Utopi vs. dystopi – USA på valg

8. november 2016

Donald Trump og Hillary Clinton forud for den første præsidentdebat 26. september 2016, hvor stemningen stadig var om ikke hjertelig, så stadig høflig. Ved de efterfølgende debatter gav de end ikke hånd.

I dag stemmer USA. I dag forløses en mere end halvandet år lang valgkamp, som på godt og ondt har blottet de kræfter og modsætninger, som former det amerikanske samfund. Efter to lange primærvalg endte de to store partier med i juli måned at vælge to historisk upopulære skikkelser som deres præsidentkandidat: Hillary Clinton for Det Demokratiske Parti og Donald Trump for Det Republikanske Parti.

Deres visioner for USAs fremtid kan dårligt være mere forskellige: Den ene ønsker at styrke fællesskabet, klimaindsatsen, statens rolle i transformationen til postfossilt samfund og USA som et inklusivt samfund med plads og lige muligheder til alle, uanset race, køn og seksuel observans. Den anden ønsker at lukke grænserne, tilbagerulle alle klimatiltag, genåbne kulminerne og deportere mexicanere og muslimer. Den ene har malet et storladent billede af de store idealers og rige muligheders USA. Den anden har fremmanet en dystopi og gjort en dyd af skatteunddragelser, klimafornægtelse, sexisme og racisme i et forsøg på at genskabe et den hvide mands USA, som aldrig var. For USA har altid været multikulturelt.

Rationelt set burde det være et enkelt valg, ikke mindst i et land med USAs historie. Men endda er der historisk mange vælgere, som stadig er i tvivl. Når Donald Trumps dystopi har fået så stor en tiltrækningskraft, er det fordi han for mange forsmåede vælgere, hvis levevilkår er eroderet igennem årtier, fremstår som den forløsende bombe, som kan smadre det magtelitens Washington, som i de senere år har tilranet sig al velstanden, mens efterkrigstidens industrielle USA i stor udstrækning er udskibet til Kina og andre lande, hvor arbejdslønnen er langt mindre. Så omverden er fra at have været basis for USAs velstand blevet en trussel for USAs eksistens – i hvert fald i den trumpske dystopi. Når det er lykkedes at fastholde billedet af en gennemkorrupt, uautentisk Hillary, kan det i høj grad tilskrives medierne, som i årtier har søgt at skildre Clinton-klanen som bundløst vederhæftig. Hendes ene retssag om (mis)brug af en privat emailserver i hendes tid som udenrigsminister, hvor hun er frifundet (omend med reprimande), har fyldt langt mere i pressen end Trumps mere end 3.400 retssager, som tilsammen tegner et billede af en endog meget usympatisk mand, som tryner sine modstandere, ikke betaler sine regninger og ikke skyr noget middel for at få sin vilje.

På den demokratiske side var det også tæt på, at det blev en protestkandidat, som vandt primærvalgene. For en forud for primærvalgene næsten ukendt Bernie Sanders formåede at give Hillary en betydelig modstand. Hans langt mere velartikulerede opgør med Washingtons magtmisbrug ville have kunnet samle ganske mange af de uafhængige vælgere og de proteststemmer, som nu bakker massivt op om Trump. Men Bernie grundlagde sit nederlag i Sydstaterne, som stemte relativt tidligt i primærprocessen, hvor han stadig var ganske ukendt overfor den store afroamerikanske befolkning. Havde Bernie forud været lige så kendt som Hillary, kunne det meget vel have været Bernie, som stod overfor Trump, og dermed en helt anden dynamik, som udspillede sig, hvor det havde stået skingrende klart, at Trumps revolution ikke har nogen substans.

Store dele af Bernies politik er siden blevet inkorporeret i demokraternes valgplatform. Så igen er det rationelt set demokraternes program, som reelt søger at sikre bedre forhold for den hårdt pressede amerikanske middelklasse med forslag om bedre sundhedsvæsen og en fordobling af mindstelønnen til 15 $ på programmet (cirka 100 kr.), hvor Trump nærmest har sagt, at den er for høj. Men tiden vil vise, i hvor høj grad Hillary er i stand til / føler sig forpligtet til / kan presses til at gennemføre valgplatformen, som ikke mindst på klimaområdet er ganske ambitiøs.

Her er valget måske allermest afgørende for omverden. For Trump er klar til at tilbagerulle hele Obamas påbegyndte klimaindsats, bremse forskningen i klimateknologi, genåbne kulminerne og skrotte Paris-aftalen – hvilket han ikke kan, Men hvis USA saboterer den globale klimaindsats, bliver det endog meget vanskeligt at motivere resten af verden til at gøre deres del. Så det amerikanske valg har store konsekvenser langt ud over de amerikanske grænser.

I blog-indlæggene Donalds klima, Hillarys klima og Bernies klima har jeg set på tre meget forskellige klimaperspektiver, som har været artikuleret i denne valgkamp, mens jeg i blog-indlægget Demokraternes konvent i Philadelphia ser på integrationen af Hillarys og Bernies klimaperspektiv.

I denne valgkamp har der været langt større bevægelser i meningsmålingerne end sædvanligt. Efter republikanernes konvent i juli kom Trump for første gang på omgangshøjde med Hillary, som da var plaget af den megen medieomtale af hendes (mis)brug af en privat mailserver i hendes tid som udenrigsminister foran. Men forskellen mellem de to blev for alvor tydelig efter demokraternes konvent, og Hillary fik et betydeligt større convention jump og var kort tid efter 6-7% foran. Siden har det bølget frem og tilbage, med Hillary hele tiden fra noget til betydeligt foran Trump. I de tre debatter mellem de to, som hver blev set af 60-80 mio. mennesker, klarede hun sig klart bedst, og i starten af oktober kom en video på banen, som definitivt fik blottet Trumps utilstedelige kvindesyn. Han pralede her med, hvordan han kunne misbruge sin magtposition og sin berømthed til at begå seksuelle overgeb på kvinder. De han siden benægtede og hævdede, at det blot var omklædningsrumssnak, provokerede det så mange kvinder, som igennem tiderne er blevet misbrugt af Trump, til at stå frem, at Trump ligende en færdig mand. Der tegnede sig konturerne af en storsejr til Hillary, og demokraterne begyndte at drømme om ikke bare at vinde det Det Hvide Hus, men også at genvinde flertallet i Senatet og i Repræsentanternes Hus.

Det fik dog en brat ende, da FBIs topchef James Comey blot 11 dage før valgdagen smed en bombe ind i valgkampen ved at genåbne sagen om Hillarys mailserver uden at give nogen detaljer derom ud over, at der i forbindelse med en anden sag var fundet yderligere mails. Hele slutfasen har derfor været præget af (grundløse) spekulationer om, at Hillary ville bliver anklaget og dømt for alvorlige forseelser. Selvom Comey søndag (for to dage siden) kunne meddele, at der ikke var basis for at ændre konklusionerne fra i juli, at der ikke var belæg for at rejse nogen anklage mod Hillary, så var skaden sket. Hele valgets dynamik var ændret. Trumps kampagne vejrede sejrsmuligheder, Trump selv viste sig fra sin mest organiserede og disciplinerede side overhovedet, og alle demokratiske drømme om også at genvinde flertallet i Repræsentanternes Hus forsvandt som dug for solen.

Demokraterne, som forud var begyndt at intensivere deres kampagne også i stater, som normalt er klart republikansk territorium, måtte lynhurtigt refokusere indsatsen i de stater, som måtte holdes, for at sikre flertallet til Det Hvide Hus, mens det pludselig var Trump, som drønede rundt i stater, hvor han inden Comeys brev ikke havde haft nogen jordisk chance for at kunne vinde. Hillary fik standset nedgangen og har med Comeys andet brev kunnet slutte sin kampagne på en mere positiv bølgelængde. Men FBI (som principielt skal holde sig uden for partipolitik) har haft en lidet flatterende rolle i valgets slutfase, som givet vil få en eller anden form for efterspil. Og en gang sidst på natten ved vi, hvor meget Comeys indblanden og de efterfølgende lækager fra FBI har kostet demokraterne (se blog-indlægget FBIs October Surprise).

Nu ser det ud til, at der ikke kommer nogen November surprise. Selvom der ikke har været sparet på varslerne, så synes der ikke i de mange emails fra lederen af Hillarys valgkampagne John Podesta, som i den seneste måneds tid dagligt er blevet lækket via Wikileaks, at have været nogen for alvor problematiske oplysninger. Der har da været sagt og skrevet noget her, som man nok ville have formuleret anderledes, hvis det havde stået klart, at det skulle læses af hele verden. Men først og fremmest har det givet et sjældent indblik i en ekstraordinært velorganiseret og professionel valgkampagne og dens forsøg på at foregribe og forberede sig på alt.

Kortet herover er en valgforudsigelse af Krystal Ball i søndags på MSNBCs ugentlige program AM Joy, ledet af Joy Reid. De blå stater har demokratisk flertal, mens de røde har republikansk. Hver stat har et antal valgmænd, og for at vinde præsidentvalget skal man opnå mindst 270 af disse. De fire, som i udsendelsen kom med forudsigelser, var nærmest enige i Krystal Balls forudsigelser bortset fra Ohio (OH) og Colorado (CO), som nok er blandt de mest usikre. Blandt de politiske iagttagere der der således en generel forventning om, at Hillary vinder. Selvom Trump løber med 2-3 af svingstaterne, vil det stadig være Hillary, som overtager Det Hvide Hus efter Obama. Trump skal vinde samtlige svingstater (hvor forskellen er mindre end 5%) og derudover yderligere 1-2 stater, for at komme over 270. Og det er der ikke rigtig nogen som tror på vil ske. Selv Trump synes indstillet på, at det ikke sker – at der skal ske et mirakel, for at han kan slå Hillary.

Der har været talt meget om en Brexit-effekt, at der ligesom vi så det i Storbritannien er en skjult Trump-stemme, som ikke er blevet fanget i meningsmålingerne. Det kan meget vel vise sig. Men det stik modsatte kan også vise sig at være tilfældet, at der er kvinder gift med Trump-støtter, som i det skjulte agter at stemme på Hillary, og den helt store joker i år synes at blive de mange spansktalende vælgere, som har ladet sig registrere i hidtil ukendt omfang. Så mere taler for en skjult gruppe af Hillary-stemmer, som vil afgøre valget i stater som Florida (FL) og vil præge valgene ikke mindst i det sydvestlige USA. Samtidig har Hillary en utroligt effektiv og finmasket kampagne i marken, som mange regner med vil blive udslagsgivende i stater, hvor målingerne ligger tæt. Man regner med at omkring 1 mio. mennesker er involveret i den demokratiske valgkamp. Og her det seneste døgn er i tusindvis af frivillige fra New York og Washington taget til Philadelphia for at styrke demokraternes GOTV-indsats (get out the vote) i en stat, hvor man ikke har muligheder for tidlig afgivelse af sin stemme. For hvis Philadelphia, som det lige nu ser ud til, er i hus, bliver det igen endog meget vanskeligt for Trump at nå til 270.

For en måned siden var der ligefrem tale om, at traditionelt republikanske stater som Arizona (AZ) og Texas (TX) kunne blive demokratiske, dels på grund af den demografiske udvikling, men også fordi Trump har været har systematisk nedladende og racistisk overfor den spansktalende del af befolkningen. Selv en republikansk højborg som Utah (UT) var der spekulationer om kunne ende som demokratisk. Men Comeys October surprise har lukket for alle sådanne spekulationer. Et flertal i Repræsentanternes Hus er nu uden for rækkevidde for demokraterne, og flertallet i sentatet er i den grad på vippen.

Der er 5-6 opgør til Senatet, som er så tætte (og så dårligt belyst i meningsmålinger), at det er fuldstændig åbent, hvor det ender. Forskellige vejede gennemsnit tyder på mellem 52-66% chance for demokratisk flertal i Senatet. De seks stater, som tegner til at kommer til at afgøre flertallet i Senatet, er Pennsylvania, New Hampshire, Missouri, North Carolina, Indiana og Nevada. Hvis demokraterne vinder senatsvalgene i tre af disse (og Hillary vinder Det Hvide hus), giver det demokratisk flertal i Senatet. De demokratisk kandidater fører snævert i meningsmålingerne i fire af disse stater, og demokraterne har systematisk haft et solidt feltarbejde i disse stater, så måske er de demokratiske kandidaters chancer lidt større end meningsmålingerne antyder.

I det hele taget har det været svært for meningsmålingerne at følge de mange abrupte skift, og her i slutfasen har man kunnet se de forskellige forsøg på at sammenkøre enkeltmålingerne til prognoser komme til endog meget forskellige resultater. Der har nærmest været udbrudt Twitter-krig mellem forskellige valganalytikere, hvor for eksempel Huffington Posts model har en 98,2% chance for at Hillary vinder, mens valgoraklet Nate Silvers model ‘kun’ giver Hillary 71,6% chance (302 valgmænd). Disse forskelle afspejler først og fremmest forskelle i vægningen af nye og lidt ældre målinger, hvor Nate Silvers model er mere seismografisk af natur, fordi de nyeste resultater vejer langt tungere.

Men ingen af modellerne har nogen chance for at forudsige, i hvilken grad Comeys andet brev formår at give Hillary et sidste løft, ingen af modellerne formår reelt at indregne det forhold, at der allerede før valgdagen er afgivet 42 mio. stemmer (i visse svingstater er der allerede inden i dag afgivet 60-70% af stemmerne), og ingen af modellerne kan med rimelighed sige at kunne kompensere for Brexit-agtige fænomener, om det så er undertrykte Trump-vælgere, kvindelige vælgere undertrykt af Trump-vælgere eller førstegangs-latino-vælgere. En ledende demokratisk valgstrateg Joel Benenson vurderede i går på Morning Joe, at demokraternes markarbejde ville kunne give op til 2% bedre resultat end hvad meningsmålingerne viser. Så uanset Brexit-billedet hælder mange iagttagere til, at der er demokraterne, som står til at overperforme i forhold til målingerne.

Det er også godt valgvejr i dag, hvilket igen favoriserer demokraterne, for traditionelt giver en stor valgdeltagelse bedre resultater for demokraterne.

USA spænder over adskillige tidszoner, så valgstederne langs Østkysten lukker væsentligt før valgstederne langs Stillehavskysten. Så mens de første stater lukker valgstederne kl. 12 midnat dansk tid, så sker det først kl. 7 morgen dansk tid i det yderste Alaska, og det fulde valgresultat vil først stå klar en gang i morgen formiddag dansk tid. Men der er otte svingstater, som Trump alle skal vinde for at have nogen chance for at nå 270. Så allerede hvis Hillary vinder enten Florida (FL), Pennsylvania (PA) eller North Carolina (NC), som begge lukker en time efter midnat dansk tid, er det ikke usandsynligt, at en række nyhedsmedier vil erklære præsidentvalget for afgjort.

