Trumps klimapolitik i støbeskeen

19. november 2016

Det amerikanske valg er afgjort, og Donald Trump er i disse dage ved at gøre klar til at kunne rykke ind i Det Hvide Hus 20. januar. Det er ikke så meget flyttekasser, det drejer sig om, som at finde bemandingen til de kommende fire års administration. For i USA er det præsidenten, som stiller med ministrene og en lang række af statsadministrationens topembedsmænd.

Det er også i denne fase, at han skal forberede en række policies, ikke mindst i forhold til det, han har lovet at ville gøre inden for de første hundrede dage som præsident. Det er et gyseligt attentat på den amerikanske multikulturelle velfærdsstat, som han har i tankerne. Jeg vil i dette blog-indlæg ikke komme ind på hele viften af uhyrligheder, men søge at klargøre, hvad han har i sinde på klima- og miljøområdet.

I løbet af valgkampen har han lovet, at han vil afvikle Paris-aftalen eller trække USA ud af den. Han har lovet at ville skrotte Obamas klimaindsats, herunder den Clean Power Plan, som var rygraden i Obamas klimaindsats, som hvis alt blev implementeret ville føre USA på kurs af en 26-28% CO2-reduktion i 2025 set i forhold til 2005.  Han har lovet at fjerne alle hindringer for den fossile udvinding og al støtte til vedvarende energi. Keystone XL-rørledningen, som endte med at blive opgivet efter fire års kamp, vil han søge at få igangsat, ligesom han har lovet af få gang i de amerikanske kulminer.

Vi ved endnu ikke hvor meget af dette, han ender med at søge at realisere. Han har allerede på en lang række områder trukket i land i forhold til nogle af de mere absurde projekter. Men Trump er begynder som politiker, så det vil i høj grad afhænge af de mennesker, som han knytter til sig i administrationen. Og det tegner ikke godt. Selvom de fleste udpegelser endnu ikke er faldet endeligt på plads, så peger kandidatlisten i retningen af, at de mennesker, som kommer til i de kommende fire år at tegne USAs klima- og energipolitik, er oliemilliardærer og klimafornægtere.

Selv hvis Trump søger at at effektuere hele dette program, så tyder meget på, at det ikke kommer til at gå sådan. For udviklingen i løbet af de seneste otte år under Obama er i USA nået dertil, at kullene er på vej ud, og at fracking-gassen og de vedvarende energikilder er billigere end kullene.

Disse grafer stammer fra en artikel i dagens New York Times. De viser med al tydelighed, hvordan beskæftigelsen i kulminerne har været i tilbagegang siden 1980, mens kulkraftens andel af det samlede energiforbrug har været faldende, om end andelen fra 1970 til 1984 var stigende. Det er også værd at bemærke, at andelen i årene 1984 til 2008 var stort set konstant, samtidig med at beskæftigelsen faldt fra omkring 200.000 til omkring 80.000. Så det er ikke kun forbruget af kul, som er faldende. Der er samtidig tale om, at ny teknologi i stor udstrækning mindsker beskæftigelsen i kulminerne.

Hvis Trump i de kommende år skal gøre kullene konkurrencedygtige, må denne rationalisering nødvendigvis fortsætte. Selv hvis han får mere gang i kulminerne, vil beskæftigelsen derfor sandsynligvis fortsætte med at falde. Og han kan ikke bare skrue yderligere op for produktionen, for de amerikanske kul kan ikke klare sig i konkurrencen med kul fra Østen. Trump står derfor til at måtte skuffe de mange vælgere, han har lovet at de kommer til at knokle røven ud af bukserne i kulminerne.

Samtidig er størstedelen af USAs klimaindsats knyttet til byer, stater og virksomheder, så der er grænser for, hvor destruktiv Trump kan være på det føderale plan. Og selvom han ender med at skrotte den Clean Power Plan, som de enkelte stater lige nu er ved at udarbejde klimaplaner i forhold til, så vil mange stater sandsynligvis endda gennemføre omstillingen, fordi der også er økonomisk fornuft deri.

En stat som Californien har igennem mange år kørt sin egen klimapolitik og har væsentligt strammere klimamålsætning end det samlede USAs, i 2030 at nå 40% under 1990-niveau. California har sin egen CO2-kvoteordning, ligesom en gruppe tater i det nordøstlige USA har indført en fælles kvoteordning. Så i alt mere end 30% af USAs økonomi er i dag underlagt CO2-regulering. Her under COP22 i Marrakech har man kunnet høre en række ledere fra statsniveau forsikre verden, at uanset hvad Trump måtte ende med at gøre, så står deres stater urokkelige i klimaindsatsen.

Foreløbig 129 større amerikanske byer har udviklet klimaplaner tilsvarende Københavns, hvor man inden for en relativt kort årrække søger at bringe byernes udledninger i nul. Byerne  står for 75% af de samlede udledninger, så her er tale om en endog meget vigtig faktor. Desværre har byernes klimaindsats endnu kun set på udledningerne fra byen som teknisk system. Den meget store del af udledningerne, som kommer fra indbyggernes forbrug, falder endnu udenfor. Men man kunne passende lave en indsats for, at byerne fremover forstod deres udledninger mere systemisk som den samlede påvirkning af byen som organisme.

Stadig flere virksomheder har en meget stærk klima- og miljøprofil. Dels af god vilje, dels efter pres fra aktionærer og brugergrupper. Mange af de store amerikanske virksomheder har derfor lavet planer for, hvordan deres produktion kan udvikles, så den passer med Paris-aftalen. Og man så allerede en uge efter valget af Trump mere end 300 virksomheder via siden lowcarbonusa.org i stærke vendinger opfordre den kommende administration til, at USA forblev i Paris-aftalen.

Så der er grænser for, hvor meget Trump kan ødelægge. Carl Pope, tidligere leder af Sierra Club, siger da også, at det ikke så meget er det som Trump vil gøre, som er katastrofalt, men alt det han ikke vil gøre, fordi han ikke har noget klimaperspektiv og som det ser ud nu heller ikke formår at samle mennesker i sin administration, som forstår klimaudfordringen.

De kommende uger må derfor vise, hvad Trump ender med at gøre, og hvad han overhovedet kan gøre. Mange af de mennesker, som har bakket op om Obamas klimaindsats, vil gøre alt, hvad de kan for politisk at bremse ham. Det meste lader sig ikke bare rydde af vejen med et pennestrøg, men vil indebære årelange processer ved de amerikanske domstole. Klima- og miljøbevægelsen er klar til at kæmpe og demonstrere – og stærkere end nogensinde.

Paris-aftalen blev forsøgsvis lavet sådan, at det ville tage fire år at trække et land ud af den, når først den var trådt i kraft. Det skete her 4. november, en måned efter at mindst 55 lande med mindst 55% af verdens samlede udledninger havde ratificeret. Der er nu opbakning fra 111 lande med mere end 75% af verdens udledninger. Så selv uden USA, som står for 16% af verdens udledninger, er den ene realitet.

Samtidig er der en positiv stemning overfor sol- og vindenergi langt ind i de republikanske vælgere. Så hvis Trump farer for brutalt frem, vil han risikere protester fra egne rækker. COP22 i Marrakech hvor alle verdens lande har været to uger samlet til klimakonference, har også i endog meget høj grad demonstreret verdens enhed. Ingen lande har sagt, at hvis Trump og amerikanerne løber, så gør vi det også. Tværtimod har Trump om noget styrket fællesskabet om, at klimaindsatsen er noget vi gør sammen. Og Trump står til at blive en særdeles upopulær leder i verdenssamfundet, som igen og igen, uanset hvilken sammen hæng han stiller op i, vil møde spørgsmålet, hvad med den amerikanske klimaindsats? Han står til at blive den eneste statsleder i verden, som ikke anerkender menneskeskabte klimaforandringer.

Et ikke usandsynligt scenario vil derfor være, at Trump ender med at lade USA forblive med i Paris-aftalen, men i praksis ikke gør ret meget af det, som Obama i den forbindelse har lovet, at USA vil gøre mellem 2020-30.

Men vi ved endnu, hvad han ender med at gøre – eller ender med at forsøge sig med. Kun at skrotningen af Obamas klimaindsats og udtrækningen af Paris-aftalen stod prominent på listen over, hvad han ville gøre i de første hundrede dage, men at han har fjernet denne liste fra sin kampagneside.

I dette indlæg vil jeg i den kommende tid forsøge at følge udviklingen af Trumps klimapolitik med opdateringer efterhånden som der kommer yderligere tegn på, hvad vi har i vente. Jeg har samlet links til belysningen af Trumps klimapolitik i det meste af et år, så der er herunder en ganske omfattende link-samling.

Afsluttende er det værd at huske på denne helsides annonce, som Trump i 2009 var med til at indrykke i New York Times:

Her er Donald Trump og hans forretningsdrivende børn medunderskrivere af en stærk og indtrængende opfordring til Obama om at iværksætte en national og global klimaindsats, som han nu har lovet at skrotte.

Måske han blot har allieret sig med de forkerte. Måske er der inde under Trumps mange eskapader et lille hjørne af ham, som udmærket ved, at klimaforandringerne er en alvorlig trussel, og at der ikke er nogen vej uden om i fællesskab at gøre noget ved dem.

Det giver i hvert fald håb om, at de mange statsledere, som lige nu søger at tale ham til fornuft, pludselig finder en åbning. For i det mindste forretningsmanden Trump burde kunne se det kolossale forretningspotentiale, der for USA ligger i at være førende i klimaomstillingen. Og med hans Kinaperspektiv burde han kunne se, at han måske lige nu er ved at overdrage det globale lederskab på klimafronten til Kina.

Se øvrige blog-indlæg om det amerikanske valg 2016: Obamas endelige nej til Keystone XL på trapperneHillarys klima, Koch-brødrene – forbrydelse mod menneskeheden?Bernies klimaWall Street Journals klimafornægtelse italesatDonalds klimaDemokraternes konvent i PhiladelphiaDen amerikanske valgkamps klimatavshed,  FBIs October Surprise og Utopi vs. dystopi – USA på valg.

Update 20.11. – I en  artikel på Politico, som søger at give en oversigt over hvilke områder, der allerede nu er dialog mellem Kongressen og Trumps administration i Det Hvide Hus, om at tilbagerulle, figurerer hverken Paris-aftalen eller EPAs Clean Power Plan. Det betyder udtrykkeligt ikke, at det ikke vil finde sted, for der er i artiklen kun fremdraget eksempler, på, hvad man hurtigt ønsker at tilbagerulle. Men det er måske omvendt et billede på, at det i mange tilfælde kræver langt mere end et pennestrøg at nulstille en lovgivning.

Obama har selv for nylig sagt, at Trump måske ville være i stand til at tilbagerulle 20% af hvad han havde opnået.

På sidstedagen for klimatopmødet i Marrakech (18.11.) sendte Obama klimaforhandlerne en tiltrængt opmuntring ved at indføre den regel, at der i de næste fem år ikke ville kunne etableres nye boringer efter gas og olie i den amerikanske del af det arktiske område. Det er der megen logik i, og olie- og gasselskaberne vil med det nuværende prisniveau alligevel lede efter nye forekomster på lokaliteter, hvor produktionsomkostningerne vil være mindre. Shell opgav i 2015 at bore nord for Alaska efter at have investeret store summer i udstyr, som viste sig ikke at fungere, og med de nuværende oliepriser er der ikke råd til den slags eventyr.

Som man kan se af kortet herover, blev der allerede fra 2012 lukket ned for eftersøgning langs øst- og vestkysten. På den led indskrænker man udvindingen på havet til at kunne foregå syd og vest for Alaska samt i de centrale og vestlige dele af Den Mexicanske Gulf. Her skræmmer sporene stadig efter eksplosionen på Deepwater Horizon olieboreplatformen i 2010.  Hvor BP endte med at skulle betale 20,8 mia. $ i erstatning.

Umiddelbart kunne det ligne en af de bestemmelser, som Trump kunne omgøre med et pennestrøg, men Phil McKenna skriver på InsideClimate News, at denne beslutning sandsynligvis vil være meget langsommelig for Trump at ændre.

Det kunne også ligne symbolpolitik – en måde at tydeliggøre, hvad Trump stod for, hvis han formastede sig til at ændre afgørelsen. Men det synes dog ikke at være tilfældet, for den nuværende plan har været mere end to år under vejs. Og umiddelbart kan den kun tilbagerulles ved at lave en ny plan, hvor der vil være masser af mulige forsinkelser. Samtidig har gas- og olieselskaberne rigeligt at bore i på steder, hvor udgifterne er lavere.

.
Update 21.11. – Dette har strengt taget ikke noget med Trump og klimaet at gøre, men er endda et fantastisk øjebliksbillede. SNL, ‘Saturday Night Live’, som mange gange i dette efterår har givet deres bud på valgkampen mellem Hillary Clinton og Donald Trump, lavede i lørdags denne sketch fra Trumps forberedelser til Det Hvide Hus. Det er grænse-ondskabsfuldt, men tager Trump lige på kornet. For sandsynligvis har der aldrig nogensinde før i USAs historie været noget menneske på vej ind i Det Hvide Hus, som er så lidt egnet til at blive præsident, eller har været så lidt forberedt.

Trump er tydeligvis hyper-forfængelig med sit image, og han har efterfølgende været ude på Twitter at rakke SNL ned. Hvis ikke han bliver bedre til ikke at reagere på den slags, så vil han i de kommende år blive kørt alvorligt rundt i manegen. For hvor han i virkelighedens verden har kunnet betale sig fra konfrontationer, så er en del af det politiske livs vilkår, at alt står til diskussion.

New York Times har lavet en oversigt over, hvor vanskeligt det i praksis vil være at gennemføre en tilbagerulning for de forskellige love, som Trump igennem det sidste års tid har sagt, at han vil tilbagerulle: How Hard (or Easy) It Will Be for Trump to Fulfill His 100-Day Plan. Jeg vender tilbage, når jeg har fået kigget lidt nærmere på den.

Det amerikanske online miljønyhedssite EcoWatch har lanceret en TrumpWatch.

Update 22.11. – Ovenpå en i perioder meget aggressiv valgkamp har Trump tydeligvis ikke den store tillid til pressen. Siden valgdagen har han så godt som ikke meddelt sig, og hvor man normalt bruger nye udpegelser som anledning til at står frem og lave en lille introduktion, har han blot indtil nu sendt en mail.

I forgårs kaldte han repræsentanter for de store nyhednetværk til møde. I stedet for at søge at glatte ud og finde ny fælles forståelse, skældte han ifølge en række kilder hæder og ære fra. Men hvad skal pressen gøre, når en opgørelse viser, at der er unøjagtigheder eller usandheder i mere end 70% af Trumps udsagn? (Hillary lå i samme opgørelse på 28%). Pressens opgave er andet end at være mikrofonholder for en hvilken som helst påstand.

Nå, men det korte af det lange er, at Trump i går aftes i stedet for at afholde et pressemøde og give pressen lov til at stille uddybende spørgsmål udsendte en kort YouTube-video.  Efter indledende at sige, at det går godt med forberedelserne til Det Hvide Hus, går han over til at give et rids af, hvilke inititativer han har bedt sin stab om at forberede, som kan iværksættes fra den første dag.

“I will cancel job-killing restrictions on the production of American energy, including shale energy and clean coal, creating many millions of high-paying jobs,” siger Trump på videoen. “That’s what we want, that’s what we’ve been waiting for.”

Det er hvad han siger derom – i det mindste er der tale om fulde sætninger. Den første sætning er givet en henvisning til Obamas Clean Power Plan. Mens den anden sætning måske havde været mere sanddruelig, hvis han havde sagt: ” That’s what the coal, oil & gass industry want, that’s what we’ve been paying for.” For en nylig EPIC-undersøgelse viste, at otte af ti amerikanere støtter en eller anden gad af CO2-reduktioner, selv blandt republikanere er tallet 65%. Men det tyder på, at han regner med at kunne lave i det mindste begyndende tilbagerulning af det amerikanske miljøagentur EPAs lovgivning. Sandsynligvis vil det dog ikke kunne effektueres prompte, men vil gå direkte til domstolene. For EPA har iværksat denne regulering for at sikre amerikanerne et rent miljø, som det er EPAs opgave.

Trump synes helt ude af trit med, at der er masser af jobs i den grønne energisektor, sandsynligvis samlet set flere end hvis man søger at skaffe energien gennem fossile brændsler. Men logik og analyse er ikke mandens spidskompetencer, og den grønne sektor har ikke på samme måde ydet til Trumps kampagne.

I 2015 var der omkring 66.000, som var beskæftigede med kuludvindingen. Det er 20.000 mindre end i 2008 (som var et højdepunkt), og det forventes ifølge AP, at beskæftigelsen i år falder med yderligere 10.000. Men det skal ses i lyset af, at der alene i Texas er etableret 25.000 nye jobs i vindmølleindustrien, og at den samlede beskæftigelse i 2015 steg med 21% i forhold til året inden og nåede 88.000. Jobs i forbindelse med solenergi steg tilsvarende i 2015 med 22% i forhold til året inden, og nåede  209.000 beskæftigede. I 2015 var der således 4,5 ansatte i sol- og vind-industrien for hver ansat i kulindustrien. Brydning af kul er ikke rentabel, og frem for at sætte klodens og amerikanernes helbred på spil ved at subsidere brydning af flere kul burde Trump indse, hvad han er ope imod og istedet sikre kulminearbejderne omskoling til mere lukrative jobs i den grønne industri.

AP skriver, at ejerne af mere end 200 kulminer, næsten halvdelen af USA miner, ifølge Ann Hitt, som leder Sierra Clubs anti-kul-kampagne, forventer at lukke inden 2025. Og det er meget usandsynligt, at denne trend vil vende, da gas, sol og vind til stadighed bliver billigere.

Huffington Post citerer grundlæggeren af klimabevægelsen 350.org Bill McKibben for at sige, at: “He’s writing his legacy in his first few weeks: ‘The president who thought climate change was a hoax.’”

Tilbagetrækningen fra Paris-aftalen er ikke nævnt overhovedet i Trumps YouTube-video, hvilket kunne tyde på, at der ikke fra dag ét vil komme forsøg på at trække USA ud af Paris-aftalen.

Her ses den mere detaljerede graf fra Chicago Universitys undersøgelse af amerikanernes klimaholdninger. Hvor der blandt demokraterne er 92% som går ind for nogen er stærke tiltag, er det tilsvarende tal for republikanerne 65% og for uafhængige vælgere 79%. I gennemsnit er det ligelede 79% af amerikanske vælgere, som ønsker nogen eller megen klimaindsats.

Samme undersøgelse viser, at Trump heller ikke har nogen stor folkelig opbakning til at trække USA ud af Paris-aftalen. Kun hver fjerde vælger finder at det er en god idé. Selv blandt republikanske vælgere er det kun 40%, som gerne ser USA ude af Paris-aftalen.

Til udfoldelse Steven Groves nu på Trumps transition team:

Samantha Page: The newest addition to the State Department transition team really hates the Paris climate agreement, Think Progress 22.11.2016.

Apropos presseskyhed trådte Trump i dag ind i løvens bur, da han stillede til et 75 min. langt interview med New York Times’ nyhedsafdeling, hvor de medvirkende løbende tweetede fra interviewet. New York Times bragte nærmest real time et udvalg, og man kan se samtlige tweets derfra på Twitter.

Trump har tidligere kaldt New York Times for ‘failing’ og ‘not nice’, selvom avisen nok er bladt de nyhedsorganer som har anstrengt sig mest for at rapportere objektivt fra hans ofte usammenhængende ordstrømme. Trump indledte da også med at sige, at han fandt at han af pressen, herunder New York Times, var blevet behandlet ‘very rough’. I dag rundede han dog af med at betegne avisen som “a world jewel, and I hope that we can all get along”.

Tre tweets er om Trumps klimaperspektiv. I det første spørger Thomas Friedman, om han agter at trække USA ud af Paris-aftalen, og han svarer, at han er ved at se nærmere på det, og at han har et åbent sind derom. Hvilket er noget helt andet end de udgydelser vi har hørt igennem det sidste års tid. Så det er en rigtig god tid for virksomhedsledere og statsledere at blive ved med at fortælle Trump, at han er nødt til at lade USA gøre sin del. Desværre er det så de helt forkerte rådgiver han har omkring sig – bortset fra Obama, som han synes har have endog meget stor tillid til ud fra deres første møde.

Det andet tweet er et spørgsmål, om klimaforandringerne er menneskeskabte? Han svarer undvigende, “I think there is some connectivity. Some, something. It depends on how much.”

Det tredje tweet taler om, hvad det vil koste amerikanske virksomheder. Sandsynligvis er det ikke spørgsmålet om, hvor dyrt det er at lade stå til, men hvor dyrt det er at gennemføre udfasningen af fossile brændsler, og hvor meget det vil få indflydelse på den amerikanske konkurrenceevne. Her behøver han ikke at se længere ned til Californien og de stater i det nordøstlige USA, hvor man er længst med klimaindsatsen. Her har økonomien det meget bedre end i de stater, hvor man søger at holde ved det gamle. Og amerikanske virksomheder bliver slet ikke i stand til at konkurrere, hvis ikke man leverer produkter, som respekterer en ny virkelighed.

Havde han været forhærdet klimafornægter, havde han ikke svaret på den måde. Men han er meget i tvivl, og har igen – desværre – de helt forkerte mennesker omkring sig. Endda giver dagens møde med New York Times en form for håb om, at der er en vej ind til den del af ham (og hans forretningsdrivende børn), som i 2009 på det kraftigste henstillede til Obama: “Please don’t postpone the earth”.

Men som Michael Brune, leder af Sierra Club siger om Trumps seneste klimakommentarer: “Talk is cheap, and no one should believe Donald Trump means this until he acts upon it. We’re waiting for action, and Trump is kidding nobody on climate as he simultaneously stacks his transition team and cabinet with climate science deniers and the dirtiest hacks the fossil fuel industry can offer. Prove it, president-elect. The world is watching.”

Som Alex Shepard skriver på The Republic er det ikke overraskende, at Trump trækker i land i sit møde med New York Times. Og … han kan sige mere eller mindre hvad som helst her, for ingen af hans tilhængere læser New York Times.

Og … uanset hvad, er det voldsomt alarmerende, at en mand med et økonomisk imperium som hans, at en mand, som i halvandet år har forfulgt bestræbelsen at blive leder af verdens største økonomi, at en mand, som er omgivet af virksomheder og virksomhedsejere, der er i fuld gang med at omlægge deres virksomhed til en form, som kan fungere i en post-fossil virkelighed, stadig i dag kan være i tvivl om klimaudfordringens alvorlighed. Det siger noget om hans ligegyldighed i forhold til snart sagt alt andet end at tjene penge, om hans manglende lydhørhed og vilje til at orientere sig i verden og søge råd, hos dem, som virkelig ved.

Trump er her 22.11.2016 sammen med Reince Priebus og Kellyanne Conway til interview med New York Times. I løbet af interviewet giver Trump helt andre signaler om klimaforandringer og klimaproblematikken end han har gjort igennem valgkampen.

Update 23.11. – New York Times har nu publiceret en fuld transskription af interviewet med Trump i går. Det giver klart flere detaljer end de tre tweets i går. Så jeg har tilladt mig at kopiere hele den sekvens ind, hvor han taler om klima og klimaindsats.

Man ser her en Trump, der er mere faldet i med klimafornægtelse. ned de tre tweets umiddelbart indikerer: Det har altid stormet …, misforståelserne om de formastelige IPPC-mails osv. Men også en forretningsmand, som sidder med den falske modsætning, om man har råd til det, når 70.000 amerikanske fremstillingsvirksomheder er lukket.

THOMAS L. FRIEDMAN, opinion columnist: Mr. President-elect, can I ask a question? One of the issues that you actually were very careful not to speak about during the campaign, and haven’t spoken about yet, is one very near and dear to my heart, the whole issue of climate change, the Paris agreement, how you’ll approach it. You own some of the most beautiful links golf courses in the world …

[laughter, cross talk]

TRUMP: [laughing] I read your article. Some will be even better because actually like Doral is a little bit off … so it’ll be perfect. [inaudible] He doesn’t say that. He just says that the ones that are near the water will be gone, but Doral will be in great shape.

[laughter]

FRIEDMAN: But it’s really important to me, and I think to a lot of our readers, to know where you’re going to go with this. I don’t think anyone objects to, you know, doing all forms of energy. But are you going to take America out of the world’s lead of confronting climate change?

TRUMP: I’m looking at it very closely, Tom. I’ll tell you what. I have an open mind to it. We’re going to look very carefully. It’s one issue that’s interesting because there are few things where there’s more division than climate change. You don’t tend to hear this, but there are people on the other side of that issue who are, think, don’t even ¤

SULZBERGER: We do hear it.

FRIEDMAN: I was on ‘Squawk Box’ with Joe Kernen this morning, so I got an earful of it.

[laughter]

TRUMP: Joe is one of them. But a lot of smart people disagree with you. I have a very open mind. And I’m going to study a lot of the things that happened on it and we’re going to look at it very carefully. But I have an open mind.

SULZBERGER: Well, since we’re living on an island, sir, I want to thank you for having an open mind. We saw what these storms are now doing, right? We’ve seen it personally. Straight up.

FRIEDMAN: But you have an open mind on this?

TRUMP: I do have an open mind. And we’ve had storms always, Arthur. ¤

SULZBERGER: Not like this.

TRUMP: You know the hottest day ever was in 1890-something, 98. ¤ You know, you can make lots of cases for different views. ¤ I have a totally open mind.

My uncle was for 35 years a professor at M.I.T. He was a great engineer, scientist. He was a great guy. And he was … a long time ago, he had feelings — this was a long time ago — he had feelings on this subject. It’s a very complex subject. I’m not sure anybody is ever going to really know. ¤ I know we have, they say they have science on one side but then they also have those horrible emails that were sent between the scientists. Where was that, in Geneva or wherever five years ago? Terrible. Where they got caught, you know, so you see that and you say, what’s this all about. I absolutely have an open mind. I will tell you this: Clean air is vitally important. Clean water, crystal clean water is vitally important. Safety is vitally important.

And you know, you mentioned a lot of the courses. I have some great, great, very successful golf courses. I’ve received so many environmental awards for the way I’ve done, you know. I’ve done a tremendous amount of work where I’ve received tremendous numbers. Sometimes I’ll say I’m actually an environmentalist and people will smile in some cases and other people that know me understand that’s true. Open mind.

JAMES BENNET, editorial page editor: When you say an open mind, you mean you’re just not sure whether human activity causes climate change? Do you think human activity is or isn’t connected?

TRUMP: I think right now … well, I think there is some connectivity. There is some, something. It depends on how much. ¤ It also depends on how much it’s going to cost our companies. ¤ You have to understand, our companies are noncompetitive right now.

They’re really largely noncompetitive. ¤ About four weeks ago, I started adding a certain little sentence into a lot of my speeches, that we’ve lost 70,000 factories since W. Bush. 70,000. When I first looked at the number, I said: ‘That must be a typo. It can’t be 70, you can’t have 70,000, you wouldn’t think you have 70,000 factories here.’ And it wasn’t a typo, it’s right. We’ve lost 70,000 factories.

We’re not a competitive nation with other nations anymore. We have to make ourselves competitive. We’re not competitive for a lot of reasons.

That’s becoming more and more of the reason. Because a lot of these countries that we do business with, they make deals with our president, or whoever, and then they don’t adhere to the deals, you know that. And it’s much less expensive for their companies to produce products. So I’m going to be studying that very hard, and I think I have a very big voice in it. And I think my voice is listened to, especially by people that don’t believe in it. And we’ll let you know.

FRIEDMAN: I’d hate to see Royal Aberdeen underwater.

TRUMP: The North Sea, that could be, that’s a good one, right?

Transskriptionen kan læses i sin helhed her. Jeg har sat små ¤ ind steder, hvor Trump refererer til en eller anden grad af klimafornægtelse.

Stadig må man således sige, at der ikke er meget, der tyder på, at Trump ser klimaudfordringen som et reelt påtrængende problem. Og selvom han nu erklærer sig åben overfor problematikken, så tegner alt til, at den gruppe af toprådgivere, han omgiver sig med, er alt andet end åben overfor klimaproblematikken. Og med så megen ubeslutsomhed og usikkerhed fra Trumps side, vil det blive oliemagnater som Harold Hamm og professionelle klimafornægtere som Myron Ebell og Steve Bannon, som kommer til at tegne Trumps klimapolitik.

