Strøtanker om COP22 i Marrakech 7.-18. november

4. november 2016

I dag var dagen, hvor Paris-aftalen trådte i kraft. Det skete 30 dage efter, at mindst 55 lande med mindst 55% af verdens samlede udledninger havde ratificeret den aftale, som blev indgået ved COP21 i Paris i december 2015. I dette øjeblik har mere end 100 lande med tilsammen 73% af verdens udledninger ratificeret. Dette var den perfekte optakt til COP22 i Marrakech, hvor verdens klimaforhandlingsdelegationer fra førstkommende mandag er samlet til to ugers forhandlinger.

Jeg har haft det klimapolitiske lidt på afstand og har sat mig for i forbindelse med COP22 at søge at samle lidt op på, hvad der er sket i det år, som allerede snart er gået siden klimaaftalen kom i hus i Paris. Derfor vil dette blog-indlæg tage form af løbende optegnelser i løbet af de to uger i Marrakech, og nederst vil der være en artikeloversigt, som dels ser på, hvad der verden rundt bliver skrevet om COP22, dels prøver at give et billede af udviklingen i det år, der snart er gået siden vedtagelsen af Paris-aftalen.

Var der blot tale om højstemt festtale-retorik, som vil vise sig at være tomme løfter, eller har vi for alvor fattet, at Paris-aftalen kun var en første begyndelse, en rammeaftale, som skriger på at blive taget alvorligt og blive fulgt op af handling, konsekvent handling? Har de politikere og virksomheder, som hver dag verden rundt træffer beslutninger med klimaimplikationer mange år frem i tiden, reelt fattet, at der ikke er tid til at vælge forkert. Er det sunket ind, at der ikke er noget, der hedder at udsætte, hvis vi som verdenssamfund skal lykkes med at forløse Paris-aftalens målsætning om at sikre at den gennemsnitlige globale temperaturstigning holder sig godt under 2°C med en aspiration om at kunne holde den på blot 1,5°C?

22. april, på Moder Jords Dag, nåede Paris-aftalen det andet af tre faser i godkendelsen (se blog-indlægget: Paris-aftalen underskrevet). Og gradvist er der i løbet af året indløbet så mange ratifikationer, at Paris-aftalen fra i dag, 4. november, er trådt i kraft. Den proces, som i 1992 startede med etableringen af FNs klimasekretariat UNFCCC, og som første frugt havde Kyoto-aftalen, som pålagde de rige lande at reducere deres udledninger, førte i december sidste år til vedtagelsen af en klimaaftale i Paris, som omfatter samtlige verdens lande. Et kvart århundrede tog det at skabe den aftale, som hvis alle gør deres del kan føre menneskeheden og dens levevilkår godt videre fra den fossile æra.

I maj takkede Christiana Figueres af som leder af FNs klimasekretariat UNFCCC efter en enestående indsats. Hun overtog posten efter Yvo de Boer, som her i København under COP15 brød grædende sammen over den manglende vilje til det fælles bedste, og den svigtende erkendelse af nødvendigheden af at handle i fællesskab, som gjorde, at man i 2009 måtte opgive at indgå en egentlig aftale. Figueres kan med rette være stolt af de mellemliggende 5½ år, som ledte frem til Paris-aftalen. For hun formåede at løfte en umulig opgave ud af mørket. Hun har skiftevis lokket, tryglet, irettesat, danset og løftet – nok mest løftet. Hun skabte den nødvendige gensidige tillid og bragte så mange parter sammen, at det lykkedes at lave en aftale, hvortil alle bidrager efter evne.

På COP22 kan vi således for første gang for alvor opleve Figueres’ afløser, Patricia Espinosa. Vi vil også se den marokkanske vært Hakima el Haite, som synes at have et vidunderligt systemisk-rummeligt perspektiv på klimaproblematikken og den franske klimaambassadør Laurence Tubiana. FNs klimaforhandlinger er i disse år betydeligt omfang drevet af kvinder.

PÅ UNFCCCCs hjemmeside skriver Espinosa som optakt til COP22 i Marrakech:

“The UN Climate Change Conference in Marrakech is the crucial next step for governments looking to operationalize the Paris Climate Change Agreement adopted last year. While the Paris Agreement gave clear pathways and a final destination in respect to decisive action on climate change, many of the details regarding how to move forward as one global community in that common direction still need to be resolved. With the entry into force of the Agreement happening on 4 November – just days before COP 22 – the dialogue and decisions in Marrakech hold immense potential to accelerate and amplify the immediate response to the challenge recognized in the Paris Agreement. This meeting is therefore incredibly important.

I encourage governments of the world to come to COP 22 ready to work together in the same spirit that produced such success over recent years. I also encourage leaders of public and private sectors and every citizen to follow the Marrakech Conference proceedings to further understand how you can take action and contribute to the mounting momentum to meet the interlinked global challenges of climate change and sustainable development.”

Der bliver masser at tage fat på i Marrakech. Det er et arbejdsmøde, hvor en række løse ender fra Paris skal konkretiseres. Ingen regner med de helt store konflikter, men det ved vi først, når de to uger er gået. I Paris var de højtstående politiske deltagere med fra starten af, hvilket gav en ny dynamik, som man i bakspejlet må sige overhovedet muliggjorde det forhandlingsforløb, som udfoldede sig. Men i år er vi tilbage til tidligere normer, hvor ministrene først er med fra anden uge.

Den afrikanske gruppe af lande holder COP22 formøder i denne uge, ligesom LDC-landene, Least Developed Countries, og AOSIS, Association of Small Island States, gør det. Og hvis de rige lande endnu en gang skulle have glemt deres løfter om klimafinansiering til at styrke de fattige landes omstilling og klimatilpasning, skal de nok blive mindet om det. For der ligger i disse lande en utrolig vilje til radikal omstilling, til at søge veje, som fører uden om en fossil mellemfase, som blot kræver en form for medfinansiering.

En række lande har endnu ikke ratificeret Paris-aftalen. Det er en proces, som kan tage tid, fordi de klimaplaner, som blev indleveret forud for COP21 i Paris, efterfølgende skal bringes i fuld overensstemmelse med national lovgivning. Men processen er forløbet hurtigere end forventet. En række er hængt ud for utilstrækkelige INDC, de Intended Nationally Determined Contributions, som er kernen i den nationale klimaindsats. Eller rettere NDC, Nationally Determined Contributions, som de bliver kaldt, efterhånden som ratifikationerne kommer på plads, og de indmeldte klimaindsatser bliver bindende.

Den danske regering ville også have været i strid modvind for dens svigtende klimaambitioner, hvis ikke det var fordi vi var så små, at vi kan gemme os i vores EU-sammenhæng. For uanset, hvor langt noget enkelt land er kommet, så er der ikke noget, der hedder at slække på ambitionsniveauet endsige hvile på laurbærrene. Alle må gøre deres yderste. Selv de lande, som er længst fremme med omstillingen må gøre endnu mere. Verdens rigeste lande har levet langt over evne og allerede gjort mere brug af atmosfæren som losseplads for fossile afbrændingsrester end verdens fattigere lande nogensinde får mulighed for, hvis Paris-aftalens målsætninger skal have nogen chance for at blive til virkelighed. Et land som Danmark må derfor dels gå forrest i omstillingen, dels være indstillet på at hjælpe de mindre velstående lande med at realisere tilsvarende omstillingsprocesser verden rundt.

Vi kan som danskere varme os ved bevidstheden om, at vi snart runder 50% vedvarende energi. Men hvis man ser på vores samlede CO2-belastning inklusive den del, som ligger uden for landets grænser, så er den stadig alt alt for høj. Tilbage i 2010 beregnede NIRAS og CONCITO, at den samlede klimabelastning udgjorde mere end 18 ton CO2 pr. person pr. år. Vi har fået flere vindmøller siden da, så den indenlandske del er blevet lidt mindre. Men vi vi flyver stadig mere og hiver stadige flere produkter ind fra den store verden, så den samlede belastning har sandsynligvis ikke ændret sig nævneværdigt. Til sammenligning ligger udledningerne pr. person for det afrikanske kontinent mede på omkring 1,1 ton CO2 pr. person pr. år. Det er det niveau, vi alle skal nå ned på inden for det næste halve århundrede. Så den nuværende danske regerings forsøg på at slippe biligst muligt (for at kunne finansiere skattelettelser til de rigeste) i stedet for at gøre det bedst muligt (for at sikre vilkårene for kommende generationer) er decideret pinlig og helt ude af trit med Paris-aftalens ånd.

Ud over de forskellige forhandlingsspor er der i Marrakech en lang række side events, som involverer et stort antal aktører fra hele verden. I alt regner man med, at omkring 22.000 mennesker vil drage til Marrakech for at deltage i COP22. Endnu mange flere vil deltage online. Alle vil have hjertet i halsen indtil vi ved, om det natten mellem tirsdag og onsdag i næste uge lykkes at holde Trump fra Det Hvide Hus, og om den klimaindsats for verdens største økonomi, som Obama har iværksat, i de kommende år vil blive implementeret. Det burde ikke være noget valg, men Trump har fået mobiliseret en uartikuleret blind vrede, som meget vel kan gå hen at give problemer.

Via UNFCCCs hjemmeside kan man via webcasts følge med i et stort antal møder og events, og der er mulighed for efterfølgende at se events og pressekonferencer on demand.

Hjemmesiden for COP22 er www.cop22-morocco.com.

Se øvrige blog-indlæg tagged COP22: Road to COP22 – en videorapport fra Marokko,  Hvad skal der til på kort sigt for at holde 1,5°C-målsætningen?UNEP Emissions Gap Report: Hvad skal der til for at holde 1,5°C?COP22: The CVF Marrakech CommuniqueCOP22: Marrakech Action Proclamation, og Klimabilleder og klimakommunikation.

Se blog-indlæg tagged COP18COP19COP21.

Update 11.11. – Det blev Trump, som vandt  det amerikanske valg i en gyser af en proces, og jeg har forsøgsvis fulgt processen i to blog-indlæg. Det ene, FBIs October Surprise, ser på den måske vigtigste enkeltårsag til, at Hillary Clintons kampagne helt mistede momentum i opløbssvinget. Det andet, Utopi vs. dystopi – USA på valg, følger selve valghandlingen og de første døgn efter.

Valget af Trump har været beskrevet som en tsunami gennem forhandlingslokalerne, men tingene bevæger sig omvendt videre. Jeg vil i de kommende dage forsøge at samle reaktionerne her i Marrakech og forventningerne til, hvordan det vil påvirke implementeringen af Paris-aftalen.

I dag ratificerede Australien Paris-aftalen. Ikke med nogen stor og stærk klimaplan – tværtimod er der rigtig meget, som kan kritiseres i den australske klimaindsats. Men set på baggrund af, at Australien for blot et par år siden var ledet af en af de mest hårdnakkede klimafornægtere, Tony Abbott, er det sundt for et land som Australien på denne måde at have forpligtet sig overfor fremtiden og det internationale samfund. At Australien samtidig er ved at iværksætte store nye kulprojekter er både ubegavet og utilgiveligt. For kullene er på retur, og den pris, man kan få for dem vil være svindende.

Update 12.11. – Hvis man vil have inside-oplysninger fra processen, er en af de bedste muligheder at følge med i de daglige pressekonferencer fra NGOer som CAN, Climate Action Network, som har observatørstatus og derfor kan følge en række arrangementer som almindelige journalister ikke kan. Disse pressekonferencer er derfor en vigtig kilde for mange klimajournalister.

Her kan de daglige pressekonferencer fra Climate Action network anbefales, hvis man vil have en føling med, hvad der sker i forhandlingerne. For en række af disse NGOer har mulighed for at følge forhandlingerne som observatører. Så man vil kunne se, at disse pressekonferencer ofte er vigtige kilder for klimajournalister fra verdens store nyhedsmedier.

Af en CAN pressekonference i går, som forsøgte at opsummere forhandlingerne efter den første uge, fremgår det, at Tysklands 2050-udmeldinger oven på valget af Trump har givet en vis optimisme. For med reduktioner i størrelsesordenen 80-95% vil den indebære en fuld udfasning af kul inden 2050 samt en udfasning af forbrændingsmotoren i størstedelen af transportsektoren.

Efter den første uges forhandlinger foreligger der nu draft conclusions fra de enkelte forhandlingsspor som basis for den videre bearbejdning og beslutningsproces i den kommende uge. En af de problemstillinger, som kun næsten vil lande, er spørgsmål om formalisering af de enkelte landes klimaplaner dertil, at man ved at addere dem får et retvisende samlet billede af, hvor verden klimamæssigt er på vej hen. Nu vælger landene basisår og kriterier i øst og vest.

