E. Lynch ikke simpelthen forbød Comey sende denne mail. Sari Horwich skriver i dag på Washington Post, at der forinden var stærk bekymring i justitsministeriet, men at: “Remarkably, the country’s two top law enforcement officials never spoke. As Comey’s boss, Attorney General Loretta E. Lynch could have given the FBI director an order to not send the letter. But Lynch and her advisers feared that Comey would not listen. He seemed to feel strongly about updating Congress on his sworn testimony about the Clinton investigation. Instead, they tried to relay their concerns through the Justice official whom the FBI had called.”

Men stadig skulle en persons følelser i en sådan sag ikke kunne afgøre et så vigtigt anliggende, og slet ikke når der ud over, at det har vist sig at begrundelsen for overhovedet at gennemføre ransagelsen er problematisk tynd,forud eksisterede klare retningslinjer for ikke at foretage sig noget i den retning i en tid med valgkamp.

“Battered by Republican lawmakers during a hearing that summer, Comey feared he would come under further attack if word leaked about the Clinton case picking up again,” Skriver Horwich: “He was surprised by the intensity of the reaction to his letter, according to people familiar with Comey’s thinking. His reputation fell further after the FBI acknowledged three days before the election that the emails amounted to nothing.”

Selvom Lynch har et vist medansvar for miseren ved som overordnet ikke at sige tilstrækkeligt klart fra – hendes stab frarådede Comey at sende brevet men forbød ham det ikke direkte – så må Comeys insisteren på at sende mailen være det centrale problem. En insisteren, som sandsynligvis bunder i forventninger om, at der ville sive informationer til pressen derom, hvis ikke sagen blev forfulgt. Så dårlig korpsånd og et politiseret personale, hvoraf i hvert fald en del allerede havde dømt Clinton og var skuffet over, at hun ikke var blevet retsforfulgt – uanset at det ikke er FBIs opgave at anklage, men kun at undersøge.

Comeys image som ulastelig chefundersøger har således fået sig et alvorligt hak i tuden, og det er et åbåent spørgsmål, om han overlever, selvom han er udpeget uafhængigt af de skiftende politiske administrationer.

Check Abramson respons:

Seth Abramson: New Washington Post Report On Comey Letter Raises Startling Questions About The FBI, Huffington Post 22.12.2016.

Se øvrige blog-indlæg om det amerikanske valg 2016: Obamas endelige nej til Keystone XL på trapperneHillarys klima, Koch-brødrene – forbrydelse mod menneskeheden?Bernies klimaWall Street Journals klimafornægtelse italesatDonalds klimaDemokraternes konvent i PhiladelphiaDen amerikanske valgkamps klimatavshed,  Utopi vs. dystopi – USA på valg og Trumps klimapolitik i støbeskeen.

Inspector general to probe Comey, Justice Department actions over Clinton email handling, (AP, Reuters) Japan Times 13.01.2017.

Sara Horwich: The attorney general could have ordered FBI Director James Comey not to send his bombshell letter on Clinton emails. Here’s why she didn’t, Washington Post 22.12.2016.

Josh Gerstein: Critics see dangers lurking in framing of Clinton search warrant, Politico 21.12.2016.

Dan Hopkins: Voters Really Did Switch To Trump At The Last Minute, FiveThirtyEight 20.12.2016.

Matt Ferner, Nick Baumann og Ryan Grim: The Subpoena That Rocked The Election Is Legal Garbage, Experts Say, The Huffington Post 20.12.2016.

Zach Cartwrtight: Attorney: FBI warrant confirms Comey had no probable cause to reopen Clinton investigation, U.S. Uncut 20.12.2016.

Josh Gerstein: Clinton allies rip into FBI after search warrant unsealed, Politico 20.12.2016.

Matt Zapotosky: Emails between Clinton and top aide, but little else, spurred FBI to resume controversial probe, Washington Post 20.12.2016.

Orin Kerr: Did the warrant for Huma Abedin’s emails establish probable cause? Washington Post 20.12.2016.

