Japan igen på A-kraft III – august 2012

1. august 2012

Fukushima-katastrofen 11. marts 2011 vendte op og ned på det japanske samfund. Ikke bare lagde den store områder øde og drev mange mennesker fra deres hjem på uvis tid. Nok så meget gjorde den basale ting i dagligdagen usikre – var der stråling i maden, teen, luften, på børnenes legeplads?

Indlullet i en næsten opiat ‘safety myth’ blev Japan i den grad taget på sengen – Fukushima-katastrofen var katastrofen, som ikke kunne ske, og som man derfor både praktisk og mentalt var fuldstændig uforberedt overfor. I tiden efter blev samtlige Japans 54 reaktorer en efter en standset for løbende årlige eftersyn, og 5. maj i år stod Japan, som inden Fukushima-katastrofen havde planer om at udbygge sin A-kraft fra 30% til 50% af energiforsyningen, uden A-kraft for første gang i næsten et halvt århundrede. Kort efter blev to reaktorer dog nødstartet for at sikre elforsyningen i den værste sommervarme. Men de øvrige afventer etableringen af helt nye sikkerheds- og beredskabsforanstaltninger. Og stod det til store dele af befolkningen, blev reaktorerne aldrig startet igen.

Fukushima-katastrofen har fået konsekvenser ud i alle afkroge af det japanske samfund, og det er fundamentalt interessant, hvordan et samfund reagerer overfor en sådan udfordring. Er det begyndelsen til noget radikalt nyt, formår man at tage ved lære, at se den del af katastrofen, som kunne have været undgået, hvis man havde taget risikoen alvorligt? Eller skal man blot hurtigst muligt tilbage til business as usual?

Fukushima-katastrofen har rejst et folkeligt krav om forandring. Man vil bort fra A-kraften og ønsker et Japan i pagt med naturen, på vedvarende energi. Omvendt er der i bureaukratiet og erhvervslivet meget stærke kræfter, som søger at trække Japan tilbage på sin hidtidige kurs. Men med skyggerne fra atombomberne over Hiroshima og Nagasaki stærkt prentet i den nationale psyke er det givet, at ikke alt bare bliver som før (se blog-indlægget Mellem Hiroshima og Fukushima).

Siden begyndelsen af juni har jeg lavet næsten daglige optegnelser omkring re-definitionen af A-kraften og Japans energipolitik. Sådanne optegnelser vil uundgåeligt føre til gentagelser, og der vil blive åbnet temaer, som måske viste sig som blindspor. Men foreløbig er planen at følge udviklingen fra den måned, hvor Japan var uden A-kraft over genstarten af de to reaktorer ved Oi-værket frem til etableringen af en ny energiplan og en ny energipolitik.

Disse optegnelser er holdt månedsvis – se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014.

I løbet af august bliver det klart, hvor overvældende ønsket om en hurtig udfasning af A-kraften er i det japanske samfund, men også, at der er stærke økonomisk-poltiske kræfter, som ønsker A-kraften fortsat. Diskussionen af Japans energiplan kommer efterhånden til at stå i skyggen af Nodas politiske overlevelseskamp, hvor resultatet af den stort anlagte høring fortoner sig i politiske uenigheder og spilfægterier, så vedtagelsen må udskydes.

Jeg har sat paper.li-siden Fukushima Blues op, så den opdateres hver morgen kl. 8 dansk tid med nyhedsartikler, videoer mv. om om Fukushima-katastrofen og dens udfoldelse i det japanske samfund. Der dukker indimellem regulære skæverter op, men omvendt kommer Fukushima Blues langt omkring i informationsstrømmen omkring Fukushima Daiichi.

Se samtlige blog-indlæg tagged Fukushima-katastrofen.

Se Fukushima links år 1, Fukushima links år 2, Fukushima links år 3 – første halvår samt Fukushima links år 3 – andet halvår.

 

Optegnelser august 2012

1. august – Retsligt efterspil for Fukushima-katastrofen
1. august – Japansk A-kraft fuldt afviklet på 10 år / inden 2025
1. august – Høring i Fukushima
2. august – NISAs afløser
3. august – Fresh Currents – Japan fra A-kraft til vedvarende energi – blog-indlæg

3. august – Japan spørger også det internationale samfund
4. august – Hosono går ind for 15%-scenariet
4. august – Noda på vej ind i overlevelseskamp
5. august – Mellem Hiroshima og Fukushima – blog-indlæg
6. august – TEPCO frigiver videoer fra Fukushima-katastrofens første døgn

6. august – Mindedag i Hiroshima
7. august – Første mistillidsvotum til Noda
8. august – Noda tvunget til at udskrive valg “inden længe”
8. august – Edano og Kan om A-kraft
9. august – Noda overlever første mistillidsvotum

9. august – 67-årsdagen for atombomben over Nagasaki
10. august – 10% moms vedtaget
11. august – Flere undersøgelser nødvendige
12. august: Strålingsramte sommerfugle – blog-indlæg
13. august – Underskriftindsamling mod Hamaoka-værket

13. august – 89.000 høringssvar om Japans fremtidige energipolitik
13. august – DPJ splittet over A-kraft-spørgsmålet
13. august – Masser af biomasse
13. august – Japans CO2-udledninger stigende
15. august – Nyt parti på trapperne: Ishin no Kai

16. august – Nodas undvigemanøvrer
16. august – Oi-reaktor nr. 4 nu på fuld kraft
18. august – 10 Fukushima-reaktorer dømt ude
18. august – Flere rømmer DPJ
19. august – Store virksomheder om A-kraft
20. august – Mere smøring

21. august – Et sted mellem scenario 1 og scenario 2
22. august – “Deliberative polling” styrker ønsket om at udfase A-kraften
22. august – Ny gruppe for udfasning af A-kraften i 2025
21. august – Genstarten af Oi-reaktorerne var unødvendig I
22. august – Radioaktive fisk.

22. august – Noda mødes med de demonstrerende.
24. august – Regeringens energiplan vil indebære fuld udfasning af A-kraft
24. august – Fredagsdemo foran Nodas kontor
25. august – Genstarten af Oi-reaktorerne var unødvendig II
25. august – 58% ønsker fuld udfasning inden for 10 år

26. august – 42% af parlamentarikerne ønsker fuld udfasning af A-kraften
27. august – strålingsramte fisk ud for Aomori
28. august – afstemning på vej om genstarten af Hamaoka-værket
29. august – Hashimoto varsler partidannelse midt september
29. august – Befolkningen ønsker A-kraften afskaffet

29. august – Noda stillet endnu et mistillidsvotum
30. august – Voldsom opjustering af tsunami-risiko ved Japans sydlige kyster
30. august – Forsyningsselskaberne konkurs ved øjeblikkeligt stop for A-kraft

Se: Fukushima links for august 2012.

 

 

1. august – Retsligt efterspil for Fukushima-katastrofen

Det har vakt en del undren, at ingen indtil nu er blevet søgt gjort personligt ansvarlig for det, som skete på Fukushima Daiichi værket, i dagene efter jordskælvet 11. marts 2011. Men ifølge NHK her til aften har den japanske anklagemyndighed nu indledt undersøgelser af, om der er basis for at rejse en sag mod 18 ledere fra TEPCO samt 15 eksperter og embedsmænd for “professional negligence”.

Det kommer ovenpå en rapport, som blev fremlagt 23. juli, som konkluderede, at der var tale om en “profoundly man-made disaster – that could and should have been foreseen and prevented.”

En sådan sag besværliggøres dels af, at det stadig ikke er fuldt afklaret, hvad som skete i de første timer og døgn efter jordskælvet, og at de efterfølgende rapporter konkluderer ganske forskelligt på årsagerne – fra en uforudsigelig naturkatastrofe til en menneskeskabt situation, som kunne være undgået, hvis der havde været udvist rettidig omhu. Dels at det vil være meget vanskeligt at føre bevis for, hvor mange sygdomstilfælde og menneskeliv, katastrofen har medført – og vil medføre i de kommende årtier.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Prosecutors: criminal inquiry in nuclear accident, NHK 01.08.2012.

Prosecutors open criminal probes over Fukushima meltdown disaster, (Jiji) Japan Times 02.08.2012.

Ryujiro Komatsu, Masakazu Honda & Takuro Negishi: Prosecutors to investigate criminal charges over Fukushima disaster, Asahi Shimbun 02.08.2012.

 

 

1. august – Japansk A-kraft fuldt afviklet på 10 år / inden 2025

For blot to uger siden (se optegnelser for 13. juli) brød Ichiro Ozawa sammen omkring 50 andre parlamentsmedlemmer ud fra regeringspartiet DPJ og stiftede partiet Kokumin no Seikatsu ga Daiichi, forkortet til LF (efter det engelske navn “Peoples Lives First”). Grundlaget var først og fremmest uenighed med regeringspartiets kurs, når det gjaldt momsforhøjelsen og energipolitikken.

På en nyhedskonference i dag fremlagde Ozawa flere detaljer LFs program. Stod det til LF, skulle alle A-kraftværker været lukket inden for 10 år. Samtidig skulle indsatsen for energibesparelser og vedvarende energi styrkes markant. Ud over modstanden mod momsforhøjelsen ville LF arbejde for at styrke lokalsamfundene og deres revitalisering.

Forhenværende premierminister Naoto Kan afholdt ligeledes i dag en pressekonference – den første siden han trådte tilbage som premierminister i august sidste år. Han fremlagde her på vegne af en gruppe parlamentsmedlemmer fra DPJ tilsvarende planer for at afvikle A-kraften inden 2025 samtidig med, at andelen af vedvarende energi i 2025 skulle være 38% (se optegnelser for 23. juli). Der er således tale om langt mere radikale omlægningsscenarioer end afviklings-scenariet blandt de tre scenarier, som nu er i høring (som indebærer en fuld udfasning af A-kraften i 2030 og en vedvarende andel på omkring 35%).

Til forskel fra Ozawa synes Kan indstillet på at blive i DPJ. Adskillige af Nodas ministre går ind for afviklings-scenariet, heriblandt økonomi-, handels- og industriminister Yukio Edano, som ligesom tidligere premierminister Kan havde krisen helt tæt inde på livet i de første kaotiske uger. Noda er samtidig opsat på ikke at lægge ud med erhvervslivets organisationer og dets ønsker en fortsat udbygning af A-kraften, og uden at man præcist ved, hvad han selv ønsker har der været vedholdende gættet på, at han stod for midterscenariet, som indebærer, at Japan stadig i 2030 har en A-kraft-andel på 15%. Så Noda må indse, at han har meget lille opbakning langt ind i egne rækker.

På to pressekonferencer i går blev der således åbnet op for, at beslutningen om energiplanen, som har været fastlagt til denne august, blev udsat til september eller endnu senere, officielt for ikke at forcere en vigtig beslutning, men i praksis fordi det i den nuværende situation meget vel kunne ende som et mistillidsvotum. Så Noda synes i den grad i færd med at male sig op i et hjørne.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Ozawa’s party: End nuclear power in 10 years, NHK 01.08.2012.

Masami Ito: Ozawa vows new party will dethrone Noda’s DPJ, Japan Times 02.08.2012.

Ozawa’s new party aims to abolish all nuclear plants within 10 years, Asahi Shimbun 02.08.2012.

Elanor Warnock: Former PM Kan Sets Out Vision for Nuclear-Free Japan, Wall Street Journal 01.08.2012.

Yoshitaka Koyama: Noda administration runs into roadblocks on two major challenges, Mainichi 01.08.2012.

 

 

1. august – Høring i Fukushima

I rækken af høringer var turen i dag kommet til Fukushima. Den blev fremhævet som den vigtigste af alle høringerne, og derfor havde man øget antallet af oplæg fra 9 til 30, og var overgået til ren lodtrækning i udvælgelsen.

Høringen viste et overvældende flertal for en hurtig fuld afvikling af A-kraften i Japan – og en insisteren på ikke at genstarte reaktorer i den endnu helt uafklarede situation. For de mennesker i Fukushima, som stadig lever med konsekvenserne på helt tæt hold, er genstarten af Oi-reaktorerne og TEPCOs ønsker om at få genstartet reaktorerne ved Kashiwazaki-Kariwa-værket absurde handlinger, som fornægter situationens alvor.

De sidste to høringer i denne række afholdes 4. august i Takmatsu og Fukuoka. Yderligere gennemføres i de kommende dage en landsdækkende telefoninterviewundersøgelse for at få befolkningens holdning til de tre scenarier.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Nuclear Watch: Fukushima Energy Hearing, NKH (3:17 min. video) 01.08.2012.

Fukushima residents say resounding ‘no’ to nuclear energy, (Reuters) Asahi Shimbun 01.08.2012.

Natsuko Fukue: Fukushima residents rip nuke power, Japan Times 01.08.2012.

70 percent of citizens willing to attend policy hearings support zero-percent nuclear option, Mainichi 02.08.2012.

Nuclear energy, state efforts slammed at Fukushima hearing, Asahi Shimbun 02.08.2012.

Fukushima residents call for elimination of nuclear plants at hearing on energy policy, Mainichi 02.08.2012.

Natsuko Fukue: Kids’ safety key worry in Fukushima, Japan Times 03.08.2012.

Nearly 70% of Japanese who wanted to attend hearings on nuclear power hoped to discuss its complete abolition, (Kyodo) Japan Times 05.08.2012.

Toru Nakagawa & Junki Watanabe: Close to 70 percent favor zero nuclear plants in 2030, Asahi Shimbun 06.08.2012.

 

 

2. august – NISAs afløser

Shunichi Tanaka, som står til at blive leder af den nye instans, som skal afløse NISA for at sikre en uvildig kontrol af Japans A-kraftværker, talte i går for det japanske underhus. Han understregede i den forbindelse, at hvis der var aktive foldelinjer under de genstartede Oi-reaktorer, ville de øjeblikkeligt blive standsede.

Ligeledes lagde han op til, at aldersgrænsen på 40 år for reaktorer skulle opretholdes som definitiv, hvor NISA netop har givet forlænget tilladelsen til at drive en reaktor ved Genkai-værket i op til 58 år (se optegnelser for 28. juli).

Shunichi Tanaka er strålingsekspert og har været involveret som rådgiver i oprensningsarbejdet efter Fukushima-katastrofen. Det forventes, at de fem, som kommer til at tegne den nye enhed, bliver udpeget her i starten af august.

Tanaka fremhævede overfor underhuset, at de nuværende provisoriske sikkerhedskrav langt fra var tilstrækkelige, og at der var behov for en opstramning af godkendelsesprocedurerne omkring genstart af reaktorer: “You will have to excuse me because I may impose very strict regulations.”

Samtidig kritiserede han, at Noda i december erklærede, at situationen var bragt under kontrol. Situationen var alt andet end under kontrol, og hans ærlige mening var at arbejdet kun skred langsomt frem.

Selvom han således lægger op til en langt mere stringent linje over for reaktor-sikkerheden, har der været stor kritik af, at han og de øvrige fire, som står overfor at blive udpeget, ligger alt for tæt på “the nuclear village”, som hele komplekset af embedsfolk, eksperter og forsyningsselskaber omkring A-kraftværkerne bliver kaldt. Fire af de fem har da også arbejdet for forsyningsselskaberne, men ingen af dem har i de seneste år haft indkomst over 500.000 yen pr. år fra forsyningsselskaberne, en grænse som svarer til en lille månedsløn pr. år.

Noda måtte da også ved fremlæggelsen i overhuset 1. august indse, at der var modstand langt ind i egne rækker mod Tanaka og en række af de øvrige kandidater. Så Noda står nu med endnu en potentiel krudttønde, som skal ryddes af vejen før processen kommer videre.

I de seneste dage er kritikken af, at Tanaka er for tæt på A-kraft-industrien, tiltaget. Både Mainichi og Asahi Shimbun bringer 3. august ledere, som problematiserer valget, og det forhold, at beslutningerne hastes igennem. Asahi Shimbun slutter sin leder med at opfordre til, at politikerne på den japanske befolknings vegne stiller langt flere skarpe spørgsmål til den kommende sikkerhedsinstitution. Og påpeger det absurde i, at NISA, som har mistet al tillid, i den nuværende situation kan fortsætte med at godkende reaktor-genstarter og forlængelser af driftsperioder ud over de 40 år, som i tilfældet med en reaktor ved Genkai-værket, som lige har fået tilladelse til at fungere yderligere 15 år.¹

indlæg oprettet af Jens Hvass

Nuclear watchdog candidate vows to make safety top priority, Asahi Shimbun 01.08.2012.