Thomas L. Friedman, som var med til Trump-interviewet og stillede de indledende spørgsmål om hans klimapolitik skrev efterfølgende på New York Times aftiklen At Lunch, Donald Trump Gives Critics Hope. Heri skriver han afsluttende, at det er tid for moderate republikanere og store virksomhedsprofiler at søge at fange hans opmærksomhed: “For those of us who opposed Trump’s election, it is not time to let down our guard and stop drawing redlines where necessary. But for moderate Republicans and Democratic business leaders, like a Bill Gates, who can gain his ear and respect, and who have made big investments in clean energy, Trump may be – may be – persuadable on some key issues. They need to dive in now and try to pull him toward the center.”

Her til aften langer Joe Romm fra Think Progress kraftigt ud efter New York Times for at lade Trump slippe af sted med en masse løs snak og ikke konfrontere hans klimafornægtelsessynspunkter, som jo er afkræftet i hundredevis af gange. I stedet for at lade sig narre deraf, må man se på, hvad han gør, og hvem han udpeger til de centrale poster. De er alle hardcore klimafornægtere. Romm ser udelukkende retoriske tricks, først et klimafornægtelsessynspunkt (de er alle falske) dernæst umiddelbart udsagnet “I have at totally open mind”. Greg Sargent kalder tilsvarende på Washington Post klimadelen af Trumps interview “deeply alarming”.

John Cassidy stiller på The New Yorker sprøgsmålet, hvorfor Trump gik ind i løvens gav, og hvorfor han i går kaldte den avis han igen og igen har harceleret over, for en juvel? Det er fordi han har brug for New York Times. For nok kan han komme langt med Twitter og Facebook. Men det bliver svært for ham, hvis ikke han har det etablerede medielandskab med. Derfor sagde han også efter indledende at have sagt, at New York Times havde været blandt de mest brutale overfor ham, at “I’d like to turn it around. I think it would make the job I am doing much easier.” Og mod slutningen sagde han efter at have kaldt avisen en juvel,  “And I hope we can all get along.”

Men som John Cassidy afsluttende skriver.  “If we can [get along], it will be because the press hasn’t done its job properly.”

For at komplettere billedet af en vordende Trump-administration på krigsstien overfor den amerikanske klimaindsats, så skriver Oliver Milman i dag på The Guardian, at en af Trumps centrale rådgivere, Bob Walker, nu stiller i udsigt, at NASAs klimaforskningsafdeling nedlægges, og at NASA fremover udelukkende skal koncentrere sig om rumfart. Samtidig står det ifølge Politico klart, at en stor del af opgaven med at finde bemandingen til Trumps administration i Det Hvide Hus (i alt mere end 4.000 mennesker), er outsourced til The Heritage Foundation, som er en af de helt centrale amerikanske klimafornægtelsesinstanser.

.
Denne 5:18 min. video viser Harold Hamm holde tale på det republikanske konvent i Cleveland i juli i år. Hamm har løbende været rådgiver for Trump i energianliggender, og stod det til Hamm, blev alle hindringer for at bore efter olie og gas taget af bordet fra dag ét. Når man ser Hamm argumentere sig frem, er det faktisk ganske uhyggeligt, hvordan han får vendt enhver miljømæssig restriktion til en ødelæggelse af det amerikanske samfund. Klimaforandringer ikke er noget stort problem, siger han under vejs, det er “climate terrorism”.

Harold Hamm har været nævnt som et godt bud på posten som energiminister, og sandsynligvis vil han være den som bliver først spurgt. Der er dog tvivl, om han vil sige ja dertil, eller om han vil foretrække at forblive aktiv i sit Oklahoma gas- og oliefirma Continental, og så fungere som rådgiver for Trump. Men det er hævet over enhver tvivl, at han allerede har formået at sætte et solidt fingerprint på Trumps energipolitik.

Trump synes indstillet på at få folk med direkte erfaringer på deres område, til fadet. Så det ligger lige til højrebenet at sætte en olie- og gasmand som Hamm til at varetage posten som energiminister. Men det åbner alvorlige spørgsmål om interessekonflikter, helt på linje med, hvad Trump allerede har gjort her blot to uger efter hans valg. Han har nået at invitere udenlandske diplomater til at bruge hans hotel i Washington, hans forretningsdrivende datter deltager i møder med den japanske premierminister Shinzo Abe. Og Trump har foreløbig afvist, at der overhovedet er et problem. Han agter dog at lægge størstedelen af hans forretningsimperium i hænderne på sine tre ældste børn, mens han er præsident – hvilket måske var i orden, hvis ikke de samtidig spiller en cetral rolle i hans nuværende arbejde med at få stablet en administration af Det Hvide Hus på benene. Det er ikke kun en lille håndfuld minister, der er tale om. Han skal inden 20. januar have truffet aftale med en stab på mere end 4.000 mennesker.

Update 23.11. – Trump har nu udpeget sin FN-ambassadør, Nikki Haley. Det er samtidig den første kvinde i hans kabinet. Haley er 44-årig guvernør fra South Carolina og betragtet som en af de kommende profiler i Det Republikanske Parti. Haley er datter af muslimske indvandrere fra Indien, men selv kristen. Hun har i valgkampen været ganske kritisk overfor Trump, men har endda fundet nåde. Så hendes udpegelse er også et tegn på, at Trump endda ser ud overden helt snævre kreds af loyalister. Haley har tidligere været nævnt som mulig udenrigsminister (secretary of state), hvilket gav en del kritik, for hun har umiddelbart slet ikke den form for international erfaring, man ville forvente til en sådan post.

Haley kommer sikkert også til at skulle afklare USAs rolle i FN og deltagelse i Paris-aftalen, begge dele noget, Trump i valgkampen har lagt på is. Men Haley har ingen internationale erfaring, og umiddelbart foreligger der meget lidt om Haleys globale perspektiv.

Eva Moore skriver i april 2013 i FreeTimes, at guvernør “Nikki Haley’s administration hasn’t made addressing climate change a priority. She said during a 2009 gubernatorial debate that restricting emissions could put America at a competitive disadvantage.” Det ligner til forveksling noget, Trump kunne have sagt.

Think Progress skrev i juli 2014 i en oversigt over guvernører på valg: “Governor Nikki Haley (R) has never stated if she believes climate change is underway. ClimateProgress reached out for a comment, but did not immediately hear back from the governor’s office. Haley has criticized the EPA’s rule to cut carbon emissions from existing power plants, saying, ‘This is exactly what we don’t need. This is exactly what hurts us. You can’t mandate utility companies which, in turn, raises the cost of power. That’s what’s going to keep jobs away. That’s what’s going to keep companies away.’ … The South Carolina Department of Natural Resources also kept quiet a report by a team of state scientists that outlined serious concerns about the damage the state will suffer due to climate change.”

Haley har ellers som guvernør haft alle chancer for at se klimaproblematikken i øjnene. I oktober sidste år faldt der rekordstore regnmængder over South Carolina, sine steder mere end 50 cm i løbet af en weekend, da orkanen Joaquin passerede op over det østlige USA. Til sammenligning faldt der op til 15 cm i juli 2011, da København vågnede op til, at klimaforandringerne ikke var fjern fremtid. Haley betegnede da også hændelsen som en 1-000-års-hændelse, men har endda efterfølgende tilsyneladende systematisk undgået al tale om klimaforandringer. De samme meteorologer, som har givet hende den betegnelse, kunne givet fortælle hende, at der ikke går 1.000 år til det sker næste gang, men at det hvis vi fortsætter den nuværende afbrænding af fossile brændsler kan blive en årlig hændelse.

Update 23.11. – På InsideClimate News er der i dag udgivet to oversigtartikler, som giver en oversigt over den klimalovgivning, som kan være i fare, når Trump 20. januar overtager Det Hvide Hus. Den første omfatter en række reguleringer, som generelt kan vise sig langsommelige for Trump at tilbagerulle. For her skal først etableres en høringsfase. Og det vil i mange situationer være muligt at sende forsøg på tilbagerulning til prøvning ved domstolene, så det kan blive nogle endog meget langtrukne processer.

Marianne Lavalle: Here are 9 Obama Environmental Regulations in Trump’s Crosshairs, InsideClimate News 23.11.2016.

Den anden omfatter i alt 35 executive orders, som på den ene eller anden måde har energi- og klimamæssige implikationer. Disse vil gennemgående være lettere for Trump at skrotte med et pennestrøg. Men det er langt hen ad vejen småting, som det vil være svært at forsvare det rimelige i at fjerne, og det er pt. ikke på nogen måde klart, hvilke beslutninger han ønsker at tilbagerulle. Så det giver ikke mening at spekulere deri.

Selvom der fra republikansk side har været argumenteret, at Obamas executive orders var unconstitutional, fordi de kørte uden om både Senatet og Repræsentanternes Hus, så er det på ingen måde enestående. Faktisk har Obamas forgængere i løbet af deres embedsperioder typisk udstedt flere executive orders end Obama. Men der er til gengæld ikke tradition for, at man starter en ny embedsperiode med at skrotte alt, man ikke er enig i. Det er en form for destruktiv politik, som er usund, og som vi også fik en ram smag af i Danmark, da Venstreregeringen lagde op til inden for 100 dage at tilbagerulle væsentlige dele af en klima- og miljøpolitik, som det har taget årtier at opbygge.

Update 24.11. – New Yorks tidligere borgmester Mike Bloomberg, som er et levende eksempel på, at en republikaner kan arbejde for klimaindsatsen, sagde ved en tale i forgårs ved China General Chamber of Commerce i Washington, at den kinesiske attitude efter Trump var prisværdig. Og at klimaindsatsen i USA ville gå videre i byerne uanset Trump. Han opfordrede direkte de 128 byer, som har lavet klimaplaner (som typisk sigter mod at bringe CO2-udledningerne i nul), til samlet at søge optagelse i Paris-aftalen. Hans tale findes publiceret på Bloomberg News.

“I can’t tell you what Donald Trump’s administration will do,” sagde Bloomberg i Washington: “and in all fairness, they will need time to figure it out themselves. What’s said on the campaign trail is one thing; actually carrying out a specific policy is another. I hope they’ll recognize the importance of the issue. But I am confident that no matter what happens in Washington, no matter what regulations the next administration adopts or rescinds, no matter what laws the next Congress may pass, we will meet the pledges that the U.S. made in Paris.”

“The reason is simple: Cities, businesses and citizens will continue reducing emissions, because they have concluded – just as China has – that doing so is in their own self-interest.”

“The U.S.’s success in fighting climate change has never been primarily dependent on Washington. Bear in mind: Over the past decade, Congress has not passed a single bill that takes direct aim at climate change. Yet at the same time, the U.S. has led the world in reducing emissions.”

“That progress has been driven by cities, businesses and citizens – and none of them are letting up now. Just the opposite: All are looking for ways to expand their efforts. Mayors and local leaders around the country are determined to keep pushing ahead on climate change.”

Californien, Washington og Vermont meldte tilsvarende ud på COP22 i Marrakech i sidste uge. At hvis Trump trak USA ud, ville det være sandsynligt, at Californien og yderligere 10-12-15 stater ville søge deltagelse i Paris-aftalen.

Update 25.11. – I en tid, hvor klimaindsatsen står til at blive slækket på føderalt niveau, må den fortsættes på statsligt niveau og gennem NGOer, byer og virksomheder. Ross Kerber giver i dag via Huffington Post et billede på, at aktivist-aktionærer presser stadig mere på i amerikanske virksomheder. Hvor der til de årlige generalforsamlinger i 2014 blev fremlagt 148 forslag om størkere klimaprofilering, var antallet i 2015 167 og i 2016 148. For generalforsamlinger i 2017 ser det foreløbig ud til, at der vil blive fremlagt omkring 200 forslag om stærkere klimaindsats. Stadig er det dog kun en mindre del af USAs større virksomheder,, som har en klar klimaprofil.

Update 28.11. – Hvis det på den ene side kan give håb, at Trump har et åbent sind overfor klimaudfordringen, så er det omvendt bekymrende, at han omgiver sig med stadig flere klimafornægtere i sin kommende inderkreds i Det Hvide Hus. Senest har han udnævnt K.T. McFarland som National Security Advisor. McFarland, som indtil nu har været analytiker ved Fox News, er erklæret klimaskeptiker. Således bebrejdede han kraftigt Obama for at tage til Paris i forbindelse med vedtagelsen af Paris-aftalen i december sidste år. To af Trumps tidligere udpegelser som National Security Advisor, forhenværende general Michael Flynn og CIA Director Mike Pompeo, er ligeledes udtalte klimaskeptikere. Selvom det amerikanske militær i årene under Obama har været udtalt i støtten til klimaomstillingen og slev er gået foran – der ligger en hel vifte af militærstrategiske fordele i ikke at være afhængig af olien, både for USA og for militæret – er der en vis sandsynlighed for, at militæret med disse tre skikkelser får en anden rolle.

Natasha Geiling slutter en artikel i Think Progress i dag med disse ord: “For over a decade, through Republican and Democratic presidencies, the Department of Defense has remained steadfast in its warnings about the dangers of climate change and national security. But with Trump loading his future administration with national security advisers who deny the security risks of climate change, and Republicans controlling both houses of Congress, the agency’s legacy of climate foresight could be in jeopardy.”

Samtidig beretter Vogel & Johnson i dag i Politico om, hvordan Koch-brødrene har fået den store gevinst, selvom de i valgkampen var meget tilbageholdende med at støtte Trump direkte. For rektrutteringen af de mange mennesker til Trumps administration på mellemniveau, hvor Trump selv og hans nærmeste ikke kan gå ind i en nærmere vurdering af hver enkelt, sker i høj grad via det vidt forgrenede netværk af klimafornægtende instanser og tænketanke, som Koch-brødrene gennem årene har finansieret. Og der er udsigt til, at Trump-administrationen i Det hvide Hus bliver fyldt med klimafornægtere i et omfang, vi ikke har set tidligere.

Update 28.11. – Nichola Groom Skriver i dag på Reuters, at sol- og vindindustrien, som i dag beskæftiger fem gange så mange som kulindustrien, ved valget i 2016 for første gang donerede mere til republikanere end til demokrater. Ved valget i 2012 gik to tredjedele af sol- og vindindustriens støtte til demokrater. Der er ikke tale om store beløb, og de er præcist givet til republikanere, som større udbygningen med vedvarende energi. Og det er i høj grad denne gruppe af republikanere, som bliver vigtige, hvis den amerikanske klimaindsats ikke skal tilbagerulles fuldstændigt. Der er her og der republikanere, som anerkender klimaudfordringen og ønsker at sætte ind overfor den. Men der er yderligere en gruppe republikanere, som måske er mere skeptiske overfor klimaproblemerne, men endda støtter en videre udbygning med vedvarende energi, fordi det bidrager til en øget forsyiningssikkerhed. Derfor har man for eksempel kunnet se et republikansk flertal i Repræsentanternes Hus under Obama stemme for fortsættelse af skattefrihed for investeringer i vedvarende energi.

Joe Romm skriver her til aften på Think Progress, at Reince Priebus overfor Fox News siger, at Trumps default position vil være climate denial. Priebus er Chief of Staff i den kommende administration for Det Hvide Hus, og dermed en af de mest indflydelsesrige personer i Trumps nærmeste kreds. Direkte adspurgt i forhold til Trumps interview med New York Times, svarede Priebus: “As far as this issue on climate change  –  the only thing he [Trump] was saying after being asked a few questions about it is, look, he’ll have an open mind about it but he has his default position, which most of it is a bunch of bunk, but he’ll have an open mind and listen to people.”

Så selv hvis Trump vitterligt er lidt i tvivl, får han nok ikke lov af Priebus. Sam Stein skriver i forlængelse heraf på Huffington Post, at man kan få det indtryk, at Trump er indstillet på at imødekomme Obama, efter at de har talt sammen. men at det er en facon, hvor han ofte siger hvad han tror et publikum ønsker at høre. Når han således overfor New York Times siger, at han er åben overfor klimaforandringer, så holder det kun til han tilbage blandt klimafornægtere. Og senere, når Obama ikke er der, vil Paris-aftalen være i overhængende fare for at blive skrottet.

Update 28.11. – Brad Plumer skriver i dag i Vox, at man ikke behøver at se længere end til Michigan for at se, hvorfor Trump ikke har en chance for at holde gang i kulminerne. For få dage siden sagde Gerry Anderson, lederen af Michigans største energiselskab, DTE, at DTE stadig har planer om at lukke 8 af 9 tilbageværende kulkraftværker inden 2030, og det uanset om Trump tilbageruller Obamas klimaregulering. For i Michigan koster energi fra et nyopført kulkraftværk 133 $ pr. MWh, mens prisen for samme energi fra gas (ligesom CO2-udledningen) kun er den halve. Og der bliver i dag indgået aftaler om vinderergi til 74,52 $ pr. MWh. Anderson udtaler til MLive: “I don’t know anybody in the country who would build another coal plant.”

Trump vil kunne slække på miljøkravene til kulkraftværker, men det vil tage tid. Og kraftværkerne har omvendt nået at få filtre mv. under Obama, så man kan ikke bare vende udviklingen.

.
Update 29.11. – Senator Shendon Whitehouse har siden 2012 hver uge i Senatet holdt et indlæg om klimaforandringer. 150 indlæg er det blevet til. Videoen herover viser hans 25 min. indlæg i denne uge. Første del er hans klassiske gennemgang, men fra 13:54 min. kan høre hans kritik af Myron Ebell, som i Trump-administrationen har fået til opgave at demontere de amerikanske miljøagentur EPA. Om Ebell siger han, at han har taget “the tobacco industry playbook and applied it to climate science”. Takket være typer som Ebell lykkedes det i flere årtier for tobaksindustrien at opretholde den falske forestilling, at det var uskadeligt at ryge, og at al regulering heraf var et utilstedeligt indgreb i konstitutionelle frihedsrettigheder. Han går derefter over til at henvende sig ret direkte til Trump og siger: “Consider listening to your children, who joined you just seven years ago in saying climate science was ‘irrefutable,’ and portends ‘catastrophic and irreversible’ consequences.” Citatet stammer fra en helsides annonce i New York Times i 2009, som kan ses i blog-indlægget Donalds klima.

“Donald Trump may have von the presidency. But with operatives like Myron Ebell The Koch brothers are moving in to run the precidency, ” siger Whitehouse. De sidste 8 minutter af hans tale (13:52 ff.) giver et godt rids af situationen.

Update 01.12. – Anne Karni skriver i dag på Politico, at Trumps datter Ivanka overvejer, hvordan hun i den forestående situation kan blive talerør for klimaindsatsen. Det er alt sammen meget løst og antydende, og Ivanka, som nok er den i Trump-klanen, som løbende er i kontakt med den verden, som løbende er i kontakt med den store del af USA, for hvem klimaforandringgerne er samtidens største udfordring, kan vælge at gøre noget sådant blot for at beskytte sit eget forretningsbrand mod faderens kliamafornægtelse. Men det kunne passe med, at det tilbage i 2009 var Ivanka, som fik Trump selv med til at skrive under på den annonce, som i store brede vendinger opfordrede Obama til at går forrest i sikringen af en stærk international klimaaftale, og til at USA gik forrest i klimaudviklingen.

Uanset hvad, der ligger bag, så skriver Karni i dag: “Ivanka wants to make climate change – which her father has called a hoax perpetuated by the Chinese – one of her signature issues, a source close to her told Politico. The source said Ivanka is in the early stages of exploring how to use her spotlight to speak out on the issue.”

Spørgsmålet er dog, hvilket motiv hun har for at gå ind i klimakampen – er det for at tækkes hendes kunder, hvoraf størstedelen må formodes at finde Trumps klimapersketiv horribelt? Erik Levitz, som kalder Ivanka USAs pt. højest placerede demokrat, skriver i dag afsluttende på New York Magazine, at: “The fate of humanity may rest on whether Ivanka Trump sees climate change as a catastrophic threat or mere branding opportunity.”

Hvis hun har reelle hensigter  – ud over at beskytte sit brand mod farmand – kan det gå hen og få en for det gode stærkt modificerende rolle overfor Trump og ikke mindst den cirkel af mennesker, han synes at samle omkring sig, som for en alt for stor dels vedkommende er indædte klimafornægtere. For sandsynligvis er Ivanka det menneske, som bedst er i stand til at tale til sin far og påvirke ham.

Efter otte år, hvor Obama har haft en række fremtrædende videnskabfolk i sin stab i Det Hvide Hus, er det blot absurd, hvis klimapolitikken i verdens rigeste land skal afhænge af den slags soap opera bananstatseventyrligheder.

Hvis Ivanka har tænkt sig noget i den retning, vil de i forvejen svulmende interessekonflikts-problemer, som Trump har tænkt sig at løse ved at sætte sine tre voksne børn til at bestyre sit forretningsimperium blot vokse sig endnu større. Den dimension, og Trumps manglende vilje til at tage hånd om den, ligner mere og mere noget, som kunne tvinge ham ud af Det Hvide Hus inden de fire år er omme.

I øvrigt er der ifølge Washington Post nu optræk til, at Trump i det nye år kan ende med endnu en retssag på halsen, fra 21 unge mennesker, der ser ud til at have held til at føre en sag med påstanden om, at den føderale regering ikke gør nok i indsatsen for at bekæmpe klimaforandringer.

Update 02.12. – Lige nu cirkulerer der rygter om, at ExxonMobils CEO Rex Tillerson er på tale som udenrigsminister. Som McKibben siger, viser det, hvad Trump-administrationen er i færd med, helt uden mellemmænd. Tillerson har dog til forskel fra Trump erkendt, at klimaforandringer er en realitet, han ser blot ikke noget håb om at omstillingen kommer i tide – og har været meget modstræbende i sin erkendelse til trods for årtiers pres på virksomheden både indefra og udefra. Han står med retssager foran sig rejst overfor Exxon for forbrydelse mod menneskeheden, fordi man tidligt indså problemernes alvor og endda iværksatte en kæmpe fornægtelseskampagne. Først i de allerseneste år er hele det spin af løgne og konspirationsteorier, som har holdt USA og det republikanske parti alvorligt på afveje. Og med Trump er disse kræfter igen ved at tilkæmpe sig magten – måske mindre fordækt end nogensinde.

Ifølge InsideClimate News har 30 miljøorganisationer i gør rettet henvendelse til Senatet med bekymring om, at Trump samler mange klimafornægtere i sin administration i Det Hvide Hus, sammen med en opfordring til at blokere udnævnelsen af dem, som er erklærede klimafornægtere. Dette er dog lettere sagt end gjort, da disse godkendelser kun kræver 50 mandater, og republikanerne pt. har 51 mod demokraternes 48. Men omvendt er det blandt de republikanske senatorer langt fra alle, som er klimafornægtere.

Update 04.12. – En af de poster i Trumps administration, som endnu ikke er endeligt udpeget, er posten som leder af det amerikanske miljøagentur EPA. Klimaindsatsmæssigt er det en af de mere  ‘interessante’ udpegelser, fordi centrale dele af Obamas klimaindsats er sket i kraft af reguleringer via EPA. Som ovenfor nævnt har det tidligere lignet et opgør mellem Harold Hamm og Myron Ebell. Men ifølge en oversigt i dag i The Hill er der lige nu fem kandidater til posten, som forventes at blive afklaret i løbet af den kommende uge, og hvor Ebell stadig er kandidat, er Hamm er ikke mere med i feltet, sandsynligvis fordi han er endt med at ville forblive aktiv i sin Oklahoma-baserede olie- og gasvirksomhed.

Blandt de øvrige fire kandidater er der to udtalte klimaskeptikere: Kathleen Hartnett White (Texas-politiker), som har kaldt Paris-aftalen en tragedie og er erklæret modstander af, at EPA regulerer CO2-udledninger, samt Scott Pruitt (republikansk advokat fra Oklahoma), som har været en af de mere fremtrædende kritikere af Obamas klimaindsats. Og så er der yderligere to kandidater, som ikke er erklærede klimaskeptikere: Jeff Holmstead, som under Bush-administrationen var leder af EPAs luftforureningsafdeling, samt Donald Van der Vaart, som er miljøadministrator fra North Carolina og gerne så EPAs magt stækket og en større del af miljøreguleringen lagt over i de enkelte stater. I en tid, hvor den fossile industri ved, at dens storhedstid er ved at være ovre, kunne det være ønskeligt, hvis man kun skulle bearbejde en enkelt stat for at kunne bryde kul uden ‘for strenge’ miljøkrav osv. Så kunne de udleve deres miljøflip langs kysterne.

Ebell tager nok stikket med den mest skingert politiserede form for klimafornægtelse. Han råber gerne højt om klimaalarmisme og for eksempel i 2005, da man forsøgte med en fælles demokratisk-republikansk initiativ til en CO2 kvotelovgivning, kaldte han det for et “shameless con game,” og beskyldte republikaneren Newt Gingrich for at have “soft feelings for cuddly little critters” (læs: ville tage hensyn til biodiversiteten). Hvor der langt ind i det republikanske parti i 2005 stadig var en forståelse af nødvendigheden af en klimaindsats, da var man i valgkampen i 2008 kommet dertil, hvor ingen ægte republikaner turde nævne klimaproblematikken som andet end et liberalt svindelnummer.

Men tankevækkende, at der alligevel ‘kun’ er tre ud af fem af de tilbagevendende kandidater, som er deciderede klimafornægtere. Og kun ‘fire’ af de fem, som vil se det som et mål at slagte Obamas klimaindsats hurtigst muligt. Hvem af de fem, det bliver – eller om det overhovedet bliver en af de fem – tør ingen lige nu give noget entydigt bud på. For i de udpegelser, som Trump har foretaget indtil nu, er der ikke noget entydigt mønster. Han synes at nyde overraskelsen og at dyrke et showmanship – og at bruge disse udnævnelsessamtaler til at styrke sit republikanske netværk – så samtalerne om, hvem som skal være udenrigsminister, har efterhånden strukket sig over tre uger. Samtidig er der en betydelig diskrepans mellem hvad han tidligere har sagt han ville gøre, og de skikkelser han indtil nu har udpeget. Hvor det er mindre overraskende, hvor mange klimafornægtere, der indtil nu har fundet vej ind i administrationen, så der det på baggrund af Trumps signaler i valgkampen endog særdeles overraskende, hvor mange Wall Street-Goldman Sachs-typer, han har inviteret indenfor.

Update 05.12. – I går meddelte dan amerikanske hærs ingeniørkorps, at man ikke ville kunne godkende føringen af den Dakota Access olieledning, som skal føre fracked skiferolie fra det store Bakken-felt i North Dakota til en en transitstation i Illinois, hvorfra den kan transporteres videre pr. jernbane eller i allerede eksisterende olieledninger. Det kommer efter at Obama i september standsede arbejdet med at lave en af de sidste strækninger på olieledningen, som skulle passere under Missouri-floden umiddelbart nord for Sioux-indianernes reservat Standing Rock. Siden april har der været stadig voksende modstand mod projektet, så det ses som en ikke ubetydelig sejr, at der nu er lukket for den valgte føring og lagt op til, at der skal ske en egentlig miljøvurdering og analyseres muligheder for alternative føringsveje.

Trump har direkte investeret i Dakota Access olieledningen, og det kunne meget vel være en af de ting han ville søge at tilbagerulle inden for de første 100 dage. Omvendt griber problematikken ind i gamle traktat-stridigheder og overgreb mod indianernes rettigheder i området, så det kunne meget vel udvikle sig til en mangeårige konflikt i stil med Keystone XL. Der er mere om situationen i blog-indlægget Dakota Access-olieledningen bremset ved Standing Rock.

Ifølge The Hill har Al Gore i dag haft et “extremely interesting” møde med Trump. Det var ikke meningen, at det to skulle have mødtes. Men Gore stillede i Trump Tower for at mødes med Ivanka Trump, som mange ser om nøglen til en klimaindsats i den kommende administration, hvis der overhovedet skal være nogen. Men efter mødet fortalte Gore, uden at give ret mange detaljer, at han det meste af tiden havde talt med Donald Trump. “I had a lengthy and very productive session with the president-elect,” sagde Gore efterfølgende. “It was a sincere search for areas of common ground.” Det var ifølge Gore en “extremely interesting conversation, and to be continued, and I’m just going to leave it at that.”