Jill Stein: Democratic Spoiler Or Scapegoat? FiveThirtyEight 07.12.2016.

Julian Borger: FBI’s credibility ‘deeply damaged’ by leaks during election, congressman says, The Guardian 06.12.2016.

David Cole: FBI Director James Comey wrongly influenced Clinton-Trump election. Let’s keep that from happening again, Cleveland.com 06.12.2016.

Jerry Markon, Sari Horwitz and Elise Viebeck: Trump spokesman declines to back FBI Director James Comey, Washington Post 21.11.2016.

Amanda Terkel: Corey Lewandowski Credits FBI Director James Comey With Helping Donald Trump Win, Huffington Post 17.11.2016.

Jeffrey Toobin: Clinton Investigation Mania, Part 2, The New Yorker 14.11.2016.

Martin Pengelli: Hillary Clinton blames James Comey letters for election defeat, reports say, The Guardian 12.11.2016.

Anne Gearan: Hillary Clinton blames one Comey letter for stopping momentum and the other for turning out Trump voters, Washington Post 12.11.2016.

Paige Lavender: Clinton Campaign Thinks James Comey Is Partially Responsible For Trump’s Win, Huffington Post 11.11.2016.

Anna Palmer: Clinton campaign email: Comey letters threw the election to Trump, Politico 11.11.2016.

Nancy Cook and Andrew Restuccia: Meet Trump’s Cabinet-in-waiting, Politico 09.11.2016.

Glenn Trush: Five takeaways from an unthinkable night, Politico 09.11.2016.

Ian Kullgren: Clinton supporters unleash fury on Comey, Politico 09.11.2016.

Edward Isaac-Dovere: Inside the Loss Clinton Saw Coming, Politico 09.11.2016.

Sabrina Siddiqui: Hillary Clinton focuses on healing national divide on campaign’s last day, The Guardian 07.11.2016.

Ben Jacobs: Donald Trump calls FBI ‘disgraceful’ on frantic final day of election campaign, The Guardian 07.11.2016.

Rupert Neate: World stock markets surge amid confidence Clinton will win US election, The Guardian 07.11.2016.

John Cassidy: Could James Comey Cost Democrats the Senate? The New Yorker 07.11.2016.

Heather Caygle: Dems say Comey letter likely put the House out of reach, Politico 07.11.2016.

Michael Barbaro: Optimism From Hillary Clinton and Darkness From Donald Trump at Campaign’s End, New York Times 07.11.2016.

Burgess Everett: Reid: Comey caused most damage to FBI since J. Edgar Hoover, Politico 07.11.2016.

Gary Legum: Comey the Clown: James Comey’s latest letter to Congress proves he and the FBI are a farce — only no one is laughing, Salon 07.11.2016.

Sarah Wheaton: White House not given advance notice of Comey’s Sunday announcement, Politico 07.11.2016.

Louis Nelson: Mook: Comey’s Sunday announcement won’t affect election, Politico 07.11.2016.

Margaret Hartmann: Trump: Comey Clearing Clinton Again Just Shows She’s Guilty, New York Magazine 07.11.2016.

Nolan D. MCcaskill: Comey seals his pariah status, Politico 07.11.2016.

Anne Karni: Clinton plays it cool as email cloud lifts, Politico 06.11.2016.

Ed Kilgore: Comey to America: Oops, Never Mind! New York Magazine 06.11.2016.

Madleine Conway: Franken expects hearings on FBI conduct, Politico 06.11.2016.

Jim Newell: FBI Has Finished Reviewing New Emails, and Hillary Clinton Is Cleared. Again, Slate 06.11.2016.

Josh Gerstein: Will Comey survive the Clinton email flap? Politico 06.11.2016.

Gabriel Debenedetti: Clinton team breathes sigh of relief after FBI backs off, Politico 06.11.2016.

Amy Davidson: James Comey Writes Again, The New Yorker 06.11.2016.

Gabriel Debenedetti: Clinton gets late break in battle with Trump, Politico 06.11.2016.

