Paris-aftalen underskrevet

22. april 2016

Symbolikken var til at tage og føle på, da den klimaaftale, som blev vedtaget ved COP21 i Paris i december, som skal sikre den hurtigst mulige afvikling af det fossile samfund, i dag havde første underskrivelsesdag på Moder Jords dag, 22. april. For den aftale har i allerhøjeste grad at gøre med at beskytte Moder Jord mod vi menneskers måske største fejlgreb til dato, afbrændingen af fossile brændstoffer. Meget vanvittigt har vi fundet på gennem tiderne, men med den fossile ild har vi udløst kræfter og muligheder, som intet førindustrielt samfund har kendt til. Det har i de seneste to århundreder ført til, at vi er blevet ikke bare voldsomt mange flere, men også voldsomt meget mere indgribende i de økosystemer, vores eksistens i sidste ende er afhængig af. Så selvom Paris-aftalen er en klimaaftale, så handler det om meget mere end kul og olie. Det handler om beskyttelsen og bevarelsen af hele det livsgrundlag, som har båret menneskeheden igennem hele dens historie, og som vi nu som ‘tak’ er i fuld gang med at smadre. Paris-aftalen er frugten af 21 års forhandlinger under UNFCCC, som FN iværksatte i forlængelse af Rio-konferencen i 1992. Det har ikke været noget enkelt forløb, og resultatet er ikke bare entydigt indlysende, men vi står nu med Paris-aftalen med et instrument, som hvis verdens lande slutter op om den i de kommende årtier vil gribe transformativt ind i mere eller mindre alle aspekter af menneske- og samfundslivet og forhåbentlig sikre, at fremtidige generationer også får mulighed for at leve med, af og på den generøse Moder Jord, som har båret menneskeheden frem til i dag.

For at Paris-aftalen overhovedet bliver en gyldig aftale, skal mindst 55 lande med i alt mindst 55% af verdens klimaudledninger underskrive og ratificere aftalen. I dag har 175 af verdens 195 lande underskrevet, heriblandt stort set alle de største udlederlande. Dette er ny rekord for FN – aldrig før i FNs historie har så mange lande underskrevet en aftale på samme dag. Efter dagens signing ceremony skal aftalen gennem en ratifying process, hvor de enkelte lande har sikret sig de nationale godkendelser mv., som den endelige ratificering indebærer. Her har foreløbig 15 af verdens mindste og mest sårbare lande taget også dette skridt. Men store udlederlande som Australien, Indien, Kina og USA har klart markeret, at de vil foretage den endelige underskrivelse allerede i år og har i fællesskab opfordret alle til at tage også dette skridt hurtigst muligt, så det egentlige arbejde kan begynde. Her kan EU vise sig at være blandt de langsomme, fordi aftalen skal frem og tilbage mellem godkendelser i EU og i de enkelte medlemslande. Men alt tyder lige nu på, at de 55 lande og 55 procent vil være i hus inden årets udgang.

Her underskriver John Kerry, hjulpet af et barnebarn, Paris-aftalen på vegne af USA. Samtidig forpligtede han USA til at gennemføre den endelige ratificering inden udgangen af i år.

Der var i hele forhandlingsgrundlaget for klimaaftalen, som blev fastlagt ved COP17 i Durban for mere end tre år siden, lagt op til, at aftalen skulle forhandles på plads senest i 2015, men så først træde i kraft fra 2020. Set i bakspejlet synes dette at være en helt absurd tidslinje, når alle ved, at det haster, og at opgaven bliver jo sværere, jo mere vi nøler. Det er den slags, som kan ske, når man ikke har fået sin nattesøvn i de sidste mange dage. Men i finpudsningen af aftaleteksten i Paris har der indsneget sig formuleringer, som gør det muligt at gå videre med implementeringen så snart ratificeringsprocessen er nået dertil, at de 2 x 55 er nået.

I den gruppe af lande, som ikke har skrevet under i dag i New York, er de største udlederlande Saudi-Arabien og Nigeria med hhv. 1,2% og 0,66% af de globale udledninger. Ligeledes har Ecuador, Irak, Yemen, Syrien, Zambia og Nicaragua ikke underskrevet. Det er nok ikke tilfældigt, at et flertal af disse lande er olieproducerende lande, for underskriften indebærer et farvel til olieindtægter, som i en række tilfælde er disse landes vigtigste indtægtskilde. Vi så tilsvarende op til COP21 i Paris, at INDC fra disse lande indløb med en betydelig forsinkelse.

