Japan igen på A-kraft XVIII – optegnelser november 2013

1. november 2013

Fukushima-katastrofen 11. marts 2011 vendte op og ned på det japanske samfund. Ikke bare lagde den store områder øde og drev mange mennesker fra deres hjem på uvis tid. Nok så meget gjorde den basale ting i dagligdagen usikre – var der stråling i maden, teen, luften, på børnenes legeplads?

Indhyllet i en næsten opiat ‘safety myth’ blev Japan i den grad taget på sengen – Fukushima-katastrofen var katastrofen, som ikke kunne ske, og som man derfor både praktisk og mentalt var fuldstændig uforberedt overfor. I tiden efter blev samtlige Japans 54 reaktorer en efter en standset for løbende årlige eftersyn, og 5. maj i år stod Japan, som inden Fukushima-katastrofen havde planer om at udbygge sin A-kraft fra 30% til 50% af energiforsyningen, uden A-kraft for første gang i næsten et halvt århundrede. Kort efter blev to reaktorer dog nødstartet for at sikre elforsyningen i den værste sommervarme. Men de øvrige afventer etableringen af helt nye sikkerheds- og beredskabsforanstaltninger. Og stod det til store dele af befolkningen, blev reaktorerne aldrig startet igen.

Fukushima-katastrofen har fået konsekvenser ud i alle afkroge af det japanske samfund, og det er fundamentalt interessant, hvordan et samfund reagerer overfor en sådan udfordring. Er det begyndelsen til noget radikalt nyt, formår man at tage ved lære, at se den del af katastrofen, som kunne have været undgået, hvis man havde taget risikoen alvorligt? Eller skal man blot hurtigst muligt tilbage til business as usual?

Fukushima-katastrofen har rejst et folkeligt krav om forandring. Man vil bort fra A-kraften og ønsker et Japan i pagt med naturen, på vedvarende energi. Omvendt er der i bureaukratiet og erhvervslivet meget stærke kræfter, som søger at trække Japan tilbage på sin hidtidige kurs. Men med skyggerne fra atombomberne over Hiroshima og Nagasaki stærkt prentet i den nationale psyke er det givet, at ikke alt bare bliver som før (se blog-indlægget Mellem Hiroshima og Fukushima).

Siden begyndelsen af juni 2012 har jeg lavet næsten daglige optegnelser omkring re-definitionen af A-kraften og Japans energipolitik. Sådanne optegnelser vil uundgåeligt føre til gentagelser, og der vil blive åbnet temaer, som måske viste sig som blindspor. Det var oprindelig planen at følge udviklingen fra den måned, hvor Japan var uden A-kraft over genstarten af de to reaktorer ved Oi-værket frem til etableringen af en ny energiplan og en ny energipolitik. Men tingene har udviklet sig meget anderledes siden da. De to Oi-reaktorer er igen standset. Arbejdet med en ny visionær energiplan gik i stå, og med regeringsmagten tilbage til LDP, som igennem årene har stået bag Japans massive udbygning af A-kraften, har man en meget uklar situation med en premierminister og en regering, som går stærkt ind for A-kraften, mens det folkelige ønske om afvikling er massivt.

Disse optegnelser er holdt månedsvis – se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014.

Tilsyneladende er der ingen, som er indstillt på at aflive TEPCO – tværtimod har det fået lov til at fifle så meget med regnskaberne og undlade at betale så stor en del af sine dekommissioneringsforpligtelser, at man her ved starten af måneden kunne fremvise et regnskab uden røde tal. Men der teger sig gradvist konturerne af en løsning, hvor det nuværende TEPCO bliver splittet op, så den overlevede enhed får lov at koncentrere sig om at levere energi, mens en anden del, sandsynligvis statsligt ledet, overtager dekommissioneringsarbejdet ved Fukushima Daiichi.

November vil sandsynligvis vise konturerne af en ny lovgivning, som også vil adskille forsyningsnettet fra energiproducenterne for at få åbnet for en stærkt tiltrængt konkurrence på det japanske energimarked. Det vil også gøre det mere sandsynligt, at forsyningsnettet bliver ekspanderet og rekalibreret, så det for alvor er klar til at håndtere stadig større bidrag fra den vedvarende energi.

Siden Japan sidste sommer indførte en feed-in-tarifordning – Naoto Kans betingelse for at træde tilbage! – har Japan set en eksplosiv vækst i udbygningen af vedvarende energi. Og Japan står til i 2013 at blive verdens største marked for installation af solceller. Men det er et åbent spørgsmål, om denne udvikling får liv at fortsætte, for lige så indlysende rigtig den er, lige så stor en trussel er den for nødvendigheden af genstart af reaktorerne, for ikke at tale om fortsættelsen af alle dele af det japanske atomprogram, inklusive opførelse af nye reaktorer.

Og i november vil vi se, om Japan får så røde ører ved FNs klimaforhandlinger i Warszawa, at man gentænker sin helt horrible plan om at ændre klimamålsætningen fra en reduktion i 2020 på 25% i forhold til 1990 til Abe-regeringens hån mod fremtiden med en målsætning på en stigning på 3%. Det kan ingen beskylde for at være ambitiøst. Og det er et langt større tilbageskridt end hvis samtlige 50 funktionsduelige reaktorer stadig ikke er taget i brug i 2020 berettiger til.

NRAs godkendelsesproces af de første 14 reaktorer snegler sig af sted, og det står allerede nu klart, at ingen reaktorer kommer i gang i år. Mange af ansøgerne har sagt, at de ikke kan have det nødvendige materiale klar før december, så måske der vil være stille å den front. NRAs leder har gradvist været mere og mere præcis overfor TEPCO med, at de måtte prioritere arbejdet ved Fukushima Daiichi og ikke regne med at få gang i godkendelsen af Kashiwazaki-Kariwa-værkets reaktorer, før der var langt mere styr på situationen ved Fukushima Daiichi.

Denne situation ændrer sig, hvis TEPCO fratages ansvaret for oprydningsarbejdet ved Fukushima Daiichi. Dette er således endenu en grund til, at planerne om at frisætte TEPCO fra oprydningsarbejdet har stor sandsynlighed for at blive realiseret. For det står oven på de seneste månederes endeløse rækker af små og store fejl og fortielser klart, at man ikke magter opgaven og ikke tager den alvorligt. Man magter knapt nok at bede om den tilstrækkelige hjælp.

I november vil vi også se påbegyndelsen af fjernelsen af mere end 1500 brændselslegemer fra det beskadigede kølebassin ved reaktor 4. Efter planen er arbejdet færdigt inden udgangen af 2014. Og den dag er den mest kritiske situation ved Fukushima Daiichi demonteret. Det vil blive fulgt med stor spænding, for intet må gå galt. For der er i de 1530 brændselslegemer radioaktivt materiale svarende til omkring 700 Hiroshima-bomber.

Jeg har sat paper.li-siden Fukushima Blues op, så den opdateres hver morgen kl. 8 dansk tid med nyhedsartikler, videoer mv. om om Fukushima-katastrofen og dens udfoldelse i det japanske samfund. Der dukker indimellem regulære skæverter op, men omvendt kommer Fukushima Blues langt omkring i informationsstrømmen omkring Fukushima Daiichi.

Se samtlige blog-indlæg tagged Fukushima-katastrofen.

Se Fukushima links år 1, Fukushima links år 2, Fukushima links år 3 – første halvår samt Fukushima links år 3 – andet halvår.

Optegnelser november 2013

2. november – Koreansk tvivl om A-kraften
4. november – David Suzuki om Fukushima-situationen
5. november – Til genmæle overfor pro-nucleare klimaeksperter
6. november – Den kejserlige virkelighed
6. november – NRA: Ingen Kashiwazaki-Kariwa før der er styr på Fukushima

7. november – Reaktor 4: Med hjertet i halsen
7. november – TEPCO-animation om operationen ved Fukushima Daiichi
8. november – Bedre arbejdsforhold på Fukushima Daiichi på vej
8. november – TEPCO lufter planer om radikale omstruktureringer
9. november – Mainichi: Japan must get rid of all nuke plants

9. november – Flydende havvindmøller
10. november – Cyberangreb på japanske antiatomkraft-grupper
11. november – Bunden gået ud af japansk klimapolitik
12. november – Koizumi udfordrer Abe på atomkraften
12. november – Stærkt strålingsramte områder opgives

13. november – NRA indleder sag om Kashiwazaki-Kariwa-værket
13. november – Energiselskabernes monopol i opbrud
14. november – Japansk solenergi op med 350% på et år
15. november – Japan alvorligt skoset på COP19
18. november – endelig … borttagning af brændselslegemer i gang

20. november – Hirose: Fukushima en advarsel til verden
20. november – Klein: Det radioaktive vand vil ende i Stillehavet
21. november – Første hold brændselslegemer “fjernet”
24. november – Stadig stærkt radioaktive fisk ud for Fukushima Daiichi
24. november – TEPCO: To nye kulkraftværker inden 2020

25. november – Kritik af japansk klimaindsats efter COP19
25. november – Kun en tredjedel af de evakuerede ønsker sig tilbage
27. november – Stilhed efter storm i mediedækningen af Fukushima Daiichi
28. november – General Electrics’ oprindelige reaktordesign uforsvarligt
28. november – NRA vil undersøge undergrunden ved Kashiwazaki-Kariwa

29. november – Japan Times: Japan må tage sin klimaindsats alvorligt
30. november – Mafiøse arbejdsforhold

Se Fukushima links for november 2013.

 

 

2. november – Koreansk tvivl om A-kraften

Tekst på vej …

Update 7. november – The study group said nuclear power should be reduced to between 22 percent and 29 percent of overall capacity by 2035, compared with a government plan for 41 percent by 2030, due to safety concerns triggered by its own corruption scandal and Japan’s Fukushima crisis.

Meeyoung Cho & Jane Chung: S.Korea should say how many nuclear reactors to be added -public hearing, Reuters 07.11.2013.

Meeyoung Cho: Stung by scandal, South Korea weighs up cost of curbing nuclear power, Reuters 28.10.2013.

 

 

4. november – David Suzuki om Fukushima-situationen


.
Tekst på vej …

David Suzuki’s Fukushima Warning Is Dire And Scary, (video) Huffington Post 04.11.2013.

