Dakota Access-olieledningen bremset ved Standing Rock

5. december 2016

Der bliver fejret i protestlejren ved Sacred Stone efter at det stod klart, at månedlange protester har båret frugt: Den amerikanske hærs ingeniørkorps meddelte i går Sioux-indianernes høvding Dave Archambault II, at man ikke ville give tilladelse til at føre en rørledning under Missouri-floden ved Standing Rock-reservatet. Det kommer i forlængelse af, at Obama i september standsede det videre arbejde med opførelsen af olieledningen.

I foråret etablerede Sioux-indianerne ved Standing Rock-reservatet en lejr for gennem bøn og fredelig demonstration at protestere mod DAPL, The Dakota Access Pipeline, som skulle føre olie fra Bakkenfeltet i North Dakota til en terminal i Illinois, hvorfra skiferolien efter planerne vil blive transporteret videre via jernbane og eksisterende rørledninger.

Man var ikke protesters, men Water Protectors. Sioux-indianerne var imod, at man havde valgt en føring af rørledningen, så den dels ville skære tværs igennem en gammel Sioux begravelsesplads, dels skulle krydse Missouri-floden under Lake Oahe med risiko for at ødelægge Sioux-indianernes vandforsyning.

Gradvist har Sioux-indianerne vundet opbakning fra mere end 300 andre indianerstammer og en bred vifte af miljøorganisationer, så det skønnes, at der på det seneste har været op imod 10.000 mennesker i lejren. I dag forlyder det, at der er omkring 15.000 samlet i lejren.

Men demonstranterne er blevet mødt med alt andet end fredelige midler. I de seneste uger er mere end 300 mennesker blevet såret af politiets gummikugler, tåregas og peberspray samt brug af bidende hunde og vandkanoner, som i frostvejr er et ganske voldsomt middel. “Less lethal” har man kaldt virkemidlerne, uanset at en demonstrant har fået knust sin arm af en “ikke dødelig” granattype.

Det var blevet så brutalt, at en gruppe veteraner havde samlet ressourcer til at komme til Scared Stone for at beskytte de demonstrerende mod den eskalerende politivold. Alle frygtede, hvad der ville ske i dag, som fra myndighedsside var sat som sidste dag for at rømme lejren. Det så meget grimt ud udefra, politiet har ført sig frem med en brutalitet, som ingen steder hører hjemme, og som man ikke var sluppet af sted med overfor hvide amerikanere. Veteraner fra den amerikanske hær havde direkte samlet ind til at kunne etablere en beskyttelses”hær”, og i løbet af weekenden ankom omkring 2.000 veteraner fra den amerikanske hær for at beskytte de demonstrerende.

Der var således forud for 5. december som fra myndighedsside var sat som en sidste frist for at rydde lejren, lagt op til et episk ‘slag’ mellem brutaliserede politistyrker (som dog havde forpligtet sig til at deeskalere), pacifistiske (men insisterende) demonstrerende, og en fredsbevarende styrke af (ubevæbnede men kamptrænede) veteraner fra den amerikanske hær.

Området har allerede en tid været sneklædt, og der har været bekymring for de mange mennesker i lejren, hvoraf mange bore i tepee, når vejret i denne uge skulle blive endnu koldere, ned til -20°C. Men nu kan de mange demonstrerende drage hjem – i hvert fald for en tid. Mange synes dog så mistroiske overfor, at projektet ikke bare bliver presset igennem alligevel, at de er indstillet på at blive på stedet.

Kortet herover viser den nordlige del af Dakota Access-olieledningen. Det fulde kort kan ses på New York Times. Som man kan se, var der tidligere planer for en mere østlig føring af olieledningen. Men protester fra byen Bismarck mod, at man risikerede byens drikkevand ved at føre rørledningen igennem førte til ændringer af planerne – ændringer, som Sioux-indianerne fra begyndelsen af har protesteret imod.

ETP (Energy Transfer Partners), som står for opførelsen af olieledningen, er langt med etableringen, og i alt mangler der kun omkring 20 miles af de i alt 1.172 miles lange olieledning. Det er ikke det eneste sted, man har taget chancer i et forsøg på at blive færdig inden den lokale modstand voksede sig for stor, uanset, at der har været tale om gambling fra Energy Transfer Partners’ side, for der har aldrig været givet endelig tilladelse. Og nu kom der i går afslag på den alternative føring omkring Bismarck.

Missouri-floden udgør Sioux-indianernes primære vandforsyning, og ifølge de traktater, som gennem tiderne er indgået, er USA forpligtet til at værne om Sioux-indianernes levevilkår, så der er vægtige grunde til ikke at føre en sådan olieledning under floden, ikke mindst et sted som Lake Oahe, hvor den er mere end 1 km bred.

I en pressemeddelelse fra Sierra Club siger Sierra Clubs leder Michael Brune, at det ikke er et spørgsmål, om der går noget galt, men hvornår det vil ske:

“The Sierra Club applauds and thanks the Obama administration for listening to the Standing Rock Sioux, the Water Protectors, and the millions of Americans across the country who have opposed this dangerous pipeline. The fight to reject the Dakota Access Pipeline is not over, but the administration’s announcement today ensures Energy Transfer cannot continue its assault on the Standing Rock Sioux’s home, history, and heritage.

History has taught us that it is never a question whether a pipeline will spill, but rather a question of when. A comprehensive environmental review will show that this dirty and dangerous project will threaten the safety of every community it cuts through. “The Sierra Club stands in unity with the Standing Rock Sioux, and we are ready to continue the fight against the Dakota Access Pipeline.”

Nøgternt set burde rørledningen den nok fra starten af have været ført øst for Missouri og Lake Sakakawea, så den ikke på noget tidspunkt krydser Missouri-floden. Og hvis man ser mere klimaglobalt på projektet, burde det aldrig være etableret. For størstedelen af den olie, som er fundet i Bakken-feltet, burde forblive nede i skiferlagene, uudnyttet. Det er grunden til, at modstanden mod Dakota Access-olieledningen har vundet en endog meget stor opbakning. “Den sorte slange”, som den heder på indiansk, er i rigtig mange sammenhænge det helt forkerte projekt. Og det vil i den kommende tid vise sig, om den nuværende afgørelse om, at olieledningen ikke kan føres under Missouri-floden på dette sted blot bliver tilbagerullet på dag én efter Trump overtager Det Hvide Hus, eller om det lykkes helt at hindre, at Dakota Access-olieledningen nogensinde bliver taget i brug.

Her ses et mere detaljeret kort af det sted, hvor Energy Transfer Partners ønskede at føre olieledningen. Missouri-floden er her omkring 1,5 km bred. Efter meddelelsen i går om, at den nuværende føring ikke kan komme på tale, vil der blive indledt egentlige miljøundersøgelser af projektet og undersøgelser af muligheden for andre føringsveje. Som man kunne se det fra processen omkring Keystone XL. kan en sådan proces vare ikke bare i månedsvis, men i årevis.

Hvis Obama blot kunne være præsident for evigt (eller hvis Hillary havde vundet), ville den nu igangsatte proces have været i trygge hænder. Men med Trump på vej i Det Hvide Hus og republikansk flertal både i Senatet og i Repræsentanternes Hus er der ikke rigtig nogen, som tør tro på, at det er andet og mere end en foreløbig sejr. Dels vil Energy Transfer Partners givet forsøge at få omstødt afgørelsen. Dels har Trump stillet i udsigt, at lige præcis den slags hindringer er med til at gøre, at USA ikke kan klare sig i den internationale konkurrence. Så selvom hans miljøpolitik kan koges ned til, at ren luft og rent vand er vigtigt, alt det andet er ligegyldigt, så vil han sandsynligvis forsøge at skære igennem og sige, at det lige præcis her er vigtigere med olieledningen end en håndfuld Sioux-indianeres frygt for deres drikkevand.

Men Obama har gjort det vanskeligt blot at presse rørledningen igennem også det sidste stykke ved Lake Oahe ved ikke bare hurtigt at nægte den, men tværtimod få en afdeling af hæren til at iværksætte en langvarig vurderingsproces. Samtidig griber sagen ind i hele komplekset omkring indianernes oprindelige rettigheder, som igennem USAs historie igen og igen er blevet trumlet. Selvom man med den nu afviste føring havde lagt olieledningen umiddelbart nord for Sioux-indianernes reservat Standing Rock, så er dette område (skraveret på det øverste kort) faktisk også ifølge en traktat fra 1851 Sioux-område.