Daniel Politi: Mexican Peso Soars After FBI Clears Clinton for Second Time, Slate 06.11.2016.

Gingrich accuses FBI’s Comey of ‘cave’ in Clinton email probe, Politico 06.11.2016.

Andy Borowitz: F.B.I. Regretfully Announces That Hillary Committed No Crimes, The New Yorker 06.11.2016.

Chas Danner: FBI Director Again Clears Clinton After Review of New Email Trove, New York Magazine 06.11.2016.

Chris Cillizza: It’s hard to see how James Comey could have handled this last 9 days any worse, Washington Post 06.11.2016.

Ben Screckinger: Trump rejects FBI’s email conclusion, Politico 06.11.2016.

David A. Fahrenthold, Rosalind S. Helderman & Jenna Johnson: 9 days after roiling campaign, FBI says it won’t seek charges against Clinton, Washington Post 06.11.2016.

Matt Apuzzo et al.: Emails Warrant No New Action Against Hillary Clinton, F.B.I. Director Says, New York Times 06.11.2016.

Josh Gerstein: Comey says FBI stands by decision to not pursue case against Clinton, Politico 06.11.2016.

Ed O’Keefe: Tim Kaine: Some in the FBI ‘actively working’ to support Trump, Washington Post 05.11.2016

Sean Lavery: Trump and the Truth: Spinning the October Surprise, The New Yorker 05.11.2016.

Whitney Schneider: It Sure Looks Like FBI Renegades Are Trying To Swing The Presidential Election, Huffington Post 05.11.2016.

Sam Stecklow: Tim Kaine: Some in the FBI ‘actively working’ in support of Trump, Fusion 05.11.2016.

John Cassidy: Closing Arguments: The Logic of Negative Campaigning, New York Times 05.11.2016

Rebecca Johnson: Hillary Clinton, don’t even think of dumping Huma Abedin, Salon 05.11.2016.

Can anyone control the FBI? (leder) Washington Post 04.11.2016.

Pema Levy: Two Top Democrats Ask Justice Department to Investigate FBI Leaks, Mother Jones 04.11.2016.

Josh Gerstein: The FBI looks like Trump’s America, Politico 04.11.2016.

Kelsey Sutton: Fox News’ Bret Baier apologizes for ‘mistake’ in Clinton Foundation report, Politico 04.11.2016.

Eric Levitz: Trump Campaign Manager on False Report of Clinton Indictment: ‘The Damage Is Done’, New York Magazine 04.11.2016.

Madeline Conway: Conyers and Cummings call for investigation of FBI leaks, Politico 04.11.2016.

David Corn: The Democratic National Committee Has Told the FBI It Found Evidence Its HQ Was Bugged, Mother Jones 04.11.2016.

Nick Baumann: Maybe The FBI’s Love For Trump Has Something To Do With How Extremely White And Male It Is, Huffington Post 04.11.2016.

Ben Griffiths: Giuliani walks back suggestion FBI insiders leaked to him, Politico 04.11.2016.

Mollie Reilly: Rudy Giuliani Confirms FBI Insiders Leaked Information To The Trump Campaign, Huffington Post 04.11.2016.

Louis Nelson: Pro-Trump former FBI official says he’s channeling agents’ rage, Politico 04.11.2016.

Mark Hosenball: FBI Examining Fake Documents Targeting Clinton Campaign, (Reuters) Huffington Post 04.11.2016.

Matthew Rozsa: The FBI isn’t indicting Hillary Clinton over the Clinton Foundation, but Fox News wants you to think it is, Salon 04.11.2016.

Mike Whitney: Memo to Comey: Keep Your Damn Hands Off Our Elections, Counterpunch 04.11.2016.

Michael Tomasky: What if FBI Rogues Subvert the Election? The Baily Beast 04.11.2016.

Margaret Hartmann: FBI Reportedly Finds New Emails in Huma Abedin Trove, May Still Be Irrelevant, New York Magazine 04.11.2016.