Oi reactors will be idled if fault under them is active, new nuclear safety chief warns, (Kyodo) Japan Times 02.08.2012.

Nominee for new nuclear watchdog fails to silence critics, Asahi Shimbun 02.08.2012.

DPJ faces strife over appointments to new nuclear power watchdog, (leder) Mainichi 03.08.2012.

Public trust will further erode if nominees for new commission are hastily approved, (leder) Asahi Shimbun 03.08.2012.¹

 

 

3. august – Fresh Currents

Skrevet blog-indlægget: Fresh Currents – Japan fra A-kraft til vedvarende energi – et tidsskrift-initiativ, som præsenterer et stort og flot perspektiv dels på krisen og dens natur, dels på  muligheden for at omsætte den nuværende situation til et japansk kursskifte mod et samfund baseret på vedvarende energikilder.

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

 

3. august – Japan spørger også det internationale samfund

Frem til 12. august kan det internationale samfund give sit besyv ned over for de tre scenarier, som er lagt til høring forud for vedtagelsen af Japans nye energiplan. Dette kan umiddelbart virke opskruet, men omvendt har radioaktive partikler fra Fukushima-katastrofen bredt sig verden rundt, og mange lande har måttet lukke ned for import af japanske fødevarer. En atomkatastrofe er en global krise.

Ligeledes burde det internationale samfund insistere på, at Japan, hvis landet vælger at udfase A-kraften, strammer sin målsætning for vedvarende energiandel og energibesparelser op i scenario 1, sådan at Japan tager det nødvendige ansvar på klimafronten.

Via Global Opinion Survey on Japan’s Energy Policy Options kan man kommentere på de tre energiscenarier. Først gennemgås de tre scenarier, dernæst udpeger man det scenario, man foretrækker, og afsluttende bliver man bedt om at uddybe med egne ord.

For hvis nogen har lyst til at bidrage og savner inspiration, har jeg samlet mine uddybende kommentarer i dette dokument (pdf).

I en leder i dag skriver Mainichi, at alle tre scenarier regner med en reduktion af Japans samlede energiforbrug på 10%. Men hvis dette område prioriteres, ville man kunne nå langt lavere. I det scenario, som Japans måske vigtigste vedvarende energi-ekspert Tetsunari Iida skitserer (se optegnelser for 25. juli), er energiforbruget halveret i 2050, så der kun skal halvt så meget vedvarende energi til at omlægge til 100% vedvarende energi.

Det gav derfor god mening at redefinere scenario 1, så det samtidigt satsede målrettet på energibesparelser og etableringen af vedvarende energi. Det ville gøre, at de den samme mængde solfangere, jordvarmeanlæg og vindmøller, som nu er tænkt at kunne stå for 35% af energiforsyningen i 2030, i stedet kunne dække 60% eller mere, Hermed ville Japan også være godt i gang med at opfylde sine klimaforpligtelser.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Gov’t must power up energy efficiency strategies, (leder) Mainichi 03.08.2012.

Gov’t receives over 50,000 opinions on future nuclear energy policy, Kyodo 11.08.2012.

 

 

4. august – Hosono går ind for 15%-scenariet

Inden høringsrunden om Japans fremtidige energi-scenario er afsluttet, og efter at næsten ingen indtil nu har støttet scenariet med 15% A-kraft i 2030, så forlyder det nu, at det bliver den løsning, som står overfor at blive udpeget – eller i hvert fald, at miljøminister Goshi Hosono synes at gå ind for den model.

Den indebærer, at i princippet alle reaktorer, som findes sikkerhedsmæssigt i forsvarlige at genstarte, bliver genstartet, hvorefter de kører deres levetid på 40 år. En sådan afvikling ved “naturlig afgang” har økonomiske rationaler, og giver tid til at overgå til vedvarende energiforsyning.

Men på baggrund af høringerne, hvor typisk 70% af alle indlæg gik ind for fuld afvikling i 2030 og der blandt de øvrige i de tal som har været fremme var flere som gik ind for 20-25%-scenariet end 15%-scenariet, så kan den konklusion undre. Man ser her en klassisk problematik, at man på den ene side spørger borgerne og insisterer på at tage deres stemme alvorligt, på den anden side ikke tager deres stemme til efterretning.

Som tidligere omtalt (se optegnelser for 28. juni) har en gruppe parlamentarikere, Genpatsu Zero no Kai, foreslået, at 24 værker fra listen øjeblikkeligt afvikles, heriblandt de syv reaktorer ved Kashiwazaki-Kariwa-værket, samt at en række andre reaktorer udfases i løbet af få år. For eksempel reaktorerne ved Hamaoka er på pinebænken, og der er igangsat undersøgelser, om der er aktive foldelinjer både under reaktorerne ved Oi og Shika. Hvis yderligere også reaktorerne ved Fukushima Daiichi og Fukushima Daini (som begge er i strålingszonen) lukkes ned, så kan antallet af reaktorer, som kan komme på tale at videreføre hurtigt skrumpe til 30-35.

Hvis med udgangspunkt i 15%-scenariet prøver at komme videre fra at tale procentsatser og siger, at det er en beslutning, som indebærer, at der ikke skal bygges nye, at kun fuldt sikre værker på fuldt sikre placeringer kan komme på tale at genstarte, og at ingen reaktor kører ud over 40 år, så kunne man forestille sig, at man fandt en løsning midt imellem scenario 1 og 2 med retningslinjer i retning af dette:

– Ingen reaktor kører ud over 40 år.

– Ingen reaktor nybygges – dvs. en principbeslutning om at udfase A-kraften.

– Planlagte og igangværende reaktorbyggerier indstilles.

– Ingen reaktor genstartes uden fornyet sikkerhedsgennemgang.

– Fukushima Daiichi og Fukushima Daini genåbnes aldrig.

– Seismologisk fejlplacerede reaktorer kommer aldrig i gang igen.

– Reaktorer hvor sikkerhedsmæssig opgradering er omfattende ift. restlevetiden opgives.

– Yderligere forsøg med genoparbejdningsanlæg indstilles.

– Forskning i A-kraft reduceres og målrettes sikker afvikling.

– Frigivne forskningsmidler overføres til vedvarende energi.

– Yderligere forskningsmidler målrettes vedvarende energi, lagring og smart grid.

– Målsætningen for andelen af vedvarende energi forhøjes fra 35% til 40-50%.

– Energibesparelser øges fra scenariets 10% til eksempelvis 25-30%.

Hiroshi Takahashi, forsker ved Fujitsu Research Institute, siger ifølge Kyodo, at “Although nuclear power had a certain role to play during the transition period from fossil fuel to renewable energy, it has already fulfilled that the role.”

Et scenario modificeret som ovenfor vil sikre en langt mindre klimabelastning i overgangsperioden og samtidigt betyde, at Japan er langt længere i sin omlægning i 2030 end der nu er lagt op til.

Umiddelbart vil der være omkring 20 reaktorer, som stadig er aktive i 2030. Men der er en vis sandsynlighed for, at en række af de 20 reaktorer (som Oi, Shika og Hamaoka) blive fravalgt som seismologisk fejlplacerede, eller at det viste sig, at der i de ældre generationer var strukturelle fejl eller fejldimensioneringer, som gjorde lukning før tid aktuel. Så et sådant modificeret scenario 2 kunne ende med et Japan i 2030 med en A-kraft-andel på omkring 10% af et markant mindre energiforbrug end i dag, og med en markant større del af de fossile brændstoffer erstattet af vedvarende energikilder end der er lagt op til i de nu fremlagte scenarier.

En sådan løsning vil ikke berolige i forhold til den frygt, som kræver fuld lukning nu. Men det vil sandsynligvis sikre, at Japans forsyningsselskaber ikke i de kommende år går konkurs på stribe. Og det vil sikre, at en mindre japansk klimabelastning i overgangen til et samfund på 100% vedvarende energi.

For at en sådan løsning kan accepteres i befolkningen, må det dels stå lysende klart, at det ikke er 15% i al fremtid, men blot et stadie i den proces, hvor A-kraften afvikles fuldt ud. Dels må tilliden til driften og til de institutioner, som varetager sikkerheden, nødvendigvis genoprettes. Derfor er det utroligt vigtigt, at den nye kontrolinstitution kommer rigtigt fra start. Så selvom Shunichi Tanaka er fagligt kompetent til at stå i spidsen for en sådan enhed (se optegnelser for 2. august), ville det i forhold til at genoprette tilliden være langt at foretrække at finde en anden til posten, hvor der ikke er den mindste tvivl om, at vedkommende er fuldstændig fri i forhold til det administrativt-industrielle kompleks, som muliggjorde, at Fukushima-katastrofen kunne finde sted.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Gov’t appears closer to supporting 15% nuclear power dependence rate, (Kyodo) Mainichi 04.08.2012.

 

 

4. august – Noda på vej ind i overlevelseskamp

Japans fremtidige energiplan skulle have været truffet i løbet af august. Men lige nu er det vedtagelsen af pakken af momsforhøjelse og pensionsreform, som presser sig på for Noda. Det har været hård kost for hans eget parti, mange har forladt partiet, mens andre aktivt har meldt fra. Så Noda har forsøgt at få afstemningen udskudt for at vinde tid til at få overblik over situationen og undgå at få den store modstand i egne rækker eksponeret. Men forligspartnerne LDP og New Komeito har her i den forgangne uge insisteret på, at forliget kun var gældende frem til og med den kommende uge. Noda har derfor været tvunget til at sætte pakken til afstemning førstkommende fredag.

Samtidig har syv (andre) oppositionsgrupper varslet et mistillidsvotum til Nodas regering, som måske bliver fremlagt allerede tirsdag. Selvom det ikke umiddelbart ser ud til at få flertal, så fremtvinger det en form for markering, så man kan roligt sige, at lokummet brænder under Noda. Han er lige nu inde i en fase af banal overlevelseskamp. Det er således langt fra givet, at det er det nuværende parlament, som kommer til at vedtage Japans kommende energiplan.

Noda er også presset fra de mange demonstrationer, som har stået på hver uge siden marts. Og han har nu indvilliget i at møde demonstranterne. Akira Minami skriver i Asahi Shimbun, at det ved tidligere lejligheder har givet et boost i populariteten, men at det er svært for Noda i den nuværende situation at gøre andet end at konstatere, at der er uenighed. Det ville vække kolossal genklang, hvis han efter mødet med demonstranterne sagde: Vi genlukker Oi-reaktorerne her i starten af september, så snart den værste sommervarme er klinget af, og genstarter så først reaktorer i den udstrækning, der er ful afklaring af sikkerheden, og at det er godkendt af den sikkerhedsinstans, man er i færd med at etablere. Men Noda har insisteret på disse genstarter, og på at de ikke kun var foreløbige. Så det er nok for stor en stor kamel for Noda at sluge.

Nodas parti DPJ (Democratic Party Japan) kom til magten i 2009, efter at japansk politik i et halvt århundrede havde været domineret af LDP (Liberal Democratic Party), som sad tungt på magten i begge kamre. Men Noda står overfor at blive den tredje regeringsleder i træk for DPJ, som efter mindre end et år på posten står overfor at måtte opgive. Og hvis der udskrives valg her i efteråret, står DPJ til at tabe stort. Det er dog usandsynligt, at LDP genvinder majoriteten, da opinionsundersøgelser giver LPD næsten ligeså lave tal som DPJ. De japanske vælgere er meget lidt bundet af partier, og der er ingen tvivl om, at A-kraft-spørgsmålet vil give modstanderpartierne vind i sejlene.

I den seneste uges tid har syv oppositionspartier truet med et mistillidsvotum, som man dog ikke regnede med ville gå igennem, fordi New Komeito og LPD forventedes at ville bakke op om DPJ og momspakken. Men nu truer LDP med at rejse mistillidsvotum allerede tirsdag, hvis ikke Noda straks sætter momsforhøjelsen til afstemning og udskriver valg. Ifølge Kyodo var udskrivelse af valg en del af den forligsaftale, som blev indgået sidst i juni.¹

Så Nodas overlevelseskamp synes at stramme til.

Hen over weekenden har Noda indvilliget i at mødes med de demonstranter, som hver uge siden marts har demonstreret i titusindvis foran hans kontor. Spørgsmålet er blot, om Noda i den nuværende situation kan nå at rette op på situationen?

I en ny måling fra Asahi Shimbun offentliggjort 6. august er tilliden til Nodas regering på det laveste siden hans tiltræden for snart et år siden. Samtidig viser nye tal, at af de tre energi-scenarier, som regeringen har lagt frem til diskussion, går 43% ind for nulløsningen (op fra 42%), mens 31% gik ind for 15%-løsningen (op fra 29%) og kun 11% (ned fra 15%) gik ind for 20-25% løsningen.²

Når man ser Nodas ageren i de seneste måneder, kan man frygte, at mere debat for ham blot betyder mere tid til at overbevise befolkningen om nødvendigheden af mere A-kraft. Der har indtil nu ikke været nogen vilje til at lytte – det er det, som kommer til udtryk i, at nu kun 22% af befolkningen har tillid til hans regering.

indlæg oprettet af Jens Hvass

PM pushes for Aug. 10 upper house tax hike vote to appease LDP, New Komeito, Mainichi 04.08.2012.

Noda looking to hold Upper House vote on Japan’s sales tax bill Friday, (Jiji) Japan Times 05.08.2012.

Akira Minami: Noda gives in, will meet leaders of anti-nuke protesters, Asahi Shimbun 04.08.2012.

Nuclear energy wild card in Japan poll which Democrats likely to lose, (Reuters) Asahi Shimbun 04.08.2012.

Akira Minami: Noda gives in, will meet leaders of anti-nuke protesters, Asahi Shimbun 04.08.2012.

LDP may submit no-confidence motion Tuesday, (Kyodo) Japan Times 06.08.2012.¹

Noda Cabinet approval rating sinks to new low, Asahi Shimbun 06.08.2012.²

Cabinet’s support slips to 26.3%, (Kyodo) Japan Times 03.09.2012.

 

 

5. august – Mellem Hiroshima og Fukushima

Skrevet blog-indlægget: Mellem Hiroshima og Fukushima – en refleksion om forbindelsestrådene mellem de to atombomber, som var med til at standse Japan i 2. verdenskrigs slutspil, og Fukushima-katastrofen, som den udfolder sig i det japanske samfund – og den japanske psyke.

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

 

6. august – TEPCO frigiver videoer fra Fukushima-katastrofens første døgn

Det har været en kamp, som har stået på i måneder, og TEPCO har strittet alvorligt imod, men endelig i dag har TEPCO frigivet 150 timers video, som dækker kommunikationen mellem hovedkvarter, kommandorum og arbejdere på de enkelte reaktorer i de første hektiske døgn efter jordskælv og tsunami 11. marts 2011 ramte Fukushima Daiichi-værket, og alle nødkølingssystemer gik ned, så man få døgn efter havde en serie brinteksplosioner og hvad man flere måneder senere måtte sande var regulære kernenedsmeltninger.

Det var først gennem en ekstern undersøgelse, at det i marts 2012 overhovedet blev klart, at disse videoer fandtes. At de ikke for længst er blevet fuldt offentliggjort ville i de fleste andre kulturer være ensbetydende med, at der var noget at skjule. Sådan er det ikke nødvendigvis her. Det kan blot være skammen over, at det gik så galt som det gjorde, og at man var så håbløst uforberedt på worst case scenario, som tilfældet var, som gør det komfortabelt, hvis verden ikke vidste af deres eksistens eller der i hvert fald gik endnu et par år, så det hele var kommet lidt mere på afstand. Og man kan ikke lade være med at spekulere på, om det er med vilje, at der ikke er lyd på 100 ud af de 150 timer.

Men efter at have sløret stemmer og ansigter på menige ansatte har TEPCO nu stillet optagelserne til rådighed for udvalgte journalister, dog under meget begrænsede vilkår. Ingen kopiering, ingen affotograferinger, kun få gennem-lytninger, og kun af dele af materialet. Derudover har man – igen efter pres – redigeret en 90 min. udgave, som er gjort tilgængelig online. Heraf er blot 15 min. med lyd. Man kan ikke linke direkte, men klik her for at se, klik herefter på faneblad længst til højre og vælg videoen dateret 2012/8/6.