Hvis Trumps klimafornægtelse var så stålsat og så ideologisk motiveret som for eksempel Myron Ebells, så ville han ikke på nogen måde have tid til at drøfte klimaudfordringer med Al Gore. Så der er håb om, at der er sprækker i Jerichos mure. Og hvis Ivanka Trumps ønske om at blive klimafortaler i sin fars administration primært var for at sikre sit brand mod overlast fra faderens klimadumhed, så ville hun ikke som i dag række ud efter Al Gore.

Men … som Natasha Geiling skriver på Think Progress: Indtil vi i praksis har set hende gøre op med faderens klimafornægtelse, og indtil vi har set ham gøre op med alle de hardcore klimafornægtere han er i færd med at invitere ind i Det Hvide Hus, må Ivankas klimasignaler betragtes som distraktion. Brad Plumer gør noget tilsvarende på Vox, blot mindre kategorisk, ved at stille en række spørgsmål til Ivankas intentioner og ikke mindst hendes formåen overfor den svæm af klimafornægtere, som ser ud til at komme til at befolke Det Hvide Hus: Kan Al Gores perspektiv på nogen måde få Trump til at modificere de meget pro-fossile, anti-klimaindsatsmæssige policies, som han har fremført i løbet af valgkampen?

Update 06.12. – der er dukket et memo op skrevet af Thomas Pyle, med overskriften “What to Expect from the Trump Administration.” Pyle er leder af Trumps transition team på energiområdet, så han sidder centralt i forhold til udviklingen af Trumps kommende energipolitik. Pyle Det er ikke 100% klart, i hvor høj grad det er Pyles og den fossile industris forventninger til Trump på baggrund af, hvad han har sagt undervejs i valgkampen, eller et reelt billede af, hvad Trump rent faktisk har tænkt sig. Men listen er ganske skræmmende.

Originalen kan ses her, og herunder følger Greenpeace Energy Desks opsummering af de 14 punkter.

Here are the policies the memo outlines:

 1. Withdraw from the Paris Agreement
 2. Increase federal oil and natural gas leasing
 3. Lift the coal lease moratorium
 4. Give states greater say on energy leases on federal lands
 5. Expedite approvals of LNG export terminals
 6. Scrap the Clean Power Plan
 7. Reconsider the ‘endangerment finding’
 8. Move forward with pipeline infrastructure
 9. Take closer look at environmental impact of wind energy
 10. Reduce energy subsidies
 11. Amend the Renewable Fuel Standard
 12. Challenge Obama’s definition of ‘waters of the United States’
 13. Relax federal fuel economy standards
 14. End use of social cost of carbon in federal rulemakings

Og så er det, som Zachary Davies Boren påpeger det, ikke med på listen, at Trump har talt for at privatisere indianernes territorier, så de også kan blive genstand for fossil udvinding.

Pyle er leder af to fossile lobbyistenheder, American Energy Alliance og Institute for Energy Research. Begge lever af støtte fra den fossile industri, inklusive donorer som ExxonMobil, Peabody Energy og Koch Industries.

Update 07.12. – I dag blev det så klart, at det bliver Scott Pruitt, som kommer til at lede EPA. Pruitt er den attorney general, som har ført sagen mod EPA for Obamas Clean Energy Plan, og her senest Obamas metanlovgivning. Faktisk har Pruitt brugt en betydelig del af sin tid som anklager på at imødegå Obamas EPA-inititativer og må betragtes som chefarkitekt på det nuværende forsøg på at få Obamas Clean Energy Plan tilbagevist ved domstolene.

Med Pruitt har Trump således fundet den rette mand til at tilbagerulle Obamas klimalovgivining. Han kan hele den jura, som sagen er indspundet i, på fingrene, og vil kunne tage fat fra dag ét. Pruitt har tidligere udtalt sig stærkt kritisk overfor den magt, EPA har tiltusket sig – en magt, som ifølge ham retteligt burde ligge i Senatet.

Pruitt hører måske til blandt de mindre højtråbende klimafornægtere, men han har ved flere lejligheder fastslået, at klimavidenskaben lang fra er ‘settled’. Som den klima- og miljøaktive demokratiske Massachusetts-senator Edward J. Markey siger, vil EPA under Pruitt komme til at stå for Every Polluter’s Ally. Eric Levitz skriver tilsvarende på New York Magazine, at EPA med Pruitt ved roret snart vil være Environmental Destruction Agency.

“Having Scott Pruitt in charge of the US Environmental Protection Agency is like putting an arsonist in charge of fighting fires,” siger Sierra Clubs leder Michael Brune: “He is a climate science denier who, as attorney general for the state of Oklahoma, regularly conspired with the fossil fuel industry to attack EPA regulations. Nothing less than our children’s health is at stake.”

Trip Van Noppen fra Earth Justice istemmer beklagende, at: “The head of the Environmental Protection Agency should be making sure that our air is clean to breathe and our water is safe to drink, not working to make sure polluters make more money.”

“As Oklahoma’s top state lawyer, Pruitt built a career on fighting President Obama’s environmental rules,” skriver Mike Lee et al. 29.11. i E&E Publishing: “He played a key role in organizing other Republican attorneys general to oppose Obama administration regulations on air pollution from oil and gas drilling. He joined in on lawsuits challenging the Clean Power Plan, saying in all cases that the Obama regulations represented a vast overreach by the federal government.

The New York Times reported in 2014 that Pruitt frequently leaned on oil and gas companies for advice in his anti-regulatory campaign. In some cases, he used briefs and letters drafted by energy companies and their lobbyists to build his case, after changing a few words and putting them on state letterhead.”

I Texas og Oklahoma er man stolte af sine afslappede miljøreguleringer. I Texas havde man alene i 2015 2.733 tilfælde af oliespild, 9% flere end i 2014. Og olie- og gasinspektører påpegede i 2015 61.189 overtrædelser af reglerne, men kun 1.878 penalties. Så man ser i stor udstrækning igennem med overtrædelser. Og Trump synes med forbillede i Oklahoma og Texas at være indstillet på at reducere miljøkrav i forbindelse med olie- og gasudvindningen yderligere (link).

Lige nu er fremtiden for Obamas Clean Energy Plan til afgørelse på baggrund af den sag, som Pruitt har rejst mod EPA på vegne af en lang række stater og virksomheder. Hvis det viser sig, at EPA får medhold i, at de med Obamas tilskyndelse initierede klimatiltag er uretmæssige, skal Pruitt på sin nye post i spidsen for EPA nok vide ikke at anke afgørelsen. Hvis derimod de bliver fundet i orden, skal Trump og Pruitt med republikanske flertal både i Senatet og i Repræsentanternes Hus nok finde en måde at få demonteret Obamas/EPAs klimalovgivning. Men det kommer til at tage tid, for det er et omfattende lovkompleks, som handler om meget mere end energiudvinding. Så man skal måske ind omkring den helt grundlæggende beskyttelse af det enkelte menneskes ret til ren luft og rent miljø, som EPAs klima- og miljølovgivning er bygget op omkring. Hvilket gør en demontering sårbar overfor en lang vifte af mod-retssager.

I yderste konsekvens skal Trump og Pruitt tilbage og overbevise de amerikanske domstole om, at vedtagelsen i 2007 af at CO2 og andre klimagasser er en trussel mod den amerikanske befolknings sundhed – en beslutning, som domstolene stadfæstede i 2012 (link). Og så længe disse fundamentspæle for den amerikansk klima- og miljølovgivning består, bør det være muligt at forsinke Trumps tilbagerulning af Obamas klimaindsats i årevis. Så uanset hvor meget hans klimafornægtende kul-, gas- og oliefolk måtte ønske det, kan Trump ikke blot rydde al klima- og miljølovgivning inden for de første 100 dage.

Samtidig er udviklingen i den amerikanske energisektor i de seneste år løbet så hurtigt, at man allerede er tæt på at opfylde målene for 2030, før Obamas Clean Energy Plan nogensinde nåede at træde i kraft. Det viser tre ting: 1) at planens målsætninger helt fra begyndelsen var for uambitiøs, 2) at udfasningen af kul og indfasningen af mere gas og vendvarende energi allered er i fuld gang og ikke lader sig bremse, hvorfor 3) USAs klimaindsats ikke falder fuldstændigt fra hinanden, selv hvis det lykkes for Trump-administrationen at få skrottet Obamas Clean Energy Plan.

Mange stater vil gå ufortødent videre med de planer, de allerede har udarbejdet i overensstemmelse med Obamas Clean Energy Plan, selv hvis kravet derom bortfalder. For det er sund fornuft, og de vedvarende energikilder er i fuld gang med at blive de billigste energikilder.

Den nye leder af demokraterne i sentatet Chuck Schumer siger om udnævnelsen af Pruitt, at han har vist “reluctance to accept the facts or science on climate change” og “has a troubling history of advocating on behalf of big oil at the expense of public health.” Schumer forventer derfor, at Purritt “will have to answer many tough questions throughout the nomination process to address these significant concerns.”

Og med Pruitt på vej i EPA er der meget lidt, som tyder på, at Trump har tænkt sig at give ret meget plads til velmenende råd fra Al Gore eller sin datter Ivanka.

Demokraterne kan med den kommende parlamentariske situation ikke blokere for Trumps udnævnelser, men de kan for hver af disse højtprofilerede udnævnelser føre op til 30 timers debat og udspørgen i Senatet, og dermed forsinke de tidspunkter, hvor ministerierne og Senatet kan komme i gang med arbejdet. Og det vil givet ske i forhold til den stribe af klimafornægtere, som Trump har til sinds at omgive sig med i Det Hvide Hus.

Update 08.12. – Det begynder at ligne en strategi, og flere af de ‘rene’ klimanyhedsorganer ser det klart som en sådan, at Trump forud for udnævnelsen af en stærkt kontroversiel størrelse som Scott Pruitt lægger et røgslør ud med sine ‘åbne overvejelser’ om klimaproblematikken med New York Times, og møderne med Al Gore, og efterfølgende også med Leonardo DiCaprio, som er aktuel med en ny klimafilm. Ed King fra Climate Climate Home taler direkte om røgslør, ThinkProgress og flere andre om, hvordan Trump helt bevidst leger med medierne og fodrer organer som Politico og The Hill, som ligger i skarp konkurrencen om at bringe flest politiske nyheder hurtigst muligt (og som mange andre skriver af efter), hvor eftertanken nærmest pr. definition først kommer efterfølgende. Samtidig arbejder Trumps team målrettet på at etablere en administration, som lan likvidere den amerikanske klima- og miljøindsats.

Cass R. Sunstein, som har været ved EPA i årene 2009-12, hvor grunden til mange af Obamas klimatiltag blev lagt, har på  Bloomberg en gennemgang af de enkelte tiltag. For forbløffende mange af dem vil det vise sig vanskeligt – og ikke mindst langvarigt – for Trump at afvikle dem, og i mange situaitoner går vejen over domstolene, som ikke vil være tilbøjelig til at acceptere den klimafornægtelse, som ligger til grund for ønsket om at tilbagerulle klimalovgivningen. Dermed ikke sagt, at det ikke vil blive forsøgt.

Update 09.12. – Trump synes nu i gang med at indsamle viden om, hvilke medarbejdere i det amerikanske Energy Department, som har været direkte involveret i udarbejdelsen af Obamas klimalovgivning, brug af social cost of carbon og har deltaget i UNFCCCs klimaforhandlinger og forberedelsen af klimakonferencen i Paris. Det er ikke kønt at se på, og med den fart kan han nå at lave rigtig mange ulykker på fire år. Eller rettere er det svært at forestille sig, at han med den fart holder i fire år, før han har overtrådt så definitivt, at han må trække sig tilbage.

Dette er en lille video fra Washington Post derom.

I løbet af i dag er der kommet meddelelse om en anden af de topudnævnelser til Trumps administration, som har direkte indflydelse på den kommende klima- og miljøpolitik, posten som interior secretary (på dansk et resortområde mellem miljø-, landbrugs- og indenrigs-ministeriets), som blandt andet har med allokeringen af de offentligt ejede landområder at gøre, og hermed, hvilke af disse, som stilles til rådighed for efterforskning af gas og olie. Det bliver Cathy McMorris Rogers, som nu sidder som republikanske repræsentant i Repræsentanternes Hus for et distrikt i Washington.

Rogers bliver heller ikke klimasagens forsvarer i Trump-administrationen. Hun er kendt for, da Al Gore i 2008 modtog Nobels Fredspris for sin film An Inconvenient Truth, at have sagt, at han fortjente et F i science og A for creative writing. For nylig var hun medforslagstiller til et lovforslag, som skulle forbyde EPA at regulere klimagasser, og hun har i Repræsentanternes Hus opponeret stærkt mod at lade den nuværende interior secretary tage klimahensyn i sine disponeringer. Hun har også nægtet at se nogen saammenhæng mellem klimaforandringer og de stadig mere omfattende skovbrande, som hun bliver ansvarlig for bekæmpelsen af.

Vi vil nok se Rogers arbejde for at privatisere offentlige arealer og give fuld adgang til fossil udnyttelse selv i nationalparker. Hun vil sandsynligvis også have som opgave at søge at privatisere de ikke ubetydelige arealer, som nu har en form for fælles ejendomsret fra indianerstammer, men som officielt er føderalt ejet. Tilsammen udgør de (så vidt jeg hulsker) omkring 2% af USAs samlede areal. I forlængelse af de kampe, som har udspillet sig omkring Standing Rock kunne dette gå hen og blive et af de kommende års markante problemfelter.

Update 11.12. – Der har været mange kandidater på tale som udenrigsminister, og Trump synes at bruge disse samtaler til at teste, dels i hvor høj grad de forskellige er indstillet på at bøje arm på sig selv for at kunne tjene landet, dels hvad forskellige grupper som demokraterne, midterrepublikanerne og hans kernevælgere siger. Således har han for eksempel haft flere møder med Mitt Romney, hvilket på mange måder kunne normalisere hans kommende kabinet, men det har omvendt givet voldsomme protester fra de mange, som har stemt på ham for at få fornyelse. Man skal ikke være bind for, at Trump har kunnet hive Romney ind til disse samtaler blot for at ydmyge ham for hans væren til fals (Romney var en af de få, som virkelig kritiserede Trump), hvorefter Trump leverer sin yndlingsreplik fra hans elskede reality TV-show The Apprentice: “You are fired!” For i de seneste dage har Rex Tillerson, som er CEO for verdens største virksomhed, Exxon, stået frem som det sandsynligste bud som secretary of state. Tillerson har som mange andre af Trumps kandidater, ingen politisk erfaring. Men ved at “overveje” andre som Romney, kan Trump give sig ud for at gøre grundige undersøgelser forud for etableringen af hans kabinet.

Tillerson har brugt en stor tid af sin tid ved Exxon på at forhandle store aftaler igennem med Rusland, hvor han har skaffet Exxon adgang til en forestående udvinding af det arktiske område nord for Rusland (som vel spænder halvdelen af jordkloden rundt), mod at russerne kunne investere i Exxons aktiviteter andre steder i verden.

Hvis man skal spørge sig selv, hvorfor russerne hellere så Trump end Hillary dertil at de tilsynelanende har blandet sig markant i valgkampen, så kunne det være en af forklaringerne. For Trump er måske ikke verdens skarpeste begavelse, men han kunne sagtens have lavet alle de indledende skinmanøvrer uanset at han hele vejen igennem har ønsket sig Tillerson. For med ham har han noget af det, han tilsyneladende ønsker mere af i de kommende fire år: erfaringer fra at drive store virksomheder. Men med Tillerson direkte ind fra Exxon får vi igen et gigantisk kompleks af interessekonflikter. Tillerson har efter sigende for 150 mio $ aktier i Exxon, men hans interessekonflikter kan ikke siges at være clearet blot ved at han skiller sig af med disse aktier. Han vi gennem sit virke få en enorm indflydelse på, hvordan USA plejer Exxons og olieindustriens forhold.

Tillerson har arbejdet hele sit liv i Exxon, og har siden begyndelsen i 1975 gradvist arbejdet sig op i graderne, indtil han i 2004 overtog ledelsen. Som CEO for Exxon har han været meget tøvende overfor at erkende klimaudfordringen, og det til trods for, at aktionærer år efter år har stillet dagsordenforslag, som har søgt at tvinge Exxon ind i en kursændring. Og selvom han og Exxon mange gange har lovet sine aktionærer at standse finaniseringen af klimafornægtelsen, så er det kun sket tøvende, og vistnok endnu ikke fuldt ud. Men han har omvendt hilst Paris-aftalen velkommen og har tilbage i 2009 erklæret, at den bedste løsning ville være en global pris på CO2.

Ovenpå afsløringerne sidste år af, at Exxon meget tidligt vidste, at den var gal med klimaudviklingen og i nogle år nærmest var førende på klimaforskningsområdet, for blot at fortnægte alt og finansiere en omfattende tvivlskampagne, står Exxon overfor en retssag om svig overfor menneskeheden ved de amerikanske domstole. Her er det problematisk, hvis der kommer så stærke fossile interesser ind i Trumps regering, som det lige nu tyder til. Men man kan omvendt vende dem og sige, at Tillerson, hvis det bliver ham, som bliver udenrigsminister, vil være blandt de få i Trumps regering, der erkender klimaproblemerne – indtil nu nærmest den eneste! Så hvis Tillersons egne ord og positioner står til troende, vil han arbejde for at minimere udledningerne ved produktion af fossiler – hvilket han har gjort systematisk ved Exxon, men mange af de fossile interesser i Trumps kommende kabinet nu ønsker at skrotte alle krav om. Han vil prioritere at indfase gas som bridge fuel for at kunne droppe kullene hurtigst muligt – hvilket halverer udledningerne pr. energienhed, men sætter ham på kollisionskurs med Trump som (helt hovedløst) har lovet gang i kulminerne igen. Han vil har tidligere fremført, at den bedste klimaløsning var global CO2-pris, som gælder for alle, et argument som Trump vil have svært ved at imødegå, da han netop ikke ønsker USA påtage sig klimaansvar fordi det ikke gælder for alle. Og Tillerson har hilst Paris-aftalen velkommen som et skridt på vejen – så han burde selv i en Trump-administration af klimafornægtere være mand for at fastholde, at det er hovedløs gerning at skrotte Paris-aftalen og dybt uansvarligt at undlade at gøre USAs del af den nødvendige klimaindsats. Tillerson vil også fra sine mange års internationale virke vide, i hvor høj grad USAs positive renomme i det internationale samfund kommer (og vil forsvinde igen) med klimalederskabet. Omvendt må man formode, at Tillerson som noget af det første vil få Keystone XL-rørledningen genigangsat, for Exxon har store investeringer i de canadiske tar sands-forekomster, hvor udvindingen med det nuværende prisniveau går meget langsom. Og der er almindelig skepsis, om Tillerson blot som CEO for Exxon har følt sig tvunget til at give sine aktionærer i det mindste nogen indrømmelser, og at han iblandt en flok klimafornægtere som den, Trump er ved at skrabe sammen, blot vil hyle med i koret.

Men hvis Trump, som meget tyder på, lytter på vandrørene, så bliver der i disse dage signaleret kraftigt ikke bare fra demokraterne, men også fra en række republikanske politikere, at Tillerson ikke bare skal regne med at blive godkendt i Senatet. Fra republikansk side vil det nok mest være han stærke bånd til Rusland og Putin, som vil gøre ham svær at sluge. Tillerson har direkte fået en venskabsmedalje af Putin, og for eksempel Floridas senator Marco Rubio har klart signaleret, at ‘being a firend of Putin’ ikke der det, han forestiller sig af en amerikansk udenrigsminister. Fra demokratisk side har man samtidig varslet, at det i Senatet vil blive en kærkommen anledning til at udfritte ham om årtiers klimafornægtelse i Exxon, som har været med til at sætte den amerikanske og globale klimaindsats årtier bagud. Så intet er endnu givet.

Hvis blot tre republikanske senatorer er imod Tillerson, vil han aldrig blive udpeget. Både Marco Rubio, Lindsey Graham og John McCain har inden for det seneste døgn stillet store spørgsmålstegn ved Tillerson, så det er langt fra givet, at Trump her får sin vilje. Og man kan på mange måder se Tillerson som den første af rigtig mange afprøvninger mellem Trump og republikanerne.

Se tidligere blog-indlæg: Exxons klimasvigt: The Road Not Taken og ExxonMobil på langtidsfornægtelse.

Update 15.12. – Blot få dage borte fra tasterne, og der er sket virkelig meget. Det er nu endeligt konfirmeret, at det bliver Rex Tillerson, som bliver ny udenrigsminister. Selvom der er protester langt ind i det republikanske parti, og han er en på mange måder kontroversiel skikkelse, vil republikanerne sandsynligvis ender med at bøje af og acceptere udnævnelsen. Men han kan forvente fuldt krydsforhør fra demokraterne – ikke bare fra hans – of Exxons – klimafornægtelse, men også en  række situationer, som da han for Exxon direkte modarbejdede FNs og den amerikanske udenrigspolitik ved at skrotte en socialt ansvarlig aftale med Chad, hvor man fandt olie, skubbe to andre olieselskaber ud og så indgå en aftale med Chads diktator, så han kan bruge profitten på vågen – og ikke hospitaler, uddannelse osv. Tillersons russiske eskapader kommer også til at fylde meget.

Den tidligere leder af Sierra Club Carl Pope kaldte i går på Huffington Post Tillerson for Trumps næstværste udpegelse (ud fra et klima- og miljøperspektiv). Kun udnævnelsen af Steve Bannon som Senior Counsellor er værre. Bannon hører til i det yderste amerikanske højre, og han gav som (den tredje) leder af Trumps valgkam Trumps kampagne en på mange områder nærmest højreekstrem drejning. Mere …

For få dage siden forsøgte Trump-administrationen sig med et omfattende spørgeskema til alle ansatte i det amerikanske Energy Department. Men den nuværende ledelse har afvist det med henvisning til det højest upassende i fremgangsmåden. Det var et nærmest klokkerent eksempel på ideologisk forfølgelse af alle ansatte, som har været involveret i etableringen af den amerikanske klimapolitik.

Men Robert Alvarez har i Bulletin of Concerned Scientists søgt at læse spørgeskemaets spørgsmål den anden vej, og opregner i en artikel i går disse punkter, som man må formode, Trump-administrationen har på sin arbejdsseddel.

 • Identify federal and contractor employees involved in climate change activities they want to marginalize or get rid of. To its credit, the Energy Department is refusing to provide these names.
 • Freeze all new federal hires and set the stage for layoffs.
 • Seriously curtail the department’s renewable energy and conservation programs.
 • Figure out the department’s contracting maze. (Good luck on that one!)
 • Figure out how to reduce cleanup spending at profoundly contaminated nuclear weapons sites, which now rus around $6 billion per year, with an estimated total liability approaching $400 billion.
 • Find ways to restart the licensing of the Yucca Mountain nuclear waste disposal site for spent power reactor fuel.
 • Spend more on nuclear research and development, especially for small modular reactors. If you consider both fission and fusion, however, nuclear research and development consumed about $2 billion in the 2016 fiscal year—the single largest fraction (40 percent) of all Energy Department R&D funding.
 • Stem the accelerating closure of aging, uneconomical nuclear power plants.
  Muzzle the Energy Information Administration, to eliminate analysis regarding carbon emissions.
 • Question whether the Energy Department’s national laboratories have engaged in research that ushered in commercial achievements.

Alvarez skriver, at Trump ikke er den første, som har villet nedlægge energiministeriet. Ronald Reagan havde i 1980 samme program – indtil han efter valget måtte indse, at energiministeriet også har ansvaret for USAs 700 atomraketter.

I går blev det klart, at det er Rick Perry bliver den kommende leder af “Energy Department”. Perry er tidligere guvernør for Texas og en af de 17 republikanske kandidater til posten som præsident i det netop afsluttede valg. Et af hans slagnumre i valgkampen var, at Energy Department (al energiregulering) skulle nedlægges. Så han er endnu et eksempel på en skikkelse, som er sat i spidsen for en administrativ enhed, som han tidligere har slået til lyd for skulle nedlægges.

Trump synes i hvert fald på energiområdet godt i gang med at etablere sit nedrivningsfirma, så allehånde bureaukratiske miljøkrav til den amerikanske kul-, olie- og gasproduktion kan blive skrottet.

Ved et møde i går mellem den kommende Trump-administration og en række ledende teknologivirksomhedsledere var det tankevækkende at se tre af Trumps voksne børn sidde som de centrale skikkelser på vegne af den kommende regering. Trump synes på ingen måde til sinds at tage de mange advarsler om interessekonflikter alvorligt. For det første vil det givet ikke være nok, hvis han overlader sit forretningsimperium til børnene i de kommende fire år. Det vil stadig være alt for let at have spørgsmålet, hvad der er til egen fordel i baghovedet, når han træffer beslutninger. Men hvis det er løsningen, som han lige nu lægger op til det, så skal de samme børn ikke sidde med ved bordet, når der er statsledere og virksomhedsledere på besøg.

Man ser tilbagevendende synspunkter i retningen af, at Trump vil have overtrådt både dette og hint på hans første dag i Det Hvide Hus. Trump havde lovet en pressekonference om, hvordan han ville håndtere hans økonomi i morgen, men har aflyst den, sandsynligvis for ikke at løbe nogen chance for at vække protester inden det store valgmandsmøde 19. december, hvor hans valg som præsident afgøres endeligt. Normalt ville det være en formssag, men der har i år været meget tale om, at når man har denne instans, så er det netop for at kunne slippe af med fænomener som Trump. Sandsynligvis bliver Trump endeligt udpeget på mandag. Men der er stadig mulighed for en politisk fortrydelsespille – og republikanerne burde have format til at gribe muligheden.

Update 18.12. – Det har været forsøgt at se udpegelsen af Exxon CEO Rex Tillerson som en klimamæssigt set formildende udnævnelse i Trumps administration. Men to garvede iagttagere af amerikansk klimapolitik ser meget anderledes på det. Tidligere leder af Sierra Club Carl Pope kalder på Huffington Post Tillerson for den næstværste udpegelse på Trumps team, kun Trumps toprådgiver, Steve Bannon, er i hans øjne værre (ikke for hans klimapolitik, men for hans ultra-højreorienterede, grænsefascistiske virksomhed). Og Joe Romm, klimaoraklet på Think Progress (som for nyligt har nedlagt den selvstændige branding af klimastoffet under Climate Progress), kalder rent ud Tillerson for Trumps værste udpegelse. Ikke bare har han absolut iongen forudgående erfaring i at arbejde politisk i en statsadministration – han ligner på den led fuldstændig Trump. Samtidig har han som CEO for Exxon modarbejdet den amerikanske sanktionspolitik overfor Rusland. Tillerson har personligt gennemført en 500 mia. $ aftale med Putin om fælles amerikansk-russisk udvinding af olie i den russiske del af Arktis – en aftale som har været standset af Obama-administrationen, og som klimamæssigt set aldrig burde effektueres. Men her ligger en af de virkelig gode grunde for russerne til at ønske sig Trump som præsident (og Tillerson som udenrigsminister). Og her har Trump, Putin og Tillerson alvorligt sammenfaldende interesser.

Obama har i sin anden periode søgt at begrænse de fossile selskabers muligheder for at udforske og udvinde gas og olie i det arktiske område. Blandt andet søgte han at fastfryse sanktionspolitikken overfor Rusland på grund af invasionen i Ukraine fem år frem. Men her har Tillerson med held drevet så markant en lobbyvirksomhed, at han lykkedes at få forslaget forpurret. Så han har leveret et klokkerent eksempel på, hvordan han som CEO for Exxon ikke er bleg på at bøje arm med og modarbejde amerikansk udenrigspolitik.

Isaac Arnsdorf & Elana Schor skriver i dag på Politico, at Tillerson tydeligvis har læst kortene og har forsøgt at nydefinere Exxons klimastandpunkt på en måde, så man ikke er decideret fornægtende, og ikke vedkender sig tidligere fornægtelse, for så vidt muligt at undgå risikoen for retssager:

“According to the book ‘Private Empire’ by journalist Steve Coll, Tillerson wanted the company to find a way to conform to the scientific consensus on climate change without admitting it ever strayed, which could open the door to tobacco company-style lawsuits.”