FBI finds emails related to Hillary Clinton’s State Department tenure, CBS News 03.11.2016.

Adam Goldman & Michael S. Schmidt: Sorting Through the Clinton Email Case and What the F.B.I.’s Options Are, New York Times 03.11.2016.

J. Stephen Clark: Should Obama just pardon Hillary? The Hill 03.11.2016.

Matt Zapotssky et al.: ‘He’s got to get control of the ship again’: How tensions at the FBI will persist after the election, Washington Post 03.11.2016.

Ian Millhiser: The chilling implications of the FBI’s latest attack on Hillary Clinton, Think Progress 03.11.2016.

Judd Legum: FBI launches internal investigation into its own Twitter account, Think Progress 03.11.2016.

Wayne Barrett: Meet Donald Trump’s Top FBI Fanboy, The Baily Beast 04.11.2016.

Ben Mathis-Lilley: The Theory That the FBI Is Out to Get Clinton Is Becoming More Plausible, Slate 03.11.2016.

Neal Pollack: “James Comey will find almost nothing felonious in my emails with Hillary Clinton!”: The Greatest Living American Writer, Salon 03.11.2016.

Spencer Ackerman: ‘The FBI is Trumpland’: anti-Clinton atmosphere spurred leaks, sources say, The Guardian 03.11.2016.

Ryan J. Reilly: James Comey Adviser Blames Reporters For Blowing FBI Director’s Clinton Letter Out Of Proportion, Huffington Post 03.11.2016.

Matthew Rozsa: Donald Trump’s FBI: James Comey’s department is filled with pro-Trump, anti-Hillary Clinton partisans, Salon 03.11.2016.

FBI Director James Comey Feared Leaks In Deciding To Disclose New Emails Linked To Clinton, (Reuters) Huffington Post 03.11.2016.

Nolan Mccaskill: Clinton won’t say if she’d ask for Comey resignation if elected, Politico 03.11.2016.

Margaret Hartmann: Clinton Probe Was Delayed for Election, So FBI Sources Leak Details to the Press, New York Magazine 03.11.2016.

Ben Mathis-Lilley: Yet More FBI Leaks Go Public, This Time About an Investigation of the Clinton Foundation, Slate 03.11.2016.

Devlin Barrett & Christopher M. Matthews: Secret Recordings Fueled FBI Feud in Clinton Probe, Wall Street Journal Post 02.11.2016.

Jonathan Martin, Adam Goldman & Gardiner Harris: Obama Faults F.B.I. on Emails, Citing ‘Incomplete Information’, New York Times 02.11.2016.

Charles Lane: Here’s how you destroy a democratic republic, Washington Post 02.11.2016.

Adam Serwer: Don’t Let the FBI Decide the Election, The Atlantic 02.11.2016.

David Mack: Here’s An Open Letter To Comey From The Teen Who Allegedly Got Sexts From Weiner, BuzzFeed 02.11.2016.

Maureen Dowd: When Hillary and Donald Were Friends, New York Times 02.11.2016.

Alex Shepard: Paul Ryan’s response to the Comey letter helps explain how we got in this mess in the first place, New Republic 02.11.2016.

Sari Horowich & Ellen Nakashima: Senior FBI officials were told of new emails in early October but wanted more information before renewing Clinton probe, Washington Post 02.11.2016.

Gardiner Harris & Adam Goldman: Obama Criticizes F.B.I. Director: ‘We Don’t Operate on Incomplete Information’, New York Times 02.11.2016.

Elise Foley: Nancy Pelosi Says FBI Director James Comey May Not Be ‘In The Right Job’, Huffington Post 02.11.2016.

Sam Stein: Chuck Schumer Says He’s Lost Confidence In James Comey, Huffington Post 02.11.2016.

Andrew Rosenthal: James Comey’s Self-Righteous Meddling, New York Times 02.11.2016.

Nathalie Jackson: New Polls Show Hillary Clinton Leading In Most Key States, Huffington Post 02.11.2016.