Både forhenværende ministerpræsident Naoto Kan, som jo direkte agerer på nogle af optagelserne, og repræsentanter fra anti-atomkraft-bevægelsen har markeret stærkt, at de skal gøres fuldt tilgængelige som vigtige kilder til studiet af, hvad der gik galt, og hvordan det kan undgås i fremtiden. Og det er svært at forestille sig, at TEPCO ikke inden længe har måttet gøre alt materialet fuldt tilgængeligt.

En af de ting, som mange håber at få afklaret gennem disse videoer, er, om TEPCO rent faktisk gav ordre til på et tidspunkt at rømme værket, fordi det var for farligt for de arbejdende?

“Somebody needs to come up with a criterion for a pullout. At some point we need to make a decision on wether we can stay at the plant or (its) control rooms. Please start considering the criterion,” hedder det 14. marts omkring 7:30 PM.¹

TEPCO fastholder dog, at man aldrig havde en fuld tilbagetrækning i tankerne. Naoto Kan, som dengang var premierminister, havde omvendt en klar opfattelse af, at man var ved at opgive, og blandede sig derfor meget direkte med en insisteren på, at det ikke var en løsning, da situationen i givet fald kunne udvikle sig dertil, at man måtte evakuere hele Tokyo.

Foreløbig har TEPCO med sin forhalingsstrategi opnået, at fire store undersøgelser er blevet færdiggjort, uden at et helt centralt kildemateriale har været til rådighed. Rapporterne formår endda at give et klar fornemmelse af, at krisehåndteringen var plaget af både dårlige forberedelser og dårlig kommunikation – men hvor galt det var fat, skulle disse videoer kunne give et klart billede af.

På den led har TEPCO igen og igen demonstreret, at man ikke er egnet til at drive noget så potentielt farligt som A-kraftværker.

I løbet af tirsdag-onsdag (7.-8. august) har så godt som alle aviser bragt indtil flere artikler på baggrund af de første erfaringer fra det frigivne materiale. Frustrationen er mærkbar over, hvor manipuleret og hvor uigennemskueligt materialet er, og det er alt sammen kun med til at styrke billedet af en virksomhed, som ikke ønsker at blive kigget i kortene, og ikke ønsker at medvirke proaktivt til at sikre, at det aldrig mere sker.

Yomiuri Shimbun giver som eksempel på den manglende vilje til åbenhed, at TEPCOs daværende formand Tsunehisa Katsumata efter at der havde været tale om brint-eksplosioner i reaktor 3 i en telefonsamtale med en af TEPCOs ledere siger: “It’s my judgment on whether we can cause the general public anxiety. If I’m asked about that [a hydrogen explosion at the No. 3 reactor] at the next news conference, I’ll deny it and say it would never happen.”² Kort tid inden havde han sagt, at han betragtede risikoen for en brint-eksplosion for meget lille.³

Asahi Shimbun beretter om en diskussion mellem værkets leder og lederen af Nuclear Safety Commission om hvad man skulle stille op, som ender med, at man først prøver den ene løsning, og da det viser sig, at den ikke virker, prøver den anden, som det viser sig heller ikke virker. Det var helt fra starten af en katastrofal situation, som udspillede sig langt uden for de sikkerhedsforskrifter, som fandtes. Der måtte improviseres i en situation, hvor man dårligt vidste, hvad der skete eller ville ske – kun at situationen var yderst alvorlig.

Når premierminister Kan er så dirrende og indimellem uligevægtig i sin ageren er det nok også fordi han fra anden side havde fået opridset et chokerende worst case-scenario, hvori han ville blive nødt til at evakuere 30 millioner mennesker i Tokyo-området – hvilket der sandsynligvis heller ikke har ligget nogen fungerende køreplan for.

Wall Street Journal bringer 6. og 8. august to video-sekvenser med oversættelse og transskription.¹¹

Asahi Shimbun (Reuters) bringer 14. august en artikel, som på baggrund af granskningen af videomaterialet konkluderer, at TEPCOs ledelse allerede i de første dage var klar over, at der var tale om reaktornedsmeltning for i hvert fald en af reaktorerne, hvilket man først vedkendte sig to måneder senere. Yderligere viser optagelserne, at man var tilbageholdende med at bruge havvand til reaktorkølingen, da det definitivt ville ødelægge reaktoren.¹²

Der har været stille omkring videoerne i nogen tid, men Asahi Shimbun bringer 5. september en artikel, som konkluderer, at to kernenedsmeltninger ville kunne have været undgået, hvis man havde haft ordentlige beredskabsplaner. Man lå frem og tilbage på mørklagte veje med brandkøretøjer uden at have bemandingsplaner på plads, og uden rigtigt at vide hvad man skulle stille op.¹³

Så dermed har vi fået endnu en alvorlig understregning af, at katastrofen i høj grad var menneskeskabt – eller rettere at katastrofens omfang eskalerede voldsomt på grund af helt utilstrækkelige kriseforberedelser. Med al respekt for, had der trods alt heroisk lykkedes på de givne betingelser, så var TEPCO fra det øjeblik, jordskælvet rystede undergrunden, langt uden for alle beredskabsscenarier.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Phred Dvorak & Mitsuru Obe: Highlights of Video From Inside Tepco’s Nuclear Crisis Center, Wall Street Journal 06.08.2012.¹¹

Mitsuru Obe: Video Highlights of Tepco’s Nuclear Crisis Footage, Part 2, Wall Street Journal 06.08.2012.¹¹

Kazuko Nagata: Tepco airs internal crisis footage, Japan Times 06.08.2012.¹

TEPCO’s edited video sheds little light on truth, Asahi Shimbun 07.08.2012.

TEPCO news media restrictions nothing but textbook cover-up attempt, Mainichi 07.08.2012.

TEPCO video heavily altered / Alternation shows utility’s reluctance to make information available, Yomiuri Shimbun 08.08.2012.²

Footage shows rift between PM’s Office and TEPCO over initial handling of nuclear crisis, Mainichi 07.08.2012.³

Mari Yamaguchi: Nuke plant chief after tsunami: ‘This is serious’, (AP) Bloomberg Businesssweek 06.08.2012.

TEPCO meeting video shows decision to not announce cancellation of rolling blackouts, Mainichi 07.08.2012.

Video shows disorganized response to Fukushima accident, Asahi Shimbun 07.08.2012.

Jun Hongo: Depth of Fukushima No. 1 evac plan unclear in videos, Japan Times 08.06.2012.

Naoya Kon: Video shows TEPCO’s hastiness in reporting cause of reactor explosion, Asahi Shimbun 08.06.2012.

Seawater option for meltdown galled execs, (Jiji) Japan Times 09.08.2012.

TEPCO video shows delay in using seawater to cool meltdown reactor, (Reuters) Asahi Shimbun 14.08.2012.¹²

NISA told Tepco to delay reporting looming explosion, (Jiji) Japan Times 16.08.2012.

TEPCO videos: Sans equipment, staff, Fukushima crisis spun out of control, Asahi Shimbun 05.09.2012.¹³

TEPCO to disclose more footage of its handling of nuclear crisis, Kyodo 06.09.2012.

 

 

6. august – Mindedag i Hiroshima

I dag er det 67 år siden atombomben blev kastet over Hiroshima. Dagen blev markeret med en årligt tilbagevendende ceremoni med omkring 50.000 deltagende og repræsentanter fra 70 lande i verden. Præcist kl. 8:15 japansk tid, på tidspunktet for bombens fald, var der fælles stilhed, hvorefter den store fredsklokke blev anslået af to børn. Herefter blev listen over døde efter bomben over Hiroshima forlænget med navnene på dem, som var døde siden sidste år, i alt 5.729 mennesker.

Listen af ofre for Hiroshima-bomben er nu oppe på 280.959 ofre.

En fast forside-klumme på avisen Mainichi tager i dag udgangspunkt i et udsagn fra 1948 af U.S. Army Commander Omar Bradley: “The world has achieved brilliance without conscience. Ours is a world of nuclear giants and ethical infants.” Klummen rundes af med, at Bradleys udsagn kun kan forstås derhen at “nuclear weapons and nuclear power are too dangerous to entrust to ‘brilliance without conscience’ and ‘ethical infants’.”¹

I dagens anledning skrev jeg i går et særskilt blogindlæg, Mellem Hiroshima og Fukushima, om den stærke sammenkædning mellem atombomben og A-kraften, som er næsten umulig at gøre i det land, som lagde krop til verdens to første atombomber.

Hiroshimas borgmester Kazumi Matsui sagde i sin fredsdeklaration, at Japan med Fukushima-katastrofen havde lært en lektie og nu var i gang med at debattere landets fremtidige energipolitik. Han fremhævede, at en række stemmer insisterer på, at “Nuclear energy and humankind cannot coexist”, og insisterede på, at regeringen sikrede en energiforsyning, som værner om befolkningens sikkerhed. Matsuis fulde fredsdeklaration er tilgængelig nedenfor.²

Ved ceremonien fornyede Noda Japans pligt til at arbejde for en atomvåbenfri verden, og at arbejde for verdensfreden. Han sagde, at regeringen var opsat på at rydde fuldt op efter Fukushima-katastrofen og var indstillet på at reducere afhængigheden af A-kraft og fremme af vedvarende energi på længere sigt: “The government has a basic policy of making Japan free from dependence on nuclear power generation. It will aim to establish energy policies that can put the people at ease in middle to long-term.”

Noda sagde videre, at han nu ville bede sine ministre om at klarlægge konsekvenserne af, hvis Japan afvikler sin nukleare afhængighed. Han antydede samtidig, at han ikke ville insistere på at gennemtvinge afklaringen af energiplanen i løbet af august, men forud ønskede en grundig debat.

Ikke nogen stor proklamation fra Noda af et Japan uden A-kraft, men omvendt små tegn på, at det er den vej det går. Kyodo skriver direkte, at det er første gang Noda overhovedet nævner muligheden for et Japan uden A-kraft.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Morality crucial in dealing with nuclear power, Mainichi 06.08.2012.¹

Hiroshima peace declaration on 67th anniversary of A-bombing, Asahi Shimbun 06.08.2012.²

Hiroshima children make commitment to peace on anniversary of A-bombing, Mainichi 06.08.2012.

Hiroshima mayor calls for energy policy to protect people on A-bomb anniversary, Mainichi 06.08.2012.

Message from U.N. Secretary-General on 67th anniversary of Hiroshima A-bombing, Asahi Shimbun 06.08.2012.

Japan has a duty to spell out its non-nuclear vision, (leder) Asahi Shimbun 06.08.2012.

Fukushima gives renewed sense of mission to Hiroshima bombing survivor, Mainichi 06.08.2012.

Hiroshima marks 67th anniversary of atomic bombing, Asahi Shimbun 06.08.2012.

PM Noda vows to examine possibility of zero nuclear dependency, Kyodo 06.12.2012.

 

 

7. august – Første mistillidsvotum til Noda

Samtidig med at Noda i Hiroshima i går for første gang omtalte muligheden for, at Japan rent faktisk ville kunne vælge nul-scenariet, så A-kraften var udfaset inden 2030, sagde han, at han ville spørge sine ministre, hvad de økonomiske konsekvenser deraf ville være – som om at han aldrig havde forestillet sig det kunne lade sig gøre i praksis. De erhvervsorganisationer han nødig vil lægge sig ud med har da også forud afvist, at A-kraftens rolle blev mindre og hævdet at det ville give endnu større problemer for den japanske økonomi. Men allerede i dag svarer økonomi-, handels- og industriminister Yukio Edano, at det ikke bare vil være muligt, men at det ville stimulere den japanske økonomi at fremme vedvarende energikilder og styrke energibesparelsesindsatsen.

Men energiplanen er nok ikke lige det, Noda tænker mest på lige i disse døgn. I dag fremsatte 7 mindre oppositionspartier et mistillidsvotum, mens den ene af hans to forligspartnere LDP trak et mistillidsvotum tilbage efter at den anden forligspartner, New Komeito, havde insisteret på, at det var vigtigt i situationen at fare såpas lempeligt frem, at momsforhøjelsen blev vedtaget inden der blev udskrevet valg.

Der er lige nu stor sandsynlighed for, at det første mistillidsvotum kommer til afstemning allerede i morgen. Og hvis ikke Noda indvilliger i at udskrive valg til underhuset, kan et alvorligere mistillidsvotum, hvor også LDP og New Komeito stemmer for, være lige på trapperne. Men det synes omvendt som om at pragmatismen vinder, og at vi vil se den reformpakke, hvori momsforhøjelsen indgår, vedtaget en af de allernærmeste dage.

I den nuværende situation fortjente Japan et stærkt politisk lederskab, som evnede at træffe beslutninger, som afspejler befolkningens ønsker og klart viser vejen videre. Frem for at gå i magtpolitisk infight, som det sker omkring Noda i disse dage, kunne man med en vis ret forlange af politikerne, at de koncentrerede sig om at afklare de foreliggende problemer og træffe ordentlige beslutninger.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Minister Edano says Japan can abandon nuclear power by 2030, Kyodo 07.08.2012.

Masami Ito: Noda hints abolition a theoretical energy option, Japan Times 07.08.2012.

Natsuko Fukue: LDP chief holds tax bill hostage to election, Japan Times 07.08.2012.

Masami Ito: Noda forges on as temperatures rise, Japan Times 07.08.2012.

6 parties hit Noda with no-confidence motion, (Jiji) Yomiuri Shimbun 08.08.2012.

Masami Ito & Natsuko Fukue: LDP pulls threat, will vote on bill for tax hike, Japan Times 08.08.2012.

 

 

8. august – Noda tvunget til at udskrive valg “inden længe”

Dagen igennem har Noda søgt at trodse LDPs krav om at udskrive valg umiddelbart efter vedtagelsen af reformpakken. Men til aften japansk tid mødtes premierminister Noda med lederen af LDP, Sadakazu Tanigaki, og en repræsentant for New Komeito, og man enedes her om at gennemføre den forligspakke, hvori momsforhøjelsen indgår, en af de nærmeste dage, og herefter “inden længe” udskrive valg til underhuset.

LDP og New Komeito lovede samtidig ikke at støtte op om den mistillidserklæring, som syv små oppositionspartier har stillet. Så Noda har vundet lidt tid og ser ud til at få momsforhøjelsen igennem.

Men det er svært at se, hvordan den kommende energiplan kan blive seriøst behandlet her i de kommende uger.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Masami Ito & Natsuko Fukue: Noda snubs LDP call to set dissolution date, Japan Times 08.08.2012.

Noda agrees to hold Lower House poll ‘before long’, Asahi Shimbun 08.08.2012.

Noda, opposition leaders strike deal on tax bills, early election, (Kyodo) Mainichi 09.08.2012.

Doubts remain over Noda’s pledge to call snap election, Mainichi 09.08.2012

Politicians must put people before parties, (leder) Asahi Shimbun 09.08.2012.

 

 

8. august – Edano og Kan om A-kraft

Mange af de små samfund langs de japanske kyster, som i dag er vært for A-kraftværkerne, har haft vanskelige tider, fordi store dele af deres økonomi og dagligdag har været bundet op på værkernes drift. Hvis Japan vælger at udfase A-kraften, vil problemerne blive endnu større.

Økonomi-, handels- og industriminister Yukio Edano siger derfor i dag i et interview med det japanske nyhedsbureau Kyodo, at regeringen vil være med til at se på jobsikkerhed for de typisk små bysamfund, som nu er værter for A-kraftværker langs de japanske kyster.¹ El-nettet er i forvejen kraftigt udbygget omkring A-kraftværkerne, så det giver god mening at koncentrere udbygningen med vedvarende energi i de samme områder.

I forhold til Noda, som knapt synes at fatte, at det ikke bare ender med at A-kraftværkerne bliver genstartet og A-kraftindustrien diskret liste i gang igen, så virker Edano langt mere åben overfor muligheden af, og mulighederne i, et Japan på vedvarende energi.

“I don’t think the zero scenario is negative for Japan’s economy. On the contrary, it can create growth as efforts to develop renewable energy and improve energy-efficiency could boost domestic demand,” sagde han i dag i Tokyo.²

Naoto Kan, som var premierminister under Fukushima-katastrofen, talte i dag ved Japan Press Center, hvor han omend indirekte kritiserede Noda (og sit eget partis) genstart af de to reaktorer ved Oi-værket, dels kritiserede TEPCO voldsomt for ikke blot at gøre videooptagelserne fra kommunikationen omkring værkernes krisehåndtering offentligt tilgængelige.