De første stemmer blev afgivet i Dixville Nox, New Hampshire, hvor alle traditionelt mødes umiddelbart efter midnat og kort efter kan afgive landets første resultat. Her fik Hillary 4 stemmer, mens Trump fik 2 stemmer og den libertarianske kandidat Gary Johnson 1 stemme. En enkelt stemte på Mitt Romney, som ikke stiller op denne gang.

Donald Trump har nået at rejse en retssag over valghandlinger i Nevada i går, som allerede er afvist. Klagen gik på, at der søndag havde været så lange køer, at man havde ladet de vælgere, som stor i kø da valgstedet lukkede stemme efterfølgende, selvom der var gået næsten to timer før alle havde fået stemt. Det er der præcedens for. Men på den led får han demonstreret sin antidemokratiske natur helt frem til valgdagen. Trump par senest i dag gentaget sin manglende vilje til at anerkende valgresultatet, hvis det ikke passer ham.

23:17 – De første foreløbige exit polls viser, at valget i 2016 er endnu mere polariseret end i 2012. Der er endog meget stor forskel på, hvordan hvide vælgere med og uden uddannelse stemmer, ligesom der er endog meget stor forskel på, hvordan hvide mænd og kvinder stemmer. Blandt afroamerikanere stemmer 87% for Hillary og 8% for Trump. Blandt latino-vælgere er tallene 65% for Hillary og 28% for Trump. Men de tidlige exit polls har det med at give et fordrejet billede, så det giver ikke mening at opsummere alle informationerne.

Tre counties i Florida har hhv. 1,4% 3,3% og 7,0% flere afgivne stemmer kl. 5:20 lokal tid end på samme tid året inden. Det regnes normalt som en fordel for demokraterne, da deres marginalvælgere ofte er de sværeste at få til stemmeboksene. Tilsvarende er der beretninger om rekordstore fremmøder ved valgstederne i Philadelphia, hvor Hillary holdt den store finale med alle de store demokrater på scenen sammen med en lang række scenekunstnere og omkring 30.000 tilhørere.

I Pennsylvania, hvor der kun stemmes i dag, har Slate via deres nye VoteCast’r statistik beregnet, at Hillary kl. 6:25 PM havde et forspring på 2,6% (47,7% vs. 45,1%), hvilket er nok til at vinde staten, hvis det holder, men Obama vandt i 2012 Pennsylvania med godt 5%. Det er i dette område, The Rust Belt, at Trumps utilfredshedsbudskab har slået stærkest rod. I Pennsylvania by får Hillary 77% af stemmerne mod 17% til Trump, mens billedet i det landdistrikt, hvor Trump får flest, er lige omvendt, 27% vs. 66%.

25:00 – De første statsresultater er nu kommet. Trump er erklæret formodet (projected) vinder for Kentucky og Indiana, Hillary for Vermont. Ingen overraskelser heri. Til gengæld er det måske overaskende, at Georgia og og South Carolina ikke tilsvarende fik erklæret republikansk sejr allerede umiddelbart efter at valgstederne lukkede. Det kan tyde på et tættere resultat her.

25:30 – De næste tre stater, Ohio, Vest Virginia og North Carolina, har nu lukket valgstederne. Her er Ohio og North Carolina ‘too close to call’, mens Vest Virginia forventeligt går til Trump.

Billeder fra Philadelphia viser vælgere, der ved et valgsted nær et stort universitet har stået i kø i over tre timer. Det tyder på, at demokraternes store slutevent i går, hvor der var mere end 30.000 mennesker på gaderne, her har vakt genklang. Hvis demokraterne vinder Pennsylvania, er det endnu en stopklods for Trumps muligheder for at nå 270.

25:51 – South Carolina er nu tilskrevet Trump – igen ikke overraskende, men South Carolina er en af de stater, som forventes nogle år frem i tiden at blive demokratisk på grund af de gradvis demografiske forandringer.

Med 53% af stemmerne optalt i Florida er 49% for Hillary og 48% for Trump.
Med 27% af stemmerne optalt i Ohio er 53% for Hillary og 44% for Trump.

26:00 – Valgstederne i yderligere 16 stater samt i Washington DC lukker nu. Ingen umiddelbare overrraskelser. Massachusetts, Maryland, New Jersey, Delaware og Washington DC går til Hillary mens Oklahoma går til Trump. Florida, Pennsylvania og New Hampshire kan endnu ikke afgøres.

26:30 – Arkansas lukker som eneste valgsted nu. De 6 valgmænd her går til Trump. Samlet har Hillary nu 75 valgmænd og Trump 72.

En prognose fra NBC News giver nu republikanerne 235 sæder i Repræsentanternes Hus og demokraterne 200. De resterende er too close to call.

Med 91% af stemmerne i  Florida optalt er Trump nu foran i Florida med 49,0% over 47,9%. Selvom der mangler en del bystemmer, mangler der også stemmer i det nordvestlige hjørne, hvor der er overraskende stor Trump-tilslutning, så lige synes det meget usikkert, at Hillary kan nå at indhente Trump i Florida.

27:00 – En ny gruppe af stater lukker nu valgstederne. En lang række midtvest-stater er allerede tilskrevet Trump, mens svingstaterne endnu ikke kan opgøres, så lige nu fører Trump med 137 over 104.

For blot to timer siden troede mange både demokrater og republikanere, at det ville blive en sikker sejr for demokraterne. Men efterhånden har samtalen skiftet karakter. Og som det ser ud lige nu, står Trump til at vinde Florida. Han synes at gøre det så godt for Trump i landdistrikterne, at det giver bekymring for en række af de andre svingstater.

Men situationen her 3:30 dansk tid, at en lang række stater stadig er uafklarede, og sandsynligvis vil forblive det, indtil de sidste stemmer er talt op: Florida, Ohio, Virginia, North Carolina, Pennsylvania, New Hampshire, Georgia, Missouri og Michigan.

Det som skulle have været en sejrsgang for Hillary fra øst til vest, kan meget vel gå hen og blive en gyser. Børserne har allerede reageret med kursfald.

28:00 – Yderligere fire stater har nu lukket valgstederne. Iowa og Nevada er too close to call, Utah er too early to call, mens Montana går til Trump. Stillingen på vej mod de 270 er nu 109 til Hillary og 150 til Trump.

Florida er nu oppe på at have optalt 95% af stemmerne, og Trump fører stadig med 49% mod 48%, så det tegner til, at Florida går til Trump.

Med 25% af stemmerne talt op i Michigan er Trump foran med 50% mod 45%. Trump fører i flere andre af svingstaterne omkring Søerne, så selvom store California venter som en sikker Hillary-stat på Vestkysten, er det lige nu alt andet end givet, at det bliver Hillary, som rykker ind i Det Hvide Hus. 28:21 blev det annonceret, at Ohio går til Trump. Til gengæld gik Virginia 28:26 til Hillary – det første lyspunkt for demokraterne i flere timer – og kort tid efter også New Mexico.

Hillary er lige nu 3% foran i Pennsylvania med to tredjedele af stemmerne talt op og 3% bagefter i Michigan med en tredjedel af stemmerne talt op. Der er almindelig enighed om, at hvis Florida går til Trump, skal Hillary vinde både Pennsylvania og Michigan for at vinde Det Hvide Hus.

5:53 meddeler AP (autoriteten på området), at Florida vil gå til Trump. Andre analytikere holder stadig Florida åben.

Meget tyder på, at marginalerne også er imod demokraterne i de meget åbne senatsvalg, så republikanerne bevarer flertallet også i Senatet. Selv hvis Hillary ender med at fastholde Det Hvide Hus, hvilket lige nu på ingen måde er givet, vil hun dermed få endog meget vanskelige arbejdsforhold med republikank flertal både i Senatet og i Repræsentanternes Hus.

29:00 – (kl. 5 dansk tid) Yderligere fire stater har nu lukket valgstederne. Her var billedet klarere – og forudset: California, Oregon og Hawaii går til Hillary, mens Idaho går til Trump.  Stillingen på vej til de 270 er nu 209 til Hillary vs. 172 til Trump. Alaska er nu eneste stat, hvor der stadig stemmes.

North Carolina går 29:05 til Trump. Flere af de tilbageværende stater er meget tætte opgør, men lige nu synes Trumps vej til 270 at være væsentligt bedre end Hillarys. Pennsylvania synes stadig at kunne gå til Hillary, i Michigan er Hillary 0,5% bagefter med 62% af stemmerne optalt, men bystemmerne kommer ofte forsinket, så også Michigan kan gå til Hillary. Til gengæld ser Wisconsin ud til at gå til Trump. Arizona hælder lige nu til Trump, og Nevada til Hillary, men for begge er det endnu for tidligt at afgøre resultatet. Florida er nu gået til Trump og Georgia er tilskrevet Trump, så Trump er nået op på 244 mens Hillary har 209.

Alt i alt ser det ud til at Trump løber med de fleste af de tilbageværende stater – og dermed Det Hvide Hus.

Update 09.11. – Det blev Wisconsin, som her til morgen dansk tid løftede Trump over de 270 valgmænd. Der tælles stadig i en række stater, men løbet er kørt. Men hvis man ser ud over den sidste stribe af stater, som trak afgørelsen ud, så er det ikke kun i en enkelt stat, at det glippede. Efter at Hillary tabte Florida, skulle hun nødvendigvis vinde hele striben af stater omkring De Store Søer. Og lige nu tegner det til at Trump løber med de tre af fire.

Wisconsin – 99,8% – 47.6% / 47,9%
Minnesota – 100% – 46,8% / 45,4%
Michigan – 98,9% – 47,3% / 47,6%
Pennsylvania – 99,8% – 47,7% / 48,8%

Selv Pennsylvania, som for den demokratiske valgmaskine så ud til at være i hus, glippede. For nok fik man op imod 80% af vælgerne i de største bydistrikter. Men der var så massivt med Trumpstemmer i landdistrikterne og de små byer, at det endte med at tippe et bredt bånd af stater fra Florida til Wisconsin. Geografisk set var det her, Hillary tabte til Trump.

Hvis Hillary skulle have vundet Det Hvide Hus, måtte hun ud over de fire stater ovenfor have vundet også New Hampshire (som stadig kan gå begge veje) og Arizona, som hun står til at tabe med 5%. Så det var mere end marginaler.

Arizona – med 97,6% optalt – 44,5% / 49,5%
Alaska – med 76,0% optalt – 37,6% / 53,3%
New Hampshire – med 94% optalt – 47,4% / 47,5%

En ledende skikkelse fra demokraternes valgkampagne har i nat fortalt til en rapporter fra MSNBC, at demokraternes interne målinger havde dem komfortabelt foran indtil for to uger siden, men at tallene droppede radikalt efter FBI-direktør James Comeys mail om, at man ville genåbne sagen om Hillarys (mis)brug af privat mailserver i hendes tid som udenrigsminister (se blog-indlægget FBIs October Surprise). Det er taknemligt at skyde skylden på FBI, og måske ikke hele forklaringen. Men den vælgerreaktion, som måtte have været på genåbningen af sagen, plus den saltvandsindsprøjtning det gav Trump og hans kampagne, kan meget vel være den vigtigste enkeltfaktor i at valget endte anderledes end stort set alle havde regnet med. Da mailserversagen var oppe i juli blev det vurderet til (midlertidigt) at koste Hillary 1,6-2% af stemmerne. Hvis man i samtlige valgresultater gav Hillary blot 1% mere og Trump 1% mindre, ville det have været Hillary, som nu stod til at rykke ind i Det Hvide Hus.

Det viser sig, at Nate Silver i løbet af i dag har regnet på det eksempel, hvis blot en ud af hundrede vælgere hande stemt Hillary i stedet for Donald. Så havde Hillary vundet nogle af de stater, som i nat efter lange tællerunder endte hos Trump: Florida, Michigan, Wisconsin og Pennsylvania. Så ville HIllary have fået 307 valgmænd og Trump 231, og kortet ville ligne forudsigelseskortet ovenover bortset fra Ohio og North Carolina.

“Love Trumps Hate” hed det muntert besværgende, men på valgdagen må vi indse, at “Hate Trumps Love” – eller som David Corn udtrykker det på Mother Jones: “Hate Trumps History”. Det blev ikke et argumenternes og valg, men et valg, hvor kravet om fornyelse var så stærkt, at man var villig til at se stort på, at Trump menneskeligt set langt fra er den mest egnede kandidat. Realiteten er, at republikanerne efter optællingen i nat står med flertal både i Senatet og i Repræsentanternes Hus, og med Trump på vej ind i Det Hvide Hus.

Det er katastrofalt på mange områder, og vil kunne få voldsomme konsekvenser for det amerikanske samfund. Jeg vil nøjes med at græde over den del, som har med USAs klimaansvar at gøre. USA har allerede én gang svigtet verdenssamfundet ved først at udvande Kyotoaftalen for derefter ikke at tilslutte sig den. Nu har man igen været med til at lave en så floffy Paris-aftale, at USA også ville kunne tiltræde den, blot for at vælge en præsident, som ønsker Paris-aftalen skrottet og er til sinds at tilbagerulle samtlige Obamas klimatiltag.

Update II 09.11. I løbet af dagen opstod der spontant demonstrationer mod Trump i en lang række større amerikanske byer. For eksempel i New York samledes i tusindvis af mennesker i gaderne foran Trump Tower, ofte med tilråbene: “Not my president”. Andre skærpede tonen med “No Trump, no KKK, no fascist USA.”

Det er kun en lille trøst, at Hillary endte med at få flere stemme end Trump. For det amerikanske valgsystem er ikke specielt demokratisk, i hvert fald set med danske øjne. Der har været spekuleret meget i, hvorfor det gik så galt som det gik. Om det var FBI, om det var en skjult Brexit-stemme, om det var en basal fejllæsning af, hvor omfattende utilfredsheden med det etablerede var i brede vælgerskarer – hvilket det er svært at stille noget op med som frontfigur for det etablererede. Men en helt banal forklaring kunne være, at mange af de vælgere, som har sagt, at de ville stemme på Hillary, endte med at være sofavælgere. For valgdeltagelsen var lav, hele 46,9% af vælgerne valgte ikke at stemme. Til sammenligning ligger stemmeprocenten ved et dansk valg oppe på omkring 85%.

25,5% stemte på Trump og 25,6% stemte på Hillary, mens 1,7% af alle vælgere stemte på libertarianeren Gary Johnson. Her kan det psykologiske spil i slutfasen udløst af FBI-direktør Comeys brev meget vel have haft en større demoraliserende effekt, end man umiddelbart gør sig klart.

I løbet af i dag har ført Hillary takket for kampen i en flot tale, hvor hun håbede, at der snart var en anden kvinde, som brød igennem glasloftet (en tilbagevendende metafor) og blev den første kvindelige amerikanske præsident.