Nolan D. McCaskill, Louis Nelson & Sarah Wheaton: Obama criticizes FBI’s Comey on Clinton email probe, Politico 02.11.2016.

Matt Apuzzo & Sergio Pecanha: These Are the Bad (and Worse) Options James Comey Faced, New York Times 02.11.2016.

Rich Lowry: Open Season on James Comey, Politico 02.11.2016.

Josh Gerstein: FBI never asked Clinton aides for all their devices, Politico 01.11.2016.

Roberta Rampton: Clinton Camp Ratchets Pressure On Comey, Presses For Details, (Reuters) Huffington Post 01.11.2016.

Josh Gerstein: Comey ignores questions on Clinton email probe, Politico 01.11.2016.

Scott Bixby & Ben Jacobs: Trump camp denies report of Russian bank being tied to Trump Organization, The Guardian 01.11.2016.

Ariel Edwards-Lewy: The FBI Story Hasn’t Changed Many Americans’ Minds About Hillary Clinton, Huffington Post 01.11.2016.

Margaret Hartmann: Final ‘October Surprises’ Reveal FBI Is Probing Trump’s Alleged Russia Ties, New York Magazine 01.11.2016.

Richard North Patterson: Hillary Clinton’s Final Test, Huffington Post 01.11.2016.

Julian Borger: Cybersecurity firm fails to find links between Donald Trump and Russian bank, The Guardian 01.11.2016.

Matt Apuzzo et al.: F.B.I.’s Email Disclosure Broke a Pattern Followed Even This Summer, New York Times 01.11.2016.

David Corn: A Veteran Spy Has Given the FBI Information Alleging a Russian Operation to Cultivate Donald Trump, Mother Jones 31.10.2016.

Sam Stein: FBI’s James Comey Opposed Naming Russia As An Election Meddler, Source Confirms, Huffington Post 31.10.2016.

Robin Lakoff: Hillary Clinton’s Emailgate Is an Attack on Women, Time 31.10.2016.

Nick Visser: Here’s The Latest Big News On Russia And The U.S. Election, Huffington Post 31.10.2016.

What do we do now? Take a deep breath, (leder) Washington Post 31.10.2016.

James Comey’s Big Mistake, (leder) New York Times 31.10.2016.

Jill Filipovic: How Men Behaving Badly Have Held Hillary Clinton Back, Time 31.10.2016.

Charles M. Blow: Emails, Genitalia and the F.B.I., New York Times 31.10.2016.

Kurt Eichenwald: Donald Trump’s Companies Destroyed Emails in Defiance of Court Orders In the magazine, Newsweek 31.10.2016.

Dana Milibank: Here’s the honest statement Comey won’t make, Washington Post 31.10.2016.

Ed Pilkinton: Huma Abedin: has Hillary Clinton’s closest ally become her biggest liability? The Guardian  31.10.2016.

Colin Taylor: FBI Director Comey Is Now Under Federal Investigation For Hillary Smear, Occupy Democrats 31.10.2016.

Eric Lichtblau & Steven Lee Myers: Investigating Donald Trump, F.B.I. Sees No Clear Link to Russia, New York Times 31.10.2016.

Anne Karni: Clinton abandons pivot to positive campaign, Politico 31.10.2016.

Michael S. Schmidt, Matt Apuzzo & Adam Goldman: F.B.I. Begins Review of Clinton Aide’s Emails, New York Times 31.10.2016.

Hillary Clinton On Latest Email News’There Is No Case Here’, (Reuters) Huffington Post 31.10.2016.

Isaac Chotiner: Donald Trump Is on the Ballot Next Week. Why Are We Talking About Emails? Slate 31.10.2016.

Dan Roberts: Will Hillary Clinton lose the election because of the FBI email investigation? The Guardian  31.10.2016.

Ian Millisher: We now know James Comey really did apply two different standards to Trump and Clinton, Think Progress 31.10.2016.

Jake Sherman: Poll: Comey’s bombshell changes few votes, Politico 31.10.2016.

Jonathan Martin: In War Between Candidates, Even F.B.I. Director Is a Target, New York Times 31.10.2016.