Han fortalte om sin oplevelse af de første dage efter Fukushima-katastrofen, som har ført til, at han måtte sande, at Japan var bedst tjent med at afvikle sin A-kraft:

“Think back to March 11, and I think you will all remember what we were doing that day,” sagde han: “Personally, whenever I think of the first week of the nuclear accident a chill runs down my spine. I’d like to be able to say that we stopped the accident from escalating, but in the end all I can say is that mercifully it stopped. I don’t want to use the word ‘lucky’ but there was a good chance that it could have come off worse.”

“Listening to today’s debates, there are those who insist that the economy can only continue to suffer without a resumption of nuclear power. What they say is partially true. Yet aren’t they forgetting something? We were one step away from having to evacuate 30 million people from their homes – have they calculated the economic cost of that? It is a far greater peril.”³

Kan er uddannet ingeniør, og når han bruger ordet ‘lucky’, er det med en bitter bismag af systemernes svigten, at det, som ikke kunne ske, skete.

Kan har fastholdt, at han følte sig nødsaget til at aflægge værket et besøg og tale dunder til værkets stab for at sikre, at de ikke blot rømmede det, fordi det var for farligt at forsætte med at prøve at bringe de løbskkørte reaktorer under kontrol. Havde man opgivet, kunne man meget vel have været nødsaget til at iværksætte evakueringen af 30 mio. mennesker.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Edano says gov’t will help nuclear-plant-hosting municipalities, Kyodo 08.08.2012.¹

Nuclear plant locales to get aid, Edano says, (Kyodo) Japan Times 10.08.2012.

Nuclear-free not bad for economy: Edano, (Jiji, AFP) Japan Times 08.08.2012.²

Louis Templado: Former Prime Minister Kan still in the nuclear spotlight, Asahi Shimbun 08.08.2012.³

 

 

9. august – Noda overlever første mistillidsvotum

Efter studehandlen i går undlod LDP og New Komeito at stemme for det mistillidsvotum, som en række små oppositionspartier havde rejst. Så Noda overlevede første runde. Men han måtte se sit eget parti knage yderligere i fugerne: En række politikere fra egne række udeblev fra afstemningen for ikke at skulle stå i dilemmaet mellem at stemme mod deres overbevisning eller stemme for mistillidsvotummet. Og yderligere to parlamentarikere meldte sig ud af DPJ og stemte for mistillidsvotummet.

Alle spekulerer på, hvornår valget udskrives, om det bliver allerede til september, eller om Noda kan trække den til oktober-november. DPJ står meget dårligt i meningsmålingerne, så hvis Noda udskrev valget nu, vil han givet miste flertallet. Men omvendt står LDP ikke meget bedre. Utilfredsheden med de store partier er stor, og resultatet kan meget vel blive, at nye partidannelser som Ozawas People’s Life First, Toru Hashimotos Ishin no Kai og det nystiftede grønne parti, Midori no To kommer til at stå med så store blokke af proteststemmer, at det betyder enden på det hidtidige topartisystem.

Ud over reformpakken, som forventes sat til afstemning fredag, vil Noda gerne nå at lave en ændring af valgloven, således at valgkredsene til underhuset ikke er så befolkningsmæssigt skæve, som de nu er. Da de i sin tid blev etableret, boede en stor del af den japanske befolkning stadig på landet. Men migrationen til byerne har været meget omfattende, og visse landkredsmandater repræsenterer i dag mange gange færre vælgere end det typiske bymandat. Og så taler han stadig om at nå at lave næste års finanslov – så der er lagt op til flere tovtrækkerier om, hvad det vil sige at udskrive valg “inden længe”.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Masami Ito: Opposition vote to oust Noda fails, Japan Times 09.08.2012.

Noda’s ‘before long’ election comment open to interpretation, Asahi Shimbun 09.08.2012.

Confusing political games, (leder) Japan Times 10.08.2012.

 

 

9. august – 67-årsdagen for atombomben over Nagasaki

I dag kl. 11.02 japansk tid er det 67 år siden, at amerikanerne kastede en atombombe over Nagasaki. I den anledning var der mindehøjtidelighed, hvor listen over døde som følge af atombomben over Nagasaki, blev tilføjet 3.305 nye navne, så antallet af ofre for bomben i dag er 158.754, heraf mere end 74.000 inden for det første år.

Nagasakis borgmester Tomihisa Taue, som efter Fukushima-katastrofen sidste år blev den første borgmester, som stod frem med et krav om, at Japan gjorde sig uafhængig af A-kraften, gentog sin insisteren overfor centraladministrationen: “We call on the government to set new energy policy goals to build a society free from the fear of radioactivity.” Og han påpegede, at der tilbagestod et stort oprydningsarbejde efter A-kraftværkerne, som verdenssamfundet måtte stå sammen om at løse.

Premierminister Noda talte også ved ceremonien, og han gentog sit løfte om på sigt at afvikle A-kraften:

“More than one year has passed since the Great East Japan Earthquake and the accident at Tokyo Electric Power Company’s Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. Many people from Nagasaki have devoted themselves to the rebirth of Fukushima and have provided various kinds of assistance. The Government will spare no effort in the rebuilding of infrastructure for daily life, including decontamination operations, to ensure that the residents of Fukushima who are still enduring discomfort and inconvenience in their everyday activities can return to their normal daily lives as soon as possible. Furthermore, we aim to establish an energy structure in the mid to long term in a form that will be reassuring for the people of Japan, under a basic policy of reducing our dependence on nuclear power.”

indlæg oprettet af Jens Hvass

Asako Hanafusa: Nagasaki vows to help Fukushima victims, urges end to nukes, Asahi Shimbun 09.08.2012.

Address by Prime Minister Yoshihiko Noda at the Nagasaki Peace Memorial Ceremony, Thursday August 9, 2012.

Nagasaki calls for worldwide nuclear abolition treaty, (Kyodo) Japan Times 10.08.2012.

Hiroshi Matsubara: Ex-Nagasaki Mayor Motoshima: Nuclear-free Japan a ‘matter of course’? (interview) Asahi Shimbun 09.08.2012.

 

 

10. august – 10% moms vedtaget

Af en meddelelse fra Kyodo fremgår det, at Noda i dag fik sin reformpakke igennem i overhuset – efter at den tilbage i juni var vedtaget i underhuset. Endda har han undveget at sætte en præcis dato på det valg, han lovet at udskrive in nærmeste fremtid. Men presset for, at det sker snarligt, er stadigt voksende.

Kyodo skriver også, at selvom gennemførelsen har kostet dyrt i form af afskalninger fra Nodas eget parti, så er modstanden blandt hans egne så stor, at det er sandsynligt, at han ikke bliver genvalgt som partiets ledende skikkelse, men at man vil prøve at sætte et nyt ansigt på for at genvinde vælgernes gunst. DPJ har den usædvanlige situation ud over Noda at have to forhenværende ministerpræsidenter, Hatoyama og Kan. Kunne man forestille sig, at partiet genindsatte Kan, og dermed signalerede aktiv afvikling af A-kraften, for at få en chance hos vælgerne, hvor et massivt flertal ønsker en hurtig afvikling?

Selvom utilfredsheden med Kan-administrationen i månederne efter Fukushima-katastrofen var massiv, så har Kan gennem høringerne fået status af at have bevirket, at TEPCO ikke rømmede værket, men kæmpede sig igennem og undgik den store katastrofe. Og han har med sit tværpolitiske arbejde for at skaffe flertal for en hurtigere afvikling af A-kraften end 2030 placeret sig langt tættere på vælgernes syn på den sag.

Som man kan se af illustrationen herover – et screen dump fra NHK fra denne måned – så har Japan i de senere år kørt med stadig større budgetunderskud, og med statsgælden over 200% af bruttonationalproduktet er det et af de allermest gældsatte lande i den industrialiserede verden. Til forskel fra de fleste andre lande i verden er der tale om en indenlandsk gæld. Men endda er det en problematisk og i længden uholdbar situation. Den primære årsag er de store demografiske forskydninger – antallet af ældre i Japan vokser til stadighed, og “social security costs” stiger med omkring 13 mia. $ om året.

Momsforhøjelsen fra 5% til 10%, som er et centralt element i den vedtagne reformpakke, vil rette noget op på statens indtægter samtidig med, at det kunne være med til at finansiere de meget store investeringer, som skal til for at få genopbygget Tohoku, som stadig er totalskadet i kystegnene efter kombinationen af tsunami og jordskælv. For ikke at tale om de investeringer der skal til at afvikle A-kraft-sektoren og omlægge Japans energiforsyning til vedvarende energikilder. Så selvom momsforhøjelsen er upopulær i vide kredse, så falder de øgede indtægter på et tørt sted. Som mange påpeger, er dette kun begyndelsen til en større justering af forholdet mellem indtægter og udgifter, hvis Japans statsgæld ikke skal fortsætte med at vokse. I et land som har stadig flere, som når en levealder på 100 år, kommer man til i de kommende år at se justeringer af pensionsalderen.

Japan Times bringer 4. september en artikel fra Kyodo (Det japanske Ritzau) med fremskrivninger, som viser at Tokyos befolkning, som stadig er let stigende på grund af affolkningen af landdistrikterne og migrationen til de største byer, i år 2100 vil være faldet til det halve, og at andelen af pensionister (folk ældre end 65 år) til den tid vil være steget til 46%.¹

Det vil jordkloden og de kommende generationer umiddelbart sætte pris på. Men hvor der i demografiske ekspansionstider har været en overforekomst af mennesker i den aktive alder, så der måske var tre eller flere i den arbejdsdygtige alder for hver pensionist, så vil der i demografiske skrumpetider komme en fase, hvor der kan være flere børn og ældre end der er mennesker i den arbejdsdygtige alder.

Noda har da også ladet sive, at momsen på bare lidt længere sigt skulle stige markant mere, hvis man ad denne (meget enkle) vej skal finansiere et fremtidigt velfærdssamfund med markant større forsorgsbyrder.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Tax bill passes final vote after PM’s election pledge, (Reuters) Asahi Shimbun 10.08.2012.

Tax hike legislation enacted in Japan, inviting election, (Kyodo) Mainichi 10.08.

Hirobumi Ohnata: Higher tax rate likely to slow Japan’s economic growth, Asahi Shimbun 11.08.2012.

6 DPJ lawmakers who voted against tax hike unlikely to leave party, Mainichi 11.08.2012.

Eiji Zakoda: Tax hike alone not enough to save Japan from fiscal woes, Asahi Shimbun 11.08.2012.

Jun Hongo: Legislation’s OK just start of long, rough road ahead, Japan Times 11.08.2012.

Passage of integrated reforms bill must spur further decisions, (leder) Mainichi 11.08.2012.

LDP’s Ishihara urges Diet dissolution, DPJ’s Koshiishi says difficult, (Kyodo) Mainichi 12.08.2012.

Yuka Hayashi: Japan’s Social Security Reform – A History of Inaction, Wall Street Journal 13.08.2012.

Japan’s youth face bleak financial future as social security system nears collapse, Mainichi 14.08.2012.

Population of Tokyo to drop to half by 2100, (Kyodo) Japan Times 04.06.2012.¹

Centenarians in Japan set to number over 50,000 for 1st time, (Kyodo) Mainichi 14.09.2012.

 

 

11. august – Flere undersøgelser nødvendige

Et ekspertpanel under NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency) meddelte i går, at der skal foretages yderligere undersøgelser af undergrunden under A-kraftværkerne i Monju og Mihara. Begge steder er der markante foldelinjer, som forsyningsselskaberne nu er blevet bedt om at undersøge nærmere. Tidligere på måneden blev Tsuruga-værket og Shika-værket beordret til at foretage tilsvarende supplerende undersøgelser.

Det internationale atomagentur IAEA har til gengæld i dag afsluttet en to-ugers undersøgelse af Onagawa-værket, som ligger 120 km nord for Fukushima Daiichi-værket og blot 70 km fra epicentret fra det jordskælv, som udløste Fukushima-katastrofen, men som klarede sig stort set uskadt igennem. IAEA siger, at i betragtning af jordskælvets styrke og varighed – det var voldsommere end hvad værket var designet til at modstå – var beskadigelserne overraskende små. Og dette indikerer ifølge IAEAs team, at der var tale om betydelige marginer (af heldig overdimensionering). IAEAs undersøgelser vil nu blive analyseret og afrapporteret for at sikre, at erfaringerne fra Japan så vidt muligt kommer alle A-kraft-lande til gode.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Monju, Mihama nuke plant sites must be checked for active faults: panel, Mainichi 11.08.2012.

Kazuaki Nagata: IAEA only finds light damage at Onagawa, Japan Times 11.08.2012.

More checks on faults ordered under Mihama, Monju atomic plants, Kyodo 24.08.2012.

 

 

12. august – Strålingsramte sommerfugle

Skrevet blog-indlægget: Strålingsramte sommerfugle – om en undersøgelse, som viser alvorlige strålingsskader på en bestemt type sommerfugle indsamlet i nærheden af Fukushima Daiichi-værket.

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

 

13. august – Underskriftindsamling mod Hamaoka-værket

Siden maj er der blevet samlet underskrifter ind i Shizuoka-amtet med krav om en folkeafstemning om genstarten af A-kraftværket i Hamaoka. Og man er nu oppe på at have indsamlet mere end 5% af amtets stemmer, hvor grænsen for at kunne kræve folkeafstemning er 2%. Så underskrifterne vil i nærmeste fremtid blive overgivet til Shizuokas guvernør Heita Kawakatsu.

Hamaoka-værket var et af de første til at blive lukket ned efter Fukushima-katastrofen 11. marts sidste år. Daværende premierminister Naoto Kan beordrede simpelthen værket lukket, efter at det blev klart, at det var placeret næsten så risikabelt, som det overhovedet var muligt, lige på overgangen mellem to plader op til den store hovedfoldelinje, som ud over at give verdens største havdybder umiddelbart øst for det japanske ørige gør, at den japanske undergrund er i konstant bevægelse.

Ifølge kortet til venstre har Hamaoka-værket omkring 80% risiko for et voldsomt jordskælv inden for de næste 30 år. Alligevel virker det som om, at NISA er ved at liste tilladelser til at få værket igennem – i hvert fald er Hamaoka-værket ikke blandt dem, som er blevet bedt om at lave yderlige undersøgelser af de seismiske forhold – og man er i fuld gang med at bygge højere tsunami-værn foran reaktorerne.

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

 

13. august – 89.000 høringssvar om Japans fremtidige energipolitik

Ud over høringsmøder i større byer landet over har høringen om Japans fremtidige energipolitik givet mulighed for at indlevere skriftlige bidrag. Og der er i alt i høringsperioden indkommet mere end 80.000 kommentarer, hvor man ud over at markere sin stillingtagen til de tre scenarier for A-kraftens andel i 2030 – 0%, 15% eller 20-25% – har haft mulighed for at kommentere uddybende.

Responsen har været overvældende, og det er en for alle helt uvant situation at skulle håndtere 80.000 tilbagemeldinger. På den baggrund har Motohisa Furukawa, som er minister for national policy, stillet i udsigt, at man vil samle en ekspertgruppe for at afklare, hvordan man bedst kan bruge og sammenfatte det store materiale med fuld fairness, neutrality & transparency.

Siden har det været nævnt, at der er tale om 89.000 kommentarer, at 90% af dem peger på scenario 1, og at langt de fleste i kommentarfeltet skriver, at A-kraften ikke bare skal være udfaset inden 2030, men at reaktorerne helst aldrig mere skal genstartes.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Natsuko Fukue: Did hearings let public send clear nuke signal? Japan Times 14.08. 2012.

Opinions on future energy policy posted on government website, (Kyodo) Japan Times 19.08.2012.

 

 

13. august – DPJ splittet over A-kraft-spørgsmålet

Selvom mere end et halvt hundrede medlemmer af regeringspartiet DPJ inden for den seneste måneds tid er brudt ud for at stiftet nye partier, hvor målet er fuldstændig afvikling af A-kraften, så er der stadig ganske mange tilbage i partiet, som finder det vigtigt at få markeret, at DPJ går ind for en afvikling – også for at undgå en alvorlig afklapsning fra vælgerne.