En række lande, som for eksempel EU, bruger 1990 som baseline, som det blev vedtaget forud for Kyoto-aftalen. Men der er en række lande, som ikke kom i gang med klimaindsatsen, som i stedet ofte bruger som basisår. For eksempel USA ville selv med Obamas indmeldte reduktion på 26-28%, som Hillary havde forhøjet til 30% reduktion i 2025 set i forhold til 2005, stadig ligge højere i 2025 end i 1990, fordi udledningerne i de efterfølgende år steg voldsomt. Så der er noget demoraliserende ved at have et reduktionsmål om at nå tilbage til 120% af niveauet i 1990 inden 2020. Omvendt er en række østeuropæiske lande glade for 1990 som baseline, fordi en gammel kulbaseret industri efterfølgende kollapsede, så disse lande klimamæssigt kan køre frihjul og endda opfylde deres klimamål. Man kan tale i det uendelige om, hvad der er rimeligt. Men det ville være langt klarere for meningmand mk, hvis alle fulgte de samme guidelines og blot hver især gjorde det bedst mulige.

Ifølge CAN er mange lande kommet ganske uforberedte i forhold til, at det var meningen, at man skulle have stillet med konkretiserede klimaplaner.

For den kommende uge, hvor ministrene er med, er det vigtigt at vedkende sig Paris-aftalen uanset hvad USA gør – som Kina og gruppen af High Ambition-lande har gjort det. Og for de lande, som endnu ikke har ratificeret, at få dette på plads. Det er også uomgængeligt vigtigt allerede nu at have gang i den proces, som kan føre til hævet ambitionsniveau. Og der må laves en to do-liste over umiddelbare klimaindsatser, som kan gennemføres inden 2020. Og der må fra alle parter udarbejdes 2050-planer tilsvarende en tyske, som netop er fremlagt.

Steve Hertz fra Sierra Club (en af USAs største NGO-organisationer) fortæller på samme pressekonference om situationen i USA efter at det står klart, at det bliver Trump, som rykker ind i Det Hvide Hus. Hertz siger, at det på ingen måde er givet, at Trump ender med at trække USA ud af Paris-aftalen. Han har sagt meget, som han ikke nødvendigvis vil følge til dørs. Kina har meldt ud, at man er rede til at overtage det globale lederskab på klimaområdet, hvis USA løber fra ansvaret. Og der vil ligge et voldsomt diplomatisk pres, hvis USA løber fra sit ansvar. USA vil fuldstændig miste sin udenrigspolitiske position, hvis man løber fra sin klimaindsats. Som man så det efter at USA løb fra Kyoto-aftalen, fik USA altid, uanset hvad der ellers var tale om, stillet spørgsmålet: Hvad vil i gøre med klimaindsatsen? Sandsynligvis vil Trump enten demontere Clean Power Plan eller afvise at efterkomme den. Men samtidig er der på statsniveau en stor vilje til at indføre vedvarende energi, så mange stater vil gennemføre, hvad der var forudsat i Clean Power Plan uanset om den bliver slagtet eller ej. Og uanset hvad Trump har sagt, får han ikke gang i kulminerne igen. Inden for de seneste år har 250 kulkraftværker enten lukket eller forpligtet sig til at lukke inden for de nærmeste år (et af Sierra Clubs bannerprojekter), og kullene er gået fra at dække 50% af energiproduktionen til omkring en tredjedel. 2016 var et godt år, når det gælder nedlukning af kulkraftværker og 2017 vil også være det, uanset hvad Trump gør. Og i den nuværende situation er vedvarende energi billigere end kul, i mange ster er ny vindenergi billigere end eksisterende kulkraft. Samtidig har massive investeringer i energieffektiviseringer reduceret det samlede energiforbrug. Samtidig er der stadig større lokal modstand mod at have kulkraftværker i nabolaget med al deres forurening, så borgere over hele landet rejser i stadig større omfang kravet om at der lukkes ned for kullene. Flere og flere virksomheder ser på deres CO2-fodaftryk, forpligter sig til 100% vedvarende energi og justerer deres business plans, så de er i overensstemmelse med et 2°C-målsætning. Samtidig er der en reel, voksende opbakning til vedvarende energi. Valget af Trump er et tilbageskridt, men det vil blot motivere endnu flere til at kæmpe for klimaet. Det er ikke kun miljøaktivister, men mennesker bredt fra hele det politiske spekter. Steve Hertz forventer således “an explosion of political creativity”, og en generelt styrket klimabevægelse. We as a climate movement are going to mobilize, we’re going to organize, we’re to lobby, to sue, and to win.”

Per i dag har 109 lande ratificeret Paris-aftalen.

Update 14.11. – Det fremgår af beregninger fra East Anglia university, at udledningerne i 2016 vil ligge kun 0,2% over udledningerne året inden. Det er tredje år i træk, at der er tale om stort set samme udledninger, hvor der frem til 2013 var tale om årlige stigninger på omkring 2,3%. Så det ligner en regulær tendens. Og det kommer i et år, hvor den økonomiske vækst var på 3%. Det bliver en fest den dag inden længe, hvor kurven vender nedad. Og det skal ske endog meget snart for at holde Paris-aftalens målsætninger.

Det er underlige dage for de amerikanske forhandlere. Med Trump på vej i Det Hvide Hus er de snart på vej til nye udfordringer. Men uanset Trump er der stor veneration for de amerikanske repræsentanter, energiminister Ernest Moniz, forhandlingsdelegationsleder John Pershing og udenrigsminister John Kerry. De har hver især og sammen med Obama været med til at sikre, at det som ikke lykkedes i København i 2009 blev muligt i Paris. Der er ikke noget enkelt land, som har den fulde fortjeneste, men uden den amerikanske indsats i den mellemliggende periode, og ikke mindst den bilaterale kontakt til Kina, havde vi nok ikke haft nogen Paris-aftale. Så ifølge Karl Matiesen fra Climate Home bliver der i disse dage uddelt mange krammere og udtrykt stor taknemlighed til det amerikanske team.

Og hvor stemningen var nærmest akopalyptisk i de første døgn efter Hillarys valgnederlag, så er der i løbet af denne uge gradvist ved at være en tro på, at verden går videre, en tillid til, at Trump er en overgang, og at han ikke kan vende den udvikling, der er sat i gang. Og … lad os nu se, om Trump når det kommer til stykket tør lægge sig ud med hele verden på én gang. Det skal nok lykkes at få COP22 til at ende på en optimistisk bølgelængde, når først John Kerry kommer. For det gode, så er det som om de sædvanlige forhalingsmanøvrer og positioneringer er helt væk. Det er med Trump blevet endnu vigtigere at demonstrere enhed og samling om Paris-aftalen. Så det er stort set fortravlet konstuktive arbejdslyde, man kan høre fra de mange parallelle forhandlingsspor.

Saudi-Arabien har ofte lavet larm under forhandlingerne, og der har også været en lille smule denne gang. Men Ed King fra Climate Home  skriver at han har talt med en fra den saudiarabiske delegation, som fortæller, at de lige nu er ved at gennemgå deres klimaplan for om der er områder, hvor de kan stramme den. Det har de planer om at gøre på årlig basis. Det var der mange lande, som kunne lære noget af – for eksempel EU-blokken, som i disse år klimavisionsmæssigt set bevæger sig næsten søvngængeragtigt frem.

Update 15.11. – Jochen Flashbart fra det tyske miljøministerium sagde i dag i Marrakech, at klimaaftalen måtte give håb for de mange kulminearbejdere, hvis man ville undgå voldsomme politiske reaktioner, som man netop har kunnet se det i det amerikanske valg, og også kunne iagttage det i Brexit-valget. Ikke håb ved at videreføre kulafbrændingen, for de fleste endnu ikke opgravede kul skal forblive hver de er. Men håb for en bedre fremtid også for dem, som måske i generationer har arbejdet i kulminerne.

Tyskland har sine problemer med, hvordan landets kuldistrikter hjælpes godt videre. Og Hillary Clintons valgnederlag i sidste uge blev i høj grad grundlagt i kulstaterne. Det kan siges at være lidt uretfærdigt, for Trump har lovet og lovet noget, han ikke kan holde. For han får ikke gang i kulproduktionen igen. Så skal han direkte støtte kulminedriften. Og hvor man måske kan have glæde af støtte til selve minedriften blot i Trumps fireårige periode, så kan man være så godt som sikker på, at den ikke holder et halvt århundrede frem. Hillary derimod havde en form for plan for, hvordan hun ville hjælpe kulminedistrikterne videre, med omskolinger, videreuddanelser, lokalisering af vedvarende energi osv. Hun kom blot til at sige, hvad der er sandt, men ilde hørt, at der ville blive lukket mange kulminejobs i de kommende år, på en så klodset måde, at ingen hørte hendes planer for at hjælpe dem, kun at hun ville lukke minerne.

Med den netop fremlagte tyske klimaplan for 2050 står det klart, at landets idag omfattende kulafbrænding vil være tilendebragt før den tid. De mere energikrævende industrier som jernindustrien står derfor overfor udfordringen, om de skal satse på gas som overgangsbrændsel, eller om man først som sidst skal søge at udvikle elbaseret produktionsteknologi, drevet på vedvarende energikilder.

Mat Hope skrev i går på DeSmog Blog om, at kulindustrien måtte ind i en fase med “managed decline”. Det samme kunne gælde for olieindustrien. Og spørgsmålet må vendes til, hvordan kan den fossile industri levere det minimum af energi nødvendigt, indtil vi er kommet fuldt ud på vedvarende energi, med mindst mulig CO2-udledning. En række europæiske olieselskaber er begyndt at tænke sådan, og har som konsekvens deraf prioriteret gassen højere end olien. Men i USA er der er desværre lang vej igen i den fossile industri, før den begynder at tænke klart i sådanne baner.

Update 16.11. – Dagen bød på en suite af sammenhængende events. John Kerry holdt tale, hans sidste som udenrigsminister. Han har været med til disse forhandlinger i alle årene og er en af dem som virkelig har gjort en forskel i forberedelserne til Paris-aftalen. Det blev en stor og stærk tale, hvor han begyndte med at berette dels fra et nyligt besøg på Grønland, dels fra Antarktis, hvor han kom direkte fra. Han fortalte om klimavidenskabsmænd, som var bekymret over forestående tipping points, som ikke lod sig rulle tilbage. Vi har kun én chance, advarede han, det er nu. Fortsatte investeringer i kuludvinding og kulafbrænding er selvmord, sagde han rimeligt uden omsvøb.

Mod slutningen søgte han at berolige de mange i Marrakech ved at understrege, at omstillingsprocessen i USA var kommet dertil, at det var markedet mere end policies, som drev udviklingen videre. Så Trump kunne ikke bare sætte udviklingen i står – og det var vigtigt at forstå, at et stort flertal af amerikanske byer, virksomheder og borgere ønskede en klimaindsats.

Dette blev understreget af en henvendelse fra lowcarbonusa.org hvor foreløbig langt over 300 amerikanske virksomheder stiller tre krav til alle nuværende og kommende lovgivere i USA:

  1. Continuation of low-carbon policies to allow the US to meet or exceed our promised national commitment and to increase our nation’s future ambition
  2. Investment in the low carbon economy at home and abroad in order to give financial decision-makers clarity and boost the confidence of investors worldwide
  3. Continued US participation in the Paris Agreement, in order to provide the long-term direction needed to keep global temperature rise below 2°C 

Det er ikke små idealistiske enmandsvirksomheder, men store velrenommerede virksomheder, som ønsker faste rammer for udviklingen for at skabe sikkerhed for investeringen i energieffektiviseringer og vedvarende energi – for eksmpel DuPont, General Mills, Hewlett-Packard, Hilton, Kellogg, Levi Strauss, Nike og Unilever.

Samtidig med Kerrys tale frigav Det Hvide Hus en klimaplan for USA for 2050 – som belyser, hvad der skulle til for at nå en reduktion på mindst 80% inden 2050. Det skete unisont med, at Canada og Mexico fremlagde tilsvarende planer for deep decarbonization.

Der er her i konferencens anden uge indlet en hjemmeside, hvor alle former for radikale reduktionsscenarier og -projekter kan præsenteres og diskuteres. Og meget tyder på, at en af de næste hjemmearbejdsopgaver for verdens lande – efter at Paris-aftalen “tvang” verdens lande til at lave konkrete reduktionsplaner for perioden 2020-30 – bliver at udarbejde planer for deep decarbonization i 2050.

Inden man kommer for godt i gang med disse mid century scenarios, var det måske en idé at reflektere lidt mere over, hvor langt vi skal være med reduktionerne i 2050. For mindst 80% reduktion i 2050 lød måske ambitiøst for 10 år siden.  Men med Paris-aftalens 1,5-2°C-målsætning må en 80% reduktion betragtes som utilstrækkelig. Ikke mindst hvis vi skal sigte mod 1,5°C, bør de industrialiserde lande nå 95-100% reduktioner i 2050.

Tyskland har fremlage i sidste uge ligeledes en plan for 2050. Her er målet reduktioner på op til 95%. Det er den slags, der skal til også fra de helt store udlederlande. For så er det enklere at sætte en dato på, hvornår der ikke skal sælges flere fossilt drevne biler, fly og maskiner.