Selv med Trump på krigsstien er der således lagt op til en situation, som det meget vel kan ende med at tage år at få udredt, og hvor Trump og Energy Transfer Partners vil stå overfor en massiv opposition af USAs oprindelige folkeslag og samlede miljøbevægelse.

Bernie Sanders opsummerede nok fint situationen i en erklæring, hvor han roser Obama for at have lyttet til “the Native American people and millions of others who believe this pipeline should not be built.”

“In the year 2016, we should not continue to trample on Native American sovereignty. We should not endanger the water supply of millions of people,” siger Sanders. “We should not become more dependent on fossil fuel and accelerate the planetary crisis of climate change. Our job now is to transform our energy system away from fossil fuels, not to produce more greenhouse gas emissions.”

Alle ser gårsdagens beslutning som et resultat af Obamas mellemkomst. En talsmand for Det Hvide Hus erklærer ifølge The Hill imidlertid, at beslutningen på ingen måde er dikteret fra Obama. Han har taget initiativ til et review, samtidig med at han standsede byggeprocessen, da det lå klart, at der var problemer med overtrædelser af indianernes rettigheder, og han har insisteret på, at det måtte være muligt at finde en alternativ føring, som ikke gav tilsvarende problemer. Men han har ikke haft nogen indflydelse på beslutningen om af nægte tilladelse til at føre olieledningen over ved Lake Oahe. Den faldt på baggrund af et fem timer langt møde mellem hærens ingeniørkorps og repræsentanter for indianerstammerne.

Sioux-stammens leder Dave Archambault II har i dag ifølge Reuters sagt til de mange ikke-sioux-aktivister, at de kan tage hjem nu, da der ikke vil ske mere før efter 20. januar, hvor Trump rykker ind i Det Hvide Hus. “The current administration did the right thing and we need to educate the incoming administration and help them understand the right decision was made,” siger Archambault.

ETP (Energy Transfer Partners) har til gengæld meddelt, at man ikke er til sinds at ændre på føringen, men vil søge at få gårsdagens afgørelse omstødt. ETP har tidligere meddelt, at man allerede har mistet 100 mio. $ på forsinkelser, og med den seneste udsættelse står man med det problem, at aftaler med de olieproducerende udløber pr. første januar 2017. Når disse aftaler skal genfohandles, bliver det på baggrund af oliepriser, som i mellemtiden er faldet væsentligt, og hele indtægtssiden for projektet må forventes at komme alvorligt under pres.

Mange ser Trump omgøre gårsdagens beslutning som noget af det første efter at han 20. januar rykker ind i Det Hvide Hus. Men Robinson Meyer har på The Atlantic i dag en omfattende analyse af hele det juridiske kompleks og hvordan problematikken griber dybt ind i forholdet mellem amerikansk lovgivning og beskyttelsen af indianernes rettigheder. Hærens ingeniørkorps er heller ikke bare nogen, man sender kontraordre til, så han ser ingeniørkorpset i løbet af de kommende to år gennemføre en fuld miljøvurdering af projektet, hvorefter der givet vil komme en fase med retstvister næsten uanset hvilket resultat hærens ingeniørkorps er kommet frem til. Og den regel, som Obama har indført, at alle infrastrukturprojekter fremover skal klimavurderes på linje med den vurdering, som slukkede lyset for Keystone XL, vil også gælde for Dakota Access. Så uden at foregribe resultatet, ser han ikke olien komme til at flyde lige med det samme, og slet ikke med det nuværende projekt.

“If an agency decides that a full environmental review is necessary, it can’t just change its mind with a stroke of a pen a few weeks later,” siger Jan Hasselman, som er advokat for Sioux-indianerne, til Grist. “That would be violation of the law, and it’s the kind of thing that a court would be called upon to review. It doesn’t mean they’re not going to try.”

Update 06.12. – Kortet herunder opdateres løbende på InsideClimate News. Det viser den ganske omfattende liste af fossile infrastrukturprojekter, som inden for det seneste års tid er enten aflyst, afvist eller forsinkede. Det er ikke kun olieledninger, men også gasledninger, jernbaner og udskibningshavne til kul osv.

Der er umiddelbart mest tale om projekter i kyststaterne, hvor klimabevidstheden og klimaindsatsen både på bevægelsesniveau og på statsligt-administrativt niveau er langt stærkere end i det centrale USA. Men en nok så vigtig grund er, at de meget lave energipriser i de seneste år har gjort, at kul-, olie- og gasvirksomhederne i et forsøg på at undgå røde tal på bundlinjen har været endog meget tilbageholdende med nye investeringer.

Dakota Access-rørledningen er vist som nr. 24, den grå diagonal i midten. Den løber parallelt med den Keystone XL olieledning, som Obama i november 2015 aflyste efter mange års kamp. Hvis Dakota Access olieledningen ender med ikke at blive til noget (hvilket er usandsynligt, da den for størstedelens vedkommende allerede er etableret), vil den indskrive sig i en generel udvikling, som Trump dog med sin infrastruktur-pakke synes at ville gøre et forsøg på at vende.

Her ville de samme milliardinvesteringer i de kommende år være givet væsentligt bedre ud på at få etableret det intelligente el-distributionssystem, som kunne forberede USA til overgangen til en energiforsyning fuldt baseret på vedvarende energikilder. Naboen i nord, Canada, får pt. omkring 70% af landets elektricitet dækket af vandkraft. Det ville ikke kunne være batteri for hele USA, men mer de rette nord-sydgående forbindelseslinjer ville det for eksempel  kunne hjælpe med en betydelig del af døgnudglatningen i de folkerige stater langs kysterne.

.
Mni Wiconi: The Stand at Standing Rock, 8:26 min. video.

Denne lille video rummer interviews med en række af de centrale personer bag protestbevægelsen overfor Dakota Access-olieledningen: Dave Archambault II, Standing Rock Sioux stammens leder; Jodi Gillette, tidligere rådgiver i Det Hvide Hus for Native American Affairs; Ladonna Allard, grundlæggeren af Sacred Stone Camp, Winona LaDuke, grundlæggeren af Honor the Earth; samt  Cody Hall, talsperson for Red Warrior Camp. Den giver en god fornemmelse af kernen i protestbevægelsen ved Standing Rock.

Tilbage i august skrev Dave Archambault II i New York Times, at historien på mange måder gentager sig:

“It’s a familiar story in Indian Country. This is the third time that the Sioux Nation’s lands and resources have been taken without regard for tribal interests. The Sioux peoples signed treaties in 1851 and 1868. The government broke them before the ink was dry. When the Army Corps of Engineers dammed the Missouri River in 1958, it took our riverfront forests, fruit orchards and most fertile farmland to create Lake Oahe. Now the Corps is taking our clean water and sacred places by approving this river crossing. Whether it’s gold from the Black Hills or hydropower from the Missouri or oil pipelines that threaten our ancestral inheritance, the tribes have always paid the price for America’s prosperity.”

Så hvor man i dag finder Ohae-søen, havde Sioux-indianerne indtil 1958 deres frodige paradis i det ellers tørre prærielandskab.

Kampen om Standing Rock har mange dimensioner. Nina Gualinga fra en delegation fra Ecuador, som besøgte Sacred Stone-lejren i september, påpeger således overfor billmoyers.com, at “the world needs indigenous people. The statistics say that we are 4 percent of the world’s population, but we are protecting more than 80 percent of the world’s biodiversity.”

Ved at støtte og styrke oprindelige folkeslag i at håndtere deres områder med den varsomhed, som de oprindeligt har udviklet, kan vi sikre en betydelig del af klodens biodiversitet mod industrisamfundets destruktive karakter.

I betragtning af, at der har været tale om en erklæret fredelig demonstration kan den måde, hvorpå man fra myndighedsside har reageret mod de protesterende, synes helt overstyret, med kampvogne, konstant helikopteroverflyvning og tung udrustning. Og … nøgternt set burde disse kampudrustede mennesker rette deres våben og opmærksomhed mod de kræfter, som krænker gammelt indiansk territorium og ødelægger klodens levevilkår.   

Update 07.12. – I løbet af mandagen brød en voldsom vinterstorm løs i området omkring Standing Rock, med temperaturer ned til minus 20C. Det er livstruende omstændigheder, hvis ikke man har den rette udrustning eller de rette rammer for beskyttelse, og en betydelig del af de mange tusinde, som er flokkedes om lejren ved Sacred Stone er slet ikke klædt på til at overleve sådanne vilkår. Så lige nu er skoler, casinoer (indianerreservaterne driver casinoer, ja) og hvad der ellers findes af moderne ly fyldt til bristepunktet.

