Japan igen på A-kraft XI – optegnelser april 2013

1. april 2013

Fukushima-katastrofen 11. marts 2011 vendte op og ned på det japanske samfund. Ikke bare lagde den store områder øde og drev mange mennesker fra deres hjem på uvis tid. Nok så meget gjorde den basale ting i dagligdagen usikre – var der stråling i maden, teen, luften, på børnenes legeplads?

Indhyllet i en næsten opiat ‘safety myth’ blev Japan i den grad taget på sengen – Fukushima-katastrofen var katastrofen, som ikke kunne ske, og som man derfor både praktisk og mentalt var fuldstændig uforberedt overfor. I tiden efter blev samtlige Japans 54 reaktorer en efter en standset for løbende årlige eftersyn, og 5. maj i år stod Japan, som inden Fukushima-katastrofen havde planer om at udbygge sin A-kraft fra 30% til 50% af energiforsyningen, uden A-kraft for første gang i næsten et halvt århundrede. Kort efter blev to reaktorer dog nødstartet for at sikre elforsyningen i den værste sommervarme. Men de øvrige afventer etableringen af helt nye sikkerheds- og beredskabsforanstaltninger. Og stod det til store dele af befolkningen, blev reaktorerne aldrig startet igen.

Fukushima-katastrofen har fået konsekvenser ud i alle afkroge af det japanske samfund, og det er fundamentalt interessant, hvordan et samfund reagerer overfor en sådan udfordring. Er det begyndelsen til noget radikalt nyt, formår man at tage ved lære, at se den del af katastrofen, som kunne have været undgået, hvis man havde taget risikoen alvorligt? Eller skal man blot hurtigst muligt tilbage til business as usual?

Fukushima-katastrofen har rejst et folkeligt krav om forandring. Man vil bort fra A-kraften og ønsker et Japan i pagt med naturen, på vedvarende energi. Omvendt er der i bureaukratiet og erhvervslivet meget stærke kræfter, som søger at trække Japan tilbage på sin hidtidige kurs. Men med skyggerne fra atombomberne over Hiroshima og Nagasaki stærkt prentet i den nationale psyke er det givet, at ikke alt bare bliver som før (se blog-indlægget Mellem Hiroshima og Fukushima).

Siden begyndelsen af juni 2012 har jeg lavet næsten daglige optegnelser omkring re-definitionen af A-kraften og Japans energipolitik. Sådanne optegnelser vil uundgåeligt føre til gentagelser, og der vil blive åbnet temaer, som måske viste sig som blindspor. Men foreløbig er planen at følge udviklingen fra den måned, hvor Japan var uden A-kraft over genstarten af de to reaktorer ved Oi-værket frem til etableringen af en ny energiplan og en ny energipolitik.

Disse optegnelser er holdt månedsvis – se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014.

I april … er det svært at vide, hvad som vil ske. Vil Abe-regeringen turde presse på for reaktor-genstarter forud for sommervarmen? Vil forsyningsselskabernes økonomi tvinge dem ud af den stratgiske stilhed? Vil NRAs krav til sikkehedsopdateringer vise sig så strenge, at der kommer politisk indgreb? Vil vi se flere kedelige afsløringer af svindel og bedrag og løntrykkeri i dekontamineringsarbejdet? Vil TEPCO endelig komme i gang med at få de mange brugte brændselslegemer væk fra Fukushima Daiichi-værket? – og … hvor er væk?

Jeg har sat paper.li-siden Fukushima Blues op, så den opdateres hver morgen kl. 8 dansk tid med nyhedsartikler, videoer mv. om om Fukushima-katastrofen og dens udfoldelse i det japanske samfund. Der dukker indimellem regulære skæverter op, men omvendt kommer Fukushima Blues langt omkring i informationsstrømmen omkring Fukushima Daiichi.

Se samtlige blog-indlæg tagged Fukushima-katastrofen.

Se Fukushima links år 1, Fukushima links år 2, Fukushima links år 3 – første halvår samt Fukushima links år 3 – andet halvår.

Optegnelser april 2013

1. april – Marubeni går ind i geotermiske projekter
2. april – 170 km sakura
3. april – 150.000 km² af Stillehavet med forhøjet radioaktivitet
4. april – NRA: Max ét større uheld pr. reaktor pr. million år 
6. april – Abe: Fukushima Daini meget vanskelig at få genstartet 

7. april – TEPCOs endeløse stime af “småproblemer” 
7. april – Sakura på grænsen 
8. april – Kurokawa: Fukushima-krisen langt fra under kontrol 
8. april – LDPs generalsekretær om A-kraftens nødvendighed 
9. april – Demonstranternes teltlejr under pres 

9. april – 21 projekter med geotermisk varme på vej 
10. april – Energi nok til sommervarmen 
11. april – TEPCO undskylder 
11. april – 99% af Fukushima-boerne uden spor af radioaktivitet 
11. april – Jaczko: Alle amerikanske reaktorer har sikkerhedsproblemer

11. april – NRAs nye sikkerhedsregler vil give langsom opstart
15. april – TEPCO holdt plutonium-holdige prøver skjult i ni måneder 
16. april – Domstol: OK at Oi-reaktorerne kører 
19. april – Aktive foldelinjer under Kashiwazaki-Kariwa-værket
21. april – TEPCO nægter at betale

22. april – IAEA pålægger TEPCO at stramme op i oprydningsarbejdet 
22. april – Fornyet politisk modstand overfor Hamaoka-værket 
24. april – Tohuku Electric sagsøger TEPCO 
26. april – TEPCO vil lave eget sikkerhedsudstyr 
26. april – Fukushima Daiichi klarede sig ‘overraskende godt’ 

27. april – Prometheus Trap – ny artikelserie om dyrenes Fukushima-krise

 

Se Fukushima links for  april 2013.

