Japan igen på A-kraft IV – september 2012

1. september 2012

Fukushima-katastrofen 11. marts 2011 vendte op og ned på det japanske samfund. Ikke bare lagde den store områder øde og drev mange mennesker fra deres hjem på uvis tid. Nok så meget gjorde den basale ting i dagligdagen usikre – var der stråling i maden, teen, luften, på børnenes legeplads?

Indlullet i en næsten opiat ‘safety myth’ blev Japan i den grad taget på sengen – Fukushima-katastrofen var katastrofen, som ikke kunne ske, og som man derfor både praktisk og mentalt var fuldstændig uforberedt overfor. I tiden efter blev samtlige Japans 54 reaktorer en efter en standset for løbende årlige eftersyn, og 5. maj i år stod Japan, som inden Fukushima-katastrofen havde planer om at udbygge sin A-kraft fra 30% til 50% af energiforsyningen, uden A-kraft for første gang i næsten et halvt århundrede. Kort efter blev to reaktorer dog nødstartet for at sikre elforsyningen i den værste sommervarme. Men de øvrige afventer etableringen af helt nye sikkerheds- og beredskabsforanstaltninger. Og stod det til store dele af befolkningen, blev reaktorerne aldrig startet igen.

Fukushima-katastrofen har fået konsekvenser ud i alle afkroge af det japanske samfund, og det er fundamentalt interessant, hvordan et samfund reagerer overfor en sådan udfordring. Er det begyndelsen til noget radikalt nyt, formår man at tage ved lære, at se den del af katastrofen, som kunne have været undgået, hvis man havde taget risikoen alvorligt? Eller skal man blot hurtigst muligt tilbage til business as usual?

Fukushima-katastrofen har rejst et folkeligt krav om forandring. Man vil bort fra A-kraften og ønsker et Japan i pagt med naturen, på vedvarende energi. Omvendt er der i bureaukratiet og erhvervslivet meget stærke kræfter, som søger at trække Japan tilbage på sin hidtidige kurs. Men med skyggerne fra atombomberne over Hiroshima og Nagasaki stærkt prentet i den nationale psyke er det givet, at ikke alt bare bliver som før (se blog-indlægget Mellem Hiroshima og Fukushima).

Siden begyndelsen af juni har jeg lavet næsten daglige optegnelser omkring re-definitionen af A-kraften og Japans energipolitik. Sådanne optegnelser vil uundgåeligt føre til gentagelser, og der vil blive åbnet temaer, som måske viste sig som blindspor. Men foreløbig er planen at følge udviklingen fra den måned, hvor Japan var uden A-kraft over genstarten af de to reaktorer ved Oi-værket frem til etableringen af en ny energiplan og en ny energipolitik.

Disse optegnelser er holdt månedsvis – se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014.

I løbet af september bliver situationen omkring vedtagelsen af energiplanen endnu mere forplumret, og nu ikke bare af den indenrigspolitiske situation, som jeg har lavet en del optegenser om i disse optegnelser, hvor Noda gradvist får sig malet op i et hjørne, men nok så meget i eskalerende skærmydsler med Japans naboer Taiwan, Kina og Sydkorea over nogle små øer, som givr luft til (ultra)nationalistiske følelser i alle de involverede lande. Fra at det lignede at det politiske system ville tage konsekvensen af energiplan-høringernes meget klare markeringer fra den japanske befolkning af, at man ønskede A-kraften afviklet, endte det (foreløbig) med en meget valen udfasningsplan for A-kraften, som synes så tyndt konstrueret og så fuld af selvmodsigelser, at det endnu er for tidligt at sige med sikkerhed, om Japan som konsekvens af Fukushima-katastrofen fik taget solidt hul på omlægningen til vedvarende energi.

Jeg har sat paper.li-siden Fukushima Blues op, så den opdateres hver morgen kl. 8 dansk tid med nyhedsartikler, videoer mv. om om Fukushima-katastrofen og dens udfoldelse i det japanske samfund. Der dukker indimellem regulære skæverter op, men omvendt kommer Fukushima Blues langt omkring i informationsstrømmen omkring Fukushima Daiichi.

Se samtlige blog-indlæg tagged Fukushima-katastrofen.

Se Fukushima links år 1, Fukushima links år 2, Fukushima links år 3 – første halvår samt Fukushima links år 3 – andet halvår.

 

Optegnelser september 2012

2. september – Kashiwazaki Turkish Culture Village og A-kraftens psykologi
3. september – DPJ fremlægger energiplan uden A-kraft
6. september – Hvor svært kan det være?
7. september – 30 km sikkerhedsafstand
7. september – TEPCO blander sig i energidebatten

7. september – Påbudte energibesparelser ophævet
8. september – Genstarten af Oi-reaktorerne var unødvendig III
8. september – Lederskifte i både LPD og DPJ?
9. september – Nippon Ishin no Kai stiftet
10. september – Energiplan udskudt

14. september – Japan vedtager plan for fuld udfasning af A-kraft – blog-indlæg
19. september – NRA etableret
21. september – Afstemning om Hamaoka-værket på vej
21. september – Noda genvalgt som leder af DPJ
26. september – Abe i spidsen for LDP

26. september – Edano opforder til at droppe alle nye A-kraft-projekter
28. september – Edano foreslår at nationalisere A-kraftværkerne

Fukushima links for september 2012.

 

 

2. september – Kashiwazaki Turkish Culture Village og A-kraftens psykologi

Pachiguy har på det seneste på sin blog Spike Japan bragt en fortælling i tre dele: Kashiwazaki Turkish Culture Village and the psychology of nuclear power.

Det er en forunderlig rejse i det bevidstheds- og mulighedsfelt, som opstår og fordærves i mødet mellem afsides provins og Kashiwazaki-Kariwa-værket, som med en kapacitet på 8,2 GW er verdens største atomkraftværk – altså når det kører. For en stor del af dets levetid har det stået stille på grund af store jordskælv, systematisk snyd med sikkerhedsrapporteringen og nu senest frygten for genstart i skyggen af Fukushima-katastrofen.

Pahchiguy er blandt utroligt meget andet omkring Gullivers fodrejse, minareter, Atatürk, nationalstolthed og Daniel Kahneman, i en lang associativ rejse hvor en stor sum af tangenter og sidebemærkninger forunderligt ender i havn. I første del har han endnu ikke været på stedet, i anden del er vi ude at se resterne af krakkede temaparker, mens tredje del i høj grad udfolder betragtninger omkring “triptychon” – tripoler, treenigheder, og andre trestørrelser som Three Mile Island, Chernobyl og Fukushima samt Hiroshima, Nagasaki og Fukushima. Hvordan sådanne koblinger helt irrationelt overtager vores forståelse af noget måske næsten uforståeligt.

Under vejs bliver der stillet mange skarpe spørgsmål, for eksempel hvordan vi dog kan have tillid til “stress tests”, når vi ved at metoden ville have fejlet ved den definerende begivenhed.

It is particularly shocking that people do what are called “stress tests” by taking the worst possible past deviation as an anchor event to project the worst possible future deviation, not thinking that they would have failed to account for that past deviation had they used the same method on the day before the occurrence of that past anchor event.

Lidt mere skåret ud i pap – hvis man for eksempel bygger en mur for at beskytte mod tsunamier og vælger at gøre den 15 m høj, “fordi så høj var den hidtil højest kendte tsunami, som oversvømmede Fukushima Daiichi”, så har man faktisk valgt en strategi, som ikke ville have beskyttet Fukushima Daiichi mod oversvømmelse, fordi den da højest kendte definerende begivenhed havde været mindre.¹

Det er tre ganske lange tekster, men det alvorlige emne til trods forrygende munter læsning.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Kashiwazaki Turkish Culture Village and the psychology of nuclear power (part one), Spike Japan 13.08.2012.

Kashiwazaki Turkish Culture Village and the psychology of nuclear power (part two), Spike Japan 19.08.2012.¹

Kashiwazaki Turkish Culture Village and the psychology of nuclear power (part three), Spike Japan 02.09.2012.

 

 

3. september – DPJ fremlægger energiplan uden A-kraft

Stadig meget få detaljer, men en kraftig satsning på forskellige former for vedvarende energi:

“Hosono said his ministry plans to increase the combined annual capacity of electricity generation using offshore wind, geothermal, biomass and tidal power sources to as much as 19.41 million kw by 2030, compared with 2.96 million kw in fiscal 2010. Specific targets were set at 8.03 million kw for offshore wind power, 3.88 million kw for geothermal power, 6 million kw for biomass power, and 1.5 million kw for tidal power. In fiscal 2010, offshore wind power generation totaled 30,000 kw, geothermal power 530,000 kw, biomass power 2.4 million kw and tidal power zero.”¹

Der er kun gradvist kommet flere oplysninger om den forestående energiplan. Men det forlyder nu, at man vil foreslå scenario 2 for 2030 – dvs. 15% A-kraft – og så først fuld udfasning i løbet af 40 år. Det ligger meget langt fra høringssvaret, og det ligger meget langt fra hvad mange politikere langt ind i DPJs egne rækker ønsker sig. Så også her har Noda formået at slange sig igennem. Men det indebærer, at alle reaktorer, som findes sikre, får lov at køre i op til 40 år.