Det kommende års tid vil vise, om dette er lykkedes. For inden for de seneste par år er der blevet gravet et så stort, så graverende og for Exxon så kompromitterende materiale frem om, hvordan Exxon tidligt erkendte klimaproblemerne, men endda på et tidspunkt valgte at fornægte og i stedet finansiere en fornægtelseskampagne med inspiration i det, tobaksindustrien med et vist held formåede igennem årtier. Og der har gennem det seneste år været sager under forberedelse, som der er sager under forberedelse med påstand om, at Exxon tilbage i 1980erne valgte bevidst at misinformere offentligheden og virksomhedens aktionærer om klimaudfordringen. Siden 1980 har vi udledt lige så meget CO2 til atmosfæren som i hele perioden fra industrialiseringens begyndelse i 1700-tallet til 1980. Så Exxon har været med til at gøre klimaudfordringen dobbelt så stor – og er tilsyneladende endnu ikke til sinds for alvor at tage konsekvensen deraf.

Tillersons klimapolitiske linje kan derfor meget vel være affødt af en analyse af, hvad der sket for tobaksindustrien – og hvad Exxon må gøre anderledes for at klare frisag. Han ved, at fornægtelsen ikke kan holde for evigt, men så længe tvivlen lever (og det storpolitiske tillader det), kan der stadig hentes enorme mængder af olie op i Putins arkitiske hav. Tillersons accept af Paris-aftalen kan derfor meget vel være strategisk betinget. Exxon har siden 1997 støttet klimafornægtergrupper med mere end 30 mio. $. Og når man ser, hvilke politikere, Exxon støtter, så er det stort set dem, som er frontalt imod nogen form for klimahensyn eller reguleringer af energibranchen overhovedet.

Tillersons erkendelse af Paris-aftalen som et skridt på vejen kommer ikke på samme måde som for de europæiske olieselskaber med overvejelser om om, hvordan man kan agere forsvarligt som olieselskab i en omstillingstid. Og selv hvis han ender med at få Trump med på den vogn – at man ikke åbenlyst skal bekæmpe Paris-aftalen og den globale klimaindsats – så er der ikke noget konstruktivt klimaperspektiv i en sådan strategisk dukken sig. ikke noget reelt klimalederskab – kun en luske forfølgen samme mås som hidtil til trods for alt det vi ved. Så Tillerson bliver på ingen måde nogen værdig arvtager til den nuværende udenrigsminister John Kerry, som har udvist et stærkt klimaengagement og har en dyb forståelse af problemstillingerne, som bygger på årtiers forholden sig til klimavidenskaben.

Elizabeth Colbert skriver på The New Yorker, at Exxon og Tillerson ifølge en undersøgelse foretaget af MIT stadig i 2014 (de senest tilgængelige tal) finansierede at vidtforgrenet netværk af organisationer, som producerer misinformation om klima. Så uanset den officielle position, som Tillerson udlagde den ved en tale i maj: “At ExxonMobil, we share the view that the risks of climate change are serious and warrant thoughtful action,” synes Exxon stadig i praksis at forsøge at fortsætte uantastet, og at bekæmpe forsøg på at begrænse brugen og reguleringen af af fossile brændsler. Med årtiers opøvet evne til at vide ét, sige noget andet og gøre noget tredje er det svært at have svært at forestille sig Tillerson, som har været hele sin karriere i Exxon, som ret meget andet end en pragmatiker, som er indstillet på at sige hvad som helst for at Exxon kan få lov til at fortsætte med at pumpe olie op uforstyrret.

Luke Harding og Hannes Munzinger kan på The Guardian i dag berette, at Tillerson i 1998 var direktør for det fælles amerikansk-russisk olieselskab Neftegas oprettet i skattely på Bahamas. Ikke ulovligt, men omvendt langt fra Trumps kampagneløfter om America first. Og aktiviteterne har været gået i stå på grund af Obamas sanktionspolitik. Så der er optræk til endog meget lange udspørgelsesrunder, før Tillerson er landet som udenrigsminister. Og det er langt fra givet at det sker.

Samtidig synes demokraterne ifølge Politico indstillet på også så vidt muligt at gøre livet surt for EPAs kommende leder, Scott Pruitt. Uanset at det ser ud til at blev endog meget vanskeligt for demokraterne at kunne blokere en eneste af Trumps udnævnelser, så er det med sådanne klare klima- og miljødjævle en oplagt chance for at vise, hvilke kræfter, det er, Trump har sluppet løs i Det hvide Hus.

Update 20.12. – I dag meddelte Obama, at han permanent har sikret store dele af USA atlantiske og arktiske kyster (nord for Alaska) mod olieudvinding. Vedtagelsen er ifølge New York Times bundet op på bestemmelser tilbage fra 1953. Hvor permanent en sådan beslutning vil være, vil vise sig, når Trump tager over. Den vil givet blive prøvet ved domstolene. Men man ser uden de store fanfarer Obama her i de sidste uger søge at sikre betydelige områder mod fossil udnyttelse.

Obamas dekret har givet været forberedt over længere tid, for det kommer samtidig med at Justin Trudeau har udstukket tilsvarende retningslinjer, som bremser for olie- og gasudvinding i Canadas arktiske zone. Og måske det ikke bliver det første, den nye administration prøver at tilbagerulle. For med de nuværende lave oliepriser er det simpelthen ikke rentabelt for olieselskaberne at indlede  nye projekter i områder med høje efterforskningsudgifter.

Kunne vi ønske os en tilsvarende principiel beslutning om at Danmark, Norge og Grønland sikrede deres del af den arktiske zone mod fossil udvinding? Så mangler der kun den russiske del – og her er det, at USAs kommende udenrigsminister har lavet en 500 mia. $ aftale med Rusland om olieudvinding langs betydelige dele af den Russiske del af Arktis, som det fremgår af kortet herover.

117 klimaorganisationer har nu lavet en fælles opfordring til Obama om at sikre de 3 mia. $, som han har lovet til den grønne fond, som er en central del af Paris-aftalen. Indtil nu har USA kun leveret 500 mio. $ heraf.  Men opfordringen til Obama fastslår, så er det noget af det, som Trump ikke kan tilbagerulle. Når først pengene er betalt, kan Trump ikke kræve dem tilbagebetalt.

De første 500 mio. $ blev i marts overført fra en State Department fund, som Obama kunne trække på uden samtykke fra Kongressen, skriver Michael Slezak i The Guardian. “Corporate Accountability International argues that Obama could draw from several relevant funds to fulfill his pledge, including those within the State Department, Treasury Department, Defense Department and other agencies.”

The Guardian citerer i samme artikel Bill McKibben for at sige, at: “The debt for the damage inflicted on the global climate by American carbon will never be fully repaid – and the Trump administration can be counted on to do nothing for the most vulnerable people on the planet … so this call makes both practical and moral sense.”

.
Update 22.12. – Dette 8 min. indslag fra MSNBCs Rachel Maddow Show så jeg for nogle dage siden, og så nu, at det er blevet lagt ud på YouTube. Det giver et godt indblik i, hvilken form for udenrigs-erfaring Rex Tillerson har i bagagen. Det tager udgangspunkt i situationen i Chad, hvor man omkring årtusindskiftet fandt betydelige mængder af olie, hvor USA, FN og Verdensbanken efterfølgende søgte at lave en ordning, så indtægterne herfra kom ikke blot landets diktator, men landets udvikling til gode. Denne aftale har Exxon tydeligvis været med til at skrotte. I hvert fald blev de øvrige olieselskaber skubbet ud og erstattet med en aftale direkte mellem Exxon og Chads diktator, som ikke har nogen krav om udvikling.

Det, som Exxon under Tillersons ledelse har gjort i Chad, er dybt problematisk selv som virksomhed betragtet: der er absolut ingen corporate responsibility at spore. Exxon har i Chad, såvel som i alle de problemstillinger, hvor Rusland er indblandet, direkte modarbejdet USAs interesser og udenrigspolitiske bestræbelser. Tillerson er en kriger, som kender de mere beskidte dele af kampen om ressourcerne (og profitten derfra) indefra, og Tillersons Exxon spiller i situationer som den i Chad en lidet flatterende rolle som skurk i den neokolonialisme, som USA efter 2. verdenskrig  har profiteret så kraftigt fra.

Men vil han kunne skifte fra denne ganske primitive ageren til at varetage hele USAs interesser i en moderne globale virkelighed, hvor det inter-nationale er båret af fælles bæredygtige udviklingsmål. Vil han kunne skifte til, at en internationalt set god aftale kun er god, når den er mindst lige så god for konkurrenterne? Det har jeg min åbne tvivl om, ikke bare vurderet på det pres fra NGOer og aktionærer om, at Exxon blev en mere ansvarlig virksomhed i forhold til den globale klimaudfordring, men nok så meget fordi Trump tydeligvis beundrer Tillerson for det han har gjort som virksomhedsleder og ønsker mere af det ind i statsadministrationen.

InsideClimate News kan man i dag læse en analyse af Exxons klimaperspektiv siden Tillerson overtog ledelsen i 2006. Jeg er på vej på juleferie, så det bliver ikke nu, men Banerjees artikel er yderst læseværdig. Hun påpeger, at Exxon i 2006 for første gang i nyere tid anerkender, at klimaudfordringen er reel, kort efter Tillerson overtog ledelsen, men skriver, at det er uklart, om det er sket på Tillersons foranledning, eller om det havde været under forberedelse forud. Under alle omstændigheder har der langt længere tilbage været et massivt pres fra aktionærside for at Exxon forholdt sig ansvarligt til klimaudfordringen.

Selvom man er forsigtigt accepterende, bliver der stadig ikke rigtig taget konsekvenserne deraf i virksomhedens ledelse og fremadrettede prioriteringer. Og Exxon har under Tillerson investeret ganske massivt i udvindingen af tar sands-olien uanset at den fra et klimaperspektiv burde forblive uudnyttet under den canadiske vildmark. Af samme grund kunne man forestille sig, at Tillerson på Exxons vegne ville være meget interesseret i at få reetableret Keystone XL rørledningen.

Update 14.01.2017 – Nu har Senatet taget hul på høringerne af Trumps ledende kandidater, og onsdag var det Rex Tillerson, som var på grillen. Hans udpegelse er endnu ikke verificeret, men selvom der også fra republikansk side blev stillet en række beske spørgsmål til hans relationer til Rusland og Putin, så synes modstanden mod ham at begrænse sig til to-tre skikkelser, hvoraf kun én, Marco Rubio, har meldt klart ud, at han ikke kan stemme for Tillerson. Selv John McCain, som tidligere har markeret stor skepsis, synes at have accepteret Tillerson. Og selv hvis der var tre republikanere, som ville stemme imod, skulle der nok vise sig at sidde en enkelt demokrat og endda stemme for ham. Så meget tyder på, at han bliver USAs nye udenrigsminister.

Tillerson synes et stykke hen ad vejen at have klaret sig med at svare, at det har han ikke sat sig ind i endnu, eller det har han endnu ikke vendt med Trump. Men han blev under vejs spurgt om hans syn på klimaudfordringen. Og selvom han ikke er passioneret klimaaktør som sin forgænger, så erkendte han at klimaforandringerne udgør en reel risiko, og han fortalte, at han havde informeret Trump om sit standpunkt. Han gled i samme forbindelse behændigt af overfor spørgsmål om Exxons klimafornægtelse – og om hvordan Exxon havde kunnet drive intens lobbyisme imod iværksættelsen af sanktioner mod Rusland i forlængelse af russernes annektion af Krim.

Tillerson mente, direkte adspurgt, at USA skulle fortsætte med at deltage i de globale klimaforhandlinger: “I think it’s important that the United States maintain its seat at the table on the conversations around how to address the threats of climate change, which do require a global response. No one country is going to solve this alone.”

“I came to the decision a few years ago that the risk of climate change does exist and the consequences could be serious enough that it warrants action,” sagde Tillerson. “The increase in greenhouse gases in the atmosphere are having an effect. Our ability to predict that effect are very limited.”

Så han erkender problemet, og indirekte, at det er menneskabt. Men han tøver med at sige, at det haster alvorligt. Så det er på mange måde et pragmatisk ståsted, at jaja, der er måske problemer i fremtiden, men klap hesten, lad os løse de umiddelbare problemer. Og det er et ståsted, som synes fremprovokeret af mange års forsøg fra Exxon-aktionærer på at får Exxon til at tage en klimapolitisk set langt mere ansvarlig aftale. Problemet er blot, at det lægger nogle bånd på Exxons forretningsstrategi, som Tillerson endnu ikke har villig til at acceptere.

Spurgt om hans syn på en CO2-afgift, som Tillerson tidligere har gjort sig til fortaler for, var han lidt mindre klar i spyttet (det er vel også diametralt modsat alle øvrige i Trumps kabinet), men mente dog, at det ville være bedre end det nuværende hodge-podge (Obamas klimapolitik).

Tillerson synes således mere solidt funderet i sin let slæbende klimapragmatisme end Trump i sin fornægtelse, så måske han vil kunne udgøre et korrektiv overfor den skare af klimafornægtere, som det ellers er lykkedes Trump at få samlet sig i sin administration.

Update 23.01. – Jeg er kommet noget bagefter med opdateringerne her. Det er mandag morgen dansk tid, Trumps første arbejdsdag starter lidt senere i dag. Fredag var inauguration day. Trump aflagde ed som USAs kommende præsident, med popularitetstal historisk lave. Og mens opslutningen om hans indsættelsesfest var behesket, var der mere end 2 mio. amerikansere på gaden til protestdemonstrationer. Så han har et alvorligt imageproblem, hvis han på nogen måde skal lykkes med projektet at blive hele USAs præsident.

Kort efter vagtskiftet skiftede indholdet af Det Hvide Hus’ hjemmeside markant. Alle referencer til “climate change” er nu fjernet. PÅ en liste over prioriterede handlinger er der nu på klimaområdet løfter om at fjerne Obamas Clean Power Plan, støtte “clean coal” (en slags indirekte anerkendelse af klimaproblematikken) samt at reducere “burdensome regulations” (hvilket sandsynligvis peger på EPAs miljøreguleringer af udvinding af fossil energi).

Men alt sammen er det meget lidt specifikt. Og man kan måske finde lidt fortrøstning ved det forhold, at der ikke er nævnt noget om, at USA trækker sig fra Paris-aftalen. Måske for ikke at gøre udnævnelsen af Rex Tillerson som udenrigsminister og Scott Pruitt som direktør for EPA mere belastet end nødvendigt – de var begge i strid modvind i deres senatshøringer i sidste uge, men det forventes endda at de bliver accepteret her i løbet af den kommende uge. Måske fordi det har vist sig vanskeligt bare lige at gøre, og at det med en enkelt i altovervejende symbolsk handling selv i Trumps kalkuler vil skaffe ham flere modstandere og mere badwill end selv han er indstillet på.

Rex Tillersons udpegelse synes nu givet efter at han to største kritikere på den republikanske side, John McCain og Lindsey Graham, begge søndag twettede, at de var indstillet på at stemme for Tillerson.

Med stor sans for timingen offentliggjorde staten Californien på samme dag som Trumps indsættelse statens klimaplan for 2030. Den taler om en 40% reduktion af CO2-udledningerne i forhold til 1990, hvilket svarer til EUs målsætning, og kræver en noget hurtigere afviklingsrate end EUs, da USAs (og Californiens) udledninger fortsatte med at stige adskillige år efter 1990, hvor EUs har været gradvist faldende siden da. Dette er et ikke bare symbolsk vigtigt træk. Det betyder, at USAs største deløkonomi agerer frontalt anderledes end Trumps totalt uansvarlige klima-laissez faire, og at de stater, som ønsker at fortsætte, har mulighed for at koble sig op på en anden retning.

Californiens klimaplan ser ikke bare på CO2-udledningerne ved forbrænding af fossile brændsler, men ser samtidig på en række andre faktorer som sod, metan og genlagring af klimagasser i landbrug og skovbrug. Her i resume fra en pressemeddelelse fredag:

“The proposed plan continues the Cap-and-Trade Program through 2030 and includes a new approach to reduce greenhouse gases from refineries by 20 percent. It incorporates approaches to cutting super pollutants from the Short Lived Climate Pollutants Strategy. And it acknowledges the need for reducing emissions in agriculture and highlights the work underway to ensure that California’s natural and working lands increasingly sequester carbon.”

Der har været forsøgt lagt et pres på Obama for at han betalte USAs tilsagn om klimafinansiering i forbindelse med Paris-aftalen. Det ville have krævet en del fixfaxerier, men det har han ikke følt han kunne gøre uden at overskride grænserne for hans råderum. Han har, hvilket på siges at være en præstation, klaret otte år i Det Hvide Hus uden en eneste ansats til personlig skandale. Ingen misbrug, ingen eskapader. Det tyder på et menneske med usædvanlig høj integritet, og med en evne til at samle de bedste rådgiver omkring sig, og lytte til dem. Her har vi det værste at frygte fra Trumps side.

Think Progress har lavet en oversigt over, hvad Trump i løbet af valgkampen har lovet. I alt har han afgivet 663 handlinger, heraf 36 på sin første dag i Det Hvide Hus. Af disse 36 har han her tre døgn efter sin indsættelse kun opfyldt de to, så han har allerede før første egentlige arbejdsdag brudt 34 løfter. Måske regnestykket vil se anderledes ud efter i dag, som han selv har erklæret for den første egentlige arbejdsdag.

Think Progress’ liste kan ses her.

01.02. – Det lykkedes i dat Trump-administrationen at få Rex Tillerson godkendt som USAs kommende udenrigsminister , Secretary of State. Det skete med stemmerne 56-43. Så selvom republikanerne umiddelbart kun har 51 pladser i Senatet, var der enkelte overløbere.

Men når man ser på de forudgående nomineringer, er det en snæver margin for en så vigtig udpegelse. Hillary Clinton blev indsat med stemmerne 94-2, John Kerry med 94-3 vote, Colin Powell enstemmigt og Condoleeza Rice med 85-13.

Tiden må vise, om Tillerson formår at blive et stabiliserende element i Trumps regering – og ikke mindst kommer til at kunne dæmme op for den massive klimafornægtelse og den kortsigtethed, som ligger i hele tiden at sætte profitmaksimeringen over klima- og miljøhensyn. Bedømt forud ville han ikke synes det oplagte valg til en sådan opgave, men i Trumps flok af ekstremister er han blandt de mindst ekstreme. Og frygten i miljøkredse, at den fossile udvinding med skikkelser som Tillerson, Pruitt og Trump får taget hul på så mange nye projekter, at 2°C-målsætningen glider os definitivt af hænde, er reel.

Foreløbig synes Trump-administrationen at være landet på en gummi-attitude, at nok har den menneskelige afbrænding en effekt på klimaet, men det med det vi nu ved umuligt at afgøre, hvor meget. Blot er det ikke noget presserende problem. Så ikke nogen blank afvisning, men heller ikke nogen erkendelse af noget problem i forhold til at skabe jobs i kul-, olie- og gassektoren.

Update 16.02. – Ifølge et EPA nyhedsbrev har personer i Det Hvide Hus’ administration stillet i udsigt, at der ligger 2-5 executive orders klar til udstedelse. Den præcise timing afhænger dog af Scott Pruitts nominering, som endnu ikke er fadet på plads.

Vedkommende sagde ikke noget om indholdet, men forsikrede, at de ville “suck the air out of the room” (link). Et sådant løfte om at kvæle en institution, som et betydeligt flertal af den amerikanske befolkning ønsker bevaret, vil givet støde på stor modstand. Og de første 3½ uge har vist, at Trump ved ikke forud at briefe de pågældende instanser, skaber endnu større modstand. I en situation, hvor demokraterne ikke kan stille ret meget op politisk hverken i Senatet eller i Repræsentanternes Hus er han således i fuld gang med at skabe den måske største modstander: embedsværket, hvis ellers ikke hans executive orders er unconstitutional, som det i flere tilfælde har vist sig allerede.

Selvom det ikke på nogen måde er beroligende, så må man dog konstatere, at Trump efter de første 3½ uge har lavet mere larm og fadæser, en han har vundet sager. Som en journalist i dag agde, han har formået at aktivere ikke mindst kvinderne på en måde, som Hillary slet ikke var i stand til, men imod ham. Og folkets røst er lige nu i færd med at gøre det virkelig vanskeligt for republikanerne at stemme for den første store rilbagerulningssag: Obamacare. Tilsvarende vil han opleve massive protester i det øjeblik, han begynder at røre ved EPA.

800 tidligere medarbejdere ved EPA har nu sendt Trump en protest mod hans planer. Og ifølge en artikel i New York Times i dag, er republianske senatsmedlemmer i disse dage tæppebombet af opringninger fra EPA-ansatte, som søger at tale dem fra at stemme på Pruitt. Afstemningen er tidssat til i morgen fredag, men kan meget vel blive udsat, hvis der er tvivl om stemmegrundlaget. Men to demokrater har forud sagt, at de vil stemme for Pruitt, så det ser ud til at han får sit drømmejob som slagter af EPA. Men den markante opposition fra EPA-ansatte er ganske usædvanlig og viser, at EPA ikke blot lukker sig selv ned uden kamp.

Som nævnet ovenfor, vil vi sandsynligvis blot få dage efter Pruitts udnævnelse er på plads, vil vi se Trump-administrationen åbne endnu en flanke med en stribe executive orders, som vil søge at tilbagerulle Obamas Clean Power Plan. Det er dog ikke bare gjort med en underskrift, og der venter formodentlig en lang række opgør i retssalene, før der sker noget.

Samtidig er Pruitt netop netop i en retssag rejst mod ham blevet beordret til at fremlægge dokumenter vedr. hans forbindelser til den fossile industri. Men selvom Pruitt klart er deres mand, vil det efter al sandsynlighed rokke ved de republikanske stemmer.

Så måske man kunne se Trump tøve med at igangsætte mere. Han har i løbet af de første 3½ uge taget hul på så meget – og rejst så megen opposition og nået at indkassere så mage nederlag – at det kunne være, at han endte med at spare lidt på krudtet og tage sig lidt bedre tid til at sigte, og til at forberede sine ‘skud’. Men omvendt ligger det meget langt fra hans natur, og det kan meget vel vise sig at blive hans store problem – og verdens frelse.

Omvendt har republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus allerede her i begyndelsen af februar fremlagt et ganske radikalt lovforslag, som i al sin enkelhed går ud på at nedlægge EPA inden udgangen af 2018. Lovforslaget har sandsynligvis en vis proklamatorisk overload. Men det viser, hvad fremtiden er oppe imod med de mange fossile tåber, som er valgt ind i Det Republikanske Parti finansieret af den fossile industri.

Der er fremlagt tilsvarende en-linjers lovforslag om at lukke undervisningsministeriet!

22.02. – Fredag blev Scott Pruitt godkendt med snæver margin. Men med to demokrater, som på forhånd havde gjort det klart, at de ville stemme for Pruitt (også demokrater kommer fra stater, hvor miljøreguleringen fremstår som det store spøgelse), var der aldrig for alvor tvivl om udfaldet, kun hvor lang tid der ville gå.

Pruitt har holdt sin indtrædelsestale for personalet, og der er endog meget langt fra hans underspillede kammertone-talemåde til Trumps hidsige udfald. Men Pruitt er omvendt det perfekte værktøj til at få gjort EPA mere erhvervsvenligt.

I dag er der så fra The Guardian en første artikel om de 7.500 emails, som blev frigivet i går. Det er for tidligt at have fuldt overblik over materialet, men det fremgår af The Guardians artikel, at der systematisk er tale om meget nære forbindelser mellem Pruitt og fossile lobbygrupper. Og det at Pruitt har videresendt breve fra den fossile industri, som havde han selv skrevet dem, som man forud kendte til et enkelt eksempel på, er ifølge disse mails sket i flere tilfælde.

“This is Scott Pruitt’s mission statement: attack environmental safeguards, protect industrial polluters and let the public pay the price,” siger Rhea Suh, president of the Natural Resources Defense Council, i et statement for NRDC. “These emails tell us that he’s in league with the very industries we’ve now entrusted him to police. He so deeply imbedded himself with energy companies that they described Pruitt and his allies as ‘fossil energy AGs,’ a badge of dishonor for a public guardian if ever there were one.” (link)

New York Times’ gennemgang af Pruitts emails slutter med at konkludere, at de uanset at de klart demonstrerer, i hvor høj grad han er den fossile industris mand, ikke synes at kunne give ham alvorlige vanskeligheder.

Samtidig fremlagde Trump mandag en ny executive order, som fjerner forsøgene på at beskytte vandløb mod forurening fra fossil udvinding. Så indtjening og arbejdspladser har klart fået en højere prioritet end miljøbeskyttelsen.

Endnu har Trump ikke udstedt de executive orders, der kickstarter demonteringen af EPA. Måske fordi der er rigelig med kaos omkring ham lige nu. Han virker mest opsat på at få genfremsat et muslim ban, som domstolene ikke bare kan skrotte som de gjorde med det første. Måske fordi kernen i denne proces er endog særdeles langvarig, så resultaterne alligevel ikke har nogen chance for at foreligge inden for de første 100 dage. Men med Pruitt på plads går personalet på EPA og venter, at det vil ske meget snart.

Men for lige at genihukomme folkestemningen, så har Trump ikke på nogen måde et folkeligt mandat til at fjerne miljøbeskyttelsen eller skrotte klimaindsatsen:

 • 69% of Americans – including about half of Trump voters – think the US should participate in the Paris climate agreement.
 • 80% of Americans – including 62% of Trump voters – agree that the US should regulate and/or tax carbon pollution. More Trump voters support doing both (31%) than doing neither (21%).
  70% of Americans – including about half of Trump voters – support the EPA carbon pollution regulations that House Republicans are trying to eliminate.
 • 66% of Americans support a carbon tax, as do about half of Trump voters.
 • 81% of Americans – including 73% of Trump voters – think the country should use more renewable energy.
 • 55% Americans – including 33% of Trump voters – think we should use less fossil fuels than we do today. Only 31% of Trump voters think we should use more fossil fuels.

Trump er yderst bevidst om sådanne målinger, men er omvendt omgivet af fossile særinteresser og professionelle klimafornægtere.

Rex Tillerson er allerede set i aktion som sweeper for Trump. Som tingene har udspillet sig her den første måned er der rigtig meget  oprydnings- og udglatningsarbejde efter Trumps ofte maniske udfald. Hvad værre er for Tillerson, er, at Trump synes at tage en lang række udenrigspolitiske skridt uden overhovedet at ænse at vende dem først med Tillerson. Der pågår også en kamp for at Tillerson kan få lov at forme sig eget kabinet – hvor der allered er uddelt en lang række ambassadørposter osv. til venner og større donorer. Så havde Tillerson været ligeså kortluntet som Trump, var han gået for længst.

I Californien, hvor man på selve dagen for Trumps tiltræden vedtog en ganske ambitiøs klimaplan for 2030, har senator de Leon nu fremsat forslag om at Californien skal have 100% CO2-neutral  energiforsyning i 2045. Samtidig indebærer forslaget, at en 50% vedvarende energiandel skal nås allerede i 2025 og ikke i 2030, som det nu er vedtaget. Det kommer efter at der blev fremlagt tilsvarende forslag for Massachusetts om at have vedvarende energiforsyning i 2035 og fuld CO2-neutralitet inklusive opvarmning og transport i 2050.  Det er godt at se, at langt fra alle bøjer af overfor Trumps agenda.

Det siger lidt om, hvor meget medvind, udbygningen af den vedvarende energi i USA har, når der sandsynligvis i dag bliver fremlagt et forslag i North Dakota om, at der ikke kan opføres vindmølleprojekter i de kommende to år, dels for at sikre en stabil elforsyning, dels for at redde kulkraften. Det kommer efter en periode med rekordvækst for den vedvarende energi i en af USAs fossile højborge. Der er således etableret 1.000 MW nye vindmøllekapacitet blot siden maj 2016. Sådanne forslag er givet opmuntret af Trumps tilsynekomst. Men det ligner en vedtagelse, der som så meget andet i disse dage ikke holder i retten.

De fleste energiselskaber opererer sammenhængende i flere stater, så hvis det lykkes at lave et sådant moratorium – hvilket vil støde på massiv modstand – vil udbygningen med vind og den beskæftigelse, det giver, blot fortsætte i nabostaterne (link).