Hvor Noda synes at hælde til en vis fortsættelse af A-kraften for at tækkes industriens krav, da har hans forgænger Naoto Kan på tværs af partier søgt at skabe enighed om en fuld afvikling af A-kraften allerede i 2025. Mange i partiet oplever, at Noda med sin insisteren på genstarten af de to reaktorer ved Oi-værket har skabt tvivl blandt vælgerne, om DPJ på sigt ønsker en afvikling af A-kraften. Så selvom det meget vel vise sig at være endnu et minefelt for partiet, bliver der nu nedsat et panel, som i de kommende uger skal afklare DPJs energipolitiske linje.¹

Ved valget i 2009 opnåede DPJ absolut flertal og forviste for første gang i et halvt århundrede LDP til oppositionen. Ved en meningsundersøgelse, som blev offentliggjort i dag, stod DPJ til at få blot 11,8% af stemmerne (faldet 3,6% siden sidste undersøgelse), mens LPD i samme undersøgelse stod til at få 20,8%. De øvrige partier har også kun meget lille tilslutning: 5,5% til Your Party, 3,2% til det kommunistiske parti, 2,9 % til New Komeito og 2,4% til Ozawas nystiftede udbrydergruppe fra DPJ, Kokumin no Seikatsu ga Daiichi, People’s Life First. Hele 48,5% føler sig ikke bundet til noget parti.²

Og det er svært at se, hvem som skulle kunne samle den politiske scene. Den mest populære kandidat som ministerpræsident har under 10% opbakning, Noda blot 6,9%.²

Et valg nu vil derfor skabe en for Japan ny situation, hvor en regering må sammensættes af flere partier. Ikke at det i sig selv er noget minus, tværtimod kan det måske bringe lidt mere af den politiske diskussion frem i lyset. Men det vil kræve nogen tilvænning at få det bedste ud af denne situation.

Modstanden mod A-kraften i befolkningen synes på én gang massiv og varig – i nyhedsbureauet Jijis seneste måling var 62,6% for en afvikling, mens blot 17,8% var for en fortsættelse af A-kraften.³

indlæg oprettet af Jens Hvass

Takuya Suzuki: DPJ to set up research commission on future nuclear energy policy, Asahi Shimbun 13.08.2012.¹

Support for Cabinet flat despite passage of tax hike; swing vote rises to 48.5%, (Kyodo) Japan Times 13.08.2012.²

DPJ vow for next poll: a nuclear phaseout, (Kyodo) Japan Times 14.08.2012.³

 

 

13. august – Masser af biomasse

I en leder i Mainichi Shimbun påpeges det i dag, at Japan har omkring 70% skovareal. Og det anslås, at der er omkring 20 mio. m³ uudnyttet biomasse fra udtyndinger, som nu blot bliver liggende på skovbunden, eller som slet ikke finder sted.¹

Lederen går herefter i gang med at fortælle om kraftvarmeværkets velsignelser – at man ved at inddrage restvarmen til varmeproduktion kan øge energiudbyttet fra 30% til 80% i små decentrale kraft-varme-værker, som med den nye feed-in-tarif (se optegnelser for 30. juni) kan gå hen og blive økonomisk interessante.¹

Fjernvarme ville være en indlysende løsning i Japans køligere egne. For eksempel i Asahikawa, nord for den nordlige hovedø Hokkaidos centrale bjerge, hvor jeg har oplevet to vintre, har man et massivt fyringsbehov i en fyringssæson, som strækker sig over mere end halvdelen af året. Mens det længere sydpå i det langstrakte rige, hvor fyringssæsonen er markant kortere, virker det mindre indlysende. Og ligesom med A-kraften var det nok værd at checke jordskælvskortet, inden man graver alt for mange kilomenter fjernvarmerør ned.

Til trods for sit store skovareal henter Japan størstedelen af sit forbrug af træ og papirmasse i udlandet – en situation, som burde vendes, ikke bare på grund af den supplerende biomasse til Japans energiforsyning, som det kunne medføre, men fordi den japanske efterspørgsel på tømmer er med til at øge presset på regnskovene i hele det tropiske bælte.

Se også blog-indlægget Japanske Vandlege (på vej).

indlæg oprettet af Jens Hvass

Biomass could turn tables around for renewable energy, (leder) Mainichi 13.08.2012.¹

Scrapping nuclear energy just needs a clear commitment, (leder) Asahi Shimbun 13.08.2012.

 

 

13. august – Japans CO2-udledninger stigende

NHK bragte til aften nye tal fra Japans ti forsyningsselskaber, som viste, at CO2-udledningen i forbindelse med Japans el-produktion i de 12 måneder, som endte med juni 2012 var på 430 mio. ton CO2, eller 17% højere end året forud.

Det hænger sammen med, at man i løbet af perioden måtte standse stadig flere reaktorer for (det årlige) sikkerhedscheck, og at ingen derefter har villet give tilladelse til at genstarte dem.

I 2008 vedtog Japan under premierminister Fukuda (LDP) en klimahandlingsplan, som sigtede mod en 80% reduktion i 2050, men i en højteknologisk omlægningsplan, hvor udbygningen af A-kraften, udviklingen af CCS-teknologi (Carbon Capture Storage) og etableringen af et japansk kvotemarked trak det store læs, mens energibesparelser og udbygningen af den vedvarende energisektor havde en mindre fremtrædende plads. Planen blev dog kritiseret for at være ganske uambitiøs, for ikke at have tilstrækkeligt stramme målsætninger på den korte bane, for at lægge op til frivillige reduktioner, og for ikke at bruge 1990 som basis (se blog-indlægget: Japan vedtager handlingsplan for 80% CO2-reduktion i 2050).

Efter at oppositionen i 2009 kom til magten, har den japanske klimaindsats været præget af en lidt slingrende kurs. Allerede inden 11.03.2011 var det et åbent spørgsmål, om Japan ville kunne klare sine forpligtelser overfor Kyoto-aftalen, som binder verdens rigeste lande til at reducere udledningerne i 2012 med 6% i forhold til 1990 – eller rettere var man begyndt at indregne finansieringen af CO2-reduktioner i andre lande i opfyldelsen.¹ Og kraftværkernes målsætning om at reducere udledningerne med 20% inden 2013 er strandet efter at man har måttet genstarte og skrue op for fossile produktionsenheder i takt med, at reaktorerne blev standset. Så selvom få taler om det, er de japanske klimamålsætninger efter Fukushima-katastrofen kørt helt af sporet.

Selvom folkestemningen lige nu er til, at A-kraften skal udfases fuldt ud, så er en del af udfordringen at gøre det på en måde, så Japan samtidig overholder sine klimaforpligtigelser. I den forbindelse er det ikke noget problem, at man vælger fremover at investere i vedvarende energi i stedet for flere A-kraftværker. Tværtimod er A-kraftværker i dag så dyre at bygge, at man for de samme penge får mere energi og mere klimaeffekt hurtigere ved at investere dem i vedvarende energi. Problemet er de 50 reaktorer, som man nu har standset. Skal de – eller i hvert fald nogen af dem – have lov til at producere klimavenlig energi i en årrække, indtil de bliver sat på pension? Det vil dels give Japan et bedre klimaprofil, dels vil det nogle år frem give Japan en basisenergi, som kan være yderst værdifuld mens forsyningen og forsyningsnettet omstilles til vedvarende energi.

Selvom jeg principielt mener, at A-kraft aldrig skulle have været opfundet og at menneskeheden burde standse denne leg med ilden hurtigst muligt, så finder jeg det i situationen rigtigt, at Japan genstarter en håndfuld af de reaktorer, hvor sikkerheden er 100% i top og placeringen er 100% i orden. Men udfasningen behøver ikke vente til 2030, som der har været lagt op til i høringen. Det kunne være en fuld udfasning allerede i 2020 eller 2025, som Iida, Ozawa og Kan har foreslået det.

Herover er det igen scenariet fra Tetsunari Iidas TED-præsentation (se optegnelser for 25. juli). Med en helhjertet satsning samtidigt på vedvarende energi og energibesparelser vil Japan hurtigt kunne få en bedre klima-performance end der var lagt op til med den gradvise udbygning af A-kraften.

Men er en nation i stand til at vælge et sådant scenario, og så realisere det i virkeligheden?

indlæg oprettet af Jens Hvass

Mari Iwata: Can Japan No Longer Afford Ambitious CO2 Cuts? Wall Street Journal 07.06.2012.

Japan CO2 emissions rise 4.4 percent in 2010/11, Reuters 18.11.2011.¹

 

 

15. august – Nyt parti på trapperne: Ishin no Kai

Osaka Ishin no Kai – Osaka reformgruppe – blev stiftet i 2010 som en Osaka-baseret bevægelse med Osakas unge karismatiske guvernør Toru Hashimoto i spidsen. Hashimoto blev i 2011 valgt til borgmester for Osaka – og en af Ishin no Kais visioner er at få reformeret den lidt kluntede administrative situation i Osaka, hvor byen stort set fylder sit amt ud.

Men med udsigten til et snarligt valg tyder alt på, at Ishin no Kai springer ud som landsdækkende parti. Det vil kræve, at mindst fem parlamentsmedlemmer tegner partiet, men det synes i fuld gang med at ske. Ifølge dagens Asahi Shimbun har Hashimoto spurgt den tidligere premierminister fra LDP, Shinzo Abe, om han vil være en af de centrale skikkelser i en landsdækkende partidannelse. I forvejen forventes det, at omkring 20 nuværende parlamentsmedlemmer fra DPJ, LDP og Your Party er interesseret i at slutte op om Ishin no Kai.¹

Men Ishin no Kai har udløbere i mange dele af landet, og har i nogen tid kørt en skole for vordende politikere som del af forberedelsen til at skabe en landsdækkende bevægelse – og et parti, som landspolitisk arbejder for en politisk reform, med styrket decentralisering (og sammenlægning af amter til stærkere regionale enheder), direkte valg af premierministeren og en nedlæggelse af overhuset. I januar hed det, at man sigtede på at kunne stille 300 kandidater og vinde 200 mandater i underhuset (ud af 480). Til det brug har man sat 2.000 på ugentlig politisk skoling, hvoraf halvdelen er unge 20-30-årige.

Og så vil Ishin no Kai givet markere sig stærkt i forhold til spørgsmålet om Japans energimæssige fremtid og udfasningen af A-kraften. Hashimoto har direkte brugt Tetsunari Iida (se optegnelser for 25. juli og 29. juli) som energikonsulent.

Hashimoto har markeret sig stærkt mod A-kraften, og det var stærkt medvirkende til, at han i årets første måneder i meningsmålingerne var den mest populære politiker i landet. Længe var han en af de mest markerede modstandere mod genstarten af reaktorerne ved Oi-værket. Men da situationen spidsede til, trak han på en lidt besynderlig måde sin modstand tilbage – ville ikke være den som var grund til, at Kansai-regionen oplevede svigtende el-forsyning i sommervarmen eller flere døde efter hedeslag. Han lagde derefter op til, at man kunne genstarte de to reaktorer midlertidigt for at dække sommermånedernes spidsbelastning. Men heller ikke dette vandt gehør. Tværtimod begyndte både industrien, Noda og kraftværkerne at tale om at genstarte flere reaktorer. Og det var nok her, at den folkelige modstand mod A-kraften for alvor bed sig fast.

Toru Hashimoto er født i 1969, og er således stadig en ung skikkelse i på den politiske scene. mange forventer, at han en dag går ind i den nationale politik, men han har ved flere lejligheder i løbet af året udtalt, at han bliver i Osaka og arbejder for reformerne her. Dette forhindrer ham tilsyneladende ikke i at søsætte et parti med flere hundrede kandidater.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Bureaucrats attend Hashimoto school despite local ban, (Kyodo) Japan Times 19.08.2012.

Osaka Ishin no Kai recruiting Diet members for new party, Asahi Shimbun 15.08.2012.¹

Lawmakers eye new party with group led by popular Osaka mayor, Mainichi 14.08.2012.

Kazuo Ikejiri: Osaka mayor’s new party gears up for national election, Asahi Shimbun 04.08.2012.

Alexander Martin: Popular Osaka Mayor Acts Quickly on ‘Sex Scoop’, Wall Street Journal 19.07.2012.

Hashimoto: Ishin no Kai will field candidates nationwide, Asahi Shimbun 29.06.2012.

Marc Schreiber: Hashimoto: A man with a plan, or dictator with an agenda? Japan Times 03.06.2012.

Eric Johnston: Hashimoto school grads prep for run, Japan Times 29.05.2012.

Mitsuro Obe: Hashimoto Blasts Noda Cabinet on Nuke Restarts, Wall Street Journal 06.04.2012.

Osaka rejects petition for referendum on nuclear power, 28.03.2012.

Ishin no Kai’s populist proposals, (leder) Japan Times 03.03.2012.

Huge interest in studying at Hashimoto’s political school, 13.02.2012.

Kimitake Nishiyama: Hashimoto: Central government structure needs overhaul, Asahi Shimbun 10.02.2012.

Osaka Ishin no Kai eyes 200 Lower House seats in election, Asahi Shimbun 22.01.2012.

 

 

16. august – Nodas undvigemanøvrer

Trods hårdt presset har Noda endnu ikke villet give nogen præcis dato for udskrivelse af valg til underhuset. Men nu synes han at ville trække udskrivelsen af valg med henvisning til, at det japanske valgsystem i marts 2011 blev erklæret “unconstitutional” – i strid med den japanske grundlovs valg-bestemmelser.

Det ukonstitionelle består i, at landets valgkredse er så uens definerede, at der går meget forskellige stemmeantal til underhusets enkelte mandater.

Om den slags lurendrejeri kan overbevise de japanske vælgere om, at de alligevel skal stemme på Noda og DPJ, er mere end tvivlsomt. Og om Noda får held med at udsætte valget på den konto, er endnu mere tvivlsomt.

Men derfra til at give op og sige: Nu er det tid for at få vasket tavlen ren. Nu behøver vi et fornyet mandat fra vælgerne. Dér lærer jeg aldrig at forstå – endsige acceptere – politikerne.

indlæg oprettet af Jens Hvass

DPJ could use electoral reform bills to postpone calling general election, (Kyodo) Japan Times 16.08.2012.

What is vote disparity, and how does it get fixed? Mainichi 18.08.2012.

 

 

16. august – Oi-reaktor nr. 4 nu på fuld kraft

I dag kunne KEPCO meddele, at den anden af de to genstartede reaktorer ved Oi-værket nu kører på fuld kraft. Tilladelserne glæder for 13 måneder – reaktorerne får typisk skiftet brændsel og gennemgår sikkerhedscheck én gang om året.

Men samtidig er KEPCO beordret til at foretage yderligere undersøgelser af undergrunden, da der er tvivl, om en foldelinje, som løber under værket, er aktiv. En foldelinje betragtes som aktiv, hvis der har været bevægelser i de seneste 120.000 år, så der er ikke nødvendigvis tale om overhængende fare. Men i hele den anspændte situation var det en stor fejl at vælge disse to reaktorer på en beliggenhed, hvor man umiddelbart efter ganske brutalt at have gennemtvunget igangsættelsen med fuld garanti for sikkerheden må beordre yderligere undersøgelser af undergrunden.

Denne genstart er nok den enkelte situation i hele håndteringen af situationen efter Fukushima-katastrofen, som klarest har demonstreret overfor befolkningen, at man sætter industriens interesser højere end befolkningens. Og Noda, som personligt har presset hårdt på for at gennemtrumfe genstarten, står med et splintret parti og en klar udsigt til tabe det forestående valg.

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

 

18. august – 10 Fukushima-reaktorer dømt ude

I går sagde policy-minister Motohisa Furukawa i forbindelse med et møde med evakuerede fra Kawauchi, at ud over de fire forulykkede reaktorer ved Fukushima Daiichi burde de to ikke beskadigede reaktorer aldrig genstartes. Tilsvarende burde de fire reaktorer ved Fukushima Daini-værket, som ligger få kilometer syd for det forulykkede værk, tages definitivt ud af drift.

Det er nok ikke lige, hvad reaktorernes ejer TEPCO drømmer om, men værket er i praksis sikret mod at gå konkurs gennem statslige midler, så spørgsmålet er, hvor meget TEPCO har at sige, når det gælder fremtiden.

De to Fukushima-værker havde tilsammen 10 reaktorer, som svarer til næsten 20% af den japanske reaktor-flåde.

indlæg oprettet af Jens Hvass

No. 1, 2 plants’ reactors written off, (Jiji) Japan Times 18.08.2012.