I Storbritannien har man i nogle år haft et lovfæstet reduktionsmål på mindst 80% i 2050. Men her i foråret havde man et 100% reduktionsmål for 2050 til drøftelse. Det er endnu ikke vedtaget, men heller ikke afvist. Der er blot så meget andet, der er kommet i første række efter Brexit-afstemningen.

Det internationale energiagentur IEA advarede i dag, at verrdens lande hastigt er på vej til at sprænge Paris-aftalens klimamål, hvis ikke de enkelte landes klimaindsats strammes gevaldigt. Det gode er, at prisen på vedvarende energi fortsætter med at falde i pris hurtigere ned forudset, og indfasningen af vedvarende energi synes at foregå i et højere tempo end det blev vurderet for blot få år siden.

IEA forventer nu, at verden når en andel vedvarenede energi på 60% i 2040. Men samtidig vil energiforbruget vokse med 30%, så udledningerne vil stadig være massive.

(stadig blot rå noter) På FNs klimakonferencer er der hver dag et omfattende program af side events, og mange forskere fremlægger deres resultater enten umiddelbart op til eller i løbet af en klimakonference. En af de mere tankevækkende rapporter, (link) stammer fra en gruppe klimaforskere bag Climate Action Tracker, som til stadighed overvåger klimaindsatsen i samtlige verdens lande og søger at sammenfatte det i en sandsynlig temperaturudvikling.

I den rapport, man i dag fremlagde, har man søgt at definere The ten most important short-term steps to limit warming to 1.5°C ud fra spørgsmålet: Hvilke mål må vi sætte os i de kommende ti år, hvis vi vil holde 1,5°-målsætningen?

Ifølge denne rapport må vi stoppe med at opføre nye kulkraftværker øjeblikkeligt, den sidste benzin- og dieselbil skal være solgt før 2035. Indistrien skal senest i 2020 udelukkende anskaffe CO2-neutrale produktionsmidler. Der mangler en vision for CO2-neutral flyvning og skibsfart. Jeg har påbegyndt et blog-indlæg derom: Hvad skal der til på kort sigt for at holde 1,5°C-målsætningen?

Dagen i dag var også Afrika-dag, og mange afrikanske lande havde nok håbet, at der efter den store Paris-aftale ville være mere handling, og ikke mindst mere støtte til de fattigste landes klimatilpasning og grønne udvikling. Der har måske ikke været råbt så højt i år som andre år, men der er, set fra de afrikanske udviklingslande meget langt mellem ord og handling. Befolkningen på det afrikanske kontinent har i gennemsnit et CO2-aftryk på kun lige godt 1 ton pr. person pr. år – sådan cirka det vi alle skal lære at kunne inden for de nærmeste få årtier. Men det dækker over, at de fleste udleder endnu mindre, og en lille middel- og overklasse, samt nogle få lande med industri og olieindustri har betydeligt højere udledninger pr. person. Det er relativt overkommelige beløb, der skal til at sikre, at Afrika ikke går samme omvej med opbygning af vestlig, fossilt baseret infrastruktur, men direkte tager hul på en grøn økonomi baseret på vedvarende energi og bæredygtigt ressourceforbrug.Alle ville vinde derved.

I månederne op til Paris-konferencen samlede jeg sidste år en del kilder til belysning af den afrikanske klimaindsats, se blog-indlægget: Paris 2015 – En række afrikanske INDC.

Update 17.11. – På en pressekonference i dag med repræsentanter fra tre amerikanske stater, California, Vermont og Washington. I USA har 10-12 stater med omkring 30% af landets GNP med en eller anden form for pris på CO2 (kvoter & afgifter), 35 af USAs 50 stater har vedvarende energi-programmer mens 35 stater har efficiency standards.

California er verdens femtestørste økonomi. Det er ikke kommet ved et tilfælde, men gennem en lovgivning som systematisk samtidig har søgt økonomisk vækst og klima- og bærdygtighedsmæssig omstilling. Og Kevin de Leon siger, at Californien er så committed som nogensinde til at arbejde for decarbonisering, i Californien, med ligesindede stater og med naboerne i nord og syd, Canada og Mexico.

California har klimaforandringerne direkte inde på livet, med tørke, havstigninger osv. og man arbejder målrettet mod en low carbon lifestyle. California har formået at reducere udledningerne i forhold til 1990 og er på ret vej i forhold til at nå 40% under i 2030, samtidig med at økonomien er ikke bare vokset, men er vokset mere end i resten af USA. California har haft stor vækst i green tech-virksomheder.

I Vermont et ud af tyve jobs i clean energy-virksomheder, og staten har USAs laveste arbejdsløshed. Dem Markowitz fortæller, at det er meget beroligende i korridorerne på COP22 at kunne fortælle, at størstedelen af den amerikanske klimaindsats sker på statsniveau og vil fortsætte uanset det nylige valgresultat. 36 stater har allerede etableret klimaplaner. Stater og byer vil altid være stedet, hvor “the rubber meets the road”. PÅ et senere spørgsmål, hvor mange stater i USA, som har en egentlig klimaindsats, bliver der først svaret 10-12 stater – dem som har CO2-pris. Men i mange andre stater sker der i al ubemærkethed en betydelig klimaindsats. For eksempel Texas, som om noget er en oliestat, er en af de stater, som har mest vedvarende energi. Det er ikke altid omtalt som klimaindsats, men er luftrensning og efficiency (svarende til Obamas tidlige klimapolitik), men ikke desto mindre del af en udvikling, som reducerer brugen af fossile brændsler.

Repræsentanten fra staten Washington beretter, hvordan klimaforandringer har ført til voldsomt stigende problemer med store skovbrande. Samtidig med at en omfattende skaldyrsindustri langs Stillehavskysten er lagt øde på grund af forsuring og varmere vand.

De Leon udtaler, at hvis Trump ender med at trække USA ud af Paris-aftalen kunne det komme på tale, at Californien og måske en håndfuld yderligere amerikanske stater, blev en del af Paris-aftalen (UNFCCC). Det er blot for tidligt at spekulere deri.

Matt Rodrigues udtaler, at det californiske CO2-prissystem er kommet godt fra start, og at prisen for at udlede 1 ton CO2 lige nu ligger omkring 13 ton. Denne pris vli gradvist stige over der kommende år. Det har været muligt trække midler ud af systemet og investere dem i samfundet – omkring 25% og stigende – som går til programmer i situationer, som er særligt ramt af klimaforandringer og andre miljøproblemer.

Boris Johnson ratificerede i dag i Marrakech Paris-aftalen på vegne af Storbritannien, som hermed blev land nr. 111, som definitivt tilsluttede sig Paris-aftalen.

Update 18.11. – Stemningskurven har været ganske dramatisk ved COP22 i Marrakech i de seneste to uger, fra begyndende begejstring med valgsommerfugle over Trump-chokket, til fattet samling. Det er for meget at sige, at det er godt, hvad der er sket med Trump. Men det har for klimadelegationer fra hele verden været godt at kunne få bekræftet, at der på utrolig mange leder er kommet så meget gang i den amerikanske klimaindsats, at den ikke bare lader sig standse. Der tales her ved afslutningen af COP23 om, at klimaindsatsen har nået en tilstand af irreversibelt momentum. Selv situationen i USA beskrives som ustoppelig – at Trump uanset hvor meget han prøver at demontere Obamas klimaindsats ikke vil være i stand til at bekæmpe markedets naturlove.

Uanset de amerikanske hvirvelvinde har COP22 i Marrakech efter sigende været et godt arbejdsmøde. Der har været ansatser til småchikane fra Saudi-Arabiens delegerede, men det er der ikke noget nyt i.

Der har været spekuleret i, om Indiens stilhed om Trump i en situation, hvor stort set alle andre lande har fordømt ham, er strategisk begrundet. Det kan også være fordi man vil vente og se, hvad han rent faktisk har i sinde at gøre i stedet for at reagere på Trumps klimafragmenter, som stritter i øst og vest. Men det kan også meget vel hænge sammen med, at hvor Indien ved COP21 i Paris virkelig markerede sig i mediebilledet, så har man ikke denne gang på samme måde haft et kommunikationsbureau med til synliggørelse  på Twitter osv. Man har betragtet COP22 i Marrakech som hvad det var tænkt som, st arbejdsmøde med opsmøgede ærmer.

Trumps tilsynekomst har sandsynligvis hjulpet med at styrke opslutningen om opgaven at føre Paris-aftalen videre. Ingen har givet udtryk for, at hvis USA, så gør vi også … Alle lande har bakket op om vigtigheden af at fortsætte. Og der er i den grad brug for at fortsætte og ikke bare gøre som man har lovet. Der skal i den grad strammes op i de enkelte landes klimaplaner i de kommende år.

UNEPs årlige emissions gap report op til klimakonferencen fastslår, at hvis ikke de nu indleverede klimaplaner strammes op og indsatsen inden 2020 intensiveres, vil vi være på vej til en temperaturudvikling et sted mellem 2,9-3,4°C – og altså meget langt fra de 1,5-2°C verdens lande med Paris-aftalen har lovet hinanden, se blog-indlægget: .

Ved slutningen af COP22 har 111 lande med xx% af verdens udledninger ratificeret Paris-aftalen. Samtidig har foreløbig 48 lande meldt ud at de vil søge hurtigst mulig transition til vedvarende energi. Det burde være alle de rige lande, men nej, det er lande som Etiopien, Bangladesh og Filippinerne.

De delegerede fik lige en hilsen fra Washington til hjemrejsen, da Obama meddelte, at han i de næste fem år ville forbyde eftersøgning og udvinding af olie og gas i hele den amerikanske del af det arktiske område. Med de nuværende oliepriser vil det i forvejen ikke være rentabelt, så det lukker ikke umiddelbart ned for så meget. Men det berører en principiel problematik, om der er steder vi kan beslutte os for ikke at eftersøge olie.

Slutdokumentet for COP22 i Marrakech har jeg sat op i blog-indlægget , mens ClimateVulnerable Forums slutdokument er sat op i blog-indlægget .

Update 19.11. – Der har været sten i skoene også denne gang. Frustrationen over de rige landes smølen med finansiering til ikke bare klimaindsats, men også klimatilpasning og loss & damage, går uendeligt langsomt fremad. Og mange udviklingslande oplevede det som et kupforsøg, da man søgte at gøre den liste over allerede tilvejebragt klimafinansiering, som OECD har lavet (og som også vakte protester sidste år), til den accepterede liste over hvor langt de rige lande var kommet i forhold til at sikre, at der var 100 mia. $ tilgængelig pr. år som klimafinansiering fra 2020 og frem. Ifølge OECD var man nu oppe på 91 mia. $, men flere vurderer, at kun omkring 26 mia. $ deraf er en regulær, frit disponerbar støtte. Resten er kreditter, lån og stærkt bundne midler – i de mest groteske tilfælde kunne det være ‘favorable’ lån til at købe japanske kulkraftværker for. Behovet er langt større end de 100 mia. $ pr. år. Men denne klimafinansieringspulje er lavet for at kunne tiltrække yderligere privat kapital. Derfor er det uomgængeligt vigtigt, at der bliver tale om reelle frit disponerbare midler. Det betyder ikke, at der ikke skal være krav forbundetmed disse midler, tværtimod. Men det skal være klimaeffektivitetskrav, og ikke krav om at købe bestemte produkter fra bestemte producenter.

Foreløbig skal denne diskussion være afklaret senest i 2018. Men så langsomt, det kører fra de rige landes side, kan det næsten kun gå galt – hvilket er en skam. For efter de seneste par konferencer har der været et stort set velfungerende forhandlingsklima, som det er meget vigtigt at sikre, at det ikke igen går i hårdknude.

Det skulle have været en “arbejds-COP” eller en “Afrika-COP”, men blev nok på godt og ondt en Trump-COP”. Der blev arbejdet, og stort set alle forhandlingssporene nåede stort set alt hvad de havde sat sig for. Men ambitionsniveauet mangler at blive afstemt efter Paris-aftalen. En enkelt stemme har måske sagt, at EU kan reducere lidt mere, hvis USA med Trump kommer bagefter. Men det var ikke det, det handler om. Det er tværtimod nødvendigt, at både EU og USA strammer deres klimapolitik gevaldigt. Og der er stribevis af udviklingslande som efter forberedelserne til Paris står klar med projekter, som blot mangler finansiering. Hvor er de visionære, som siger, at der fra nu af indtil der er bedre regulering på plads, er en global afgift på samtlige flybiletter og al skibstransport? Hvor er kilometerafgiften på fossilt drevne lastbiler? Simple afgifter, som kunne finansiere omstillingen i verdens fattigste lande. Hvor er enigheden om at lave en transaktionsskat – bare en enkelt promille ville kunne generere enorme beløb, og ville måske samtidig kunne lægge en dæmper på den form for spekulation, som dybest set er en trussel mod klodens stabilitet.