Update 24.02. – Trump har nu iværksat en all in-kampagne mod statslig regulering. Det simple spørgsmål er, om en bestemmelse hjælper den amerikanske arbejder og forbruger. Hvis ikke skal den væk. Der er ikke nævnt noget om klima og miljø deri. Men det siges for eksempel, at der for et olieproducerende firma er kommet mere end 150 nye reguleringer under Obama. Og hvis dette oliefirma oplever, at dit giver mindre beskæftigelse, er reguleringen et onde – og skal fjernes.

At en bestemmelse måske har tilskyndet til vedvarende energiproduktion og – forbrug istedet og dermed skabt en masse gode nye jobs dér, er en anden sag. Logikken holder overhovedet ikke, og man kunne forestille sig, at det giver bagslag. Men kampagnen viser, hvor ideologiseret, Trumps politiske tankegang er. Og selvom denne executive order er præsenteret som en beskyttelse af den amerikanske arbejder, så blev den meget sigende underskrevet af Trump omgivet af ledere af store virksomheder. Så han har ikke engang konsekvenstænkning nok til i det mindste at lade den underskrive omgivet af af kulminearbejdere og olieledningslæggere.

Ifølge InsideClimate News  refererer  Det Hvide Hus i begrundelsen for denne indsats mod overregulering til en opgørelse fra American Action Forum, der viser, at Obamas mere end 3.000 reguleringer har kostet den amerikanske skatteyder 873 mia. $, men undgår behændigt at nævne, at samme opgørelse viser, at fordelene ved Obamas reguleringer mere end opvejer ulemperne med en faktor 3 til 1. (link)

Og hvis kriteriet for om en regulering er god reduceres til et pimitiviseret trickle down perspektiv for den amerikanske arbejder, så er alle bestemmelser, som vedrører naturbeskyttelse automatisk i fare. Vi har allerede set Trump fjerne beskyttelsen af vandløb, at fossile selskaber ikke mere kan stilles til ansvar for forurening af vandmiljøet.

Det er baggrunden for en henvendelse til USAs senatorer fra næsten 300 naturbeskyttelsesorganisationer, med en tryglen om at fastholde de nuværende naturbeskyttelsesregler. Der er lige nu et forslag til behandling i Repræsentanternes Hus om at fjerne al beskyttelse af truede arter med henvisning til at de nuværende regler ikke virker godt nok. Her har Californien vist sig som den store bannerfører. Og denne stat, som er en gigant i den amerikanske virkelighed og mageligt ja bedre()kunne fungere som selvstændigt land, har meldt ud, at man ikke vil acceptere nogen form for reduktion af naturbeskyttelse og miljøregulering fra føderal side. (link)

Hvor det at lægge mere magt til selv at bestemme ud til de enkelte stater ofte er ensbetydende med mindre regulering og mere business as usual, så er der nu for en række staters vedkommende ved at opstå den situation, at en gruppe af progressive stater ikke vil acceptere nogen form for forringelse. Det kan de nok ikke på kort sigt kræve for hele USA, men de har en god sag ved domstolene, hvis centraladministrationen ønsker at forringe situationen i de enkelte stater.

Man kunne således også i går se en koalition af lystfiskere søge via domstolene at tvinge EPA til at beskytte laksen mod varmere vand fra klimaforandringer. (link)

Trump er givet ikke vant til at få alt, hvad han laver siger og gør, nærlæst og analyseret af de ikke altid lige rygklappende medier, og han har her i den seneste uge nærmest erklæret medierne krig. Det nåede nye højder, da han i går formente store organer som CNN og New York Times adgang til en presseevent med hans pressesekretær Spencer i Det Hvide Hus. Men i den nuværende situation, hvor republikanerne i Repræsentanternes Hus totalt svigter overfor Trump i deres moralsk etiske opgave, udfylder medierne en uvurderlig indsats for at holde redeligheden og klarheden i hævd.

Think Progress fører løbende regnskab over, hvad Trump har lovet, og hvad han rent faktisk har gjort. Man har registreret i alt 663 løfter, og en status i går viser, at han efter den første måned har brudt 64 løfter og holdt 7. Heraf har han alene blandt løfterne om, hvad han ville gøre på den første dag i Det Hvide Hus brudt 34 af 36! (link)

Update 27.02. – Forbes bragte 23.02. en artikel, hvor man havde regnet på omkostningerne, hvis det lykkedes Trump-administrationen at få tilbagerullet Obamas Clean Energy Plan (CPP). Til det brug har man brugt en model udviklet på MIT.

Det har med en vis regelmæssighed været fremført, at Trump ikke kunne standse udviklingen, og det er måske også rigtigt i det lidt længere perspektiv. Men ifølge Forbes’ modelberegninger vil overgangen til den vedvarende energi vil gå markant langsommere. Og i 2030 vil der blive afbrændt 55% flere kul, hvis CPP bliver tilbagerullet, end hvis USAs stater leverer den minimumsklimaindsats, som er foreskrevet i CPP. Og tilsvarende vil andelen af vindenergi være 35% lavere og af solenergi 22% lavere en hvis CPP efterleves.

Det giver det interessante regnestykke, at merudgiften ved at tilbagerulle CPP i 2030 vil være over 100 mia. $ (samlet for de mellemliggende år), mens merudgiften i 2050 vil være næsten 600 mia. $. Samtidig vil sundhedskonsekvenserne fra den øgede partikelforurening fra merafbrændingen af kul være mere end 120.000 for tidlige dødsfald.

Dette er endda kun de nøgne tal. Der er ikke regnet afledte omkostninger eller klimakonsekvenser i andre lande – eller omkostningerne ved smadrede levevilkår kloden rundt, hvis klimaindsatsen mister pusten globalt på grund af USAs svigt. Modellen tager heller ikke højde for, at en stat som Californien, som udgør en betydelig del af den samlede amerikanske økonomi, er i gang med at forfølge en målsætning, som frem mod 2030 indebærer en markant stærkere klimaindsats end den, Obama foreskrev – hvilket nok er den væsentligste kritik af Forbes’ beregninger. Men af pædagogiske grunde lader vi tallene stå.

Men den slags beregninger synes at prelle af på Trump og hans stab. De interesserer sig i virkeligheden ikke for det almene USAs vel, men for den fossile industris snævre kortfristede fortjenester. Trump synes simpelthen for småt begavet til at kunne fatte den klimaudfordring, han lige nu står til at blive den store obstruator af verdens forsøg på at imødegå. Igen og igen under valgkampen har Trump lovet de amerikanske kulminearbejdere, at der kommer gang i kulminerne igen. Så nu hvor Pruitt er blevet installeret i EPA vilvi  sandsynligvis i de kommende uger se en vifte af initiativer til at styrke de fossile energier på bekostning af den vedvarende energi.

Og det er ikke for meget på baggrund af disse tal at konkludere, at verden ikke har råd til at lade Trump og den fossile industri få sin vilje.

Det fremgår af samme artikel, at EIA har lavet tilsvarende beregninger, som viser, at hvis CPP tilbagerulles, vil kullene allerede i 2019 igen blive den vigtigste kilde til den amerikanske energiproduktion.

Sierra Club har samme dag en artikel, som en anden vej rundt sammenfatter konsekvenserne ved at tilbagerulle CPP. Ifølge beregninger foretaget af EPA vil CPP i 2030 betyde årlige besparelser på 93 mia. $. Årligt vil der være 150.000 færre astmatilfælde og 6.600 færre for tidlige dødsfald som følge af luftforureningen.

Update 13.03. – I det store billede måske kun en ubetydelighed, men Trump synes omvendt have haft en helt enestående næse for at samle brådne kar. Senset blev det i går klart, at Rex Tillerson i årene 2008-15 (mindst) har kommunikeret under dæknavnet Wayne Tracker, når han diskuterede strategi og klimapolitik som CEO for Exxon. Det er måske tilgiveligt, så længe det forbliver et rent internt anliggende. Men oplysningerne er kommet for dagen via den statsanklager, der står for at forberede sagen mod Exxon, for bevidst at have misledt verden om, hvad man vidste om klimaudfordringens alvor. Og da man var blevet pålagt at udlevere intern kommunikation til brug for retssagen, havde man ‘glemt’ at medtage materialet fra Wayne Tracker – hvilket statsanklageren nu har bedt Exxon om at råde bod på.

Denne sag er potentielt perspektivrig, uanset at Exxon snart sagt selvfølgeligt kategorisk har afviset den og karakteriseret den som heksejagt. Den anden potentielt perspektivrige sag er anlagt af 31 børn. Heri er Trump for nylig blevet inddraget på anklagebænken.

Startskuddet for demonteringen af EPA var varslet i sidste uge, men synes endnu endnu en gang at været udsat, sandsynligvis fordi medierne stadig koger over den russiske sag og republikanernes forsøg på at tilbagerulle Obamacare, som i dag fik et alvorligt skud for boven, da Kongressens analyseinstans nåede frem til, at den nuværende republikanske lovpakke inden for et år ville tvinge 14 mio. amerikanere til at opgive deres sundhedsforsikring, mens tallet over en tiårig periode ville stige til 24 mio.

Det siger meget om republikanernes anti-sociale grundideologi, at et flertal af landets politikere synes rede til at stå bag en sådan ‘forbedring’. Det er rendyrket ideologisk forblændelse. Og når Obama-care i disse uger bliver karakteriseret som katastrofal og som værende på randen til sammenbrud, er det ikke fordi den ikke virker, men fordi et betydeligt antal kun har et enkelt tilbud at vælge imellem, så den hellige frie konkurrence ikke virker. USA har på den led på én gang verdens dyreste og nok mest dysfunktionelle hospitalsvæsener, og det synes rimeligt at konkludere, at den frie konkurrence ikke virker på sundhedsområdet.

Med det nye forslag vil præmierne i de værste tilfælde stige op imod 750%. Men disse 24 mio. mennesker, som man regner med ikke fremover vil få råd til sundhedsforsikring, kan så varme sig ved tanken om, at de havde mange forskellige forsikringsløsninger at vælge imellem.

Think Progress vurderer i dag, at dette fald i sundhedsdækning vil medføre, at op imod 17.000 flere amerikanere vil dø i utide (link). Og hvis det var sket i en krigssituation ville det være en grusomhed -“If an army did this, we would call it an atrocity”. Nu er det betragtet som en ideologisk sejr.

Den nu planlagte ændring vil økonomisk set ramme de ældre, dem der bor i landdistriker, og de næstenallerfattigste hårdest – dermed vil de også ramme Trumps kernevælgere hårdt. Og flere taler allerede advarende om, at republikanerne er i fuld færd med at bortøde deres flertal i Repræsentanternes Hus, samtidig med at det er alt andet end givet, at den nuværende lovpakke kan vedtages i Senatat. Den erkendelse kommer efter et par uger, hvor republikanske politikere har været ude i særdeles voldsom modvind fra deres vælgere på grund af planerne om at slagte Obamacare.

Sidst på dagen blev der fremlagt tilsvarende beregninger fra Det Hvide Hus, der viser, at hele 26 mio. amerikanere 10 år vil have mistet deres sundhedsforsikring. Samtidig lovede Trump i valgkampen, at ingen ville stå ringere med hans sundhedsplan. Trump og hans følge står således i den kommende tid til at skulle forklare rimeligheden i, at støtten til  at også de fattigste har råd til sundhedsforsikring fjernes for at kunne finansiere massive skattelettelser til de i forvejen allerrigeste og en stigning i militærbudgettet på mere end 50 mia. $ (i et budget vi stadig har til gode at se). Det får han endog meget vanskeligt ved at få pressen og nyhedsmedierne til at omtale, som han kunne ønske det. Og situationen kunne meget vel stadig ende med, at Trump distancerer sig fra den nu fremlagte plan.

Trumps idealtidsplanlægning synes i høj grad at være tilrettelagt efter, at der skal være noget i hans perspektiv godt for medierne at skrive om stort set hver dag. Om forslagene så er færdige til at blev fremlagt, eller er blevet clearet forud med dem, der skal implementere dem, er en anden sag. Og Trump synes efterhånden flere gange om ugen at være helt oppe i det røde felt over ikke at kunne styre pressen, som det passer ham.

Men tilbage til klima- og miljøområdet, så vil vi i morgen sandsynligvis se endnu en executive order, der søger at omgøre Obamas begyndende amerikanske klimapolitik. Som del af en redningspakke for bilindustrien fik Obama i 2009 bilfabrikkerne til at acceptere ganske skrappe miljøkrav frem mod 2025. Dem vil Trump nu tilbagerulle, så man igen kan lave store benzin-slubrende fartøjer uden at blive straffet. Det vil sandsynligvis føre til, at den indtil nu ulmende krig mellem Trump og Californien, der har varslet, at man vil fortsætte sin klima- og miljøindsats med uformindsket styrke. Californien har historisk set en ret til at fastsætte strammere miljøregler end resten af USA og har løbende benyttet sig deraf i de seneste 40 år. Og andre stater har mulighed for at lægge sig op af de californiske, hvor de er strammer end de føderale. Det er der sandsynligvis yderligere en 5-7-10 andre stater, der vil gøre. Så bilproducenterne vil stadig skulle lave biler til de skrappere vilkår, hvis de skal sælges i Californien, og Trump vil med denne executive order sandsynligvis igen stå med et stort kanonslag, der viste sig at være en fuser.

Update 16.03. – Trump har nu fremlagt sin budgetskitse. Det er en minimalstatsvision, der får Anders Fog til at ligne en socialdemokratisk spejderdreng. Stort set alt, der har med kunst og social sammenhængskraft, sundhed, klima og miljø, er barberet til benet, og der er skåret kraftigt på de fleste områder for at få råd til tre ting: en øgning af militærbudgettet med ~50 mia. $, en mur langs grænsen til Mexico samt gigantiske skattelettelser til de i forvejen rigeste (som ham selv).

EPAs budget er således beskåret med mere 31%, og man regner med at det ud over en lang række støtteordninger, herunder alt, der har med klimaindsatsen at gøre, vil føre til fyringen af 3.200 af de nuværende omkring 15.000 ansatte. Hvis så det var fordi EPA var eksploderet under Obama i hans miljøhysteri. Men EPAs budgetter er blevet 11% mindre i løbet af Obamas præsidentperiode, så man har måttet spare selv i en tid, hvor klima- og mliljøudfordringerne er vokset.

Demokraterne har meldt ud, at de vil søge at blokere processen, hvis der indgår blot en eneste dollar til grænsemuren mod Mexico – en mur, som ikke vil løse et eneste af de problemer, Trump hævder den vil løse, og som han under hele valgkampen lovede, at han som den geniale forretningsmand han var, ville få mexicanerne til at bygge.

Samtidig gav han, som beskrevet ovenfor, i går signal til at iværksætte en tilbagerulning af alle miljøkrav til den amerikanske bilindustri – hvilket set som erhvervsfremme kan vise sig at være en endog meget dårlig og kortvarig hjælp. For hvis USA falder tilbage til at lave stærkt forurenende benzinslugere, så vil den amerikanske bilindustri falde endelig bagud ad dansen.

I går aftes blev også Trumps version 2 af det famøse Muslem Ban, som skulle være trådt i kraft natten til i dag, sendt til tælling af domstolene. Samtidig er Trump trængt lidt op i et hjørne af hans nu ugegamle og helt ubegrundede påstand om, at Obama under valgkampen wiretappede ham i Trump Tower. Han har nærmest uden at ville det afsløret, at hans primære kilde er en artikel i det stærkt højreekstremistiske organ Breitbart – og dermed at han frem for at lytte til verdens måske bedste efterretningsvæsen lader sig forlede af den slags højrepropagandistisk fake news. Det synes også at stå klart, at republikanerne til trods for at de sidder på både Det Hvide Hus, Senatet og Repræsentanternes Hus ikke kan blive enige om, hvordan man vil slagte Obamacare. Så de konkrete indsatser i demonteringen af EPA synes foreløbig at være sat på pause.

Staten Californien har i de seneste dage delt løbesedler ud foran EPAs Washington-kontor med opfordringer til at søge til Californien, hvis man vil arbejde for klimaet. Californien kunne sagtens bruge en række af EPAs ‘climate policy wonks’.

Andrew Restuccia: Trump advisers want concessions for coal if U.S. stays in climate pact, Politico 17.03.2017.

Zahra Hirji: Trump Budget Would Cripple U.S. International Climate Change Work, InsideClimate News 17.03.2017.

Jeremy Symons: The president’s EPA budget lacks compassion for seniors and kids, The Hill 17.03.2017.

Sabrina Shankman: Former EPA Officials: Trump Budget Is Even Worse Than It Seems, InsideClimate News 17.03.2017.

Timothy Cama: Dems ask Pruitt to ‘correct the record’ on personal email use, The Hill 17.03.2017.

Marianne Levalle et al.: These Climate Programs Would Be Axed Under Trump’s Budget, InsideClimate News 16.03.2017.

Emma Foehringer Merchant & Lisa Hymas: Trump’s budget is a declaration of war on the environment, Grist 16.03.2017.

Max Greenwood: Exxon Mobil attorneys defend Tillerson’s use of alias email, The Hill 16.03.2017.

Brooke Seipel: Trump to name coal lobbyist as deputy EPA chief: report, The Hill 16.03.2017.

Timothy Cama & Devin Henry: Overnight Energy: Trump’s budget aims for a 31 percent cut for EPA, The Hill 16.03.2017.

Rebecca Leber: California Wants to Hire EPA Staffers Who Are Sick of Trump, Mother Jones 16.03.2017.

Ali Breiland: Trump’s NASA budget cuts earth, climate science programs, The Hill 16.03.2017.

Rebecca Leber: Check Out Trump’s Logic on His Insane Environmental Budget Cuts, Mother Jones 16.03.2017.

Devin Henry: White House: Climate funding is ‘a waste of your money’, The Hill 16.03.2017.

Ed Yong: The Transparency Bills That Would Gut the EPA, The Atlantic 15.03.2017.

Timothy Cama: Trump targets Obama’s global warming emissions rule for cars, The Hill 15.03.2017.

Emily Atkin: Air Pollution Denial Is the New Climate Denial, New Republic 15.03.2017.

Olivia Beavers: Trump dropping climate change impact from government reviews: report, The Hill 14.03.2017.

Chris Mooney: Scientists are conspicuously missing from Trump’s government, Washington Post 13.03.3017.

Kevin Baker: BLUEXIT. A Modest Proposal For Separating Blue States From Red, New Republic 09.03.3017.

Emily Atkins: Republicans’ War on Science Just Got Frighteningly Real, New Republic 09.03.3017.

Marc Gunther: Why Won’t American Business Push for Action on Climate? Yale Environment 360 16.02.2017.

 

Klima-spørgsmålet på G20

Sara Stefanini & Andrew Restuccia: Europe’s aim: Sway, not provoke, Trump on climate, Politico 13.03.2017.

Joe Ryan: G-20 Poised to Signal Retreat From Climate-Change Funding Pledge, Bloomberg 09.03.2017.

John Light: Here’s How US Allies Are Trying to Convince Trump To Take Climate Change Seriously, UN Dispatch 22.02.2017.

 

James Matthis’ (ædruelige) klimaperspektiv

Andrew Revkin: Trump’s Defense Secretary Cites Climate Change as National Security Challenge, Pro Publica 14.03.2017.

Devin Henrry: Trump’s Defense secretary calls climate change a national security risk, The Hill 14.03.2017.

 

Rick Perry som energy secretary

Abby Livingston: U.S. Senate confirms Rick Perry as Trump’s energy secretary, Texas Tribune 02.03.2017.

Zahra Hirji: Despite Hedging on Climate Change, Perry, Zinke Nominations Head for Senate Vote, InsideClimate News 31.01.2017.

Bobby Magill: Perry Dodges Climate Questions, Defends Energy Dept., Climate Central 19.01.2017.

Nidhi Subbaraman & Azeen Ghorayshi: Scientists Are Freaking Out About Rick Perry Heading The Energy Department, BuzzFeed 14.12.2016.

Robert Alvarez: An Energy Department tale: Captain Perry and the great white whale, Union of Concerned Scientists 14.12.2016.

Rick Perry could be Trump pick for energy, department he couldn’t name, (Reuters) The Guardian 11.12.2016.

 

Budget-slagtning af miljøbeskyttelse, EPA og NOAA

Timothy Cama & Devin Henry: Overnight Energy: Trump administration ponders deeper EPA cuts, The Hill 14.03.2017.

Timothy Cama: How the EPA chief could gut the agency’s climate change regulations, The Hill 12.03.2017.

Joe Romm: Colbert mocks EPA chief’s climate denial: ‘You really shouldn’t contradict your own website’, Think Progress 11.03.2017.

Marianne Lavelle: What Slashing the EPA’s Budget by One-Quarter Would Really Mean, InsideClimate News 10.03.2017.

Max Greenwood: EPA phones ring off the hook after Pruitt’s remarks on climate change: report, The Hill 11.03.2017.

Timothy Cama: Pruitt allies lobby on EPA’s ethanol mandate, The Hill 10.03.2017.

Juliet Eilperin: Scott Pruitt’s office deluged with angry callers after he questions the science of global warming, Washington Post 10.03.2017.

Chris Mooney & Brady Dennis: On climate change, Scott Pruitt causes an uproar — and contradicts the EPA’s own website, Washington Post 09.03.2017.

Allesandra Potenza: EPA chief clings to his own fantasy by denying overwhelming evidence on CO2 and climate change, The Verge 09.03.2017.

Nika Knight: Pruitt Promised He’d Tackle CO2 But Now Plays Dumb on Climate Science, Common Dreams 09.03.2017.

EPA boss says carbon dioxide not primary cause of climate change, The Scientist 09.03.2017.

Nikita Vladimirov: Sanders rips Pruitt over climate change comments, The Hill 09.03.2017.

Timothy Cama: EPA chief: Carbon dioxide isn’t a ‘primary contributor’ to global warming, The Hill 09.03.2017.

Samantha Page: This program has saved taxpayers hundreds of billions of dollars. The Trump team wants to cut it, Think Progress 08.03.2017.

Chelsea Harvey: The Energy Star program is good for the climate and the economy. Trump wants to kill it anyway, Washington Post 07.03.2017.

Emily Atkin: The EPA’s Science Office Removed “Science” From Its Mission Statement, New Republic 07.03.2017.

Eric Davenport: E.P.A. Head Stacks Agency With Climate Change Skeptics, New York Times 07.03.2017.

Chelsea Whyte: Deep Cuts to environmental research in Trump’s budget proposal, The Scientist 06.03.2017.

Andrew Small: What Cities Looked Like Before the EPA, CityLab 02.03.2017.

Rebecca Leber: Trump Says He Loves Clean Air and Water. So Why Is He Gutting the EPA? Mother Jones 01.03.2017.

Eric Davenport & Eric Lipton: The Pruitt Emails: E.P.A. Chief Was Arm in Arm With Industry, New York Times 22.02.2017.

Karl Mathiesen: Bush EPA chief damns Pruitt with faint praise, Climate Home 17.02.2017.

Daniel Marans: Obama EPA Head Savages Donald Trump’s Environmental Policies, Huffington Post 04.03.2017.

Coral Davenport: Trump to Undo Vehicle Rules That Curb Global Warming, New York Times 03.03.2017.

Trump’s Proposed EPA Cuts Threaten Health & Lives of Tens of Millions of Americans, Democracy Now 03.03.2017.

Marianne Lavelle: Trump’s EPA Halts Request for Methane Information From Oil and Gas Producers, InsideClimate News 03.03.2017.

Christiano Lima: White House seeks 17 percent budget cut for climate agency, Huffington Post 03.03.2017.

Juliet Eilperin & Brandy Dennis: White House eyes plan to cut EPA staff by one-fifth, eliminating key programs, Washington Post 01.03.2017.

Richard Maldanis: Aggressive cuts to Obama-era green rules to start soon: EPA head, Reuters 25.02.2017.

Nicholas Kusnetz: Fearing Attack on the Endangered Species Act, Groups Make Plea to Governors, InsideClimate Home 24.02.2017.

Walter Rosenbaum: Why Trump’s EPA is far more vulnerable to attack than Reagan’s or Bush’s, The Conversation 24.02.2017.

Marianne Lavelle: Newest Trump Executive Order Pushes His Anti-Regulatory Agenda Further, InsideClimate Home 24.02.2017.

Juliet Eilperin: Coal, oil and gas companies to pay less in royalties after Interior decision, Washington Post 24.02.2017.

Alan Pyke: Out west, MAGA means steamrolling local perspective in favor of oil driller greed, Think Progress 23.02.2017.

Mari Anne Hitt: What’s At Stake? Trump’s Potential Anti-Environmental, Anti-Public Health Orders By the Numbers, Sierra Club 23.02.2017.

Laura Zuckerman: Groups sue EPA to protect wild salmon from climate change, Reuters 23.02.2017.

Bobby Magill: Senate Mulls ‘Kill Switch’ for Obama Methane Rule, Climate Central 23.02.2017.

Oliver Milman & Dominic Rushe: New EPA head Scott Pruitt’s emails reveal close ties with fossil fuel interests, The Guardian 22.02.2017.

 

Miljøkonsekvenser af Trumps Mexican Wall

Deborah Brosnan: Trump’s Wall Plans Present An Environmental Quagmire, Huffington Post 23.02.2017.

Sihonil Bhagwat: The environmental costs of Trump’s wall, The Conversation 10.02.2017.

 

Børn og unge inddrager Trump i intergeneratonel klimaretssag

Devin Henry: NY attorney general: Tillerson used ‘alias’ email to discuss climate at Exxon, The Hill 13.03.2017.

Natasha Geiling: The Trump administration really doesn’t want this climate lawsuit to go to trial, Think Progress 13.03.2017.

Chelsea Harvey: This climate lawsuit could change everything. No wonder the Trump administration doesn’t want it going to trial, Washington Post 09.03.2017.

Karl Mathiesen: Coal lobbyist Trump attorney seeks to bypass US kids’ climate lawsuit, Climate Home 09.03.2017.

Jeremy Brecher: “Climate Kids” v. Trump: Trial of the Century Pits Trump Climate Denialism Against Right to a Climate System Capable of Sustaining Human Life”, Counterpunch 24.02.2017.

Natasha Geiling: Children’s climate lawsuit to Donald Trump: See you in court, Think Progress 11.02.2017.

 

Trumps reaktivering af Keystone XL og Dakota Access olieledningerne

Disse processer følges i blog-indlægget Dakota Access-olieledningen bremset ved Standing Rock.

Samantha Page: Trump’s ‘order’ that all pipelines be made with U.S. steel is a classic fake-out, Thik Progress 07.03.2017.

Campbell Clark: Keystone pipeline approval could tilt U.S. trade balance against Canada, Globe and Mail 23.01.2017.

 

Republikanere for en klimaindsats

Rebecca J. Romsdal: Red states are acting on climate change – without calling it climate change, (The Conversation) 26.02.2017.

Conservative group’s carbon plan gives us hope for climate change action, (leder) Dallas News 23.02.2017.

Carbon dividends – the conservative solution to climate change, The Ecologist 09.02.2017.

Rebecca Leber: Republicans Beg Their Party to Finally Do Something About Global Warming, Mother Jones 08.02.2017.

Republican Elders Urge Trump’s White House to Adopt Carbon Tax, TeleSUR 08.02.2017.

Samantha Page: Republican statesmen think they have found the answer to the country’s climate problem, Think Progress 08.02.2017.

 

The Chevron standard og udpegelsen af Neil Gorsuch til Supreme Court

Kate Martin: Neil Gorsuch was instrumental in defending George W. Bush’s torture program, Think Progress 17.03.2017.

Carl Hulse: Activists Urge Democrats to Step Up Resistance to Gorsuch Nomination, New York Times 08.03.2017.

Alexander Kaufman: Trump’s Supreme Court Pick Wants To Gut Legal Rule That Environmental Groups Rely On, Huffington Post 13.02.2017.

John H. Cushman Jr.: Why Environmentalists Are So Worried About Trump’s Supreme Court Pick, InsideClimate News 01.02.2017.

Samantha Page: Environmental groups denounce Trump’s ‘radical and dangerous’ Supreme Court pick, Think Progress 01.02.2017.

 

USAs udtræden af Paris-aftalen

Her er kun medtaget links fra efter Trumps overtagelse af Det Hvide Hus. Der er langt flere links herom nederst i den generelle link-kategori.

Timothy Cama: Oil exec: Trump should keep US in Paris climate pact, The Hill 07.03.2017.

Trump Team Divided over Paris Climate Agreement, TeleSUR 04.03.2017.