 

 

5. november – Til genmæle overfor pro-nucleare klimaeksperter

Tekst på vej …

The letter is from Ken Caldeira of the Carnegie Institution, Kerry Emanuel of the Massachusetts Institute of Technology, Tom Wigley of the University Corporation for Atmospheric Research, and James Hansen, the outspoken former NASA scientist who is currently at Columbia University’s Earth Institute.

“While we respect Dr. Hansen and his advocacy to raise the alarm about catastrophic climate change, we thoroughly disagree that nuclear power has any role to play in addressing the threat posed by global warming. If we are to abate the worst impacts of climate change we need solutions that are fast, affordable, and safe. Nuclear is none of these,” said Jim Riccio, nuclear power analyst with Greenpeace USA.

Vaclav Smil: As I have said many times: in the Western world nuclear energy has been de facto dead for decades, now it is also getting de jure dead, with its outlawing in Germany and (even in the best case) severe curtailing in Japan.

I cannot see — with essentially saturated U.S. energy demand, cheap gas, abundant oil and slow but continuing incursions of solar and wind – anybody rushing into U.S. nuclear in any big way.

So we are down to this: nuclear futures dominated by China, Russia, India, Iran and North Korea: good luck with that.

John Quiggin: Reviving nuclear power debates is a distraction. We need to use less energy, The Guardian 08.11.2013.

Carey L. Biron: Nuclear Called a Lesser Evil than Fossil Fuels, Our World, UN University 08.11.2013.

Linda Pentz Gunter & Kevin Kamps: Don’t trade global warming for nuclear meltdowns, CNN 07.11.2013.

Pandora’s Promise; What You Need To Know, Simply Info 07.11.2013.

Ben Geman: Greens dispute climate scientists on nuclear power, The Hill 05.11.2013.

Joe Romm: To Those Who Want To See Nuclear Power Play A Bigger Role In Climate Action, Climate Progress 04.11.2013.

John Upton: More nukes: James Hansen leads call for “safer nuclear” power to save climate, Grist 04.11.2013.

Experts say nuclear power is needed to slow warming, (AP) Japan Times 04.11.2013.

Andrew Revkin: ‘To Those Influencing Environmental Policy But Opposed to Nuclear Power’, New York Times 03.11.2013.

John Queally: Critics Blast Climate Scientists Going To Bat for Nuclear Power, Common Dreams 03.11.2013.

Ben Geman: Climate scientists: Embrace nuclear power, The Hill 03.11.2013.

Hey Pro-Nuke Climate Scientists – Note the Global Terror at Fukushima 4, nukefree.org 03.11.2013.

Top climate change scientists’ letter to policy influencers, CNN 03.11.2013.

Tom Patterson: Climate change warriors: It’s time to go nuclear, CNN 03.11.2013.

 

 

6. november – Den kejserlige virkelighed

Her overrækker skuespiller og antiatomkraftaktivist Toru Yamamoto, som for nylig blev valgt ind i det japanske underhus, et brev til kejseren, hvor han forklarer om situationen for børn og evakuerede i Fukushima.

Det skulle han nok aldrig have gjort, og han har siden været i strid modvind fra alle sider. Brevet er ikke blevet læst (i hvert fald af kejseren), og vil aldrig blive læst (igen i hvert fald af kejseren) – og Yamamoto vil aldrig igen blive inviteret med til kejserlige hændelser. Spørgsmålet har ikke været, om han skulle have en form for disciplinærstraf eller irettesættelse, men hvilken. Der har været krav om, at han gik af, men han skal nu nok ride stormen af.

Man kan undre sig over, at det kan rejse så massive protester og vække så stærk en harme. Men siden 2. verdenskrig har kejseren og det kejserlige hof været holdt fuldstændig adskilt fra det politiske system. Og selv en sådan lille brevhilsen er tilsyneladende en eklatant overtrædelse af denne separation.

Reaktionen kan føles lidt overdreven i og med, at Kejserens datter for nylig var med i Bueos Aires for at sælge Tokyo som værtsby for OL i 2020. Det har da været bemærket, at hun måske ikke skulle have deltaget, men derer ikke blevet rejst nogen disciplinærsag overfor premierminister Abe for at involvere prinsesse XXx i hans udenrigspolitiske udfoldelser.

Og kejseren selv har ved flere lejligheder været i Fukushima for at opmuntre de evakuerede.

Letter to Emperor causes uproar, (AP) 09.11.2013.

Lawmakers must never cross the emperor-politics line, (leder) Asahi Shimbun 09.11.2013.

Reiji Yoshida: Yamamoto gets Imperial ban for letter; Inoki faces discipline, Japan Times 08.11.2013.

Anti-nuclear Japanese lawmaker attacked from all sides for handing letter to Emperor Akihito, (AP) Washington Post 08.11.2013.

Rookie lawmaker reprimanded for breaking taboo: A letter to emperor, (Reuters) Asahi Shimbun  08.11.2013.

John Hofilena: Japanese politician won’t resign over breach of protocol with emperor, Japan Daily Press 06.11.2013.

Yamamoto won’t resign over breach of Imperial protocol, (Kyodo) Japan Times 05.11.2013.

Letter to emperor incident sparking huge debate, Asahi Shimbun 02.11.2013.

Anti-nuclear politician under fire for handing letter to emperor, Asahi Shimbun 01.11.2013.

Reiji Yoshida: Lawmaker under fire for letter to Emperor, Japan Times 01.11.2013.

Ida Torres: Japanese politician draws ire for handing anti-nuclear letter to Emperor Akihito, Japan Daily Press 31.10.2013.

Fukushima taboo? Politician draws Japanese Emperor into nuclear controversy, RT 31.10.2013.

Reiji Yoshida: Anti-nuclear lawmaker tries to get Emperor’s attention, Japan Times 31.10.2013.

 

 

6. november – NRA: Ingen Kashiwazaki-Kariwa før der er styr på Fukushima

Det har været gradvist på vej og sagt i mere forsigtige vendinger, at TEPCO måske skulle koncentrere sig mere om at få orden i Fukushima end på at få gang i reaktorerne ved Kashiwazaki-Kariwa-værket – hvilket ellers er investorernes drøm, for først da vil TEPCO for alvor begyndee igen at tjene penge.

Men NRAs leder Shunichi Tanaka var i dag helt klar i spøttet, da han sagde, at det ikke kunne komme på tale at genstarte Kashiwazaki-Kariwa-værket før der var fuld kontrol over situationen ved Fukushima Daiichi – selvom det måtte tage lang tid.

Dette virker yderst rimeligt, men detvil givet tirre permierminister Abe, som har sat ganske megen prestige ind på at få gang i reaktorerne.

Iori Mochizuki: NRA “won’t allow Tepco to restart another nuclear plant until they get to control Fukushima plant situation”, Fukushima dairy 07.11.2013.

 

 

7. november – Reaktor 4: Med hjertet i halsen

Efter mange indledende øvelser er tiden endelig kommet dertil, at fjernelsen af de omkring 1500 brændslslegemer fra kølebassinet ved reaktor 4 skal i gang. Hver af brændelslegemerne vejer omkring 300 kg og er 4,5 m lange, og man har måttet udvikle en særlig løftekran for at kunne hente de mange stænger med uran op under de vaskelige forhold.

Som man kan se af billedet herunder ligger der masser af bygningsrester efter den eksplosion, som pulveriserede den ydre reaktorbygning, så de godt 1500 har i en periode stået med udsigt til den fri himmel, før der blev etableret en teltoverdækkelse.

Det har af mange været betragtet som den største risikofaktor for at Fukushima-katastrofen ville blusse op og vise sig endnu mere skæbnesvanger end hidtil. Ved jordskælvet 11. marts blev der rodet godt og grundigt rundt i det rack, som holder brændselslegemerne på plads, så der er kaos i bassinet. Og de mange meterlange brændelselegemer som forsigtigt skal løftes op en for en, må ikke skubbe til de øvrige, for hvis de kommer til i blot lidt længere tid at ligge tæt op ad hinanden vil kerneprocesserne øges og varmen kunne risikere at koge kølevandet bort, hvorefter det for alvor vil kunne gå galt. Det kan lyde som banal skræmmekampagne, men kølebassinet, som for en god ordens skyld står mere end 30 m oppe i luften, blev strukturelt beskadiget ved jordskælvet i 2011, og et jordskælv af samme størrelse ville kunne få hele bassinet til at kollapse. I den situation ville gode råd være dyre, og risikoen for en endnu større og helt ubeskyttet nedsmeltningsproces er reel, med en risiko for at måtte evakuere hele Tokyoområdet og relokalisere Japans regering og økonomiske centrum.

Akira Ono, som kommer til at forestå operationen, bagatelliserer risikoen: “Removing spent fuel is done at any ordinary nuclear power plant, and the equipment and methods we’ll be using here are not that different.”

Gid det var så vel.

NRAs leder Shunichi Tanaka har da også overfor TEPCOs leder Naomi Hirose indskærpet, at “the process involves a very large risk potential. In a sense, it is more risky than the radioactive water crisis.” Og med den kedelige række af banale småuheld i håndteringen af situationen ved Fukushima Daiichi, som i det sidste halve år nærmest ugentligt har kaldt på ny hovedrysten, har det at TEPCO mere end 1.500 gange skal gennemføre en svær operation uden den mindste felj eller rysten på hånden et nærmest umuligt skær.

Der er radioaktivt materiale svarende til 700 atombomber af Hiroshima-størrelse i brændselslegemerne. Så det er med en vis bæven og med hele verden som tilskuere, at TEPCO nu går i gang. Arbejdet er forventet at kunne afsluttes inden udgangen af næste år.

Her en illustration af, hvordan nyudviklede kraner én for en vil løfte brændselslegemerne over i store stålrør (for at mindske strålingen) for derefter at løfte dem ud ad reaktorbygningen og køre dem væk.

Hvilket rejser det næste spørgsmål i Japans atompenergiolitk, som landet trods et halvt århundrede med A-kraft endnu ikke har løst: Hvor er væk? Hvordan kan man overhovedet gemme noget sikkert væk i 100.000 år under jorden i et land hvis undergrund jævnligt slår revner og spyr ild.

I første omgang bliver brændelslegemerne da også kun flyttet til en fælles opbevaringsbassin nogle få hundrede meter borte. Men ved samtlige landets atomkraftværker er disse lagerbassiner ved at være fyldte, og jo flere års produktion, som ophober sig, jo større potentiel risiko.