 

 

1. april – Marubeni går ind i geotermiske projekter

tekst på vej … citat af Suzuki:

indlæg oprettet af Jens Hvass

Chishaki Watanabe: Marubeni Targets National Park in Japan for Geothermal, Bloomberg 01.04.2013.

 

 

2. april – 170 km sakura

tekst på vej … enestående landskabstræk.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Tateki Iwai: Cherry trees to mark tsunami line in Tohoku as warning to future generations, Asahi Shimbun 02.04.2013.

 

 

3. april – 150.000 km² af Stillehavet med forhøjet radioaktivitet

Der er netop i dag i Biogeosciences offentliggjort en vurdering af, hvor store mængder radioaktivitet, som Fukushimakatastrofen indtil nu har frigivet til havmiljøet.

Prøver fra overfladevandet taget 30 km fra Fukushima Daiichi-værket kunne have op til 3.500 gange baggrundsniveauet, og selv 600 km fra Fukushima Daiichi-værket var koncentrationen omkring 300 gange normalt. Og det anslås, at foreløbig  i alt 150.000 km² af Stillehavet nordøst for Fukushima har forhøjede koncentrationer. Undersøgelsens konklusion lyder:

“The contribution of 137 Cs, 129 I and 3 H released from the damaged Fukushima NPP to the sea has been remarkable, as it has considerably influenced their concentrations in surface seawater as well as in the water column of the NW Pacific Ocean. The main conclusions obtained in this work may be summarized as follows:

1) The 137Cs, 129I and 3H levels in surface seawater observed offshore Fukushima approximately from 30 km to 600km from the coast) varied between 0.002–3.5 Bq L−1, 0.01-0.8 μ Bq L−1 and 0.05-0.15 Bq L−1, respectively. At the sampling site about 40 km from the coast, where all three radionuclides were analyzed, the Fukushima impact represent an increase above the global fallout background by factors of about 1,000, 30 and 3, respectively. The water column data indicate that the transport of Fukushima-derived radionuclides has already reached a depth of 300 m.

2) The observed 137Cs levels in surface waters and in the water column of the NW Pacific Ocean are in a reasonable agreement with predictions obtained from the  Ocean General Circulation Model.

3) The 137Cs inventory due to the Fukushima accident in the water column of the investigated
NW Pacific Ocean (the area from 34 to 37° N, and from 142 to 147° E) is estimated to be 2.2±0.3 PBq. About 4.6 GBq of 129I was released to the atmosphere and deposited in the NW Pacific Ocean, and about 2.4 GBq was directly discharged as liquid wastes to the sea offshore Fukushima. The total amount of 3H released and deposited on the NW Pacific Ocean was estimated to be of the order of 0.1 PBq.

4) The radionuclides discussed in the present work will be useful tracers for studying horizontal and vertical transport of water in the North Pacific Ocean.

I undersøgelsen anslås det (p. 6387) at den samlede udledning til havet fra Chernobyl – først og fremmest Østersøen, Barentshavet og Den Botniske Bugt, var på tilsammen 9 Pbq.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Povinec, P.P. et al.: Cesium, iodine and tritium in NW Pacific waters – a comparison of the Fukushima impact with global fallout, Biogeosciences 03.04.2013 (abstract).

Povinec, P.P. et al.: Cesium, iodine and tritium in NW Pacific waters – a comparison of the Fukushima impact with global fallout, Biogeosciences vol. 10, 2013 pp. 6377-16 (pdf).

 

 

4. april – NRA: Max ét større uheld pr. reaktor pr. million år

Det kan synes en kende abstrakt, når NRA nu lægger op til, at der med de nye sikkerhedsregler max må ske et større uheld pr. reaktor pr. en million år. Men det er sådanne størrelser, som ligger bag vurderingerne af for eksempel, at tidsfristerne for hvor længe en foldelinje skal have været i ro øges fra de nuværende 130.000 år til 400.000 år.

Med 50 reaktorer betyder det, at Japan siger på max at have ét større reaktoruheld hvert 20.000. år, og med tre reaktornedsmeltninger på stribe har Japan så at sige brugt sin kvorte for 60.000 år. Som statistiker kan man ikke sige, at uheld ikke kan ske, så dette er er en anden måde at sige på, at sådanne uheld bare ikke må finde sted.

Selv hvis Japan ender med at fortsætte udbygningen af sin A-kraft, så man i løbet af en årrække har 100 reaktorer (hvilket i den nuværende situation er ret udsandsynligt), vil man således kun kunne acceptere ét uheld pr. 10.000 år, hvilket stadig er megt længe målt med menneskets histories alen.

Om man kan regne på sådanne marginaler er et helt andet spørgsmål. Hvordan indregner man, at en rotte for blot få uger siden formåede at kortslutte strømforsyningen til de fire havarerede reaktorbygninger? – hvordan sætter man tal på det uforudsigelige? Det er let nok bagefter at sige dels, at det med rotter sker, dels at man skal huske at undgå det til en anden gang. Men hvornår har man en desperat nordkoreansk regering, som gør alvor af sine trusler om at sende et missil ind over Japan? Og vil de være i stand til at ramme Fukushima Daiichis reaktor 4 og udløse den samlede tilbageværende radioaktivitet? For så er det hele Tokyo-området, som står overfor at måtte evakueres.