Brent Griffiths: Clinton’s campaign manager accuses Comey of ‘blatant double standard’, Politico 31.10.2016.

Akhil Reed Amar: Comey Is a Constitutional Lightweight, and Donald Trump Remains the Only Scandal Worth Talking About, Slate 31.10.2016.

Josh Gerstein: Justice Department seeks to speed up FBI’s Clinton probe, Politico 31.10.2016.

Aaron Rupar: Libertarian VP nominee: James Comey’s letter to Congress was ‘disgraceful’, Think Progress 31.10.2016.

Jesh Gerstein: Abedin tells colleagues she’s in dark about new email trove, Politico 31.10.2016.

Ian Millisher: The case for firing James Comey, Think Progress 31.10.2016.

Nolan Maccaskill: FBI’s Comey becomes Washington’s punching bag, Politico 31.10.2016.

Brian Beutler: How James Comey Can Clean Up the Mess He Made of Hillary Clinton’s Emails, The Republic 31.10.2016.

Steven Shepard: How the FBI email review might scramble the swing states, Politico 31.10.2016.

Louis Nelson: Mukasey blasts Comey and attorney general over Clinton email case, Politico 31.10.2016.

Nataile Jackson: First Poll Since James Comey Announcement Shows No Effect On Hillary Clinton – Yet, Huffington Post 31.10.2016.

Eric Holder: James Comey is a good man, but he made a serious mistake, Washington Post 30.10.2016.

Howard Fineman: James Comey Just Unmasked Himself, Huffington Post 30.10.2016.

Paige Lavender: Dozens Of Former Federal Prosecutors Sign Open Letter Criticizing James Comey, Huffington Post 30.10.2016.

Sari Horwich: Why FBI director James B. Comey was able to defy Justice bosses on Clinton email announcement, Washington Post 30.10.2016.

Grant Stern: Elizabeth Warren Just Blasted The FBI Director For Going After Hillary Instead Of Wall Street Crooks, Occupy Democrats 30.10.2016.

Christian Wilke: Donald Trump Encourages His Supporters To Vote Twice, Huffington Post 30.10.2016.

Daniel Politi: Fox News Host Jeanine Pirro Hates Clinton But Is With Her in Blasting FBI, Slate 30.10.2016.

Richard W. Painter: On Clinton Emails, Did the F.B.I. Director Abuse His Power? New York Times 30.10.2016.

Clark D. Cunningham: No Sexting, No Emails, Slate 30.10.2016.

Daniel Politi: Former Bush Ethics Lawyer Files Complaint Against FBI Director for Email Disclosures, Slate 30.10.2016.

Riley Roberts: The Very Political James Comey, Politico 30.10.2016.

Daniel Politi: Review of 650,000 Emails in Weiner’s Laptop for Potential Clinton Ties Could Take Weeks, Slate 30.10.2016.

Harry Enten: How Much Do ‘October Surprises’ Move The Polls? fivethirtyeight 30.10.2016.

Burgess Everet: Reid: FBI director ‘may have broken the law‘, Politico 30.10.2016.

Igor Bobic: Trump Supporter Jeanine Pirro Defends Hillary Clinton Over FBI Announcement, Huffington Post 30.10.2016.

Alan Yuhas & Molly Redden: Clinton email inquiry: FBI gets search warrant as agency head accused of ‘partisan’ actions, The Guardian 30.10.2016.

Colin Wilhelm: Senior lawmakers confer with Comey about email review, Politico 30.10.2016.

Terry Smith: How Every American Knows What FBI Director Comey Did Was Wrong, Huffington Post 30.10.2016.

Gabriel Debenedetti: Clinton dings Trump on disputed charity claims, Politico 30.10.2016.

Colin Wilhelm: Podesta: Comey email-review announcement ‘inappropriate’, Politico 30.10.2016.

Sppendcer Ackerman: Democrats pressure FBI’s James Comey over eleventh-hour Clinton email letter, The Guardian 30.10.2016.