Umiddelbart efter stod Obama frem. Han var fattet, men ædel, og sagde, at han ønskede den bedst mulige transition, ligesom han i sin tid havde fået Det Hvide Hus forbilledligt overdraget af præsident Bush. Selvom han hermed overgiver rorpinden til en mand, som har lovet inden for de første 100 dage at tilbagerulle både Obamacare og Obamas begyndende klimaindsats – Obamas to største bedrifter i hans otte år i Det Hvide Hus.

Update 10.11. – I dag har Obama haft besøg af Trump i Det Hvide Hus. Der havde kun været planer om et kort møde, men mødet varede i over halvanden time. Og ved en efterfølgende pressekonference virkede det som om, at Trump var meget betaget af Obamas vid og arbejde, og han sagde direkte, at han så frem til videre rådgivning og mange flere møder. Det forlyder ligefrem, at han er interesseret i at overtage en del af Obamas stab. Det er helt usædvanligt at holde et sådant møde så kort efter valgdatoen. Men det er måske Obamas bedste chance for at få det bedste af det han har skabt siden 2008 med videre.

Men det må være vanskeligt for Obama på den måde at hjælpe en Trump i gang, som har lovet inden for de første 100 dage at tilbagerulle både Obamacare og og Obamas møjsommeligt etablerede klimaindsats.

Der har i dag været yderligere demonstrationer i mange af landets større byer, og flere er annonceret i løbet af weekenden.

Hillary har endnu ikke sagt, om hun helt takker af efter valgnederlaget, hvilket er usandsynligt i en familie, hvis skæbne gennem årtier har været så tæt forbundet med USAs politiske udvikling.

Men Bernie Sanders siger i dag til AP, at han ikke vil udelukke at stille op som præsidentkandidat igen i 2020. Man må sige, at han gjorde det godt. Og i mellemtiden er han blevet et langt mere kendt ansigt. Så han ville ikke på samme som i foråret måde løbe ind i massive nederlag i Sydstaterne, fordi ingen rigtig kendte ham. Han står lige nu med de højeste favorability-ratings af samtlige amerikanske politikere. Hanhar godt fat i de unge, han har et klart budskab til de hvide utilfredse vælgere, som nu i høj grad sluttede op om Trump, han er anti-establishment, uden at være anti-social. Han er knivskarp, når det gælder fordelingspolitik og klimaindsats. Han og Elizabeth Warren ville være det perfekte demokratiske oprørsteam, hvis det kommer dertil. Han vil til den tid være godt oppe i årene, men godt at se, at han ikke har miste modet efter at han fik ørerne i maskinen i det demokratiske maskineri. Takket være de mange mailafsløringer har han også fået et noget bedre kendskab til, hvordan klaveret spiller. Men for at det for alvor skulle fungere, skulle han inden da finde en bedre opbakning fra Det Demokratiske Parti, som i et forsøg på at beskytte Hillarys kandidatur aldrig rigtig tog ham fuldt ind.

Bernie ville ikke kritisere Hillary Clinton og hendes kampagne, men sagde til AP, at valgnederlaget primært skyldtes “lack of enthusiasm” blandt demokrater. “People just did not come out to vote,” sagde han. Og det må have været hårdt at se på for Bernie, som dag efter dag i stat efter stat vakte begejstring i forsamlinger med i titusindvis af deltagere.

Bernie var til gengæld kritisk over for Det Demokratiske Parti og sagde, at man ikke kan have et parti, som på den ene side siger, at man vil kæmpe for middelklassens forhold og så samtidig favoriserer de rigeste.

Om Trump sagde han: “I hope I’m wrong, but I believe that he is a fraud, and I think despite all of his rhetoric about being a champion of the working class, it will turn out to be hollow.”

Bernie havde stadig ikke gjort sig klart, om han ville søge en ledende position i Senatet. Men han sagde, at han ville prioritere at mobilisere demokrater i en bestræbelse på at genopbygge partiet. En af grundene til, at partiet ikke klarer sig bedre på lokalt niveau er, at der mangler kvalificerede ildsjæle. Mange af de bedste folk lægger deres kræfter i NGO-organisationer frem for at indgå i det partipolitiske arbejde. Han havde igennem primærvalget en stærk kontakt til de unge vælgere, og det er oplagt for ham at søge at bringe en ny generation ind i Det Demokratiske Parti.

I ransagelsen af, hvordan meningsmålingerne kunne ramme så skævt, som de gjorde, er det kommet frem, at i en række af de stater i The Rust Belt, som endte hos Trump til trods for at alle regnede dem som del af den blå (demokratiske) mur, har vælgere som havde besluttet sig i de seneste døgn inden valget, i meget høj grad stemt på Trump. I Pennsylvania var det 53% vs. 37% til Hillary, i Michigan var det 52% vs. 37%.

Update 11.11. – Efter valget er der ofte andre valg, som presser sig på. Trump og republikanerne står med en opgave, de kun næsten havde regnet med, at skulle bemande Det Hvide Hus, fra en håndfuld ministre til til en administration på mere end tusind mennesker. Det er således rent logistisk en stor opgave, og opgaven bliver ikke lettere af, at Trump ikke forud har nogen politisk erfaring eller netværk. Chris Christie skule have været en nøgleperson her, men har har retssager forude, og det tegner lige nu til at blive vicepræsident Mike Pence, som bliver ansvarlig for den del.

Der kører lige nu en ikke altid lige klædelig kamp  om positionerne, hvor dem som under vejs har været illoyale overfor Trump og frasagt ham på den ene eller anden måde – eller bare ikke bakket ham varmt op – ikke skal regne med at komme i betragtning. Dette udelukker en betydelig del af de mere erfarne skikkelser, som findes i Det Republikanske Parti. Steve Bannon, som var hjernen bag Trumps valgkampagne i den sidste fase (Trumps tredje kampagneleder) og måske blivee chief of staff (en anden kandidat til posten er Trumps svigersøn Jared Kushner), synes således også indstillet på at straffe lederen af republikanerne i Repræsentanternes Hus, Paul Ryan. Og USA risikerer på den konto at få en lang række uerfarne mennesker ind, hvis vigtigste kvalifikationer er, at de er på bølgelængde med Bannon og Trump. Eller at de er i familie med Trump. Tre af hans fem børn vil være med i den Trump’s Presidential Transition Team Executive Committee, som skal forestå etableringen af hans administration i Det Hvide Hus!

Trump har planer om at iværksætte en infrastruktur-plan med investeringer for 1 trillion dollars. Det får anerkendende nik fra demokrater og hovedrysten fra republikanerne, som helst så nedskæring nedskæring nedskæringer. Så der er lagt op til en kaotisk ledelse.

På den demokratiske side er der klart tømmermænd over det valgresultat, som ingen havde forestillet sig. Tilbage i primærvalgets sidste fase blev Det Demokratiske Partis formand Debbie Wasserman Schultz tvunget til at trække sig efter at det stod klart, at hun aktivt havde favoriseret Hillarys kampagne over Bernie Sanders’. Hendes post blev midlertidigt overtaget af Donna Brazile. Men via Wikileaks’ lækkede mails fra Hillarys kampagneleder John Podestas mailkonto står det nu klart, at også hun har favoriseret Hillary over Bernie ved forud at sende hende et spørgsmål hun ville få i en TV-debat mellem Hillary og Bernie. Så det synes ret usandsynligt, at der er opbakning til at Brazile fortsætter.

Det er endnu åbent, hvem som stiller op til formandsvalget, men på partiets liberale fløj tegner sig et billede af, at der er opbakning omkring Keith Ellison, som sidder i Repræsentanternes Hus for et distrikt i Minnesota. Han har opbakning fra skikkelser som Elizabeth Warren og Bernie Sanders samt fra lederen af den demokratiske gruppe i Senatet, Chuck Schumer. Ellison støttede først Bernie, men har efterfølgende bakkket stærkt op op om Hillary, da det stod klart, at det var Trump, som blev nomineret for republikanerne. Men Howard Dean, tidligere guvernør for Vermont og udtalt Hillary-støtte og kras Bernie-kritiker, har markeret, at han gerne stiller op som en mere centristisk kandidat. Der er andre, som har ytret interesse i at stille op, heriblandt Martin O-Malley, som også var med i de indledende runder af primærvalget. Men det kunne meget vel ende med, at det var Howard Dean og Keith Ellison – og dermed en gentagelse af den udmattende primærproces mellem Bernie og Hillary, revolution og establishment. Der er da også stemmer, som taler for, at man først sunder sig og gør sig klart, hvad der gik galt, hvor man skal hen og hvordan man bedst kommer videre, i stedet for straks at gøre det til et personspørgsmål. Det virker ikke mindst ovenpå Hillarys valgnederlag nærmest absurd blot at køre videre i samme spor.

Valget skulle først have været afholdt sidst i januar, men bliver sandsynligvis nu skubbet frem til februar eller marts. Og Bernies kampagne har allerede brugt dens omfattende mailingliste til at opfordre til at støtte op om Ellison. Der er dog en del indvendinger mod Ellison, at formandskabet er et krævende fuldtidsjob, som ikke kan forenes med også at sidde i Repræsentanternes Hus.

Nancy Pelosi, som leder demokraternes gruppe i Repræsentanternes Hus, har endnu ikke meldt ud om hun er indstillet på at fortsætte. Men hun er en ganske populær skikkelse på posten, og der cirkulerer lige nu et brev med opfordringer til hende om at genopstille.

Det står nu klart, at TPP, Trans Pacific Partnership – en omfattende handelsaftale for Stillehavsområdet, ikke bliver til noget, i hvert fald ikke umiddelbart. For det er besluttet ikke at bringe aftalen til afstemning hverken i Senatet eller i Repræsentanternes Hus. Trump havde sat sig for at skrotte den på dag ét. Det havde ellers været en aftale, som ville have givet USA nye muligheder i forhold til Østasien, men nu skal de produkter, amerikanerne forbruger, i højere grad være produceret i USA.

Dette har forunderligt nok også et stærkt miljømæssigt argument.

Gravis Marketing gennemførte to dage før valgdagen en måling af, hvordan amerikanerne ville have stemt, hvis valget havde stået mellem Bernie Sanders og Donald Trump. Blandt de 1.600 adspurgte ville 56% stemme på Bernie og 44% på Trump. Dette understreger en følelse mange Bernie-tilhængere har haft hele vejen igennem, at han ville have været en langt stærkere kandidat overfor Trump. Bernie havde et budskab med stor genklang blandt de hvide vælgere, som nu i stort tal stemte på Trump. Og han havde godt tag i de uafhængige vælgere. Omvendt kan man ikke vide, hvordan tingene var gået, hvis Sanders havde været et halvt år mere i mediemøllen og dagligt hængt ud for at være socialist og det der var værre.

Update 13.11. – Efterhånden som de sidste stemmer bliver talt op, øges Hillarys forspring, så hun nu har fået 1.8 mio. stemmer flere end Donald Trump. Forskellen vil givet øges i takt med at de sidste 7 mio. stemmer bliver talt op. Heraf er alene omkring 4 mio. stemmer fra Californien, som med overvældende majoritet stemte demokratisk. Det er således heller ikke rigtigt, at færre har stemt denne gang end tidligere, for den eneste i USAs historie, som har fået flere stemmer end Hillary, er Barack Obama.

Det kan dog ikke ændre ikke ved valgets resultat. Men det giver de mange utilfredse med resultatet et argument for at reducerer Trumps mandat. Not my president har for fjerde dag i træk lydt i gaderne.

Der synes også at rejse sig et krav om at ændre valgsystemet. Afgørelsen af både Repræsentanternes Hus og Det Hvide Hus burde afspejle det nationale resultat. Men det bliver en vanskelig kamp, for det vil kræve et stort flertal i Senatet at gennemføre disse ændringer. Og det ville være en dødsdom for republikanerne.

L.V. Anderson har på Slate lavet en liste over slogans, som hun har hørt ved de seneste døgns gadeprotester og gradueret dem, her ukommenteret, med Andersons favoritter til sidst. De er klart ikke lige gode som statements, men giver en fornemmelse af, hvad der driver gaderne:

25. “Lock him up!”
24. “You’re fired, Donald!”
23. “Pussy grabs back!
22. “Hands too small! Can’t build a wall!”
21. “If we don’t get it” / “Shut it down!”
20. “Popular vote!”
19. “They say ‘yes, Trump’!” / “We say ‘no Trump’!”
18. “Donald Trump! Go away! Racist, sexist, anti-gay!”
17. “Silence is violence!”
16. “Not my president!”
15. “Love! Not hate! Makes America great!”
14. “Hey hey! Ho ho! Donald Trump has got to go!”
13. “We! Reject! The president-elect!”
12. “Whose streets?” / “Our streets!”
11. “No Trump! No KKK! No fascist USA!”
10. “The people! United! Will never be defeated!”
9.  “Pay your taxes!”
8. “Love trumps hate!”
7. “Say it loud! Say it clear!” / “Refugees are welcome here!”
6. “Education not deportation!”
5. “Black lives matter!”
4. “Muslim rights are human rights!” Factual, inclusive, and endlessly adaptable if you sub in “immigrant rights,” “gay rights,” “black rights,” “women’s rights,” etc.
3. “My body, my choice!” / “Her body, her choice!”
2. “No justice!” / “No peace!”
1. “Show me what democracy looks like!” / “This is what democracy looks like!”

Update 23.11. – I dag er det to uger siden at det stod klart, at det var Trump, som vandt. Jeg har i mellemtiden etableret et andet blog-indlæg, Trumps klimapolitik i støbeskeen, som følger udviklingen af Trumps klimapolitik, som trods en halvanden år lang valgkamp stadig er noget udflydende og i høj grad vil tage form efter, hvilke rådgivere han tilknytter, og hvilke ministre, han udpeger. Selvom Trump efter valget har modificeret den klimafornægtelse, han fremførte i valgkampen, er der derfor lige nu mest sandsynlighed for, at han vil skrotte store dele af Obamas klimapolitik og trække USA ud af Paris-aftalen.

Det Demokratiske Parti står i et ledelsesmæssigt vakuum, hvor meget skal falde på plads, før partiet er klar til at gå videre, og imødegå Trump på en måde, så i bedste fald demokraterne allerede ved midtvejsvalget i 2018 kan genvinde flertallet i begge Kongressens kamre. Men ingen af delene bliver enkle, for i Senatet er der næste gang langt flest demokratiske poster på valg, og der forestår et gigantisk lokalt arbejde, hvis demokraterne skal gøre sig håb om at genvinde et tilstrækkeligt antal poster til også at genvinde flertallet i Repræsentanternes Hus. Så det er lige nu ganske usandsynligt, men det ville være en interessant konstellation med Trump som præsident og demokratisk flertal i både i Senatet og i Repræsentanternes Hus.

Hillary Clinton har fuldstændig forladt arenaen. Måske det blot er for en tid, men det er meget sandsynligt, at vi her så enden på Clinton-æraen. Selv hvis hun vender tilbage, synes alle at forstå, at hendes version af en demokratisk politik ikke har nogen chance. Hvis det kan være nogen trøst for hende, så er hun lige blevet benådet af Trump – som har sagt, at han alligevel ikke personligt vil retsforfølge hende.