Andrew Restuccia: White House official: No Paris announcement next week, Politico 03.03.2017.

Top U.N. Climate Official Denied Meeting with U.S. Secretary of State, Democracy Now 03.03.2017.

Eric Levitz: Will a Former Exxon CEO Save the Paris Climate Deal? New York Magazine 03.03.2017.

Coral Davenport: Top Trump Advisers Are Split on Paris Agreement on Climate Change, New York Times 02.03.2017.

Oliver Milman: UN climate chief unable to secure meeting with US state department, The Guardian 02.03.2017.

Jess Shankleman: UN Climate Chief Seeks Tillerson to Keep Paris Deal Alive, Bloomberg 23.02.2017.

Damian Carrington: Environmentalists Are the “Greatest Threat to Freedom,” Says Trump Adviser, (The Guardian) Mother Jones 01.02.2017.

Rebecca Leber: There’s More Than One Way to Blow Up the Paris Climate Deal, Mother Jones 23.01.2017.

 

Californien trods Trump: forstærket klima- og miljøindsats

Timothy Cama & Devin Henry: Overnight Energy: Trump to order review of auto emissions rule, The Hill 13.03.2017.

Timothy Cama: Trump to order review of car emissions regulation, The Hill 13.03.2017.

Mary Papenfuss: California Girds To Battle Feds To Save The Environment, Huffington Post 11.03.2017.

Alex Davies: Want to Gut Emission Rules? Prepare for War With California, Wired 08.03.2017.

Bill Wlasic: Automakers Near a Victory on Rollback of Fuel Standards, New York Times 05.03.2017.

California Senators Release Anti-Trump Environmental Bills, TeleSUR 23.02.2017.

David Siders: California moves to pre-empt Trump on environment, endangered species, Politico 23.02.2017.

Nicholas Kusnetz: California Bill Aims for 100 Percent Renewable Energy by 2045, InsideClimate News 22.02.2017.

Jaques Leslie: In the Face of a Trump Environmental Rollback, California Stands in Defiance, Yale Environment 360 21.02.2017.

Natasha Geiling: California isn’t backing down from the most ambitious climate goal in the country, Think Progress 23.01.2017.

John Upton: Trump’s EPA May ‘Review’ California’s Car Pollution Rules, Climate Central 18.01.2017.

Inae Oh: Jerry Brown Vows to Fight Trump on Climate: “California Will Launch Its Own Damn Satellite”, Mother Jones 15.12.2016.

Ed King: California governor pledges US climate change leadership, Climate Home 14.11.2016.

Alicia Chang: California’s new climate change goal considered most ambitious to date, (AP) The Star 08.09.2016.

 

Obamas legacy samt hans sidste klima- og miljøtiltag

Links vedr. Obamas intervention i sagen om den store rørledning fra Bakken-feltet, som er planlagt ført gennem gammelt indianerterritorium, er at finde i blog-indlægget Dakota Access-olieledningen bremset ved Standing Rock.

Timothy Cama: EPA to reconsider chemical plant safety rule, The Hill 14.03.2017.

Sabrina Shankman: U.S. Climate Change Policy in Arctic Remains Unchanged by Trump, For Now, InsideClimate News 13.03.2017.

John H. Kushman Jr., Lisa Song & Zahra Hirji: Strangling a Huge Climate Policy Machine Won’t Be Easy for Trump, InsideClimate News 26.01.2017.

Natasha Geiling: Obama-era climate change information removed from State Department website, Think Progress 25.01.2017.

Natasha Geiling: Minutes after Trump becomes president, White House website deletes all mention of climate change, Think Progress 20.01.2017.

Alexander C. Kaufman: Climate Change Disappears From White House Website Under Trump, Huffington Post 20.01.2017.

Brian Kahn: Barack Obama Has Been Immortalized By Scientists, Climate Central 19.01.2017.

Samantha Page: In last days, Obama administration transfers $500 million to UN climate action fund, Think Progress 17.01.2017.

Brian Kahn: Obama Just Made the Case for His Clean Energy Legacy, Climate Central 09.01.2017.

Elizabeth Shogren: Obama’s Climate Legacy Will Be Harder to Undo Than Trump Thinks, Mother Jones 07.01.2017.

Obama Denies All Pending Permits for Seismic Airgun Blasting in Atlantic Ocean, (Oceana) EcoWatch 06.01.2017.

Ed Yong: Obama: The Ocean President, The Atlantic 04.01.2017.

Obama has less than three weeks to seal his presidential legacy, (AP, AFP-Jiji) Japan Times 03.01.2017.

Justin Gillis: Weak Federal Powers Could Limit Trump’s Climate-Policy Rollback, New York Times 02.01.2017.

John Schwartz: Can Carbon Capture Technology Prosper Under Trump? New York Times 02.01.2017.

Nathalia Baptiste: There’s One Last Thing Obama Can Do to Fight Global Warming, Mother Jones 28.12.2016.

Tim Murphy: These Photos of Obama’s Latest Big Government Power Grab Are Breathtaking, Mother Jones 28.12.2016.

Jesse Mechanic: Obama’s Climate Change Legacy Is Impressive, Imperfect And Vulnerable, Huffington Post 23.12.2016.

Fred Guterl: Will Trump Negate Obama’s Science Legacy? Scientific American 21.12.2016.

Michael Slezak: Petition calls for Barack Obama to fulfil Green Climate Fund pledge, The Guardian 21.12.2016.

David Smith: Barack Obama bans oil and gas drilling in most of Arctic and Atlantic oceans, The Guardian 20.11.2016.

Dina Fine Maron: Canadian Scientists Warn U.S. Colleagues: Act Now to Protect Science under Trump, Scientific American 20.12.2016.

Jennifer A Dlouhy & Josh Wingrove: Obama Said to Use 1953 Law to Restrict Offshore Oil Drilling, Bloomberg 20.12.2016.

Chris D’Angelo: Obama Permanently Blocks Arctic, Atlantic Drilling, Huffington Post 20.11.2016.

Coral Davenport: Obama Bans Drilling in Parts of the Atlantic and the Arctic, New York Times 20.12.2016.

David Smith: Obama Just Took a Big Step on Climate – and Trump Probably Can’t Undo It, Mother Jones 20.12.2016.

# David Doniger: Scrapping the Clean Power Plan Will Not Be Easy, Huffington Post 19.12.2016.

Coral Davenport: Obama Expected to Ban Offshore Drilling in Some Federal Waters, New York Times 19.12.2016.

Alex Guillén: Obama’s last coal rule likely headed for the chopping block in Congress, Politico 19.12.2016.

Josh Fischman: Climate Scientists Hatch Plans to Deal with Trump’s Climate Skeptics, Scientific American 15.12.2016.

Nick Visser: U.S. Protects Giant Piece Of Atlantic Ocean To Save Centuries-Old Corals, Huffington Post 15.12.2016.

Vijaykumar Vedala: Coalition of 24 states urges Trump to kill Obama’s carbon emission plan, Reuters 15.12.2016.

Jonathan O’Connell: Obama to open post-presidency office in World Wildlife Fund headquarters, Washington Post 12.12.2016.

Nick Visser: The White House Just Made It Easier To Know The Fish You’re Eating Is Actually Fish, Huffington Post 09.12.2016.

Cass R. Sunstein: Obama’s Climate Rules Are Safer Than They Seem, Bloomberg 08.12.2016.

John Cassidy: How Much of the Obama Doctrine Will Survive Trump? The New Yorker 08.12.2016.

Assaf Shalev et al.: How Obama’s climate change legacy is weakened by US investment in dirty fuel, The Guardian 30.11.2016.

Natalie Schreyer: How Trump Can Quash Obama’s Last Effort to Fight the Coal Industry, Mother Jones 30.11.2016.

Ben Adler: Obama just missed a big chance to boost wind power, Grist 30.11.2016.

Sam Stein: Trump Has Shown Receptiveness To Obama’s Agenda. Does He Actually Mean It? Huffington Post 28.11.2016.

Nich Juliani: Obama’s agencies push flurry of ‘midnight’ actions, Politico 27.11.2016.

Dominique Mosbergen: In The Weeks Before Trump Takes Office, Obama’s Mad Dash To Save Public Lands, Huffington Post 25.11.2016.

Henry Fountain & Erica Goode: Trump Has Options for Undoing Obama’s Climate Legacy, New York Times 25.11.2016.

Sabrina Shankman: How Much of Obama’s Climate Agenda Can Trump Undo With the Stroke of a Pen? InsideClimate News 23.11.2016.

Marianne Lavalle: Here are 9 Obama Environmental Regulations in Trump’s Crosshairs, InsideClimate News 22.11.2016.

Edward Isaac-Dovere: Obama says he may take on Trump, Politico 20.11.2016.

Michael Grünwald: Environmentalists get a dose of good news, Politico 18.11.2016.

Samantha Page: Obama administration blocks oil drilling in the Arctic Ocean and off the Atlantic coast, Think Progress 18.11.2016.

WWF Statement on the Arctic’s Removal from US Offshore Drilling Program, WWF 18.11.2016.

Chris D’Angelo: Obama Administration Blocks Arctic Oil Drilling Through 2022, Huffington Post 18.11.2016.

Nick Visser: The White House Just Made a Huge New Climate Commitment That President Trump Will Definitely Ignore, Mother Jones 17.11.2016.

Obama’s Environmental Legacy: How Much Can Trump Undo? Yale Environment 360 14.11.2016.

Karl Mathiesen: After Trump win, Obama’s climate envoys fight back, Climate Home 14.11.2016.

Natasha Geiling: The dismantling of Obama’s climate legacy by a President Donald Trump, Think Progress 19.10.2016.

Anne Usher: How Obama Is ‘Trump-Proofing’ His Climate Pact, Politico 06.06.2016.

Suzanne Goldenberg: Obama using final budget request to push for action against climate change, The Guardian 06.02.2016.

Suzanne Goldenberg: State of the Union: no let-up for Barack Obama’s climate agenda, The Guardian 12.01.2016.

 

Rex Tillerson som secretary of state

Rex Tillerson used email alias at Exxon to discuss climate, says New York AG, (Reuters) The Guardian 14.03.2017.

Eliott Hannan: As Exxon CEO, Tillerson Allegedly Used an Alias on a Hidden Email Account to Discuss Climate Change, Slate 13.03.2017.

Devin Henry: NY attorney general: Tillerson used ‘alias’ email to discuss climate at Exxon, The Hill 13.03.2017.

Erik Larson: Tillerson Used ‘Alias’ Email for Climate Messages, N.Y. Says, Bloomberg 13.03.2017.

Why Is Mr. Tillerson in a Perpetual State of Duck and Cover? (leder) New York Times 10.03.2017.

Nick Visser: Secretary of State Rex Tillerson Recuses Himself From Keystone Pipeline Decisions, Huffington Post 09.03.2017.

Devin Henry: State Department: Tillerson has recused himself from Keystone decision, The Hill 09.03.2017.

Rebecca Leber: This White House Statement Has Language That Is Nearly Identical to an Exxon Press Release, Mother Jones 06.03.2017.

Aaron David Miller & Richard Sokolsky: Rex Tillerson Is Already Underwater, Politico 22.02.2017.

Elana Schor: Senate confirms Tillerson as secretary of state, Politico 01.02.2017.

Zahra Hirji: Rex Tillerson Confirmed by Senate and Oil Mogul Becomes Secretary of State, InsideClimate News 01.02.2017.

Alexander C. Kaufman: Exxon Mobil Actually Put A Climate Scientist On Its Board Of Directors, Huffington Post 26.01.2017.

Joe Romm: No, Elon Musk, Exxon CEO won’t be ‘an excellent Sec of State’, Think Progress 26.01.2017.

David Hasemyer: Exxon’s Nod to Climate Change: A Board Member Who’s an Expert on It, InsideClimate News 26.01.2017.

Andrew Freedman: Elon Musk just endorsed Trump’s secretary of state pick, and it makes no sense, Mashable 24.01.2017.

Alexander C. Kaufman: Elon Musk Backs Oil Magnate Rex Tillerson For Secretary Of State, Huffington Post 24.01.2017.

Kostis Geropoulos: Moscow hopes for a new round of US-Russia energy talks that could open up oil and gas investment, New Europe 13.01.2017.

Natasha Geiling: Former Exxon CEO ‘not aware’ of the existence of fossil fuel subsidies, Think Progress 12.01.2017.

Andrew Seifter: Five Key Climate Takeaways From The Rex Tillerson Confirmation Hearing, Media Matters 12.01.2017.

Bill McKibben: Rex Tillerson is big oil personified. The damage he can do is immense, The Guardian 11.01.2017.

John Upton: Exxon’s Tillerson Murky on Future of Paris Climate Pact, Climate Central 11.01.2017.

Andrew Freedman: Secretary of state nominee Rex Tillerson declines to endorse Paris Climate Agreement, Mashable 11.01.2017.

Robinson Meyer: Rex Tillerson Says Climate Change Is Real, but …, The Atlantic 11.01.2017.

Elana Schor: Schumer blasts Tillerson on Russia sanctions, Politico 11.01.2017.

Natasha Geiling: Trump’s Sec. of State nominee refuses to answer for his company’s promotion of climate denial, Think Progress 11.01.2017.

Samantha Michaels: Torture Allegations Shadow Rex Tillerson’s Time at Exxon Mobil, Mother Jones 11.01.2017.

Natasha Geiling: Exxon CEO Rex Tillerson didn’t mention energy, climate, or Exxon in his opening remarks, Think Progress 11.01.2017.

Burgess Everett & Andrew Restuccia: The top takeaways from Tillerson’s rocky Hill performance, Politico 11.01.2017.

Rebecca Leber: Trump Says Climate Change Is a Hoax. Rex Tillerson Just Disagreed, Mother Jones 11.01.2017.

Tillerson ethics plan foreshadows knotty Trump Cabinet confirmations, (Bloomberg) Japan Times 08.01.2017.

Joe Romm: Did Putin help elect Trump to restore $500 billion Exxon oil deal killed by sanctions, Think Progress 08.01.2017.

Rex Tillerson Cuts All Ties With Exxon Mobil To Avoid Conflicts, (Reuters) Huffington Post 04.01.2017.

Anne Gearan: Trump pick for secretary of state reaches $180 million payout deal with Exxon, Washington Post 04.01.2017.

Neela Banerjee: Rex Tillerson’s Record on Climate Change: Rhetoric vs. Reality, Inside Climate News 22.12.2016.

Elana Schor: Democrats turn up heat on Tillerson’s taxes, Politico 20.12.2016.

Neil MacFarquhar & Andrew E. Kramer: How Rex Tillerson Changed His Tune on Russia and Came to Court Its Rulers, New York Times 20.12.2016.

Luke Harding & Hannes Munzinger: Leak reveals Rex Tillerson was director of Bahamas-based US-Russian oil firm, The Guardian 18.12.2016.

Isaac Arnsdorf & Elana Schor: ExxonMobil helped defeat Russia sanctions bill, Politico 18.12.2016.

Joe Romm: Sorry, media, Exxon CEO is Trump’s worst possible nominee for climate and America, Think Progress 16.12.2016.

# Elizabeth Kolbert: Rex Tillerson’s State of Denial, The New Yorker 15.12.2016.

Eric Levitz: Warmer Relations With Russia May Mean a Warmer Planet, New York Magazine 15.12.2016.

Carl Pope: Tillerson – Trump’s Second Worst Nominee, Huffington Post 14.12.2016.

Nolan D. McCaskill: Tillerson retires as Exxon CEO as he prepares to head State Dept., Politico 14.12.2016.

Andrew Ivers: What did ExxonMobil know, and when did it know it? Union of Concerned Scientists 14.12.2016.

Nicholas Kusnetz, Lisa Song & Neela Banerjee: With Oil Sands Ambitions on a Collision Course With Climate Change, Exxon Still Stepping on the Gas, InsideClimate News 13.12.2016.

Natasha Geiling: What happens to international climate action when America’s top diplomat is an oil CEO? Think Progress 13.12.2016.

Chris D’Angelo: There’s A Silver Lining To Rex Tillerson’s Nomination, Environmentalists Say, Huffington Post 13.12.2016.

Shane Goldmacher, Josh Dawsey & Matthew Nussbaum: Why Trump picked Rex Tillerson, Politico 13.12.2016.

# James Hohmann: Trump’s expected choice for State in very real danger of being blocked on the Hill, Washington Post 12.12.2016.

Mark Sumner: Tillerson has never worked anywhere but Exxon, how did he get on the list for secretary of state? Daily Kos 12.12.2016.

John H- Kushman Jr.: Exxon’s Chief as Secretary of State Puts Climate Diplomacy in Oil Magnate’s Hands, InsideClimate News 12.12.2016.

# Steve Coll: Rex Tillerson, from a Corporate Oil Sovereign to the State Department, The New Yorker 11.12.2016.

Andrew Restuccia, Shane Goldmacher & Josh Dawsey: Trump likely to tap Tillerson for secretary of state, Politico 11.12.2016.

Daniel Gross: The Ambassador of Exxon, Slate 11.12.2016.

Michael Crowley: Lawmakers alarmed Exxon chief could empower Putin, Politico 11.12.2016.

Clifford Krauss: Rex Tillerson, an Aggressive Dealmaker Whose Ties With Russia May Prompt Scrutiny, New York Times 11.12.2016.

Davide E. Sanger, Maggie Haberman & Clifford Krauss: Rex Tillerson, Exxon Chief, Is Expected to Be Pick for Secretary of State, New York Times 10.12.2016.

Clifford Krauss & Maggie Haberman: Exxon Mobil Chief Rises as Trump’s Choice for Secretary of State, New York Times 09.12.2016.

Andrew Restuccia: Dems vow to turn Tillerson hearing into Exxon referendum, Politico 05.12.2016.

 

EPAs skæbne / Scott Pruitt som Director of EPA

Rebecca Leber: The EPA Used to Tweet About the Environment. Now It Just Tweets About Scott Pruitt, Mother Jones 14.03.2017.

Bryce Covert: EPA administrator lied about private email use in Senate testimony, Think Progress 25.02.2017.

Sophia Tesfaye: Fossil fuels’ BFF: Scott Pruitt’s emails show why Republicans rushed through his EPA confirmation, Salon 23.02.2017.

Zach Cartwright: Thousands of emails between Trump’s EPA chief and Big Oil just came out — here are the most insane revelations, U.S. Uncut 23.02.2017.

Rebecca Leber: Turns Out You Can’t Confirm Someone Who Wants to Destroy the EPA Without Angry Voters Showing Up, Mother Jones 23.02.2017.

Natasha Geiling: EPA administrator Scott Pruitt did not mention climate change once in his first speech to the EPA, Think Progress 21.02.2017.

Coral Davenport & Eric Lipton: The Pruitt Emails: E.P.A. Chief Was Arm in Arm With Industry, New York Times 22.02.2017.

Alex Guillén: Pruitt treads softly, but signals big changes at EPA, Politico 22.02.2017.

Brady Dennis & Chris Mooney: Thousands of emails detail EPA head’s close ties to fossil fuel industry, Washington Post 22.02.2017.

Alexander C. Kaufman, Ben Walsh & Chris D’Angelo: Emails Reveal Chummy Relations Between EPA Chief And Industries He Now Regulates, Huffington Post 22.02.2017.

Oliver Milman & Dominic Rushe: New EPA head Scott Pruitt’s emails reveal close ties with fossil fuel interests, The Guardian 22.02.2017.

Eric Holthaus: “We Will Never Stop”: An EPA Employee Blasts the Trump Administration, Mother Jones 22.02.2017.

Marianne Lavelle: Pruitt Enters EPA With Conciliatory Words, but Staff Braces for Steep Cuts, InsideClimate News 21.02.2017.

Brady Dennis & Chris Mooney: Pruitt to EPA employees: ‘We don’t have to choose’ between jobs and the environment, Washington Post 21.02.2017.

Alex Guillén & Eric Wolff: Pruitt treads softly, but signals big changes at EPA, Politico 21.02.2017.

Alexander C. Kaufman: Scott Pruitt Goes After Critics, EPA In His First Speech To The Agency, Huffington Post 21.02.2017.

Rebecca Leber: “Condescending and Hypocritical”: An EPA Staffer Blasts Scott Pruitt’s First Speech, Mother Jones 21.02.2017.

Alexander C. Kaufman: Scott Pruitt Confirmed as EPA Chief Despite New Firestorm Over Emails, Huffington Post 17.02.2017.

Coral Davenport: E.P.A. Workers Try to Block Pruitt in Show of Defiance, New York Times 16.02.2016.

Tom DiChristopher: Trump plans executive orders to scale back EPA’s climate change work, Beltway newsletter reports, CNBC 16.02.2017.

David Shepardson, Timothy Gardner & Richard Valdmanis: EPA staff told to prepare for Trump executive orders: sources, Reuters 16.02.2017.

Nicholas Kusnetz: EPA Nominee Pruitt Ordered by Judge to Produce Documents About Fossil Fuel Ties, InsideClimate News 16.02.2017.

Zoë Sclanger: The text of a new Republican bill has just one line: “To terminate the US Environmental Protection Agency”, Quartz 15.02.2017.

Andre Revkin: A Physicist and Possible Adviser to Trump Describes His Love of Science, and CO2, ProPublica 15.02.2017.

Steven Mufson: Trump signs law rolling back disclosure rule for energy and mining companies, Washington Post 14.02.2017.

Natasha Geiling: Trump’s EPA pick recently called climate change a ‘religious belief’, Think Progress 12/13.02.2017.

Dominiqui Mosbergen: Donald Trump’s EPA Pick Sued Over Thousands Of Undisclosed Records, Huffington Post 08.02.2017.

John H. Cushman Jr.: EPA Nominee Pruitt Downplays Climate Change Threat to Oceans, InsideClimate News 01.02.2017.

Samantha Page: Trump’s EPA pick stonewalls senators questioning his industry ties, Think Progress 28.01.2017.

Ebell: Purge Necessary at EPA to Rid ‘Scientists Who Believe the Global Warming Alarmist Agenda’, EcoWatch 27.01.2017.

Georgina Gustin: EPA Pick Pruitt Abandoned Environmental Protections in Oklahoma, Lawyers Say, InsideClimate News 26.01.2017.

Juliet Eilperin: Trump administration backs off plan to scrub climate pages from EPA website, Washington Post 25.01.2017.

Joe Romm: Trump’s war on EPA regulations will kill jobs and a lot of people, Think Progress 25.01.2017.

Bill McKibben: A Bad Day for the Environment, with Many More to Come, The New Yorker 24.01.2017.

Samantha Page: If the EPA head won’t defend EPA regulations, there are people who will, Think Progress 20.01.2017.

Alison Cassidy: The 4 biggest problems with Trump’s choice to head the EPA, Think Progress 19.01.2017.

Natasha Geiling: Scott Pruitt’s record reveals a long history of industry favoritism, Think Progress 18.01.2017.

Bobby Magill: Pruitt Dances on Climate, Calls for Change at EPA, Climate Central 18.01.2017.

Natasha Geiling: Trump’s EPA nominee seems unfamiliar with mainstream scientific research, Think Progress 18.01.2017.

Samantha Page: Trump’s pick for EPA admits acting on behalf of oil and gas interests as state attorney general, Think Progress 18.01.2017.

Natasha Geiling: Scott Pruitt is a champion for states’ rights — unless they want to strengthen environmental protection, Think Progress 18.01.2017.

Marianne Lavelle: In Pruitt’s Hearing for EPA Chief, His Fossil Fuel Ties Will Take Center Stage, InsideClimate News 17.01.2017.

Samantha Page: Trump’s EPA pick stood by while human-caused earthquakes spread across his state, Think Progress 17.01.2017.

# Christian Schwägerl: Republican Who Led the EPA Urges Confronting Trump on Climate, Yale Environment 360 12.01.2017.

5 Things You Need to Know About Trump’s EPA Pick Scott Pruitt, (Sierra Club) EcoWatch 07.01.2017.

Natasha Geiling: Senators dig into Scott Pruitt’s fossil fuel connections before confirmation hearings begin, Think Progress 29.12.2016.

Alexander C. Kaufman: Donald Trump’s EPA Pick Championed Exxon Mobil After Donations To Association He Led, Huffington Post 22.12.2016.

Elana Schor: Democrats stake Pruitt fight on climate change denial, Politico 14.12.2016.

Christine Todd Whitman: I was EPA administrator. Advice for the next one: Don’t walk back environmental progress, Washington Post 12.12.2016.

A man who rejects settled science on climate change should not lead the EPA, (leder) Washington Post 09.12.2016.

# Zach Coleman: At EPA: Trump’s nominee and 15,000 or so counterweights, Christian Science Monitor 09.12.2016.

Tina Casey: Scott “Oklahoma Earthquakes” Pruitt Can’t Shake Clean Power Plan, CleanTechnica 08.12.2016.

Catherine Traywick & Jennifer A. Dlouhy: Trump Team’s Memo Hints at Broad Shake-Up of U.S. Energy Policy, Bloomberg 08.12.2016.

Nela Banerjee & Marianne Lavelle: Trump’s EPA Pick: A Climate Denier With Disdain for the Agency He’ll Helm, InsideClimate News 08.12.2016.

Georgia Gustin: Trump’s EPA Pick Worries Renewable Fuel Proponents, InsideClimate News 08.12.2016.

Oliver Milman: Trump picks climate change sceptic Scott Pruitt to lead EPA, The Guardian 08.12.2016.

Coral Davenport: Clean Energy ‘Moving Forward’ Despite Trump’s E.P.A. Pick, Experts Say, New York Times 08.12.2016.

# Oliver Milman: Leonardo DiCaprio meets Trump as climate sceptic appointed, The Guardian 08.12.2016.

Mark Joseph Stern: Trump EPA Pick: States Have a Right to Spew Pollution but Not to Legalize Pot, Slate 08.12.2016.

Neela Banerjee & Marianne Lavelle: Trump’s EPA Pick: A Climate Denialist With Disdain for the Agency He’ll Helm, InsideClimate News 08.12.2016.

# Chris Mooney, Brady Dennis & Steven Mufson: Trump names Scott Pruitt, Oklahoma attorney general suing EPA on climate change, to head the EPA, Washington Post 08.12.2016.

Louis Nelson: Trump officially picks Oklahoma AG Pruitt to lead EPA, Politico 08.12.2016.

Nathan Wellman: Bernie Sanders Just Responded to Trump’s EPA Pick, U.S. Uncut 07.12.2016.

Tom Cahill: Trump just announced his EPA pick and it’s an absolute nightmare, U.S. Uncut 07.12.2016.

Samantha Page: Trump to tap vocal EPA opponent to head the EPA, Think Progress 07.12.2016.

Josh Voorhees: Trump’s Pick to Lead the EPA Calls Himself a “Leading Advocate Against the EPA’s Activist Agenda”, Slate 07.12.2016.

Jane Mayer: Scott Pruitt, Trump’s Industry Pick for the E.P.A., The New Yorker 07.12.2016.

Coral Davenport & Eric Lipton: Trump Picks Scott Pruitt, Climate Change Denialist, to Lead E.P.A., New York Times  07.12.2016.

Eric Levitz: Donald Trump Names Scott Pruitt As Head of the EPA, New York Magazine 07.12.2016.

Alex Guillén & Andrew Restuccia: Trump to pick oil ally Pruitt to head EPA, Politico 07.12.2016.

Kate Sheppard: Donald Trump Picks Fossil Fuel-Friendly Oklahoma Attorney General To Head EPA, Huffington Post 07.12.2016.

Chris Mooney, Brady Dennis & Steven Mufson: Trump names Scott Pruitt, Oklahoma attorney general suing EPA on climate change, to head the EPA, Washington Post 07.12.2016.

Timothy Cama: Five potential Trump EPA picks, The Hill 05.12.2016.

Brady Dennis: EPA chief: Trump can’t halt U.S. shift to clean energy, Washington Post 21.11.2016.

 

Ivanka Trump som klima-zar? – og møder med Al Gore og DiCaprio

Jessica Goldstein: ‘SNL’ kindly reminds viewers that Ivanka is not going to save us, Think Progress 13.03.2017.

Natasha Geiling: The myth of liberal Ivanka Trump, Think Progress 03.03.2017.

Joe Romm: Ivanka Trump isn’t greening her dad, she’s greenwashing him, Think Progress 01.03.2017.

Nikita Vladimirov: Ivanka, Kushner pushed to strike climate deal criticism from executive order: report, The Hill 22.02.2017.