FBI Obtains Search Warrant To Examine New Clinton Emails, (Reuters) Huffington Post 30.10.2016.

Ryan J. Reilly: Harry Reid Blasts FBI Director James Comey Over Handling Of Clinton Email Probe, Huffington Post 30.10.2016.

Aaron Rupar: Trump campaign draws wild conclusions about emails the FBI reportedly hasn’t read yet, Think Progress 30.10.2016.

Paul Blumenthal: Tim Kaine Wants James Comey To Say If He’s Even Seen New Emails, Huffington Post 30.10.2016.

Michael S. Schmidt & Matt Apuzzo: 10 Questions (and Answers) About New Email Trove, New York Times 30.10.2016.

Gabriel Debenedetti: How Clinton plans to deal with Comey’s October surprise, Politico 30.10.2016.

Simon Tisdall: FBI stands guilty of an overtly political act at a crucial moment, The Guardian 30.10.2016.

Matt Zapotosky, Rosalind S. Helderman & Ellen Nakashima: FBI agents knew of Clinton-related emails weeks before director was briefed, Washington Post 30.10.2016.

Dan Roberts: Will Hillary Clinton lose the election because of the FBI’s email investigation? The Guardian 30.10.2016.

Matt Zapotosky, Tom Hamburger & Karen Tumulty: Clinton aide Huma Abedin has told people she doesn’t know how her emails wound up on her husband’s computer, Washington Post 29.10.2016.

Jamie Gorelick & Larry Thompson: James Comey is damaging our democracy, Washington Post 29.10.2016.

Zach Carter: Barack Obama Named James Comey FBI Chief For All The Wrong Reasons, Huffington Post 29.10.2016.

Patrich Healy & Jonathan Martin: Hillary Clinton Assails James Comey, Calling Email Decision ‘Deeply Troubling’, New York Times 29.10.2016.

Amy Chizick & Mark Landler: A Scandal Too Far? Huma Abedin, Hillary Clinton, and a Test of Loyalty, New York Times 29.10.2016.

Matt Apuzzo et al.: Justice Dept. Strongly Discouraged Comey on Move in Clinton Email Case, New York Times 29.10.2016.

Jeffrey Toobin: James Comey’s Letter and the Problem of Leaks, The New Yorker 29.10.2016.

Daniel Marans: FBI Director James Comey Defied Attorney General With Email Announcement, Huffington Post 29.10.2016.

Jane Mayer: James Comey Broke with Loretta Lynch and Justice Department Tradition, The New Yorker 29.10.2016.

Daniel Politi: Bill Maher on Emails: “Hillary’s Political Fortunes Driven by Out of Control Cocks, Slate 29.10.2016.

Paige Lavender: Carl Bernstein: No Way Is Clinton Email Investigation ‘Bigger Than Watergate’, Huffington Post 29.10.2016.

Adam Goldman et al.: New Emails in Clinton Case Came From Devices Once Used by Anthony Weiner, New York Times 28.10.2016.

Chris Cillizza: The FBI’s October surprise just made Hillary Clinton’s awful week even worse, Washington Post 28.10.2016.

Josh Gerstein, Darren Samuelsohn & Isaac Arnsdorf: Comey’s disclosure shocks former prosecutors, Politico 28.10.2016.

Jamelle Bouie: Why the “October Surprise” Is Dead, Slate 28.10.2016.

Ed Kilgore: The Latest Phase of the Clinton Email Brouhaha Won’t Save Trump, New York Magazine 28.10.2016.

Natalie Dickinson: Trump Won’t Mention That Bush & Cheney Deleted 22 Million Email, Occupy Democrats 28.10.2016.

The damage Comey’s bad timing could do, (leder) Washington Post 28.10.2016.

Michael McAuliff: Clinton Campaign Rips ‘Extraordinary’ FBI Email Move, Huffington Post 28.10.2016.

Dan Roberts: Hillary Clinton’s email woes refuse to go away – what does this latest twist mean? The Guardian 28.10.2016.

 

 

 

Share