TEPCO to begin to recover spent nuclear fuel, (Kyodo) Mainichi 09.11.2013.

Jacob Adelman: Tepco Strives for Milestone at Fukushima With Fuel Removal, Bloomberg 08.11.2013.

Pro-Nuclear Engineer: Potential for “a very, very serious accident” when unloading Fukushima Unit 4; “The thing that keeps me up late at night” – Expert: Concern over “positioning of fuel rods” in pool – Tepco: It’s not ‘particularly dangerous’, Energy News 08.11.2013.

Scientists Warn of Extreme Risk: Greatest Short-term Threat to Humanity is From Fukushima Fuel Pools, Washington’s Blog 08.11.2013.

Iori Mochizuki: 2,500,000,000,000,000 Bq of all β nuclides is still retained in the turbine buildings in total, Fukushima Dairy 08.11.2013.

Toshio Kawada: TEPCO prepares to remove nuclear fuel at Fukushima plant, Asahi Shimbun 07.11.2013.

Mari Iwata & William Sposato: Tepco Prepares to Remove Fuel Assemblies at Fukushima, Wall Street Journal 07.11.2013.

Paula Hancocks: Journey to the heart of Fukushima’s crippled nuclear plant, CNN 07.11.2013.

Shingo Ito: Fukushima plant readies for delicate fuel rod removal, AFP 07.11.2013.

Justin McCurry: Fukushima nuclear clean-up enters critical phase, The Guardian 07.11.2013.

Former Ambassador to President Obama: Fukushima Unit 4 can cause “major global catastrophe” – This is the “most pressing global security issue”, Energy News 06.11.2013.

Big quake near Fukushima would ‘decimate Japan, lead to US West Coast evacuation’, RT 06.11.2013.

Fukushima: animation explains how fuel rod removal will happen, (video) The Guardian 06.11.2013.

 

 

7. november – TEPCO-animation om operationen ved Fukushima Daiichi


.
Med denne lille video præsentere TEPCO den opgave med fjernelsen af brændelslegemerne ved reaktor 4, som efter mange måneders forberedelser endelig står foran iværksættelse.

Her ses reaktor 4 før den blev overdækket med en teltbygning.

Og her fornemmer man, hvor høj en bygning, der er tale om – kølebbassinet for brugte brændselslegemer svæver 30 m over jorden for at gøre transporten mellem reaktor og kølebassin mindst mulig.

Her ses den kran, som skal hjælpe med en for en at liste de godt 1500 brændselslegemer op.

 

 

8. november – Bedre arbejdsforhold på Fukushima Daiichi på vej

På det seneste har der været stadig stærkere forlydender om de horrible arbejdsforhold ved Fukushima Daiichi. Ikke bare er det en utaknemlig opgave at skulle gøre et potentielt dødsensfarligt arbejde iklædt beskyttelsdragter, men hele stemningen har været på lavpunktet over dårlig ledelse, og det lettere mafiøse system hvor underentreprenører hyrer underentreprenører, som hyder underentreprenører har gjort, at der var meget lidt tilbage til manden på gulvet. Men nu bliver grundlønnen med et slag fordoblet. Det giver ikke i sig selv et bedre arbejdskliam, men det gør det lettere ikke at drømme sig hen et sted, hvor man ikke er i konstnat strålingsfare og ikke bliver slået i hartkorn med folkene bag det nyere Japans nok største katastrofe.

Samtidig har TEPCO meddelt, at man vil trdoble den arbejsstryrke, som tager sig af håndteringen af de efterhånden kolossale mængder af radioaktivt forurenet vand på området, så der fremover vil være omkring 320 mand på opgaven.

Baggrunden er dels, at der mangler arbejdkraft, dels at NRAs leder Shunichi Tanaka for nylig påpegede, at der var basale arbejdsmiljøproblemer ved Fukushiam Daichi, som måtte tilskrives en væsentlig del af de mange banale fejl, som er sket i håndteringen af det radioaktivt forurenede vand ved Fukushima Daiichi i det seneste halve års tid – stort set alle fejl som ikke havde behøvet at ske, men som sker, fordi der konstant er nye folk ind over, og fordi solidariteten og motivationen til at yde det optimale har været gået fløjten.

Og der er nye faciliteter på vej for de ansatte inden udgangen af 2014, så der vil være bedre måltider, bedre hvile- og badeforhold osv. Nogen må have indset, at hvis der de næste 30-40 år frem skal være folk som vil påtage sig arbejdet med at rydde op efter TEPCOs undladelsessynder, så bliver man nok nødt til at vie dem en reel opmærksomhed.

Work environment improvements planned for Fukushima plant, Mainichi 09.11.2013.

TEPCO to triple Fukushima work force for radioactive water, Asahi Shimbun 09.11.2013.

Kazuaki Nagata: Fukushima No. 1 workers to get raise, perks, Japan Times 08.11.2013.

Osamu Tsukimori: Wrecked Japanese nuclear plant to double pay after criticism, Reuters 08.11.2013.

Iori Mochizuki: Tepco’s president confessed to NRA / Serious shortage of the workers, Fukushima Dairy 08.11.2013.

 

 

8. november – TEPCO lufter planer om radikale omstruktureringer

Tekst på vej …

I de senste uger har der været talt meget om at opdele TEPCO og fratage firmaet opgaven med dekommissionering af Fukushima Daiichi for at TEPCO kunne koncentrere sig om de titusindvis af erstatningsager og så at producere energi.

Men nu har TEPCO barslet med sit eget forslag om en tregrening af virksomheden …

Det er igen meget virksomhedsstrategisk tænkt – med en sådan opdeliong vil den ene del kunne fortsætte ufortrødent hvis en anden kommer ud for store økonomiske problemer. Et udvalg under den japanske regering derimod har luftet planer om at sammenlægge alle atomkraftværker i ét stort firma. Det vil gøre det lettere at styre – og detvil fordele den økonomiske byrde og risko, når det går galt som det gik i Fukushima på en langgt større enhed. Samtidig ville det måske også kunne løfte professinalismen i varetagelsen af sikkerheden og i de mange dekommissioneringsopgaver, som står på programmet i de kommede år uanset om japan beslutter sig for at fortsætte eller afvikle sin flåde af atomreaktorer.

I TEPCOs forslag er der en særlig del som står for energiproduktion, en anden som står for distribution og energioverførsel, mens en tredje enhed tager sig af retailsalget. En tværgående enhed varetager human ressources. Det skal vise sig, hvor langt forslaget kommer, for TEPCOs långivere har allerede markeret en god porion skepsis.

Takashi Ebuchi & Mari Fujisaki: TEPCO to introduce holding company structure in fiscal 2016, Asahi Shimbun 09.11.2013.

Mari Fujisaki: TEPCO eyes new division for decommissioning Fukushima plant, Asahi Shimbun 03.11.2013.

TEPCO plans holding company system amid wariness from financial institutions, Mainichi 08.11.2013.

Tepco holding company shift being mulled, (jiji) Japan Times 08.11.2013.

TEPCO considering ‘in-house company’ for Fukushima decommissioning, (Kyodo) Mainichi 02.11.2013.

 

 

9. november – Mainichi: Japan must get rid of all nuke plants

Minichi bringer i dag en i forhold til avisen sædvanligvis ganske korte artikler meget lang og indgående leder, som på baggrund af Fukushima-krsien og det faktum, at stadig større økonomiske byrder ved oprydningsarbejdet skubbes over på det offentlige, konkluderer, at Japan må lukke ned for al atomkraft.

Tekst på vej …

Failure of nuclear power policy shows Japan must get rid of all nuke plants, (leder) Mainichi 09.11.2013.

 

 

9. november – Flydende havvindmøller

Havene ud for Japans kyster bliver hurtigt dybe, så man har kun få steder den situation som i Danmark, at man på relativt grundt vand kan få fordelene af de kraftigere og mere stabile vinde over havet. Derfor virke udviklingen af flydende havvindmøller som et oplagt spor for japan at forfølge. her kan man placere møller med op  til 200 m havdybde, og nu er den først af sin slags lagt til ankers ud for Fukushima-værket, som et håb på horisonten.

Det er stadig en kostbar løsning i forhold til en landplacering, men til gengæld vil ydelsen fra en mølle placeret på havet være markant højere end en landplaceret – vinden ud for Fukushima var på årsbasis 7,4-9 m/s imod 4,3 m/s på land, så der er langt mere energi i havluften, og det ser ud til, at også flydende havvindmøller vil kunne blive konkurrencedygtige på pris.

Møllen er en 2 MW mølle – samme størrelse som på Middelgrunden – og det er den første af foreløbig 140 planlagte møller, som tilsammen i 2020 skal levere 1 GW, hvad der svarer til en atomreaktor.  Og mølleprojektet er en del af Fukushima Amts planer om at blive 100% forsynet med vedvarende energi inden 2040.

Der er stadig tale om prototyper, men hvis disse flyende vindmøller viser sig konkurrencedygtige, så er potentialet for Japans vedkommende kolossalt – 1.570 GW er det beregnet til, eller fem gange Japans nuværende energiforbrug. Så alene ved at satse på at perfektionere en sådan vindmølleteknologi og så den tilhørende lagringsteknologi ville man kunne overføldiggøre samtlige fossile anlæg og atomkraftværker – hvis altså bare man ville. Og det ville nok være smart at satse lidt bredere, så man havde betydelige andele af solcellestrøm og geotermisk energi, som koger lige under overfladen over alt på de japanske øer.

Update 28.11. – Chisaki Watanabe skirver i dag via Bloomberg, at Marubeni, som står bag de flydende havindmøller, sigter på gennem de kommende års eksperimenter at kunne bringe omkostningerne ned på det halve. Premierminister Abe har sat som mål for de flydende havvindmøller, at de er nede i en konkurrencedygrig pris i 2018.

Chisaki Watanabe: Fukushima Floating Offshore Wind Project Seeks to Halve Cost, Bloomberg 28.11.2013.

Fukushima offshore wind farm powering grid, EcoBusiness 13.11.2013.

Carol J. Williams: With nuclear plants idled, Japan launches pioneering wind project, Los Angeles Times 11.11.2013.

Chisaki Watanabe: Fukushima Floating Offshore Wind Turbine Starts Generating, Bloomberg 11.11.2013.