Aaron Rupar: The most notable part of Trump’s tech summit was who was at head of the table, Think Progress 15.12.2016.

Mary Papenfuss: Trump Says He’d ‘Love’ To Have Ivanka And Jared Kushner In His Administration, Huffington Post 12.12.2016.

Ellen McCarthy: Al Gore’s new climate change movie arrives just in time, Washington Post 10.12.2016.

Lorraine Crow: Leonardo DiCaprio Meets With Donald Trump to Talk Green Jobs, EcoWatch 08.12.2016.

Alexander C. Kaufman: Trump Talks To Leonardo DiCaprio In Latest Ploy To Misdirect Public On His Climate Agenda, Huffington Post 08.12.2016.

Thomas L. Friedman: Say What, Al Gore, Ivanka Trump and Donald Trump? New York Times 07.12.2016.

Robinson Meyer: Why Did Ivanka Summon Al Gore to Trump Tower? The Atlantic 06.12.2016.

Oliver Milman: Al Gore: climate change threat leaves ‘no time to despair’ over Trump victory, The Guardian 05.12.2016.

Christiano Lima: Gore praises Ivanka Trump on climate policy after meeting, Politico 05.12.2016.

Juliet Eilperin & Jenna Johnson: Al Gore just had ‘an extremely interesting conversation’ with Trump on climate change, Washington Post 05.12.2016.

# Brad Plumer: Donald Trump met with Al Gore to discuss “climate issues.” We have many, many questions, Vox 05.12.2016.

Natasha Geiling: Ivanka Trump will not save the planet, Think Progress 05.12.2016.

Lisa Ryan: Leonardo DiCaprio Gave Ivanka Trump a DVD of His Climate-Change Documentary, New York Magazine 05.12.2016.

John Schwartz et al.: Trump Meets With Al Gore on Climate Change While House G.O.P. Rebuffs Tariff Plan, New York Times 05.12.2016.

Brent Budowsky: Can Ivanka Trump and Al Gore unite against climate change? The Hill 05.12.2016.

Matthew Nussbaum: Gore meets with Donald, Ivanka Trump, Politico 05.12.2016.

Jonathan Swan: Eyeing climate role, Ivanka Trump to meet with Al Gore, The Hill 05.12.2016.

 

Trump klima- & miljølinks i øvrigt

Joe Romm: Yet another Trump advisor is clueless on climate change, Think Progress 11.03.2017.

Timothy Egan: The Bombs of Steve Bannon, New York Times 10.03.2017.

Timothy Cama: Court asks Trump lawyers if they’ll defend Obama’s fracking rule, The Hill 10.03.2017.

Eric Wolff: Icahn’s ethanol push fuels ethics storm, Politico 10.03.2017.

Karolin Schaps: Shell sells Canadian oil sands, ties bonuses to emissions cuts, Reuters 09.03.2017.

Joe Romm: The boom is here: U.S. solar experiences record-smashing year, Think Progress 09.03.2017.

Ryan Zinke: The one Trump pick leaving greens hopeful, The Hill 07.03.2017.

Emily Atkin: Steve Bannon Used to Believe in Science. Now He’s America’s Top Climate Villain, New Republic 07.03.2017.

Ryan Koronowski: Trump’s address to Congress was riddled with falsehoods about the energy industry, Think Progress 01.03.2017.

Emily Atkin: The Scientific Community Is Facing an Existential Crisis, New Republic 28.02.2017.

Steve Horn: Trump’s Top Energy Aid: Former Koch Lobbyist, Peddled Climate Denial for Decades, (DeSmogBlog) EcoWatch 27.02.2017.

Osita Nwanevu: Trump’s Budget Plan: More Money for Defense, Less Money for the EPA, Slate 27.02.2017.

John Abram: Just who are these 300 ‘scientists’ telling Trump to burn the climate? The Guardian 27.02.2017.

Clifford Krauss: Coal Industry Casts Itself as a Clean Energy Player, New York Times 26.02.2017.

Ryan Koronowski: Trump broke 64 promises in his first month in office, Think Progress 24.02.2017.

Stan Cox: Can the Climate Survive Electoral Democracy? Maybe. Can It Survive Capitalism? No., Counterpunch 24.02.2017.

Marianne Lavelle: Partisan Divide in Congress Wider Than Ever on Environmental Issues, Group Says, InsideClimate News 23.02.2017.

Joe Romm: Drilling experts explain why Trump can’t bring back oilfield jobs, Think Progress 22.02.2017.

# Stan Cox: Can the Climate Survive Electoral Democracy? Maybe. Can It Survive Capitalism? No., Counterpunch 24.02.2017.

Lorraine Chow: States Lead the Way Toward 100% Renewable Energy, EcoWatch 23.02.2017.

Dana Noccitelli: Trump can save his presidency with a great deal to save the climate, The Guardian 22.02.2017.

John Hageman & Amy Dalrymple: With near-record growth, wind industry faces stiff challenge in ND Senate, Bismarck Tribune 22.02.2017.

Dana Nuticelli: Trump can save his presidency with a great deal to save the climate, The Guardian 22.02.2017.

Graham Readfern: Trump’s potential science adviser William Happer: hanging around with conspiracy theorists, The Guardian 21.02.2017.

Nikolas Kusnetz: Federal Climate Research Should Be Maintained and Expanded, Says National Academy of Sciences, InsideClimate News 21.02.2017.

Hannah Devlin: Trump’s likely science adviser calls climate scientists ‘glassy-eyed cult’, The Guardian 15.02.2017.

Gina Coplon-Newfield: Flurry Of State Bills Introduced, Likely Backed By Oil Industry, To Penalize Electric Car Drivers, Huffington Post 10.02.2017.

Tom Philpott: Now Trump’s Going After the Bumblebees, Mother Jones 10.02.2017.

Ryan Richards: Congress moves to restrict public input on public land planning, Think Progress 08.02.2017.

Bob Grant: Q&A: William Happer, Possible Science Advisor to the President, The Scientist Daily 06.02.2017.

U.S. utilities seek sun as Trump sides with coal, fossil fuels, (AP) Mainichi 05.02.2017.

Nick Visser: House Republicans Vote To Overturn Rule Protecting Waterways From Mining, Huffington Post 01.02.2017.

Jonathan Thompson: Here’s What’s at Stake If Congress Kills the Methane Rules, Mother Jones 01.02.2017.

Michael E. Mann & Susan Joy Hassol: Cutting Greenhouse Gases Would Help Trump Achieve His Economic Goals, Scientific American februar 2017.

Howard Morano: A rule to prevent overseas oil bribery is on the GOP chopping block, Think Progress 31.01.2017.

Chris D’Angelo: Myron Ebell Calls Environmental Movement The ‘Greatest Threat To Freedom’, Huffington Post 30.01.2017.

Bobby Magill: The West’s Largest Coal Plant May Close. It’s a Big Deal, Climate Central 27.01.2017.

Lee Fang: Donald Trump Puts Coal Lobbyist in Charge of Prosecuting Environmental Crimes, The Inctercept  27.01.2017.

John H. Cushman Jr.: Strangling a Huge Climate Policy Machine Won’t Be Easy for Trump, InsideClimate News 26.01.2017.

Brad Dennis: CDC’s canceled climate change conference is back on — thanks to Al Gore, Washington Post 26.01.2017.

Naomi Klein: Trump’s Crony Cabinet May Look Strong, but They Are Scared, The Nation 26.01.2017.

Valerie Volcovici: Sources: Trump Administration Tells EPA To Cut Climate Page From Website, (Reuters) Huffington Post 24.01.2017.

Daniel Marans & Alexander Kaufman: Trump Budget Director Pick Does Not Believe Climate Change Is A Major Risk, Huffington Post 24.01.2017.

Ryan Grenoble: Dems Urge Donald Trump To Remove Climate Change Denier From Post Overseeing NOAA Transition, Huffington Post 24.01.2017.

Bill McKibben: With the Rise of Trump, Is It Game Over for the Climate Fight? Yale Environment 360 23.01.2017.

Joseph Erbentraut: Trump’s Pick For Agriculture Secretary Is A Climate Denier, Too, Huffington Post 23.01.2017.

Chris Mooney: Trump’s regulatory freeze halts four Obama rules aimed at promoting greater energy efficiency, Washington Post 21.01.2017.

Bobby Magill: Decoding Trump’s White House Energy Plan, Climate Central 20.01.2017.

Natasha Geiling: Trump fills his final cabinet post with another climate denier, Think Progress 19.01.2017.

Chelsea Harvey: These are the two environmental rules the Republican Congress is trying to kill first, Washington Post 17.01.2017.

Brian Kahn: Trump CIA Pick Evades Climate Change Questions, Climate Central 12.01.2017.

John Upton: Trump’s ‘Extreme’ Cabinet Could Fuel Warming Crisis, Climate Central 10.01.2017.

John Upton: Trump, Congress Could Halt State Action on Climate, Climate Central 09.01.2017.

Samantha Page: North Carolina environmental chief moves to block his own removal by new governor, Think Progress 04.01.2017.

Kate Aronoff: The Republicans Who Want Trump to Fight Climate Change, The Atlantic 04.01.2017.

Joe Romm: The House Science Committee just used global warming to… challenge global warming? Think Progress 04.01.2016.

Jeremy Leggett: State of The Transition, December 2016: As fossil fuel diehards take over The White House, the evidence of a fast-moving global energy transition has never been clearer, jeremyleggett.net 03.01.2017.

Jeremy Schulman: Will Donald Trump Gut Science at NASA? Mother Jones 05.01.2017.

John Schwartz: Can Carbon Capture Technology Prosper Under Trump? New York Times 02.01.2017.

Rod Adams: NEI Asks For Assistance To Make 2017 A Happy Nuke Year, Forbes 31.12.2016.

Amy McDermott: Mexico’s climate migrants are already coming to the United States, Grist 29.12.2016.

Natasha Geiling: Wisconsin Department of Natural Resources deletes accurate climate science from agency webpage, Think Progress 29.12.2016.

Kiley Kroh: Can the world fight climate change in the era of Trump? Obama’s science adviser thinks so, Think Progress 22.12.2016.

Katy Waldman: Donald Quixote, Tilter at Wind Turbines, 22.12.2016.

Chelsea Harvey: Trump’s pick for Interior secretary can’t seem to make up his mind about climate change, Washington Post 21.12.2016.

Graham Readfern: That Awkward Moment When Donald Trump’s EPA Aide Christopher Horner Didn’t Want to Talk About His Coal Funding, Desmog Blog 21.12.2016.

Arthur Neslen: Trump’s potentially toxic effect on the solar industry, The Guardian 21.12.2016.

Libby Books: ‘Mad Alex’: Donald Trump letters abuse Scottish ex-first minister, The Guardian 21.12.2016.

Nick Visser: Trump’s Team Appears To Be Going After The State Department’s Climate Work, Too, Huffington Post 20.12.2016.

Eric Wolff: Mattis: Trump Cabinet’s lone green hope? Politico 19.12.2016.

Devashree Saha & Sifan Liu: Coal plant retirements will continue despite Trump’s EPA pick, Brookings 19.12.2016.

Stephen Cheney: Trump’s choice on climate change, New Europe 19.12.2016.

Michael Claire: Donald Trump Wants to Drown the World in Oil, Mother Jones 17.12.2016.

Michael E. Mann: I’m a scientist who has gotten death threats. I fear what may happen under Trump, Washington Post 16.12.2016.

James West: Trump Hates Renewable Energy – Unless It’s Powering One of His Hot New Hotels, Mother Jones 16.12.2016.

Michael Smith & Jonathan Levin: Trump Rejects Climate Change, but Mar-a-Lago Could Be Lost to the Sea, Bloomberg 16.12.2016.

Kate Aronoff: The tech industry won’t save us – or the planet – from Trump’s excesses, The Guardian 15.12.2016.

Zach Colman: Fossil fuels, yes. But Trump energy team isn’t a one-note band, Christian Science Monitor 15.12.2016.

James Randerson: Why Trump presidency may not herald climate catastrophe, Climate Home 15.12.2016.

Jeremy Symons: Regulatory Rollback List Targets Health, Safety, And Environment, Huffington Post 15.12.2016.

Eugene Robinson: Trump can’t deny climate change without a fight, Washington Post 15.12.2016.

Marianne Lavelle: Climate Denial Rides Trump’s Coattails to a Roaring Comeback, InsideClimate News 15.12.2016.

Chris Mooney & Juliet Eilperin: Trump transition says request for names of climate scientists was ‘not authorized’, Washington Post 14.12.2016.

Alex Nussbaum: Trump Vows to Boost Drilling and Fracking Foes Turn to Courts, Bloomberg 14.12.2016.

Bill McKibben: Given Trump’s Regression, Fossil Fuel Divestment Is More Critical Than Ever, Huffington Post 13.12.2016.

Kate Sheppard: It’s Hard To Overstate How Anti-Environment Donald Trump’s Cabinet Picks Are, Huffington Post 13.12.2016.

Jamie Munks: City of Las Vegas reaches clean energy goal, Las Vegas Review-Journal 12.12.2016.

Mark Sumner: Why does Russia want Trump? It’s all about oil. Why does Trump want Russia? It’s all about money, Daily Kos 12.12.2016.

Alex Shepard: Mitt Romney got played, New Repubic 12.12.2016.

Juliet Eilperin: Trump says ‘nobody really knows’ if climate change is real, Washington Post 11.12.2016.

Daniel Politi: Trump Says “Nobody Really Knows” if Climate Change is Real, Slate 11.12.2016.

James West: Leaked Document: Trump Wants to Identify Officials Who Worked on Obama Climate Policies, Mother Jones 10.12.2016.

Julie Hirschfeld & Michael D. Shear: Donald Trump, in Louisiana, Says He Will End Energy Regulations, New York Times 09.12.2016.

Coral Davenport: Climate Change Conversations Are Targeted in Questionnaire to Energy Department, New York Times 09.12.2016.

# Bobby Magill: Trump Tabs Another Climate Denier, This Time for Interior, Climate Central 09.12.2016.

Kate Sheppard: Trump Eyeing Rep. Cathy McMorris Rodgers For Interior Department, Huffington Post 09.12.2016.

Tim Murhy: Donald Trump’s Interior Secretary Doesn’t Want to Combat Climate Change, Mother Jones 09.12.2016.

Steven Mufson & Juliet Eilperin: Trump transition team for Energy Department seeks names of employees involved in climate meetings, Washington Post 09.12.2016.

Dominique Mosbergen: What You Can Do Right Now To Stop Donald Trump’s Dangerous Climate Agenda, Huffington Post 08.12.2016.

Elizabeth Colbert: Why Scientists Are Scared of Trump: A Pocket Guide, The New Yorker 08.12.2016.

Peter Stone: How a network led by the billionaire Koch brothers is riding the Trump wave, The Guardian 07.12.2016.

Noam Chomsky: Trump’s Climate Change Denialism Will Accelerate Global Race to Destruction, (video) Democracy Now 06.12.2016.

Ryan Grenoble: Google Plans To Be Completely Powered By Renewable Energy Starting Next Year, Huffington Post 06.12.2016.

Zachary Davies Boren: Leaked memo outlines Trump’s energy agenda, Greenpeace Energy Desk 06.12.2016.

Andrew Ross Sorkin: Want to Bring Back Jobs, Mr. President-Elect? Call Elon Musk, New York Times 05.12.2016.

Evan Lehmann: How far will Trump go to gut U.S. climate policies? E&E Publishing 05.12.2016.

Jeremy Schulman: Every Insane Thing Donald Trump Has Said About Global Warming, Mother Jones 05.12.2016.

Coral Davenport: Trump’s Meeting With Al Gore Gives Environmental Activists Hope, New York Times 05.12.2016.

Nick Surgery: Revealed: The Trump Administration’s Energy Plan, Exposed by CMD 04.12.2016.

Alexander G. Kaufman: Bill Nye Has A Message For Whoever Leads Trump’s Interior Department, Huffington Post 03.12.2016.

Jeff Kingston: Abe, Trump and Modi get on the wrong side of climate change, Japan Times 03.12.2016.

Marianne Lavelle: Groups Raise Alarm Over Climate Denial Creeping into Trump’s Team, InsideClimate News 02.12.2016.

Michael R. Bloomberg: Washington Won’t Have Last Word on Climate Change, Huffington Post 01.12.2016.

Chelsea Harvey: Trump could face the ‘biggest trial of the century’ – over climate change, Washington Post 01.12.2016.

Eric Lewiz: Ivanka Trump Plans to ‘Speak Out’ on Climate Change, New York Magazine 01.12.2016.

Anne Karni: Ivanka Trump, climate czar? Politico 01.12.2016.

Nick Visser: The House Science Committee Doesn’t Seem To Understand The Concept Of Winter, Huffington Post 01.12.2016.

Marianne Lavelle: Can Trump Revive Keystone XL? Nebraskans Vow to Fight Pipeline Anew, InsideClimate News 01.12.2016.

Darious Dixom: Trump team considering Sen. Joe Manchin for energy secretary, Politico 01.12.2016.

Zack Colman: EPA aims to preempt Trump with ambitious fuel-economy target, Christian Science Monitor 30.11.2016.

Bill McKibben: How the Active Many Can Overcome the Ruthless Few, The Nation 30.11.2016.

Brian Parkin & Patrick Donahue: Merkel Plans to Challenge Trump on Renewables in G-20 Forum, Bloomberg 30.11.2016.

Sarah Kaplan: Scientists are really, really worried about Donald Trump, Washington Post 30.11.2016.

Chris D’Angelo: 2,300 Leading Scientists Send Trump A Clear Warning: We’re Watching You, Huffington Post 30.11.2016.

George Monbiot: Frightened by Donald Trump? You don’t know the half of it, The Guardian 30.11.2016.

Brendan Gauteier: The Koch brothers couldn’t be happier with Donald Trump’s cabinet appointees, Salon 29.11.2016.

Mike Lee, Edward Klump and Mike Soraghan: Trump: What’s good for Texas and Oklahoma is good for America, E&E Publishing 29.11.2016.

Andrew C. Revkin: Under Trump, Will NASA’s Space Science Include Planet Earth? Dot Earth, New York Times 28.11.2016.

Brad Plumer: Want to see why Trump will struggle to save the coal industry? Look at Michigan, Vox 28.11.2016.

Clover Moore: Trump’s Election Is No Death Knell For Climate Progress, Huffington Post 28.11.2016.

Joe Romm: Priebus confirms that climate denial will be the official policy of Trump’s administration, Think Progress 28.11.2016.

Phil Plait: Follow-Up: More on Trump’s Catastrophic Plan to Gut NASA’s Earth Science, Slate 28.11.2016.

Robinson Meyer: The Trump Two-Step, The Atlantic 28.11.2016.

Georgina Gaustin: EPA’s Failure to Regulate Factory Farm Pollution Draws New Scrutiny, InsideClimate News 28.11.2016.

Nichola Groom: Solar, wind industries hope years courting Republicans pays off under Trump, Reuters 28.11.2016.

Natasha Geiling: Trump appointee claims Obama encouraged terrorists by attending Paris climate talks, Think Progress 28.11.2016.

Kenneth P. Vogel & Eliana Johnson: How the Kochs won 2016, Pooitico 28.11.2016.

David Remnick: Obama Reckons with a Trump Presidency, Politico 28.11.2016.

Climate change in the era of Trump, The Economist 26.11.2016.

Ross Kerber: More company climate votes ahead, as Trump may loosen energy rules, (Reuters) Huffington Post 25.11.2016.

Emily Lawler: Michigan’s biggest electric provider phasing out coal, despite Trump’s stance, MLive 25.11.2016.

James Dyke: Five reasons why cutting NASA’s climate research would be a colossal mistake, The Conversation 24.11.2016.

Samantha Page: Gov. Nikki Haley’s UN appointment is even more reason to worry about the climate, Think Progress 24.11.2016.

Lydia O’Connor: Environmental Orgs See Surge In Donations, Volunteers Following Trump’s Win, Huffngton Post 24.11.2016.

Joe Romm: Washington Post embraces ‘fake news’ by printing debunked climate misinformation, Think Progress 23.11.2016.

Brian Kahn & Bobby Magill: A Trump Budget Could Decimate Climate Funding, Climate Central 23.11.2016.

Nick Visser: Trump’s Space Adviser Wants To Toss NASA’s Climate Research Funding, Huffngton Post 23.11.2016.

Bobby Magill: EPA Imperiled Under Ebell, But Agency May Survive Yet, Climate Central 23.11.2016.

Madeline Conway: The 229-year-old sentence liberals hope will sink Trump, Politico 23.11.2016.

Danielle Ola: First city in Florida commits to 100% renewable energy, PV tech 23.11.2016.

John Cassidy: Two Theories About Donald Trump’s Meeting with the New York Times, The New Yorker 23.11.2016.

Rebecca Leber: Trump spun his climate denial to the New York Times and lots of people fell for it, Grist 23.11.2016.

Phil Plait: Trump’s Plan to Eliminate NASA Climate Research Is Ill-Informed and Dangerous, Slate 23.11.2016.

Jonathan Chait: A Portrait of a Man Who Knows Nothing About Climate Change, New York Magazine 23.11.2016.

Heather Digby Parton: Is Donald Trump’s transition being outsourced to the Heritage Foundation? That’s not good news, Salon 23.11.2016.

George Monbiot: Trump’s climate denial is just one of the forces that point towards war, The Guardian 23.11.2016.

Samantha Page: Trump’s Interior team is great for fossil fuels, terrible for the environment, Think Progress 23.11.2016.

Oliver Milman: Trump to scrap Nasa climate research in crackdown on ‘politicized science’, The Guardian 23.11.2016.

Greg Sargent: Trump’s new interview with the New York Times isn’t reassuring. It’s deeply alarming, Washington Post 23.11.2016.

Joe Romm: Trump fools the New York Times on climate change, Think Progress 23.11.2016.

James Samenow: Trump adviser proposes dismantling NASA climate research, Washington Post 23.11.2016.

Edward Wong: Bloomberg Says Cities Will Fight Climate Change, With or Without Trump, New York Times 23.11.2016.

Nahal Toosi & Alex Isenstadt: Trump taps Nikki Haley to be UN ambassador, Politico 23.11.2016.

Donald Trump’s New York Times Interview: Full Transcript, New York Times 23.11.2016.

David Usborne: Donald Trump provokes backlash from supporters as he signals u-turns on Hillary Clinton and global warming, The Independent 22.11.2016.

Michael R. Bloomberg: Washington Won’t Have Last Word on Climate Change, Bloomberg 22.11.2016.

Katie Glueck: Trump’s shadow transition team, Politico 22.11.2016.

Oliver Milman: Paris climate deal: Trump says he now has an ‘open mind’ about accord, The Guardian 22.11.2016.

Mark Landler: Donald Trump Says He Has ‘Open Mind’ on Climate Change Accord, New York Times 22.11.2016.

Thomas L. Friedman: At Lunch, Donald Trump Gives Critics Hope, New York Times 22.11.2016.

Samantha Page: Trump lines up staff to avoid international action on climate change, Think Progress 22.11.2016.

Samantha Page: Trump’s Interior team is great for fossil fuels, terrible for the environment, Think Progress 22.11.2016.

Rebecca Shapiro: More Than 15,000 Lawyers Sign Letter Opposing Steve Bannon’s Appointment, Huffington Post 22.11.2016.

Ruairí Arrieta-Kenna: 15 Trump Flip-Flops in 15 Days, Huffington Post 22.11.2016.

Kileh Kroh: Trump urges British politician to help fight offshore wind near his Scotland golf course, Think Progress 22.11.2016.

Robinson Meyer: What Does Trump Think About Climate Change? He Doesn’t Know Either, The Atlantic 22.11.2016.

Laura Barron-Lopez: Donald Trump Now Says Humans Somehow Contribute To Climate Change, Huffington Post 22.11.2016.

Richard Heinberg: Trump’s Coal Delusions, Post Carbon Institute 22.11.2016.

Samantha Page: The newest addition to the State Department transition team really hates the Paris climate agreement, Think Progress 22.11.2016.

Daniel Cohan: Lessons from a red state in how to go green under Republicans, The Hill 22.11.2016.

Bryce Covert: Trump’s infrastructure plan is just a windfall for Wall Street, Think Progress 22.11.2016.

Andrew Norton: Climate denial and the populist right, Eco-Business 22.11.2016.

Joseph Dutton: What Trump’s ‘energy independent’ US would mean for the rest of the world, The Conversation 22.11.2016.

Megan Darby: Trump prioritises axing coal, oil and gas regulations, Climate Home 22.11.2016.

Paul R. Ehrlich and Anne H. Ehrlich: First thoughts on Trump-era science, Environmental Health News 22.11.2016.

Sam Adams: Clean Energy Is Powering American Jobs, Health And Security, Huffington Post 21.11.2016.

Megan Rowling: Move over Trump: People are at the heart of the climate fight, Reuters 21.11.2016.

Chris Mooney: Trump wants to dump the Paris climate deal, but 71 percent of Americans support it, survey finds, Washington Post 21.11.2016.

Nick Vesser: It’s Official: Donald Trump’s First 100 Days Will Be Horrible For The Planet, Huffington Post 21.11.2016.

Isabel Hilton: With Trump, China Emerges As Global Leader on Climate, Yale Environment 360 21.11.2016.

Samantha Page: State environmental officials ask Trump to do less on the environment, Think Progress 21.11.2016.

Larry Buchanan, Alicia Parlapiano & Karen Yourish: How Hard (or Easy) It Will Be for Trump to Fulfill His 100-Day Plan, New York Times 21.11.2016.

Zahra Hirji: Marrakech Climate Talks End on Positive Note Despite Trump Threat, InsideClimate News 21.11.2016.

Jessica Shankleman: Global Trumpism Seen Harming Efforts to Reduce Climate Pollution, Bloomberg 21.11.2016.

Michael Virtanen & Matthew Brown: Trump’s vow to bring back coal gives hope to weary regions, AP 21.11.2016.

Danny Hakim & Eric Lipton: With a Meeting, Trump Renewed a British Wind Farm Fight, New York Times 21.11.2016.

Larry Buchanan, Alicia Parlapiano & Karen Yourish: How Hard (or Easy) It Will Be for, New York Times

Emily Schwartz Greco: Donald Trump actually has very little control over green energy and climate change, Salon 20.11.2016.

Rachel Bade & John Breshnahan: House GOP maps out ambitious start to Trump presidency, Politico 20.11.2016.

Stephen Stromberg: A climate negotiator explains why Trump might not be a total disaster for the planet, Washington Post 20.11.2016.

John Upton: Donald Trump’s climate wake-up call: Supermoon flooding shows the reality of global warming, Salon 20.11.2016.

Jim Hightower: The Koch brothers’ hidden election gambit: Just because the multibillionaires didn’t back a presidential candidate they were hardly idle, Salon 20.11.2016.

Rebecca Morin: Trump slams ‘Saturday Night Live’ sketch, Politico 20.11.2016.

Clifford Krauss & Michael Corkery: A Bleak Outlook for Trump’s Promises to Coal Miners, New York Times 19.11.2016.

Climate change can’t be denied, (leder) Minami Herald 19.11.2016.

Kara West: Fighting a pipeline in the age of Trump, Environmental Health News 18.11.2016.

Bill McKibben: Trump’s dilemma: to please his friends by trashing the Paris climate deal, or not? The Guardian 18.11.2016.

196 Countries Reaffirm Commitment to Paris Climate Deal, Isolating Trump Even More, EcoWatch 18.11.2016.

196 countries to Trump: UN must tackle climate change, UK ratifies Paris climate agreement, & more, Carbon Brief 18.11.2016.

Ed King: India’s silence on Trump noted at Marrakech climate talks, Climate Home 18.11.2016.

Arthur Neslen: Climate summit chief pleads with Trump not to ditch Paris treaty, The Guardian 18.11.2016.

Natasha Geiling: Donald Trump’s first staff picks all deny the threat of climate change, Think Progress 18.11.2016.

Karl Mathiesen: Fiji invites Trump to visit climate-hit Pacific islands, Climate Home 18.11.2016.

196 Countries Reaffirm Commitment to Paris Climate Deal, Isolating Trump Even More, EcoWatch 18.11.2016.

Bill McKibben: Donald Trump is betting against all odds on climate change, Washington Post 17.11.2016.

Rebecca Leber: Inside the climate movement’s Trump-fighting strategy, Grist 17.11.2016.