Hvor mange, som er sikre, kan således blive det næste stridsmål. den tværpolitiske gruppe af i alt 90 parlamentarikere, som tidligere foreslog, at 24 af de 50 reaktorer blev kendt usikre og aldrig blev genstartet, har netop offentliggjort deres reviderede liste, hvor de har føjet yderligere fire reaktorer til listen og derfor vil foreslå, at kun 22 nogensinde genstartes.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Renewable energy plan sees no nukes, (Kyodo, Jiji) Japan Times 31.08.2012.¹

Group proposes end of Japan’s dependence on nuclear energy by 2025, Kyodo 04.09.2012.

Zero option for nuclear power may be added to revamped energy plan, (Jiji) Japan Times 03.09.2012.

¥50 trillion for renewables needed to end nuke power, (Kyodo) Japan Times 04.09.2012.

Minister: Japan to set energy policy but ‘no stance’ on nuclear, Reuters 04.09.2012.

DPJ proposes early 2050s as target for eliminating nuclear power, Asahi Shimbun 04.09.2012.

Government rewrites rulebook for nuclear disasters, Asahi Shimbun 07.09.2012.

DPJ concedes to public push for zero nukes, but specifics still vague, Mainichi 07.09.2012.

Local gov’ts hosting nuclear facilities angered, bewildered by zero atomic energy pledge, Mainichi 07.09.2012.

Eric Johnston: Eliminating all nuke power cheapest option: Softbank’s Son, Japan Times 07.09.2012.

The No-Nukes Minister, Wall Street Journal 06.09.2012.

Nuclear power must go, and we need a plan to make it happen, (leder) Mainichi 07.09.2012.

Lawmakers call for decommissioning 28 of 50 reactors in Japan, Kyodo 06.09.2012.

 

 

6. september – Hvor svært kan det være?

I går forlød det, at Noda var indstillet på at udnævne den kommende A-kraft-sikkerhedsinstans, som skal afløse NISA, uden at få det godkendt i parlamentet. Efter al sandsynlighed sker det, fordi der er almindelig utilfredshed med, at Shunichi Tanaka bliver udpeget som leder. Tanaka er efter manges mening alt for tæt knyttet til den A-kraft, som han skal vogte, og det er uheldigt at have en person som Tanaka, som har været med til at drive den japanske energipolitik mod større andel af A-kraft.

En afstemning om udnævnelsen ville have tydeliggjort splittelsen langt i Nodas parti DPJ, og kunne meget vel have ført til en afvisning af bemandingen.

Selvom Noda således endnu en gang får sin vilje, er det en ikke nogen sejr. For hele den måde, udnævnelsen er sket på, vil gøre, at den nye sikkerhedsinstans har meget små chancer for at vinde befolkningens tillid. Og kampen for at slippe helt for A-kraften hurtigst muligt frem for den gradvise udfasning, som nu synes at blive resultatet, vil kun intensivere.

Der vil ikke være nogen tillid til, at der ikke om få år alligevel skal bygges bare lige et enkelt A-kraft mere, at den og den reaktor ikke lige får sin løbetid udvidet til mere end 40 år, eller at genoparbejdningsprogrammet, som nu står til at blive afviklet, alligevel fortsætter i det skjulte for at genopstå, når mindet om Fukushima er kommet lidt mere på afstand.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Kazuaki Nagata: Investigators fault nuclear culture, Japan Times 06.09.2012.

Noda to name head of new nuclear safety body without Diet approval, Kyodo 05.09.2012.

Japan’s new nuclear regulatory authority set to kick off Sept. 19, Kyodo 11.09.2012.

Kazuaki Nagata: NISA successor to debut Sept. 19, Japan Times 12.09.2012.

All eyes are on the new nuclear regulatory commission, (leder) Asahi Shimbun 12.09.2012.

Ex-Tokyo police chief tapped for nuclear regulatory body secretariat, Kyodo 12.09.2012.

Incoming top nuclear regulator has political independence concerns, Kyodo 13.09.2012.

NISA skipped check of active fault under nuke plant due to ‘lack of data’, Mainichi 14.09.2012.

 

 

7. september – 30 km sikkerhedsafstand

I løbet af de første døgn efter Fukushima-katastrofen 11. marts sidste år stod det klart, at ingen for alvor havde forestillet sig, at det en dag kunne blive alvor – eller hvad der i givet fald skulle ske. Blandt andet derfor endte man med at evakuere nogle mennesker adskillige gange i takt med, at katastrofens omfang stod klart og sikkerhedsafstanden øgedes.

Nu er der kommet et helt nyt regelsæt, som indebærer, at der for alle kraftværker ligger evakueringsplaner for alle inden for en 30 km radius, hvor man indtil nu kun har haft planer forberedt for evakuering inden for en 8-10 km afstand til atomreaktorerne. I et tæt befolket land som Japan kan det indebære ganske mange mennesker. For eksempel ved Tokai nr. 2-værket, som ligger i Ibaraki Amt (nr. 6 på kortet, umiddelbart nord for Tokyo), vil det kræve, at 14 kommuner laver evakueringsplaner for i alt 940.000 mennesker.¹

Og selv hvis alle Ibarakis 7.000 busser blev mobiliseret, vil de kun kunne flytte 240.000 mennesker. Yderligere ligger amtshovedstaden Mito kun 20 km fra værket, så der vil skulle laves evakueringsplaner, hvor kommandocentralen meget hurtigt kan flyttes uden for de røde cirkler.

Tilsvarende er der en ganske kompliceret evakueringssituation omkring Oi-værket, hvor fire værker ligger langs kysten med kort afstand (nr. 10-13 på kortet). Her skal evakueringen koordineres mellem tre amter.

For Shimane-værket (nr. 14) vil der i alt være tale om at skulle evakuere 396.000 mennesker. Men man regner maksimalt med i den del af Shimane, som ligger uden for 30 km-zonen, at kunne huse 160.000 mennesker. Så man skal ud at arrangere evakueringsmuligheder med naboamterne for mere end 200.000 mennesker.¹

I den nye evakueringsplan er der også klare direktiver for, hvordan man løbende skal korrelere indsatsen med de data for katastrofens udfoldelse, som rent faktisk findes, de såkaldte SPEEDI-data: System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information.

Disse data blev ikke umiddelbart frigivet i marts 2011, så i dagene efter Fukushima-katastrofens udbrud kunne man se eksempler på, at man faktisk evakuerede mennesker fra et sted, som godt nok lå inden for en 20 km afstand til uden for 30 km afstand, men til et område, hvor den radioaktive stråling rent faktisk var større, en hvis man ikke havde ladet sig evakuere.

Strålingen breder sig ikke bare jævnt ud over landskabet. Og Japan var “heldig”, at vinden ved flere af eksplosionerne bar væk fra kysten, så størstedelen af den radioaktive forurening har bevæget sig ud over havet. Men vinden var nordvestlig efter en af eksplosionerne, og som man kan se af kortet til højre, ligger der et radioaktivt forureningsbånd fra Fukushima Daiichi-værket mod nordvest, som trækker sig ud over den 20 km zone, man evakuerede fra.

“Heldigvis” er der først og fremmest tale om relativt kortlivede radioaktive isotoper, så i heldigste fald vil man kunne vende tilbage til det meste af det nu evakuerede område i løbet af få år. Men i et område cirka som det gule plus det røde må man regne med, at der går mindst 10 år, før man kan tænke på at dekontaminere.

Man får forhåbentlig aldrig rutine i evakueringer efter A-kraft-ulykker. Men der var rigtig meget, som kun gik næsten godt efter Fukushima-katastrofen, dels fordi man var så mentalt uforberedte på at det overhovedet kunne ske, dels fordi TEPCO var så modvillig overfor at informere fuldt ud om katastrofens omfang – som rent faktisk også eskalerede i stadier efterhånden som man fik fejlhåndteret startsituationen.

Det gik uger, nærmest måneder, før man er kendte, at der var tale om kernenedsmeltninger. Så samtidig med at befolkningen ikke fik ordentlig besked, måtte de centrale politikere forholde sig til worst case-scenarier, hvor man måtte evakuere Tokyo-området.

I det eksplosionsramte reaktor fire er der i alt mere end 1.500 brugte brændselslegemer i et stort kølebassin højt over jorden, hvor taget ovenover er eksploderet væk og den nødvendige køling stadig kører på helt interimistisk udstyr. Hvis dette vandbassin i forbindelse med et større jordskælv lækker, så brændselselementerne bliver tørlagte, er der stor risiko for, at en kernereaktion kan genstarte.