Bernie Sanders har udgivet en bog om kampagnen og den revolution, han foreskrev. Han står som en stærkt styrket skikkelse efter valget, og mange siger mere eller mindre direkte, at hvis det var ham og hans populisme, som havde tegnet demokraterne, så havde partiet kunnet vinde over Trump. For Bernie gjorde det i primærvalgene rigtig godt i de stater, hvor Hillary nu fejlede. Bernie er efter valget blevet del af ledelsesgruppen for demokraterne i Senatet. Men det er stadig en stor kamel for main stram-demokraterne at kapere Bernies linje, og Bernie er ikke de glatte kompromisers mand. Så de kommende uger vil vise, om demokraterne er i stand til at foretage den nødvendige kursændring.

Posten som partileder er ledig, og her er kampen om den kommende linje for demokraterne foreløbig slået klarest igennem. Valgdatoen er endnu ikke fastsat, men foreløbig kunne det tegne til, at den demokratiske kongresmedlem Keith Ellison kunne blive den næste leder af partiet. Ellison har allerede vundet opbakning fra en lang række fremtrædende skikkelser i partiet, herunder Bernie Sanders. En indvending mod Elliott har været, at han ikke på én gang kunne tjene i Kongressen og være formand – begge dele ville kræve en fuldtids indsats. Men det ligner mest et forsøg på at vinde tid til der er en klar samling om en modkandidat, som meget vel kunne blive tidligere senator fra Vermont Howard Dean, som tidligere, i 2005-08 har været formand for partiet. Der er adskillige andre måske-kandidater, men dette valg bliver først en gang på den anden side af nytår, og der har fra flere sider været rejst det synspunkt, at man skulle tale væsentligt mere om partiets fremtid før man taler personspørgsmål. Det skal være afholdt senest 31. marts.

Joe Biden har været foreslået som formand for partiet. Han ville kunne være en samlende figur, men han har foreløbig nægtet at være interesseret.

Chuck Schumer (Charles Ellis Schumer) er ny leder af demokraterne i Senatet efter Harry Reid, som trak sig forud for dette valg. Schumer er blandt dem som bakker op om Ellison. Og der ser umiddelbart ud til at være ro om senatsgruppen.

Nancy Pelosi har været leder af den demokratiske gruppe i Repræsentanternes Hus siden 2010. Pelosi har været en stor samlende skikkelse, men det er langt fra sikkert, at det kommer til at fortsætte. For i den seneste uge har Tim Ryan meldt sig på banen som modkandidat. Ryan er 43 år, hvor Pelosi er 76, men har indtil nu ikke haft nogen topposter. Hans vigtigste kvalifikation er nok, at han selv kommer fra det område, som Hillary tabte stort, fordi traditionelt demokratiske arbejdervælgere stemte på Trump. Valget er fastsat til 30. november.

Barack Obama står i den måske vanskeligste situation af alle. Han skal hjælpe Trump bedst muligt i gang her i overgangsfasen, så han kan ikke bare kritisere, men må agere konstruktiv – hvilket han har gjort til perfektion dertil, at Trump efter deres første møde var meget rosende i sin omtale af Obama og antydede at der ville komme mange flere møder, og at Obama kunne blive rådgiver. Måske også Obama har formået at tale fornuft med Trump. I hvert fald var Trump efter deres første møde mindre tilbøjeligt til bare at skrotte ObamaCare. Den anden af Obamas signatursager, klimaindsatsen har Trump ligeledes i de seneste døgn trukket alvorligt i land på.

Men i et interview på The New Yorker siger Obama, at hvis det havde været Hillary, som havde overtaget Det Hvide Hus, så havde han nok bare lagt bilnøglerne på bordet (og haft tillid til, at alt kørte godt videre). Nu synes han til sinds at være med til at sikre, at alt kører godt videre. Så vi kan eventuelt se Obama træde ind og være med til at søge at sikre, at Trump ikke bare impulsivt river alt ned. Og man kunne antage, at Obama også som den meget populære skikkelse, han er, er med til at bære partiet videre, selvom han efter otte år i Det Hvide Hus fortjente en god lang ferie.

Update 23.11. – Utroligt, men her to uger efter valget er der stadig enkelte stemmer, som ikke er talt op. Men det står nu kart, at Hillary har fået mere end 2 mio. flere stemmer end Trump. Det har givet stor kraft til dem som ønsker at afvikle valgmandsordningen. Hvis præsidentvalget i stedet blev afgjort ud fra, hvem som fik flest stemmer på landsplan, ville det i disse dage have været Hillary, som var ved at forberede næste periode i Det Hvide Hus.

I øvrigt er der en række valgmænd, som er i gang med at søge at overbevise republikanske valgmænd, at de 19. december, når valget mellem Hilary og Trump formelt afgøres, skal stemme mod Trump eller i det mindste undlade at stemme. Argumentationen går på, at  de vise fædre, som en gang i 1700-tallet udarbejdede det amerikanske valgsystem, med valgmandsordningen ville sikre, at der var en sidste ventil, hvis pøblen havde fået valgt en decideret uegnet person. Hvilket man godt kan sige er sket ved dette valg.

En anden valgteknisk ting er, at det er blevet beregnet, at Hillary i Wisconsin fik i snit 7% færre stemmer ved de valgsteder, hvor man brugte digitale valgmaskiner, end der hvor man har bugt stemmesedler. Hvis hun her havde fået samme andel som de øvrige steder, havde hun fået 30.000 flere stemmer, og nu tabte hun Wisconsin med 27.000 stemmer. Tilsvarende tendens skulle kunne iagttages i Michigan og Pennsylvania. Og det er åbent blevet spekuleret, at stemmemaskinerne her er blevet hacket. Hvis Hillary havde vundet disse stater, havde hun vundet Det Hvide Hus. Hvis valgene i disse tre stater skal ankes, skal det ske inden for de allernærmeste dage.

J. Alex Halderman, som er professer i computer science ved University of Michigan og har forsket i Cybersecurity and voting, skriver i dag uddybende der om på medium.com: “How might a foreign government hack America’s voting machines to change the outcome of a presidential election? Here’s one possible scenario. First, the attackers would probe election offices well in advance in order to find ways to break into their computers. Closer to the election, when it was clear from polling data which states would have close electoral margins, the attackers might spread malware into voting machines in some of these states, rigging the machines to shift a few percent of the vote to favor their desired candidate. This malware would likely be designed to remain inactive during pre-election tests, do its dirty business during the election, then erase itself when the polls close. A skilled attacker’s work might leave no visible signs — though the country might be surprised when results in several close states were off from pre-election polls.”

Halderman skriver herefter, at et sådan scenario indtil i år ville have været science fiction. Men vi har i løbet af valget set både det demokratiske partis og den demokratiske valgkampagneleders email-server hacket, og der har været hacker-indbrud i vælgerregistreringsdatabaser i både Illinois og Arizona. Og i 2014 lykkedes det kun i sidste øjeblik at fjerne (sandsynligvis russisk) malware i Ukraines valgsystem,

“The only way to know whether a cyberattack changed the result is to closely examine the available physical evidence  – paper ballots and voting equipment in critical states like Wisconsin, Michigan, and Pennsylvania. Unfortunately, nobody is ever going to examine that evidence unless candidates in those states act now, in the next several days, to petition for recounts,” skriver Halderman.

Senere i dag bringer Carl Bialik fra FiveThirtyEight (statistiker Nate Silvers valgorakelside) en gendrivelse af påstanden i Haldermans artikel forstået på den måde, at hvis man korrigerer for demografiske forskelligheder, er der ikke noget entydigt misvisende billede, der tyder på systematisk svinde.

Update 24.11. – Jill Stein, som ved præsidentvalget var kandidat for Det Grønne Parti, har ikke været så tilbagetrukket efter valget som Hillary. Hun har efter at oplysningerne kom frem i gør iværksat en indsamling for at kunne dække udgifterne til en gentælling af stemmerne i Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Den samlede udgift inklusive advokatbistand vil sandsynligvis løbe op i 6-7 mio. $ for de tre stater, men i første omgang ønskede hun 2 mio. $ senest fredag for at kunne kræve gentælling i Wisconsin. Reaktionen var overvældende. I løbet af 8 timer havde hun modtaget de første 2,1 mio. $. I skrivende stund er indsamlingen nået op på 3,3 mio. $. Så Wisconsin er i hus. Pennsylvania har deadline mandag, og Michigan onsdag i næste uge, så der er håb om, at de også kommer i hus. Og der er sandsynligvis lige nu fuld travlhed omkring formuleringen af kravene om gentælling. Kort før midnat i dag dansk tid var indsamlingen nået op på 4,2 mio. $.

Update 25.11. – Jill Steins indsamling har nu rummet 5 mio. $, så alt tegner nu til, at der bliver gentælling i de tre stater. Der er dog meget stor skepsis overfor, om det vil kunne ændre på resultatet. Og gentællingen i sig selv vil ikke være nogen undersøgelse af, om der har været tale om hacking. Så det er en lidt besynderlig manøvre.

En anden mulighed for, at det endda ikke blev Trump, har sine fortalere. I princippet er de 358 valgmænd ikke bundet til at stemme, som de er udpeget. Lawrence Lessig, professor ved Harward Law School, gav i går på Washington Post den lange historiske redegørelse for, hvorfor det ville være et rimeligt udfald, oven på erkendelsen af, at Hillary har fået mere end 2 mio. flere stemmer end Trump.

“Today, the vote of a citizen in Wyoming is four times as powerful as the vote of a citizen in Michigan, ” skriver Lessig: “The vote of a citizen in Vermont is three times as powerful as a vote in Missouri. This denies Americans the fundamental value of a representative democracy – equal citizenship. Yet nothing in our Constitution compels this result.

Instead, if the electoral college is to control who becomes our president, we should take it seriously by understanding its purpose precisely. It is not meant to deny a reasonable judgment by the people. It is meant to be a circuit breaker — just in case the people go crazy.

In this election, the people did not go crazy. The winner, by far, of the popular vote is the most qualified candidate for president in more than a generation. Like her or not, no elector could have a good-faith reason to vote against her because of her qualifications. Choosing her is thus plainly within the bounds of a reasonable judgment by the people.”

Judd Legum skriver på Think Progress, at de etiske rådgiver for de to seneste præsidenter, Richard Painter (Chief Ethics Counsel for George W. Bush) og Norman Eisen (Chief Ethics Counsel for Barack Obama) finder, at hvis Trump, når valgmændende samles til afgøresen den 19. december,stadig ikke har adskilt sit vidtforgrenede forretningsimperium fra sit forestående politiske virke, så burde valgmændene afvise Trump.

Jeremy Venook lavede i forgårs på The Atlantic en oversigt over de mange områder, hvor der i de seneste to uger har været talt om interessekonflikter for Trump og hans børn. Og når man hører ham tale om det, er der intet, der tyder på, at han er til sinds at ændre det.

Hvis valgmændene 19. december peger på Hillary, vil det give alvorligt kaos i den amerikanske andedam. Men chancerne for at det sker, er nok helt nede i promillestørrelsen.

Update 26.11. – Donald Trump har i dag udsendt en erklæring, hvori han kalder Gill Steins begæring om gentælling for Wisconsin for “a scam”. Samtidig har en advokat for Hillarys valgkampagne meddelt, at man vil gå med ind i kravet om gentælling af stemmerne i Wisconsin og i to yderligere stater. Og Jill Stein har over Twitter stillet spørgsmålet, om der er andre stater, hvor man stadig vil kunne nå at kræve gentælling – i hendes perspektiv udtrykkeligt ikke for at ændre på valgresultatet, men for at sikre integriteten.

Det rejser det interessante spørgsmål, at Wisconsin med udsigt til en omhyggelig gentællingsproces så måske ikke vil kunne være i stand til at udpege statens valgmænd før 9. december. Og Trump bliver ikke præsident uden valgmænd fra Wisconsin, Pennsylvania og Michigan. Det er der dog helt sikkert en løsning på.

Jill Steins indsamling er nu oppe på 5,9 mio. $, og målet for indsamlingen er hævet til 7 mio. $. Det må være lidt underligt for Stein at se, for til hele hendes kampagne forud havde hun formået at samle 3,51 mio. $. Begæringen om omtælling i Wisconsin er et 64 sider langt dokument, som er tilgængeligt via The Guardians Dropbox.

Marc Elias fra Hillarys kampagne skriver på Medium, at man siden dagen efter valget har kæmmet resultatet for unøjagtigheder, som kunne give anledning til at tvivle på resultatet. Men uanset, at der igennem valgkampen har været striber at eksempler på hacking og indgriben udefra, så har man ikke umiddelbart kunnet finde noget ved selve valghandlingen, som giver anledning til mistænksomhed. Så man står et lidt underligt dobbelt sted, hvor man ikke vil skuffe de mange, som har betalt for at få gentalt, og samtidig ikke rigtigt tror på, at man vil finde noget. Hillayrs kampagne vil ikke bidrage t il udgifterne, men vil i forbindelse med gentællingen stille med eget team af sagførere for at følge processen.

Update 26.11. – Stillingen i Senatet endte 9. november på et lille flertal til republikanerne på 51-48. Det manglende mandat er fra Louisiana, hvor man på valgdagen kun afgjorde, hvilke to kandidater, der skal være valg imellem. Det valg finder sted 10. december og står mellem demokraten Foster Campell og republikaneren John N. Kennedy.

Det ville gøre det utrolig meget lettere for demokraterne at bremse beslutninger i Senatet, hvis de vandt det sidste sæde. Men på valgdagen fik Kennedy i et felt med syv kandidater en 25% af stemmerne, og Campell blev nr. to med 18%. Men Trump vandt staten med 20% over Hillary. Så det ligner et vanskeligt valg at vinde for demokraten. Omvendt er Louisiansa andet sæde i sentatet besat af en demokrat. Så intet er umuligt.

Men Campbells kampagne har måske noget af det manden på gulvet-rettede, som Hillarys manglede i Michigan. Wisconsin og Pennsylvania. Han langer ud efter kapitalisterne og oliemogulerne uden nogen indpakning, og på en række områder er han ikke så langt fra Trump. Så han kan måske gå hen og gøre det godt. Og støtten til hans kampagne synes lige nu at komme brusende ind fra hele landet.

Update 28.11. – So much for the presidential … det at Jill Stein har begæret omtælling og at Hillarys kampagne vil følge optællingen tæt har fået Trump helt op i det røde felt, og han lavede natten til i går en hel serie tweets, hvor essensen er den helt udokumenterede påstand, at der var afgivet 3 mio. uretmæssige stemmer på Hillary. Hvilket er informationer fra en af de fake news-sites, som der på det seneste har været talt så meget om. Trump har ellers virket særdeles disciplineret siden valgdagen, og man kan kun håbe, at han får blameret sig så meget inden 19. december, at valgmændene får den perfekte undskyldning for ikke at stemme på ham.