NRA ønsker med sådanne mål at sikre en opmærksomhed på, at sikkerheden ikke bare er genoprettet med opfyldeldsen af de nye sikkerhedsregler, og så vidt muligt undgå tilbagefald til den “safety myth”, som prægede sektoren før Fukushima-katastrofen og som var grunden til, at det overhovedet kunne gå så galt som det gik.

Men har NRA i virkeligheden den skjulte agenda at sætte en sådan målsætning så høj, at konklusionen ender med at blive, at det ikke kan lade sig gøre overhovedet / for alle reaktorer af blot lidt ældre årgang / af MOX-type / beliggende i nærheden af xx foldelinjer?

indlæg oprettet af Jens Hvass

Japan to set frequency limit for serious nuclear accidents, Kyodo 03.04.2013.

 

 

6. april – Abe: Fukushima Daini meget vanskelig at få genstartet

Den foregående regering havde allerede afskrevet Fukushima Daini-værket, det andet Fukushima-værk, som med sine fire reaktorer ligger 12 km syd for det forulykkede Fukushima Daiichi-værk og klart givet udtryk for, at her aldrig igen ville komme noget atomkraftværk. Men med Abe-regeringen blev mange ting nulstillet.

Premierminister Shinzo Abe siger dog nu, at selv hvis sikkerhedsforanstaltningerne bliver fuldt opdateret, kan det blive meget vanskeligt at vinde befolkningens accept. Det er der måske ikke noget at sige til, for den befolkning, som skal give sit samtykke, er evakueret på ubestemt tid på grund af stråling. Samtidig arbejder Fukushimas guvernør og amtsledelse på at gøre Fukushima amt til A-kraft-fri zone.

Endda lader Abes regering det til forskel fra den forudgående regering være op til TEPCO, om de vil forsøge at gøre værket klar til genstart, eller om de vil afskrive det og begynde en afvikling af det. På den led har forsyningsselskaberne med Abe fået en stærk omend stilfærædig allieret i kampen for at få reaktorerne i gang igen.

For nylig søgte Abe at gøre genstarten til en nødvendig forudsætning for genopbygningen af Tohuku.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Abe says restarting Fukushima No. 2 plant not easy, Asahi Shimbun 06.04.2013.

 

 

7. april – TEPCOs endeløse stime af “småproblemer”

Blot få uger efter at TEPCO måtte se kølingen af fire havarerede reaktorer sammenbrudt efter et problem, som nærmere undersøgelser viste var forårsaget af en rotte, måtte man igen sende SOS, at strømmen til reaktor 3s køling var afbrudt. Denne gang kun i få timer, og årsagen viste sig at være ubetænksomhed i forbindelse med sikring mod yderligere rotteproblemer.

Som om det ikke var nok, så har der de sidste dage været daglige rapporter om lækkende vandtanke. TEPCO har et gigantisk problem med radioaktivt forurenet kølevand, som hver dag bliver adskillige ton større. Man er i starten af forsøg med oprensning deraf, men også dette system har været ramt af problemer i sin indkøringsfase.

TEPCO har måttet improvisere sig frem med meget kort varsel, så der er ikke noget at sige til, at man på denne måde bliver indhentet af problemer ved midlertidige løsninger. Men det er et alt andet end sundt mediebillede, hvis målet er at gengive den japanske befolknings tillid til atomkraften dertil, at man vinder dens samtykke til genstarten. Ikke fordi pressen er alarmistisk – tværtimod er det sobert beskrivende, og der kommer klar besked, når problemerne er løst. Men fordi det står lysende klart, at situationen ved det forulykkede Fukushima Daiichi-værk balancerer på et meget skrøbeligt fundament, hvor selv småting kan forstyrre stabiliseringen af krisesituationen. Og fordi man gradvist får en stadig stærkere fornemmelse af, at også oprydningen er besværliggjort til det umulige af, at man var så overvældende elendigt forberedt på, at noget sådant kunne ske.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Tepco finds second pit leaking in Fukushima, (Jiji) Japan Tomes 07.04.2013.

Fishermen alarmed by water leak at nuclear plant, Asahi Shimbun 07.04.2013.

Fukushima tank springs major leak, (Kyodo) Japan Tomes 07.04.2013.

Contaminated water likely leaked from second Fukushima tank, (Kyodo) Mainichi 07.04.2013.

Lisa Twaronite: Japan’s Fukushima nuclear plant finds second tank leak, (Reuters) Scientific American 07.04.2013.

Shunsuke Kimura & Jin Nishikawa: TEPCO floundering in dealing with sea of contaminated water, Asahi Shimbun 07.04.2013.

Martin Fackler: Damaged Nuclear Plant in Japan Leaks Toxic Water, New York Times 06.04.2013.

Fukushima operators fear radioactive water leak, (ABC/AFP) ABC News 06.04.2013.

Anti-rat work caused latest cooling system problem at Fukushima nuclear plant, Asahi Shimbun 06.04.2013.

Japan nuclear plant ‘detects’ signs of leak, Aljazeera 06.04.2013.

Fukushima reservoir tank may have leaked contaminated water, Kyodo 06.04.2013.

Shunsuke Kimura: 120 tons of contaminated water leaks at Fukushima nuclear plant, Asahi Shimbun 06.04.2013.

Tepco has emergency press conference about new highly radioactive leak at Fukushima Daiichi, Energy News 05.04.2013.

Hiroko Tabuchi: Rat Chase Again Bedevils Fukushima Nuclear Plant, New York Times05.04.2013.