Floating wind farm debuts off Fukushima, (Kyodo, AP) Japan Times 11.11.2013.

Tatuya Sudo: Anti-nuclear citizens groups targeted in massive cyber-attack, Asahi Shimbun 10.11.2013.

Elaine Kurtenbach: Offshore Wind Farm Near Japan’s Fukushima Reactor Goes Live, (AP) Huffington Post 10.11.2013.

Winds of energy independence, (leder) Japan Times 09.11.2013.

John Hofilena: Japan wind power has capacity to replace nuclear, floating turbines tested near Fukushima, Japan Daily Press 09.11.2013.

Jeremy Hsu: Japan’s Offshore Wind Power Rises within Sight of Fukushima Nuclear Plant, Scientific American 08.11.2013.

 

 

10. november – Cyberangreb på japanske antiatomkraft-grupper

One e-mail read, “Unless we kill all of the anti-nuclear believers, world peace will be never achieved.”

Tekst på vej …

Tomohio Osaki: Deluge of harassing emails angers anti-nuclear groups, Japan Times 11.11.2013.

John Hofilena: Japanese anti-nuclear civic groups targeted in large-scale cyber-attack, Japan Daily Press 11.11.2013.

Anti-nuclear, civic groups targeted in large-scale cyber-attacks, (Kyodo) Japan Times 10.11.2013.

 

 

11. november – Bunden gået ud af japansk klimapolitik

Tekst på vej …

Dear Japan I know the Fukushima incident is taking a lot of efforts and concerns. But you simply need to rethink your climate ambitions.

As one of the biggest economies in the world, as an intelligent, technologically smart, and highly developed industrial country, you have to not only take your share, you have to lead the way. 25% may be quite a challenge, but it is perfectly doable, if you want to.

In the shadows of the ongoing Fukushima Daiichi disaster, it might be difficult to see how. But a well planned, well coordinated, and well executed boost of a variety of green energy sources coupled with strong energy efficiency policies could easily bring you there. And it could lead Japan to a post-industrial, post-fossil, and sustainable society.

The world society might have some understanding if you said: Fukushima force…d us to rethink and retarget, so we lost a couple of years and maybe we can reach only 20%, but from 2022 or 2025, we are fully back in the track towards carbon neutrality.

With the recently published IPCC carbon budget, we have to reach carbon neutrality worldwide within a few decades, and we old industrialised countries have already used far more than our share. Therefore the latest Japanese climate(denial)target that suggests Japanese emissions to increase in 2020 compared to 1990 is simply not acceptable. The future will never forgive you that.

So please come to Warszawa next week and tell the nations of the world gathered at COP19 to solve the global climate challenge, that you have reconsidered, and that you will do your best to keep your 25% target. You can help other countries as well and get fully compensated, the LCD Countries are starving for financial support to do their part of making the world carbon neutral. And please come to Warszawa to tell the world that you will participate in the second term of the Kyoto protocol – the climate agreement that you hosted. How dare you not being part of that? Such poor attitude is ruining for the negotiation climate of the UNFCCC negotiations – and it might very well ruining the future for humankind.

I know the Fukushima incident is taking a lot of efforts and concerns, but please wake up to the global reality. Please take your part of the emission gap.

Sincerely from Copenhagen, Jens Hvass

Der er ingen tvivl om, at Japan ved, at de står til spanking ved det forestående COP19 i Warszawa. Men de stiller til gengæld med et tilsagn om klimahjælp på 16 mia. $, men spørgsmålet er, om det får det japanske totalsvigt til at glide lettere ned.

New climate goal opaque, product of ministry clash, (Kyodo) Japan Times 18.11.2013.

Japan set to be criticized for 2020 emissions target, Asahi Shimbun 07.11.2013.

Japan To Commit $16 Billion Global Warming Aid At UN Meet, RTT News 07.11.2013.

Tokyo will have hot and humid climate at end of century due to global warming, Mainichi 31.10.2013.

Easier greenhouse target in offing, (Kyodo) Japan Times 30.10.2013.

Chisaki Watanabe: Japan May Set Emission Cut Target of 3.8% by 2020, Nikkei Says, Bloomberg 29.10.2013.

 

 

12. november – Koizumi udfordrer Abe på atomkraften

Video på vej fra  Japan National Press Club, plejer at være på babanen inden for få døgn.

Tekst på vej …

JT 13.11.: “Nobody has had more favorable conditions to achieve a nuclear-free option than Abe,” the popular ex-prime minister said in a rare news conference at the Japan National Press Club in Tokyo. “For first time in a long time, the Japanese are ready to support a project and I want him to use his strong political clout.”

Former Prime Minister Junichiro Koizumi pressed incumbent Prime Minister Shinzo Abe on Nov. 12 to make a political decision to immediately adopt a “zero nuclear” policy, saying that the prime minister has the power to silence the opponents of such a policy.

“If Abe set a policy to close down all nuclear power plants, opponents of anti-nuclear power (within the ruling Liberal Democratic Party) would not be able to object,” Koizumi said.

Mainichi anslår at omkring halvdelen af parlamentsmedlemmerne i hans parti er imod. Hans koalitionspartner er imod, 555 af befolkningen er imod, og samtlige andre partier er imod. Så Koizumi har fuldstændig ret: Det ville give en kolossal impuls til Japan at lægge kursen om mod vedvarende energi.

the support of two former Prime Ministers seems to have been reviving interest and support among the public. Both Juinichiro Koizumi and Morihiro Hosokawa have been publicly stating that the country has to work towards weaning itself away from nuclear energy. … 

A fourth former premier, Morihiro Hosokawa, said in an interview published in the Tokyo Shimbun newspaper today that Abe’s nuclear energy policy was a“crime” and that he was willing to campaign against it.

Samtidig har tidligere pemierministre fra DPJ meldt ud til fordel for at afvikle A-kraften, Yukio Hatoyama med deltagelse i en antiatomkraftdemonstration, Naoto Kan mere fuldtids antiatomkraft-aktivist, så det er en stribe af forhenværende premierministre, som på forskellig vis råder Abe til at komme til besindelse.

This problem — for which Japan’s nuclear power industry has long been likened to a “condominium without a toilet” — has been set aside since well before the Fukushima crisis.

Shin Matsuura & Hideki Muroya: Nuclear power plants in disarray: Lack of waste burial site to delay Tokai reactor decommissioning, Asahi Shimbun 18.11.2013.

Ruling camp leaders divided over ex-PM Koizumi’s ‘zero nuclear’ call, Mainichi 15.11.2013.

It is up to the public to end Japan’s reliance on nuclear power, (leder) Asahi Shimbun 14.11.2013.

Ex-PM Koizumi presses Abe to adopt ‘zero nuclear’ policy, immediately, Mainichi 13.11.2013.

Still the maverick, anti-nuclear Koizumi baffles LDP leaders, utilities, Asahi Shimbun 13.11.2013.

55% of Japanese want zero-nuclear Japan: Mainichi survey, Mainichi 13.11.2013.

Ida Torres: Japan’s anti-nuclear movement boosted by support of former Prime Minister Koizumi, Japan Daily Press 13.11.2013.

Izumi Sakurai: Koizumi: It’s up to Abe to make the move toward a nuclear-free society, Asahi Shimbun 12.11.2013.

Ex-PM Koizumi urges Abe to break away from nuclear power, (Kyodo) Mainicihi 12.11.2013.

Ayako Mie: Koizumi calls on Abe to ditch nuclear power, Japan Times 12.11.2013.

Isabel Reynolds & Takashi Hirokawa: Abe Mentor Koizumi Reignites Post-Fukushima Nuclear Debate, Bloomberg 12.11.2013.

Elaine Kurtenbach: Japan Ex-Leaders Join Calls Against Nuclear Power, (AP) ABC News 12.11.2013.

Koizumi’s nuclear power questions, (leder) Japan Times 11.11.2013.

John Hofilena: Former Japan PM Koizumi defends his newly-adopted anti-nuclear stance, Japan Daily Press 05.11.2013.

Koizumi hits back at criticism of sudden no-nuclear stance, Asahi Shimbun 04.11.2013.

Koizumi defends anti-nuclear drive, seeks policy change, (Kyodo, Jiji) Japan Times 04.11.2013.

Ex-PM Koizumi defends antinuclear drive, seeks policy change, (Kyodo) 03.11.2013.

 

 

12. november – Stærkt strålingsramte områder opgives

Tekst på vej …

Clean-up doubts: Many Fukushima evacuees may never return home, RT 13.11.2013.

Fukushima evacuees express anger, resignation at government policy shift, Asahi Shimbun 12.11.2013.

Ida Torres: Fukushima evacuees want the truth on whether or not they will ever go home, Japan Daily Press 12.11.2013.

Gov’t must not leave Fukushima residents sitting on fence, (leder) Japan Times 12.11.2013.

For many Fukushima evacuees, the truth is they won’t be going home, (Reuters) Asahi Shimbun 11.11.2013.

Yuri Oiwa and Ryuta Koike: Lower radiation readings proposed to speed return of Fukushima evacuees, Asahi Shimbun 09.11.2013.

Debate begins for governments over Ishiba’s no-return remark, Asahi Shimbun 04.11.2013.

Sachiko Miwa: Some Fukushima evacuees can never return home, LDP exec admits, Asahi Shimbun 03.11.2013.

 

 

13. november – NRA indleder sag om Kashiwazaki-Kariwa-værket

Tekst på vej …

NRA chairman Shunichi Tanaka emphasized that the highest priority for both the operator and the nuclear regulator should still be the situation at Fukushima, which experienced the world’s worst nuclear accident since Chernobyl. He also warned TEPCO that any sign of a serious problem at Fukushima and the inspection at Kashiwazaki-Kariwa would stop. Niigata Governor Hirohiko Izumida also insists that an official investigation in the 2011 nuclear meltdown should happen first before a restart of any TEPCO facility.

NHK: The Governor of Niigata wants officials at the Nuclear Regulation Authority to provide a more detailed explanation of their decision to start safety checks on reactors in the prefecture.

Governor Hirohiko Izumida noted that the NRA decided to proceed, even though radioactive water continues to leak at the Fukushima Daiichi nuclear plant.

Izumida said that even if the checks show that the reactors in Kashiwazaki-Kariwa meet current safety standards, there is no guarantee that they will be safely operated.