Der er i disse brugte brændselselementer potentielt mere end dobbelt så megen stråling end ved samtlige A-bombe-prøveeksplosioner foretaget til dato, inklusive de to bomber over Hiroshima og Nagasaki ved 2. verdenskrigs afslutning.

Worst case scenariet har aldrig været lagt fuldt frem, men hvis de mange brugte brændselslegemer var gået i selvsving i forbindelse med et efterskælv – der kommer ofte meget voldsomme efterskælv i tiden efter et stort jordskælv – og vindretningen havde været sydlig, så kunne man have stået med opgaven at skulle evakuere store dele af Tokyo-området med både 10, 20 og 30 mio. mennesker, samtidig med at den radioaktive sky drev hen over landets politiske og finansielle hovedkvarter.

Det var det scenario, som gjorde, at den amerikanske ambassade anbefalede sine borgere at holde en evakueringsafstand på 80 km. Selv hvis det radioaktive materiale når længere end 80 km er der så en vis respit til at komme væk.

Den dag disse brændselselementer er bragt i sikker forvaring, bliver derfor en stor dag. Foreløbig er det kun lykkedes at hente to af de endnu ikke brugte brændselselementer op, men man regner med at have denne tikkende bombe demonteret i løbet af 2014.

Jeg har undladt at svælge i disse krise-scenarier og det kolossale oprydningsarbejde på selve de forulykkede værker, som foregår under utroligt vanskelige kår. Men hvis man klikker ind på Energy News, kan man se en side dedikeret til at følge den del – og det er ikke for sarte sjæle. Det er tværtimod lige til at melde sig på det hold, som mener, at det eneste rigtige er aldrig mere at genstarte reaktorerne og hurtigst muligt få ryddet op efter et fejlslagent kapitel i nyere japansk historie.

Det er alt andet end betryggende, at TEPCO efter den megen uro fremlægger undersøgelser og forsikringer om, at brændselsbassinet sagtens kan holde til jordskælv af en given størrelse, hvorefter det viser sig, at man kun har regnet på de lodrette kræfter. Det er jo præcist de vandrette kræfter, som i den situation vil kunne være særligt ødelæggende.²

Yderligere må TEPCO meddele, at man stadig ikke her halvandet år efter har en egentlig plan for, hvordan man vil forholde sig, hvis der udbryder brand i reaktor 4s brændselsbassin.² Hvilket er hovedrystende, når nu eksperter fra hele verden peger på denne situation som den mest kritiske. På den led må man håbe, at den nye sikkerhedsinstans til afløsning af NISA bliver i stand til på en helt anden proaktiv måde at sikre sikkerheden.

Tilbage til de nye evakueringsregler, så kan man se, hvordan de forskellige evaluerings-rapporters påpegning af de mange organisatoriske fejl, som tilsammen gjorde, at krisen kunne accelerere langt ud over, hvad der havde været nødvendigt, gradvist bliver omsat i nye, skærpede sikkerheds- og beredskabsrutiner. Der er nu klare retningslinjer for, hvem der mødes hvor, og A-kraftværkerne vil blive udviklet, så de fremover kan opereres fra sikker afstand.

Bortset fra den stadig kun næsten stabiliserede situation omkring de kernenedsmeltede reaktorer, er den japanske A-kraft således på vej til at blive markant sikrere end den har været på noget tidspunkt tidligere.

Noget af det, som man må forvente, at der tilsvarende i den kommende tid kommer nye regler for, er derfor dels håndteringen af de brugte brændselselementer, dels strukturel forstærkning af disse kølebassiner. Det er en konstruktion, som ikke virker specielt gennemtænkt på et jordskælvsplaget sted som Japan.

Man har arbejdet i to årtier på at etablere en genoparbejdningsteknologi, sådan at man kunne drive endnu mere energi ud af det samme brændsel. Men med udsigten til helt at udfase A-kraften vil man sandsynligvis ende med en deponeringsløsning, som kan igangsættes i løbet af få år, så man kan få disse unødvendige risici elimineret.

En leder i Asahi Shimbun 10. september skriver, at de nu foreliggende retningslinjer for etablering af beredskabsplaner stadig ar lang vej igen, og at selvom man prøver i lyset af Fukushima-scenariet at tage udgangspunkt i “multiple disasters”, hvor der i worst case-scenarier vil være flere ting, som går galt samtidigt, så er der grænser for, hvor langt man overhovedet kan komme. Hvad hjælper for eksempel 7.000 busser til evakuering af 940.000 mennesker, hvis vejene er ødelagt på grund af jordskælv?³

indlæg oprettet af Jens Hvass

Government rewrites rulebook for nuclear disasters, Asahi Shimbun 07.09.2012.¹

Tepco Makes “Critical” Admission: Fukushima Unit 4 quake testing “does not take horizontal shaking into equation” – Claims it can withstand a “6+” quake only apply to VERTICAL shaking, Energy News 05.09.2012.²

Eric Johnston: Global help urged to avert reactor 4 pool fire, Japan Times 08.09.2012.

Disaster preparedness still has a long way to go, (leder) Asahi Shimbun 10.09.2012.³

 

 

7. september – TEPCO blander sig i energidebatten

Selvom TEPCO i praksis er nationaliseret, så markerer TEPCOs leder Naomi Hirose sig i disse dage meget markant med udsagn som, at der ikke er penge til at udvikle vedvarende energi – hvor det så viser sig, at det er TEPCO, som ikke har penge til at udvikle vedvarende energi. For eksempel for få dage siden i en stor artikel i New York Times, og i går i et interview i Asahi Shimbun (via AP, så det kører verden rundt), hvor Hirose understreger, hvor fordelagtigt, det vil være for Japan at opretholde A-kraften, og hvor ubegavet og dyrt det vil være at lukke helt ned for den.

New York Times-artiklen slutter næsten patetisk med at citere Naomi Hirose: “The company’s mission is to make sure that a nuclear accident never happens again.”

Efter Fukushima-katastrofen og den systematiske misrøgt af sikkerheds- og beredskabssituationen, som efterfølgende er blevet afdækket, vil de fleste nok spontant indvende, at den eneste måde at sikre dette på er ved at sikre sig, at TEPCO aldrig mere får lov til at drive et A-kraftværk.

Hirose fik tidligere på sommeren en advarsel fra Edano for at lufte ønsker om at få Kashiwazaki-Kariwa-værket hurtigt genstartet (se optegnelser for 28. juni). Så mon ikke TEPCO efter dette får en mere kontant mundkurv på.

Det ligner upassende indblanding, hvis TEPCO i den nuværende situation, hvor man kun har undgået økonomisk bankerot fordi staten er gået ind med massive støttebeløb, fortsætter med at tænke og agere som privat virksomhed, hvis fremmeste formål det er at generere størst mulig overskud for sine aktionærer.

Men banen kridtes langsomt op for, at en af de forestående brændpunkter om genstart A-kraftens fremtid bliver omkring de syv reaktorer ved Kashiwazaki-Kariwa-værket. De ligger i Niigata Amt, og Niigatas guvernør Hirohiko Izumida har meldt ganske klart ud, at han i den nuværende situation overhovedet ikke til sinds at acceptere deres genstart. Så TEPCO kan meget vel risikere ikke at kunne genstarte sine reaktorer og at måtte belave sig på at etablere … vedvarende energi.

I en artikel i Asahi Shimbun 12. september fremgår det, at TEPCO er ved at etablere et eksternt ekspertpanel op for at skaffe forståelse for en gradvis igangsættelse af Kazhiwazaki-Kariwa-reaktorerne fra næste forår.

TEPCO leverer strøm til omkring 30 mio. mennesker i Tokyo-området, og indtil Fukushima-katastrofen rådede TEPCO over 17 reaktorer. Men de 6 reaktorer ved Fukushima Daiichi kommer aldrig i gang igen, og TEPCO er tilsvarende stillet i udsigt, at de 4 reaktorer ved det nærliggende Fukushima Daini heller ikke kan forventes genstartet. Derfor har TEPCO kun Kashiwazaki-Kariwa-værket at håbe på.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Hiroko Tabuchi: Tokyo Power Company President Urges Retaining Reactors, New York Times 05.09.2012.

TEPCO chief says no money to develop renewables, (AP) Asahi Shimbun 07.09.2012.

TEPCO to set up expert panel to reform nuclear operations, Kyodo 09.09.2012.

Kentaro Uechi: TEPCO sets up 3rd-party panel to improve nuclear safety, win trust, Asahi Shimbun 12.09.2012.

Neha Dimri: Tepco brings in outside experts to monitor nuclear reforms, (Reuters) Planet Ark 12.09.2012.

Tepco reforms seen as reactor restart bid, (Kyodo) Japan Times 13.09.2012.

Incumbent Izumida wins 3rd term as Niigata governor, (Kyodo) Mainichi 22.10.2012.

 

 

7. september – Påbudte energibesparelser ophævet

Hen over sommeren har en række områder i Japan været pålagt at spare på energien, mest i Kansai-området, hvor det var påbudt at bruge 10% under normalt i dagtimerne. Men nu hvor sommervarmen er ovre, er disse begrænsninger ophævet med virkning fra i dag.