Det værste snefald er standset nu, og Dave Archambault II har indtrængende opfordret alle til at tage hjem, så snart forholdene tillader det. Kampen går nu videre i retssalene. Endda synes nogen af de mest ihærdige water protectors ikke til sinds at forlade stedet. De har også i stor udstrækning mobile homes – og med det man har set hidtil, hvor folkene bag opførelsen af olieledningen ofte har fortsat arbejdet før de endelige tilladelser var på plads, er der grund til at være skeptiske. Man kunne meget vel funde på at påbegynde boringen juleaften.

Som det var forventet, har ETP (Energy Transfer Partners) i dag anket beslutningen fra Army Corps of Engineers om, at der ikke kunne gives tilladelse til at føre Dakota Access olieledningen under Missouri-floden ved Lake Oahe, men at der skulle indledes en fuld miljøundersøgelse og et samarbejde med ETP og at finde alternative føringsveje. Man har tidligere blot brugt direktiver om passager af småvandløb. Men Missouri-floden er her mere end 1 km bred og er nærmest en sø. Så det er tydeligvis lykkedes Sioux-indianerne at komme igennem med deres bekymringer om miljøet.

Når vi er ved sigende kort, så her Emily Flekes forslag til rerouting i dagens The New Yorker ikke uden humor.

Update 19.12. – Sioux-indianerne indleverede 16.12. en klage, at anlæggelsen af Dacota Acces-rørledningen er en overtrædelse af menneskerettighederne, herunder ikke mindst den ganske udstrakte politivold, som har været anvendt overfor i fredelige demonstranter.

Blot for at understrege, at det ikke er en fiktiv frygt, blev det 05.12. opdaget, at en anden olieledning i North Dakota har lækket omkring 4.200 tønder olie (667.000 liter). Overvågningssystemet havde ikke set noget, så et dalstrøg var nået at blive forurenet over en 8,5 km strækning, da det blev opdaget. Her 14 dage efter er det lykkedes at opsamle omkring 20% af

Sioux-indianernes modstand har gjort det klart for mennesker hele vejen langs Dakota Access, at der er tilsvarende risiko-momenter. Det kan ende med at blive endog meget vanskeligt at finde en ny rute, som ingen er utilfreds med. Det ved ETP, og derfor har de presset så hårdt på. Hvis først der går miljøundersøgelser i projektet, kan det meget vel ende som Keystone XL.

Den svenske Nordea-bank er – som sandsynligvis banker i hele verden – blevet opfordret til at diveste fra de virksomheder, som står bag Dakota Access-rørledningen. Det har ifølge Yes Magazine fået Nordea til at sende en repræsentant til Standing Rock, hvor han har talt med David Archambault II. Nordea har investeringer i tre selskaber involveret i Dakota Access: Energy Transfer Partners, Sunoco Logistics samt Phillips 66. Efterfølgende har Nordea besluttet sig for som aktionær at kræve overfor de tre virksomheder, at der findes en ny føring for olieledningen. Ligeledes er de tre virksomheder sat seks måneder i karantæne, hvilket i bankverdenen betyder, at der ikke kan investeres yderliger ei disse tre virksomheder. Og Nordeas sustainabele fianace team vil anbefale overfor banken, at den frasælger samtlige aktier i de tre virksomheder, hvis ikke de følger opfordringen til at finde en anden og bedre føring af rørledningen. Det kommer ovenpå tilsvarende udspil fra to norske finansenheder, DNB og Odin Fund Management. Dette har vundet anerkendelse fra blandt andet Greenpeace. På den led kombinerer man mulighederne for aktivt ejerskab og truslen om frasalg frem for blot at frasælge uden at markere hvorfor.

Update 24.01.2017 – Det blev ikke på førstedagen, men på andendagen efter starten på hans nye job som præsident for USA, at Trump udstedte en række executive orderes, som dels pålægger de relevante myndigheder at genåbne Keystone XL-rørledningen ved at opfordre TransCanada (som stod bag planerne om at opføre Keystone XL) til at genfremsende ansøgningen, dels søger at fremtvinge den hidtil planlagte føring af Dakota Access rørledningen uanset standsningen af processen før jul.

Det betyder ikke, at alt blot vender på en tallerken. Tværtimod kan det meget vel have meget lange udsigter. Men det betyder, at der igen skal kæmpes, at de oprindelige folkeslag og klima- og miljøorganisationer igen skal bruge kræfter på noget, som én gang var landet, og som burde være givet.

Hvor der givet vil være stor interesse i at få gennemført Dakota Access-rørledningen, som jo for størstedelens vedkommende allerede er etableret, da er det langt mere tvivlsomt, om Keystone XL nogensinde bliver til noget. For de canadiske myndigheder har i mellemtiden givet tilladelse til to rørledninger, som fører olien ud til de canadiske kyster, uden om al amerikansk vilkårlighed. For om fire år er det langt fra givet, at Trump sidder i Det Hvide Hus, og den tilladelse, som tidligt i Obamas første periode lignede en simpel sag at få godkendt, vil med stor sandsynlighed igen blive bremset.   Selvom der fra canadiske aktivisters side er lagt op til strid modstand med de to nye rørledninger, vil det derfor sandsynligvis være bedre for TransCanada at søge at få olien ud til de canadiske kyster. Samtidig er det økonomiske incentive til at udvinde tar sands-olien med de nuværende oliepriser stort set ikke-eksisterende, så Trump kan meget vel ende med at opleve, at Keystone XL i mellemtiden er blevet uaktuel. Eller at de eneste, som har nogen reel interesse i Keystone XL, er de i forvejen stenrige Koch-brødre, som havde tænkt sig at tjene kassen på at raffinere den canadiske tar sands-olie.

For Dakota Access-rørledningen er det stadig ganske uklart, hvordan situationen vil udfolde sig i den kommende tid. Men der vil givet fra Sioux-stammernes side blive forsøgt at gøre situationen til et spørgsmål om de oprindelige folkeslags ret til at bestemme over deres eget land. Det kan ingen executive order fra Mr. Trump sådan bare lige løbe om hjørner med.

Sioux-indianerne er indstillet på først og fremmest at føre kampen videre via domstolene, og har vedtaget at kræve, at alle har forladt protestlejren senet 19. februar. I mellemtiden har man anvist et andet område lidt længere væk for at mindske risikoen for fatale konfrontationer.

Som for at understrege, at det ikke kun er en hypotetisk kamp, men at risikoen for olieudslip fra disse rørledninger er reel, var der blot dagen før Trumps executive order en canadisk rørledning, som lækkede mere end 200.000 liter olie på indfødtes territorium i Saskatchewan.

“President Trump is legally required to honor our treaty rights and provide a fair and reasonable pipeline process,” siger ledern af Sioux-indianerne ved Standing Rock, Dave Archambault II. “Americans know this pipeline was unfairly rerouted towards our nation and without our consent. The existing pipeline route risks infringing on our treaty rights, contaminating our water and the water of 17 million Americans downstream.”

Update 26.01. – Måske har Trump været for hurtigt ude med sine executive orders for at få Keystone XL og Dakota Access rørledningerne gennemført. I hvert fald skriver Politico nu, at Trump-administrationen i sit forsøg på at komme hurtigt ud af starthullerne fuldstændig har undladt at konsultere med de instanser i statsadministrationen, som indtil nu har behandlet sagerne, og at det ikke mindst for Keystone XL-sagen kan vise sig gøre, at de to sagers gang støder på grund igen før de overhovedet var kommet i gang.

På den led er Trump sandsynligvis en lallende amatør, som frem for at have omgivet sig med en stab, som kunne hjælpe ham med at undgå den slags forudsigelige faldgruber, har lavet så mange ideologiserede ansættelser, at den manglende administrative kompetence vil vise sig en af hans største modstandere. Bill Maher kaldet det meget rammende “signed tweets”. Der er ikke noget politisk fodarbejde bag, ingen forberedelser eller afklaringer, som giver dem chance for at blive til politisk virkelighed, blot statements.

Update 27.01. – TransCanada har givet været varskoet om, at der ville komme muligheder for at genfremsende ansøgningen om Keystone XL. For ansøgningen blev allerede i går genfremsendt. Trump har lagt op til, at der ville komme nye vilkår, herunder, at der blev anvendt amerikansk stål – uanset, at det sandsynligvis er ulovligt i forhold til gældende udbudsregler. Så hans pipeline orders synes stadig primært at være symbolpolitik.