Power restored to Japan nuke plant cooling system, Mainichi 05.04.2013.

Fukushima nuclear plant’s cooling system goes offline for 3 hours, Asahi Shimbun 05.04.2013.

Reactor 3 cooling pool stops for three hours, (AFP, Jiji Kyodo) Japan TImes 05.04.2013.

Mistake halts Fukushima No. 1 water cleaner, (Jiji) Japan Times 05.04.2013.

Martin Fackler: Damaged Nuclear Plant in Japan Leaks Toxic Water, New York Times 06.04.2013.

Martin Fackler: Small Leak Is Reported at Fukushima Nuclear Plant, New York Times 07.04.2013.

Ryuta Koike & Jin Nishikawa: Problems at Fukushima plant stem from TEPCO’s rickety equipment, Asahi Shimbun 08.04.2013.

Japan’s Tepco may run out of space for radioactive water, Reuters 08.04.2013.

Shunsuke Kimura: Defect could affect all radioactive water storage tanks at Fukushima plant, Asahi Shimbun 08.04.2013.

Fukushima springs new cistern leak, (Jiji, Kyodo) Japan Times 09.04.2013.

Questions arise over whether poor workmanship or design led to leak of radioactive water, Mainichi 09.04.2013.

Expert needed to judge if TEPCO’s clean-up efforts good enough, Mainichi 09.04.2013.

Hirko Tabuchi: Another Tank Leaks Water at Japanese Nuclear Plant, New York Times 09.04.2013.

More government involvement needed to address safety at stricken plant, (leder) Asahi Shimbun 09.04.2013.

Stop using reservoirs at Fukushima: Motegi, (Kyodo, Jiji) Japan Times 10.04.2013.

Water leaks at Fukushima plant raise questions over plan to store radioactive water, Mainichi 10.04.2013.

TEPCO plans for storing radioactive water dealt heavy blow, Asahi Shimbun 10.04.2013.

Tsuyoshi Inajima: Tepco Faces Decision to Dump Radioactive Water in Pacific, Bloomberg 12.04.2013.

Leaky cisterns to be emptied ASAP, (Jiji) Japan Times 12.04.2013.

Shunsuke Kimura & Jin Nishikawa: Another leak found at Fukushima plant during water transfer, Asahi Shimbun 12.04.2013.

More radioactive water leaks during Tepco transfer effort at Fukushima No. 1, (Jiji) Japan Times 12.04.2013.

TEPCO yet to nail down cause of radioactive leaks at Fukushima plant, (Kyodo) Mainichi 13.04.2013.

Transfer of radioactive water to be delayed at Fukushima plant, (Kyodo) Mainichi 14.04.2013.

Tepco starts pumping radioactive water from leaking tank, (Kyodo) Japan Times 17.04.2013.

Fukushima workers treated water leaks without dosimeters, Asahi Shimbun 20.04.2013.

 

 

7. april – Sakura på grænsen

Hvert år bevæger en bølge af rosa-hvidt sig hen over de japanske landskaber fra syd mod nord, og sakura, som  japanerne kalder deres kirsebærblomstring, har været tidligt på færde i år. Således var de første kirsebærblomster at se i begyndelsen af marts, og blomstringen nåede Osaka og Kyoto omkring 18. marts. Det svinger noget fra år til år, men havde nogen for 30 år siden, da jeg først kom til Kyoto, fortalt, at kirsebærblomsterne ville kulminere omkring forårsjævndøgn, ville de havde virret uroligt indtil de havde fået signaleret, at det nok var noget senere. Den gang var det bedste bud 10.-15. april plus-minus nogle få dage, og så lidt senere i de nærliggende dale, hvor der året rundt er lidt køligere.

Så en del af forklaringen er – om man kan lide det eller ej – klimaforandringer. I løbet af de sidste 50 år er afstanden mellem forår og efterår blevet op imod en måned længere. Foråret starter 4-6 dage tidligere og om efteråret får ginkgo-træet sine gule farver 11 dage senere og de japanske ahorn, momiji, bliver brandrøde 16 dage senere end for 50 år siden.

Billederne her er fra en sakura-allé med omkring 2.000 træer, som inden Fukushima-katastrofen hvert år tiltrak omkring 100.000 besøgende. Men strålingen ramte også Tomioka, og området blev evakueret. Stadig ligger 90% af sakura-alleen i evakueringszonen, men fra 25. marts blev undtagelseszonens grænser justeret, så man nu gerne må opholde sig i den sydsligste del af byen og dermed igen har adgang til de første 300 m sakura-allé.

Denne mellemzone, hvor man gerne må passere og opholde sig midlertidigt, men ikke være bofast, er svær at håndtere for alle, for det giver nogle besværlige valg, om man skal eller ikke skal. Selvom man i princippet kunne genåbne kiosken eller nudelsuppe-cafeen, er der ikke det samme befolkningsgrundlag som forhen.

Og selvom man måske kunne genåbne skolen og børnehaven, er mange forældre så skræmte overfor den usynlige strålingsfare, at det føles meget uansvarligt af dem at efterlade deres børn et sådant sted, når man nu ved, at børn notorisk er mange gange mere følsomme overfor stråling end voksne. Japan står med en hel generation af børneforædre, som har angsten for strålingen med i sine dispositioner hver eneste dag.

Men billederne af Tomiokas sakura-tunnel, som spænder ud over alle menneskeskabte grænser, rørte et eller andet – måske også et håb om, at grænsen næste år eller næste år igen er rykket endnu en gang, så man igen kan opleve passagen igennem hele denne betagende blomsterkanal.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Tetsuya Kasai: Cherry blossom road partially open to Fukushima evacuees, Asahi Shimbun 08.04.2013.