For mindre end et år siden, var det ikke sikkert, at vi overhovedet ville få nogen aftale, endsige en aftale, som også indebar en aspiration til 1,5°C – forud havde der tværtimod været tale om at måtte opgive 2°C-målsætningen, fordi den var “for vanskelig”. Her hjalp det meget, at USA og Kina gik forrest og tidligt ratificerede – måske fordi man måtte sikre aftalen mod worst case-scenariet, at en klimafornægtende republikaner overtog Det Hvide Hus. Så her efter Marrakech er vi længere ned man kunne have håbet, og vi står med en aftale, som allerede er i hus, men som først går i gang fra 2020. Og det er vigtigt at disse år ikke bare spildes på snak. For ifølge UNEPs årlige Emissions Gap Report, som blev fremlagt i oktober, er der brug for at verdens udledninger kulminerer inden 2020 og herefter falder drastisk.

Update 21.11. – Ed King skriver i en nyhedsmail fra Climate Home i dag, at Climate Homes team i Marrakech var bandt de sidste journalister til at bliver for at fange stemingen fra forhandlerne oven på de sidste møder, som varede til tidligt lørdag morgen.

King skriver, at det er svært at sætte en præcis finger på den vigtigste beslutning ved COP22 – måske er det dog at 2018 er deadline for at have landet detaljerne i, hvordan Paris-aftalen skal håndteres. Der var masser af annonceringer af nye initiativer, nye platforme, nye grupperinger, nye mål og 250-planer, men måske det alt sammen blev sekundært i forhold til Trumps valgsejr, og den efterfølgende samling om at markere, at verden uanset hvilke trumpske eskapader står sammen om klimaindsatsen.


Man kan få det indtryk, at klimaforhandlerne kun mødes én gang om året. Men der har i mange år fast været en tilsvarende to-ugers samling i UNFCCCs hovedsæde i Bonn (hvor UNFCCC har overtaget den parlamentsbygning, som blev overflødig med Tysklands sammenlægning). Året inden Paris-aftalen var der hele fire af disse samlinger. Derudover har arbejdsgrupper for hver af forhandlingssporene en lang række møder i løbet af året. Diagrammet herover et figur 2 fra et dokument vedtaget i Marrakech, som viser et standardår i tiden frem til 2020. Samtidig indgår så godt som alle lande i en eller flere grupper, som LDC, G77. EU, AOSIS, BASIC, AILAC, Umbrella Group, African Countries, High Ambition Coalition osv., som ikke mindst har en stor rolle, når de mere principielle spørgsmål skal afklares.

Normalt bliver det annonceret, hvor den næsten COP skal foregå. Det ligger allerede fast, at det bliver i dagene 6.-17. november, og man synes definitivt at have rykket mødet fra december til november. Men denne gang har der ikke været noget endeligt bud på, hvor COP23 skal afholdes. Ifølge et rotationsprincip skulle det næste gang være et sted i østen eller stillehavsregionen. Og man kunne håbe, at lande som Japan, Indonesien, Sydkorea eller Australien, hvor klimaindsatsen langt fra er på skinner, greb chancen. For der ligger altid en eller anden form for kliamamæssigt sus, og værtslandet har klimamæssigt et boost. På den led ville det måske allerbedste land at holde næste COP i være Indien, som virkelig kunne bruge lidt international støtte til at spare på kullene og bakke op om udviklingen af den vedvarende energi.

Fiji-øerne har tilbudt sig som vært for COP23, men har ikke faciliteterne til at rumme et så stort arrangement, så i givet fald vil COP23 blive afholdt ved UNFCCC i Bonn.

Update 23.11. – Trumps valg blev på mange måder definerende for klimatopmødet i Marrakech. For udsigten til, at verdens største økonomi ville træde ud af Paris-aftalen i en situation, hvor der var brug for, at alle lande strammede deres klimaindsats, var skræmmende. Men i et interview i går med New York Times trak Trump alvorligt i land i forhold til sine ganske bastante udtalelser under valgkampen. Der er dog ikke meget der tyder på, at han bliver nogen klimaforkæmper, men hans modstand synes mest at bunde i amerikanske virksomheders konkurrenceevne. Hvilket giver håb for, at han vil lade USA forblive del af Paris-aftalen. Herefter kan han så indse, at de amerikanske kul selv uden nogen form for klimaafgift er ved at blive så dyre, at det er billigere at indfase vedvarende energi. Hele denne problematik er nærmere belyst i blog-indlægget Trumps klimapolitik i støbeskeen. Her giver en update for 23.11. Trumps fulde udsagn om klima ved hans besøg ved New York Times.

Her i forbindelse med COP22 har jeg lavet to små blog-indlæg om 1,5°C-scenariet, dels: Hvad skal der til på kort sigt for at holde 1,5°C-målsætningen? dels 

 FN-kommunikation

Marrakech Action Proclamation For Our Climate And Sustainable Development, COP22 slutdokument 18.11.2016 (pdf).

Marrakech Partnership For Global Climate Action, UNFCCC 18.11.2016 (pdf).

Nations Take Forward Global Climate Action at 2016 UN Climate Conference, UN Climate Change Newsroom 18.11.2016.

Non-State Actors Partner with Governments to Boost Climate Action, UN Climate Change Newsroom 18.11.2016.

Jamaica Increases Climate Action Transparency, UN Climate Change Newsroom 18.11.2016.

Marrakech Action Proclamation Expresses Irreversible Momentum On Climate, UN Climate Change Newsroom 17.11.2016.

UN Helps Individuals, Companies and Governments Go Climate Neutral, UN Climate Change Newsroom 17.11.2016.

Chief Executives Lay Out Concrete Plans to Put Global Climate Agreement into Action at COP 22, Unitet Nations Global Compact 17.11.2016.

High-Level Climate Champions Launch 2050 Pathways Platform, UN Climate Change Newsroom 17.11.2016.

First Long-Term Climate Strategies Submitted to UN Under Paris Agreement, UN Climate Change Newsroom 17.11.2016.

Beyond Carbon Neutral, UN Climate Change Newsroom 16.11.2016.

Sowing the Seeds of Climate Action for Agriculture, UN Climate Change Newsroom 16.11.2016.

Boosting Energy Efficiency Through Smart Lighting Systems, UN Climate Change Newsroom 14.11.2016.

Shifting Gear Towards Low Carbon Transport, UN Climate Change Newsroom 12.11.2016.

Human Health Needs a Healthy Planet, UN Climate Change Newsroom 12.11.2016.

Ocean Climate Action Making Waves, UN Climate Change Newsroom 12.11.2016.

Energy Leaders Accelerate Climate Action, UN Climate Change Newsroom 11.11.2016.

Cities, Towns, Regions Partner to Achieve Paris Goals, UN Climate Change Newsroom 10.11.2016.

Action on Water and Climate Needed for Paris Goals and Climate Justice, UN Climate Change Newsroom 09.11.2016.

Ambitious Corporate Climate Action Needed for Paris Goals, UN Climate Change Newsroom 09.11.2016.

Forest Leaders to Climate Conference – The Forest Transformation is Happening Now, UN Climate Change Newsroom 08.11.2016.

As Paris Enters Force CDM Strengthens On-the-Ground Climate Action, UNFCCC 04.11.2016.

 november

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/news/outcome-of-cop22-caps-a-year-of-progress/

 23

William Nana Yaw Beeko: African Network Of Climate AvantGardists Journalists Formed At UN COP22 Marrakech, Modern Ghana 23.11.2016.

Elena Kosolapova: Adaptation and Loss and Damage Update: Focus on Linkages between Disaster Risk and Poverty, Health-Climate Nexus, IISD 23.11.2016.

Catherine Benson Wahlén: UNGA President, UN Agencies Discuss Opportunities for Raising Awareness of SDGs, IISD 23.11.2016.

Christian Aid Comment On The Close Of COP22 Climate Summit, Blue & Green Tomorrow 23.11.2016.

Martha Rojas-Urrego: Enlist mother nature to fight global warming, Japan Times 23.11.2016.

Cécile Barbière: COP22: Climate finance pushed back to 2018, EurActiv 23.11.2016.

Take more proactive climate action, (leder) Japan Times 23.11.2016.

Stefan Jungcurt: COP 22 Agriculture and Climate Update: Improving Food Systems’ Resilience while Mitigating Climate Change, IISD 23.11.2016.

Nahal Toosi & Alex Isenstadt: Trump taps Nikki Haley to be UN ambassador, Politico 23.11.2016.

Alexander Pfeiffer, Elizabeth Dirth & Alex Clark: Only ‘we the people’ can rise above the false promise of COP22, The Ecologist 23.11.2016.

Martin Banks: Much still to do following COP22, says Cañete, The Parliament Magazine 23.11.2016.

Valeria Mazzagatti: The bright side of COP22, Cafe Babel 23.11.2016.

Donald Trump’s New York Times Interview: Full Transcript, New York Times 23.11.2016.

 22

Daisy Ouya: Climate conference COP22 calls for action on land restoration, coordination, financing, Agroforestry World 22.11.2016.

Elena Kosolapova: Adaptation and Loss and Damage Update: COP 22 Advances Negotiations on Adaptation Communications, Decides on Review of Loss and Damage Mechanism, IISD 22.11.2016.

Stefan Jungcurt: Energy Update: Non-state Actors, Regional Initiatives Show Progress Towards Energy Transition, IISD 22.11.2016.

Elena Kosolapova: UNDP, CVF Report: Reaching 1.5°C Temperature Goal Will Help Avoid US$12 Trillion in Losses, IISD 22.11.2016.

Wangu Mwangi: Land Restoration and Climate-Smart Agriculture Initiatives Showcased in Marrakech, IISD 22.11.2016.

Catherine Benson Wahlén: IMO to Assess Impacts of Mining Waste on Marine Environment, Promotes Sustainable Ship Recycling, IISD 22.11.2016.

Jedamiah Wolf: COP22 Proves The World is Determined to Tackle Climate Change — With or Without Trump, Planet Experts 22.11.2016.

Oil Change International Response to Marrakech UN Climate Negotiations, Electric Energy 22.11.2016.

Michelle Hough: COP22 sends positive signals but does not protect the poor from climate, Caritas 22.11.2016.

On the Heels of a Ratified Paris Agreement, Cities Demonstrate their Collective Impact at the COP22, medium.com 22.11.2016.

Marrakech: Climate conference in grim political weather, (leder) Katoikos 22.11.2016.

James Crisp: EU risks missing climate spending target, warn auditors, EurActiv 22.11.2016.

COP22 advances global action on climate change, World Meteorological Organization 22.11.2016.

David Usborne: Donald Trump provokes backlash from supporters as he signals u-turns on Hillary Clinton and global warming, The Independent 22.11.2016.

COP22: A united climate message for Donald Trump, (leder) Economic Times 22.11.2016.

Oliver Milman: Paris climate deal: Trump says he now has an ‘open mind’ about accord, The Guardian 22.11.2016.

Mark Landler: Donald Trump Says He Has ‘Open Mind’ on Climate Change Accord, New York Times 22.11.2016.

Samantha Page: Trump lines up staff to avoid international action on climate change, Think Progress 22.11.2016.

Laura Barron-Lopez: Donald Trump Now Says Humans Somehow Contribute To Climate Change, Huffington Post 22.11.2016.

Samantha Page: The newest addition to the State Department transition team really hates the Paris climate agreement, Think Progress 22.11.2016.

Joseph Dutton: What Trump’s ‘energy independent’ US would mean for the rest of the world, The Conversation 22.11.2016.

 21

Zahra Hirji: Marrakech Climate Talks End on Positive Note Despite Trump Threat, InsideClimate News 21.11.2016.

Chinedum Uwaegbulam: Groups, experts laud Marrakech’s COP22 global consensus, The Guardian (Nigeria) 21.11.2016.

Chinedum Uwaegbulam: Nations set guidelines for Paris climate deal, The Guardian (Nigeria) 21.11.2016.

Strong Commitment and New Global Action on Water Scarcity, IPS News 21.11.2016.

Peter Hannam:  NASA chief slaps down climate sceptic senator Malcolm Roberts: ‘You hold a number of misconceptions‘, Sydney Morning Herald 21.11.2016.

New Zealand backs fast-tracking of Paris climate deal, Indian Express 21.11.2016.

Jessica Shankleman: Global Trumpism Seen Harming Efforts to Reduce Climate Pollution, Bloomberg 21.11.2016.

Aline Robert: Global climate action pushing ahead, despite slim pickings at COP22, EurActiv 21.11.2016.

Aline Robert: 2050 climate targets conceal a downturn in effort, EurActiv 21.11.2016.

John Connor: Marrakech COP22: Climate deal emerges stronger from Trump shock, but plenty to do, ReNewEconomy 21.11.2016.

Jonathan Tirone & Jessica Shankleman: How Trump Climate Denial Is Catalyzing the World: Q&A, Bloomberg 21.11.2016.

Jan Rocha: Time for cities to get a seat at global climate talks? Climte Home 21.11.2016.