Update 01.02. – Et ledelsessekretariat i den amerikanske hær har nu pålagt Army Corps of Engineers, som står for planlægningen af rørføringen under Missouri-floden at handle i overensstemmelse med Trumps executive order – og  (det hele ligger i formuleringer, der er svære at tolke præcist) opfordrer dermed til  at opgive at gennemføre den fulde eksaminering af miljøkonsekvenserne, som blev igangsat i december efter opfordring fra Obama og uden videre forsinkelser udstede tilladelsen til at føre Dakota Access-rørledningen under Missouri-floden ved Standing Rock. Stadig er der dog ikke givet nogen tilladelse.

Det har ført miljøbevægelsen til at opfordre til at levere bidrag til den høring, som nu er iværksat, inden fristen for indgivelse af kommentarer udløber 20. februar.

350.orgs standard-henvendelse til Army Corps of Engineers, som man kan istemme og udbygge, lyder som følger:

The Army Corps’ review of the Dakota Access fracked oil pipeline must evaluate:

  • – The full scope of the climate impact of the production and consumption of the pipeline’s fracked oil.
  • – The impacts of oil spills along the entire route – including every waterway and drinking water supply.
  • – The cultural impacts of the pipeline, including the effects on Tribal lands, burial grounds, and archaeological sites.

The Corps must consult with the Standing Rock Sioux tribe and evaluate how this pipeline would affect their drinking water, health, culture, and way of life, and include environmental justice as part of their evaluation to ensure that low-income communities of color aren’t left to bear the greatest risk of the project.

Det ville i Obama-tiden kunne have taget i månedsvis at undersøge, måske år, og man ville tage det alvorligt, at man er inde at rode på oprindelige folkeslags land og at der er en risiko for at forurene drikkevandet for 17 mio. amerikanere. Under Trump er det blot administrative hindringer for foretagsomhed.

I december var der op imod 15.000 demonstrerende i lejren, men nu er der kun omkring 1.100 tilbage. Der har været relativt roligt en tid, også fordi der i området hersker en massiv vinter. Men så sent som i dag har der været sammenstød mellem politi og demonstranter, hvor 76 mennesker blev anholdt efter at politiet søgte at nærme sig lejren ved Standing Rock med bulldozere. Trumps executive order synes at have givet politiet fornyet opbakning til den selv i amerikansk skala indimellem meget hårdhændede fremfærd overfor de mange water protectors ved Standing Rock. Mange er i mellemtiden draget vider etil andre protestlejre. Men med den seneste udvikling må man formode, at der igen samler sig flere mennesker på steder.

Advokaterne for Standing Rock sioux-indianerne fremfører, at det er ulovligt at ignorere den afgørelse fra Army Corps of Engineers fra 4. december, som afviste, at Dakota Access-rørledningen kunne føres under Missouri-floden ved Standing Rock og igangsatte en fuld miljøvurdering af projektet. Men … med Trump i det Hvide Hus er der ikke meget, der er som det plejer.

Update 08.02. – The Army Corps of Engineers sagde i går i en retshøring, at de står overfor at give give Energy Transfer den easement (den tilladelse), som gør det muligt for Energy Transfer at gå igang med borearbejdet. Army Corps har dermed droppet ikke bare den miljøvurdering, som man havde igangsat efter pålæg fra Obama, men også den to-ugers indsigelsesperiode, som normalt følger en sådan tilladelse, og har forkortet indsigelsestiden til 24 timer. Det ligger fint i tråd med Trump-administrationens ønske om generelt at give færre anke- og indsigelsesmuligheder ud for miljømæssige hensyn.

Sioux-indianernes ledere har selvfølgelig anket afgørelsen og forsøger via retten at få Army Corps til at gennemføre den fulde miljøvurdering, som man efter pålæg fra Obama havde iværksat, men som man nu er til sinds at opgive midt i processen.

Samtidig er mange af de aktivister, som efter december tog hjem, vendt tilbage, eller er i færd med at gøre det. Så uanset at man fastholder, at man er fredelige water protectors, og at kampmidlerne vil være bøn og fredelige markeringer, vil der givet være nogen, som går til stregen i forsøgene på at standse entreprenørmaskinerne, når Energy Transfer, som det forlyder, snart går i gang med borearbejdet under Missouri-floden. Energy Transfer ar holdt mandskab på standby i Bismarck for at kunne rykke ud med kort varsel, givet opmuntret af direkte henvendelser fra Trump-administrationen om, at tilladelsen vil bliver gennemtromlet.

Trump tweetede i går, at der ikke var en eneste, der havde ringet og protesteret, så der var ingen utilfredshed med Dakota Access-rørledningen! Så han har hermed inviteret til 10.000-vis af opkald fremover hver gang der er noget, man er utilfreds med.

Trump har med denne afgørelse også lagt sig ud med hele det problemkompleks, som ligger i landområder, som man har givet indianerne traktatmæssige rettigheder over, men aldrig respekteret. Så retssagerne herom vil kunne køre i årevis.

Tirsdag fløj Dave Archambault II til Washington for at mødes med Trump. Men Trump aflyste efter at han landede i Washington. “We have asked for a fair, balanced and lawful environmental impact statement directly to President Trump and through the courts,” sagde Archambault i et statement i går: “We encourage our allies to exercise their first amendment rights to remind President Trump where we stand.”

Byen Seattle har netop vedtaget at diveste fra den bank, som finansierer Dakota Access-rørledningen. Det er en sag, som har været under opbygning siden i efteråret, så det er ikke kun på grund af bankens involvering i Dakota Access, men bredere at banken ikke har nogen form for miljø-assessment af sine aktiviteter. Hvis sådanne tiltag breder sig, er det en ny dimension af divestment-bevægelsen, der åbner sig, og som kunne gå hen og og give de store bankerreelle problemer med blot at fortsætte som hidtil.

Update 22.02. – I dag kl. 2 PM er der deadline for de sidste protesterende for at forlade protestlejren. Begrundelsen er frygten for oversvømmelser  når årets snefald snart smelter. Men mange finder det som et påskud for at lukke lejren ned. Der er stadig omkring 300 tilbage i lejren, og man har besluttet at blive der til deadline og så hver især gøre op med sig selv om man vil blive (og dermed blive slæbt ud og arresteret), eller om man vil følge opfordringerne fra både myndighedsside og fra sioux-indianernes ledelse om at tage hjem. Sandsynligvis vil de fleste lade sig fredeligt arrestere.

Kampen fortsætter i domstolene, men det er på nuværende tidspunkt meget svært at se, hvordan det skal lykkes at bremse projektet. Arbejdet er genoptaget, og det fremgår af dokumenter fremlagt i retten i går, at man forventer at kunne lukke op for olien mellem 6. marts og 1. april i år.

Update 23.02. – Af rapporter fra dagen efter fremgår det, at en del af de tilbageværende omkring 300 lejrbeboere valgte efter deadline at gå langsomt bort i procession, mens andre uden modstand lod sig bære bort via arrest, men at det ikke udviklede sig til voldsomheder, da omkring 100 topudrustede betjente rykkede frem. Kun omkring 10 personer blev arresteret – hvilket er meget lidt på baggrund af at der siden i sommers har været mere end 700 arrestationer ved Standing Rock.

At disse protester med olieledninger betyder noget ses klart, dels af at det som del af Keystone XL-processen lykkedes at få Obama til at begynde at tage hul på spørgsmålet, hvilke fossile forekomster, der ikke skulle bruges. Dels af det forhold, at Exxon i går måtte meddele, at man havde måttet stryge samtlige 3,5 mia. tønder olie fra sin assets-liste fra investeringer i tar sands forekomster i Canada. For med de nuværende oliepriser (og udgifterne ved at udvinde denne olie) var der simpelthen ikke nogen økonomi i at forsøge at udvinde den (link).

Man kan lidt bagklogt sige, at hvis Exxon havde været mindre fornægtende i sit udsyn, havde man kunnet undgå denne gigantiske fejlinvestering i tar sands-udvindingen. Nu har man i stedet gradvist øget investeringerne dertil, at Exxon hører til de store spillere – og dermed store tabere – i Alberta.

Update 28.02.Grist bringer i dag en opsummering af de sager, som er rejst ved domstolene i forsøget på at bremse Dakota Access-olieledningen selv nu, hvor Trumps executive order har fremprovokeret, at de sidste arbejder er igangsat.