Cherry blossoms in full bloom in evacuated Fukushima town, Mainichi 11.04.2013.

 

 

8. april – Kurokawa: Fukushima-krisen langt fra under kontrol

Kiyoshi Kurokawa, formand for en af de tre kommissioner, som sidste år undersøgte hændelsesforløbet bag udfoldelsen af Fukushima-katastrofen, og i juli nåede frem til, at katastrofen ikke primært var en naturkatastrofe, men i høj grad menneskeskabt, et resultat af slappe attituder og søvngængeragtig tillid til en ‘safety myth’ uden hold i virkeligheden, sagde i dag overfor en komite, at krisen ved Fukushima Daiichi-værket tydeligvis endnu ikke er under kontrol.

“There are … problems including contaminated water and a power blackout caused by a rat. Moreover, a response to victims of the crisis has not been progressing,” sagde Kurokawa: “The world is paying close attention to how the government will respond to problems pointed out in a report compiled by the panel.”

Shuya Nomura som også medvirkede ved undersøgelsen foret år siden, insisterede på, at det japanske folketing (the Diet) blev aktivt involveret i at bringe Fukushima Daiichi-katastrofen under kontrol: “Is it all right to leave the response to contaminated water and other problems to the discretion of TEPCO and the executive branch of the government? As representatives of the people, Diet members should have expertise and get involved in the response with the mindset of the general public.”

Det har måske været komfortabelt for alle, hvis oprydningsarbejdet blev varetaget af TEPCO. Men ligesom TEPCO var håbløst forberedt på, hvad der skete, har de forløbne to år med al tydelighed demonstreret, at TEPCO ikke er opgaven voksen. Dels i det rent ingeniørmæssige, men også i det kommunikationsmæssige. I en situation, hvor millioner af skræmte japanere hvoraf hundredetusinder er evakuerede, og en hel verden følger med i kampen for at genvindinde kontrollen med situationen ved Fukushima Daiichi, har man tværtimod søgt at skjule og fornægte vigtige forhold frem for at sikre fuld åbenhed og sikre den bedst mulige hjælp til at få situationen under kontrol.

Se optegnelser for 7. juli og 23. juli vedr. undersøgelseskommissionernes konklusioner.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Ex-head of Diet panel probe say nuclear disaster still not under control, Mainichi 08.04.2013.

Shunsuke Kimura & Sachiko Miwa: Criticism, doubts greet new Diet panel on nuclear issues, Asahi Shimbun 09.04.2013.

 

 

8. april – LDPs generalsekretær om A-kraftens nødvendighed

Tekst på vej …

indlæg oprettet af Jens Hvass

LDP secretary-general cites Japan’s role as a non-nuclear model despite limitations, Mainichi 08.04.2013.

Chiyako Sato: Japan should take leadership role on nuclear disarmament, Mainichi 08.04.2013.

 

 

9. april – Demonstranternes teltlejr under pres

Siden september 2011 har en gruppe borgere haft tre telte sat op foran økonomi, handel og industri, som er politisk ansvarlig for driften af Japans atomkraftværker.  Og der har løbende været lavet potestaktiviteter fra teltene for at søge at få Japan til at opgive atomkraften og slå sig på vedvarende energi.

Men nu er protesternes tid åbenbart ovre, og ministeriet er gået lovens vej for at søge at få teltene fjernet. For godt en uge siden blev den lille borgergruppe derfor beordret til at flytte teltene. Samtidig er gruppen stillet en leje på 11 mio. yen i udsigt for brug af arealet. Men det er endnu ikke sket, og gruppens leder, 70-årige Taro Fuchigami siger ifølge Asahi Shimbun, at man agter at anke sagen.¹

75-årige Taichi Masakiyo siger til Kyodo, at de ikke har planer om at forlade stedet, men “intend to show that this is an important location to conduct a national debate on nuclear power.”²

Flere af dem som fast bemander teltene er evakueret på grund af Fukushima-katastrofen, så det er ikke sådan lige at sende dem hjem. Og der vil være megen dårlig presse i blot at fjerne teltene med magt – tåregas og vandkanoner overfor studenter måske, men ikke overfor agtværdige pensionister.

Så alle venter med spænding på, hvad der sker.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Activists protest government suit to have anti-nuke tents removed, Asahi Shimbun 09.04.2013.¹

State suit seeks removal of activists’ tents, (Kyodo) Japan Times 10.04.2013.²

Antinuclear activists on hunger strike over gov’t lawsuit, Kyodo 16.05.2013.

 

 

9. april – 21 projekter med geotermisk varme på vej

Tekst på vej …

indlæg oprettet af Jens Hvass

Chisaki Watanabe: Japan Considering 21 Geothermal Plans After Fukushima, METI Says, Bloomberg 09.04.2013.

 

 

10. april – Energi nok til sommervarmen

Ifølge Kyodo er de frivillige besparelser på energien nu så store, at man til forskel fra to foregående år ikke regner med at få brug for at lave tvungne besparelser for at have energi nok i den værste sommervarme. Yderligere er mulighederne for at overføre el fra et forsyningsområde til et andet blevet bedret.

Med de nuværende forbrugsmønstre er det anslået, at der selv på de varmeste dage vil være en overkapacitet på 6,3%, hvor man mindst behøver 3%.

Her med er udsigten meget lille til, at der bliver gennemtrumfet reaktoropstarter på grund af forsyningssikkerheden.