 20

Stephen Stromberg: A climate negotiator explains why Trump might not be a total disaster for the planet, Washington Post 20.11.2016.

Tom Bawden: Trump has galvanised action on global warming, campaigners say, iNews 20.11.2016.

 19

Paula Caballero et al.: Steely Determination Brings Progress at Climate Talks in Marrakech, WRI 19.11.2016.

Sophie Yeo: COP22: Key outcomes agreed at the UN climate talks in Marrakech, Carbon Brief 19.11.2016.

Nitin Sethi: Marrakech: Developed countries use rules to break the climate law, Business Standard 19.11.2016.

Will Worley: Marrakesh climate conference: Campaigners react with ‘extreme disappointment’ over lack of progress, The Independent 19.11.2016.

Ed King: Marrakech climate summit closes with final plea to Trump, Climate Home 19.11.2016.

Matt McGrath: Climate talks: ‘Save us’ from global warming, US urged, BBC News 19.11.2016.

Will Worley: Marrakesh climate conference: Campaigners react with ‘extreme disappointment’ over lack of progress, The Independent 19.11.2016.

Climate vulnerable nations aim for 100 per cent renewable energy at talks in Marrakech, (Reuters, AAP) Sydney Morning Herald 19.11.2016.

 18

Nations Take Forward Global Climate Action at 2016 UN Climate Conference, (pressemeddelelse) UNFCCC 18.11.2016.

Bill McKibben: Trump’s dilemma: to please his friends by trashing the Paris climate deal, or not? The Guardian 18.11.2016.

196 Countries Reaffirm Commitment to Paris Climate Deal, Isolating Trump Even More, EcoWatch 18.11.2016.

Megan Darby er al.: COP22 headlines: what did Marrakech climate summit deliver? Climate Home 18.11.2016.

196 countries to Trump: UN must tackle climate change, UK ratifies Paris climate agreement, & more, Carbon Brief 18.11.2016.

Matt Payton: Nearly 50 countries vow to use 100% renewable energy by 2050, The Independent 18.11.2016.

Ed King: Marrakech climate summit marks the start of a new era, Climate Home 18.11.2016.

Jennifer L. Morgan: The World Unites, The Vulnerable Inspire – But Hard Work Ahead, Huffington Post 18.11.2016.

Ed King: India’s silence on Trump noted at Marrakech climate talks, Climate Home 18.11.2016.

Paris Accord Is ‘Irreversible’ Say BASIC Countries, TeleSUR 18.11.2016.

Graham Readfern: Marrakech COP22 Climate Talks Closing With Call for Higher Ambition, Renewables Commitment by Climate Vulnerable Forum, DeSmog 18.11.2016.

Arthur Neslen: Climate summit chief pleads with Trump not to ditch Paris treaty, The Guardian 18.11.2016.

Giles Parkinsson: IEA says Australia’s coal plans don’t match climate realities, ReNewEconomy 18.11.2016.

UN talks tangle over cash to ease climate pain for poor, (Reuters) Eco-Business 18.11.2016.

WWF statement on close of COP22, WWF 18.11.2016.

Louise Osborne: Move over politicians – civil society is stepping up to protect the climate, Deutsche Welle 18.11.2016.

Gino Van Beign: What local and regional government leaders at COP22 can teach the world, EurActiv 18.11.2016.

Chris D’Angelo: Obama Administration Blocks Arctic Oil Drilling Through 2022, Huffington Post 18.11.2016.

Taryn Fransen: How Do New 2050 Climate Strategies from Canada, Mexico and the US Stack Up? WRI 18.11.2016.

Countries at UN conference pledge to press ahead with implementation of Paris Agreement, UN News Centre 18.11.2016.

‘We strive to lead,’ climate-vulnerable countries declare, pledging robust action on Paris accord, UN News Centre 18.11.2016.

Zahra Hirji: Climate Change’s Most Vulnerable Nations Vow to Run Entirely on Renewable Energy, InsideClimate News 18.11.2016.

Matt Payton: Nearly 50 countries vow to use 100% renewable energy by 2050, The Independent 18.11.2016.

Aly Abou-Sabaa: Africa: What Does Africa Need to Tackle Climate Change? (Al-Jazzeera) allAfrica 18.11.2016.

In Paris, Ban hails support of France during his tenure as UN chief, UN News Centre 18.11.2016.

Bobby Magill: Scientists Take Big Step Toward Safely Burying CO2, Climate Central 18.11.2016.

Africa: Private Sector Commits to Fighting Climate Change, allAfrica 18.11.2016.

 17

Arthur Neslen: UK ratifies Paris climate agreement, The Guardian 17.11.2016.

Climate Change Will See 60 Million Displaced: Moroccan King, TeleSUR 17.11.2016.

Sophie Vorrath: China tells Trump – no climate conspiracy here, ReNewEconomy 17.11.2016.

Giles Parkinsson: Australia lobbies for Adani coal mine at climate talks, ReNewEconomy 17.11.2016.

Cécile Barbière: Private sector pushes for better EU renewable energy legislation, EurActiv 17.11.2016.

Aline Robert: Businesses believe market forces will save the climate, EurActiv 17.11.2016.

Sophie Vorrath: Australia named and shamed for “unambitious, uninspired” climate policies, ReNewEconomy 17.11.2016.

Joe Romm: The Paris agreement is an incredible deal for the U.S. Trump would be foolish to cancel it, Think Progress 17.11.2016.

Tom Bawden: China tells Trump: We did not invent global warming, iNews 17.11.2016.

Bob Berwyn: Germany Reasserts Climate Leadership, Outlines Path to Carbon-Neutral Economy by 2050, InsideClimate News 17.11.2016.

Kevin Perkins: Communication for Climate-Smart Farming, Huffington Post 17.11.2016.

Andy Haynes: Tracking Effects Of Climate Change On Public Health, Huffington Post 17.11.2016.

Trudeau Meets Macri As Report Slams Canada’s Climate Policy, TeleSUR 17.11.2016.

Carol Linnitt: Earth to America: Trump’s Not the Centre of the Universe (Or the Climate), DeSmog 17.11.2016.

Peter Ker: BHP Billiton boss Andrew Mackenzie urges Donald Trump to stick to Paris climate deal, Sydney Morning Herald 17.11.2016.

Zahra Hirji: White House Releases Wishful Climate Change Plan Before Trump Takes Office, InsideClimate News 17.11.2016.

David Brancaccio: 365 companies urge Trump administration to stick with Paris climate deal, kwbu 17.11.2016.

Natasha Geiling: Business community to climate denier Donald Trump: Climate action is an economic imperative, Think Progress 17.11.2016.

Karl Mathiesen: Paris climate target slips away as Donald Trump rises, Climate Home 17.11.2016.

New UN initiative aims to save lives and cut climate change by protecting peatlands, UN News Centre 17.11.2016.

Jacopo Prisco: Morocco’s mosques join the fight against climate change, CNN 16.11.2016.

‘We need everyone,’ Ban says, urging society-wide engagement in implementation of Paris climate accord, UN News Centre 17.11.2016.

Susana Malcorra: A Global Effort Against The Global Challenge Of Climate Change, Huffington Post 17.11.2016.

John Connor: Marrakech COP22: IEA issues a Paris reality check, ReNewEconomy 17.11.2016.

Ibrahim Assane Mayaki: What Africa expects from COP22, Huffington Post 17.11.2016.

‘Great Green Wall’ initiative offers unique opportunity to combat climate change in Africa – UN agency, UN News Centre 17.11.2016.

 16

Arthur Neslen & Fiona Harvey: John Kerry: We will fight to keep US in the Paris climate deal, The Guardian 16.11.2016.

Nitin Sethi: Developing countries win partial victory on controversial Marrakech Call, Business Standard 16.11.2016.

John Kerry: full transcript of COP22 climate summit speech, Climate Home 16.11.2016.

Ashley Brown: John Kerry Tells Marrakech Climate Talks Coal Investment Is “Suicide” As U.S. Delegation Ducks Fossil Fuel Influence Questions, DeSmog 16.11.2016.

Michael Bernard: 10 reasons why Donald Trump might accidentally help climate action, ReNewEconomy 16.11.2016.

Ed King: US business to Trump: support the UN climate deal, Climate Home 16.11.2016.

Dagmar Dehmer: Germany positive about 2050 climate targets, 2020 looks less promising, EurActiv 16.11.2016.

Cécile Barbière: Hollande to Trump: Paris Agreement is ‘irreversible’, EurActiv 16.11.2016.

Hoda Baraka: The Global Climate Movement is More Powerful than Trump, Huffington Post 16.11.2016.

Megan Darby: Climate cash promises lack clarity, warn poor nations at UN talks, Climate Home 16.11.2016.

Fiona Harvey: Paris climate deal at risk unless countries step up plans, says watchdog, The Guardian 16.11.2016.

Karl Mathiesen: With appeal to Trump, Kerry (and US) leave climate leadership, Climate Home 16.11.2016.

Kevin Rudd: Pricing Carbon at Marrakech: Moving from Principle to Practice, Huffington Post 16.11.2016.

Mat Hope: Climate Science Deniers With Organization of Donald Trump’s EPA Pick Booted From UN Marrakech COP22 Talks, DeSmog 16.11.2016.

Keith Peterman: At COP22 In Morocco, Secretary Of State John Kerry Affirms U.S. Commitment To Address Climate Change, Huffington Post 16.11.2016.

Adam Corner: Power of images to shape climate change perceptions, Carbon Brief 16.11.2016.

Carol Linnitt: Canada Fought to Include Indigenous Rights in the Paris Agreement, But Will Those Rights Be Protected Back Home? DeSmog 16.11.2016.

WWF Statement on Secretary Kerry’s Remarks at COP22, WWF 16.11.2016.

Danny Sriskandarajah: Why Global Efforts To Tackle Climate Change And Sustainable Development Must ‘Leave No One Behind’, Huffington Post 16.11.2016.

Lou Del Bello: US, EU offer to help African countries deliver climate plans, Climate Home 16.11.2016.

Adolfo Brizzi: Sustainable Incentives: How Not to Eat the Planet, Huffington Post 16.11.2016.

Meliisa Britz: Africa: Industrializing Africa – the Green Way, allAfrica 16.11.2016.

Lou Del Bello: African countries bid for climate self sufficiency, Climate Home 16.11.2016.

Chidimma C. Okeke: Nigeria: Govt to Invest N20 Billion in Green Bond to Fight Emission, allAfrica 16.11.2016.

Middle East and North Africa region taking action to combat climate change, UN News Centre 16.11.2016.

Zeina Khalil Hajj: In Marrakech, The Sun Unites Us All, Huffington Post 16.11.2016.

Africa Day – Moving From Commitment to Action With NDCs in Africa, allAfrica 18.11.2016.

Megan Rowling: Farm Impasse At Climate Talks Threatens Goal to End Hunger – FAO Chief, allAfrica (Reuters) 16.11.2016.

Megan Rowling: Africa: Sticking to Lower 1.5c Warming Limit Would Protect World Economy – UN, (Reuters) allAfrica 16.11.2016.

 15

Ed King: Marrakech Call decoded: UN sends Trump its climate demands, Climate Home 15.11.2016.

Michael Marmot: Malcolm Turnbull must address the health risks of climate change, The Guardian 15.11.2016.

Elena Kosolapova: Adaptation, Loss and Damage Update from COP 22, IISD 15.11.2016.

Nitin Sethi: Rich countries try to shove their definition of climate change finance on all, Business Standard 15.11.2016.

Purple Romero: Ban Ki-moon: Trump must face climate change reality, Climate Home 15.11.2016.

Ed King: UK set to ratify Paris climate deal at COP22 summit, Climate Home 15.11.2016.

Andrea Thompson: 2016 will be hottest year, UN climate meeting told, ReNewEconomy 15.11.2016.

Global climate change action ‘unstoppable’ despite Trump, (Reuters) The Guardian 15.11.2016.

Aline Robert: Climate action facing stronger headwinds at COP22, EurActiv 15.11.2016.

Belén Anca & Catalina Guerrero: Spanish ex-foreign minister: ‘Either we defend ourselves or there is no defence’, EurActiv 15.11.2016.

Stephen Macekura: Trump’s plan to end climate funding thrusts responsibility to other countries, The Conversation 15.11.2016.

Roz Pidcock: Analysis: What global emissions in 2016 mean for climate change goals, Carbon Brief 15.11.2016.

Mat Hope: Meet the Fossil Fuel Lobbyists and Climate Science Deniers at the Marrakech COP22 Talks, DeSmog 15.11.2016.

Karl Mathiesen: Over dinner, top economies plan Trump climate response, Climate Home 15.11.2016.

Ed King: Climate deal must offer hope for coal miners, says German minister, Climate Home 15.11.2016.

Ban hails ‘new dawn of cooperation on climate change,’ urges action on Paris accord, UN News Centre 15.11.2016.

Clean Tech Soaring: An Interview with Solar Impulse Co-founder Bertrand Piccard, Huffington Post 15.11.2016.