Af alle verdens lande er det kun Nicaragua, som har meldt klart ud, at man ikke vil underskrive – med den begrundelse, at aftalen langt fra er tilstrækkelig og står i vejen for den nødvendige aftale. Det kan Nicaragua for så vidt have ret i – der er mange huller og utilstrækkeligheder i Paris-aftalen, og hvis ikke der (som der er lagt op til) bliver strammet gevaldigt op på de enkelte landes klimaplaner inden for de allernærmeste år, så vil den ikke formå at sikre, at den globale temperaturstigning holder sig under 2°C, endsige de 1½°C, som Paris-aftalen aspirerer til. De fleste havde da også helst set en mere direkte juridisk forpligtigende aftale. Men den nuværende grad af frivillighed er nøje afvejet, så aftalen også kan vedgås af USA uden at skulle godkendes af Senatet i den amerikanske kongres. For med dens nuværende flertal af rabiate tea party klimafornægtere ville det simpelthen ikke ske. Nu tegner det til, at Obamas efterfølger i Det Hvide Hus bliver en demokrat, som er til sinds at videreføre og styrke Obamas begyndende klimaindsats. Men de tre tilbageværende republikanske kandidater er alle klimafornægtere, så også for at sikre, at de ikke trækker USA ud af Paris-aftalen fra dag ét, er det vigtigt, at den hurtigt bliver ratificeret af 55 lande med 55% af udledningerne. For hermed er USAs ratificering beskyttet i de første år.

Ved afslutningen af Paris-aftalen var der afleveret INDC – Intended Nationally Determined Contributions fra 187 af verdens 195 lande, hvilket måske var Paris-aftalens helt store bedrift. I starten af februar indleverede Nepal sin INDC, og her i dagene op til underskrivelsesceremonien er der yderligere kommet INDC fra Panama. Ud over Nicaragua, som boykotter, mangler der således nu kun INDC fra krigshærgede Libyen og Syrien, Nordkorea, Usbekistan og East Timor.

Panamas INDC foreligger endnu kun på spansk, som jeg ikke kan læse, men at dømme efter graferne indebærer den blandt andet plantningen af 1 mio. træer. Panamas el-forsyning er i dag rundt regnet 60% vandkraft og 40% fossiler. Med så stort et ‘batteri’ af vandkraft vil det være relativt enkelt at erstatte de 40% fossil energi med vedvarende energikilder. Men man regner med, at energiforbruget frem mod 2050 vokser med op imod en faktor 3, så selvom en stor del af denne vækst vil være i vedvarende energikilder, er der forudsat en stigende brug af fossile brændsler. Det er her, at den nuværende udvikling, hvor solcelleenergien er lige før den bliver billigere end kullene, er fantastisk vigtig. En del af Panamas INDC er betinget af hjælp, herunder en stor del af indsatsen for at øge CO2-absorptionen i økosystemerne.

Nordkorea er blandt de lande som ikke har indleveret INDC – og sandsynligvis ikke kommer til at gøre det. Men Nordkorea var med i Paris, hvor man gav udtryk for at ville reducere op imod 38% i 2030 set i forhold til 1990, og Nordkorea var blandt de lande, som skrev under i dag i New York.

IPPC har på opfordring af politikerne i Paris i december indledt arbejdet med en rapport, som vil søge at sammenfatte alle hidtidige peer-reviewede arbejder om 1½°C-scenariet. Det er stadig et åbent spørgsmål, om det kan lykkes verdenssamfundet at sikre denne 1½°C-løsning, som Paris-aftalen aspirerer til. Det vil i givet fald kræve, at alle gør deres yderste. De INDC, som blev indberettet forud for Paris, giver kun begyndelsen til en 2,7°C-løsning, selv hvis de betingede indsatser gennemføres fuldt ud. Som Christiana Figueres på det seneste har udtrykt det, så er Paris-aftalen kommet i hus 10 år for sent. Så det er uomgængeligt nødvendigt, at alle i allernærmeste fremtid tager en ny runde, hvor der strammes op i klimaindsatsen over alt hvor det kan lade sig gøre, så indsatserne i de enkelte lande tilsammen fører til det i Paris aftalte resultat.