Ingen ved endnu, hvor hurtigt godkendelsesprocedurerne i forhold til det nye regelsæt fra NRA, som eftr planen skal foreligge til juli, kommer til at forløbe. Og dermed kan Japan meget vel en kort overgang sidst på sommeren komme til igen at stå uden igangværende atomkraftværker, når de to nu igangværende værker bliver standset for vedligeholdelse.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Power-saving targets may be axed for first time since 3/11, (Jiji, Kyodo) 10.04.2013.

 

 

11. april – TEPCO undskylder

TEPCOs leder Naomi Hirose var i går ved en pressekonference fremme at undskylde de seneste tiders mange småproblemer ved TEPCO. Først gik kølingen til de nedsmeltede reaktorer to gange med få dages mellemrum, siden har det vist sig, at adskillige af de store intermistiske vandbassiner til radioaktivt vand, man har måttet grave, er utætte. Således er der pt betydelige mængder af radioaktivt vand, som konstant siver fra værket.

Hirose har da også lovet, at TEPCO fremover ikke vil bruge de meget intermistiske bassiner, som er lavet med plasticdug ligesom billige havebassiner. Og under pressekonferencen manede han også alle spekulationer i jorden om, at TEPCO havde planer om at hælde det radioaktive vand i havet, når først det var renset. Hvad han så vil gøre med det er et godt spørgsmål, for der produceres dagligt omkring 400 ton forurenet vand på stedet, dels fra den stadige køling af de brugte brændselselementer, men mest fra det grundvand, som ganske massivt siver ind i de havarerede reaktorbygninger – det vil tage rigtig mange mange år, før det er fordampet.

Samtidig med undskyldningsceremonien kunne man så via Kyodo læse om yderligee problemer med utætte rørføringer ved en af reaktorerne. Så hvis TEPCO havde ønsket sig herefter at få ro til at fokusere på oprydningsarbejdet, så verden kunne gå videre, så har de fået alt mulig andet. De mange løbende småuheld viser med stadig større tydelighed, at atomkraft ikke er legetøj, og at når først det er gået galt som det er ved Fukushima Daiichi-værket, så er der meget lang vej tilbage til at situationen er bragt under kontrol.

indlæg oprettet af Jens Hvass

TEPCO president apologizes for radioactive water leaks at Fukushima plant, Mainichi 11.04.2013.

TEPCO to stop using underground tanks at Fukushima plant, Asahi Shimbun 11.04.2013.

Radioactive water leak from pipe confirmed at Fukushima plant, Kyodo 11.04.2013.

 

 

11. april – 99% af Fukushima-boerne uden spor af radioaktivitet

På vej …

I abstractet skriver undersøgelsens forfattere, at det på baggrund af det skete ville være forventeligt, at man ville finde et antal børn med en vis stråling. Så på den baggrund er det glædeligt, at de undersøgte børn, som omfatter 95% af alle børn i Fukushima by, i efteråret 2012 alle havde strålingsniveauer under det målbare:

“Extensive whole-body-counter surveys (n = 32,811) carried out at the Hirata Central Hospital between October, 2011 and November, 2012, however show that the internal exposure levels of residents are much lower than estimated. In particular, the first sampling-bias-free assessment of the internal exposure of children in the town of Miharu, Fukushima, shows that the 137Cs body burdens of all children (n = 1,383, ages 6–15, covering 95% of children enrolled in town-operated schools) were below the detection limit of 300 Bq/body in the fall of 2012. These results are not conclusive for the prefecture as a whole, but are consistent with results obtained from other municipalities in the prefecture, and with prefectural data.”

indlæg oprettet af Jens Hvass

Fumikazu Asai: Study: No radioactive cesium in 99% of Fukushima, Ibaraki residents, Asahi Shimbun 11.04.2013.

Radioactive cesium not detectable in 99% of Fukushima residents: study, (Jiji) Japan Times 11.04.2013.

Ryugo S. Hayano et al.: Internal radiocesium contamination of adults and children in Fukushima 7 to 20 months after the Fukushima NPP accident as measured by extensive whole-body-counter surveys, Proceedings of the Japan Academy, Series B Vol. 89 (2013) No. 4 p. 157-163 (pdf).

No radioactive cesium found in any of 10,000 children examined, Kyodo 11.04.2013.

 

 

11. april – Jaczko: Alle amerikanske reaktorer har sikkerhedsproblemer

Den nu forhenværende leder af den amerikanske nucleare sikkerhedskommission Gregory B. Jaczko siger nu efter sin tilbagetrækning, at samtlige amerikanske reaktorer har sikkerhedsproblemer, som ikke blot kan udbedres, og at de burde udskiftes med nyt materiel. Det nytter ifølge ham ikke blot at blive ved med at lappe på de eksisterende. Og flertallet af dem, som har fået 20-årige licenser ud over deres normerede 40-års levetid sandsynligvis ikke villle holde tiden ud. Muligheden for at forlænge levetiden med yderligere 20 år afviste han som unfeasible.

Det er en ganske interessant betragtning al den stund, at man i Japan er i fuld gang med lige præcis at lappe på samtlige 50 reaktorer.

Jaczko ser fremtiden i væsentligt mindre enheder, som ikke hver især kan udvikle så meget varme, at brændselselementerne nedsmelter, og dermed ikke kan nedsmelte og frigive de store mængder radioaktivitet, som der er sket i Chernobyl og Fukushima.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Matthew L. Wald: Ex-Regulator Says Reactors Are Flawed, New York Times 10.04.2013.