Peter Ker: BHP Billiton boss Andrew Mackenzie urges Donald Trump to stick to Paris climate deal, Sydney Morning Herald 17.11.2016.

David Brancaccio: 365 companies urge Trump administration to stick with Paris climate deal, kwbu 17.11.2016.

Brian Kahn: Climate advocates get a huge donation Trump bump, ReNewEconomy 17.11.2016.

Carol Linnitt: Earth to America: Trump’s Not the Centre of the Universe (Or the Climate), DeSmog 17.11.2016.

Joe Romm: The Paris agreement is an incredible deal for the U.S. Trump would be foolish to cancel it, Think Progress 17.11.2016.

Colin Woodard: America’s First All-Renewable-Energy City, Politico 17.11.2016.

Jeremy Schulman: Look at All the Climate Change Deniers Vying for Jobs in the Trump Administration, Mother Jones 17.11.2016.

Natasha Geiling: Business community to climate denier Donald Trump: Climate action is an economic imperative, Think Progress 17.11.2016.

Steve Zwick: Investors See Rockier Road To Low-Carbon Economy Under Trump, But No Dead End, Huffington Post 17.11.2016.

Sophie Vorrath: China tells Trump – no climate conspiracy here, ReNewEconomy 17.11.2016.

Karl Mathiesen: Paris climate target slips away as Donald Trump rises, Climate Home 17.11.2016.

Natasha Geiling: Business community to climate denier Donald Trump: Climate action is an economic imperative, Think Progress 17.11.2016.

Karl Mathiesen: With appeal to Trump, Kerry (and US) leave climate leadership, Climate Home 16.11.2016.

Michael Bernard: 10 reasons why Donald Trump might accidentally help climate action, ReNewEconomy 16.11.2016.

David Spratt: From White House to madhouse: climate denial in the era of Donald Trump, Climate Code Red 16.11.2016.

Hoda Baraka: The Global Climate Movement is More Powerful than Trump, Huffington Post 16.11.2016.

Natasha Geiling: John Kerry seeks to calm world leaders after Trump election threatens climate commitments, Think Progress 16.11.2016.

Tom Philpott: Trump’s Top Environmental Adviser Says Pesticides Aren’t Bad for You, Mother Jones 16.11.2016.

Ben Adler: Climate hawks unite! Meet the newest members of Congress who will fight climate change, Grist 16.11.2016.

Ed King: US business to Trump: support the UN climate deal, Climate Home 16.11.2016.

Arthur Neslen & Fiona Harvey: John Kerry: We will fight to keep US in the Paris climate deal, The Guardian 16.11.2016.

Thomas L. Friedman: Donald Trump, Help Heal the Planet’s Climate Change Problem, New York Times 16.11.2016.

Mat Hope: Climate Science Deniers With Organization of Donald Trump’s EPA Pick Booted From UN Marrakech COP22 Talks, DeSmog 16.11.2016.

Ed King: Marrakech Call decoded: UN sends Trump its climate demands, Climate Home 15.11.2016.

Stephen Macekura: Trump’s plan to end climate funding thrusts responsibility to other countries, The Conversation 15.11.2016.

Jamie Henn: Tens of Thousands Join Protests Against Dakota Access Pipeline, Huffington Post 15.11.2016.

Jenny Rowland: Trump adviser promises a return to ‘Drill, Baby, Drill’, Think Progress 15.11.2016.

Michael E. Webber: The Coal Industry Isn’t Coming Back, New York Times 15.11.2016.

Stacy Cowley: With Trump’s Signature, Dozens of Obama’s Rules Could Fall, New York Times 15.11.2016.

Justin Gillis: John Kerry’s Antarctica Visit Highlights a Continent, and Climate Policies, Under Threat, New York Times 15.11.2016.

# Dominique Mosbergen: 11 Reasons Why Trump’s Climate-Denying EPA Guy Could Spell Disaster For The Environment, Huffington Post 15.11.2016.

Stephen Macekura: Trump’s plan to end climate funding thrusts responsibility to other countries, The Conversation 15.11.2016.

Mat Hope: Meet the Fossil Fuel Lobbyists and Climate Science Deniers at the Marrakech COP22 Talks, DeSmog 15.11.2016.

Karl Mathiesen: Over dinner, top economies plan Trump climate response, Climate Home 15.11.2016.

Natasha Geiling: ‘It’s a nightmare’: Green groups prepare to fight under President Trump, Think Progress 14.11.2016.

Ed King: Climate deal must offer hope for coal miners, says German minister, Climate Home 15.11.2016.

Steven Cohen: President-Elect Trump’s Environmental Agenda, Huffington Post 14.11.2016.

Danny Wink: Trump’s attack dog on climate, Politico 14.11.2016.

Barbara A. Finamore & Alvin Lin: Why Donald Trump Is Wrong About Climate and China, Huffington Post 14.11.2016.

Wes Enzinna: Man Pulls a Gun and Drives Through Pipeline Protesters, Mother Jones 14.11.2016.

Karl Mathiesen: After Trump win, Obama’s climate envoys fight back, Climate Home 14.11.2016.

Henrik Selin & Adam Najin: What could the rest of the world do if Trump pulls the US out of the Paris Agreement on climate change? The Conversation 14.11.2016.

Megan Darby: Countries rely on carrot, not stick, to keep Trump in Paris Agreement, Climate Home 14.11.2016.

Jamie Henn: How To Fight For The Climate During A Trump Administration, Huffington Post 14.11.2016.

Joe Romm: The U.S. will become a pariah when Trump pulls out of the Paris Climate Agreement, Think Progress 14.11.2016.

C.J. Polychroniou: Trump in the White House: An Interview With Noam Chomsky, TruthOut 14.11.2016.

Kane Thornton: Even the new US president can’t Trump clean energy, ReNewEconomy 14.11.2016.

Mat Hope: Coal Industry Must Face ‘Managed Decline’ If Countries Are Serious About Paris Agreement Climate Targets, DeSmog 14.11.2016.

Oliver Milman: Trump administration could roll back US environmental protection, critics fear, The Guardian 13.11.2016.

Trump seeking quickest way to quit Paris climate agreement, says report, The Guardian 13.11.2016.

Natasha Geiling: Trump is already working on withdrawing from the Paris climate agreement, Think Progress 13.11.2016.

Oliver Milman: Why the media must make climate change a vital issue for President Trump, The Guardian 13.11.2016.

Trump Moving To Quit Paris Climate Agreement – Quickly, COP22 Marrakech, 12.11.2016.

Michael Dobson: America Needs to Send John Kerry to COP22 With One Simple Message: We’re In. And We’re Staying In, Huffington Post 12.11.2016.

Valerie Volcovici & Alister Doyle: Trump looking at fast ways to quit global climate deal: source, Reuters 12.11.2016.

Alex Guillén, Elana Schor, Esther Whieldon and Eric Wolff: Trump’s win upends climate fight, Politico 12.11.2016.

Alister Doyle: Trump win threatens climate funds for poor, a key to Paris accord, Reuters 12.11.2016.

Ian Johnston, Joe Watts & Ashley Cowburn: Environmentalists launch ’emergency’ campaign to persuade Trump climate change is real amid fears of ‘planetary disaster’, The Independent 12.11.2016.

Megan Darby: Republicans plan multi-billion dollar climate budget raid, Climate Home 11.11.2016.

Andrew Freedman: China may leave the U.S. behind on climate change due to Trump, Mashable 11.11.2016.

Antonia Justasz: Trump’s victory could be a big win for the Dakota Access Pipeline, but opponents stand strong, Think Progress 11.11.2016.

Oliver Milman: Donald Trump presidency a ‘disaster for the planet’, warn climate scientists, The Guardian 11.11.2016.

Carole Jecques: A Trump Presidency Could Mean 3.4 Billion Tons More U.S. Carbon Emissions than a Clinton One, LuxResearch xx.11.2016.

Burgess Everett: McConnell urges Trump to embrace Keystone, fossil fuels, Politico 11.11.2016.

Dino Grandoni: When Trump Says “Infrastructure” He Means Oil Pipelines, Too, BuzzFeed 11.11.2016.

Ed King: UN climate boss offers to work with Trump on carbon plan, Climate Home 11.11.2016.

Neil Leary: What a Trump Presidency Means for Fighting Climate Change, Huffington Post 11.11.2016.

Robyn Eckersby: The view from Marrakech: climate talks are battling through a Trump tsunami, The Conversation 11.11.2016.

Arthur Neslen & Adam Vaughan: Trump victory may embolden other nations to obstruct Paris climate deal, The Guardian 11.11.2016.

Steve Zwick: With Trump Victory, Hope Falls on Individual US States and the Private Sector, Huffington Post 10.11.2016.

Coral Davenport: Donald Trump Could Put Climate Change on Course for ‘Danger Zone’, New York Times 10.11.2016.

Dave Keating: Trump prepares to dismantle US environmental law, Deutsche Welle 10.11.2016.

Giles Parkinsson: Trump: Ugly for world, ugly for climate, ugly for clean energy, ReNewEconomy 10.11.2016.

Joe Ryan & Jessie Shankleman: How Trump Could Walk Away From Decades of Climate Deals, Bloomberg 10.11.2016.

Max Greenwood: Climate Scientists Are Very Worried About A Trump Presidency, Huffington Post 10.11.2016.

Jeremy Deaton: Here are six reasons not to give up hope, Think Progress 10.11.2016.

Marc Hudson: Australia to ratify the Paris climate deal, under a large Trump-shaped shadow, The Conversation 10.11.2016.

Ed King: Keep calm and carry on: UN climate talks swerve US vote, Climate Home 10.11.2016.

Andrew C. Revkin: Prospects for the Climate, and Environmentalism, Under President Trump, New York Times 09.11.2016.

Thomas Dale: The Paris Agreement will survive President Trump, Climate Home 09.11.2016.

Sarah Hirji: Trump Victory in Presidential Race Stuns Climate World, InsideClimate News 09.11.2016.

Carl Pope: In The Midst Of Tears On The Way To Marrakech, Huffington Post 09.11.2016.

Kate Sheppard: This Is VERY Bad For The Fight Against Climate Change, Huffington Post 09.11.2016.

Kyle Ash: Is President-Elect Trump A Climate Disaster? Huffington Post 09.11.2016.

Eric Holthaus: All Is Not Lost on Climate Change, Slate 09.11.2016.

Alexander G. Kaufmann: Donald Trump Victory Breathes New Life Into Keystone XL Pipeline, Huffington Post 09.11.2016.

John Vidal & Oliver Milman: Paris climate deal thrown into uncertainty by US election result, The Guardian 09.11.2016.

Oliver Laughland et al.: What will President Donald Trump do? Predicting his policy agenda, The Guardian 09.11.2016.

Marianne Lavalle: Washington State Voters Reject Nation’s First Carbon Tax, InsideClimate News 09.11.2016.

Andrew Freeman: Election fatigue? Check out this new UN climate report and feel even worse, Mashable 09.11.2016.

Marianne Lavalle: In Trump, U.S. Puts a Climate Denier in Its Highest Office and All Climate Change Action in Limbo, InsideClimate News 09.11.2016.

Jean Chemnick: No Plan B at Climate Talks, Given Trump Win, Scientific American 09.11.2016.

Al Gore: The Road Forward, Climate Reality Project 09.11.2016.

Maria Behrendt: Trump satser på olie, kul og gas og vil trække USA fra global klimaaftale, Ingeniøren 09.11.2016.

Joe Romm: Will Trump go down in history as the man who pulled the plug on a livable climate? Think Progress 09.11.2016.

Elizabeth Colbert: With Trump, Coal Wins, Planet Loses, The New Yorker 09.11.2016.

Natasha Geiling: Washington state rejects carbon tax, Think Progress 09.11.2016.

Andrew Winston: Trump Can’t Stop The Clean Economy, 09.11.2016.

Nathalie Schreyer: Environmentalists Score a Win in Nevada, Mother Jones 09.11.2016.

Andrea Thompson: Climate Experts Weigh in on Trump’s Election Win, Climate Central 09.11.2016.

Nathalie Schreyer: Coal Ally Defeats Coal Ally in Indiana Senate Race, Mother Jones 09.11.2016.

Jessica Taylor: Democrats Squeak Out Win In New Hampshire Senate; Will Pick Up Total Of 2 Seats, NPR 09.11.2016.

Amita Kelly & Narbara Spunt: Here Is What Donald Trump Wants To Do In His First 100 Days, NPR 09.11.2016.

Nick Visser: The World Reacts to America’s Climate Denier-in-Chief, Mother Jones 09.11.2016.

Nathalie Schreyer: GOP Climate Hawk Narrowly Loses Senate Seat, Mother Jones 09.11.2016.

Brad Plumer: There’s no way around it: Donald Trump is going to be a disaster for the planet, Vox 09.11.2016.

Nancy Cook & Andrew Restuccia: Meet Trump’s Cabinet-in-waiting, Politico 09.11.2016.

Rebecca Leber: This really is a climate change election, Grist 08.11.2016.

Megan Darby: Silent but deadly: the Trump effect on COP22, Climate Home 08.11.2016.

John Upton: ‘Critical Moment’ as UN Climate Talks Resume, Climate Central 07.11.2016.

Emma Foehringer Merchant: How Donald Trump Could Ruin the Most Important Climate Talks of the Year, Mother Jones 07.11.2016.

Joe Romm: Trump just proposed ending all federal clean energy development, Think Progress 04.11.2016.

Jonathan Chait: By the Way, a Trump Presidency Would Also Cook the Planet, New York Magazine 03.11.2016.

Ben Adler: Will Florida’s voters be fooled into passing an anti-solar amendment? Grist 03.11.2016.

Alexander C. Kauffman: The Planet Is Screwed If Democrats Don’t Win The Senate, Warns Paul Krugman, Huffington Post 03.11.2016.

Carole Jacques: A Trump Presidency Could Mean 3.4 Billion Tons More U.S. Carbon Emissions than a Clinton One, Lux Research 02.11.2016.

Vanessa Schipani: The Candidates on Climate Change, FactCheck.org 02.11.2016.

Marianne Lavalle: Green Groups Working Hard to Elect Democrats, One Voter at a Time, InsideClimate News 02.11.2016.

Andrew Freedman: China climate chief to Trump: Keep the U.S. part of Paris Agreement, Mashable 01.11.2016.

Ed King: US election result to dominate COP22 UN climate summit, Climate Home 01.11.2016.

Aleajandro Dàvila Fragoso: China’s top climate negotiator slams Trump’s promise to pull U.S. out of Paris climate deal, Think Progress 01.11.2016.

China criticises Donald Trump’s plan to exit Paris climate deal, (Reuters) The Guardian 01.11.2016.

Alexander C. Kaufman: Donald Trump Is Once Again Trashing Wind Energy, Huffington Post 31.10.2016.

Bill McKibben: Why Dakota Is the New Keystone, New York Times 28.10.2016.

Marianne Lavalle: Coal Ash a Hot-Button Issue in Tight North Carolina Governors Race, InsideClimate News 27.10.2016.

Natasha Geiling: In a tirade against renewables, Trump claims wind power ‘kills all the birds’, Think Progress 26.10.2016.

Natasha Geiling: Trump’s newest policy promises show a deep misunderstanding of energy and the economy, Think Progress 24.10.2016.

Alejandro Dàvila Fragoso: As climate change floods Florida, Marco Rubio refuses to acknowledge science, Think Progress 18.10.2016.

John Upton: U.S. Senate Could Block Landmark HFC Climate Treaty, Climate Central 17.10.2016.

Lucía Oliva Hennelly: Here’s why many young voters see climate change as THE issue in 2016, PRI 12.10.2016.

Joe Romm: A Trump presidency is a clean energy nightmare, Think Progress 13.10.2016.

Carolyn Kormann: Trump and the Truth: Climate-Change Denial, The New Yorker 13.10.2016.

Michael E. Mann: Yes – Donald Trump IS A Threat To The Planet, Huffington Post 12.10.2016.

Chris Mooney: There’s no oxygen left in this campaign for a serious debate about carbon, Washington Post 10.10.2016.

Stephanie Spear: Climate Change All But Ignored Again at Presidential Debate, EcoWatch 10.10.2016.

Ben Adler: We fact-checked what Trump and Clinton said about energy at the debate, Grist 10.10.2016.

Emma Foehringer Merchant: Climate change got 325 seconds in two presidential debates, Grist 09.10.2016.

Samantha Page: Coal will last ‘a thousand years’ Trump says, Think Progress 09.10.2016.

Joe Romm: Is Sunday’s debate the last chance for media to bring up climate change? Think Progress 09.10.2016.

Kate Sheppard: Let’s Not Forget That Donald Trump Would Be A Total Disaster On Climate Change, Huffington Post 09.10.2016.

Paul Krugman: What About the Planet? New York Times 07.10.2016.

Jeremy Schulmann: Here’s What Donald Trump Really Thinks of America’s Scientists, Mother Jones 07.10.2016.

Chris Mooney, Steven Mufson & William Wan: The U.S. and China just joined the Paris climate deal — which could be bad news for Donald Trump, Washington Post 03.09.2016.

Karl Mathiesen: Trump denies saying climate change was Chinese hoax (he did), Climate Home 28.09.2016.

Robin Brevender: Trump Picks Top Climate Skeptic to Lead EPA Transition, Scientific American 26.09.2016.

Oliver Milman: US emissions set to miss 2025 target in Paris climate change deal, research finds, The Guardian 26.09.2016.

Evan Osnos: President Trump’s First Term, The New Yorker 26.09.2016.

Emma Foehringer Merchant: Debate moderators say climate questions don’t make good TV, Grist 23.09.2016.

Greg Dotson & Erin Auel: Trump Tests Climate Change Denial Against Public Opinion, Real-World Impacts, Climate Progress 02.09.2016.

Donald Trump’s Lack of Respect for Science Is Alarming, (leder) Scientific American sept. 2016.

Graham Readfern: Americans Now More Politically Polarized On Climate Change Than Ever Before, Analysis Finds, Desmog 31.08.2016.

D.R. Trucker: The Path of the Sociopath, Washington Monthly 20.08.2016.

John Upton: 3 Ways Trump Could Abandon the Paris Climate Pact, Climate Central 19.09.2016.

Khalid Pitts: Millennials Ditch Trump Over His Stance on Climate Change, EcoWatch 17.08.2016.

Jeremy Schulman: Donald Trump Made a Chart, and It’s Totally Wrong, Mother Jones 15.08.2016.

Devin Henry: Trump: Climate change won’t be ‘devastating’, The Hill 12.08.2016.

Clinton pushes clean energy as economic catalyst, Trump rejects climate change, (Bloomberg) RenewEconomy 10.08.2016.

Lisa Hagen: Trump to coal country: Election ‘is the last shot for the miners’, The Hill 10.08.2016.

Chris Mooney: Dear Donald Trump: This is what is really dismantling the coal industry, Washington Post 09.08.2016.

Kate Sheppard: These Republicans Who Used To Run The EPA Are Terrified Of Trump, Too, Huffington Post 09.08.2016.

Chris Mooney: What Trump gets wrong about energy in America, Washington Post 08.08.2016.

Trump’s campaign says if elected, he’d ask TransCanada to reapply for Keystone XL, CBC News 08.08.2016.

Ryan Koronowsky: Trump ‘Completely Rethinks’ U.S. Energy Policy By Doubling Down On Fossil Fuels, Think Progress 08.08.2016.

Peter Stone: Fossil fuel moguls are backing Trump with words, but not with donations, The Guardian 06.08.2016.

Dawn Stover: Unforced error: The risk of a Trump presidency, Bulletin of the Atomic Scientists 05.08.2016.

Olivia Nuzzi: Donald Trump Hates Windmills More Than Hillary Clinton, The Daily Beast 05.08.2016.

Samantha Page & Josh Israel: The Kochs, Big Oil Are Taking Their War With The EPA To The Ballot Box, Climate Progress 04.08.2016.

House GOP members pursue an objectionable defense of fossil fuels, (leder) Los Angeles Times 04.08.02016.

Alejandro Davila Fragoso: Trump May Be Making Republicans Increasingly Doubt Global Warming, Climate Progress 04.08.2016.

Suzanne Goldenberg: Trump’s Mar-a-Lago could be underwater for 210 days a year as seas rise, The Guardian 03.08.2016.

Trump Makes Feather-Ruffling Remarks About Renewables, EcoWatch 03.08.206.

Chris D’Angelo: GOP Senator Compares Climate Change Activists To Stalin, Huffington Post 03.08.2016.

Eugene Robinson: GOP candidates range from hopeless to hapless on climate change, Washington Post 03.08.2015.

Timothy Cama: Trump rattles industry with fracking position, The Hill 03.08.2016.

Ed King: The Republicans fleeing Trump because of climate change, Climate Home 02.08.2016.

Samantha Page: Fastest-Growing Source Of Electricity ‘Not Working So Good,’ Trump Claims, Climate Progress 02.08.2016.

Christina Beck: Fewer Americans doubt climate change – but confidence is up on both sides, Christian Science Monitor 02.08.2016.

Bob Ward: Trump’s laughable climate change claims, The Hill 29.07.2016.

Peter Dykstra: A few thoughts on Cleveland, Environmental Health News 23.07.2016.

Ed King: Trump: I’ll get miners back to work as US president, Climate Home 22.07.2016.

Libby Brooks: Trump resumes fight against windfarm near Scottish golf course, The Guardian 22.07.2016.

Jeremy Symons: Without a Climate Plan, Republicans Struggle as Voters Shift, Huffington Post 20.07.2016.

Michelle Conlin: Trump Eyes Fracking Mogul Harold Hamm As Energy Secretary: Report, (Reuters) Huffington Post 20.07.2016.

Andrew Restuccia & Elana Schor: Trump’s energy whisperer, Politico 20.07.2016.

Dave Keating: Republican platform aims to dismantle US environment and climate laws, Deutsche Welle 19.07.2016.

Ben Adler: Most Republicans who care about climate change are skipping the convention, Grist 18.07.2016.

Evan Lehmann: Trump’s VP Doubts Climate Change, Scientific American 15.07.2016.

Natalie Schreyer: On Climate Change, Pence and Trump Are a Perfect Match, Mother Jones 15.07.2016.

Ben Adler: Who might Trump pick for top environmental roles in his cabinet? Grist 14.07.2016.

Katie Herzog: Here Are the Ridiculous Things That Trump’s VP Options Think About Global Warming, Mother Jones 13.07.2016.

Emily Atkin: The Republican Party’s Platform Says Coal Is ‘Clean’ Energy, Climate Progress 12.07.2016.

Samantha Page: If Donald Trump Becomes President, The U.S. Will Stand Alone In One Depressing Way, Climate Progress 12.07.2016.

Bill Murray: Where Clinton, Trump Stand on Energy, Climate Change, RealClear Politics 08.07.2016.

Lorraine Chow: Kochs Dump Trump to Fund Climate-Denying Senators in Ohio and Nevada, EcoWatch 28.06.2016.

Michael Gerson: It’s time for conservatives to end the denial on climate change, Washington Post 25.06.2015.

Peter Dykstra: Donald Trump’s messy divorce from environmental reality, The Daily Climate 18.06.2016.

Steven Cohen: Trump’s Nonexistent Environmental Platform, Huffington Post 13.06.2016.

Adam Wernick: For Donald Trump, climate change is a ‘hoax’ — except when it threatens his golf business, PRI 11.06.2016.

Max J. Rosentahl: The Trump Files: Donald’s Nuclear Negotiating Fantasy, Mother Jones 10.06.2016.

Robinson Meyer: A Yuuuuuge Climate Flip Flop, The Atlantic 10.06.2016.

Tim McDonnell: Even George W. Bush’s Environment Chief Thinks Trump’s Energy Plan Is Bonkers, Mother Jones 09.06.2016.

Ben Adler & Rebecca Leber: Donald Trump once backed urgent climate action. Wait, what? Grist 08.06.2016.

Andrew C. Revkin: A Glaring Climate Shift Joins Trump’s Long Line of Flip-Flops, New York Times 08.06.2016.

Steven Mufson: How a North Dakota oil billionaire is helping shape Trump’s views on energy, Washington Post 06.06.2016.

Joseph Erbentraut: Are Drought Truthers The New Climate Change Deniers? Huffington Post 06.06.2016.

Ed King: Life is not reality TV: Ex US envoy attacks Trump climate plans, Climate Home 01.06.2016.

Rebecca Leber: Here’s the real story behind Trump’s drought denial, Grist 01.06.2016.

Joe Romm: Did Donald Trump Deny The California Drought Because He’s Lost Touch With Reality? Climate Progress 31.05.2016.

Emily Atkin: Here’s What Actual Climate Scientists Think Of Trump’s New Energy Plan, Climate Progress 31.05.2016.

Joe Romm: Memorial Day: Trump’s War On Climate Action Would Ensure A World Of Wars, Climate Progress 30.05.2016.

Phil Plait: Lies Trump Reality, Slate 30.05.2016.

Daniel Politi: Trump Unleashes Tirade After Bill Kristol Says Independent Candidate Will Run, Slate 30.05.2016.

Judd Legum: 12 Fringe Conspiracy Theories Embraced By A Man Who Might Be The Next President, ThinkProgress 29.05.2016.

John Prior: Sanders hits Trump for backing out of debate, Politico 29.05.2016.

Peter H. Gleich: Donald Trump: “There is No Drought” and Other California Water Inanities, Huffington Post 28.05.2016.

Peter Andrew Hart: Donald Trump Tells Drought-Plagued Californians: ‘There Is No Drought’, HuffingtonPost 28.05.2016.

Karl Mathiesen: Trump’s climate claims: experts analyze Republican’s energy policy remarks, The Guardian 27.05.2016.

John McGarrity: The world’s new climate bogeyman stalks UN talks, China Dialogue 27.05.2016.

Ashley Parker & Coral Davenport: Donald Trump’s Energy Plan: More Fossil Fuels and Fewer Rules, New York Times 27.05.2016.

Peter H. Gleick: Pretty Much Everything Donald Trump Said About Energy and Climate Was Wrong, Ignorant, or Gibberish, Huffington Post 27.05.2016.

John H. Cushman Jr. & Zahra Hirji: Trump: America First on Fossil Fuels, Last on Climate Change, InsideClimate News 27.05.2016.

Ben Jacobs: Donald Trump would allow Keystone XL pipeline and end Paris climate deal, The Guardian 26.05.2016.

Emily Atkin: On Climate, Trump Promises To Let The World Burn, Climate Progress 26.05.2016.

Trump vows to scuttle Paris climate agreement in ‘America first’ energy speech, (AP, Reuters) Deutsche Welle 27.05.2016.

Dana Nuccitelli: Donald Trump wants to build a wall – to save his golf course from global warming, The Guardian 26.05.2016.

Dan Vergano: 5 Things That Made No Sense In Trump’s Big Energy Speech, BuzzFeed News 26.05.2016.

Ben Jacobs: Donald Trump would allow Keystone XL pipeline and end Paris climate deal, The Guardian 26.05.2016.

Susanna Twidale: Trump unlikely to be able to renegotiate climate deal: U.N. climate chief, Reuters 25.05.2016.

Aaron Rupar: At Least One Republican Is Taking A Stand Against Donald Trump, Climate Progress 24.05.2016.

Tim Dowling: Has Donald Trump dug himself into a bunker with his climate change views? The Guardian 24.05.2016.

Bob Ward: For Trump, denying risks of climate change is a losing stance, The Hill 24.05.2016.

Ben Schreckinger: Trump acknowledges climate change – at his golf course, Politico 23.05.2016.

Fiona Harvey & Oliver Milman: Trump won’t be able to derail Paris climate deal, says senior US official, The Guardian 18.05.2016.

Noam Chomsky on Donald Trump, (8 min. video) Democracy Now 17.05.2016.

Clayden Aldern: Donald Trump’s Energy Adviser Doesn’t Care Whether Climate Change Is Real, New Republic 16.05.2016.

Donald Trump is not a believer in global warming, (x min. video) The O’Reilley Factor 11.05.2016.

Evan Lehmann: Trump Cannot Bring Back Coal, Scientific American 10.05.2016.

Arthur Neslen: Donald Trump warned against scrapping Paris climate deal, The Guardian 16.02.2016.

Fiona Harvey & Suzanne Goldenberg: US clean power plan setback ‘will not affect Paris climate change deal’, The Guardian 10.02.2016.

 

 

Share