 

 

18. august – Flere rømmer DPJ

Dette diagram stammer fra en artikel i dagens Asahi Shimbun. Det giver et godt billede af den seneste tids rømninger fra regeringspartiet DPJ. Det er således meget tæt på, at Noda ikke mere har flertal. Dertil kommer, at der stadig i den tilbageværende gruppe er stor modstand både mod hans reformpakke og mod hans uklare linje, når det gælder energipolitikken.

Samtidig står DPJ til at blive markant mindre ved det forestående valg, så det er ikke utænkeligt, at man i de kommende uger vil se yderligere mandefald.

Ifølge NHK langede tidligere premierminister Yukio Hatoyama i en tale i Kamogawa Shi i dag hårdt ud efter Noda og hans politik, som han fandt ødelæggende for partiet. Der var kun ét håb, at man ved det forestående nyvalg af partiets leder (som automatisk indebærer premierministerposten, hvis partiet er regeringsbærende) fik en ny leder for DPJ.

Hatoyama var premierminister for DPJ i 2009-10, mens Naoto Kan var det i 2010-11, hvorefter Yukio Noda tog over – alle tre som ledere af og premierministre for DPJ.

Der har været stille omkring A-kraft-spørgsmålet i nogle dage, også fordi der omkring årsdagen for 2. verdenskrigs afslutning i det små har været raslet med sablerne i forhold til to små øgrupper, som hhv. Korea og Kina ud over Japan gør krav på. Det har givet store overskrifter, og masser af kritik af Noda, som synes at have været så optaget af at få sit indenrigspolitiske agenda presset igennem, at det udenrigspolitiske er gledet ham af hænde.

indlæg oprettet af Jens Hvass

New parties forming for expected mass defections from the DPJ, Asahi Shimbun 18.08.2012.

Latest DPJ defectors to join Nagoya force, Japan Times 18.08.2012.

Tomiyuki Tachikawa: Diplomatic disputes a blow for DPJ, Japan Times 19.08.2012.

 

 

19. august – Store virksomheder om A-kraft

En undersøgelse af holdningen blandt 109 af Japans største virksomheder viser, at omkring 30% af dem ser vedvarende energi som en naturlig (viable) afløser for A-kraften. Dette står i markant kontrast til erhvervslivets institutioner, som har forkastet de tre fremlagte scenarier og sagt, at det eneste, som nærmede sig noget realistisk, var scenario 3, som sigter mod en 20-25% andel af A-kraft i 2030.

I valget mellem de tre scenarier, var der flere virksomheder, som pegede på scenario 2 – som indebærer en A-kraft-andel på 15% – end på scenario 3. Så alt i alt er virksomhederne ikke på samme måde som deres organisationer imod reduktion af A-kraften.

Alle disse tal skal ses i forhold til, at Japan indtil Fukushima-katastrofen havde en energiplan, som sigtede mod at øge A-kraft-andelen fra den nuværende 25-30% til omkring 45-50%.

indlæg oprettet af Jens Hvass

30% of big Japan companies say green energy to be nuclear alternative, (Kyodo) Mainichi 19.08.2012.

 

 

20. august – Mere smøring

En del af, at A-kraften har mange lokale tilhængere er, at det ikke bare har øget aktiviteten i de små værtsbyer, men at de løbende har modtaget klækkelige beløb, som bedst kan betragtes som bestikkelse. Efter Fukushima-katastrofen var TEPCO meget klar i mælet med, at nu var det slut med disse ekstra beløb. Alligevel er det nu kommet frem, at man ved Higashidori-værket har lagt anseelige beløb både maj 2011 og maj 2012.¹

Asahi Shimbun skriver tilsvarende, at man har afdækket sådanne fordækte betalinger i størrelsesordenen 3,18 mia. yen (40 mio. $), og at det sandsynligvis blot er toppen af isbjerget. Overførslerne sker typisk ikke direkte fra forsyningsselskab til lokalsamfund, men via tilknyttede organisationer, som støtter projekter i lokalsamfundene med klækkelige beløb.¹¹

Det er ret ubegavet, for det er præcis den slags som gør, at befolkningen post Fukushima har mistet enhver tillid til, at forsyningsselskaberne er modne til at håndtere A-kraften.

Tilsvarende har en civil gruppe, Zenkoku Shimin Ombudsman Renraku Kaigi (bemærk ordet ombudsmand), stillet spørgsmålstegn ved, om rekrutteringen til de råd, som løbende bliver etableret for at tage stilling til det forsvarlige i reaktorernes genstart, er tilstrækkelig uvildig. 18 ud af 100 undersøgte medlemmer af disse råd havde modtaget mellem 30.000 yen og 42,6 mio. yen i donationer og research-bidrag. De 42,6 mio. yen svarer rundt regnet til 5-6 årslønninger for en universitetsansat.²

Yukio Hatoyama, den første af DPJs tre ministerpræsidenter på stribe her de seneste tre år, erkender da også overfor Reuters, at partiet har givet op i den erklærede kamp mod bureaukraternes og særinteressernes magt, som man i 2009 gik til valg på. DPJ blev valgt ind på en begejstringens bølge, og står nu til at blive stemt ud igen.³

indlæg oprettet af Jens Hvass

TEPCO, Tohoku Power made dubious transactions to Rokkasho nuke plant village, Mainichi 20.08.2012.¹

Nuclear power industry’s shady payments since Fukushima crisis, Asahi Shimbun 20.08.2012.¹¹

Citizens group questions impartiality of nuclear safety councils, Asahi Shimbun 19.08.2012.²

Yukio Hatoyama: Ruling Democrats surrender in war against vested interests, (Reuters) Asahi Shimbun 21.08.2012.³

 

 

21. august – Et sted mellem scenario 1 og scenario 2

Tidligere i denne række af opdateringer har jeg reflekteret over, at de tre scenarier, som har været fremlagt i høring, ikke virkede specielt gennemtænkte (se optegnelser for 15. juli og 4. august).

Nu ser det ud til et det udvalg under ledelse af policy-minister Motohisa Furukawa, som skal sammenfatte den fremtidige energiplan, forholder sig tilsvarende frit til oplægget ved at pege på en løsning, hvor man faser fuldt ud først i 2030erne, men stadig i 2030 har nogle få A-kraftværker tilbage – et scenario, som ligger tæt på scenario 1 uden at være en fuld udfasning i 2030. Dette modsvarer sandsynligvis en gennemgang af, hvilke værker, det er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt at genstarte, hvorefter disse så får lov at køre i en levetid på 30 år.¹

Det kunne hænge sammen med den massive støtte til afviklingen, som man har kunnet konstatere ved høringen. Af dem som har ønsket at få ordet ved høringerne rundt omkring i Japan var 70% fortalere for den fulde udfasning af A-kraften i 2030. Ligeledes har den overvejende del af de 89.000 kommentarer, som har været afgivet online, være knyttet til ønsket om en fuld udfasning.

I en artikel i Asahi Shimbun nævnes det, at det forlyder at næsten 90% af de 89.000 kommentarer, som er afgivet online, går på at afvikle A-kraften i 2030.² Og siden er det fremgået, at +90% heraf ikke bare går ind for scenario 1, men i kommentarfeltet har plæderet for en øjeblikkelig afvikling, hvor ingen reaktor nogensinde blev startet.

Wall Street Journal skriver i dag, at regeringsembedsmænd indtil for nylig så scenariet med 15% andel af A-kraft i 2030 som det mest sandsynlige, men at: “Zero nuclear is our hope and goal,” siger en af embedsmændene: “We are moving toward it, and I don’t think others will be aggressively against it.”³

Samme artikel vurderer, at selvom der internt i regeringspartiet DPJ er en markant uenighed om den fremtidige energipolitik, så kunne det at gå ind for det fulde udfasningsscenario være en måde at tydeliggøre en imødekommenhed overfor befolkningen, som ved høringer, demonstrationer og opinionsmålinger med stadig større tydelighed markerer, at den ønsker den japanske A-kraft afviklet.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Gov’t panel considers completely eliminating nuclear power plants by early ’30s, Mainichi 21.08.2012.¹

Energy policy chief inclined toward nuclear-free Japan, (Jiji, Kyodo) Japan Times 22.08.2012.

Noda gives no quarter in meeting with anti-nuke activists, Asahi Shimbun 22.08.2012.²

Mari Iwata & Takashi Mochizuki: Japan Weighs End to Nuclear Power, Wall Street Journal 21.08.2012.³

 

 

22. august – “Deliberative polling” styrker ønsket om at udfase A-kraften

I en særlig del af høringen om Japans fremtidige energipolitik blev en gruppe tilfældigt udvalgte mennesker samlet i 2 dage til en såkaldt deliberative polling, en metode udviklet af James Fishkin fra Stanford University.

I løbet af disse to dage bliver deltagerne udsat for en bred vifte af input fra politikere og eksperter. Hermed får man mulighed for at måle ikke bare en befolknings umiddelbare synspunkt, men en i udgangspunktet repræsentativ gruppe, som igennem to døgn reflekterer over spørgsmålet, så man dels får en form for oplyst/kvalificeret beslutningsproces, dels får et langt klarere billede af, hvad man kunne kalde det tavse flertal, som ikke eller sjældent ytrer sig i offentligheden.

Som man kan se af diagrammet herunder, medførte denne proces gradvist en markant styrket opslutning om scenario 1, som sigter mod at udfase A-kraften i 2030. I alt 46,7% støttede dette scenario, mens 15,4% støttede scenario 2 med en andel af A-kraft på 15% i 2030, mens 15,4% støttede scenario 3, hvor Japan i 2030 har 20-25% A-kraft i sin energiforsyning.

Det er interessante tal, fordi A-kraft-tilhængere altid beskriver modstanden mod A-kraft som irrationel og følelsesbetonet og fremhæver, at hvis man var i stand til at vælge rationelt gennemreflekteret, ville mange flere være positive overfor A-kraften. Tværtimod voksede antallet af dem, som går ind for fuld udfasning, i løbet af denne proces med omkring 50%, mens processen ikke fik flere til at gå ind for de to andre scenarier, hvor Japan fortsat har A-kraft efter 2030.

Hvad man ikke kan se af figuren er, at de deltagende gav point på en skala fra 1-10 for vigtigheden af en given løsning. Her var pointgivningen for dem, som gik ind for scenario 1 hhv. 6,92 og 6,9 i survey 1 og 2, mens den steg til 7,31 i survey 3.

Et sådant resultat viser, at mere viden om og mere refleksion over situationen fører til et større og stærkere ønske om udfasning af A-kraften.

Hvis man ser på dem, som efter de to dages proces har taget stilling – og dermed fravælger dem som pegede på mere end ét af scenarierne eller efter de to dage stadig var i tvivl – så er det rundt regnet 60% heraf, som går ind for scenario 1 med fuld udfasning af A-kraften inden 2030, mens der blot er omkring 20% som går ind for hhv. scenario 2 og 3.

Der er blevet spurgt ind til en række andre ting, for eksempel tydeliggjorde processen, at deltagerne vægtede sikkerheden (og dermed afviklingen) langt højere end forsyningssikkerheden og prisbilligheden.

Når man har valgt at indlemme en sådan deliberative polling, er det fordi det er en enestående måde at få et klart billede af det tavse flertals holdninger. At 70% af dem, som er blevet udvalgt til at deltage i høringerne og 90% af de 89.000 kommentarer, som er afgivet online går ind for scenariet med fuld afvikling kan måske ikke undre – af de 90% af 89.000 kommentarer gik 90% faktisk ind for øjeblikkelig afvikling, selvom det ikke var nogen mulighed. Men at disse synspunkter kan genfindes langt ind i det tavse flertal, og endnu mere, at to dages oplysning og diskussion omkring situationen fører til, at 50% flere gik ind for den fulde udfasning end forud – det burde vække til eftertanke blandt politikerne.

Embedsmændene bag undersøgelsen havde forventet, at en sådan deliberative polling ville føre til en konsensus omkring scenario 2, hvor man i 2015 ville have en andel af A-kraft i energiforsyningen på 15%. Så resultatet synes meget overraskende for embedsmændene. Det prisværdige er, at man faktisk synes at være i fuld gang med at rykke Japans fremtidige energiforsyning meget tættere på scenario 1.

De erhvervsorganisationer, som igen og igen har brugt det tavse flertal som argument for at fortsætte fastholdelsen og udbygningen af A-kraften,

indlæg oprettet af Jens Hvass

About 50% supportive of ending Japan’s nuclear reliance: gov’t poll, Kyodo 21.08.2012.

Support for nuke-free Japan rises to 47% after voter discussions, Asahi Shimbun 22.08.2012.

Tsuyoshi Inajima & Yuji Okada: Japan Citizens Favor Zero Nuclear in Debate Over Energy Option, (Bloomberg) Renewable Energy World 23.08.2012.

Support for nuke-free Japan defies government calculations, Asahi Shimbun 23.08.2012.

Gov’t must respect public’s readiness for zero dependence on nuclear power, (leder) Mainichi 24.08.2012.

 

 

22. august – Ny gruppe for udfasning af A-kraften i 2025

Har tidligere  været inde på en gruppe parlamentarikere, Genpatsu Zero no Kai, sammensat af medlemmer fra 7 politiske partier, som foreslår, at omkring halvdelen af Japans reaktorer afvikles øjeblikkeligt (se optegnelser for 28. juni).

En ny gruppe, Datsu Genpatsu Ho Seitei Zenkoku Network, (Nationalt netværk for en lovgivning for nuklear udfasning), som tæller 21 prominente skikkelser som nobelpristageren Kenzaburo Oe og musikeren Ryuichi Sakamoto, presser tilsvarende på for at få fremsat forslag om, at der ikke kan bygges nye reaktorer, at ingen reaktor kan køre ud over 40 år, samt at A-kraften bliver fuldt udfaset i løbet af årene 2020-25.

Ved præsentationen sagde Oe, at Japan alene af etiske grunde måtte lægge A-kraften bag sig for ikke at risikere at ødelægge levevilkårene for næste generation, for næste århundrede, for næste æra.

Med en vis sandsynlighed vil der ikke være flertal for et sådant forslag i det nuværende parlament. Men man vil endda presse på for at få forslaget fremsat for at få parlamentarikerne til at tage stilling til forslaget inden det forestående valg.

8. september fremgår det af Japan Times, at det netop er lykkedes at få forslaget fremsat inden afslutningen af parlamentets nuværende samling. Afstemningen vil dog først finde sted senere på efteråret.¹

indlæg oprettet af Jens Hvass

Masakazu Honda: Lawyer, writers call for legislation on nuclear phaseout, Asahi Shimbun 21.08.2012.

Oe, Sakamoto lead charge for no-reactor bill, (Kyodo) Japan Times 24.08.2012.

Kazuaki Nagata: As Diet session ends, 13 lawmakers submit bill to end nuclear power by 2025, Japan Times 08.09.2012.¹

 

 

21. august – Genstarten af Oi-reaktorerne var unødvendig I

På trods af mange protester og bekymringer blev genstarten af de to Oi-reaktorer gennemtvunget med henvisning til, at det var uforsvarligt at risikere strømnedbrud i Kansai-området. Nu foreligger der tal, som viser, at japanerne i juli måned i år brugte 6,3% mindre elektricitet end samme måned sidste år, selvom juli i år har været varmere end normalt og varmere end sidste år.¹ Resultatet må tolkes derhen, at befolkningen bredt har insisteret på at vise, at man kunne klare sig gennem sommeren uden A-kraft.

Som lederen af en anti-atomkraftgruppen Mihama no Kai, Hideyuki Koyama siger, var genstarten af Oi-reaktorerne unødvendig. Problemet i Kansai-området kunne let være løst ved at låne strøm fra naboregionerne. Genstarten er primært sket for at bedre forsyningsselskabernes økonomi.¹ Og så har det nok også været vigtigt at undgå at erfare, at Japan kunne klare sig gennem en sommer helt uden A-kraft.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Japanese heat wave, (leder) Japan Times 19.08.2012.

Jun Hongo: Power use falls; reactors unneeded, Japan Times 21.08.2012.¹

 

 

22. august – Radioaktive fisk

Nye prøver af fisk og skaldyr fanget i anden halvdel af juli har sat nye rekorder. Hidtil har den højeste radioaktivitet ved fangster ligget 18,8 gange højere end det tilladt maksimum, men en ørred fanget ud for Minami-Soma 1. august havde et strålingsniveau 258 gange over den tilladte grænseværdi. Så der er nogen vej tilbage, før man igen kan spise fisk og skaldyr fanget ud for de forulykkede reaktorer.