Izumida said it is irresponsible for the NRA to say it will leave the final decision about restarting the reactors in the hands of government officials.

He said the NRA should also examine ways to ensure that residents living near the reactors will be safe in the event of an accident.

NHK: Japan’s Nuclear Regulation Authority has decided to start safety checks at one of Tokyo Electric Power Company’s idle nuclear plants.

The utility asked the NRA in September to conduct checks of the Number 6 and 7 reactors at the Kashiwazaki-Kariwa plant in Niigata Prefecture. The reactors must pass safety checks before TEPCO can restart them.

But NRA officials said they wanted to see first how TEPCO would deal with leaks of radioactive water at the Fukushima Daiichi plant. Regulators held off on calling a public meeting to discuss TEPCO’s request for the safety checks.

At a meeting in Tokyo on Wednesday, some participants said it’s unfair for the NRA not to convene a meeting to discuss TEPCO’s application.

Other people said they appreciate the utility’s latest plan to secure enough workers and improve working conditions at the Fukushima Daiichi plant.

After participants decided to proceed with safety checks at the Kashiwazaki-Kariwa plant, the head of the regulators, Shunichi Tanaka, said that the NRA should continue to prioritize the issue of radioactive water leaks at the Fukushima plant.

Tanaka also instructed staff at the Nuclear Regulation Agency to consider the specific procedures for conducting the checks at the Kashiwazaki-Kariwa plant.

Update 21.11. – Ultimately though, NRA Chairman Shunichi Tanaka said, the agency could not continue to put off the screening process for reactors 6 and 7 now that documents submitted by the utility have been completely checked.

He also said that he viewed positively a recent announcement by Tepco that it had taken steps to improve the working conditions at the Fukushima plant, which could help the company to address mishaps caused by human error.

But Tanaka has warned that regulators may temporarily suspend the assessment process if serious problems occur at Fukushima No. 1. The screening period could also be prolonged because the two Kashiwazaki-Kariwa units are the first boiling water reactors to undergo safety assessments since Japan revamped its nuclear regulations in July.

NRA weighs safety of idled Niigata reactors, (Kyodo) Japan Times 21.11.2013.

NRA to hold safety screening meeting for restarting Tepco reactors in Niigata, (Kyodo) Japan Times 13.11.2013.

Ida Torres: Nuclear regulator to begin inspection of Kashiwazaki-Kariwa nuclear reactors, Japan Dail Press 13.11.2013.

 

 

13. november – Energiselskabernes monopol i opbrud

I dag vedtog det japanske parliament en ny lovgivning, som skal bane vejen for en helt ny energiforsyningsstruktur. Som første skridt vil der fra 2015 blive skabt et samlet nationalt selskab, som varetager distribution af elektricitet i det af udstrækning meget lange land. Og på lidt længere sigt skal der åbnes for en fuld liberalisering af energimarkedet, som trods den ‘billige’ atomkraft har nogen af verdens højeste energipriser, ikke mindst for forbrugerne. Ønsket er at give bedre konkurrence ved at give plads til flere leverandører, herunder at sikre bedre muligheder for den vedvarende energi.

Det vil samtidig kunne styrke forsyningssikkerheden, for til forskel fra situationen efter Fukushima, hvor det viste sig, at der kan være stort overskud i én region samtidig med at det vil være mangel i andre dele af landet, så vil et styrket samlet net kunne sikre en langt mere hensigtsmæssig forsyning af hele Japan.

Dette åbner også op for en langt større optimal forsyningsgrad med vedvarende energikilder. For eksempel produktion med solceller er mest fordelagtig i de sydligste og i de nordligste egne, som samtidig er de tyndest befolkede egne. Hvis de leverer til hele Japan og ikke kun til det lokale marked, så vil den optimale forsyningsgrad med solceller kunne være betydeligt højere end i dag, hvor der allerede har været problemer med, at de nuværende forsyningsselskaber mere eller mindre håndfast har stillet sig i vejen for udbygning med større solcelle anlæg.

Tilsvarende er Japan af udstrækning så langt fra nord til syd, at der aldrig vil være vindstille hele vejen langs det udstrakte øriges kyster. Og et velproportioneret forsyningsnet vil kunne rumme en ganske høj grad af vindenergi, før der er ‘problemer’ med, at nettet bliver overforsynet. Og dette, at det ikke er noget problem, hvis vindmøller i 2% af tiden skal standses for at sikre mod overproduktion, er til at leve med. men lur mig, om ikke lagringsteknologier gør disse ‘problemer’ med overgangen til vedvarende energiforsyning til unødvendige bekymringer.

Japan har allerede en ganske betydelig vandkraftreserve, som hvis den blev brugt aktivt til at fylde hullerne i sol- og vindforsyningen og ikke bare kørte konstant udgør en anseelig buffer og lagerkapacitet.

Hvis så oveni dette Japan tog systematisk hul på energirenoveringer og fik udviklet en geotermisk varme (det koger i det vulkanske landskab umiddelbart under overfladen), som man også kan skrue op og ned for i forhold til udbud og efterspørgsel, så står Japan med alle muligheder for at skabe en stabil energiforsyning, som er 100% på vedvarende energi.

New law paves way to break up electricity monopolies, (Kyodo) Japan Times 13.11.2013.

 

 

14. november – Japansk solenergi op med 350% på et år

Tekst på vej …

Japan’s Solar Energy Market Surge Blows Away Earlier Forecasts, The Energy Collective 13.11.2013.

Will Oremus: After Fukushima, Japan Finds Beauty in Solar Power, Slate 12.11.2013.

 

 

15. november – Japan alvorligt skoset på COP19

Den officielle meddelelse her til morgen om, at Japan erstattede sin hidtidige klimamålsætning for 2020 med en ny og voldsomt meget svagere, har givet voldsomme reaktioner i forhandlingsmiljøet i Warszawa, hvor i titusindvis af klimaforskere, klimadelegationer og klimamindede i denne og den kommende uge er samlet for at søge at bringe verden et skridt nærmere en global klimaaftale.

Dette er nærmere belyst dels i blog-indlægget COP19 optegnelser for 15. november, dels i et særlig blog-indlæg 16. november: COP19: Japansk klima-blackout.

 

 

18. november – endelig … borttagning af brændselslegemer i gang

Tekst på vej …

Udsat af øvelser mv.

Removing No. 4′s nuclear fuel, (leder) Japan Times 21.11.2013.

In start of long operation, Fukushima removes first fuel rods, (Reuters) Asahi Shimbun 21.11.20131.

TEPCO transfers 1st batch of fuel rods from Fukushima No. 4 spent fuel pool, Mainichi 21.11.2013.

Tepco gives first glimpse of Fukushima fuel rod removal, (AFP-Jiji) Japan Times 20.11.2013.

TEPCO must put safety above all else in Fukushima atomic fuel removal project, (leder) Mainichi 19.11.2013.

TEPCO takes on long, unprecedented mission in decommissioning nuke reactors, Asahi Shimbun 19.11.2013.

Miya Tanaka: Fukushima job feared too perilous for Tepco, Japan Times 19.11.2013.

Fuel removal just one step in the challenge to clean up Fukushima mess, (leder) Asahi Shimbun 19.11.2013.

IAEA to review fuel removal work at Fukushima No. 4 reactor this month, (Kyodo) Japan Times 19.11.2013.

John Hofilena: TEPCO starts radioactive fuel-rod removal from Fukushima reactors, Japan Daily Press 18.11.2013.

Fuel removal starts at Fukushima Daiichi No. 4 spent fuel pool, (Kyodo) Mainichi 18.11.2013.

Ida Torres: TEPCO may postpone removal of Fukushima fuel rods in light of new leaks, Japan Daily Press 18.11.2013.

Tepco Adviser: “Everyone in the world” will be safer if fuel rods transferred from Fukushima Unit 4 – WSJ: Global concern over removal process, Energy News 18.11.2013.

Kazuaki Nagata: Reactor 4 pool fuel removal begins, Japan Times 18.11.2013.

TEPCO begins removing nuclear fuel at Fukushima plant, Asahi Shimbun 18.11.2013.

Alexander Martin: Japan Starts Removing Fukushima Nuclear Fuel, Wall Street Journal 18.11.2013.

Fukushima operators begin risky nuclear fuel rod removal, RT 18.11.2013.

Justin McCurry & Simon Tisdall: Fukushima workers start removing spent fuel rods, The Guardian 18.11.2013.

Danielle Demetriou: Fukushima operators to remove nuclear fuel rods, The Telegraph 17.11.2013.

Some Fukushima fuel rods were damaged before 2011 catastrophe, RT 15.11.2013.

Tepco to start fuel removal from Fukushima reactor 4 pool Monday, (Kyodo) Japan Times 15.11.2013.

Unit 4 Fuel Removal May Start Monday, Simply Info 14.11.2013.

Aaron Sheldrieck: Some spent fuel rods at Fukushima were damaged before 2011 disaster, Reuters 14.11.2013.

Damaged fuel rods are cracked and leaking radioactive gases in Fukushima Unit 4 pool; Wire appears trapped in racks – Another assembly bent when “mishandled during a transfer”, Energy News 14.11.2013.

Spent Fuel Handling Recommendations For Fukushima, Simply Info 12.11.2013.

 

 

20. november: Hirose: Fukushima en advarsel til verden

TEPCOs nuværende leder, Naomi Hirose, har hele vejen igennem stået som en systemets mand, som indimellem lavde grænseumoralske, men forståelige, ting som at presse på for hurtig genstart af TEPCOs reaktorer i Niigata, og prøve på at få en eller anden form for økonomisk sammenhæng selv i det sønderslåede forsyningsselskab. Derfor kommer en række udtalelser i går til The Guardian som ganske overraskende.

Han siger her, at kernenedsmeltningerne ved Fukushima Daiichi og problemerne med det efterfølgende oprydningsarbejde må stå som en advarsel for verden om, at atomkraft ikke er helt sikker. Og han siger til The Guardian, at hvis TEPCO havde været bedre forberedt og havde bedre forberedt i stort og småt, så kunne nedsmeltningerne helt være undgået. Man må overveje alle detaljer, alle muligheder, der er ikke blot ét svar på, hvordan atomkraften bliver sikker. Og lige meget hvad A-kraft-industrien siger, så vil A-kraft aldrig blive 100% sikker, så dem som driver atomkraftværker, må til stadighed stille sig spørgsmålet “what if” og at optimere sikkerheden.