Saleemul Huq: Adaptation finance: climate change’s forgotten child, Climate Home 15.11.2016.

Lakhsmi Puri: Making Paris Climate Change Agreement deliver for women and girls – the Marrakech opportunity, Huffington Post 15.11.2016.

Jeremy Bird: Managing water is key to adapting African agriculture to climate change, The Conversation 15.11.2016.

Jonathan Nda-Isaiah: Nigeria Will Be Among World’s Best Examples in Emissions Reduction – Buhari, allAfrica 15.11.2016.

Laurie Goering: Africa: As Climate Change Uproots Communities, Innovation Can Rescue Culture, (Reuters) allAfrica 16.11.2016.

UN seeks to build climate resilience through new initiative, UN News Centre 15.11.2016.

Africa Day at COP22: Adesina Calls for the Fulfillment of the Pledges Made in Paris, allAfrica 16.11.2016.

Harjet Singh: Africa: Finance Can Trump the Climate Crisis, (Reuters) allAfrica 15.11.2016.

 14

Arthur Neslen: Fossil-fuel CO2 emissions nearly stable for third year in row, The Guardian 14.11.2016.

Nitin Sethi: Rich countries against Climate Change Adaptation Fund continuing, Business Standard 14.11.2016.

Karl Mathiesen: After Trump win, Obama’s climate envoys fight back, Climate Home 14.11.2016.

John Connor: Australia’s climate policies take centre stage in Morocco, The Climate institue 14.11.2016.

Henrik Selin & Adam Najin: What could the rest of the world do if Trump pulls the US out of the Paris Agreement on climate change? The Conversation 14.11.2016.

Carl Pope: Lessons from Marrakech: It’s Time to Invest in Cities, Huffington Post 14.11.2016.

Valéry Laramée de Tannenberg: Climate finance short by $5 trillion, study reveals, EurActiv 14.11.2016.

Kane Thornton: Even the new US president can’t Trump clean energy, ReNewEconomy 14.11.2016.

Mat Hope: Coal Industry Must Face ‘Managed Decline’ If Countries Are Serious About Paris Agreement Climate Targets, DeSmog 14.11.2016.

Ed King: California governor pledges US climate change leadership, Climate Home 14.11.2016.

Lise Kingo: Catastrophe Awaits If We Surpass 2 Degrees Celsius. And We’re Already Halfway There, Huffington Post 14.11.2016.

Megan Darby: Countries rely on carrot, not stick, to keep Trump in Paris Agreement, Climate Home 14.11.2016.

Dominique Mosbergen: Catastrophe Awaits If We Surpass 2 Degrees Celsius. And We’re Already Halfway There, Huffington Post 14.11.2016.

Lise Kingo: How Do We Fill the Gap? Huffington Post 14.11.2016.

Sophie Yeo: Climate finance: the challenge of ‘shifting the trillions’, Carbon Brief 14.11.2016.

Magdy Martínez-Solimán: Climate Plans aren’t just for the Environment, Huffington Post 14.11.2016.

Amal-Lee Amin: Without funding, developing country climate plans will wither, Climate Home 14.11.2016.

Deepening South-South cooperation driving climate action among developing countries, UN News Centre 14.11.2016.

Ed King: Saudi Arabia working on plan to boost climate target, Climate Home 14.11.2016.

Purple Romero: Philippines energy chief blocks UN climate deal approval, Climate Home 14.11.2016.

Lou del Bello: Africa forgotten amid global climate battle between rich countries, Climate Home 14.11.2016.

Peter Eigen: Protect Fish Stocks to Build Climate Resilience Along African Coasts, Huffington Post 14.11.2016.

 13

Oliver Milman: Trump administration could roll back US environmental protection, critics fear, The Guardian 13.11.2016.

Trump seeking quickest way to quit Paris climate agreement, says report, The Guardian 13.11.2016.

Oliver Milman: Why the media must make climate change a vital issue for President Trump, The Guardian 13.11.2016.

Dozens of heads of State and Government to attend UN climate conference, UN News Centre 13.11.2016.

 12

Trump Moving To Quit Paris Climate Agreement – Quickly, COP22 Marrakech, 12.11.2016.

Australia ratifies Paris Climate Agreement despite Trump concerns, 12.11.2016.

Valerie Volcovici & Alister Doyle: Trump Moving To Quit Paris Climate Agreement – Quickly, (Reuters) Huffington Post 12.11.2016.

Dénes Csala: India wants to become a solar superpower – but its plans don’t add up, The Conversation 12.11.2016.

Cécile Barbière: COP22: EU climate financing still only theoretical, EurActiv 12.11.2016.

Alister Doyle: Trump win threatens climate funds for poor, a key to Paris accord, Reuters 12.11.2016.

Michael Dobson: America Needs to Send John Kerry to COP22 With One Simple Message: We’re In. And We’re Staying In, Huffington Post 12.11.2016.

Mikael Rømer: Løkke kritiseres for at løbe fra COP21-løfte, DR 12.11.2016.

Efforts to revolutionize transport gaining momentum, UN climate conference told, UN News Centre 12.11.2016.

 11

Pakistan ratifies Paris climate change agreement, Deutsche Welle 11.11.2016.

Philip Olterman: German coalition agrees to cut carbon emissions up to 95% by 2050, The Guardian 11.11.2016.

Neil Leary: What a Trump Presidency Means for Fighting Climate Change, Huffington Post 11.11.2016.

Andreas Wade: As solar gets cheaper, it must get greener too, ReNewEconomy 11.11.2016.

David Reichmuth: Driving climate action: Reducing emissions from transportation, ReNewEconomy 11.11.2016.

Srgjan Kerim: Renewable Energies: The Third Industrial Revolution, Huffington Post 11.11.2016.

Robyn Eckersby: The view from Marrakech: climate talks are battling through a Trump tsunami, The Conversation 11.11.2016.

Oliver Milman: Donald Trump presidency a ‘disaster for the planet’, warn climate scientists, The Guardian 11.11.2016.

Andrew Freedman: China may leave the U.S. behind on climate change due to Trump, Mashable 11.11.2016.

Arthur Neslen & Adam Vaughan: Trump victory may embolden other nations to obstruct Paris climate deal, The Guardian 11.11.2016.

Tony Ryan & Duncan Cameron: ‘Shocking and scary’: how Trump’s victory was received at the UN climate talks in Marrakech, The Conversation 11.11.2016.

Roz Pidcock: Analysis: UK unveils research priorities for 1.5C climate change goal, Carbon Brief 11.11.2016.

Mat Hope: Coal Is Not a Solution to Poverty, Campaigners Tell Marrakech Climate Negotiations, DeSmog 11.11.2016.

Marco Marzano de Marinis: Is Soil our Secret Weapon Against Climate Change? Huffington Post 11.11.2016.

Private sector commits to actions on sustainable energy for a just climate future for all, UN News Centre 11.11.2016.

 10

Frank Rijsberman: Can the Paris Agreement be Implemented? Huffington Post 10.11.2016.

Marc Hudson: Australia to ratify the Paris climate deal, under a large Trump-shaped shadow, The Conversation 10.11.2016.

Sophie Vorrath: Australia to ratify Paris climate agreement – has much work to do, ReNewEconomy 10.11.2016.

Coral Davenport: Donald Trump Could Put Climate Change on Course for ‘Danger Zone’, New York Times 10.11.2016.

Ed King: Keep calm and carry on: UN climate talks swerve US vote, Climate Home 10.11.2016.

Giles Parkinsson: Trump: Ugly for world, ugly for climate, ugly for clean energy, ReNewEconomy 10.11.2016.

Joe Ryan & Jessie Shankleman: How Trump Could Walk Away From Decades of Climate Deals, Bloomberg 10.11.2016.

Hoda Baraka: Dangerously Hot: Holding to account those harming communities in North Africa, Huffington Post 10.11.2016.

Michel Camdessus: Climate Action Is More Urgent Than Ever – And We Know What To Do, Huffington Post 10.11.2016.

Arif Cem Gündoğan & Ethemcan Turhan: Turkey: Notes from a state of (climatic) emergency, Climate Home 10.11.2016.

Salena Tramel: Moroccan Activists Globalize Their Struggle: System Change Not Climate Change, Huffington Post 10.11.2016.

Cities are striving to play key role in implementing Paris climate accord, UN News Centre 10.11.2016.

Margaret Chan: What’s good for the planet is good for health, Huffington Post 10.11.2016.

 09

Robert Oakes: Climate Change, Migration And The Rights Of Children, Huffington Post 09.11.2016.

Thomas Dale: The Paris Agreement will survive President Trump, Climate Home 09.11.2016.

Carl Pope: In The Midst Of Tears On The Way To Marrakech, Huffington Post 09.11.2016.

Jean Chemnick: No Plan B at Climate Talks, Given Trump Win, Scientific American 09.11.2016.

Nick Visser: The World Reacts to America’s Climate Denier-in-Chief, Mother Jones 09.11.2016.

Oras Tynkkynen: No election result changes this, Huffington Post 09.11.2016.

Matt McGrath: Climate change: Nations will push ahead with plans despite Trump, BBC News 09.11.2016.

Brian Kahn: Trump’s Presidency Poses Serious Risks to the Climate, Climate Central 09.11.2016.

Sarah Hirji: Trump Victory in Presidential Race Stuns Climate World, InsideClimate News 09.11.2016.

Thomas Hale: The Paris Agreement will survive President Trump, Climate Home 09.11.2016.

Kate Sheppard: This Is VERY Bad For The Fight Against Climate Change, Huffington Post 09.11.2016.

US election: Climate scientists react to Donald Trump’s victory, Carbon Brief 09.11.2016.

John Vidal & Oliver Milman: Paris climate deal thrown into uncertainty by US election result, The Guardian 09.11.2016.

Nils Zimmermann: Strong German climate policy needed in wake of Trump victory, Deutsche Welle 09.11.2016.

Eric Holthaus: All Is Not Lost on Climate Change, Slate 09.11.2016.

Alexander G. Kaufmann: Donald Trump Victory Breathes New Life Into Keystone XL Pipeline, Huffington Post 09.11.2016.

John Vidal & Oliver Milman: Paris climate deal thrown into uncertainty by US election result, The Guardian 09.11.2016.

Al Gore: The Road Forward, Climate Reality Project 09.11.2016.

Maria Behrendt: Trump satser på olie, kul og gas og vil trække USA fra global klimaaftale, Ingeniøren 09.11.2016.

Joe Romm: Will Trump go down in history as the man who pulled the plug on a livable climate? Think Progress 09.11.2016.

Elizabeth Colbert: With Trump, Coal Wins, Planet Loses, The New Yorker 09.11.2016.

Andrew Winston: Trump Can’t Stop The Clean Economy, 09.11.2016.

Amita Kelly & Narbara Spunt: Here Is What Donald Trump Wants To Do In His First 100 Days, NPR 09.11.2016.

Brad Plumer: There’s no way around it: Donald Trump is going to be a disaster for the planet, Vox 09.11.2016.

Marianne Lavalle: In Trump, U.S. Puts a Climate Denier in Its Highest Office and All Climate Change Action in Limbo, InsideClimate News 09.11.2016.

Michael Slezak: Marrakech climate talks: giving the fossil fuel lobby a seat at the table, The Guardian 09.11.2016.

Andrew Freeman: Election fatigue? Check out this new UN climate report and feel even worse, Mashable 09.11.2016.

Sonja Ayeb-Karlsson: Why the latest round of climate talks matter: the view from Bangladesh, ReNewEconomy 09.11.2016.

New initiatives on forest protection give boost to climate action agenda, UN News Centre 09.11.2016.

Chris A. Shisanya: COP22 sets the stage for Africa to mobilise support for adaptation plans, The Conversation 09.11.2016.

Frank Rijsberman: Can the Paris Agreement be Implemented? Huffington Post 09.11.2016.

UN conference spotlights water, the ‘first victim’ of climate change, as part of the solution, UN News Centre 09.11.2016.

Dennis Tänzler: Climate Policy Outside The Comfort Zone, Huffington Post 09.11.2016.

Philip Olterman: German coalition agrees to cut carbon emissions up to 95% by 2050, The Guardian 09.11.2016.

Nicole Sagener: European companies help Morocco maintain control over Western Sahara, EurActiv 09.11.2016.

Dagmar Dehmer: Germany heads to COP22 without a plan, EurActiv 09.11.2016.

Ama Lorentz: Energy Union: A total climate protection package? EurActiv 09.11.2016.

Fernando Heller & Irene de Pablo: EUfM representative: ‘Obligation’ to protect Mediterranean from climate change, EurActiv 09.11.2016.

Clara Brandi & Steffen Bauer: Marrakesh climate conference: A litmus test for the Paris Agreement, EurActiv 09.11.2016.

 08

Megan Darby: Silent but deadly: the Trump effect on COP22, Climate Home 08.11.2016.