Nedenfor har jeg hentet oversigter fra TEPCOs hjemmeside ind for de tre sommermåneder, som viser, at forbruget selv på de varmeste dage ikke har været over 90% af den maksimalt tilgængelige kapacitet.

Tilsvarende tal fra Kansai-området er ikke offentligt tilgængelige, men det synes nærliggende at konkludere, at genstarten af de to reaktorer ved Oi-værket ikke havde været nødvendig.

Fredag den 27. juli, som er markeret med mørkerød, var en af sommerens varmeste dage. Her nåede forbruget op på 50 MW, hvilket svarer til 90% af max. forsyningskapacitet på 55,8 MW.

Også i august ser man enkelte meget varme dage, hvor forbruget nåede op over 50 MW, og 30. august nåede man op på at bruge 93% af den tilgængelige kapacitet. Men på intet tidspunkt har man været i nærheden af de 100%, som ville medføre strømnedbrud.

September kan stadig være varm, men man er givet over den værste sommervarme for i år. Og Tokyo-området har hermed bevist, at man kan klare sig igennem sommeren uden A-kraft.

På TEPCOs hjemmeside kan man time for time følge det øjeblikkelige energiforbrug og sammenholde det med dagen inden og samme dag året inden.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Calendar of actual maximum demand in the past, Tepco.

Gov’t to lift power saving targets as Japan rides out summer demand, (Kyodo) Mainichi 07.09.2012.

 

 

8. september – Genstarten af Oi-reaktorerne var unødvendig III

I går bragte jeg TEPCOs offentligt tilgængelige data for Tokyo-området, som viste, at der på intet tidspunkt har været problemer med at have strøm nok. En artikel i dagens Asahi Shimbun konkluderer tilsvarende, at der selv hvis man ikke havde genstartet de to reaktorer ved Oi-værket ville have været strøm nok.

El-forbruget i Kansai kulminerede den 3. august, hvor forbruget var 26,8 GW – med de to genstartede reaktorer var der en margin på 11,8%. Forbruget var 88,2% af det maksimalt mulige i Kansai-området. Havde man trukket de to Oi-reaktorers 2,4 GW ud, ville marginen være skrumpet til 2,7% eller lige under den 3% margin, som man havde fastsat som nødvendig. Men de omkringliggende regioner, som forsyningsmæssigt er forbundne, havde på dagen en overskydende kapacitet på 9 GW, så artiklen konkluderer sammen med miljøøkonomi Kazuhiro Ueta fra Kyoto University, at Kansai efter al sandsynlighed kunne have klaret sig igennem sommeren uden at de to reaktorer blev genstartet.

Så der tegner sig et stadig klarere billede, at genstarten først og fremmest var vigtig for forsyningsselskabernes økonomi (se også optegnelser for 21. august og 25. august).

Når det har kunnet lade sig gøre, er det fordi japanerne i høj grad har fulgt opfordringerne om at spare på energien. I Kansai-området lå forbruget denne sommer 11,2% under “normalforbruget” for to år siden, så man har mere end overholdt opfordringen til at spare 10%. På Kyushu, hvor man også havde lagt op til at spare 10%, lå forbruget 9,5% under normalt, og på Shikoku, hvor der var opfordret til at spare 5% lå forbruget 8,3% lavere.

Men forsyningsselskaberne kører i disse måneder med store tab, og man regner med at måtte bede om markante prisstigninger, hvis ikke de standsede reaktorer snart kommer i gang igen. Det har TEPCO allerede gjort, og prisen for godkendelsen af prisforhøjelsen var, at TEPCO slankede lønningsudgifterne med 20%. Så det vil dels indebære en alvorlig slankekur, dels sandsynligvis føre til at industrien og de store aftagere kommer til at betale mere for deres strøm end de gør i dag, hvor en uforholdsmæssig stor del af forsyningsselskabernes indtægter kommer fra de små forbrugere.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Utilities clamor for reactor restarts despite meeting summer demand, Asahi Shimbun 08.09.2012.

Reining in global warming without nuclear power, Asahi Shimbun 24.09.2012.

 

 

8. september – Lederskifte i både LPD og DPJ ?

Sidst i september er både lederen af regeringspartiet DPJ og det største oppositionsparti LDP på valg. Begge partier står til at få et rigtigt dårligt valg, ikke mindst efter at Toru Hashimoto og hans reformparti har meldt sig på banen. Mange i de to partier har derfor tænkt muligheden af at få et nyt ansigt i spidsen, som kan være med til at gengive de to partier appel blandt vælgerne.

I DPJ har premierminister Noda for længst signaleret, at han agter at genopstille. Men den interne modstand mod ham er stor, og der har i den seneste uges tid været et meget stort pres på miljøminister Goshi Hosono, om han ville stille op som kandidat. Med sine 41 år ville han være en markant fornyelse. Men han har i dag fredag meddelt, at han ikke agter at stille op. Om det lykkes at samle kræfterne om en anden modkandidat til Noda inden valgdagen 21. september, er endnu uvist. Men flere har indikeret, at de agter at stille op.

Selvom Noda lige nu synes at kunne fortsætte som partileder, så står han svagt, både over for vælgerne og inden for sit parti, som han har tvunget gennem nogle meget vanskelige og helt bogstaveligt talt splittende manøvrer – og gennem sin meget egenrådige ledelse har reduceret til en skygge af sig selv. Et genvalg af Noda vil derfor være et sikkert blodbad ved et kommende valg.

I LPD arbejdes der tilsvarende intenst på at finde en afløser for den nuværende leder Sadakazu Tanigaki. Mange har været nævnt, deriblandt tidligere premierminister Shinzo Abe og tidligere forsvarsminister Shigeru Ishiba, men med hhv. 57 og 55 år på bagen giver de ikke det generationsskifte endsige den fornyelse, som mange føler nødvendigt for at vække interesse blandt Japans vælgere. Mens Tanigaki selv har meddelt, at han ønsker at fortsætte, meddelte den tidligere ministersekretær Nobutaka Machimura (67 år) i går, at han stiller op. Så LDP får under alle omstændigheder et egentligt valg. Machimura er fra samme fraktion som Abe, som også havde tilkendegivet interesse, så det virker noget ukoordineret. Politisk set hører Machimura blandt høgene, hans vigtigste forslag er at mindske den tvungne skolegang og styrke Japans ret til at forsvare sig militært.

Der har været spekuleret meget over, om Nobuteru Ishihara (55 år) stiller op til valget af LDPs leder. Han har selv antydet muligheden, er stærkt opfordret til det fra mange sider. Foreløbig har han sikret sig de 20 stillere, så han kan gøre det med kort varsel, men har udbedt sig yderligere betænkningstid. LDPs valgkamp indledes 14. september, og selve valget foregår 26. september, så han har endnu nogle få dage. Men Nobuteru risikerer at blive forbundet med Japans indgroede magtklike, da hans far Shintaru Ishihara som guvernør for Tokyo er en af Japans ganske magtfulde skikkelser.

En tegner ved Asahi Shimbun gav 8. september denne analyse af udfordringerne for lederne af de to nu største partier.

I søndags kunne Kyodo offentliggøre undersøgelser, som viste, at et valg nu ville give LDP 22,2% og DPJ 12,4%, mens Hashimoto endnu ikke formelt etablerede parti står til at få 17,6%. I en tilsvarende rundspørge i Fuji News stod Hashimoto til at få 23,8%, LDP 21,7% og DPJ 17,4%.¹ Situationen efter et valg vil således mildt sagt være kaotisk. For første gang i Japans historie vil man ikke have noget enkelt parti, som har flertal. I princippet er det ikke nogen umulig situation – det har været sådan i Danmark i et halvt århundrede nu – men det vil givet kræve en famlende fase, før man får den velfungerende politiske ledelse, som landet i den grad har brug for.

Én ting er sikkert. Dén energipolitiske afklaring, som Japan fortjente og behøver for at komme godt videre, fylder meget lidt i politikernes bevidsthed i disse dage.

Mandag den 10. står det klart, at Noda får tre modkandidater i valget til leder af regeringspartiet DPJ, tidligere indenrigsminister Kazuhiro Haraguchi og de tidligere landbrugsministre Michihiko Kano og Hirotaka Akamatsu.

Samtidig har Tanigaki efter et møde med Ishihara meddelt, at han ikke stiller op i valget til LDPs leder, samtidig med at det forlyder, at Ishihara i morgen erklærer sit kandidatur. Shigeru Ishiba har dog samtidig erklæret, at han stiller op til LDPs valg som det unge alternativ.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Noda, beset by internal strife, gears up for leadership race, (Kyodo) Japan Times 02.09.2012.

Tomoyuki Tachikawa: Relegation to minor party status staring DPJ in the face, Japan Times 02.09.2012.