Ifølge Japan Daily Press, så vedkender Hirose sig, at : “all the different problems facing the Fukushima plant now, including radiated water leakage, contamination issues and delays to the decontamination process, are the company’s fault. He says that when he took over as president in 2012, all their investigations and reports show that they could have and should have avoided the “catastrophic accident.” Now they are willing to share their experience with other nuclear operators around the world to avoid any similar incident elsewhere.”

Det er en helt ny ærlighed fra en virksomheds leder, og de kan kun fremsættes i en situation, hvor det er så godt som sikkert, at TEPCOs ledelse på tidslunktet for Fukushimakatastrofens udbrud i 2011 ikke bliver retsforfulgt.

Ida Torres: TEPCO head says Fukushima meltdown should serve as warning about nuclear safety, Japan Daily Press 20.11.2013.

Fukushima: coming clean, (leder) The Guardian 20.11.2013.

Simon Tisdall: Fukushima nuclear disaster is warning to the world, says power company boss, The Guardian 19.11.2013.

 

 

20. november – Klein: Det radioaktive vand vil ende i Stillehavet

Tekst på vej …

That radioactive water is now being stored in tanks at the site but already thousands of litres have leaked into the Pacific Ocean.

Mr Klein says the biggest challenge for TEPCO is dealing with these ever-growing volumes of contaminated water being stored at Fukushima.

He believes that after the water is treated and stripped of most radioactive elements, it will be safe to dump into the Pacific.

“At the end of the day, when the water is discharged, it will be released in a way that it’s diluted,” he said.

“So there’s no risk to public health and safety. But it’s an emotional issue.”

TEPCO clean-up boss says Fukushima’s radioactive water will be dumped into Pacific Ocean, ABC news 20.11.2013.

Andrea Germanos: Fukushima’s radioactive water to be dumped into Pacific Ocean, Vancouver Observer 23.11.2013.

 

 

21. november – Første hold brændselslegemer “fjernet”

Det er lykkedes … når jeg skriver fjernet i gåseøjne er det fordi de brugte brændselslegemer stadig er på FukushimaDaiichs område, og

Unit 4 Fuel Removal Resumes Tuesday, Simply Info 25.11.2013.

Ida Torres: TEPCO finishes transfer of first batch of nuclear fuel assemblies at Fukushima plant, Japan Daily News 25.11.2013.

Iori Mochizuki: Tepco prohibited media from releasing aerial photo about fuel removal of reactor 4 pool, Fukushima Dairy 24.11.2013.

Spent fuel rods at No. 1 next in line, (Kyodo) Japan Times 24.11.2103.

Removal of used nuclear fuel from Fukushima No. 1 plant’s reactor 4 said imminent, (Kyodo) Japan Times 23.11.2013.

Poor TEPCO! Upset That News Media Reported Fuel Cask Transfer, Simply Info 23.11.2013.

Source: First try to remove spent fuel from Unit 4 could be next week – Nuclear Engineer: Everyone’s nervous about pulling out used rods that are corroding; Will zircoloy tubes break and spill fuel pellets, leading to a criticality? Energy News 23.11.2013.

First batch of fuel from Fukushima reactor 4 pool now in different storage site, (Kyodo) Japan Times 22.11.2013.

The First Cask from Reactor 4 Spent Fuel Pool Was Safely Lowered, Transported to the Common Pool, EXSKF 21.11.2013.

Fuel rod removal: Fukushima’s most dangerous operation yields first successes, RT 21.11.2013.

 

 

24. november – Stadig stærkt radioaktive fisk ud for Fukushima Daiichi

Selvom man har genoptaget fangst og salg af en række forskellige fisk og havdyr fra Fukushimas kystfarvande, så dukker der stadig stærkt radioaktive fisk op ved de løbende prøver. Der har dog været påfaldende tavst om den seneste i de store aviser – måske der er aftalt borgfred med de stakkels fiskere, som jo ikke bare skal have lov at komme på vandet igen, men have nogen til at spise de fisk de fanger. For selvom de bliver målt og checket, så man med ganske stor sikkerhed kan sige, at de ligger under de grænseværdier, som de japanske sundhedsmydigheder har fastsat, så er der ganske mange japansere, som simpelthen konsekvent går uden om fødevarer fra Fukushima-området.

Men senest er der i selve haven foran Fukushima Daiichi-værket 10. oktober fanget en spotbelly rockfish, som blev testet med et strålingsniveau fra cesium-134 og cesium 137 på 110.000 becquerel pr kg. Dette ligger til 1.100 gange højere end den tilladte sikkerhedsgrænse på 100 becquerel pr kg.

Så noget tyder på, at udsivningerne fra Fuksuhima Daiichi-værket er strørre end nogensinde, og der er god grund til at checke fiskene langs Fukushimas kyster grundigt inden de bliver sendt videre til fiskehandlerne.

Iori Mochizuki: 110,000 Bq/Kg of Cs-134/137 from spotbelly rockfish of Fukushima plant port, Fukushima Dairy 24.11.2013.

 

 

24. november – TEPCO: To nye kulkraftværker inden 2020

xxx

During this COP19, a group of leading energy and climate scientists published a statement on the use of coal and the possibilities of keeping global warming well below 2ºC as agreed by all countries in Copenhagen in 2009: “New unabated coal is not compatible with keeping global warming below 2ºC”.

Its opening line is: “In response to the recent attempts to qualify ‘high-efficiency low-emissions coal combustion technologies’ as a climate solution, the undersigned scientists make the following statement: Unabated coal is not a “low carbon” technology.”

See: http://www.europeanclimate.org/documents/nocoal2c.pdf

Today, “clean coal” is only a dream, and the Mitsubishi coal technology is only incrementally better than ordinary coal plants – from a climate perspective, using gas as replacement would be better. And using wind and solar would be very much better.

And making new coal plants in Japan will just make it even more complicated for Japan to live up to its global responsibility.

So please Japan, do the right things from here, forget about new coal plants. It is a technology of the past. It only means trouble for the future.

And please ask TEPCO to establish a similar capacity of energy production from sustainable energy. That is the road to the future.

NHK 25.11.: The operator of the crippled Fukushima Daiichi nuclear plant says it plans to build coal-fired power plants in Fukushima Prefecture that would help shore up local reconstruction efforts.

Sources close to Tokyo Electric Power Company says the firm is planning on investing 3 billion dollars to build 2 coal plants that would come online in 2020.

Mitsubishi Heavy Industries will join the project.

They say the plants will introduce state-of-the-art technology to utilize by-product heat during power generation as additional source of energy. The 2 plants will produce a total of 1,000 megawatts of electricity with saved costs.

The government says it is considering partly subsidizing the project.

TEPCO says it would create local employment. The utility will include the project in its new business plan to be compiled by the end of this year

Dobbelt absurd, da Japan på under halvandet år siden inførelsen af en feed-in-tarif for vedvarendeenergi har tilføjet mere end 4 GW solenergi. De producerer selvfølgelig ikke hele tiden, men, fylder langt hen ad vejen mest, når det japanske energibehov er størst. Samtidig er beskæftigelsespotentialet ved etableringen af den vedvarende energi større end ved de store højteknolgiske anlæg, og den vedvarende energi vil kunne anlægge langt hurtigere, så TEPCOs argumentar holder ikke en meter. Der er ingen grund til at etablere flere kulkraftværker i Japan.

Tereza Pultarova: Tepco considers new coal-fired plant in Fukushima, E&T 25.11.2013.

Tepco, Mitsubishi group to build coal-fired plants in Fukushima, (Kyodo) Japan Times 23.11.2013.

TEPCO, Mitsubishi plan coal-fired power plants at Fukushima, (Reuters) Asahi Shimbun  23.11.2013.

Kentaro Hamada: Tepco, Mitsubishi plan coal-fired power plants at Fukushima: source, Reuters 22.11.2013.

Chisaki Watanabe: Japan Added 4,086MW of Clean Energy Since July 2012, METI Says, Bloomberg 18.11.2013.

 

 

25. november – Kritik af japansk klimaindsats efter COP19

xxx

Greg Goodmacher: Cut emissions with conservation, Japan Times 27.11.2013.

Japan criticized for lowering goal, Yomiuri Shimbun 25.11.2013.

Japan urged to boost renewables development, (Kyodo) Japan Times 25.11.2013.

Japan’s revised target draws criticism at COP19, Mainichi 25.11.2013.

UNEP chief urges Japan to stay in fight, (Kyodo) Japan Times 24.11.2013.

Cut emissions without nuclear power, (leder) Japan Times 19.11.2013.

Kahlil Lloyd: Japan’s Revised 2020 Target Causes Despair, The Verb 18.11.2013.

 

 

25. november – Kun en tredjedel af de evakuerede ønsker sig tilbage

Tekst på vej … her foreløbig fra NHK 25.11.:

Only one-third of people evacuated from areas near the damaged Fukushima Daiichi nuclear plant are willing to return to their homes, even if evacuation orders were lifted now.

Parts of Minamisoma City, Fukushima Prefecture, are designated evacuation zones.

The city and the Reconstruction Agency conducted a survey in August and September this year of 5,677 households originally from the evacuation region.
Among them, 3,543 households, or 62 percent, responded.

When asked if they will return home once the evacuation orders are lifted, 1,039 households, or about 29 percent, said they want to do so.

44 percent of them said they are undecided at this point and 26 percent said they will not go back.

When the undecided group was asked what is needed to make a decision, many said information on things such as when schools, hospitals and shops will be reopened.

They also want to know when radiation levels will go down and how much decontamination work has been done.

Minamisoma officials say they will reflect the results of the survey in compiling the city’s residents return plan.

 

 

27. november – Stilhed efter storm i mediedækningen af Fukushima Daiichi

Egentlig troede jeg, at medieopmærksomheden omkring situationen ved fukushima Daiichi så småt var ved at fortage sig allerede inden toårsdagen 11. marts i år. Og på mange måder kunne man ønske sig, at TEPCO fik arbejdsro. Men så kom der hul på en næsten endeløs stribe af små og større fejl i den løbende håndtering af situationen – to gange med kort mellemrum lykkedes det en rotte at gnave et kabel over, så kølingen af radioaktivt materiale i de store kølebassiner satte ud i ganske mange timer, og næsten talløse er de lækager fra de stadig flere tanke, som er skuldt op på området for at kunne rumme de mere end 400 ton radioaktivt forurenet vand, som hver dag produceres på området, indtil det kan renses op.