Det andet argument mod at udpege ham, at han ikke har viljen til at adskille sit forretningsimperium fra sin varetagelse af præsidentembedet og ikke synes at forstå det problematiske heri, synes dag for dag at vokse sig stærkere.

Man står med en følelse af, at Trump måske bevidst sender den slags provokerende udsagn ud, når han synes pressen går for meget i dybden med noget andet, i dette tilfælde hans forretningsmæssige inhabilitet og det absurde i , at de samme børn og svigerbørn, som han har tænkt at overdrage sin forretning til mens han er præsident, har fået helt centrale placeringer i den organisation, som lige nu er ved at etablere hans kommende administration for Det Hvide Hus.

Sidst han udsendte provokerende tweets var efter at han havde accepteret at betale 25 mio. .4 i settlements i sagen om Trump University, som han ellers i løbet af sin kampagne tilbagevendene havde sagt, at han ikke ville indgå forlig om af principielle årsager – fordi han havde retten på sin side. Michael Calderone talte i går på Huffington Post om pressen som Pavlovske hunde.

Update 28.11. – Art Sisneros, republikansk valgmand fra Texas, som tidligere har markeret, at han til trods for at været udpeget til at stemme på Trump ikke overfor sin samvittighed ville kunne gøre det, har her i weekenden endte han med at trække sig som valgmand.

“Since I can’t in good conscience vote for Donald Trump, and yet have sinfully made a pledge that I would, the best option I see at this time is to resign my position as an Elector,” skrev Sisneros i et blog-indlæg. “This will allow the remaining body of Electors to fill my vacancy when they convene on Dec 19 with someone that can vote for Trump. The people will get their vote … I will sleep well at night knowing I neither gave in to their demands nor caved to my convictions. I will also mourn the loss of our republic.”

Det var ellers skikkelser som ham, som ville muliggøre, at Trump tabte præsidentembedet  19. december.

Jill Steins indsamling til omtælling er lige nu, mandag aften dansk tid tæt på at have nået 6,3 mio. $. Det er opnået mellem mere end 130.000 bidrag på i gennemsnit 45$.

Update 28.11. – Demokrater i Repræsentanternes Hus har i dag sendt et brev formanden for The Oversight Committee, Jason Chaffetz, med en opfordring om at se nærmere på Trumps håndtering af hans politiske virke og hans forretningsaktiviteter for at afklare, om der er tale om upassende sammenblanding / manglende adskillelse. Med Trumps omfattende aktiviteter i en lang rækeke lande er der alle mulige faldgruber, og mange skriver i disse dage, at han er på helt galt spor. Der er dagligt nye eksempler på, at han ringer til Argentinas præsident, og dagen efter har et Trump højhusprojekt i Argentina, som var kørt fast i tilladelsesjunglen, pludselig fået OK. Mest problematisk er nok hans manglende vilje til at adskille forretning og dagligdag, hvor de børn og svigerbørn, som han har sat til at passe sit forretningsdynasti, mens han skal være præsident, samtidig er dybt involveret i hans arbejde med at få stablet administrationen til Det Hvide Hus på benene. Demokraten Elijah Cummings, som sidder i udvalget, opforderede allerede for to uger siden til en tilsvarende undersøgelse, men har endnu ikke fået noget svar. Chaffetz er republikaner, og har derfor måske ikke så travlt. Men i august lovede han en “rigorous oversight” uanset hvem som vandt Det Hvide Hus. Brevet til Chaffetz kan ses her. Det giver en god sammenfatning af, hvor mange potentielle interessekonflikter, der allerede er udfoldet her blot to uger efter valget.

Jill Stein har i dag officielt krævet gentælling i Pennsylvania.

Update 30.11. – I dag er der valg til ledelsen af den demokratiske mindretalsgruppe i Repræsentanternes Hus. Nancy Pelosi, som har holdt posten siden 2004, har i de seneste par uger måttet høre for meget. Men Pelosi er afholdt og respekteret for sin indsats, og hendes udfordrer, Tim Ryan, synes ikke for alvor at kunne true hendes position. Ryans position er måske også i alt for høj grad gearet til at imødegå Trump i de stater, hvor Hillary nu tabte valget, og han kunne meget let miste alle de andre dele af demokraternes mangfoldige koalition.

Resultatet blev, at Pelosi vandt, men Ryan fik 32% af stemmerne, hvor Pelosi i de tidligere år typisk har været valgt med alle stemmer eller så godt som alle stemmer. Så det er klart, at der må ske en eller anden form for fornyelse. Pelosi er i dag 77 år, men det er ikke indlysende, hvem som skal være næste generation efter Hillary Clinton og Nancy Pelosi.

Jill Stein har i dag officielt krævet gentælling i Michigan.

Ifølge The Guardian har den syvende såkaldte ‘faithless elector’ frem i dag givet sig til kende. Syv af de 358 valgmænd, som 19. december officielt skal udpege Donald Trump som præsident. I en meget krøllet og selvmodsigende argumentation for en protest mod Trump ender de med ikke at stemme på Hillary. Så sandsynligheden for, at der var så mange, som 19. december vender Trump ryggen for at pege på Hillary, at Trump alligevel ikke bliver præsident, er blevet endnu mindre.

Update 01.12. – i forlængelse af mine overvejelser om utilstrækkeligheden i Tim Ryans strategi ved at gøre Dempokraterne til et parti, som først og fremmest forholder sig til white working guys i the rust belt, er st befriende i dag at se Keith Ellison i en samtale med Think Progress fastslå, at det er muligt at skabe et parti, som både forholder sig til den traditionelle arbejderklasse og til den brede vifte af racemæssige og religiøse (og seksuelle) minoriteter.

Trumps kampagne har i løbet af i dag været i stand til at blokere den igangsatte optælling i Michigan, ud fra en påstand om, at Jill Stein ikke har dokumenteret tilstrækkeligt, at der har været problemer. Ifølge reglerne i Michigan skal dette spørgsmål afklares inden afstemningen kan fortsætte. Denne afklaring skal ske via et udvalg, som har op til fem dage til afgørelsen.

Update 02.12. – Trumps team søger tilsyneladende det bedste de kan at standse Jill Steins forsøg på genoptælling af stemmerne. Så processen er lige nu bremset i både Michigan og Pennsylvania. I Wisconsin bliver der dog talt, indtil der direkte kommer ordre om det modsatte. Argumentet fra de Trump Superpacs, som fører sagerne, er, at en gentælling uretmæssigt vil fære tvivl om afstemningsresultatet – hvilket er et noget bagvendt udsagn. For ved at gentælle vil man kunne få dobbelt sikkerhed.

Hovard Dean, som tidligere har været formand for Det Demokratiske Parti og ellers tegnede til at blive hovedkandidat overfor Keith Ellison, har i dag trukket sig fra formandsvalget. Han gjorde det med et statement om, at partiet for enhver pris måtte undgå, at formandsvalget udviklede sig til et opgør mellem Hillary Clinton-fløjen og Bernie Sanders-fløjen. Ellison er dog ikke alene tilbage på arenaen. Pt. er både Raymond Buckley (formand i New Hampshire) og Jamie Harrison (formand i South Carolina) på tale som kandidater. Ellison synes dog umiddelbart at stå stærkt, med en bred opbakning fra fremtrædende skikkelser i partiet. Men der har i de seneste dage været rejst protester mod Ellison (som er afroamerikansk muslim) for Israel-synspunkter tilbage i 2010, som dog ikke på nogen måde synes uspiselige.

Update 05.12. – Ifølge The Hill er der en Never Trump-bevægelse selv blandt republikanske valgmænd, som til trods for deres udpegelse til at stemme for Trump er til sinds at stemme ikke på Hillary, men på en anden republikanske kandidat. Derfor vil en række valgmænd fra Ohio 19. december stemme på John Kasich (guvernør fra Ohio). Men der bliver gået meget stille med dørene og ikke nævnt navne – ellers ville et helvede og en stribe tæskehold bryde løs. Og selvom der denne gang vil være mindst en håndfuld, som går imod det foreskrevne, er der ikke umiddelbart nogen, som regner med, at der er mere end de 37, der skal til, for at det vil kunne ændre resultatet.

Og Hillarys kampagne afviser kategorisk at svare på alle spørgsmål derom. Uanset hvor meget snavs der var i det netop overståede valg, er demokraterne nok for pæne og velopdragne til at forfølge de mere beskidte tricks, som skulle til, hvis man skulle ændre resultatet 19. december.

En enkelt valgmand fra Texas, Christopher Suprun, har dog i dag i New York Times meldt offentligt ud, at han ikke agter at stemme for Trump. Suprun skriver, at valget (mellem Trump og Hillary) endnu ikke er afgjort, og at alle børe følge  deres samvittighed. Han begrunder sit valg med, at Trump fuldstændigt mangler udenrigspolitisk erfaring, med et par af hans udpegelser, samt at Trump ikke synes til sinds at forholde sig til de omfattende interessekonflikter, som meget vel vil kunne få ham ud af Det Hvide Hus inden for det første år.

Omvendt bliver der nu ovenpå seks år, hvor stort set alt Obama har forsøgt sig med overfor Kongressen er blevet saboteret, lagt op til at give igen af samme skuffe. Der tales lige nu åbent om The Garland treatment – opkladt efter at republikanerne trak godkendelsen af Marrick Garland til Supreme Cpurt i mere end et år, blot for at demonstrere Obamas magtesløshed. Demokraterne vil ikke kunne blokere udnævnelserne, men de kan forhale godkendelsesprocesserne. I princippet kan demokraterne fremtvinge op til 30 timers debat for hver af Trumps udnævnelser. Det vil kunne lægge beslag på en stor del af Senatets arbejdstid i en situation, hvor republikanerne er stærkt opsat på i den nye parlamentariske situation at få en masse fra hånden.

Vi får nok ikke 30 timers granskning af samtlige kandidater, men Trumps valg af kandidater til posterne som uddannelsesminister, forsvarsminister, sundhedsminister osv. og hele striben af klimafornægtere kunne mageligt bære en 30 timers hudfletning. Og hvis det viser sig, at det bliver Exxons CEO Rex Tillerson, som Trump ender med at nominere som udenrigsminister, så vil demokraterne med kyshånd benytte lejligheden til at udspørge ham under ed om den klimafornægtelse, som Exxon har været med til at fremdrive, efter at man helt tilbage i 1970erne og 1980erne var ledende bidrager til klimaforskningen og var helt på det rene med, hvilken udvikling man gennem den fortsatte afbrænding af olien var med til at fremprovokere.

Tiden vil vise, hvor lærenemme, demokraterne viser sig at være.

Update 07.12. – Demokraterne synes gradvist at bevæge sig fra chok-, sorg- og vredestilstande til mere konstruktive tilstande, hvor det, som skete, da noget som lignede en sikker valgsejr, endte med knuste drømme og en i manges øjne endog meget uretfærdig valgsejr til Trump.

Således er der nu en betydelig bevægelse imod at få ændret det (i manges øjne antikverede og dybt urimelige) valgmandssystem, som gør, at Hillary med nu mere end 2,6 mio. flere stemmer end Trump på landsplan endda kan ende med at tabe Det Hvide Hus.

Samtidig er der rigeligt at se nærmere på for demokraterne, herunder hvordan FBIs direktør få dage før valget kunne udløse den bombe det blev, imod alle regler at udsende en meddelelse om at sagen om Hillarys brug af privat mailserver var genoptaget.

Og der er nu taget skridt til at få undersøgt yderligere, hvordan Rusland kunne få mulighed for at gribe ind i det amerikanske valg med hackede emails, systematisk udbredelse af fake news, forsøg på indbrud i stemmemaskiner osv. Samtidig er Obama lige nu ifølge The Guardian lagt under betydeligt pres for at frigive nu hemmeligtstemplede dokumenter om, i hvor høj grad der har været tale om russisk indblanden.

Der kører også lidt mere i det skjulte et forsøg på at få tilstrækkeligt mange valgmænd til at fravige at stemme på Trump inden den formelle afgørelse 19. december. Men problemet med hele denne proces er, at hvis ikke der er 270 valgmænd, som 19. december peger på en kandidat, så bliver det et Repræsentanternes Hus med republikansk flertal, som kommer til at afgøre det, og så bliver det efter al sandsynlighed alligevel Trump. Så de valgmænd, som lige nu søger i stedet for Trump at pege på Kasich, kommer ikke til at ændre noget. Der skal være valgmænd, som er udpeget til at stemme på Trump, som 19. december skifter til at stemme på Hillary, for at hun kommer over 270 valgmænd. Og her ville det varme gevaldigt, hvis i det mindste én af de tre stater i rustbæltet, hvor der lige nu er gentælling, viste sig at have demokratisk flertal.

xx vildt forslag – anden kandidat: på vej!

Robert S. McElvaine: Hillary Can Be a Hero by Saving America from Trump, Huffington Post 07.12.2016.

Michael F. Cannon: Democrats can stop Trump via the electoral college. But not how you think, Washington Post 05.12.2016.

yy forslag om at indføre skyggekabinet: på vej!

Bill Moyers & Michael Winship: Hillary Clinton’s Inaugural Address, Huffington Post 07.12.2016.

Ifølge Politico har Keith Ellison nu indvilliget i at træde tilbage fra sit sæde i Repræsentanternes Hus, hvis han bliver valgt som ny formand for Det Demokratisk Parti. Det har været et af de mere alvolige kritikpunkter overfor hans kandidatur, at partiet oven på nederlaget til Trump i den grad havde brug for en fuldtids indsats, og Ellison synes hermed at have ryddet en vigtig hindring af vejen for at blive valgt som den næste formand.

Genoptællingen i de tre stater, som Jill Stein har begæret, går alt andet end glat. Der er konstant opbremsninger i processen og modstridende indgreb fra de domstole, som er blevet involveret i processen. Alt sammen så komplekst og juridisk-finurligt, at det er bedre blot at afvente resultatet. Men for eksempel er der i dag kommet forbud mod at undersøge de stemmemaskiner i Philadelphia, hvoraf et stort antal har vist sig ikke at fungere.

Update 09.12. – Obama har nu ifølge Politico og The Atlantic iværksat en fuld undersøgelse af hele den vifte af cyberattacks, som ramte det amerikanske valg, og som i høj grad ramte demokraterne i det nu overståede valg. Rapporten vil foreligge inden Trump tager over 20. januar, så man må håbe (og gå ud fra), at en del af forarbejdet allerede er lavet.

Det forlyder nu fra Wisconsin, at man er tæt på at være færdig med den fulde genoptælling, og at der indtil nu kun er fundet meget små afvigelser.