Cabinet’s support slips to 26.3%, (Kyodo) Japan Times 03.09.2012.

Ishihara Jr. hints at run for LDP presidency, (Kyodo) Japan Times 03.09.202.

Lawmakers move to dump Noda, Tanigaki before Lower House election, Asahi Shimbun 04.09.2012.

Masami Ito: Tanigaki’s bid to retain LDP helm looks in doubt, Japan Times 04.09.2012.

LDP needs serious policy debate in leadership race, not popularity vote, (leder) Mainichi 04.09.2012.

Hashimoto Rising, Wall Street Journal 04.09.2012.¹

Hashimoto needs to explain his role, plan in national politics, (leder) Asahi Shimbun 04.09.2012.

Masami Ito: Hosono resists call to take on Noda for presidency of DPJ, Japan Times 05.08.2012.

Disposable leaders hurt Japan’s image and defraud its voters, Asahi Shimbun 05.09.2012.

Noda asks ex-PM Kan to support DPJ reelection bid, Kyodo 05.09.2012.

Political parties squelching public confidence by ignoring issues, (leder) Asahi Shimbun 05.09.2012.

Calls grow for nuclear minister Hosono to run for DPJ president, Asahi Shimbun 06.07.2012.

George Nishiyama: Young Buck Hosono Eyeing Japan PM Noda’s Job, Wall Street Journal 06.07.2012.

Masami Ito & Natsuko Fukue: Hosono urged to run to capture DPJ helm, Japan Times 07.09.2012.

Hosono boosts Noda’s re-election bid by deciding not to run, Asahi Shimbun 07.09.2012.

Masami Ito & Natsuko Fukue: Hosono bows out, giving Noda a boost, Japan Times 07.09.2012.

Grassroots support key in party votes, (Jiji) Japan Times 07.09.2012.

Make agreements on tax, social security reform the focus of party elections, (leder) Mainichi 07.09.2012.

Party elections must not undermine commitment to reform, (leder) Asahi Shimbun 08.09.2012.

Ishihara to challenge Tanigaki for LDP presidency, Mainichi 08.09.2012.

Tanigaki faces tough battle to keep top LDP post, Asahi Shimbun 08.09.2012.

Jun Hongo: Returning as DPJ chief will be the easy part, Japan Times 10.09.2012.

Tanigaki drops out of LDP leadership race; Ishiba enters, Asahi Shimbun 10.09.2012.

4 candidates vie for Japan ruling party’s chief post, (Kyodo) Mainichi 10.09.2012.

Noda’s challengers to hammer away on plummeting support for DPJ, Asahi Shimbun 10.09.2012.

DPJ urged to hold serious policy debate in party leadership race, (leder) Mainichi 11.09.2012.

Masami Ito & Natsuko Fukue: Tanigaki out, Ishihara likely in LDP race, Japan Times 11.09.2012.

Tanigaki forced by elder politicians to give up re-election bid in LDP leadership race, Mainichi 11.09.2012.

Noda’s election promise under fire in DPJ leadership race, Mainichi 11.09.2012.

DPJ election a chance for party to redefine its identity, (leder) Asahi Shimbun 11.09.2012.

Natsuko Fukue: Ishihara declares he will run for LDP president, Japan Times 12.09.2012.

Abe’s hope of staging comeback as LDP head may face rocky road, (Kyodo) Mainichi 12.09.2012.

DPJ leadership on the block, (leder) Japan Times 13.09.2012.

Ex-economy minister Hayashi declares candidacy for LDP race, (Kyodo) Mainichi 13.09.2012.

LDP candidates showing no real leadership qualities, (leder) Asahi Shimbun 14.09.2012.

Jun Hongo: LDP race is on, with five blue bloods running, Japan Times 15.09.2012.

Natsuko Fukue: Same old LDP, even as it seeks a new face, Japan Times 15.09.2012.

Ishiba leading as LDP’s most preferred candidate, survey says, (Kyodo) Japan Times 17.09.2012.

Majority of public want to see Ishiba elected as LDP president: Mainichi poll, Mainichi 17.08.2012.

11 LDP chapters back Ishiba, (Jiji) Japan Times 21.09.2012.

LDP leadership fight, (leder) Japan Times 21.09.2012.

Malcolm Foster: Fears mount over LDP’s nationalistic turn, (AP) Japan Times 22.09.2012.

Natsuko Fukue: New Komeito’s re-elected chief urges snap poll, Japan Times 23.09.2012.

Ishiba leading LDP race but runoff is expected, (Jiji) Japan Times 25.09.2012.

 

 

9. september – Nippon Ishin no Kai stiftet

I dag søndag … bliver Hashimotos nye parti, Nippon Ishin no Kai – Japans reformparti – officielt stiftet. Allerede inden tyder opinionsundersøgelser på, at Nippon Ishin no Kai bliver Japans næststørste parti.

Hvis man skal prøve at placere fænomenet, så er der visse fællestræk med den amerikanske Tea Party-bevægelses højrepopulisme. Og hvis Nippon Ishin no Kai ved et forestående valg bliver så store, at de er umulige at komme udenom, så vil det være langt mere sandsynligt med en regering med LDP end med DPJ. Så lidt paradoksalt vil en stærk reformbevægelse skubbe tyngden tilbage i det LDP-vælde, som indtil 2009 har styret Japan igennem et halvt århundrede – hvilket på mange måder gik godt i opgangstider. Men LDP har været handlingslammet overfor situationen efter at 80ernes bobleøkonomi brast, og Japan har ikke rigtigt formået at finde medicinen overfor efterhånden mere end to årtiers økonomisk krise, som i høj grad også er en strukturel krise.

Tirsdag meddelte syv parlamentsmedlemmer fra tre forskellige partier (heraf tre fra DPJ), at de fremover repræsenterer Nippon Ishin no Kai. Partiet kan herefter opstille som et fuldt nationalt parti.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Eric Johnston: Hashimoto sets new national party, names it Nippon Ishin no Kai, Japan Times 09.09.2012.

7 Diet members join Hashimoto’s new national party, Asahi Shimbun 10.09.2012.

Hashimoto holds forum to discuss on campaign promises, (Kyodo) Japan Times 10.09.2012.

Can Osaka’s Hashimoto make it in Tokyo? Asahi Shimbun 11.09.2012.

Masami Ito: Seven in Diet quit parties to join Hashimoto’s camp, Japan Times 12.09.2012.

Osaka mayor seeks national power with new party, (Reuters) Asahi Shimbun 12.09.2012.

New political party shows its colors with logo carrying disputed islands, Asahi Shimbun 13.09.2012.

Eric Johnston: Hashimoto launches party amid workload, universal appeal doubts, Japan Times 13.09.2012.

Eric Johnston: Hashimoto’s party looking only for candidates on the same policy page, Japan Times 14.09.2012.

Eric Johnston: Two more lawmakers look to join Hashimoto, Japan Times 21.09.2012.

Hashimoto says Japan, S. Korea should jointly manage Takeshima, Kyodo 23.09.2012.

Hashimoto’s new party to launch Tokyo office as political base, (Kyodo) Mainichi 23.09.2012.

Political parties have lost their basic functions, (leder) Asahi Shimbun 24.09.2012.

Shuichi John Watanabe: Fears over Hashimoto, beefs with Berlitz story, Japan Times 25.09.2012.

Eric Johnston: Hashimoto now wary of Abe alliance, Japan Times 28.09.2012.

Hashimoto’s political party gives strong powers to leader, (Kyodo) Japan Times 28.09.2012.

Hashimoto now formally heads a national political force, Asahi Shimbun 29.09.2012.

Eric Johnston: Nippon Ishin no Kai: Local but with national outlook, Japan Times 03.10.2012.

Natsuko Fukue: Matsuno to lead Ishin no Kai Diet members, Japan Times 04.10.2012.

Eric Johnston: Honeymoon over for Hashimoto’s new party, Japan Times 04.10.2012.

Yuka Hayashi: The Bursting of the Hashimoto Bubble? Wall Street Journal 04.10.2012.

Eric Johnston: Ishin no Kai sets out division of powers, Japan Times 07.10.2012.

Eric Johnston: Hashimoto would take in Tokyo constitutional malcontents, Japan Times 11.10.2012.

Hashimoto, Ishihara meet with election likely topic of discussion, (Kyodo) Mainichi 14.10.2012.

Eric Johnston: Seeking momentum, Hashimoto meets party chiefs, Ishihara, Japan Times 16.10.2012.

Eric Johnston: Hashimoto tour eyes broader base, Japan Times 20.10.2012.

Hashimoto political party’s nuclear policy deeply contradictory, Mainichi 25.10.2012.

Major obstacles to new Ishihara-Hashimoto political axis remain, (leder) Mainichi 26.10.2012.

Eric Johnston: Hashimoto’s overtures to Ishihara, other hawks continue, Japan Times 29.10.2012.

Eric Johnston: The world according to Toru Hashimoto, Japan Times 30.10.2012.