Der er tale om en hel vifte af sager, som søger forskelige veje. Der er dels den sundhedsmæssige risiko for at få tilsvinet et endog meget stort vandsystem, som leverer drikkevand til 16 mio. mennesker downstream, dels er der de proceduremæssige spørgsmål, hvordan en igangværende høring pludselig blot kan afbrydes midtvejs. Derudover er der en bred vifte af kulturelle sagsanlæg, at det forstyrrer helligt indianerland, at det sker på territorium, som tilbage i historien var givet til indianerne som reservat, men som endda til forskel fra de i dag anerkendte reservater ligger i en grå mellemzone. En række andre stammer er gået ind med parallelle sager, så der er tale om en hel underskov af sager, som det ikke giver mening at opremse, men som forsøger med forskellige vinklinger at finde vejen til at få lukket for olieledningen.

Samtidig skrider arbejdet så hurtigt frem, at der er forlydener om, at der kan flyde olie igennem rørledningen allerede 6. marts – hvilket ikke tyder på det store test- og inspektionsbureaukrati. Men Jan Hasselman fra Earthjustice, som fører sagen for Standing Rock sioux-stammen, siger, at det principielt ikke ændrer ved rettens proces, om olieledningen allerede er taget i brug.

Update 11.03. – i går kulminerede fire dages markeringer landet rundt med sore deminstrationer mod DAPL i Washington, hvor mange tusinde indianere var samlet for at markere deres utilfredshed med Trumps gennemtrumfen af DAPL-projektet. Demonstrationen begyndte foran hovedkvarteret for The Army Corps of Engineers, som har flipfloppet eklatant i denne sag, og passerede under vejs forbi Trump Tower for at slutte foran The White House.

I dagene forinden har der været afholdt en lang række arrangementer i Washington, herunder møder med repræsentanter for Senatet og Repræsentanternes Hus for at få dem til at støtte beskyttelsen af oprindelige folks rettigheder.

It’s not only about this pipeline,” sagde forhenværende guvernør for Maryland Martin O’Malley. “It’s about the pipeline of tax subsidies, the pipeline of political brute force that Donald Trump is seeking to put behind the fossil fuel industry. When Exxon runs our foreign policy, that should tell us a lot about the intent of this administration.”

I mellemtiden arbejder Energy Transfer Partners på højtryk for at få færdiggjort de sidste dele af olieledningen, så oliestrømmen kan komme i gang, før der kommer nye direktiver fra domstolene. For det er her, DAPLs skæbne bliver endeligt stadfæstet. Og det kommer til at tage tid, fori de seneste uger har der udviklet sig et omfattende kompleks af sagsanlæg, som sandsynliggør, at sagen og de efterfølgende ankesager vil bølge frem og tilbage i månedsvis, for ikke at sige i årevis, før støvet lægger sig. Og selvom chancerne for at få bremset DAPL med Trump i Det Hvide Hus er svindende, er det endnu umuligt at sige, hvordan denne sag vil ende.

Trods forsøg fra sioux-indianernes advokater, nægtede retten for få dage siden at standse arbejdet på færdiggørelsen. Men retten har omvendt tidligere afgjort, at hvis resultatet af prøvningen ved domstolene bliver, at der ikke skulle haver været givet tilladelse til at føre olieledningen under Missouri-floden på dette sted, så kan den efterfølgende beordres lukket og fjernet.

11.05. – Med en Trump-administration, der synes i stand til uge efter uge at skabe stadig mere ravage både udenlands og indenlands, er der mange aspekter af Trump-administrationens nybrud, som stort set negligeres i medielandskabet, herunder det ganske radikalt skiftede klima- og miljøindsats. For hvor Obama stilfærdigt søgte at drive klimaomstillingen og miljøindsatsen til det yderste, ser vi en administration fyldt med professionelle klimafornægtere, der har som erklæret mål at demontere alle klima- og miljøbarrierer for erhvervslivets frie udfoldelse.

Og det er ikke fordi der ikke sker noget på den front. Dels fik Trump allerede en af sine første dage genstartet processen omkring Keystone XL og færdiggørelsen af DAPL. Dels sker der ved det amerikanske miljøagentur EPA en systematisk nedbrydning af alt der står i vejen for fuldt forbrug af fossile brændsler. Al tale om klimaindsats er fjernet fra EPAs hjemmesider. Selv programmer, der skulle fremme energibesparelser, er skrottet – tilsyneladende fordi det er med til at mindske behovet for kul og olie. Og der var i Trumps budget lagt op til, at EPAs budget ville blive den instans, der ville få den største nedskæring med hele 31%. Det lykkedes dog demokraterne at forpurre dette ved at presse et helt andet budget igennem under truslen om et såkaldt “shut down”, som Trump dog ikke ville have siddende på sig, hvorfor han endte med at acceptere videreførelsen af det hidtidige budget for næste år. Så EPA kan risikere at stå med en masse midler til projekter, man af ideologiske grunde har skrottet.

Tilbage til DAPL, så er den nu færdiggjort, og det uden den miljøundersøgelse, som Obama nåede at får hærens ingeniørtopper til at dekretere. Der er gået langt mere end den uges tid, der for nogle måneder siden blev sagt, der ville gå, før olien igen flød. Og olieledningen er endnu ikke for alvor taget i brug. Men den har endda formået at have sit første læk. Kun et lillebitte læk ved en station på vejs, hvor olieledningen var under observation. Nogle fåhundrede liter. Men alligevel. Og tidslinjen er nu, at man regner med at den er fyldt og testet, således at den kan begynde den egentlige transport af olie omkring 1. juni.

Igen som et tegn på at der med Trump-administrationen er kommet nye tider, så regner man med at ibrugtage DAPL uden at have udarbejdet eller fået godkendt nogen egentlig plan for, hvordan man vil agere ved et eventuelt udslip fra rørledningen, der givet vil opstå før eller siden for den del af føringen, hvor den krydser Missouri-floden. Der ligger en fordring om en sådan plan. Men ingen deadline. For efter Trumps executive order skulle alt blot ske i en fart, og der måtte endelig ikke være administrative hindringer for erhvervslivet. Ligeledes skal det fordrede nødveredskabsudstyr ved DAPLs passage af Missouri-floden ført være på plads senest et år efter ibrugtagelsen.

Disse forhold er kun kommet for dagen i kraft af det løbende arbejde for via domstolene at forsøge at få olieledningen standset. Og så store dele af de foreløbige sikkerhedsplaner er streget ud af antiterror-årsager, at det stort set er umuligt for offentligheden at få noget klart billede af, om de overvejede sikkerhedsforanstaltninger på nogen måde er tilstrækkelige.

Dette har været sammenholdt med USAs første havvindmøllepark, der forud for ibrugtagelsen måtte levere og have godkendt en detaljeret nødplan for det tilfælde, at der lækkede smøreolie fra mølleturbinerne.

Ud fra hvad man kan se af den stærkt censurerede, foreløbige beredskabsplan, så regner man med at kunne opdage et eventuelt udslip på strækningen under Missouri-floden og lukke ned for oliestrømmen på blot 13 m – hvilket eksperter dog rejser alvorlig tvivl om. Men uanset at det en kort overgang lignede, at ‘the black snake’, som mange kalder DAPL, var blevet bremset, så tyder meget på, at olien her i løbet af sommeren kommer til at strømme sydover. Så uanset at Trump i disse uger bliver hvirvlet stadig stærkere ind i småløgne og selvmodsigelser, hvilket gør ham stadig mere tirrelig og handlingslammet. Så sker der løbende i det små en lang række forringelser af den amerikanske klimaindsats og miljøbeskyttelse.

Update 01.06. – På samme dag, hvor Trump har stillet verden i udsigt, at han vil meddele, om han trækker USA ud af Paris-aftalen eller ej, meddeler Energy Transfer Partners, at DAPL, Dakota Access Pipeline fra i dag nu er begyndt. Den 1.930 km lange olieledning kan overføre op til 570.000 tønder olie i døgnet,  hvor den indtil nu er booked til at flytte 520.000 tønder råolie i døgnet.

Sioux-indianerne har afstået fra yderligere demonstrationer, men forfølger stadig sagen via domstolene i forlængelse af at Trump med en executive order bremsede en miljøundersøgelse midt under at den var ved at blive udarbejdet.

Foreløbig er det blot en kort nyhed fra The Hill, men det vil givet blive brugt i narrativet om, hvor godt Trumps mere destruktive agenda er lykkedes ikke mindst på klima- og miljøområdet – set i forhold til at det så godt som ikke er lykkedes han at etablere noget nyt.

DAPL har allerede inden den kom i egentlig brug haft tre forskellige, mindre lækager. Det viser blot hvor rigtig, talemåden om rørledninger er, at spørgsmålet ikke er, om de springer læk, men hvornår de springer læk.