Og her må man sige, at vores hjemlige regerings klimaattitude er pinagtigt slap. Hvis den var almindeligt udbredt, så ville vi kunne glemme alt om en 2°C-løsning. Men i dag er en festdag, en dag, hvor en helt ny gruppe af mennesker deltog i fejringen af Moder Jord. Og heldigvis er der mange andre steder i verden en langt klarere forståelse af nødvendigheden af en hurtig og systematisk, helhjertet klimaindsats.

Se tidligere blog-indlæg: 2°C-målsætningen: De fleste lande skal fordoble deres klimaindsatsNu INDC for 90% af verdens udledninger – flot men langt fra nokOptakt til COP21 i ParisParis-noter I – den første uges forhandlinger og Paris-noter II – anden uges forhandlinger.

En række blog-indlæg belyser enkelte landes klimamålsætninger, se: Japans INDC i støbeskeenKinas INDCIslands INDCIndiens INDC i støbeskeenBrasíliens INDC i støbeskeenNew Zealands INDCJapans INDC samt Australiens INDC.

På UNFCCCs hjemmeside er der oprettet en oversigt over NDCs med links til de endelige klimaplaner, som ligger til grund for landenes endelige ratifikation: NDC Registry.

Japan should push for early implementation of Paris Agreement, (leder) Mainichi 26.04.2016.

Suzanne Goldenberg: Paris climate deal: countries with about half of global emissions to join this year, The Guardian 25.04.2016.

Dorrick Stow: Paris climate deal: leaders signed up to a marathon without first getting fit, The Conversation 22.04.2016.

Ed King: China to ratify UN climate change deal by September, Climate Home 22.04.2016.

John Upton: With The Paris Agreement Signed, Hard Work Begins, Climate Central 22.04.2016.

Megan Darby: Vulnerable states stress 1.5C goal at UN climate ceremony, Climate Home 22.04.2016.

Dean Seavers & Alex Laskey: What the Paris Climate Deal Means For the U.S. Utilities Industry, Fortune 22.04.2016.

Lyndal Rowlands: Developing Countries Take Lead at Climate Change Agreement Signing, IPS 22.04.2016.

Tom Arup & Adam Morton: Australia snubbed by ‘high-ambition’ group at climate talks in New York, Sydney Morning Herald 22.004.2016.

Ed King: UN record as 175 countries sign climate deal, but hard graft remains, Climate Home 22.04.2016.

Carbon pricing campaign stepped up ahead of climate deal ceremony, (Reuters) Ecobusiness 22.04.2016.

Tharanga Yakupitiyage: South-South Cooperation Needed to Tackle Climate Change, IPS 22.04.2016.

Megan Rowley: Views on Paris climate deal signing: ‘A step on a long journey’, Reuters 22.04.2016.

Michelle Nichols & Valerie Volcovici: China, U.S. pledge to ratify Paris climate deal this year, Reuters 22.04.2016.

Charlie Smith: On Earth Day 2016, this is no time to be smug about the state of the climate, Georgia Straight 22.04.2016.

Suzanne Goldenberg: Paris climate deal set to be signed by record number of states, The Guardian 22.04.2016.

Tortilla con Sal: Nicaragua Resists Climate Imperialism By Refusing to Sign COP21, TeleSUR 22.04.2016.

Michelle Nichols & Louis Charbonneau: Over 165 Countries Set To Sign Paris Agreement, (Reuters) Huffington Post 22.04.2016.

Natasha Geiling: Alongside 174 Nations And Holding His Granddaughter, John Kerry Signs Paris Climate Accord, Climate Progress 22.04.2016.

John Vidal: Poor countries must find $4tn by 2030 to avert catastrophe, says climate study, The Guardian 22.04.2016.

Kalina Oroschakoff: EU risks being sidelined in Paris climate pact, Politico 22.04.2016.

Marlene Cimons: Did The Paris Climate Accord Start A Low-Carbon Landslide? Climate Progress 22.04.2016.

COP21 Is a Disaster for the Global South: Friends of the Earth, TeleSUR 22.04.2016.

Suzanne Goldenberg: Why the Paris climate change goals may already be slipping beyond reach, The Guardian 22.04.2016.