Man ser det omkring Chernobyl-værket, at stadig så mange år efter fortsætter strålingsniveauerne med at ligge højt i dyr, som ligger højt i fødekæden.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Record high cesium detected in fish in sea around Fukushima plant, (Kyodo) Japan Times 22.08.2012.

Mizuho Aoki: Cesium-laden fish may point to ocean hot spots, Japan Times 22.08.2012.

Radiation 258 times legal limit found in fish off Fukushima, Asahi Shimbun 22.08.2012.

 

 

22. august – Noda mødes med de demonstrerende

“De laver en frygtelig støj” – noget i den retning er hvad premierminister Noda indtil nu har sagt til, at demonstrerende hver fredag siden marts i stort antal er mødet op foran hans kontor for at markere modstanden mod A-kraften og genstarten af de to reaktorer ved Oi-værket. Siden april har demonstranterne udbedt sig et møde med Noda. Og for et par uger siden indvilligede han endelig i at mødes med repræsentanter for de demonstrerende. Men på økonomi-, handels- og industriminister Edanos foranledning blev det udsat til efter høringsperioden var ovre, for ikke i den situation at favorisere særsynspunkter.

Endelig i dag mødtes Noda så en halv time med 11 repræsentanter for de demonstrerende. De insisterede overfor Noda på, at Japans reaktorer skulle forblive standsede og de genstartede af Oi-reaktorer standses. Og de protesterede mod udnævnelsen af Shunichi Tanaka, som de betragter som A-kraft-tilhænger, som formand for den nye sikkerhedskommission.

I sit svar, understregede Noda regeringens synspunkt, at genstarten af Oi-reaktorerne havde været nødvendig for at sikre mod strømudfald i sommervarmen, og han forklarede herefter, hvilke foranstaltninger, man havde taget for at gøre genstarten sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig.

“We aim to set a direction on energy mix that will give a sense of security to the public in a responsible way,” sagde Noda til repræsentanterne for de demonstrerende: “We would like to decide while taking your opinion into consideration and hearing other views as well.”

Så ikke noget nyt, ingen ny forståelse, ingen indrømmelser – men i den symbolpolitiske verden en sejr for de demonstrerende, at Noda overhovedet accepterede at lytte til dem, og for de mange i DPJ, som er bestyrtede over Nodas kollisionskurs med vælgerne, både når det gælder momsforhøjelsen og genstarten af reaktorerne.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Noda makes no concession to antinuclear rally hosts, (Kyodo) Mainichi 22.08.2012.

Masami Ito: Noda unswayed by talks with rally leaders, Japan Times 22.08.2012.

Noda gives no quarter in meeting with anti-nuke activists, Asahi Shimbun 22.08.2012.

Elanor Warnock: Anti-Nuclear Activists Unimpressed by Meeting With PM, Wall Street Journal 22.08.2012.

Anti-nuke protesters walk away empty-handed after confab with Noda, Asahi Shimbun 23.08.2012.

Noda looks to tap new support, hold DPJ together with anti-nuke activist meet, Mainichi 23.08.2012.

Meeting between Noda, anti-nuke activists a good first step, (leder) Asahi Shimbun 24.08.2012.

 

 

24. august – Regeringens energiplan vil indebære fuld udfasning af A-kraft

Via Kyodo er der fredag aften japansk tid meddelelse om, at regeringen på baggrund af den massive folkelige pegen på scenario 1, forbereder en energiplan, som indebærer fuld udfasning af A-kraften – med Nodas lidt vege formulering “på medium til langt sigt”, og at man sandsynligvis vil være klar med den nye energiplan i begyndelsen af september måned.

Forud for høringen var man indstillet på at tage udgangspunkt i scenario 2, hvor Japan ville have en 15% andel af A-kraft i sin energiforsyning. Men “the government has shifted its stance toward adopting the zero nuclear power goal, given the strong urging of the public. The change may also be an effort to prevent the future of nuclear power from being a campaign issue in the next general election.”

Hvis det ender med at blive resultatet, så må man tage hatten af for, at Japan rent faktisk har lyttet til det høringssvar, som man lige nu er ved at opgøre, og tager befolkningens stemme til efterretning.

Samtidig ser det nu ud til, at der bliver udskrevet valg 4. eller 11. november, så næste finanslov kan vedtages af en nyvalgt samling sidst i november. Der burde således være tid til at få energiplanen på plads inden.¹ Det er i hvert fald, hvad Noda sigter på. 25.08. skriver Mainichi, at oppositionens to største partier, LDP og Komeito, sigter mod et mistillidsvotum i overhuset i løbet af den kommende uge.²

indlæg oprettet af Jens Hvass

Japan to include zero nuclear power goal in new government policy, (Kyodo) Japan Times 25.08.2012.

November election likely, (Kyodo) Japan Times 24.08.2012.¹

Noda can’t avoid facing censure motion, LDP chief says, Mainichi 25.08.2012.²

 

 

24. august – Fredagsdemo foran Nodas kontor

Traditionen tro samledes store skarer fredag til demonstration foran Nodas kontor i Tokyo. I dag var der særlig vrede over udnævnelsen af Shunichi Tanaka som formand for den nye sikkerhedskommission. Han betragtes som A-kraft-tilhænger og som alt for meget del af den sammenspiste flok i “Nuclear Village” – og dermed som en hån overfor intentionen om at skabe en ny, uafhængig kontrolinstans.

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

 

25. august – Genstarten af Oi-reaktorerne var unødvendig II

Allerede sidste sommer var det imponerende at erfare, hvordan den japanske befolkning og de japanske virksomheder formåede at spare og fordele deres forbrug af elektricitet over døgnet, så man undgik såkaldte “rolling blackouts” – strømudfald, som ville give mange virksomheder store problemer og for enkelte individer kunne have alvorlige konsekvenser.

I det mellemliggende år var Japans A-kraft-reaktorer gradvist alle blevet taget ud af drift, så man vidste, at der i alt var mindre energi til rådighed. Det var baggrunden for, at Noda gennemtvang genstarten af de to reaktorer i Oi.

Men en opgørelse pr. 25. juli viser, at ni ud af Japans 10 forsyningsselskaber i perioden 1. juli til nu i år har haft en nedgang på 8-16% i energiforbruget i forhold til den tilsvarende periode sidste år, og det i en sommertid, som har temperaturmæssigt har ligget over normalen. Og selvom den varmeste sommer endnu ikke er helt ovre – der er svedigvarmt i Japan frem til midt i september – så er der stor sandsynlighed for, at man på nuværende tidspunkt har oplevet årets varmeste dage.

Kun Tohuku, som sidste år stadig var helt i knæ på grund af ødelæggelserne efter jordskælv og tsunami, havde denne sommer et højere forbrug. Et billede på, at genopbygningen er i fuld gang.

Peak-forbruget ved TEPCO denne sommer har været 50,38 mio. kW, hvilket er 16% lavere end højeste forbrug i 2010. Det tilsvarende tal for Kyushu var 15,21 kW, svarende til 13% lavere end 2010. Og i Kansai-området, hvor man startede de to reaktorer, nåede man 3. august højeste forbrug i år med 26,82 mio. kW, hvilket lå 13% lavere end i 2010.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Rolling blackouts this summer averted by public power-saving efforts, (Kyodo) Japan Times 25.08.2012.

 

 

25. august – 58% ønsker fuld udfasning inden for 10 år

Asahi Shimbun bringer i dag en undersøgelse, som viser, at mere end halvdelen af alle adspurgte (54,4%) i valget mellem de tre scenarier, som er fremlagt til høring, går ind for scenario 1, som indebærer fuld udfasning i 2030 (49% af de 90% i søjlen herunder til venstre).

Hvis man derefter spørger i 5%-intervaller (søjlen herover til højre), bliver billedet af ønsket om afvikling endnu mere markant – mere end to tredjedele ønsker en A-kraft-andel på mindre end 15% i 2030.

Andel af A-kraft i 2030 (graf fra Asahi Shimbun 25.08.2012¹).

Alle tre fremlagte scenarier taler om situationen i 2030. Men der har siden været adskillige forslag fremme om en hurtigere udfasning. Asahi Shimbun har derefter spurgt ind til, hvor hurtigt udfasningen skulle finde sted. 16% ønsker A-kraften afviklet øjeblikkeligt (ingen genstart overhovedet), mens andre 21% ønsker det ske inden for 5 år og yderligere 21% peger på en udfasning inden for 10 år. Således ønsker i alt 58% en udfasning senest inden for 10 år (selvom kun 54,5% peger på scenario 1!).

Omvendt var der i denne del af undersøgelsen kun 8%, som ønskede at bevare A-kraften for evigt. Så A-kraftens popularitet kan ligge et meget lille sted.

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaundersøgelser sendt til et tilfældigt udvalg af 3.000 registrerede vælgere i juli-august, hvoraf 75% har svaret.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Survey: Scrap nuclear power soon, more than half of Japanese people say, Asahi Shimbun 25.08.2012.¹

 

 

26. august – 42% af parlamentarikerne ønsker fuld udfasning af A-kraften

Asahi Shimbun bringer i dag en undersøgelse af de japanske parlamentsmedlemmers holdninger til Japans fremtidige energipolitik. Den viser, at 42% af parlamentsmedlemmerne samlet set går ind for en fuld udfasning af A-kraften i den kommende energiplan.

Dette dækker dog over store forskelle. I det nuværende regeringsparti DPJ er tallet 40%, hvorimod kun 4% af repræsentanterne for det største oppositionsparti LPD (som fren til 2009 regerede Japan i næsten 50 år i træk) går ind for den fulde udfasning. Til gengæld går langt den største del af de øvrige partier ind for den fulde udfasning af A-kraften.

Hvor 42% således støtter op om den fulde udfasning i scenario 1, var der 11%, som gik ind for scenario 2 (med 15% andel i 2025) og blot 3%, som gik ind for scenario 3 (med 20-25%). Kun ganske få fra LPD pegede på et af de tre scenarier – man kunne forestille sig, at de på trods af den verserende Fukushima-katastrofe ønsker at fortsætte den hidtidige udbygning af A-kraften, som de har lagt grunden til – og som slet ikke har været nogen mulighed i de scenarier, som har været lagt frem til høring.

I Asahi Shimbuns undersøgelse har man også spurgt til, om Japan skulle give tilladelse til opførelse af nye A-kraftværker. Her var 60% imod, mens 5% gik ind for opførelsen af nye A-kraftværker.

Flere andre spørgsmål rejser sig omkring A-kraftens videre skæbne. Igennem to årtier har Japan postet enorme beløb i udviklingen af genoparbejdningsanlæg, som skulle lave ny brændsel af de brugte brændselslegemer fra de konventionelle reaktorer. Men år efter år er dette program blevet forsinket, og efter mere end to årtier og investeringer på omkring 20 mia. $ er man stadig kun ved at komme til prøvekørsler. Hvis man vælger at udfase A-kraften, giver det ikke mening at forsætte dette program, og 41% går nu ind for at opgive dette stadie og sikre en direkte lagring af affaldet fra de eksisterende anlæg, hvor kun 4% går ind for at fortsætte det.

I alt svarede 434 parlamentsmedlemmer, hvilket svarer til 60% af repræsentanterne i over- og underhuset. Så selvom der tegner sig et billede af, at en kommende japansk energiplan vil lægge sig tæt op af et scenario 1 med fuld udfasning af A-kraften, er det stadig et åbent spørgsmål, om parlamentet med dets nuværende sammensætning er i stand til at vedtage en sådan energiplan, eller om man må ende med at udskyde beslutningen til efter valget?

Som man har kunnet se af de løbende opinionsundersøgelser og ikke mindst af den høring, man har afholdt i de seneste måneder, er modviljen mod A-kraften i befolkningen massiv og voksende. Så på den baggrund var det naturligt, hvis politikerne endte med uanset deres egne synspunkter at pege på en energiplan, som lå ganske tæt på scenario 1.

Ingen ved for alvor, hvordan vælgerne vil reagere. Men skuffelsen over momsforhøjelsen og Nodas håndtering af A-kraft-spørgsmålet er massiv, og tilslutningen til Noda og regeringspartiet er historisk lav. Men det umiddelbare alternativ i de to nu største oppositionspartier, Komeito og LPD, er heller ikke specielt appellerende for vælgerne, da de dels har været med til at stemme momsforhøjelsen igennem, dels er tilhængere af en fortsættelse og evt. udbygning af A-kraften. Så man kan meget vel forestille sig, at det forestående valg bliver et protestvalg, hvor de mange partier, som har markeret sig klart imod A-kraften, kommer til at stå med et stort flertal af mandaterne.

I disse dage er der ganske markante ansatser til et hamskifte i regeringspartiet, hvor man prøver inden valget at få vedtaget en energiplan med fuld udfasning af A-kraften måske ikke i 2030, men så først i 30erne for at genskabe et billede af et DPJ, som lytter til befolkningen og dens ønske om at slippe af med A-kraften. Rent faktisk var det Nodas forgænger Naoto Kan, som først satte ord på muligheden at lægge A-kraften bag sig, og det er DPJ, som har igangsat ikke bare gennemgribende undersøgelser, men fuldt så meget en gennemgribende omstrukturering af det organisatoriske omkring A-kraften, som har svigtet eklatant og har en meget stor andel i, at krisen kunne udvikle sig så dramatisk, som den gjorde. Så selvom Noda længe har været særdeles upræcis med, hvor han stod, og hvad han sigtede på, så er det måske lidt “unfair”, hvis DPJ endte med at blive forbundet med A-kraftens fortsættelse. Men om man i DPJ kan enes om en sådan profilering, om det vil lykkes for DPJ at gennemføre en sådan energiplan, som sigter mod fuld udfasning af A-kraften, og om vælgerne vil købe et sådant hamskifte ovenpå Nodas uklarheder er et åbent spørgsmål? Omvendt er det måske DPJs chance.

I hvert fald tikkede der mens jeg skrev disse linjer tal ind, som viste, at tilliden til Nodas regering for første gang i år var stigende – måske på grund af, at han har mødtes med de demonstrerende, og at man fornemmer, at DPJ faktisk er ved at tage konsekvensen af høringen og forbereder en energiplan, som sigter på fuld udfasning af A-kraften. Måske også hjulpet af de territorialkriser, som på én gang er genopblusset i forhold til Rusland, Sydkorea, Kina og Taiwan – og som gør Nodas stol lettere elektrisk i disse dage.

Samtidig må LPD og Komeito indse, at det med vælgernes klare ønske om at afvikle A-kraften er urealistisk at vinde et valg på fortsættelsen af den hidtidige energipolitiske linje. Så der kunne være en fælles interesse i at få energiplanen vedtaget og A-kraftspørgsmålet lagt på plads inden valget. Hvis det udskydes, giver man Ozawas Peoples Life First og Hashimotos Ishin no Kai, som har profileret sig stærkt omkring et stop for A-kraften, alt for stærke kort på hånden.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Asahi survey: 42% of Diet members want end to nuclear power, Asahi Shimbun 26.08.2012.

Toru Nakagawa: Ministry to amend law to bury nuclear waste without reprocessing, Asahi Shimbun 25.08.2012.

Spiritual gains trump material: poll, (Kyodo) Japan Times 27.08.2012.

Noda considers axing Koshiishi to clear election path, (Kyodo) Japan Times 27.08.2012.

 

 

27. august – Strålingsramte fisk ud for Aomori

De japanske myndigheder måtte i dag forbyde fangsten af torsk ud for det nordligste Tohuku, efter at to torsk var blevet landet i Aomori med et strålingsniveau over den fastsatte grænse.

Fiskeriet ud for Fukushima har været standset siden katastrofen i marts sidste år. Man tester løbende, og er kun langsomt begyndt igen at lande enkelte fangster som blæksprutter.

Aomori er en stor fiskeriby, så stoppet kommer ganske ubelejligt. Man regner med, at det er torskene, som i sommertiden er vandret de 500 km nordpå mod koldere vande og dermed bringer strålingen uden for det umiddelbare Fukushima-område.

I løbet af de sidste halvandet år er der sivet ganske store mængder radioaktivitet ud i havet, og de tre nedsmeltede reaktorer lækker stadig radioaktivitet. Man ved ikke hvor meget, eller hvor omfattende nedsmeltningerne er, da strålingen stadig er så intens, at mennesker ikke kan opholde sig tæt nok på til at kunne lave egentlige undersøgelser. Men man har talt om muligheden for at skyde en spunsvæg ned mellem reaktorerne og havet for ad den vej at dæmme op overfor yderligere udsivninger.