Update 11.12. – I går blev den sidste plads til Senatet afklaret, da republikanske John Kennedy vandt over demokraten Foster Campbell. Hermed er stillingen i Senatet 52-48 til republikanerne, og der skal flere ‘overløbere’ til for at sætte grus i det republikanske maskineri. Kennedy vandt med omkring to tredjedeles flertal, og udsigrerne til demokratisk sejr var så små, at Campbell her i slutfasen har fået endog meget lille opbakning fra demokratiske spidser, mens både Trump og hans kommende vicepræsident, mike Pence, har været i Louisiana på Kennedys vegne.

Update 12.12. – Domstolene i Pennsylvania har nu afvist at gennemføre Jill Steins ønske om gentælling i Pennsylvania. Det følger en tilsvarende afgørelse i Michigan i sidste uge. Således er det kun i Wisconsin, at det er lykkedes at gennemføre gentællingen. Her nærmer man sig afslutningen, som kommer måske allerede i dag. I fredags havde man med 88% af stemmerne gentalt fundet 43 flere stemmer i Hillarys favør. Her til aften er gentællingen gennemført. Resultatet blev, at der blev fundet 713 flere stemmer på Hillary, men 844 stemmer mere på Trump, så efter gentællingen har Trump øget sit flertal i Wisconsin med 131 stemmer. Hermed kom Steins initiativ ikke til at rokke ved valgresultatet.

Men med Trumps yderst non-presidential reaktioner og det republikanske partis venden det blinde øje til hvordan Trump-orienterede superpacs har ført modkrav ved domstolene, som har kvalt en ret til at udbede sig gentælling, har Steins initiativ det tydeliggjort, hvor svært demokratiet har det i USA.

Og når man tænker på, hvor får problemer vi har i Danmark med at have tillid til valgoptællingerne og med at så godt som alle får stemt, så er det på tide at indse, at USA nok i 1700-tals-perspektiv er et mønsterdemokrati, men det trænger til en ganske alvorlig nytænkning, hvis det skal fungere godt i det 21. århundrede.

I opdateringerne til dette indlæg har jeg indimellem fulgt udviklingen af situationen omkring de 538 valgmænd, som 19. december skal foretage den formelle udpegelse af Trump. Diskussionerne om disse valgmænd er bundet til deres mandat eller ej har i år fyld mere end sædvanligt, dels fordi Trump er en person, der i den grad skiller vandene, dels fordi Hillary Clinton efterhånden som optællingerne er ved at være ovre er endt med at have mere end 2,8 mio. flere vælgere end Trump.

Heroveni er det i de seneste dage via et læk i Washington Post kommet frem, at Rusland aktivt har søgt at påvirke ikke bare valget generelt, men at fremme én kandidat (Trump), mens man har søgt at modarbejde den anden, Hillary Clinton. Der er derfor i dag fra en gruppe valgmænd udpeget for begge partier formuleret et brev med et krav om, at de 538 valgmænd også burde have briefings, så man i en eller anden grad var informeret om den viden, som rent faktisk ligger i CIA og FBI om de russiske aktiviteter, så man har det direkte og ikke gennem ’tilfældige’ lækager til Washington Post.

Clinton-kampagnen har siden valgnatten har holdt endog meget lav profil. Men i dag siger kampangeleder John Podesta, hvis personlige mails blev hacket i processen, at “The bipartisan electors’ letter raises very grave issues involving our national security. Electors have a solemn responsibility under the Constitution and we support their efforts to have their questions addressed.” “Each day that month, our campaign decried the interference of Russia in our campaign and its evident goal of hurting our campaign to aid Donald Trump,” siger Podesta videre: “Despite our protestations, this matter did not receive the attention it deserved by the media in the campaign. We now know that the CIA has determined Russia’s interference in our elections was for the purpose of electing Donald Trump. This should distress every American.”

Hvis den russiske indblanden viser sig at være så grel, som det kunne lyde, så kunne det ende med at blive en faktor, der førte til at flere valgmænd endte med at revurdere deres stemmeafgivning.

Update 19.12. – I dag falder den formelle afgørelse, om det er Trump, som bliver præsident. Valgmænd samles i alle stater i USA. Det ville være en chance for at undgå Trump, og der har været sagt og skrevet en del om mulighederne derfor – at denne anakronistiske instans netop var sat op for at kunne undgå en madman som Trump. Der vil nok også vise sig et par stykker, som skifter hest, men der skal 37 republikanere, som i stedet peger på Hillary til at vende resultatet, eller samtlige demokrater skal sammen med en håndfuld republikanere pege på en anden kandidat end Trump for valgmændene kan udpege en anden end Trump som præsident. Hvis ikke der er mindst 270 valgmænd bag nogen kandidat, hvilket kunne være mere sandsynligt, går afgørelsen videre til Repræsentanternes Hus, som så må vælge mellem de tre kandidater, som fik flest stemmer. Her vil er det sandsynlige udfald stadig være, at det bliver Trump. For med den overgiven sig til Trump, som man har kunnet se siden valget, er det svært at se det republikanske flertal pege på andre end Trump.

Filmmageren Michael Moore, som korrekt forudså demokraternes nederlag på et tidspunkt, hvor alle troede at Trump havde tabt definitivt, og endda udpegede de fire stater, hvor det ville gå galt, har luftet den mulighed, at der i et valg hvor intet er normalt er der intet, som er givet, at han ikke tror at det bliver Trump, som rykker ind i Det Hvide Hus, og at der kan ske meget frem til 20. januar. Men det er efterhånden kun meteornedslag – eller politiske af slagsen som et bånd, hvor at Trump og Putin direkte aftalte valgresultatet, som vil kunne vende situationen. Og selvom alt tyder på, at Trump har fået en massiv hjælpende hånd af russerne, så foreligger der sandsynligvis ikke nogen sådan meteor-samtale.

Senere – efter midnat dansk tid – står det klart, at Trump nu er formelt udpeget. Eller rettere at da man nåede til indberetningerne fra Texas, havde Trump nået over de 270 valgmændsstemmer. Uanset, at der i denne omgang har været væsentligt flere “faithless” valgmænd, var der aldrig for alvor tvivl om resultatet. Det seneste døgn har der været en vis bitterhed at spore blandt de demokrater, som ville forsøge for enhver pris, at se, at Hillary Clinton overhovedet ikke har forholdt sig til muligheden, ud over ved at undlade at forsøge at forfølge den.

Update 20.12. – Det endelige resultat blev, at Trump fik 304 valgmandsstemmer, mens Hillary fik 227. I alt er der 538+3 valgmænd. Så mindst 10 har ikke stemt på de to. Det står også klart nu, at Hillary ved valget i november fik hele 2.864.974 stemmer mere end Donald Trump. Men på grund af det amerikanske valgsystems på mange måder ‘udemokratiske’ tilsnit, kan man risikere at tabe kampen om Det Hvide Hus selvom man på landsplan får 3% flere stemmer end modkandidaten.

Clinton fik 65.844.610 stemmer (48.2%), mens Trump fik 62.979.636 (46.1%). Der blev yderligere afgivet 7.804.213 stemmer (5.7%) – blanke. ugyldige, øvrige kandidater.

Se øvrige blog-indlæg om det amerikanske valg 2016: Obamas endelige nej til Keystone XL på trapperneHillarys klima, Koch-brødrene – forbrydelse mod menneskeheden?Bernies klimaWall Street Journals klimafornægtelse italesatDonalds klimaDemokraternes konvent i PhiladelphiaDen amerikanske valgkamps klimatavshed,  FBIs October SurpriseUtopi vs. dystopi – USA på valg og Trumps klimapolitik i støbeskeen.

Herunder følger en række links om det amerikanske valg. Links vedr. Trumps klimapolitik er samlet i blog-indlægget Trumps klimapolitik i støbeskeen, mens links om FBI-direktør James Comeys mail, som blev en stærkt udslagsgivende faktor for valget, er at finde i blog-indlægget FBIs October Surprise.

Zach Carter & Daniel Marans: Keith Ellison Vows To Ban Lobbyist Contributions To The DNC, Huffington Post 04.01.2017.

Nich Bayer: Democrats Look At The 2018 Map And Get Ready To Fight For The Filibuster, Huffington Post 04.01.2017.

Keith Ellison: Why I’m Running For Chairman Of The Democratic National Committee, Huffington Post 21.12.2016.

Noln D. Maccaskill: Poll: 62 percent of Democrats and independents don’t want Clinton to run again, Politico 21.12.2016.

Ian Millhiser: It’s official. Clinton won the popular vote by 2,864,974, Think Progress 20.12.2016.

Glenn Trush: Keith Ellison’s one-man march, Politico 20.12.2016.

Dan Hopkins: Voters Really Did Switch To Trump At The Last Minute, FiveThirtyEight 20.12.2016.

Ed O’Keefe: Trump reaches the 270 votes needed in electoral college, according to AP count, Washington Post 19.12.2016.

Igor Bobic, Mollie Reilly & Chris D’Angelo: Electoral College Makes It Official For Donald Trump, Despite Attempts By ‘Faithless Electors’, Huffington Post 19.12.2016.

Landess Kearns: Bill Clinton Tears Up After Casting Electoral Vote For Hillary, Huffington Post 19.12.2016.

Esther Yu Hsi Lee: Faithless elector strikes but not for who you think, Think Progress 19.12.2016.

Aaron Rupar: More GOP electors are open to dumping Trump, Electors Trust organizer says, Think Progress 16.12.2016.

Jack Jenkins: The (highly unlikely) scenarios where Donald Trump loses the Electoral College, Think Progress 15.12.2016.

Jack Jenkins: One reason Electoral College members are turning against Trump: Faith, Think Progress 15.12.2016.

Pema Levy: Campaign to Get Electors to Reject Trump Faces a Major Structural Hurdle, Mother Jones 14.12.2016.

Jens Kirby: Wisconsin Recount Ends, Donald Trump Still Wins, New York Magazine 12.12.2016.

Daniel Strauss: Trump remains winner of Wisconsin after recount, Politico 12.12.2016.

Ryan Grenoble: Electoral College Members Request Intelligence Briefing On Russia, Trump, Huffington Post 12.12.2016.

Kyle Cheney & Gabriel Debenedetti: Electors demand intelligence briefing before Electoral College vote, Politico 12.12.2016.

Jennifer Steinhauer, Jeremy W. Peters & Amy Chozick: Clinton Campaign Demands Intelligence on Possible Russian Efforts to Elect Trump, New York Times 12.12.2016.

Judge rejects Jill Stein’s request for Pennsylvania election recount, (Reuters) The Guardian, 12.12.2016.

Kevin Robillard: Kennedy keeps Louisiana Senate seat in GOP hands, Politico 10.12.2016.

Wisconsin Recount To Continue After Judge Rejects Trump Supporters’ Bid To Stop, (Reuters) Huffington Post 09.12.2016.

Akbad Shalid Ahmed: Obama To Receive A Report On Russia’s 2016 Election Meddling Before Leaving Office, Huffington Post 09.12.2016.

Ellen Nakashima & Philip Rucker: Obama orders review of Russian hacking during presidential campaign, Washington Post 09.12.2016.

Daniel Strauss: Ellison adds more congressional endorsements in DNC bid, Politico 09.12.2016.

Josh Gerstein et al.: Obama orders ‘full review’ of election-related hacking, Politico 09.12.2016.

Daniel Marans: Jill Stein Is Not Defrauding Recount Donors. But She’s Not Being Totally Honest Either, Huffington Post 08.12.2016.

Rebecca Solnit: Jill Stein: US election recount is vital to reform our broken voting system, The Guardian 08.12.2016.

Michigan recount stopped after judge says Jill Stein has no legal standing, (AP) The Guardian 08.12.2016.

Daniel Marans: Federal Judge Halts Jill Stein’s Michigan Recount, Huffington Post 07.12.2016.

Elliot Hannon: Trump Not Planning to Divest Despite Conflicts, Ivanka May Step Back to Be Bizarro First Lady, Slate 07.12.2016.

David Corn: Democrats Intensify Push for Probe of Russian Meddling in 2016 Campaign, Mother Jones 07.12.2016.

Monica Davey: Federal Judge Clears Way to End Michigan Recount, New York Times 07.12.2016.

Spencer Ackerman: Obama under mounting pressure to disclose Russia’s role in US election, The Guardian 07.12.2016.

E.J. Dionne: America will soon be ruled by a minority, Washington Post 07.12.2016.

Daniel Strauss: Court denies Jill Stein request to examine voting machines, Politico 07.12.2016.

Gabriel Debenedetti & Kyle Cheney: Progressive groups plan to protest Electoral College vote, Politico 07.12.2016.

Robert S. McElvaine: Hillary Can Be a Hero by Saving America from Trump, Huffington Post 07.12.2016.

Daniel Strauss: Keith Ellison pledges to leave congressional seat if he wins DNC race, Politico 07.12.2016.

Bill Moyers & Michael Winship: Hillary Clinton’s Inaugural Address, Huffington Post 07.12.2016.

Josh Gerstein & Daniel Strauss: Dueling court orders issued in Jill Stein Michigan recount, Politico 07.12.2016.

Akhbar Shahid Ahmed: National Security Dems Want More Clarity On Russian Election Meddling, Huffington Post 06.12.2016.

Igor Bobic: Democrats Push For Electoral College Reform After Hillary Clinton’s Popular Vote Victory, Huffington Post 06.12.2016.

Kathleen Parker: The electoral college should be unfaithful, Washington Post 06.12.2016.

Daniel Marans: Federal Court Ruling Protects Jill Stein’s Michigan Recount, Despite State Decision, Huffington Post 06.12.2016.

Kyle Cheney: Electors take anti-Trump battle to court, Politico 06.12.2016.

Michelle Goldberg: The Smearing of Keith Ellison Reveals the Warped Priorities of the Israel Lobby, Slate 06.12.2016.

Sam Thielman: US elections: broken machines could throw Michigan recount into chaos, The Guardian 06.12.2016.

Roger Wolfson: The Electors’ responses, and why it’s time to take to the streets, Huffington Post 06.12.2016.

Christopher Suprun: Why I Will Not Cast My Electoral Vote for Donald Trump, New York Times 05.12.2016.

Michael F. Cannon: Democrats can stop Trump via the electoral college. But not how you think, Washington Post 05.12.2016.

Brent Griffitths: Texas elector says he won’t vote for Trump, Politico 05.12.2016.

Andrew Restuccia: Dems vow to turn Tillerson hearing into Exxon referendum, Politico 05.12.2016.

Julia Craven: North Carolina’s Governor Finally Admits He Lost The Election After Alleging Voter Fraud For A Month, Huffington Post 05.12.2016.

Brooke Seipel: Electoral voters back Kasich in unlikely Trump alternative plan, The Hill 05.12.2016.

Burgess Everett & Elana Schor: Democrats to give Trump Cabinet picks the Garland treatment, Politico 05.12.2016.

Roger Wolfson: Here’s What Has To Happen In The Next 14 Days, Huffington Post 04.12.2016.

Pennsylvania recount: Jill Stein to take fight to federal court after $1m bond set, (AP) The Guardian 04.12.2016.