 

 

11. april – NRAs nye sikkerhedsregler vil give langsom opstart

xxx

indlæg oprettet af Jens Hvass

Jin Nishikawa: New NRA rules impose costly roadblocks to restart idle reactors, Asahi Shimbun 11.04.2013.

Radiation monitoring system must protect residents near nuke plants, (leder) Mainichi 11.04.2013.

Government must build framework to decommission nuclear reactors, (leder) Asahi Shimbun 12.04.2013.

 

 

15. april – TEPCO holdt plutonium-holdige prøver skjult i ni måneder

TEPCO har netop i dag fremlagt prøver taget i havbunden ud for Fukushima Daiichi-værket, som er taget helt tilbage i juli sidste år. Hvor de store mængder af radioaktivitet efter nedsmeltningerne er cæsium-isotoper, som har halveringstider på blot få årtier, så har man nu i det marine miljø fundet plutonium, hvis halveringstid skal måles i årtusinder.

På den led har TEPCO igen og igen fortiet og forhalet og søgt at fordreje omfanget af strålingskatastrofen. Måske for at redde skindet for atomkraftværkerne, men rent faktisk er det på denne måde lykkedes igennem nu mere end to år at have regelmæssig dårlig presse på grund af den manglende åbenhed og præcsion i kommunikationen. Og man har kun gødet den efterhånden kroniske mistillid i den japanske befolkning overfor

Dette vil sandsynligvis endnu en gang få Fukushima-områdets bønder og fiskerne op langs kysten, som nu i to år ikke har kunnet gå på havet og fiske, op i det røde felt. Og det med god grund. Fukushima-katastrofen er en katastrofe, som aldrig burde have sket – og som ikke havde behøvet at ske, hvis de instanser, som havde til opgave at forvalte sikkerheden ikke havde sløset så alvorligt med deres opgave.

Men ellers er den slags oplysninger ikke at finde i de store japanske aviser, og er heller ikke med selv i de halvtimelange NHK nyhedsudsendelser. Der synes at være en slags stiltiende aftale om ikke at (over)eksponere sådanne frygtgenererende nyheder.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Nuclide Analysis Results of Marine Soil inside the Port Entrance of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, TEPCO 15.04.2013 (pdf).

Mochizuki: Tepco admitted Pu-238/239/240, Sr-90 in sea soil are from Fukushima accident, Fukushima Dairy 15.04.2013.

Plutonium-238 from Fukushima plant detected for first time offshore – Tepco reveals data 9 months later, Energy News 15.04.2013.

 

 

16. april – Domstol: OK at Oi-reaktorerne kører

260 antiatomkraft-aktivister har haft anlagt sag mod KEPCO, som driver Oi-værket med de to eneste atomreaktorer, som i dag er i gang, med krav om, at de skulle standses, da det var sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at have dem kørende på baggrund af, at der var mistanke om, at de lå umiddelbart over en aktiv foldelinje. Men retten i Osaka kom i dag til det resultat, at det var OK at reaktorerne kører frem til efteråret, hvor de skal standset midlertidigt for det ordinære årlige driftseftersyn.

I mellemtiden er der igangsat udarbejdelse af nye sikkerhedsforskrifter, og man har skrottet hele det tidligere sikkerhedsforvaltningssystem som uegnet. Den nye sikkerhedsinstans har samtidig en sag kørende, om disse foldelinjer under Oi-værket i virkeligheden er aktive, så det havde været meget nærliggende, hvis man havde brugt forsigtighedsprincippet og var kommet til det resultat, at grundlaget for at holde de to reaktorer i gang ikke var tilstede. Men nu har de af domstolene fået lov at fortsætte frem til september.

Via nyhedsbureauet Kyodo har KEPCO i dag meddelt, at de regner med, at de to nu igangværende reaktorer opfylder også de nye regler som bliver gældende fra juli. Dette kan dog meget vel være spin – KEPCO har tidligere været totalt afvisende overfor, at der var tale om aktive foldelinjer. Og de tegninger, som viste disse foldelinjer, “forsvandt” meget belejligt fra godkendelsesmaterialet i processen omkring at få dem genstartet sidste forsommer (se optegnelser for 28. juni,  29. juni, 16. august, 21. august, 25. august8. september, 13. oktober, 4. november, 30. november29. december og 19. marts).

17. april oplyser Kyodo så, at den nyetablerede sikkerhedsinstans NRA vil indlede undersøgelser af sikkerheden ved de to igangværende reaktorer allerede fredag for at afgøre, om de opfylder de regler, som vil være gældende fra juli.

I en leder 18. april kalder Asahi Shimbun det dybt skuffende, at retten med sin dom afstår fra at medvirke til den igangværende opgradering af sikkerheden, men blot ender med at vurdere, at de to reaktorer ved Oi-værket er i overensstemmelse med hidtidige sikkerhedsforskrifter, som man i lyset af Fukushima-katastrofen har fundet så mangelfulde, at man er i fuld gang med at implementere et nyt.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Eric Johnston: Oi reactors can remain online: court, Japan Times 16.04.2013.

Court rejects request to shut down Oi nuclear reactors, (Reuters) Asahi Shimbun 16.04.2013.

Court turns down suit seeking suspension of Oi nuclear plant reactors, (Kyodo) Japan Times 16.04.2013.

Kansai Electric expects online reactors to meet new requirements, Kyodo 16.04.2013.

Regulators to start checking whether Oi plant can meet new requirements, (Kyodo) Mainichi 17.04.2013.