Update 15.06. – En distiriktsret i Washington påpegede i går, at The U.S. Army Corps’ håndtering af miljøgodkendelsen af Dakota Access Pipeline på en række områder var utilstrækkelig. Energy Transfer Partners er endnu ikke blevet pålagt at standse oliestrømmen, og det er endnu ikke klart, om dette vil ske. Dommer James Boasberg ville ikke udelukke, at dette kunne finde sted, men fastholdt, at det var en selvstændig afgørelse.

Dommen er på ingen måde underlig, for efter at Trump som noget af det første efter sin tiltræden beordrede olieledningen færdiggjort uden yderligere dikkedarer, afbrød U.S. Army Corps den miljøevaluering, som man var gået i gang med efter opfordring fra Præsident Obama, midt i høringsfasen, uden at færdiggøre vurderingen.

Dommen er kun en delvis sejr til Standing Rock Sioux-indianerne, for  Boasberg giver langt hen ad vejen U.S. Army Corps medhold i, at man under Trump ikke behøvede den fulde miljøvurdering. Men igen ser man domstolene gå ind og tage en markant modificerende rolle over for Trumps nedbrydningsarbejde.

Update 12.10. – I en ny kendelse fastslog dommer Boasberg i går, at han ikke fandt nogen rimelig grund til at standse oliestrømmen gennem DAPL mens den nu igangsatte miljøvurdering fandt sted. Det er umiddelbart et nederlag for Standing Rock og Cheyenne River sioux-stammerne, der via retten har søgt at få DAPL lukket ned mens miljøvurderingen fandt sted.

Dommer Boasberg sagde samtidig advarende til U.S: Army Corps of Engineeers, der står for miljøvurderingen, at hvis ikke de lavede en dybgående seriøs miljøvurdering, ville den blot ende i retten igen.

Devin Henry: Judge will not shut down Dakota Access pipeline during new review, The Hill 11.10.2017.

Phil McKenna: Judge Deals Blow to Tribes in Dakota Access Pipeline Ruling, InsideClimate News 11.10.2017.

Timothy Cama & Devin Henry: Overnight Energy: Dakota Access fight enters new phase, The Hill 21.06.2017.

Devin Henry: Lawyer: ‘No timeframe’ for new Dakota Access environmental review, The Hill 21.06.2017.

Marianne Lavelle: Judge Orders Dakota Access Pipeline Review, Citing Environmental Justice, InsideClimate News 15.06.2017.

Devin Henry: Judge: Dakota Access Pipeline needs further environmental review, The Hill 15.06.2017.

Antonia Juhasz: Paramilitary security tracked and targeted #noDAPL activists as “jihadists,” docs show, Mother Jones 01.06.2017.

Timothy Cama: Dakota Access pipeline now in service, The Hill 01.06.2017.

IEN Responds to Leaked Documents Confirming Counterterrorist Tactics Were Used in Standing Rock, Indigenous Environmental Network 27.05.2017.

Zak Cheney Rice: The Dakota Access pipeline sprung 2 new leaks, Business Insider 23.05.2017.

APNewsBreak: Leaks found on Dakota Access pipeline system, AP 22.05.2017.

NATIVE AMERICAN AND ENVIRONMENTAL GROUPS FILE LAWSUIT TO OVERTURN PRESIDENT TRUMP’S KEYSTONE XL PIPELINE PERMIT, Indigenous Environmental Network 29.03.2017.

Roy Eidelson: The Sustaining Fires of Standing Rock: a Movement Grows, CounterPunch 16.03.2017.

Nathalie Baptiste: Thousands of Dakota Access Pipeline Activists Came to Washington, Mother Jones 10.03.2017.

Natasha Geiling: ‘We haven’t lost…we have awakened’: Indigenous nations march on the White House, 10.03.2017.

Lauren Gambino: Native Americans take Dakota Access pipeline protest to Washington, New York Times 10.03.2017.

Timothy Cama & Devin Henry: Overnight Energy: Another setback for Dakota Access opponents, The Hill 07.03.2017.

Devin Henry: Judge denies tribe’s request to block Dakota Access pipeline, The Hill 07.03.2017.

Rebecca Hersher: Dakota Access Pipeline Court Challenge Denied, Oil Could Flow As Soon As Next Week, NPR 07.03.2017.

Phil McKenna: Confidential Dakota Pipeline Memo: Standing Rock Not a Disadvantaged Community Impacted by Pipeline, InsideClimate News 06.03.2017.

Sabrina Imbler: Here’s how the Standing Rock Sioux will keep fighting Dakota Access — in court, Grist 28.02.2017.

Dakota Access pipeline could be operating soon, (AP) Salon 24.02.2017.

Lureen Donovan: Dakota Access oil could flow by March 6, Bismarck Tribune 23.02.2017.

Julian Brave NoiseCat: Standing Rock is burning – but our resistance isn’t over, The Guardian 23.02.2017.

Michael McLaughlin & Josh Morgan: Inside The Final Hours Of The Camp That Launched The Dakota Access Pipeline Protests, Huffington Post 23.02.2017.

Julia Carrie Wong: Police remove last Standing Rock protesters in military-style takeover, The Guardian 23.02.2017.

Nicholas Kusnetz: Exxon Relents, Wipes Oil Sands Reserves From Its Books, InsideClimate News 23.02.2017.

Nicholas Kusnetz: Dakota Pipeline Protest Camp Is Cleared, at Least 40 Arrested, InsideClimate News 23.02.2017.

Sam Levin: Police surround Standing Rock camps in push to evict remaining activists, The Guardian 22.02.2017.

Rebecca Hersher: Protesters Leave Dakota Access Pipeline Area; Some Stay And Are Arrested, NPR 22.02.2017.

Morgan Winsor & James Hill: Authorities move into Dakota Access Pipeline protest camp, ABC News 22.02.2017.

James MacPherson & Blake Nicholson: Dakota Access oil pipeline camp cleared of protesters, Seattle Times 22.02.2017.

Nicholas Kusnetz: Deadline Passes to Clear Dakota Pipeline Protest Camp, but Some Protesters Remain, InsideClimate News 22.02.2017.

Tom Kutsch & James Hill: Dakota pipeline builder says oil could flow in as little as 2 weeks, ABC News 22.02.2017.

Michael McLaughlin & Josh Morgan: Dakota Access Protesters Arrested As Deadline Passes To Depart Camp, Huffington Post 22.02.2017.

Sam Levin: Police surround Standing Rock camps in push to evict remaining activists, The Guardian 22.02.2017.

Terray Sylvester: Deadline nears for protesters to leave camp near Dakota pipeline, Reuters 22.02.2017.

Deadline looms for Dakota Access pipeline protest camp, (AP) Japan Times 21.02.2017.

Sam Levin: Standing Rock: DoJ steps up aggression against those still battling the pipeline, The Guardian 18.02.2017.

Jonathan Rosenbloom & Keith Hirokawa: Trump’s moves on the Dakota Access Pipeline portend more clashes with states, The Conversation 17.02.2017.

Dakota Access exec likens protesters to terrorists as Sioux slam failure to obtain consent, (AP) Japan Times 16.02.2017.

Monte Mills: How will native tribes fight the Dakota Access Pipeline in court? The Conversation 15.02.2017.

Mary Anne Hitt: From Appalachia To Standing Rock, Water Is Life, Huffington Post 13.02.2017.

Carimah Townes: North Dakota bills could strip Dakota Access Pipeline protesters of their rights, Think Progress 12/13.02.2017.

Morgan Winsor & James Hill: Cheyenne River Sioux Tribe Files 1st Legal Challenge Over Dakota Access Pipeline Easement, ABC News 09.02.2017.

Bill McKibben: Trump’s Pipeline and America’s Shame, The New Yorker 08.02.2017.

Sam Levin: Last stand: ‘water protectors’ return to Standing Rock as drilling set to begin, The Guardian 08.02.2017.

Natasha Geiling: Seattle found a new way to resist the Dakota Access Pipeline, Think Progress 08.02.2017.

Natasha Geiling: Army Corps of Engineers to grant final easement for Dakota Access Pipeline, Think Progress 07.02.2017.

Carolyn Kormann: For the Protesters at Standing Rock, It’s Back to Pipeline Purgatory, The New Yorker 03.02.2017.

Juliet Eilperin & Steven Mufson: Army Corps ordered to issue final Dakota Access pipeline permit, two lawmakers say, Washington Post 01.02.2017.

Wes Enzinna: Arrests and Anxiety at Standing Rock As Trump Pushes DAPL Ahead, Mother Jones 01.02.2017.

Valerie Volcovici: Dakota Access pipeline moves closer to completion: lawmakers, Reuters 01.02.2017.