Mediedækningen af Fukushima Daiichi og det klumsige TEPCO fandt et nyt hypergear da det i juli, dagen efter valget til overhuset var afgjort, stod klart, at TEPCO igennem mere end to år havde undladt at fortælle verden, at der dagligt sivede omkring 400 ton radioaktivt grundvand ud i Stillehavet. Begrundelsen kom aldrig direkte, men internt havde problemet været erkendt hele vejen igennem, og man havde allerede i maj 2011, få måneder efter Fukushima-katastrofens udbrud, indset, at den eneste mulighed for at standse denne konstante blødning af radioaktivt materiale var ved at anlægge en gigantisk forstvæg hele vejen omkring de fire havarerede reaktorer. Men ved udsigten til prisen derfor havde man i stedet valgt at fortie problemet.

Og TEPCOs lille undladelsesløgn – som i høj grad skyldes, at TEPCO (selvom det i praksis er 100% subventioneret af den japanske stat) tænker som og ser sig som et privatkapitalistisk foretagende, hvis primære opgave det er at skaffe størst mulig profit til sine aktionærer – kommer sandsynligvis til at betyde, at der i mellemtiden er der flydt så meget radioaktivitet ud i Stillehavet, at det samlede volumen af radioaktivitet frigivet til omgivelsrne når at overhale Chernobyl, før det lykkedes at få sikret de tusindvis af brugte brændselslegemer fra de fire kølebassiner, og at få anlagt den 1,4 km lange frostmur omkring de fire havarerede reaktorer.

I mellemtiden er den japanske stat gået så langt ind i finansieringen, at den mere eller mindre har overtaget udgifterne ikke bare til frostvæggen, men til oprydingen og dekommissioneringen, har lånt TEPCO enorme summer, som TEPCO med den seneste udmelding om, at man fremover kun vil betale så meget til bage til staten pr. år, at det allerede nu vil tage omkring 100 år at betale tilbage.

Den internationale presse var på banen igen, da den japanske premierminister i Buones Aires i slutspillet om at få værtsskabet for OL i 2020 til Tokyo følte sig foranlediget til at forsikre, at situationen var fuldstændig under kontrol, og at den radioaktive forurening var begrænset til det lille havnebassin umiddelbart foran. En klar løgn, som det er utroligt, at der ikke bliver taget bedre fat i fra den japanske presse. Når man tænker på, hvor lidt der skal til for at få en dansk mnister til at træde tilbage, så har de japanske noget mere råderum (når ikke lige det gælder symbolske formasteligheder som da nyvalgte Toru Yamamoto kom til at overrække kejseren et brev om situationen i Fukushima).

Den internationale presseopmærksomhed har derefter kulmineret omkring nervøsiteten omkring fjernelsen af de brugte brændselslegemer fra reaktor 4s kølebassin, 30 m over jorden, beskadiget ved jordskælvet – i de worst case-scenarier, som har været rullet ud for fulde gardiner, har jordskælv eller blot umanerlig klodsethed fået hele dette radioaktive volumen til at gå i selvsving, så Tokyo måtte rømmes og strålingsvolumener mange hundrede gange Hiroshima-bomben blev frisat. Der har endda været eksperter på den anden side af Stillehavet, som har overvejet at flytte fra kysten (i USA), mens fjernelsen af de brugte brændselslegemer stod på.

Nå men det jeg egentlig ville sige er, at nu, efter at det første parti af disse mere end 1.500 brændselslegemer tilsyneladende er hentet ud af reaktor 4s kølebassin uden problemer, så er det som om, at der er dømt pause. Nu fortjener læserne at høre om noget andet sindsoprivende. Og der er masser at tage af, anspændtheden i forhold til Japans naboer er i løbet af det seneste år øget betydeligt. Og det er – må man nok erkende – i høj grad japansk klodsethed og nationalisme, som destablilserer den i fovejen uløste situation, som der blot var en form for accept af forblev uløst.

Så selvom man i dag verden rundt ville kunne have slået artikler stort op om, at det endnu en gang var lykkedes en lille gnaver (denne gang en mus), at kortslutte strømforsyningen, så er det ikke nævnt noget steds overhovedet, bortset fra på Iori Mochizukis blog: Fukushima Dairy, hvor han løbende refererer TEPCO-meddelelser og en lang række informationer, som ellers kun findes på japansk. Faktisk har jeg de seneste dage i aviser som Japan Times og Asahi Shimbun for første gang meget længe (hvis ikke siden 11. marts 2011) kunnet finde dage, hvor der ikke var en eneste artikel om Fukushima Daiichi.

Så måske TEPCO endelig får sig nogle dages arbejdsro.

LDP-regeringen har netop vedtaget en ny lovgivning, som gør det strafbart at “sladre” – premierminister Abe insisterer på, at det ikke har med journalistisk arbejde at gøre, men det ser overhovedet ikke godt ud for transparens i den japanske offentlighed. Tror nu ikke, at det er grunden – der er også stadig håb om, at denne stramning falder i overhuset, da der er modstand mod den langt ind i Abes egne rækker. Stilheden er blot et lille pusterum efter at dækningen af situationen omkring Fukushima Daiichi har været massiv, og i perioder næsten rablende.

Update 29.11. – Stadig måske bare tilfældigheder, men hvor Japan Times i dagens artikelcheck er tilbage med Fukushima-nyheder, da har Asahi Shimbun intet har bragt siden 26.11. Selv det at er lykkedes at overføre første hold af brungte brændselslegemer fra Reaktor 4s kølebassin til et mere sikkert lager, forbigåes i tavshed efter at der har været bragt striber af artikler, videoer og infografphics op til, at dette åh så farlige skulle ske.

Iori Mochizuki: “Small animal” caused the power trouble in Fukushima plant again / Dung as evidence, Fukushima Dairy 27.11.2013.

TEPCO transfers batch of spent fuel from Fukushima No. 4 unit pool, Kyodo 29.11.2013.

2nd Fuel Transfer From Unit 4 Completed, Simply Info 29.11.2013.

 

 

28. november – General Electrics’ oprindelige reaktordesign uforsvarligt

For nylig blev General Electrics, den virksomhed, som som har fremstillet de havarerede reaktorer ved Fukushima Daiichi, kontaktede Ethan Indigo Smith. Han ville gerne ville vide, hvordan man forholdt sig til situationen efter tre kernenedsmeltninger en konstnt radioaktiv udsivning, som nu stod på på tredje år. Tilsyneladende var der ingen i kommunikationsafdelingen som vedste noget om Fukushima Daiichi-katastrofen eller forbandt det med noget, som GE skulle have noget at gøre med. Efter længere venten og rundt i huset endte Ethans opringning blindt med en viderestilling til en mand, som ikke var der.

Ethan føler sig sikker på, at han her 2½ år efter den tredobbelte kernenedsmeltning ved Fukushima Daiichi var den første, som havde ringet og forhørt sig om, hvordan GE forholdt sig til situationen.

Det viser sig nu, at allerede for 35 år siden var der ingeniører, som forudsagde, at det som skete, ville ske, og tre ansatte, som skulle vurdere designet (af den reaktortype, som er anvendt i 5 af 6 af reaktorerne ved Fukushima Daiichi) endte med at sige op i protest: “Dale Bridenbaugh helped assess the design of the Mark 1 nuclear reactor upon its creation back in 1975. His findings portray an extreme lack of confidence in the reactor’s ability to contain pressure in case of a meltdown. Bridenbaugh and two engineering colleagues couldn’t handle the pressure themselves, leading them to  drop out of the project and resign their positions with the company.”

GE hævder, at disse fejl blev rettet op omkring 1980, og Bridenbaugh selv siger til ABC News, at han føler sig ovebevist om, at GE også har lavet korrektioner på reaktorerne i Fukushima, men direkte adspurgt svarer han, at: “Mark 1 is still a little more susceptible to an accident that would result in a loss of containment.”

Ethan Indigo Smith: GE Designed the Faulty Fukushima Nuclear Reactors… And Their Official Response May Surprise You, Wakeup World 28.11.2013.

Nick Carbone: Fukushima Reactor Flaws Were Predicted – 35 Years Ago, Time Magazine 16.03.2011.

Matthew Mosk: Fukushima: Mark 1 Nuclear Reactor Design Caused GE Scientist To Quit In Protest, ABC News 15.03.2011.

 

 

28. november – NRA vil undersøge undergrunden ved Kashiwazaki-Kariwa

Den seneste tid har man kunnet se et ganske besynderligt forløb omkring igangsættelsen af godkendelsesprocessen for Kashiwazaki-Kariwa-værket i Niigata Amt. Niigatas guvernør Hirohiko Izumida gjorde det meget klart, at det ikke kunne komme på tale overhovedet at ansøge NRA om iværksættelsen af godkendelsesprocessen, så længe der var så lidt styr på situationen ved Fukushia Daiichi. Men nærmest fra dag til dag ombestemte han sig og accepterede først i oktober, at TEPCO kunne indlede processen ved NRA med at søge at få  to af reaktorerne ved Kashiwazaki-Kariwa-værket godkendt. Det forlød lidt uldent, at TEPCO havde tilbudt at sætte nogle sikkerhedsventilsystemer op, og at man kun ville bruge dem efter godkendelse fra de lokale myndligheder – hvilket synes som en meget lille betaling for at Izumida skulle acceptere, at TEPCO kunne påbegynde processen. For disse sikkerhedsventiler var de under alle omstændigheder kommet til at sætte op, for at kunne få godkendelsen af NRA.