Nuclear arms abolition is impossible: Osaka Mayor Hashimoto, Mainichi 11.11.2012.

Hashimoto’s new party struggling to find allies, Asahi Shimbun 12.11.2012.

Hiroshima mayor complains about Hashimoto’s remark on nuclear arms, Mainichi 14.11.2012.

 

 

10. september – Energiplan udskudt

Det var blevet stillet i udsigt, at den kommende energiplan kunne fremlægges i dag. Men der synes stadig i regeringspartiet DPJ at være store interne uenigheder om planen, og de endog meget modstridende forventninger til planen – som spænder fra den brede folkelige markering af ønsket om en hurtig fuld udfasning på blot 10-12 år til industriens sværvægtere, som ønsker mere A-kraft og oparbejdningsprogrammet fortsat – er i den seneste tid blevet skærpet.

Men på et møde i dag sagde Noda ifølge Kyodo, at han håbede, at planen kunne blive færdig sidst på ugen, og at den ville indebære principper for et Japan uden A-kraft, hvor ingen nye reaktorer kunne opføres, og ingen eksisterende reaktor kunne drives ud over 40 år.¹

Energiplanen blev fremlagt fredag – den er behandlet i et eget blog-indlæg: Japan vedtager plan for fuld udfasning af A-kraft. Og hermed vil jeg runde dette efterhånden meget lange indlæg af – prøve ikke at inddrage nyt, men kun tage allerede igangværende tråde afrundende op.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Linda Sieg: Japan risks angering both sides with energy mix plan, Reuters 07.09.2012.

Industry ministry opposes change to nuclear fuel recycling policy, (Kyodo) Mainichi 09.09.2012.

Gov’t to put off setting new energy policy amid lack of consensus, Kyodo 09.09.2012.

Linda Sieg: Japan energy deadlock deepens; government fails to announce policy mix, Reuters 10.09.2012.

Gov’t to compile new energy strategy later this week: Noda, Kyodo 10.09.2012.¹

Zero-nuclear policy ready for inclusion in new energy and environment strategy, Mainichi 12.09.2012.

Gov’t aiming to set Japan’s new energy policy Friday, Kyodo 14.09.2012.

 

 

14. september – Japan vedtager plan for fuld udfasning af A-kraft

Skrevet blog-indlægget Japan vedtager plan for fuld udfasning af A-kraft – som følger den sidste fase af sammenfatningen af den kommende energiplan, som i allersidste øjeblik blev om ikke underkendt af kabinettet, så fik en status som vejledende frem for bindende. Der er tale om meget sjusket arbejde, præget af interne stridigheder helt frem til fremlæggelsen, så de kommende dage og uger må visem hvad der egentlig er besluttet, men det står klart, at DPJ ikke har formået at lægge de klare linjer for Japans energimæssige fremtid, som der var lagt op til, og som landet fortjener.

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

 

19. september – NRA etableret

En ny organisation, Nuclear Regulation Authority, som skal varetage reguleringen af og kontrollen med sikkerheden omkring den japanske A-kraft, er endelig i dag blevet igangsat. Det har ikke været nogen drømmestart for NRA. Noda har udpeget NRAs leder Shunichi Tanaka uden parlamentarisk godkendelse efter en undtagelsesparagraf, fordi hans parlamentariske situation er så speget som den er.

Kritikken af Tanaka som leder af NRA har været massiv, og der er allerede igangsat en Awaaz underskriftindsamling for at markere hans uegnethed til posten. I manges øjne er han alt for tæt på den såkaldte “nuclear village” til at varetage hvervet, så han og NRA må påbegynde arbejdet med at udstikke de generelle regler for A-kraftsikkerheden med tillidsbarometret stående meget lavt.

Da Tanaka først blev nævnt som kandidat, gik han i rette med Nodas gennemtrumfning af genstarten af Oi-reaktorerne. Men nu siger han, at det er en politisk beslutning, som ikke står til at ændre. NRA vil som noget af det første lave egne inspektioner af, om der er aktive foldelinjer under Oi-værket – og hvis der er, så vil man stoppe værket.

Tanaka har ved sin tiltræden lovet, at en situation som den omkring Fukushima-værket aldrig igen vil opstå – hvilket er et dristigt løfte og i modstrid med hans egen grundforståelse, at ingen teknologi, heller ikke A-kraften, er 100% sikker. Men det gør det ikke lettere for ham og NRA, at han som noget af det første efter sin tiltræden melder ud, at han grundlæggende finder, at A-kraften har en vigtig rolle at spille i samfundet.¹ Han siger næsten direkte, at han ser det som et mål ikke bare at genskabe tilliden til og sikkerheden omkring A-kraften, men nok så meget at genskabe ønsket om fortsat at have A-kraft i det japanske samfund.

Og den fornyelse og frisættelse fra bureaukratiets og industriens særinteresser, som var hele ideen bag lukningen af NISA og etableringen af NRA, skal man nok ikke forvente sig for meget af. Så godt som alle NISAs hidtidige medarbejdere, er i dag startet på nyt job i NRA. Så jobsikkerhed ja, men der vil være meget lidt nyt under solen.

NRA har til hensigt at formulere nye sikkerhedskriterier for de japanske A-kraftværker inden for 10 måneder. Og 24. september siger Tanaka ifølge Kyodo, at NRA vil opgive de stress tests, som NISA ganske hurtigt igangsatte, og som de fleste værker allerede har gennemført første del af, men som har været ganske stærkt kritiserede som værende helt utilstrækkelige.

Hvordan dette rimer med forsyningsselskabernes ønske om at få værker i gang allerede næste forår, kan være svært at se. Der er tværtimod lagt op til endeløse skærmydsler. Men Tanaka kan dårligt gøre andet, hvis han skal have en chance for at lykkes med at genoprette tilliden til A-kraften. Og strengt taget har alle – også forsyningsselskaberne – brug for, at denne tillid reetableres. For selv hvis det lykkes at fastholde at udfase A-kraften inden 2030 eller udgangen af 2030erne, så har alle brug for at kunne sove roligt om natten i de mellemliggende år. Dette er ikke klaret med tomme forsikringer. Det vil kræve en mangerettet indsats at sikre, at de mange, som har ansvaret for, at sikkerheden bliver optimalt varetaget, rent faktisk gør det. Og det er ikke gjort med at genskabe den myte om A-kraften som billig ren og sikker, som førte til Fukushima-katastrofen. Det vil kræve, at man ser den dæmoniske kraft, som A-kraften er, i øjnene, som en reel risiko man er nødt til at håndtere yderst årvågent og begavet.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Two of Japan’s nuclear safety bodies fade into the sunset, (Kyodo) Japan Times 19.09.2012.

田中委員長にNO! (nej til Shunichi Tanaka) Awaaz.org 20.09.2012.

DPJ’s credibility at stake over lack of vision, (leder) Asahi Shimbun 20.09.2012.

No restart for nuke reactors until new standards drawn up: Regulation chief, Mainichi 20.09.2012.

Japan gets a new nuclear safety body, now needs to write rules, Asahi Shimbun 20.09.2012.

Kazuaki Nagata: New atomic regulator launches, vowing no more disasters, Japan Times 20.09.2012.

Kazuaki Nagata: Nuke watchdog a ‘cosmetic’ change, Japan Times 20.09.2012.

New nuclear regulatory body to check fault under Oi plant in Oct, Kyodo 21.09.2012.

Safety first, but retain nuclear power, says new watchdog chief, Asahi Shimbun 22.09.2012.¹

Atomic engineers feel less confident about nuke safety, Asahi Shimbun 22.09.2012.

Kazuaki Nagata: No more reactors likely to go online until next year: NRA, Japan Times 22.09.2012.

New nuclear watchdog to dump reactor stress tests, (Kyodo) Japan Times 25.09.2012.

New nuclear safety standards to include steps against terrorist acts, Kyodo 10.10.2012.

No Diet approval in offing for nuclear safety body appointments, Kyodo 02.11.2012.

 

 

21. september – Afstemning om Hamaoka-værket på vej

Shizuokas guvernør Heita Kawakatsu forelagde 19. september et lovforslag til en folkeafstemning om genstarten af Hamaoka-værket. Det blev genstand for megen opmærksomhed umiddelbart efter Fukushima-katastrofen, fordi risikoen for en tilsvarende katastrofe umiddelbart var mindst ligeså stor på dette sted. Jordskælvsmæssigt er værket placeret næsten værst tænkeligt, direkte over mødet mellem to tektoniske plader, og sandsynligheden for at et stort jordskælv indtræder inden 2030 er mere end 80%. Få måneder efter Fukushima-katastrofen beordrede daværende premierminister Naoto Kan da også værket lukket.

Tilsvarende ønsker om folkeafstemning har tidligere været afvist i både Osaka og Tokyo, så Shizuoka-amtet bliver det første, hvor man indvilliger i at høre folkets stemme. Det sker på baggrund af, at der har været indsamlet 165.127 underskrifter med opfordring til afstemningen – det svarer til omkring 5% af vælgerne i Shizuoka.