Natasha Geiling: As Trump administration pushes Dakota Access Pipeline forward, tribes ‘stand ready to fight’, Think Progress 01.02.2017.

Cleanup starts at Dakota Access pipeline protest camp ahead of spring flood threat, (AP) Japan Times 01.02.2017.

Phil McKenna: Keystone XL, Dakota Pipelines Will Draw Mass Resistance, Native Groups Promise, InsideClimate News 31.01.2017.

Natasha Geiling: Pipeline spills and legal questions hang over Trump’s executive actions, Think Progress 27.01.2017.

Jess Coleman: Pipe Dreams: Why Trump’s Dakota Access and Keystone XL Plans Don’t Add Up, Greenpeace US 27.01.2017.

Komal Khettry: TransCanada re-submits application for Keystone XL pipeline, Reuters 26.01.2017.

Rob Hoffman: The Standing Rock protesters are caught between Trump, law enforcement, and saving their water, Think Progress 26.01.2017.

Emma Foerhringer Merchant: Keystone XL really is back to haunt us, Grist 26.01.2017.

Lorraine Chow: Two Major Pipeline Spills Reported Same Week Trump Advances KXL, DAPL, EcoWatch 26.01.2017.

Jamil Dawker: Defiant As Ever, Water Protectors Vow To Continue The Fight Against The Dakota ‘Black Snake’ Pipeline, Huffington Post 26.01.2017.

Isaac Arnsdorf, Josh Dawsey and Seung Min Kim: Trump’s flashy executive actions could run aground, Politico 25.01.2017.

Zoe Loftus-Farren: Trump Greenlights Dakota Access and Keystone XL Pipelines, Truthout 25.01.2017.

Trump Executive Memorandum on DAPL violates law and tribal treaties, Stand With Standing Rock 24.01.2017.

Kenneth Lipp: The Standing Sioux Tribe Just Responded to Trump’s Dakota Pipeline Order, U.S. Uncut 24.01.2017.

Steven Mufson & Juliet Eilperin: Trump seeks to revive Dakota Access, Keystone XL oil pipelines, Washington Post 24.01.2017.

Phil McKenna: Standing Rock Leaders Tell Dakota Pipeline Protesters to Leave Protest Camp, InsideClimate News 24.01.2017.

Bobby Magill: Trump Revives Keystone XL, Dakota Access Pipelines, Climate Central 24.01.2017.

Phil McKenna: Keystone XL, Dakota Pipeline Green-Lighted in Trump Executive Actions, InsideClimate News 24.01.2017.

Alexander C. Kaufman: Trump Signs Executive Orders On Keystone XL, Dakota Access Pipelines, Huffington Post 24.01.2017.

Rebecca Leber: Trump Resurrects Keystone XL and Dakota Access Pipeline, Mother Jones 24.01.2017.

Alexander C. Kaufman & Hayley Miller: Native Americans Ready To Battle Trump Over Dakota Access Pipeline, Huffington Post 24.01.2017.

Alexander C. Kaufman: Trump Signs Executive Orders On Keystone XL, Dakota Access Pipelines, Huffington Post 24.01.2017.

Natasha Geiling: Trump uses executive action to revive Dakota Access and Keystone XL pipelines, Think Progress 24.01.2017.

Steve Holland & Valerie Volcovici: Trump clears way for controversial oil pipelines, Reuters 24.01.2017.

Ethan Lou & Alastair Sharp: Canada oil pipeline spills 200,000 liters on aboriginal land, Reuters 24.01.2017.

Aviva Shen: The water protectors defend the bayou, Think Progress 14.01.2017.

Makia Freeman: Standing Rock 2017 and the Dakota Access Pipeline (DAPL): The Fight is Not Over, Global research 06.01.2017.

Kyle Powys Whyte: Five reasons why the North Dakota pipeline fight will continue in 2017, The Conversation 06.01.2017.

Wes Enzinna: “I Didn’t Come Here to Lose”: How a Movement Was Born at Standing Rock, Mother Jones jan/feb 2017.

Sam Levin & Julia Carrie Wong: Standing Rock activists eye pipeline finances to cement Dakota Access win, The Guartdian 29.12.2016.

Watch these veterans explain why they went to Standing Rock, Grist 22.12.2016.

Louise Erdrich: Holy Rage: Lessons from Standing Rock, The New Yorker 22.12.2016.

Cheree Franco: My Week Among the Freezing, Confused, Hopeful Veterans at Standing Rock, The Vice 17.12.2016.

Colby Devitt: How Standing Rock’s Divest Campaign Can Stop Future Pipelines, Yes Magazine 16.12.2016.

Nika Knight: Beyond Standing Rock: Communities Along DAPL Route Fear for Drinking Water, Common Dreams 16.12.2016.

Georgianne Nienaber: Cheyenne River Sioux Chairman Confronts Abuses At Standing Rock, HUffigton Post 16.12.2016.

John Andersom: ‘Respect the Feathers’: Who Tells Standing Rock’s Story? New York Times 16.12.2016.

Carimah Townes: Lawyers for Standing Rock protesters are pleading for more help, Think Progress 16.12.2016.

Tristan Athone: How media did and did not report on Standing Rock, AlJazeera 14.12.2016.

Elizabeth Shogren: Feds withheld key documents from Standing Rock Sioux, High Country News 14.12.2016.

Standing Rock: Department of Health confirms 4,200 barrels of oil spilled near DAPL protest site, ABC News AU 14.12.2016.

Re-routing the oil pipeline at Standing Rock is an absolute demand, Nordea 13.12.2016.

Carimah Townes: The Dakota Access Pipeline may be on hold, but Water Protectors are still fighting for their freedom, Think Progress 13.12.2016.

Pipeline rupture spews oil into creek 150 miles from Standing Rock, (AP) The Guardian 12.12.2016.

Michel Martin: What The Pause In The Dakota Pipeline Project Means For North Dakotans, NPR 11.12.2016.

Susan Matthews & Christian Hansen: It’s Not Over, Slate 11.12.2016.

Joseph Erbentraut: Standing Rock Sioux Chairman Wants A Meeting With Donald Trump, Huffington Post 09.12.2016.

# Conner Smith & Hannah Lewis: Standing Strong, The Weekender 09.12.2016.

Tom Farrington: Dakota pipeline: America’s indigenous people are still fighting a centuries-old racist ideology, The Conversation 09.12.2016.

What’s Next for the Water Protectors at Standing Rock? EcoWatch 09.12.2016.

Michael McLaughlin & Kate Abbey-Lambertz: The Army Halted The Dakota Access Pipeline, But No One Is Sure What That Means, Huffington Post 09.12.2016.

Colin Samson & Øyvind Ravna: Civil liberties of indigenous people have long been suppressed at Standing Rock, The Conversation 08.12.2016.

Julia Carrrie Wong: Standing Rock activists hold out against heavy snow and fierce winds, The Guardian 08.12.2016.

Jack Jenkins: How religious conservatives unwittingly laid the groundwork to help Native Americans save their land, Think Progress 08.12.2016.

Julia Carrrie Wong: ‘This is an awakening’: Native Americans find new hope after Standing Rock, The Guardian 08.12.2016.

Michael McLaughlin & Kate Abbey-Lambertz: Winter Storm Brings Disorder To Standing Rock Celebration, Huffington Post 07.12.2016.

Jeremiah Jones: Trump Advisers Want To Exploit Oil-Rich Indian Reservations Through Corporate Statism Like ILLEGAL DAPL Project, CounterCurrent News 07.12.2016.

Will Greenberg: Here’s What It’s Like to Be Arrested While Covering a Pipeline Protest, Mother Jones 07.12.2016.

Rosalyn R. LaPier: How Standing Rock became a site of pilgrimage, The Conversation 07.12.2016.

Rozina Ali: Will the Victory at Standing Rock Outlast Obama? The New Yorker 06.12.2016.

Wes Enzinna & Alexander Sammon: Here’s How Trump Could Undo the Dakota Access Pipeline Victory, Mother Jones 06.12.2016.

Michael Le Page: North Dakota oil pipeline may still be built despite army block, New Scientist 05.12.2016.

Standing Rock Sioux Chair Hails Army Corps of Engineers Decision to Reroute Dakota Access Pipeline, (video) Democracy Now 05.12.2016.

# Robinson Meyer: The Historic Victory at Standing Rock, The Atlantic 05.12.2016.

# John H. Cushman Jr.: Big Win for Dakota Pipeline Opponents, But Bigger Battle Looms, InsideClimate News 05.12.2016.

Carl Pope: Standing Rock: Native American’s Version of Gandhi’s 1930 Salt March, EcoWatch 05.12.2016.