Dimitri Zenghelis & Nicholas Stern: This is humankind’s ‘great urbanisation’. We must do it right, or the planet will pay, The Guardian 08.11.2016.

John Connor: Marrakech, COP 22: Climate shifts from celebration to accountability, ReNewEconomy 08.11.2016.

Karl Mathiesen, Anna Pérez Català & Diego Arguedas Ortiz: Western Saharan delegate barred from attending Marrakech climate talks, Climate Home 08.11.2016.

General Assembly President outlines strategy for stepped-up implementing UN 2030 Agenda, UN News Centre 08.11.2016.

Nick Visser: Climate Change Is Already Driving Extreme Weather, U.N. Agency Says, Huffington Post 08.11.2016.

John H. Cushman Jr.: Climate Summit’s Urgent Goal: Cut More Emissions, Faster, InsideClimate News 08.11.2016.

Lou Del Bello: African climate plans in doubt amid slow aid flows, Climate Home 08.11.2016.

José Ramos-Horta: Time to Protect Our Common Home, Huffington Post 08.11.2016.

Helen Clark: The Deal Is Done. It’s Time To Act on Climate Change, Huffington Post 08.11.2016.

Civil society vital to drive momentum on Paris Agreement targets, say ‘Climate Champions’, UN News Centre 08.11.2016.

Dominique Dialot: Hakima El Haite: ‘We will have to start drawing up action plans’ at COP22, EurActiv 08.11.2016.

 07

COP22 President holds first press conference during UN Climate Change Conference in Marrakech, COP22 Marrakech 07.11.2016.

Broke Carey: What to Expect: COP22 Climate Summit in Marrakech, DeSmog 07.11.2016.

Morocco Pavilion at COP22 Opens with a Side Event on Climate Change and Water, COP22 Marrakech 07.11.2016.

Philippe Joubert: A Reality Check On Coal: The Extra Cost Of CCS Must Be Taken Seriously, Huffington Post 07.11.2016.

Steffen Böhm: We can’t simply bet on renewable energy to stop global warming, The Conversation 07.11.2016.

Mat Hope: As US Election Looms, Negotiators Urged to Avoid Marrakech Climate Talks Being Seen as an ‘Afterthought’, DeSmog 07.11.2016.

Lou Del Bello: COP22: UN reports increase in climate aid flows, Climate Home 07.11.2016.

John Upton: ‘Critical Moment’ as UN Climate Talks Resume, Climate Central 07.11.2016.

Louise Osborne: The road to decarbonization: next stop, Marrakesh, Deutsche Welle 07.11.2016.

‘The eyes of the world are upon us,’ chair of UN conference says as new round of climate talks opens, UN News Centre 07.11.2016.

 06

Michael Slezak: Marrakech climate talks: giving the fossil fuel lobby a seat at the table, The Guardian 06.11.2016.

Nick Visser: 4 Big Questions For This Year’s Climate Change Conference, Huffington Post 06.11.2016.

The « COP of Action »: Opening Press Conference at Bab Ighli sets the tone for COP22, COP22 Marrakech 06.11.2016.

UN climate conference to continue momentum after Paris Agreement comes into force, UN News Centre 06.11.2016.

McKibben: ‘We have to be fast in the race against climate change’, Deutsche Welle 06.11.2016.

 05

Mizan R. Khan: All eyes on Marrakesh climate talks as the Paris Agreement kicks in, The Conversation 05.11.2016.

Kyla Mandel: Three UK Climate Promises We’re Still Waiting for Ahead of the Marrakech Climate Conference, DeSmog 05.11.2016.

 04

Damian Carrington: Oil firms announce $1bn climate fund to clean up gas, The Guardian 04.11.2016.

Bill Hare et al.: Paris climate agreement enters into force: international experts respond, The Conversation 04.11.2016.

Camillia Adelle: The rubber will hit the road for developing countries at COP22 in Marrakech, The Conversation 04.11.2016.

Jane Hartley: U.S. Businesses Lead The Way In The Fight Against Climate Change, Huffington Post 04.11.2016.

Renewable energy key to reducing Japan’s CO2 emissions under Paris accord, (leder) Mainichi 04.11.2016.

Salaheddine Mezouar: Paris Agreement Enters into Force – Celebration and Reality Check, Huffington Post 04.11.2016.

Michael R. Bloomberg & Eduardo Paes: Let’s Implement the Paris Agreement Before the Flood! Huffington Post 04.11.2016.

Fiona Harvey: Paris climate change agreement enters into force, The Guardian 04.11.2016.

Marrakech presents an opportunity to accelerate global climate action, WWF 04.11.2016.

Oliver Ristau: Climate host Morocco advances its energy transition, Deutsche Welle 04.11.2016.

Niels B. Christiansen (Danfoss): COP 22 needs to be a COP of action, Huffington Post 04.11.2016.

On historic day for climate action, Ban urges sustained momentum for better, safer future, UN News Centre 04.11.2016.

 03

John H. Cushman Jr.: ‘Last Chance’ to Limit Global Warming to Safe Levels, UN Scientists Warn, InsideClimate News 03.11.2016.

Sophie Yeo: Preview: The UN’s COP22 climate talks in Marrakech, Carbon Brief 03.11.2016.

Fiona Harvey: World on track for 3C of warming under current global climate pledges, warns UN, The Guardian 03.11.2016.

Simon Evans: Only three years to save 1.5C climate target, says UNEP, Carbon Brief 03.10.2016.

Sarah Hirji: Climate Talks in Morocco Aim to Set Paris Agreement in Motion, InsideClimate News 03.11.2016.

John H. Cushman Jr.: ‘Last Chance’ to Limit Global Warming to Safe Levels, UN Scientists Warn, InsideClimate News 03.11.2016.

Sabrina Shankman: An Election That Steers Clear of Climate Talk, During the Warmest Year Ever, InsideClimate News 03.11.2016.

A year after the Paris climate deal, most vulnerable are still not getting financial support they need, Oxfam 03.11.2016.

‘Dramatic’ action needed to cut emissions, slow rise in global temperature – UN Environment report, UN News Centre 03.11.2016.

 02

Matt Richtel: ‘Everyone Needs to Act’: What Experts Expect From the Summit, New York Times 02.11.2016.

Giles Parkinsson: Australia failing climate targets as Paris deal comes into force, ReNewEconomy 02.11.2016.

Gareth Hutchens: Climate change: Australia falling behind rest of world on emissions cuts, says report, The Guardian 02.11.2016.

 01

Ed King: US election result to dominate COP22 UN climate summit, Climate Home 01.11.2016.

China criticises Donald Trump’s plan to exit Paris climate deal, (Reuters) The Guardian 01.11.2016.

Ed King: 12 reports to read before the COP22 UN climate summit, Climate Home 01.11.2016.

 oktober

Megan Darby: Saudi Arabia to ratify Paris climate deal before Marrakech talks, Climate Home 31.10.2016.

Megan Darby: Crib notes: UN climate deal to enter into force on 4 November, Climate Home 30.10.2016.

Ban welcomes steps by UN maritime agency to limit carbon emissions from international shipping, UN News Centre 18.10.2016.

Lord Stern: Lord Stern: we need negative emissions to avoid 2C warming, Climate Home 28.10.2016.

Robert McSweeny: Warming of 2C will push Mediterranean habitats into ‘unprecedented situation’, Carbon Brief 27.10.2016.

Ed King: UN climate body: no ‘Plan B’ if Trump is elected, Climate Home 27.10.2016.

Janine Felson: Why the Marrakech summit must deliver on climate finance, Climate Home 26.10.2016.

Pre-COP Ministerial Meeting opens in Marrakech for final preparations before COP22, COP22 Marrakech 23.10.2016.

Ed King: Saudi Arabia says oil industry must meet climate goals, Climate Home 19.10.2016.

Brent Horare: Historic climate deal reached on potent refrigerant gases, ReNewEconomy 17.10.2016.

Zarah Hirji: Tackling How to Cool Down in a Warming World, Without HFCs, InsideClimate News 17.10.2016.

Ed King: Rich nations on course to miss 2020 climate finance goal, Climate Home 17.10.2016.

Giles Parkinsson: Australia takes centre stage on global green climate funds, ReNewEconomy 17.10.2016.

Rob Murray-Leach: Energy efficiency ‘single largest’ climate lever – why aren’t we pulling it? ReNewEconomy 12.10.2016.

Kathy Alexander: Canada lets the states lead on climate, should Australia do the same? ReNewEconomy 11.10.2016.

Sophie Yeo: Explainer: Why a UN climate deal on HFCs matters, Carbon Brief 10.10.2016.

Larry Elliott: World Bank says Paris climate goals at risk from new coal schemes, The Guardian 09.10.2016.

Ed King: As the world hails Paris, Africa’s energy plans are stagnating, Climate Home 07.10.2016.

Karl Mathiesen: Australia lags behind as Paris climate deal swings into action, Climate Home 06.10.2016.

Sophie Yeo: Explainer: Paris Agreement on climate change to ‘enter into force’, Carbon Brief 06.10.2016.

Giles Parkinsson: Australia on the outer again as Paris climate treaty comes into force, ReNewEconomy 05.10.2016.

Karl Mathiesen: New Zealand ratifies climate deal amid accounting fraud claims, Climate Home 05.10.2016.

Oliver Milman: Paris climate deal a ‘turning point’ in global warming fight, Obama says, The Guardian 05.10.2016.

Clive Hamilton: How to think about the 1.5°C climate target, ReNewEconomy 04.10.2016.

Ed King: Paris climate deal close to entry into force after EU vote, Climate Home 04.10.2016.

Natasha Geiling: India, world’s fourth-largest emitter, ratifies Paris climate agreement, ReNewEconomy 04.10.2016.

Ed King: India signals intent ahead of Marrakech climate summit, Climate Home 03.10.2016.

Canada will tax carbon emissions to meet Paris climate agreement targets, (AP) The Guardian 03.10.2016.

Ed King: So the Paris climate deal enters into force: then what? Climate Home 03.10.2016.

India to ratify Paris climate change agreement at UN, (AP) The Guardian 02.10.2016.

 september

Bob Berwyn: EU Vote Sets Up Paris Agreement for an Early Start, InsideClimate News 30.09.2016.

Arthur Neslen: EU gives green light to ratifying Paris climate deal, The Guardian 30.09.2016.

Michael Slezak: Officials admit no modelling shows how Australia will meet Paris climate pledges, The Guardian 29.09.2016.

Georgina Gustin: Looking to the Earth Itself as a Climate Solution, InsideClimate News 28.09.2016.

Oliver Milman: US emissions set to miss 2025 target in Paris climate change deal, research finds, The Guardian 26.09.2016.

Oliver Milman: US emissions set to miss 2025 target in Paris climate change deal, research finds, The Guardian 25.09.2016.

Fiona Harvey: Ratifiying the Paris agreement will be a major step but must be the first of many, The Guardian 23.09.2016.

Wei Sue: Business moves on climate as the Paris Agreement gets closer to sealing the deal, The Conversation 23.09.2016.

Arthur Neslen: Dutch parliament votes to close down country’s coal industry, The Guardian 23.09.2016.

Paris climate goal will be ‘difficult if not impossible to hit’, (AFP) The Guardian 22.09.2016.

Saleemul Huq: 1.5 to stay alive: UN’s warming goal feels the heat, Climate Home 21.09.2016.

Oliver Milman: Paris climate agreement poised to come into force, The Guardian 21.09.2016.

Artur Neslen: Global trade deal threatens Paris climate goals, leaked documents show, The Guardian 20.09.2016.

Ed King: UN: 20 more countries ready to ratify Paris climate deal, Climate Home 16.09.2016.

Fiona Harvey: Global investment in energy falls but renewables remain strong, The Guardian 15.09.2016.

Ed King & Megan Darby: EU faces ‘ridicule’ over delay to ratify Paris climate deal, Climate Home 14.09.2016.

Brazil ratifies Paris agreement with pledge to sharply reduce emissions, (AP) The Guardian 13.09.2016.

Ed King: UN urged to hold world leaders’ climate bash every five years, Climate Home 12.09.2016.

Ed King: Saudi Arabia warns UN over 1.5C climate study, Climate Home 12.09.2016.

Nitin Sethi: Govt mulls consequences of not ratifying Paris Agreement this year, Business Standard 07.09.2016.

Karl Mathiesen: G20 reaffirms climate commitments – but dodges deadlines, The Guardian 06.09.2016.

Peter Christoff: US-China ratification of Paris Agreement ramps up the pressure on Australia, The Conversation 05.09.2016.

John H. Cushman Jr.: U.S. and China Ratify Paris Agreement, Upping Pressure on Other Nations, InsideClimate News 03.09.2016.

Tom Phillips, Fiona Harvey & Alan Yuhas: Breakthrough as US and China agree to ratify Paris climate deal, The Guardian 03.09.2016.

Sadiq Khan and megacity mayors urge G20 climate change action, (Press Association) The Guardian 02.09.2016.

 august

Adam Vaughan: Labour urges Theresa May to speed up Paris climate deal ratification, The Guardian 31.08.2016.