De japanske medier er meget stille med, hvad der sker med reaktorerne. Der må ligge en stiltiende aftale om ikke at ribbe mere op i, hvor lange udsigter det har at få ryddet op. I folkeligt perspektiv er det helt ufatteligt, at man har villet løbe sådanne risici blot for at få billig energi.

De mere emsige kommentatorer derimod hælder efterhånden til, at den eneste farbare strategi er, at man lukker det hele så godt ned, som man kan, og så kommer tilbage om 300 år, når strålingsniveauet er så meget lavere, at man kan nærme sig bygningerne. De mere teknologioptimistiske er i fuld gang med at udtænke de robotter, som kan forestå nedbrydningsarbejdet.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Kenichiro Inoue: Aomori told to stop shipping Pacific cod after isolated cases of high cesium readings, Asahi Shimbun 29.08.2012.

 

 

28. august – Afstemning på vej om genstarten af Hamaoka-værket

Det måske mest eklatant fejlplacerede A-kraftværk i Japan er Hamaoka-værket. Det ligger lige på overgangen mellem to store tektoniske plader. Sandsynligheden for at et voldsomt jordskælv af styrke 8 inden for 30 år er således 88%. Det blev da også kort tid efter Fukushima-katastrofen beordret lukket af daværende premierminister Naoto Kan.

Nu har antiatomkraftbevægelsen i Shizuoka amt, hvor Hamaoka-værket ligger, afleveret så mange underskrifter, at man kan kræve en afstemning, om værket skal forblive lukket for evigt. Shizuokas guvernør Heita Kawakatsu sagde i går, at han fandt det fuldt rimeligt med en sådan afstemning. Hvis amtsrådet accepterer en sådan afstemning, vil det være første gang i Japan – i tilsvarende situationer i Tokyo og Osaka er afstemninger blevet afvist.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Governor backs referendum on Hamaoka nuclear plant, Asahi Shimbun 28.08.2012.

 

 

29. august – Hashimoto varsler partidannelse midt september

Den TV-kendte borgmester for Osaka, Toru Hashimoto er nu trådt ind på den landspolitiske scene. Han har fundet 5 nuværende parlamentsmedlemmer, som gør, at hans reformparti Ishin no Kai kan stille op som landsdækkende parti ved det forestående valg.

Det er langtfra givet, at Hashimoto selv stiller op – i hvert fald har han givet udtryk for, at han først vil gøre sit arbejde færdigt i Osaka. Ishin no Kai ønsker en gennemgribende reform, som vil svække centraladministrationen og styrke en række regioner, som skal dannes ved at slå de nu 45 præfekturer (amter) sammen til 9-13 regioner (se optegnelser for 15. august).

En sådan strukturreform giver god mening for en by som Osaka, og svarer til noget, man har gennemført for Tokyo. Efterhånden som de japanske byer er vokset sig så store, at de i flere tilfælde mere end udfylder amterne, står man med en masse eksempler på dobbelt bureaukrati og uklarheder om, hvem som gør hvad.

Hashimoto er på en række punkter ganske kontroversiel. For nylig langede han ud efter folk med tatoveringer, som i Japan traditionelt er et tegn på, at man er en del af den japanske mafia, og sagde direkte, at hvis man var tatoveret, havde man ikke noget at gøre i den offentlige forvaltning. Så mange betragter ham som en lettere despotisk figur – som han også er skildret i en karikatur af Hashimotopia i Japan Times i dag.¹

Men hans TV-tække, hans ungdommelighed (stadig kun 43 år), hans ønske om at skabe større lokal og regional selvstændighed og hans politikerskole, som i løbet af i år har haft +800 politikerspirer på skolebænken, gør, at hans reformparti meget vel kan blive en stor magtfaktor i det kommende parlament.

Energipolitisk har Hashimoto på skift markeret sig meget stærkt mod A-kraften og så bøjet af, som det skete med genstarten af Oi-reaktorerne. Og da der i Osaka var samlet underskrifter nok ind til at kunne udbede sig en folkeafstemning om genstarterne, afviste han med henvisning til, at det var bedre at tage internt med forsyningsselskabet KEPCO, hvor byen Osaka er en af de største aktionærer. Men da dagen for forsyningsselskabernes generalforsamling oprandt, var indsatsen lidt halvhjertet ukoordineret, og der kom ikke rigtigt noget ud af det. Så selvom Ishin no Kai ved valget vil manifestere sig som A-kraft-modstander, så er antiatomkraftbevægelsen ganske skeptisk overfor, om man kan regne med Hashimoto.

I det politiske spekter ligger Ishin no Kai til højre for midten, så det sandsynlige vil være en eller anden form for alliance med LPD efter valget.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Osaka mayor to establish new political party as early as mid-Sept., (Kyodo) Mainichi 28.08.2012.

Eric Johnston: Osaka Ishin no Kai to vow Lower House cuts, Japan Times 28.08.2012.

Osaka reorganization: for what? (leder) Japan Times 28.08.2012.

Christiopher Robinson & Ben Stubbings: How did we end up here, in ‘Hashimotopia,’ 2022? Japan Times 28.08.2012.¹

Eric Johnston: Hashimoto calls Diet ranks to form party, Japan Times 29.08.2012.

5 lawmakers to join Osaka Ishin no Kai’s new party, others sought, Asahi Shimbun 29.08.2012.

Eric Johnston: Hashimoto to lead his national party but will remain mayor, Japan Times 31.08.2012.

Eric Johnston: Diet passes Osaka merger plan; Hashimoto must sell it, Japan Times 31.08.2012.

Eric Johnston: Hashimoto releases national manifesto, Japan Times 01.09.2012.

Hashimoto’s party set for national stage, plans to turn government structure upside down, Asahi Shimbun 06.09.2012.

 

 

29. august – Befolkningen ønsker A-kraften afskaffet

Det panel, som er nedsat til at evaluere resultatet af høringen om Japans energimæssige fremtid, fremlagde i går en foreløbig rapport, hvor det bliver fastslået, at det overvejende flertal af den japanske befolkning ønsker at udfase A-kraften.

Det bliver også fastslået, at der er stor spredning i, hvor hurtigt, man ønsker at udfase A-kraften. Langt den største del af de 87.000 online kommentarer, som er afgivet, går ind for scenario 1, som indebærer fuld udfasning inden 2030, men påpeger samtidig det ønskelige i, af de nu standsede reaktorer aldrig genstartes.

Dette gør det vanskeligt for regeringen at pege på scenario 2, hvor Japan i 2030 ville have 15% af sin energi fra A-kraften, og hvor der ikke er redegjort for, om man herefter vil udbygge A-kraften. Så det forventes, at regeringen inden for et par ugers tid vil fremlægge et forslag til en energiplan, som indebærer fuld udfasning – måske ikke præcist i 2030, men først i 30erne. Det vil give 20 år til at omstille energiforsyningen, hvilket er rigeligt, hvis først processen er rigtigt igangsat.

Det har været kritiseret, at de unges stemme manglede – at midaldrende mænd havde fået det største ord. To tredjedele af den deliberative polling var mænd, og tre fjerdedele af dem som fik tildelt ordet ved de offentlige høringer var mænd. Men det afspejler i høj grad det japanske samfund.

Andre undersøgelser har vist, at kvinder generelt er mere opsat på at slippe af med A-kraften hurtigt, så hvis man fik disse grupper stærkere repræsenteret, ville billedet af en befolkning, som ønsker sig fri for A-kraften sandsynligvis stå endnu mere entydigt.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Ken Sakakibara: Government to consider nuclear-free option, Asahi Shimbun 28.08.2012.

Government acknowledges most Japanese favor nuclear-free society, (Kyodo) Japan Times 29.08.2012.

Gov’t panel says public supports zero nuclear power, but survey problems linger, Mainichi 29.08.2012.

Asahi poll: 47% say nuclear power a top issue in next election, Asahi Shimbun 28.08.2012.

 

 

29. august – Noda stillet endnu et mistillidsvotum

I går lod Noda et forslag stemme igennem underhuset om en reorganisering af en række valgkredse, så forskellen i, hvor mange stemmer der gik til en repræsentant, blev mindsket. I takt med at landdistrikter affolkes, var forholdet mellem de kredse, hvor der kræves flest stemmer til et mandat og de kredse, hvor det kræver færrest, 2,3 til 1. Dette blev i marts 2011 erkendt forfatningsstridigt, og der lå et pålæg om at bringe dette forhold tilbage under 2.

Behandlingen er blot blevet udskudt – til dels på grund af det kolossale akutte pres i forbindelse med Fukushima-katastrofen. Noda har derfor i de seneste uger givet udtryk for, at han gerne inden udskrivning af valget ville gennemføre denne reform, så valgresultatet ikke efterfølgende kunne erklæres for forfatningsstridigt – og det nu vedtagne i underhuset blev lagt frem før sommerferien. Men det har ført til, at LPD (som havde fremlagt et enklere ændringsforslag) sammen med en række af de øvrige oppositionspartier i dag har vedtaget et mistillidsvotum i overhuset.

Ligesom i Danmark har Japan både kredsmandater og tillægsmandater. DPJs forslag skærer markant på tillægsmandaterne og vil gøre det sværere for små partier at samle stemmer nok til at kunne opnå mandater.

Mistillidsvotummet fra overhuset er kun retningsgivende, så det tvinger ikke Noda til at udskrive valg. Men det er et klart signal om, at Noda herfra ikke kan regne med samarbejde fra oppositionen. Således kan det meget vel også ende med, at energipolitikken ikke bliver vedtaget før efter et valg.

Samtidig med forslaget om reformen af valgkredsene fremlagde Noda et forslag til finansiering af det offentlige underskud, som Japan i den nuværende situation kører med. Hvis overhuset blokerer for det, kan Noda helt banalt løbe tør for penge i løbet af oktober og hermed blive tvunget til at udskrive det valg, han så gerne vil trække lige et par måneder til.

Situationen minder meget om det spil om finansieringen af det offentlige underskud, som republikanerne kørte med Obama … politik når det er mindst konstruktivt.

Men iagttagere peger på, at det strategiske spil mod Noda meget vel kan give bagslag for LDPs leder Sadakazu Tanigaki. For det mistillidsvotum, som LDP har stemt for, kritiserer regeringen for at have gennemført den momsforhøjelse, som man selv har været med til at vedtage – og for den måde det er sket på.

En leder i Asahi Shimbun 30. august slutter direkte med at spørge, om disse politikere (fra LDP og DPJ) er klar over, at de graver deres egen grav?

indlæg oprettet af Jens Hvass

Natsuke Fukue: DPJ fix for vote-value gap wins panel nod, Japan Times 27.08.2012.

DPJ passes key debt, electoral reform bills through lower house, (Kyodo) Mainichi 28.08.2012.

Natsuko Fukue: Rectifying vote-value gap still beyond reach? Japan Times 28.08.2012.

Natsuko Fukue: DPJ bills clear Lower House, to stall, Japan Times 29.08.2012.

Stanley White & Tetsushi Kajimoto: Japan opposition censures PM, add pressure for early polls, Reuters 29.08.2012.

Masami Ito & Natsuko Fukue: Censure motion against Noda OK’d, Japan Times 29.08.2012.

Irresponsibility of politicians a national embarrassment, (leder) Mainichi 30.08.2012.

Politicians digging their own graves, (leder) Asahi Shimbun 30.08.2012.

Masami Ito: Split DPJ’s next task: presidential poll, Japan Times 31.08.2012.

 

 

30. august – Voldsom opjustering af tsunami-risiko ved Japans sydlige kyster

Nye modeller i lyset af jordskælvet 11. marts 2011 ud for Tohukus kyst, som udløste en voldsom tsunami, viser, at jordskælv i randzonen ud for de sydvendte japanske kyststrækninger i særligt alvorlige tilfælde (styrke 9,1) kan føre til op imod 323.000 døde og oversvømmelser af mere end 1.000 km² og millioner af ødelagte bygninger til følge.

På særlige kyststrækninger kan tsunami-bølger nå 34 m højde. Det gør, at langt den meste tsunami-sikring langs kysten ikke giver nogen reel sikkerhed. Men jordskælv og tsunamier af denne størrelse vil være ekstremt sjældne.

Det vurderes samtidig, at hvis man systematisk laver sikringsstrukturer som evakueringstårne osv., vil man kunne nedbringe dødstallet ved worst case-scenariet fra 323.000 til omkring 52.000 mennesker. Men stadig er det voldsomme tabstal. Vores sproglige billeddannelser omkring af at være klippefast og urokkelig som en klippe er tydeligvis ikke blevet til i jordskælvshærgede egne.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Huge Nankai quake could kill 320,000 in Japan: gov’t, Mainichi 29.08.2012.

Minoru Matsutani: Nankai quake projected toll radically raised, Japan Times 29.08.2012.

Gov’t stresses need for anti-disaster steps to cope with possible Nankai Trough quake, Mainichi 30.08.2012.

Feared Nankai Trough quake could cause 50 trillion yen in economic damage: expert, Mainichi 30.08.2012.

Experts say M9 Nankai Trough earthquake would kill hundreds of thousands, Asahi Shimbun 30.08.2012.

Public should prepare for feared massive Nankai Trough quake, (leder) Mainichi 31.08.2021.

Tsunami may flood 35 local gov’t buildings in Nankai Trough quake, Mainichi 01.09.2012.

 

 

30. august – Forsyningsselskaberne konkurs ved øjeblikkeligt stop for A-kraft

I en artikel i New York Times i går havde man regnet på, hvad det ville betyde, hvis Japan stoppede øjeblikkeligt for A-kraften, som de demonstrerende og mange af dem som har ytret sig online under høringen har ønsket det. Det ville føre til et tab på 4,4 trillioner yen – rundt regnet 300 mia. kr. – i afskrivninger af værdien af produktionsmidler. Og mindst fire af Japans 9 forsyningsselskaber ville være bankerot på stedet. Derudover kommer sandsynligvis omfattende, endnu ukendte udgifter til at få værkerne pakket væk – en proces, som selv hvis de ikke som ved Fukushima-værket er reaktornedsmeltede er en langvarig og besværlig proces, som vi på verdensplan stadig kun har meget få erfaringer med.

Det er en af grundene til, at man først havde sigtet på det midterste scenario, hvor alle reaktorerne, som det var sikkerhedsmæssigt forsvarlige at genstarte, kunne få lov at køre i en forventet levetid på 40 år.

Det har været fremme, at Shika-værket muligvis er bygget umiddelbart over en aktiv foldelinje. Hvis det viser sig at være tilfældet, og værket bliver permanent standset, vil det bringe Hokuriku-værket nær insolvens. Ifølge regeringens beregninger vil det stå endnu værre til for de to nordligste forsyningsselskaber, Hokkaido og Tohuku. Og for TEPCO er situationen grav-alvorlig. For nylig blev det fastslået, at ingen reaktorer ved Fukushima Daiichi eller Fukushima Daini-værket kommer i gang igen (hvilket ikke fremgår af New York Times-arktiklen). Så TEPCO har kun Kashiwazaki-Kariwa-værket at håbe på at få genstartet. Og i Niigata er guvernøren og folkestemningen ikke specielt indstillet på en snarlig genstart. Tværtimod er man i gang med at føre en sag, som skal kende TEPCO uegnet til at drive A-kraftværker. Hvilket nøgternt set er tilfældet, hvis man ser tilbage på, hvor arrogant, man gennem årene har overhørt alle forsigtighedsregler.

Artiklen har et guldkorn af et citat af Terumitsu Honma, professor in økonomi og forsikring ved Aoyama Gakuin University i Tokyo: “The assumptions underlying the economics of nuclear power no longer hold up,” siger han og fortsætter: “The biggest assumption was that accidents don’t happen.”¹

Så en del af at vælge energi-scenario er således også at beslutte sig for, hvor hurtigt man kan og vil påtage sig regningen for at få ryddet op efter A-kraft-eventyret, som sandsynligvis den dag sidst i dette århundrede, hvor man har fået lagt den sidste tønde med radioaktivt materiale i sikkert depot og kan gøre prisen op, vil vise sig at have været et endog meget dyrt eventyr.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Hiroko Tabuchi: Japan Strives to Go Nuclear-Free, New York Times 29.08.2012.¹

 

 

Se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014.

 

Share