Stadig vil afstemningen kun være vejledende. Men som Asahi Shimbun i dag påpeger i en leder, at det endda vigtigt at gennemføre afstemningen.

På luftfotografiet ovenfor kan man lige ane begyndelsen til tsunami-beskyttelsen. På billedet herover får man en bedre fornemmelse af, hvor stor den 18 m høje mur er – det er ligeså højt som de højeste bagmure på brokvartererne. Og det er ikke nok at stille muren op. Den skal kunne holde til jordskælv, og den skal kunne modstå de kolossale vandrette kræfter i en tsunami, så funderingen og sikringen af, at den ikke vælter kræver enorme mængder af jern.

Så efter at værket blev beordret lukket i maj 2011 er man næsten febrilsk gået i gang med at bygge beskyttelsesmuren uden at lave de forudgående analyser – hvilket har vist sig meget dumt. For nylige undersøgelser viser, at Nankai-kysten i værste fald kan forvente tsunamier på op til 19 m.

Værkets ejer, forsyningsselskabet i Chubu (regionens navn), har overfor Højesteret i Tokyo forklaret, at den 18 m høje mur vil blive stående selv ved en 23 m tsunami, og at vandtætte døre vil sikre reaktorbygningerne, selv hvis vandet løber over muren. Men spørgsmålet er, om denne forklaring holder vand, og Shunichi Tanaka, den netop tiltrådte leder af den nye kontrolinstans NRA, understreger, at sikring med vandtætte døre ikke er tilstrækkeligt, men at reaktorområdet principielt skal kunne holdes tørt.

Så man står i en situation, hvor de nu igangsatte sikringer af værket, som har et budget i størrelsesordenen 5 mia. kr., meget vel kan vise sig at blive erklæret utilstrækkelige. Og Japan er ved at vågne til den kedelige post-Fukushima-indsigt, at en stor del af landets reaktorer jordskævs- og tsunami-mæssigt er fra noget til alvorligt fejlplacerede.

Frem for at haste improviserede beskyttelsesforanstaltninger igennem, skulle forsyningsselskabet have accepteret at vente på den politiske afklaring af, om Hamaoka-værket nogensinde bliver genstartet. Men det er som om forsyningsselskaberne ikke rigtig kan forestille sig, at alle deres elskede atomreaktorer ikke bare kommer i gang igen.

Afstemningen endte med at blive afvist af amtsrådet – i første omgang enstemmigt. Og selv i anden omgang, hvor afstemningstidspunktet frem for “inden for et halvt år” var ændret til når de fornyede sikkerhedsforanstaltninger var bragt i stand og man genovervejede genstart, stemte 70% imod. Asahi Shimbun redegør detaljeret for processen – og konsekvenserne – i en leder 15. oktober,¹ mens kultursociolog Eiji Oguma beskriver, hvordan særinteresser – i dette tilfælde i høj grad A-kraftværkernes arbejdergrupper – formår at blokere for afstemningens gennemførelse.²

indlæg oprettet af Jens Hvass

Shizuoka Gov. seeks referendum on whether to restart nuclear plant, Kyodo 19.09.2012.

Referendum on restart of Hamaoka plant the way to go, (leder) Asahi Shimbun 21.09.2012.

Construction delays push back restart of Hamaoka nuclear plant to 2014, Asahi Shimbun 31.07.2012.

Chubu Electric argues that 18-meter wall can beat 23-meter tsunami, Asahi Shimbun 22.09.2012.

Nuclear watchdog to have outline of new safety standards by next March, Asahi Shimbun 27.09.2012.

Shizuoka assembly set to vote down nuclear referendum bills, (Kyodo) Mainichi 11.10.2012.

More ways must be found to reflect public opinion in policy, (leder) Asahi Shimbun 15.10.2012.¹

Eiji Oguma: Japan’s nuclear lobby will die soon, Asahi Shimbun 19.11.2012.²

Hamaoka reactor inspection delay may push back planned restart, Mainichi 20.11.2012.

 

 

21. september – Noda genvalgt som leder af DPJ

I dag stod det klart, at Noda er genvalgt som leder af DPJ. Han fik i alt to tredjedele af samtlige afgivne stemmer, så der er ikke brug for en ny afstemningsrunde.

Men afstemningen tydeliggør DPJs spændinger. Da Noda tiltrådte for et år siden, havde DPJ tilslutning fra 60% af befolkningen – den er nu nede omkring 30%. Og Nodas noget egenrådige håndtering af momsforhøjelsen og reaktorgenstarten har gjort, at omkring 70 parlamentsmedlemmer har forladt partiet. Hans håndtering af energiplanen, som i sidste øjeblik blev helt udvandet, gør det sandsynligt, at endnu flere står af, så han er efterhånden ganske sårbar overfor stillelsen af mistillidsvotum.

Vi vil i den kommende tid se Noda gøre alt for at kunne udskyde valget, og vi vil sandsynligvis se ham overtræde alle regler for politisk sportsmanship for at undgå valget, hvilket blot vil stille ham endnu mindre attraktiv som Japans kommende leder – samtidig med at kravet om valg vil blive rejst med stadig større uafviselighed fra stadig flere sider. Og så bliver det måske endda hans egne, som giver ham nådesstødet ved at forlade den synkende skude i tide og åbne for, at et mistillidsvotum kan få flertal.

Fukue & Ito vurderer, at hvis han taber et hurtigt valg stort, vil han ikke bare skulle afgive ministerpræsidentposten, men også skulle træde tilbage som leder af DPJ.¹

indlæg oprettet af Jens Hvass

Masami Ito: DPJ re-elects Noda as chief despite rifts, Japan Times 21.09.2012.

Noda Cabinet faces reshuffle after U.N. meet, (Kyodo) Japan Times 17.09.2012.

Noda pledges new DPJ leadership lineup, with eye on election, Mainichi 21.09.2012.

Prime Minister Noda wins re-election in overwhelming fashion, Asahi Shimbun 21.09.2012.

Natsuko Fukue & Masami Ito: Noda now facing stronger fight from opposition camp, Japan Times 22.09.2012.¹

Noda should honor his promise for early election, (leder) Asahi Shimbun 22.09.2012.

Re-elected Noda must address issues without fear of dissolving Diet, (leder) Mainichi 22.09.2012.

At home and abroad, problems piling up for re-elected Noda, Asahi Shimbun 22.09.2012.

Noda taps Hosono as DPJ’s policy chief, (Kyodo) Japan Times 24.09.2012.

Noda seen delaying election by retaining No. 2 official in DPJ, Asahi Shimbun 24.09.2012.

Setting the DPJ on the right track, (leder) Japan Times 25.09.2012.

Ruling party reshuffle aims to heal divisions, Asahi Shimbun 25.09.2012.

DPJ’s reappointment of top official should not leave policy issues outstanding, (leder) Mainichi 25.09.2012.

Inward-looking DPJ, (leder) Japan Times 26.09.2012.

Masami Ito & Natsuko Fukue: Familiar faces reign as DPJ, LDP juggle executive lineups, Japan Times 29.09.2012.

DPJ leaders confer on Cabinet reshuffle, (Kyodo) Japan Times 30.09.2012.

 

 

26. september – Abe i spidsen for LDP

I dagene op til LDPs ledervalg har der tegnet sig et billede af, at Shigeru Ishiba ville vinde. Men på valgdagen viste det sig, at det var den tidligere premierminister Shinzo Abe som trak det længste strå. Ishiba fik godt nok markant flest stemmer i første runde, hvor mange af stemmerne er fra partiafdelinger landet over – 199 overfor Abes 141. Men da ingen af de fem kandidater opnåede mere end 50% i første runde, gik de to med flest stemmer videre til en anden runde, hvor kun parlamentsmedlemmer har stemmeret. Dette kunne således afgøres umiddelbart efter, og her var der med stemmerne 108 / 89 størst opbakning om Abe.

Abe har gode forbindelser til Toro Hashimoto, hvis nye reformparti Nippon Ishin no Kai (JRA) kan blive det forestående valgs himmelstormer. Så der har allerede været spekuleret i, om opbakningen til Abe er en opbakning til en regeringsalliance mellem LDP og JRA. Det vil trække regeringen markant til højre med JRA i en slags Dansk Folkepartisk rolle overfor en VK-regering, hvis man skulle vove en dansk parallel. Omvendt giver de seneste meningsmålinger mindre støtte til JRA, så spektret af muligheder er endog meget åbent.

Abe måtte træde tilbage som premierminister i 2007 i forbindelse med helbredsproblemer, men har nu fået chancen igen. Han er generelt set som en høg, forsvarspolitisk, økonomisk, værdipolitisk – og han er en af de få, som har turdet tænke tanken højt, at momsen, som Noda har fået rigtig megen skældud for at fordoble fra 5 til 10% nok burde fordobles endnu en gang, hvis Japan skal have dækning for sine eksploderende udgifter til social sikkerhed.