Herefter var det NRA, som tog fat, og ad flere gange gjorde det klart, at processen ikke kunne startes, så længe TEPCO havde så dårligt styr på situationen ved Fukushima Daiichi. Og TEPCOs leder Naomi Hirose blev kaldt til drøftelser (og almindelig skoleret) hos NRAs leder Shunichi Tanaka, som bas om en plan for, hvordan man ville bedre arbejdsforholdene ved fukushima Daiichi og sikre, at der fremover ikke ville ske hele denne stribe af små banale småfejl i håndteringen af de stadig større mængder af radioaktivt forurenet vand, som mest af alt pegede på dårlig ledelse og dårligt arbejdsmiljø. Der er da også kommet redegørelser, som i første omgang ikke var gode nok, så der blev fremlagt nye planer. Bemandingen på en række opgaver blev forøget betydeligt, og der kom projekter til medarbejderfaciliteter på bordet, som inden for et års tid skulle kunne hjælpe de flere tusinde arbejdere ved Fukushima Daiichi til langt bedre arbejdsvilkår. Men også her småldrede NRAs markeringer nærmest fra dag til dag, og lidt senere forlød det, at NRA ikke i længden kunne modsætte sig, at TEPCO sendte sin ansøgning, for NRA var faktisk sat i verden for at behandle sådanne ansøgninger, ikke til at afgøre, hvem som kunne søge.

I begge situationer fornemmer man et massivt pres bag facaderne for, at processen kommer videre. Det kan være regeringen, det kan være industriens organsiationer, det han være TEPCOs aktionærer (i høj grad finansinsitutioner), som har set deres guldæg smuldre til en flintesten, men vejrer morgenluft ved at i det mindste nogen af TEPCOs indtil marts for 2½ år siden 17 reaktorer.

Så gik der ikke mange dage, før TEPCO var i offensiven igen, med udmeldinger – og reviderede forretningsplaner – om, at de første to reaktorer ved Kashiwazaki-Kariwa kunne være i gang i løbet af første halvår 2014, og yderligere to i løbet af 2014 – hvilket ville bedre TEPCOs nu skrantende økonomi betydeligt. Igen er attituden, som man også har set det med KEPCO, forsyningsselskabet for Kansai-området, at det blot er en formalitetssag, at alle papirer er indleveret, og at man er klar til at trykke på startknappen nærmest fra dag til dag. Og TEPCO har efterfølgende brugt enhver anledning til at fremlægge, at man ville gå konkurs og energipriserne ville fortsætte med at stige, hvis ikke der kom gang i i hvert fald de første af værkets i alt syv reaktorer allersnarest.

Så NRA har lavet en første screening af det indsendte. Men som noget af det første har NRA hæftet sig ved, at de undersøgelser af undergrunden, som TEPCO har indleveret, er mangelfulde, og at der umiddelbart omkring værket er en række mistænkelige foldelinjer, som man gerne vil have redegjort bedre for. Så først i det nye år vil man sende et hold af geologer og jordskælvseksperter på inspektion i området. Måske blot NRAs måde at trække tiden ud på, vil nogen tænke – ved Oi-værket var der brug for tre inspektioner og mange mellemliggende møder før man fik afklaret, at det ville være forsvarligt rent seismisk at genstarte de to reaktorer ved Oi-værket, som der lige nu er en ansøgning inde for. Men omvendt har Kashiwazaki-Kariwa-værket tidligere været standset igennem længere tid efter ganske alvorlige beskadigelser som følge af jordskælv, så der er givet en række strukturelle elementer, som ikke er tilstrækkeligt dimensioneret.

Samtidig har NRA meddelt, at den aftale, som TEPCO har lavet med Niigatas guvernør Izumida om, at man kun vil bruge de filterede ventilationsklapper efter at have indhentet godkendelse ved de berørte lokalsamfund, nok ville umuliggøre, at NRA kunne godkende værket, da det kunne blokere for en nødvendig hurtig indsats. Så foreløbig er der ikke noget, som tyder på, at TEPCO får reaktorer i gang ved Kashiwazaki-Kariwa lige med det første.

Selv når NRA er færdig med sin gennemgang af det tekniske og det proceduremæssige i værkets sikkerhedsforanstaltninger, og har givet sit OK til, at det er i overensstemmelse med de nye vilkår, så venter der en række yderligere forhindringer. Ikke mindst skal der indhentes tillaldelse ved lokalmyndighederne. Det har indtil nu været tolket som de kommunalbestyrelser, hvor værkerne er placeret. Men der er nu etableret sikkerhedszoner, som rækker langt længere ud og involverer betydelig flere lokalsamfund, og hvorvidt de alle skal give deres accept, må tiden vise. Her er det udarbejdede grundlag for proceduren stadig meget tyndt.

I Niigata har der gennem mange år været en massiv lokal modstand mod værkerne. Blandt andet har en borgergruppe med henvisning dels til det havarerede Fukushima Daiichi, som langt hen af vejen var en driftsfejl, dels til de mange eksempler på fejl i drift og indrapporteringer ved Kashiwazaki-Kariwa lagt sag an mod TEPCO med den påstand, at man er uegnet til at drive atomkraftværker.

Igen kan man opleve, at der bag kulisserne vil blive presset hårdt på, så modstand af forskellig slags pludselig går i sig selv. Men der er stadig lang vej til, at TEPCO kan genstarte de første to reaktorer ved Kashiwazaki-Kariwa-værket – og der er stadig en vis chance for, at det aldrig skete.

Regulators plan field survey on geologic faults at Kashiwazaki plant, (Kyodo) Japan Times 28.11.2013.

NRA wary of conditional use of safety system at TEPCO nuclear plant, Kyodo 27.11.2013.

 

 

29. november – Japan Times: Japan må tage sin klimaindsats alvorligt

Glædeligt at se, at der i en leder i Japan Times i dag bliver markeret, at den nuværende mangel på klimaplan og klimaindsats ikke er tilfredsstillende. Der bliver stillet krav om inden for 16 måneder (så målsætningen kan nå at være klar inden udgangen af 1. kvartal 2015, hvor verdens lande forud for vedtagelsen af den globale klimaaftale ved COP21 i Paris i slutningen af 2015 skal indberette deres klimamålsætninger) at Japan gennemfører seriøse drøftelser af nye måder, hvorpå japan kan mindske sine udledninger af drivhusgasser.

“Earlier plans to reduce Japan’s emissions more sharply were based on its reliance on nuclear power, which in theory does not emit carbon dioxide in the power generation process,” skriver Japan Times i sin leder: “But this scenario is no longer viable as even Prime Minister Shinzo Abe, who rejects his predecessor’s nuclear phaseout plan, pledges to reduce Japan’s reliance on nuclear power as much as possible. Renewable energy still accounts for only a tiny portion of the power supply in this country.”

“A substantial cut in Japan’s greenhouse gas emissions does not appear feasible as long as the government continues what it has been doing so far. The government needs to explore new measures, which could include mandatory energy-saving steps, emissions caps and a stronger carbon tax as it prepares Japan’s contributions for the new framework to fight global warming.”

Som omtalt i blog-indlægget COP19: Japansk klima-blackout, så kan den nylige svækkelse af Japans klimamålsætning fra en reduktion på 25% i 2020 til en stigning på 3,1% i 2020 (hvor yderligere der er indregnet øget skovareal, så stigningerne i direkte udledninger er endnu større) slet ikke berrettiges i de standsede reaktorer. For selv hvis de blev erstattet med energi fra kulkraft, så ville det kun føre til, at Japans udledninger steg fra minud 25% til minus 17,8%. Ændringen skyldes således, at Japan har sovet alvorligt i timen og slet ikke iværksat de energitiltag, som fultgte med klimaudfordringen og de japanske klimamålsætninger.

Men der er stadig tid til at genoverveje klimaudfordringen, og Japan er – mendnu mere efter Fukushima-katastrofen – nødt til at tænke sin klimaindsats som meget mere end blot antallet af igangværende atomreaktorer.

Reducing Japan’s emissions, (leder) Japan Times 29.11.2013.

 

 

30. november – Mafiøse arbejdsforhold

En række artikler har på det seneste sat fokus på afbejdsforholdene ved Fukushima, herunder det dybt problematiske, at den japanske mafia synes at sidde tungt på oprydningsarbejdet og være en væsentlig grund til, at selvom der bliver betalt ganske godt fra TEPCO og statsside, så er det fortvivlende lidt, som ender til manden på gulvet. Og opgaver, som fortjente nøje udvalgt, specialtrænet arbejdskraft, synes at blive udført af hjemløse, som bliver kommanderet ud uden at vide, hvad de går ind til.

Simply Info er der i dag en oversigt over, hvilke af de stor japanske entreprenørfirmaer, som er involveret i hvilke dele af oprydnings- og dekommiissioneringsarbejdet, lavet på baggrund af stillingsopslag for de enkelte corporations. Og de er der stort set allesammen. Hermed er linket til den japanske mafia, kaldet yakuza, også etableret, for den japanske yakuza, som med omkring 100.000 medlemmer regnes for verdens største kriminelle netværk, har massser af tråde ind i den japanske byggebranche.

For eksempel Hitachi, som i dag er sammensmeltet med General Elecrtics, som i sin tid har leveret 5 af 6 reaktorer ved Fukushima Daiichi, er at dømme herefter stærkt involveret i oprydningsarbejdet. Så selvom Hitachi/GE på udadtil gør hvad de kan for ikke at blive sat i forbindelse med katastrofens opståelse, så er de som del af en omfattende damage control dybt involveret i oprydningsarbejdet, hvor det er tættest på det potentielt strålingsfarlige. Det kan man så vælge at finde betryggende.

Se også optegnelser for 25. oktober, hvor opmærksomheden på arbejdsforholdene for alvor blev vakt efter en undercover-historie på Reuters.

Who Really Runs Fukushima Daiichi? Simply Info 30.11.2013.

Utility, subcontractors accused of exploiting nuke worker, (Kyodo) Japan Times 30.11.2013.

Ex-Fukushima plant worker accuses TEPCO of refusing collective bargaining, Mainichi 29.11.2013.

Fukushima whistleblower exposes yakuza connections, exploitation of cleanup workers, RT 25.11.2013.

Homeless employed to clean up Fukushima nuclear plant, Voice of Russia 24.11.2013.

Anonymous Fukushima Workers: We dumped untested water last typhoon, could be criminal – ‘Landmines’ of extremely high radiation at many locations – Very worrying that I’m getting sick more now – “Site full of yakuza & rank amateurs”, Energy News 31.10.2013.

Anonymous Workers at #Fukushima I Nuke Plant Blast Government, TEPCO, Speak of Radiation Dangers at the Plant: “It’s Yakuza and Rank Amateurs at the Plant”, EX-SKF 30.10.2013.

 

 

Se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014.

 

Share