Brad Plumer: The Army Corps just blocked the route of the Dakota Access Pipeline, Vox 05.12.2016.

Jenna Amatulli: Forgiveness Ceremony Unites Veterans And Natives At Standing Rock Casino, Huffington Post 05.12.2016.

Rebecca Leber: The Standing Rock Sioux will be ready to take a Trump challenge to courts, Gist 05.12.2016.

Valerie Volcovici: Trump advisors aim to privatize oil-rich Indian reservations, Reuters 05.12.2016.

Devin Henry: White House: Obama did not ‘dictate’ Dakota Access decision, The Hill 05.12.2016.

Ernest Scheyder & Terray Sylvester: At Dakota pipeline protest, activists gird for fight ahead, Reuters 05.12.2016.

Mallory Shellbourne: Sanders: Halting TPP, pipeline are ‘lessons’ in how to fight Trump, The Hill 05.12.2016.

Devyn Henry: Obama puts Dakota pipeline on Trump’s desk, The Hill 05.12.2016.

Brady Dennis and Steven Mufson: Dakota pipeline protesters and Army Corps stop the controversial project – for now, Washington Post 05.12.2016.

Alli Joseph: Wes Clark Jr. at Standing Rock: General’s activist son heads to N.D., driven by “spiritual fire” and “ready to be killed”, Salon 05.12.2016.

Ronak D. Desai: A record number of Indian Americans have been elected to Congress, The Hill 05.12.2016.

Matthew Hannah: Standing Rock and the Ideology of Oppressors: Conversations with a Morton County Commissioner, Counterpunch 05.12.2016.

Alli Joseph: “Victory for the Sioux”: Dakota Access Pipeline win elicits celebrations and a sigh of relief, Salon 05.12.2016.

Julie Carrie Wong: Standing Rock: US denies key permit for Dakota Access pipeline, in win for tribe, The Guardian 05.12.2016.

Kim Bellware & Damon Dahlen: This Is What Victory Over The Dakota Access Pipeline At Standing Rock Looks Like, Huffington Post 04.12.2016.

Mark Trahant: The Real Standing Rock Victory Is This: “Inevitable” Is Not What It Used to Be, Yes Magazine 04.12.2016.

Jack Healey & Nicholas Fandos: Army Blocks Drilling of Dakota Access Oil Pipeline, New York Times 04.12.2016.

Rebecca Morin: Sanders praises Dakota Access Pipeline ruling, Politico 04.12.2016.

Eric Wolff: Obama administration blocks Dakota pipeline, angering Trump allies, Politico 04.12.2016.

Khwaja Khusro Tariq: DAPL: A Victory Of The Great Spirit, Huffington Post 04.12.2016.

Bill McKibben: The victory at Standing Rock could mark a turning point, The Guardian 04.12.2016.

Nick Visser: Environmentalists Celebrate Halt Of Dakota Access Pipeline: ‘Indigenous People Were Heard’, Huffington Post 04.12.2016.

Chris D’Angelo & Lydia O’Connor: Army Halts Construction Of Dakota Access Pipeline, Huffington Post 04.12.2016.

Standing Rock: authorities will retreat from bridge if protesters agree to terms, (AP) The Guardian 04.12.2016.

Alexander Sammon: How Did Police From All Over the Country End Up at Standing Rock? Mother Jones 04.12.2016.

Jack Healey: Standing Rock Pipeline Protesters, Ordered to Leave, Dig In, New York Times 03.12.2016.

Kevin Sullivan: Voices from Standing Rock. Six views from the angry prairie standoff over the Dakota Access Pipeline, Washington Post 02.12.2016.

Maggie Koerth-Maker: Police Violence Against Native Americans Goes Far Beyond Standing Rock, FiveThirtyEight 02.12.2016.

McKinley Corbley: 2,000 Veterans Just Arrived at Standing Rock to Form Human Shield Around Protestors, Good News Network 02.12.2016.

Trump Issues Support for $3.8 Billion Dakota Access Pipeline, Democracy Now 02.12.2016.

U.S. vets join snowbound pipeline protesters near Sioux reservation, (Reuters) Japan Times 02.12.2016.

Michael McLaughlin: Trump Supports Dakota Access Pipeline. Did We Mention He’s Invested In It? Huffington Post 01.12.2016.

Marianne Lavelle: Can Trump Revive Keystone XL? Nebraskans Vow to Fight Pipeline Anew, InsideClimate News 01.12.2016.

Tom Cahill: Tulsi Gabbard just took the floor of Congress to demand Obama protect Standing Rock, U.S. uncut 01.12.2016.

Nathan Wellman: Bernie Sanders Just Responded to the Police Violence Against Standing Rock Protesters, U.S. Uncut 30.11.2016.

Joe Whittle: ‘We opened eyes’: at Standing Rock, my fellow Native Americans make history, The Guardian 30.11.2016.

McLaughlin: GOP Intensifies Pressure On Obama To End Dakota Access Pipeline Protests, Huffington Post 30.11.2016.

Taryn Finley: 2,000 Veterans To Form ‘Human Shields’ To Protect Standing Rock Protesters, Huffington Post 30.11.2016.

Bill McKibben: Standing Rock is the civil rights issue of our time – let’s act accordingly, The Guardian 29.11.2016.

Obama should help bring Dakota pipeline protest to peaceful end, (leder) Boston Globe 29.11.2016.

Phil McKenna: 2,000 Veterans Head to Support Dakota Access Protesters, Offer Protection From Police, InsideClimate News 29.11.2016.

Terray Sylvester: Standing Rock Protesters Warned Of Fines As North Dakota Tightens Grip, (Reuters) Huffington Post 29.11.2016.

Wes Enzinna: The Governor of North Dakota Has Ordered the Eviction of Thousands of Anti-Pipeline Protesters, Mother Jones 28.11.2016.

Devin Henry: Tribe: Police conducted ‘a deliberate act of terror’ at ND pipeline protest, The Hill 22.11.2016.

Chip Collwell: How the archaeological review behind the Dakota Access Pipeline went wrong, The Conversation 21.11.2016.

Catherine Bagley: At Standing Rock, A Battle Over Fossil Fuels and Land, Yale Environment 360 10.11.2016.

Shannon Kring: US: Wisdom from the Women of Standing Rock, World Pulse 08.11.2016.

Leshu Torchin: What can the mass ‘check-in’ at Standing Rock tell us about online advocacy? The Conversation 04.11.2016.

Rosalyn R. LaPier: Why understanding Native American religion is important for resolving the Dakota Access Pipeline crisis, The Conversation 04.11.2016.

Timothy Cama: Clinton ally blasts Dakota Access pipeline, The Hill 02.11.2016.

Hannah Northey: Obama weighs in, shaking up pipeline debate, E&E Publishing 02.11.2016.

Caitlyn Yilek: Obama: We’re examining options to ‘reroute’ ND pipeline, The Hill 01.11.2016.

Sareen Habeshian: Campus students join protest efforts in North Dakota over proposed pipeline, The Daily Californian 31.10.2016.

Bill McKibben: Why Dakota Is the New Keystone, New York Times 28.10.2016.

Devin Henry: Gore slams ‘dangerous’ Dakota pipeline project, The Hill 25.10.2016.

Sierra Crane-Murdoch: Standing Rock: A New Moment for Native-American Rights, The New Yorker 12.10.2016.

Devin Henry: Court denies tribe’s request to halt pipeline construction, The Hill 09.10.2016.

Erik Molvar: At Standing Rock, a wake-up call on fossil fuels, The Hill 29.09.2016.

Sarah Jaffe: Standing Firm at Standing Rock: Why the Struggle is Bigger Than One Pipeline, billmoyers.com 28.09.2016.

Devin Henry: Obama defends work on tribal issues, The Hill 26.09.2016.

Kyle Pows White: Why the Native American pipeline resistance in North Dakota is about climate justice, The Conversation 16.09.2016.

Jill Stein: Standing Rock Sioux on the front lines of the climate emergency, The Hill 15.09.2016.

Bill McKibben: A Pipeline Fight and America’s Dark Past, The New Yorker 06.09.2016.

Alexander Sammon: A History of Native Americans Protesting the Dakota Access Pipeline, Mother Jones 03.09.2016.

Devin Henry: Greens push Obama to block N. Dakota pipeline, The Hill 25.08.2016.

David Archambault II: Taking a Stand at Standing Rock, New York Times 24.08.2016.

Devin Henry: Kaine: Rerouting ND pipeline ‘the right thing to do’, The Hill 11.07.2016.

 

Share