Chas Danner: Stein Campaign Shifts Pennsylvania Recount Effort From State to Federal Court, New York Magazine 04.12.2016.

Hanna Trudo & Daniel Strauss: Green Party drops Pennsylvania recount bid, Politico 03.12.2016.

Steve Eder: Jill Stein’s Pennsylvania Recount Effort Is Dealt a Major Setback, New York TImes 03.12.2016.

Jennifer Benderey: Nancy Pelosi Has A Plan For Taking On The GOP Majority. It Worked Before, Huffington Post 03.12.2016.

David A. Graham: Keith Ellison and the Battle for the Democratic Party, The Atlantic 02.12.2016.

Jen Kirby: Here’s What’s Going on With Recounts in Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania, New York Magazine 02.12.2016.

Kevin Robillard: Democrats channel disappointment into Louisiana Senate race, Politico 02.12.2016.

Eric Levitz: Keith Ellison Is Less ‘Pro-Israel’ Than the ADL. That Doesn’t Make Him Anti-Semitic, New York Magazine 02.12.2016.

Matt Fuller: Are House Democrats Actually Making Leadership Changes Or Nah? Huffington Post 02.12.2016.

Gabriel Debenedetti: Howard Dean drops out of race for DNC chair, Politico 01.12.2016.

David Ingram & Suasen Heavey: Trump Supporters Move To Block Vote Recounts In 3 States, (Reuters) Huffington Post 01.12.2016.

Matthew Rozsa: Skipping school: Faithless electors are planning their protest votes against Donald Trump, Salon 01.12.2016.

Christiano Lima: Trump team moves to block Pennsylvania recount, Politico 02.12.2016.

Nolan D. Mccaskill: Michigan attorney general files lawsuit to halt recount, Politico 02.12.2016.

Daniel Strauss: Trump camp moves to block Michigan recount, Politico 01.12.2016.

Alice Miranda Ollstein: Keith Ellison’s radical plan to save the Democratic Party, Think Progress 01.12.2016.

Julie Bosman: ‘We’re Going to Get This Done’: Wisconsin Vote Recount Is Underway, New York Times 01.12.2016.

Steve Eder: Recount Bids in 3 States Seem the Longest of Long Shots, New York Times 30.11.2016.

Ed Pilkinton: Teen becomes seventh ‘faithless elector’ to protest Trump as president-elect, The Guardian 30.11.2016.

Daniel Strauss: Jill Stein files for Michigan recount, Politico 30.11.2016.

Emmarie Huetteman: Nancy Pelosi Beats Back House Democratic Leadership Challenge, New York Times 30.11.2016.

John Bresnahan & Heather Caygle: ‘Liberated’ Pelosi faces daunting road ahead, Politico 30.11.2016.

Clare Malone: Nancy Pelosi Won Her Leadership Race By The Narrowest Margin In Decades, FiveThirtyEight 30.11.2016.

Kyle Cheney: Anti-Trump forces launch attack on Electoral College, Politico 30.11.2016.

A.J. Vicens: The Republican Governor of North Carolina Has Finally Run Out of Options, Mother Jones 29.11.2016.

Daniel Strauss: Jill Stein gets her recount bill, Politico 29.11.2016.

Ezra Klein: Senate Republicans can save the country – and their party – from Trump, Vox 28.11.2016.

Steven Shepard: 7 questions about Jill Stein’s recounts, Politico 29.11.2016.

Jim Nevell: Tim Ryan Wants to Make the Democrats Great Again, Slate 29.11.2016.

Heather Caygle & John Bresnahan: Besieged Pelosi favored to survive, Politico 29.11.2016.

Scott Bland, Gabriel Debenedetti & Kevin Robillard: Democrats look to 2018 governors races for rebuild, Politico 28.11.2016.

Daniel Strauss: Stein moves for Pennsylvania recount, Politico 28.11.2016.

Gary Legum: A perversion 227 years in the making: Donald Trump has shown us the Electoral College is now as corrupted and anti-democratic as he is, Salon 28.11.2016.

Matt Fuller: Democrats Ask Oversight Committee To Investigate Trump’s Potential Conflicts Of Interest, Huffington Post 28.11.2016.

Madeline Conway: Sanders: Trump voter fraud claims ‘disgraceful and unfounded nonsense’, Politico 28.11.2016.

Nolan D. McCaskill: Election officials in 3 states rebut Trump’s claim of fraud, Politico 28.11.2016.

Gabriel Debenedetti: Clinton team shrugs off recount effort, Politico 28.11.2016.

Matthew Rozsa: 2016 Wisconsin recount: What exactly is happening? Salon 28.11.2016.

Kyle Cheney: Texas elector who criticized Trump says he’s resigning, Politico 28.11.2016.

Andrew Restuccia: Trump’s baseless assertions of voter fraud called ‘stunning’, Politico 27.11.2016.

Michael D. Shear & Maggie Haberman: Trump Claims, With No Evidence, That ‘Millions of People’ Voted Illegally, New York Times 27.11.2016.

Garrett Epps: The Electoral College Wasn’t Meant to Overturn Elections, The Atlantic 27.11.2016.

Aaron Blake: Donald Trump is calling ‘hypocrisy’ on the recount effort. That’s not really fair, Washington Post 27.11.2016.

Marc Erik Elias: Listening and Responding To Calls for an Audit and Recount, Medium 26.11.2016.

Donald Trump Calls Green Party’s Wisconsin Recount Push A ‘Scam’, (Reuters) Huffington Post 26.11.2016.

Brent Griffiths: Clinton campaign to participate in Wisconsin recount, Politico 26.11.2016.

Eric Geller: White House insists hackers didn’t sway election, even as recount begins, Politico 26.11.2016.

Sam Stein: Hillary Clinton’s Campaign Says It Will Participate In Wisconsin Recount, Huffington Post 26.11.2016.

David E. Sanger: Clinton Camp Will Join Push for Wisconsin Ballot Recount, New York Times 26.11.2016.

Amanda Holpuch: Could Jill Stein’s vote recount change the outcome of the election? The Guardian 25.11.2016.

Daniel Politi: The Seven Main Reasons Democrats Shouldn’t Donate to Jill Stein’s Recount Fund, Slate 25.11.2016.

Matt Sledge: The Last Democrat Left Fighting, The Republic 25.11.2016.

Jason P. Steed: On Trump, The Electoral College And 2016, Huffington Post 25.11.2016.

Judd Legum: Electoral College must reject Trump unless he sells his business, top lawyers for Bush and Obama say, Think Progress 25.11.2016.

Amanda Holpuch: Jill Stein formally files for Wisconsin recount as fundraising effort passes $5m, The Guardian 25.11.2016.

David Weigel: Why are people giving Jill Stein millions of dollars for an election recount? Washington Post 24.11.2016.

Laurence Lessig: The Constitution lets the electoral college choose the winner. They should choose Clinton, Washington Post 24.11.2016.

Jill Stein launches vote recount bid in key US states, (Reuters) Aljazzeera 24.11.2016.

John Swaine: Jill Stein raises over $3m to request US election recounts in battleground states, The Guardian 24.11.2016.

Jeremy Venook: Donald Trump’s Conflicts of Interest: A Crib Sheet, The Atlantic 23.11.2016.

Trip Gabriel & David E. Sanger: Hillary Clinton Supporters Call for Vote Recount in Battleground States, New York Times 23.11.2016.

Eric Geller: Citing ‘reported hacks,’ Jill Stein says she’ll file for recounts in three states, Politico 23.11.2016.

Carl Bialik: Demographics, Not Hacking, Explain The Election Results, FiveThirtyEight 23.11.2016.

J. Alex Halderman: Want to Know if the Election was Hacked? Look at the Ballots, medium.com 23.11.2016.

Gabriel Sherman: Experts Urge Clinton Campaign to Challenge Election Results in 3 Swing States, New York Magazine 22.11.2016.

Mollie Reilly: Obama On Clinton’s Loss: ‘Good Ideas Don’t Matter If People Don’t Hear Them’, Huffington Post 14.11.2016.

Heather Caygle & John Bresnahan: Tim Ryan weighs challenge to Pelosi as Democrats reel, Politico 14.11.2016.

Alan Yuhas: Stephen Bannon and Reince Priebus to lead Trump’s White House, The Guardian 14.11.2016.

Matt Fuller: Donald Trump’s Agenda Already Running Into A Reality: Congress, Huffington Post 14.11.2016.

Stephanie Kirchgaessner: Popularity of election forecasts aided Clinton’s loss, says strategist, The Guardian 14.11.2016.

Katie Glueck: Fear rises that Bannon could bring the ‘alt-right’ into White House, Politico 14.11.2016.

Tom Philips: China threatens to cut sales of iPhones and US cars if ‘naive’ Trump pursues trade war, The Guardian 14.11.2016.

Nick Wang: Bernie Sanders Says It’s Time To ‘Rethink’ The Electoral College, Huffington Post 14.11.2016.

Daniel Strauss: Rep. Ellison formally announces run for DNC chair, Politico 14.11.2016.

Christina Wilken: Trump Is Committed To A ‘Strong And Robust’ NATO, Obama Says, Huffington Post 14.11.2016.

Louis Nelson: Howard Dean on DNC chair: ‘This is not something I have to do’, Politico 14.11.2016.

Julia Craven: There May Not Be A Winner In North Carolina’s Governor Race Until After Thanksgiving, Huffington Post 14.11.2016.

Daniel Marans: Hillary Clinton’s Popular Vote Victory Keeps Growing, Huffington Post 12.11.2016.

Steve Holland & Luciana Lopez: Trump packs transition team with loyalists and family, Reuters 12.11.2016.

Lauren Gambino: Resistance and anger: progressives urge Democratic party to stand up and fight, The Guardian 12.11.2016.

Edward Helmore: Anti-Trump protests continue across US as 10,000 march in New York, The Guardian 12.11.2016.

Sam Thielman: Trump’s conflicts of interest take White House into uncharted territory, The Guardian 12.11.2016.

Donald Trump: Donald Trump appears to soften on Obamacare and Clinton emails, The Guardian 12.11.2016.

#Calexit starts to trend as #notmypresident protests gather steam, (AFP-Jiji, Reuters) Japan Times 11.11.2016.

Ted Rall: Rise of the anti-Trump Left, Japan Times 11.11.2016.

Douglas Gillison: Cacophony of lawsuits to follow Trump into White House, AFP 11.11.2016.

Ryan Grim: New Pre-Election Poll Suggests Bernie Sanders Could Have Trounced Donald Trump, Huffington Post 11.11.2016.

Chris D’Angelo: Michael Moore Predicts Donald Trump Won’t Last The Full 4 Years, Huffington Post 11.11.2016.

Bernie Sanders: Where the Democrats Go From Here, New York Times 11.11.2016.

Adam Cancryn: Trump could preserve parts of Obamacare, Politico 11.11.2016.

Michael Kruse: ‘He Was Surprised as Anyone’, Politico 11.11.2016.

Trump Kids To Run Business While On Transition Team, (Reuters) Huffington Post 11.11.2016.

Andrew Restuccia, Isaac Arnsdorf & Nancy Cook : Insurgent Trump taps GOP insiders, lobbyists for transition, Politico 11.11.2016.

Christiano Lima: Warren: Ellison would make a ‘terrific’ DNC chair, Politico 11.11.2016.

Gabriel Debendetti: Fight erupts among Democrats for control of party in crisis, Politico 11.11.2016.

Daniel Strauss: Sanders backs Ellison for DNC chairman, Politico 11.11.2016.

Kenneth P. Vogel & Ben Schreckinger: Trump team’s revenge, Politico 11.11.2016.

Glenn Trush & Louis Nelson: Pence to take over Trump’s transition effort from Christie, Politico 11.11.2016.

Heather Caygle & John Bresnahan: Democratic women call on Pelosi to stay on as leader, Politico 11.11.2016.

Kathryn A. Wolfe & Lauren Gardner: Conservatives vs. Trump’s infrastructure plan, Politico 11.11.2016.

Cora Lewis: Congress, White House Say The Trans-Pacific Partnership Is Dead, BuzzFeed 11.11.2016.

Tarini Parti & Lissandra Villa: The Democrats’ Dilemma: Work With Trump Or Obstruct, BuzzFeed 10.11.2016.

Sanders won’t rule out 2020 White House run as Democrats grope to regroup, (AP) Japan Times 10.11.2016.

Amanda Terkel: Donald Trump’s Proposed Cabinet Would Bring Some Fringe Figures In From The Cold, Huffington Post 10.11.2016.

Steven Shepard: Pollsters tackle what went wrong, Politico 10.11.2016.

Eric Posner: Are There Limits to Trump’s Power? New York Times 10.11.2016.

Adam Behsudi & Nancy Cook: Trump will quit TPP in first days, Politico 10.11.2016.

Aaron Rupar: Trump fills the swamp with more lobbyists, Think Progress 10.11.2016.

Alan Feuer: Rudy Giuliani, America’s Mayor, Rolls the Dice, New York Times 10.11.2016.

Eric Lipton: With Trump’s Election, a Bonanza for Washington Lobbyists, New York Times 10.11.2016.

Louis Nelson: White House: Obama still thinks Trump ‘unfit’ for the presidency, Politico 10.11.2016.

Tom Philips et al.: ‘An epochal change’: what a Trump presidency means for the Asia Pacific region, The Guardian 10.11.2016.

Bill Schneider: For many, toppling the status quo mattered most, (Reuters) Japan Times 10.11.2016.

Ed Kilgore: The End of the Clinton Era of Democratic Politics, New York Magazine 10.11.2016.

Gabriel Debenedetti and Madeline Conway: Warren offers Democrats path forward in Trump era, Politico 10.11.2016.

Carolyn Korman: Zephyr Teachout’s Loss and the Fight Against Dark Money, The New Yorker 10.11.2016.

David Ignatius: Donald Trump is the American Machiavelli, Washington Post 10.11.2016.

Chris Cillizza: The 13 most amazing findings in the 2016 exit poll, Washington Post 10.11.2016.

John Wagner: Keith Ellison, Howard Dean offered as possible DNC chairs as Democrats seek to regroup, Washington Post 10.11.2016.

Jesse Singal: Steve Bannon Might Be Donald Trump’s Chief of Staff, New York Magazine 10.11.2016.

Vinson Cunningham: Two Americas in One Photograph, The New Yorker 10.11.2016.

Protesters set fires, vandalize businesses as anger over Trump win explodes in several U.S. cities, (AP/Reuters) Japan Times 10.11.2016.

Brian Beutler: Donald Trump and the Evil of Banality, New Republic 10.11.2016.

Edward-Isaac Dovere: Obama meets his nemesis, Politico 10.11.2016.

Trump presidency puts Iran nuclear deal on shaky ground, (Reuters) Japan Times 10.11.2016.

Eric Johnston: TPP appears dead with Trump heading to White House, Japan Times 10.11.2016.