Ganske tankevækkende har A-kraft- og energispørgsmålet været stort set fraværende i LDPs ledelsesvalgkamp – det har i langt højere grad været nationalistiske markeringer i forhold til de territorialstridigheder, som på det seneste er blusset op i forhold til både Kina, Taiwan og Korea. Der har været en slags stiltiende konsensus om at fortie det spørgsmål. LDP har traditionelt været tilhænger af A-kraft, og det er under LDP, at den markante udbygning blev vedtaget. Og Abe har tidligere markeret, at det ikke var “praktisk” for Japan og for japansk industri at opgive A-kraften. Så det har været komfortabelt, at nabostridighederne for en stund har overskygget de indenlandske problemstillinger. Men selv de mest pro-nucleare kræfter i Japan synes efterhånden at have indset, at der i den nuværende situation, hvor et stort flertal af befolkningen ønsker A-kraften afviklet – og det hurtigere end der nu er lagt op til i energiplanen – skal fares med lempe. Så det er svært at forestille sig, at et valg vil betyde en øjeblikkelig tilbagerulning af den nu vedtagne (omend svækkede) energiplan, som sigter mod at A-kraften i Japan er udfaset i løbet af 2030erne (se blog-indlægget Japan vedtager plan for fuld udfasning af A-kraft).

indlæg oprettet af Jens Hvass

Abe elected as LDP chief, aiming to stage comeback as Japan’s PM, (Kyodo) Mainichi 26.09.2012.

Jun Hongo & Natsuko Fukue: Health concerns, rightwing policies dog party’s new chief, Japan Times 26.09.2012.

Former PM Abe returns to lead LDP, angers S. Koreans, Asahi Shimbun 26.09.2012.

Masami Ito: Hawkish Abe wins LDP presidency, Japan Times 26.09.2012.

Japan opposition gives ex-PM Abe second chance amid China feud, Asahi Shimbun 26.09.2012.

Ishiba to be LDP’s new secretary general, (Kyodo/Jiji) Japan Times 27.09.2012.

Abe eyes lifting ban on collective self-defense, Asahi Shimbun 27.09.2012.

Abe wins re-election as LDP chief with firm commitment to ‘settle old scores’, Mainichi 27.09.2012.

Abe’s troubling foreign policy, (leder) Asahi Shimbun 27.09.2012.

Yuka Hayashi: The Comeback Kid for the Comeback Party, Wall Street Journal 28.09.2012.

Masami Ito & Natsuko Fukue: Familiar faces reign as DPJ, LDP juggle executive lineups, Japan Times 29.09.2012.

LDP could boycott deliberations in Japan’s Parliament if Noda goes back on early election deal, (Kyodo) Japan Times 30.09.2012.

Natsuko Fukue: LDP, Komeito to team up for election, Japan Times 06.10.2012.

Abe lambasts Noda’s nuclear phaseout plan as “irresponsible”, (Kyodo) Mainichi 10.10.2012.

 

 

26. september – Edano opfordrer til at droppe alle nye A-kraft-projekter

Frem til Fukushima-katastrofens udbrud 11. marts 2011 havde Japan planer om en markant udbygning af A-kraften. En sådan udbygning tager tid, så mange steder i landet har der været planer om at bygge nye værker eller bygge nye reaktorer ved eksisterende værker.

Umiddelbart efter at energiplanen blev fremlagt, sagde økonomi-, handels- og industriminister Yukio Edano, at tre igangværende reaktorbyggerier, som allerede havde fået byggetilladelse, ville få lov til at blive opført.

Men i et interview i går med Mainichi opfordrede Edano forsyningsselskaberne til at opgive deres udbygningsplaner, så man får igangsat afviklingen af A-kraft og understregede, at der ikke ville blive givet flere byggetilladelser til A-kraftværker. Således står yderligere seks projekter overfor at måtte opgives, heriblandt projektet til et helt nyt A-kraftværk ved Kaminoseki i Yamaguchi Amt, som er omtalt højere oppe (se optegnelser for 25. juli og 29. juli).

indlæg oprettet af Jens Hvass

Gov’t to urge power companies to withdraw plans to build nuke reactors, Mainichi 26.09.2012.

Utilities hold on to nuclear reactor plans despite minister’s remark, Kyodo 06.10.2012.

 

 

28. september – Edano foreslår at nationalisere A-kraftværkerne

I en bog af Japans økonomi-, handels- og industriminister Yukio Edano, som er udkommet i dag, påpeger Edano nødvendigheden af – eller i hvert flad det eftertragtelsesværdige i – at den japanske atomkraft nationaliseres. Dette vil gøre det muligt at etablere et Japan fri for atomkraft og etablere en afviklingsplan, hvor reaktorerne lægges op i den udstrækning, de bliver overflødiggjort med vedvarende energikilder, og i den rækkefølge, hvor det er sikkerhedsmæssigt optimalt.

“‘Practically speaking, I see no alternative but to have nuclear plants run by the state,’ Edano says in the upcoming book titled ‘Tatakaretemo iwaneba naranai koto’ – What I must say even if I were to be criticized, adding that the nuclear business cannot be left up to private firms partly because of the huge compensation they may face when an accident occurs. If reactors are managed by the state, the government would “have the unilateral power to decide on the operation of reactors and the timing of decommissioning them,’ he says.”¹

Det ligner en sund beslutning for den japanske A-kraft, men spørgsmålet er, om han kan få flertal for en sådan beslutning.

Edano var en af de helt centrale skikkelser i håndteringen af Fukushima-katastrofen. Som regeringens talsmand var han konstant fremme at fortælle, hvordan krisen udfoldede sig, og han har sammen med daværende premierminister Naoto Kan måttet navigere i feltet mellem at berolige og at forberede på et worst case scenario, hvor kernenedsmeltningerne kom helt ud af kontrol og gjorde en evakuering af store dele af Tokyo-områdets 30 mio. mennesker nødvendig.

Han har indefra set urimeligheden i forsyningsselskabernes slappe håndtering af sikkerheden samtidig med at de har tjent tykt på A-kraften, som snævert set er billig at producere, når først man har værkerne, men kostbar at få i gang. Og når først katastrofen er der, går regningen øjeblikkeligt videre til staten.

Efter Fukushima vil mange kunne følge Edanos logik, men derfra og til at nationalisere A-kraften samtidig med, at der venter en eller anden form for liberalisering af hele energisektoren, kan være svært at forestille sig gennemført i Japan. Måske også derfor titlen: What I must say even if I were to be criticized.

Edano skriver i bogen, at han personligt håber at kunne eliminere A-kraften så hurtigt som muligt. Han er, siger han, kommet til den konklusion efter at have erfaret, hvordan det som lignede det ypperste af moderne teknologi så let blive offer for naturkatastrofer. A-kraften kan imidlertid ikke afvikles fra dag til dag – det er tværtimod en vanskelig sag at få afviklet den “gæld”, som A-kraften har akkumuleret.² Når A-kraften igen og igen bliver fremhævet som billig energikilde, så er det et slående billede på vores evne til at se ting ude af sammenhæng. For dels er omkostningerne til opførelsen af værkerne ved at være så store, at det gør det svært overhovedet at få flere opført, dels kender ingen endnu omkostningerne ved at håndtere afviklingen og lagringen af det radioaktive affald i århundreder frem. Og selv udgifterne ved selve afviklingen er sandsynligvis så store og ressourcekrævende, at Japan som det nu er lagt op til i den nye energiplan vil være nødt til at fordele dem over adskillige årtier.

Man må sige, at Edano har pli. Han er måske det menneske, som har været tættest på at skulle håndtere alle problemerne omkring Fukushima-katastrofen, og alligevel melder han først klart ud efter at der har været holdt høring, og efter at man har vedtaget den kommende energiplan.

Samtidig med, at han med sin bog plæderer for, at staten overtager A-kraftværkerne, understregede han ved en pressekonference ved offentliggørelsen, at det i den nuværende situation ikke var regeringen, som skulle afgøre, hvilke værker, som det var sikkerhedsmæssigt forsvarligt at genstarte. Den var tværtimod den nyetablerede enhed til foreståelse af A-kraftværkernes sikkerhed, NRA, som var givet en stor grad af frihed til at definere kriterierne. Samtidig blev det gjort klart, at den godkendelse af genstarten af de to reaktorer ved Oi-værket i juni-juli, som blev forestået af et regeringsudvalg, var en engangsforteelse.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Edano proposes state should run nuclear plants in upcoming book, Kyodo 27.09.2012.¹

Edano’s new book says government should run nuke plants, (Kyodo) Japan Times 29.09.2012.

Edano: Not up to government to decide reactor restarts, Asahi Shimbun 29.09.2012.

Mari Yamaguchi: Minister: Japan Must Quickly Phase out Nuke Energy, AP 29.09.2012.²

 

 

Se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014.

 

Share