Megan Darby: US, China resist shipping emissions curbs at UN meet, Climate Home 21.04.2016.

Andrew Steer: After Paris: Time to Roll Up Our Sleeves on Climate Action, Huffington Post 21.04.2016.

Irene Hell: 165 states queue up to sign UN climate deal, Deutsche Welle 21.04.2016.

Damon Jones & Bill Hare: Paris climate deal signing ceremony: what it means and why it matters, The Conversation 21.04.2016.

Eliot Whittington, Montserrat Mir & Wendel Trio: EU leaders must show greater ambition on climate action, Euractiv 21.04.2016.

Megan Darby: Five ways 2C global warming is worse than 1.5C, Climate Home 21.04.2016.

Leonore Taylor: Australia’s solemn climate promise much more than a signing ceremony, The Guardian 21.04.2016.

Not Everyone Is Celebrating the Signing of the Paris Climate Agreement, (The Climate Mobilization) Ecowatch 21.04.2016.

Will Yeates: Which Countries Won’t Be Signing The Paris Climate Deal On Its Opening Day? Desmog Blog 21.04.2016.

Bobby Magill: 2016 Election Critical to Success of Paris Climate Pact, Climate Central 20.04.2016.

Ed King: Australia hopes to ratify Paris Agreement in 2016 – minister, Climate Home 20.04.2016.

Diego Arguedas Ortiz: Latin America to Redouble Its Climate Efforts in New York, IPS 20.04.2016.

Interview: Greg Hunt, Environment Minister, Lateline, ABC Australia 20.04.2016.

Anukriti Hittle and Alexander Hittle : ‘Five years, that’s all we’ve got’: a prognosis of the Paris Agreement, Mongabay 19.04.2016.

Ed King: ‘Critical mass’ to support UN climate change deal, Climate Home 19.04.2016.

Thalif Deen: UN Chief Seeks Fast-Paced Ratifications for Climate Change Treaty, IPS 19.04.2016.

Suzanne Goldenberg: Justin Trudeau to lobby for quick approval of Paris climate deal, The Guardian 19.04.2016.

Sophie Yeo: Explainer: The adoption, signing and ratification of the UN climate deal, Carbon Brief 19.04.2016.

Kelly Levin and C. Forbes Tompkins: 6 Climate Milestones Since COP21 in Paris, WRI 18.04.2016.

Miguel Arias Canete & Sharon Dijksma : Why implementing the Paris Agreement starts at home, Climate Home 18.04.2016.

Michael Slezak & Nick Evershed: Modelling shows move to 100% renewable energy would save Australia money, The Guardian 18.04.2016.

Jeremy Deaton: 250 Faith Leaders Demand Nations Ratify Paris Climate Deal, Climate Progress 18.04.2016.

Suzanne Goldenberg: US and China lead push to bring Paris climate deal into force early, The Guardian 18.04.2016.

Daniel Oberhaus: We Can Phase Out Fossil Fuels Within a Decade, Study Says, Motherboard 17.04.2016.

Ranping Song & Cynthia Elliott: From Commitment to Action: Signs of Progress Since the Paris Climate Talks, WRI 15.04.2016.

Alex Pashley: Panama to deliver climate plan at Paris signing ceremony, Climate Home 14.04.2016.

Marlowe Hood: After Paris climate deal, now the hard part, AFP 14.04.2016.

John Vidal: World’s scientists to join forces on major 1.5C climate change report, The Guardian 14.04.2016.

Jason Thomson: Paris climate deal on target, two years ahead of schedule, Christian Science Monitor 14.04.2016.

Elizabeth Northrop: When Could the Paris Agreement Take Effect? Interactive Map Sheds Light, WRI 13.04.2016.

Ed King: Paris climate change pact to come into effect ‘by 2018’, Climate Home 12.04.2016.

Alex Pashley: North Korea set to sign Paris climate deal, Climate Home 13.04.2016.

Michael Thomas: New UN report finds almost no industry profitable if environmental costs were included, Exposing the Truth 08.04.2016.

Eliza Northrop: Papua New Guinea Is First Country to Finalize National Climate Plan Under Paris Agreement, WRI 30.03.2016.

Megan Darby: Marshall Islands to ratify Paris climate agreement, Climate Home 21.03.2016.

 

Share