Ed King: Brazil to ratify Paris climate deal on 29 August – reports, Climate Home 25.08.2016.

Michael Slezak: Investors controlling $13tn call on G20 leaders to ratify Paris climate agreement, The Guardian 24.08.2016.

Ed King: Adaptation takes centre stage as IPCC prepares 1.5C study, Climate Home 24.08.2016.

James Whitmore & Michael Hopkin: Keeping global warming to 1.5C, not 2C, will make a crucial difference to Australia, report says, The Conversation 24.08.2016.

Ed King: Morocco targets long term climate plans at COP22 talks, Climate Home 23.08.2016.

Karl Mathiesen: Paris climate agreement set to become law this year, Climate Home 18.08.2016.

Ed King: China to consider Paris climate deal this month, Climate Home 17.08.2016.

Ed King: Japan, New Zealand to ratify Paris climate deal in 2016, Climate Home 17.08.2016.

Zarah Hirji: Do IPCC Reports Communicate Effectively? InsideClimate News 05.08.2016.

Nitin Sethi: Govt sets up panels to help meet Paris climate change pact targets, Business Standard 04.08.2016.

 juli

Ed King: Philippines won’t honour UN climate deal, says president, The Guardian 19.07.2016.

Arthur Neslen: Brexit will force EU countries ‘to make deeper, costlier carbon cuts’, The Guardian 14.07.2016.

Michael Slezak: Pacific islands nations consider world’s first treaty to ban fossil fuels, The Guardian 14.07.2016.

Frank Jotzo: Can Malcolm Turnbull do climate and energy policy now? The Conversation 13.07.2016.

Ed King: India to meet climate goals earlier than promised, says outgoing climate chief, The Guardian 13.07.2016.

Damian Carrington: UK poorly prepared for climate change impacts, government advisers warn, The Guardian 12.07.2016.

Fiona Harvey: Christiana Figueres nominated for post of UN secretary general, The Guardian 07.07.2016.

Ed King: Paris climate pledges need explaining says Morocco minister, Climate Home 06.07.2016.

Ed King: Laurence Tubiana: Paris deal should be operational by 2018, Climate Home 05.07.2016.

Kate Scott & Marco Sakai: After Paris, UK’s latest ‘carbon budget’ just isn’t ambitious enough, The Conversation 04.07.2016.

 juni

Nathalie Latter: Brexit could leave the European Union struggling with its climate targets, The Conversation 30.06.2016.

John H. Cushman Jr.: New U.S., Canada, Mexico Climate Alliance May Gain in Unity What It Lacks in Ambition, InsideClimate News 30.06.2016.

Malthe Meinshausen: Paris climate targets aren’t enough, but we can close the gap, The Conversation 30.06.2016.

Fiona Harvey: EU out vote puts UK commitment to Paris climate agreement in doubt, The Guardian 25.06.2016.

Gareth Hutchens: Business and academic leaders urge new conversation about coal-free future, The Guardian 22.06.2016.

Fiona Harvey: Maldives urges rich countries to rapidly ratify Paris climate agreement, The Guardian 22.06.2016.

Fred Pearce: What would a global warming increase of 1.5C be like? The Guardian 16.06.2016.

France becomes first major nation to ratify UN climate deal, (AFP) The Guardian 15.06.2016.

Arthur Neslen: Norway pledges to become climate neutral by 2030, The Guardian 15.06.2016.

Caroline Lucas & John Ashton: If we’re to win the climate struggle, we must remain in Europe, The Guardian 12.06.2016.

Prime minister Modi says India intends to join Paris climate agreement this year, (AP) The Guardian 07.06.2016.

Ed King: UN asks governments for 2050 plans to phase out coal, oil and gas, Climate Home 06.06.2016.

 maj

Karl Mathiesen: Trump’s climate claims: experts analyze Republican’s energy policy remarks, The Guardian 27.05.2016.

Ben Jacobs: Donald Trump would allow Keystone XL pipeline and end Paris climate deal, The Guardian 26.05.2016.

Arthur Neslen: Ikea and Nestle call for new EU laws to cut truck emissions, The Guardian 26.05.2016.

Fiona Harvey & Oliver Milman: Trump won’t be able to derail Paris climate deal, says senior US official, The Guardian 18.05.2016.

Ed King: With women at the top, UN climate body has chance for real change, The Guardian 18.05.2016.

France sets carbon price floor, (Reuters) The Guardian 17.05.2016.

Kara moses: Civil disobedience is the only way left to fight climate change, The Guardian 13.05.2016.

Roman de Rafael: Paris climate agreement will only succeed if we avoid the pitfalls of Kyoto, The Conversation 12.05.2016.

Suzanne Goldenberg: UN climate science chief: it’s not too late to avoid dangerous temperature rise, The Guardian 11.05.2016.

Luis Alberto Moreno & Nicholas Stern: Smart infrastructure is the key to sustainable development, The Guardian 10.05.2016.

Ed King: Morocco promises ‘brainstorming’ 2016 climate summit, Climate Home 06.05.2016 april

 april

Al Gore & Don Henry: Paris agreement is a strong signal that ‘we will solve climate crisis’, Al Gore says , The Guardian 29.04.2016.

Arthur Neslen: Workers face ‘epidemic of heat-related injuries’ due to climate change, The Guardian 28.04.2016.

Ed King: Leaked: EU confident plans for UN climate deal progressing, Climate Home 27.04.2016.

Fiona Harvey: MPs urge parliament to approve 2030 carbon target, The Guardian 27.04.2016.

Suzanne Goldenberg: Paris climate deal: countries with about half of global emissions to join this year, The Guardian 25.04.2016.

Dorrik Stow: Paris climate deal: leaders signed up to a marathon without first getting fit, The Conversation 22.04.2016.

Suzanne Goldenberg: Why the Paris climate change goals may already be slipping beyond reach, The Guardian 22.04.2016.

John Vidal: Poor countries must find $4tn by 2030 to avert catastrophe, says climate study, The Guardian 22.04.2016.

Johan L. Kuylenstierna & Marion Davis: Why there’s no time to dally on the Paris Agreement, Climate Home 22.04.2016.

 

Suzanne Goldenberg: Paris climate deal set to be signed by record number of states, The Guardian 22.04.2016.

Anika Molesworth: Climate justice and its role in the Paris Agreement, The Conversation 21.04.2016.

Suzanne Goldenberg: Justin Trudeau to lobby for quick approval of Paris climate deal, The Guardian 19.04.2016.

Suzanne Goldenberg: US and China lead push to bring Paris climate deal into force early, The Guardian 18.04.2016.

Leonore Taylor: Carbon price needed to avoid economic disruption from Paris climate goals – analysis, The Guardian 14.04.2016.

John Vidal: World’s scientists to join forces on major 1.5C climate change report, The Guardian 14.04.2016.

Paris climate deal to be signed by over 130 countries at UN ceremony, (AP) The Guardian 08.04.2016.

Arthur Neslen: European diplomats criticise UN plan to curb airline emissions, The Guardian 07.04.2016.

Suzanne Goldenberg: US and Canada continue climate alliance with move to curb methane emissions, The Guardian 07.04.2016.

Alex Pashley: US and China to sign Paris climate deal in April, The Guardian 01.04.2016.

 marts

Oliver milman: Climate guru James Hansen warns of much worse than expected sea level rise, The Guardian 22.03.2016.

Pia Treichel: It’s three months since the Paris climate summit. What has Turnbull done? The Guardian 21.03.2016.

Al Gore urges world leaders to sign Paris climate deal, (Reuters) The Guardian 17.03.2016.

Suzanne Goldenberg: Joint low-carbon declaration sees climate baton pass from Obama to Trudeau, The Guardian 11.03.2016.

Arthur Neslen: EU open to increasing 2030 carbon target, says top climate negotiator, The Guardian 07.03.2016.

Rajeev Syal: Ed Miliband calls for law to make CO2 emissions target legally binding, The Guardian 06.03.2016.

Megan Darby: Germany and Austria call for higher EU 2030 climate ambition, The Guardian 04.03.2016.

Ed King: Morocco climate summit faces funding drought due to EU spat, Climate Home 01.03.2016.

 februar

John Church et al.: Six burning questions for climate science to answer post-Paris, The Conversation 29.02.2016.

Arthur Neslen: EU set to emit 2bn tonnes more CO2 than Paris climate pledge, The Guardian 29.02.2016.

Matt McDonald: Energy markets: the planet’s unlikely new ally in the emissions effort, The Conversation 24.02.2016.

Ucilia Wang: Carbon emissions: here’s what we can do to hit ‘science-based targets’, The Guardian 23.02.2016.

Simon Nicholson & Michael Thompson: To meet the Paris climate goals, do we need to engineer the climate? The Conversation 23.02.2016.

UN climate change chief steps down after historic Paris deal, (Reuters) The Guardian 19.02.2016.

Arthur Neslen: Donald Trump warned against scrapping Paris climate deal, The Guardian 16.02.2016.

Madeleine Cuff: Fiji becomes first country in the world to ratify Paris agreement, The Guardian 15.02.2016.

Artur Neslen: Europe’s climate change goals ‘need profound lifestyle changes’, The Guardian 15.02.2016.

Fiona Harvey & Suzanne Goldenberg: US clean power plan setback ‘will not affect Paris climate change deal’, The Guardian 10.02.2016.

Suzanne Goldenberg: Scrapping carbon capture support ‘threatens UK climate targets’, The Guardian 10.02.2016.

Suzanne Goldenberg: Obama using final budget request to push for action against climate change, The Guardian 06.02.2016.

Ed King: Morocco opens first stage of vast solar power plant, Climate Home 04.02.2016.

 januar

John Vidal: Norwegian industry plans to up fossil fuel production despite Paris pledge, The Guardian 31.01.2016.

John Vidal: Independent Greenland ‘could not afford’ to sign up to Paris climate deal, The Guardian 28.01.2016.

Fiona Harvey: No need to tighten UK carbon budget in light of Paris deal, say climate advisers, The Guardian 28.01.2016.

Fiona Harvey: France calls on world leaders to give Paris climate deal ‘new push’, The Guardian 22.01.2016.

Suzanne Goldenberg: Paris climate deal offers flame of hope, says UN official, The Guardian 17.01.2016.

Suzanne Goldenberg: Rapid switch to renewable energy can put Paris climate goals within reach, The Guardian 16.01.2016.

Suzanne Goldenberg: State of the Union: no let-up for Barack Obama’s climate agenda, The Guardian 12.01.2016.

 december 2015

Fionn Harries: Millennials must keep up the pressure following the Paris climate deal, The Guardian 29.12.2015.

Suzanne Goldenberg: Obama to seek ‘every opportunity’ to push climate plans in 2016, experts say, The Guardian 29.12.2015.

Alex Pashley: Nations urged to improve climate pledges by April 2017, Climate Home 22.12.2015.

Michael Hopkin: Beyond Paris: what was really achieved at the COP21 climate summit, and what next? The Conversation 16.12.2015.

Tristan Smith: Two crucial omissions that could jeopardise Paris climate deal, The Conversation 15.12.2015.

 Aftale om HFC-gasser

John Vidal: Kigali deal on HFCs is big step in fighting climate change, The Guardian 15.10.2016.

Chris Johnston, Oliver Milman & John Vidal: Global deal reached to limit use of hydrofluorocarbons, The Guardian 15.10.2016.

Lou Del Bello: UN agrees historic deal to cut HFC greenhouse gases, Climate Home 15.10.2016.

 

 ICAO – Aviation

Mark Scott: Pollution Accord Is Set for Global Flights, but Tasks Remain, New York Times 03.11.2016.

Oliver Milman: First deal to curb aviation emissions agreed in landmark UN accord, The Guardian 06.10.2016.

 IMO – Shipping

Ed King: Mayday, Mayday: UN’s shipping body needs a climate compass, Climate Home 31.10.2016.

Ed King: UN to deliver climate plan for shipping in 2023, Climate Home 28.10.2016.

Megan Darby: Weekly wrap: Timetable set for shipping climate strategy, Climate Home 28.10.2016.

Ed King: Whiffs of sulphur: UN shipping talks face climate dilemma, Climate Home 27.10.2016.

Ed King: UN shipping chief warns of industry’s rising climate impact, Climate Home 24.10.2016.

John Vidal: Shipping ‘progressives’ call for industry carbon emission cuts, The Guardian 19.10.2016.

Artur Neslen: Delay to curbs on toxic shipping emissions ‘would cause 200,000 extra premature deaths’, The Guardian 07.10.2016.

Roslan Khasawneh & Keith Wallis: Shippers brace for new rules to cut deadly sulfur emissions, Reuters 04.10.2016.

John Parnell: WWF: Shipping emissions tax worth $10bn a year to the Green Climate Fund, Climate Home 01.11.2012.

Shipping industry rails against inclusion in national climate change targets, Climate Home 16.11.2011.

 

Share