Henry Hoening: Abenomics hits new hurdle as Trump win roils outlook, (Bloomberg) Japan Times 10.11.2016.

Julia Edwards Ainsley: House Republicans test Trump on his U.S.-Mexico wall, Reuters 10.11.2016.

YeIan Simpson & Gina Cherelus: In second day of anti-Trump protests, civil rights a top concern, Reuters 10.11.2016.

Steve Holland & Jeff Mason: Trump and Obama set campaign rancor aside with White House meeting, Reuters 10.11.2016.

Anne Karni: Clinton aides blame loss on everything but themselves, Politico 10.11.2016.

Lisa Lambert: Liberal Warren throws down gauntlet to President-elect Trump, Reuters 10.11.2016.

Yeganeh Torbati & Phil Stewart: Trump could easily erase much of Obama’s foreign policy legacy, Reuters 10.11.2016.

Peter Eisler: How Hillary Clinton’s white voters melted away, Reuters 10.11.2016.

Julie Hirschfield Davis: Trump and Obama Hold Cordial 90-Minute Meeting in Oval Office, New York Times 10.11.2016.

Nate Silver: What A Difference 2 Percentage Points Makes, FiveThirtyEight 09.11.2016.

Claire Malone: Clinton Couldn’t Win Over White Women, FiveThirtyEight 09.11.2016.

Borzopu Daragahi: No One Knows What Trump Will Mean For The Middle East – Not Even Trump, BuzzFeed 09.11.2016.

David Corn: Hate Trumps History: A Reality TV Star Wins the White House in a Broken America, Mother Jones 09.11.2016.

Josh Gerstein: President-elect Trump due to appear in court at trial starting later this month, Politico 09.11.2016.

David Remnick: An American Tragedy, The New Yorker 09.11.2016.

Josh Gerstein: President-elect Trump due to appear in court at trial starting later this month, Politico 09.11.2016.

Sarah MacManus: German Chancellor Angela Merkel Issues CHILLING Warning To Donald Trump, Bipartisan Report 09.11.2016.

David Moye: Bernie Sanders Willing To Work With Trump (But There’s A Big If), Huffington Post 09.11.2016.

John Cassidy: How Donald Trump Became President-Elect, The New Yorker 09.11.2016.

Will Oremus: Don’t Move to Canada, Liberals. Move to a Swing State, Slate 09.11.2016.

Evan Osnos: Trump’s America, Hiding in Plain Sight, The New Yorker 09.11.2016.

Doug Palmer: Analysts: No hope for TPP after Trump win, Politico 09.11.2016.

Karen Freifeld & Anthony Lin: Donald Trump Heads To Court For Trump University Lawsuit On Heels Of Election, (Reuters) Huffington Post 09.11.2016.

Eli Stokols: Can Trump actually govern? Politico 09.11.2016.

Ben Mathis-Lilley: You Did This, America: Sarah Palin Being Considered for Cabinet, Slate 09.11.2016.

Jim Newell: The Democratic Party Establishment Is Finished, Slate 09.11.2016.

Nancy Cook and Andrew Restuccia: Meet Trump’s Cabinet-in-waiting, Politico 09.11.2016.

Jonathan Cohn: ‘Millions To Lose Insurance,’ And Other Likely Headlines From The Trump Presidency, Huffington Post 09.11.2016.

Mark Landler & Julie Hirschfield Davis: Obama Calls for Unity, but Signature Acts Remain in Jeopardy, New York Times 09.11.2016.

David E. Sanger, Maggie Haberman & Binyamin Applebaum: World Is About to Find Out What Donald Trump Really Believes, New York Times 09.11.2016.

Ian Millhiser: Why America failed, Think Progress 09.11.2016.

Gabriel Debenedetti: Democratic Party in crisis, Politico 09.11.2016.

Rachel Bade & Jake Sherman: Can Paul Ryan survive? Politico 09.11.2016.

Peter Baker: Donald Trump’s Victory Promises to Upend the International Order, New York Times 09.11.2016.

Elliot Hannon: Trump’s Call to Ban Muslims From U.S. Quietly Scrubbed From Campaign Website After Election, Slate 09.11.2016.

Amy Chozick: Hillary Clinton’s Expectations, and Her Ultimate Campaign Missteps, New York Times 09.11.2016.

Reihan Salam: Trump Unbound, Slate 09.11.2016.

James West: Stephen Colbert’s Election Night Finale Was Poignant and Deeply Heartbreaking, Mother Jones 09.11.2016.

David Folkenflik: Trump Won. The Media Lost. What Next? NPR 09.11.2016.

Jonathan Freedland: The US has elected its most dangerous leader. We all have plenty to fear, The Guardian 09.11.2016.

‘The World Is Crumbling in Front of Our Eyes’, Der Spiegel 09.11.2016.

Oliver Laughland et al.: What will President Donald Trump do? Predicting his policy agenda, The Guardian 09.11.2016.

The Guardian view on President-elect Donald Trump: a dark day for the world, (leder) The Guardian 09.11.2016.

Sam Stein: America Has Done What Seemed Unthinkable. Donald Trump Is The Next President, Huffington Post 09.11.2016.

Olivia Solon: Silicon Valley investors call for California to secede from the US after Trump win, The Guardian 09.11.2016.

Clare Jeffery: Don’t Mourn, Fight Like Hell, Mother Jones 09.11.2016.

Matt Flegenhamer & Michael Barbaro: Donald Trump Is Elected President in Stunning Repudiation of the Establishment, New York Times 09.11.2016.

Sam Levine: CNN’s Van Jones Perfectly Explains The Pain Of A Donald Trump Victory, Huffington Post 09.11.2016.

Donald Trump’s Revolt, (leder) New York Times 09.11.2016.

Ben Mathis-Lilley: You Did This, America: Sarah Palin Being Considered for Cabinet, Slate 09.11.2016.

Kim Bellware: Billy Bush Was Fired After ‘Access Hollywood’ Assault Talk, But Trump Gets To Become President, Huffington Post 09.11.2016.

Paige Lavender: Ex-KKK Leader David Duke Celebrates Donald Trump’s Election Night, Huffington Post 09.11.2016.

Edward Isaac-Dovere: Obama reeling from gut punch of Trump win, Politico 09.11.2016.

Ned Resnikoff: America chose the unthinkable path, Think Progress 09.11.2016.

Willa Frej: World Leaders React To News That Donald Trump Will Be Next U.S. President, Huffington Post 09.11.2016.

Being American in the Trump Years, (leder) New York Times 09.11.2016.

Jennie Capó Crucet: My Trump Voting Family, New York Times 09.11.2016.

Peter Dreier: Mourn. Then Organize, Huffington Post 09.11.2016.

Josh Israel: What Trump promised America, specifically, Think Progress 09.11.2016.

Michael Barbaro: How Did the Media – How Did We – Get This Wrong? New York Times 09.11.2016.

Marissa Wenzke: Rise up: America’s students stage school walkouts following Trump victory, Mashable 09.11.2016.

Timothy Cama: Coal stocks soar after Trump win, The Hill 09.11.2016.

Lisa Ryan: Rachel Maddow Is Enraged That People Voted for Candidates They Knew Couldn’t Win, Slate 09.11.2016.

Jeremy Stahl: Obama Takes Long View of History, Offers Hope That Trump Will Respect Democracy, Slate 09.11.2016.

Christina Caterucci: Hillary Clinton’s Concession Speech Was a Model of Grace Under Unimaginable Circumstances, Slate 09.11.2016.

Jamiles Lartey: Hillary Clinton is set to win the popular vote despite losing the presidential race, The Guardian 09.11.2016.

Chris Taylor: The 5 stages of Trump grief: How to go through them as fast as possible, Mashable 09.11.2016.

Nicole Gallucci: Distraught Hillary supporters refuse to give up on their candidate, Mashable 09.11.2016.

Marissa Wenzke: Clinton’s election night party, Mashable 09.11.2016.

Ryan Sedmark: Donald Trump’s first speech as president-elect is surprisingly tame AF, Mashable 09.11.2016.

Nolan Mccaskill: Trump and Obama expected to meet on Thursday, Politico 09.11.2016.

Elise Foley: Barack Obama Begins To Hand Over The Reins To Donald Trump, Huffington Post 09.11.2016.

Benjain Wallace-Wells: Hillary Clinton’s Powerful Concession, The New Yorker 09.11.2016.

Kanyakrit Vongkiatkajorn: Here’s Donald Trump’s Victory Speech, Mother Jones 09.11.2016.

Kenneth P. Vogel & Alex Isenstadt: How did everyone get it so wrong? Politico 09.11.2016.

Jon Henley: White and wealthy voters gave victory to Donald Trump, exit polls show, The Guardian 09.11.2016.

L.V. Anderson: White Women Sold Out the Sisterhood and the World by Voting for Trump, Slate 09.11.2016.

Will Oremus: More Americans Voted for Hillary Clinton Than Donald Trump, Slate 09.11.2016.

Nathalie Jackson & Ariel Edwards-Levy: Pollsters And Forecasters Had A Rough Night, Huffington Post 09.11.2016.

John Bresnahan & Heather Caygle: Democrats move through ‘stages of grief’ on Trump, Politico 09.11.2016.

Nathan Heller: A Dark Night at the Javits Center, The New Yorker 09.11.2016.

Steven Shepard: How could the polling be so wrong? Politico 09.11.2016.

Shane Goldmacher: Clinton suffers devastating loss to Trump, Politico 09.11.2016.

Steven Shepard et al.: Exit polls reveal deeply divided country, Politico 09.11.2016.

William Saletan: Trump’s Voters Don’t Support Deportation, Slate 09.11.2016.

Burgess Everett: Ayotte concedes to Hassan in New Hampshire, Politico 09.11.2016.

Hillary Clinton Has Conceded, Mother Jones 09.11.2016.

Emily Tale: An Indian-American Woman Was Just Elected To The U.S. House For The First Time, Huffington Post 09.11.2016.

Glenn Trush: Five takeaways from an unthinkable night, Politico 09.11.2016.

Burgess Everett, Kevin Robillard and Seung Min Kim: How Democrats blew the Senate majority they knew was theirs, Politico 09.11.2016.

Russ Choma: Democrats Fail to Take Senate, Mother Jones 09.11.2016.

Marc Caputo & Kyle Cheney: How Trump won Florida, Politico 09.11.2016.

Michael McAuliff: John McCain Survives To Win 6th Senate Term, Huffington Post 09.11.2016.

Zach Carter: Marco Rubio Survives In Florida Senate Race, Huffington Post 09.11.2016.

Mollie Reilly: California Just Got Even Tougher On Guns, Huffington Post 09.11.2016.

James Poniewozik: A Rudderless Night, as News Networks Struggle With a Surprise Victory, New York Times 09.11.2016.

Alana Horowitz Satlin: Times Square Falls Eerily Silent In The Face Of Trump’s Election Night Wins, Huffington Post 09.11.2016.

Natasha Geiling: Washington state rejects carbon tax, Think Progress 09.11.2016.

Alana Horowitz Satlin: Clinton Delays Concession Speech As Trump Seizes Victory, Huffington Post 09.11.2016.

Sarah Wheaton: Axelrod: Election a ‘primal scream’, Politico 09.11.2016.

Michael McAuliff: Republicans Hold The U.S. Senate, Huffington Post 09.11.2016.

Alexander Burns: Donald Trump Won. Now What? New York Times 09.11.2016.

Matt Ferner & Nick Wing: Well, At Least Marijuana Won Big On Election Night, Huffington Post 09.11.2016.

Dave Jamieson: The First Latina Senator Ever Is Coming To Washington, Huffington Post 09.11.2016.

Karoun Demirjian: These races will determine whether Republicans hold their Senate majority, Washington Post 08.11.2016.

Laura Wagner: That Voting Machine Problem in Utah That Upset Trump? It Was a Copy-Paste Error, Slate 08.11.2016.

Paul Blumenthal: Democrats Could Win More Than A Dozen State Legislative Chambers On Election Night, Huffington Post 08.11.2016.

Sjukong Hong: Trump is already moving to delegitimize the election, Salon 08.11.2016.

Josh Vorhees: Despite Clinton’s Big Lead in Philadelphia, the Race in Pennsylvania Remains Close, Slate 08.11.2016.

Kyle Cheney: Cliffhanger for Clinton in the Rust Belt, Politico 08.11.2016.

Jesselyn Cook: The Canadian Immigration Site Actually Crashed On U.S. Election Night, Huffington Post 08.11.2016.

Isaac Arnsdorf & Darren Samuelsohn: Trump loses round in legal fight over Nevada county early voting extension, Politico 08.11.2016.

Ryan Kornowsky: Voters in east Philadelphia endured hours-long lines to the ballot, Think Progress 09.11.2016.

Marc Caputo: Florida Democrats hold 90,000 early vote lead, but will it carry Clinton to White House? Politico 08.11.2016.

Nolan D. Mccaskill: Trump still won’t commit to accepting election results, Politico 08.11.2016.

Kyle Cheney & Katie Glueck: Record-breaking early voting fuels Democratic optimism, Politico 08.11.2016.

Mark Berrman: California, Nebraska could abandon the death penalty today, Washington Post 08.11.2016.

Matt Ferner: 9 States Are Voting On Marijuana On Election Day. Here’s Where They Stand Right Now, Huffington Post 08.11.2016.

Josh Levin: Estimated Turnout in Florida Has Already Exceeded 2012 Turnout, Slate 08.11.2016.

Steven Shepard: Democratic insiders near-certain of Clinton win, Politico 08.11.2016.

Jason Cherkis: Former Bernie Supporters Canvass For Clinton In Critical Philly Suburbs, Huffington Post 08.11.2016.

Kirk Ross: Missing voter registrations reported in North Carolina, Washington Post 08.11.2016.

Alana Horowitz Satlin: Donald Trump Ends His Campaign By Getting Booed While Voting For Himself, Huffington Post 08.11.2016.

Jim Newell: Hello! It’s Election Day! Here Are the States That Matter Most, Slate 08.11.2016.

Clinton wins Dixville Notch, Politico 08.11.2016.

Jim Newell: Is This the Campaign Hillary Clinton Wanted? Slate 08.11.2016.

Jamie Weinstein: This election was a great opportunity for Republicans. Instead, the GOP lies broken, The Guardian 08.11.2016.

Lily Workneh: This Election Has Completely Debunked The Myth Of A ‘Post Racial’ America, Huffington Post 08.11.2016.

Sabrina Imbler: Tim Kaine says a Dakota Access reroute would be “the right thing to do.”, Grist 08.11.2016.

Jeet Heer: Today Is Not a Day for Celebration, New Republic 08.11.2016.

Brian Beutler: Shame on Us, the American Media, New Republic 08.11.2016.

David Nakamura: A final push on Decision Day: Obama is not on the ballot, but his legacy is, Washington Post 08.11.2016.

Graham Vyse: The Truth About Hillary Clinton, New Republic 08.11.2016.

 

 

Share