Utility to finish upgrading safety of 2 online reactors by June, Kyodo 18.04.2013.

Court issues timid ruling on grave issue of nuclear safety, (leder) Asahi Shimbun 18.04.2013.

Ryota Koike: KEPCO: 2 online Oi reactors meet new safety standards, Asahi Shimbun 19.04.2013.

Atomic regulator starts formal checks on Oi reactor safety, (Kyodo) Japan Times 19.04.2013.

 

 

19. april – Aktive foldelinjer under Kashiwazaki-Kariwa-værket

Nyhedsbureauet Jiji viderebringer i dag oplysninger fra en undersøgelse, som TEPCO har lavet af undergrunden under Kashiwazaki-Kariwa-værket, som med 7 reaktorer og en max effekt på i alt 8,2 GW er verdens største atomkraftværk. Den rejser mistanke om, at der er aktive foldelinjer under reaktor 3, 5, 6 og 7.

Indtil nu har en foldelinje været betragtet som aktiv, hvis den har været i bevægelse inden for de senste 120-130.000 år, men NRA har planer om at skærpe definitionen, så foldelinjer, som har været aktive inden for de seneste 400.000 år fremover betragtes som aktive. Her med kommer de fire reaktorer sandsynligvis til at ligge over aktive foldelinjer.

TEPCO, som i forvejen er hårdt ramt med sine to andre store atomkraftværker Fukushima Daiichi og Fukushima Daini, har i sin økonomiske overlevelsesplan satset hårdt på, at Kashiwazaki-Kariwa-værket kom i gang hurtigst muligt. I forvejen er der meget stærk lokal modstand mod værket, ikke bare fra NGO-organisationer, men også fra den politiske ledese i Niigata amt. Så de nu fremlagte undersøgelser får det til at se sort ud for TEPCOs håb om snarlig genstart.

Som man kan se af denne graf, har der været nærmest konstante problemer på Kashiwazaki-Kariwa-værket, og flere gange før Fukushima-katastrofen har produktionen været sat helt eller delvist i stå – første gang i tiden efter at det i 2002 blev opdaget, at der var tale om systematisk manipulerede sikkerhedsindberetninger. Anden gang efter et stort jordskælv i 2007, som var stærkere end værket var bygget til, hvorfor alle reaktorer blev standset for omfattende sikkerhedseftersyn.

I det hele taget er denne graf en fantastisk illustration af hvor langt det er fra sandheden, når A-kraft fremhæves som en stabil energikilde. Dens fluktuationer følger blot nogle andre, langt mere erratiske mønstre.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Kashiwazaki-Kariwa faults, (Jiji) (se nederst på siden) Japan Times 19.04.2013.

 

 

21. april – TEPCO nægter at betale

I det kolossale oprydingsarbejde, som er igangsat efter de tre kernenedsmeltninger ved Fukushima Daiichi-værket for nu godt to år siden, har den japanske stat i første gang lagt ud for en stor del af aktiviteterne. Men nu nægter TEPCO at betale regningen med henvisning til, at det ikke er givet at det er tilfældet. Miljøministeriet insisterer dog på, at TEPCO står til at betale regningen, som i sidste ende bliver betalt af borgerne, som det bliver over skatteopkrævningen eller via el-regningen.

Hvis TEPCO havde sagt, at de ikke kunne betale, var det forståeligt. Men virksomheden, som kun er holdt i live gennem store interventioner fra det offentlige, opfører sig stadig som om det er en privatkapitalistisk virksomhed.

Det er stadig for tidligt at danne det fulde overblik over, hvem som ender med at have betalt hvor meget, men noget af det, man kunne lære af Fukushima-katastrofen, er, at det var en fejltagelse, at den er/blev privatiseret. For A-kraftværkerne er så godt som alle opført med betydelig statsstøtte. Når så reaktorerne er opført, skummer forsyningsselskaberne fløden ved at sælge en energi relativt dyrt, som ikke koster ret meget at lave. Og når så værkerne skal på pension, eller som i tilfældet med Fukushima, der går katastrofe i sagen, så har forsyningsselskaberne slet ikke lavet de nødvendige tilsidesættelser under vejs til at kunne betale, hvad det koster at få tingene sikkert afviklet igen, og staten må igen træde til. Så selvom A-kraften er besnærende “billig” så længe det hele kører, så er den i det samlede regnskab en bekostelig affære.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Fukuko Takahashi: TEPCO rejects ministry’s demand to pay 10.5 billion yen for decontamination work, Asahi Shimbun 21.04.2013.

 

 

22. april – IAEA pålægger TEPCO at stramme op i oprydningsarbejdet

I de seneste dage har den internatioanle atomenergikommission IAEA været på inspektion ved Fumushima Daiichi-værket, for det som er sket dér er et muligt scenario ved reaktorer verden rundt, og det har stor vigtighed at indsamle erfaringerne med det gigantske forestående arbejde. Selv noget så banalt som at checke de utætheder, man på det seneste har døjet med i intermistiske vandbassiner bliver stærkt besværliggjort af, at strålingen er så stærk omkring vandet, at man ikke kan sende mennesker han at undersøge, hvad der er galt. Og når man nærmer sig sagens kerne, de nedsmeltede reaktorkerner, så er der stadig stor usikkerhed om, i hvor høj grad brændselsmaterialet er smeltet helt nedenud, eller om det blot er sivet af utætheder. Man ved blot at strålingen tæt på er ekstrem.

Samtidig med at IAEA indskærker overfor TEPCO at stramme sine procedurer omkring oprydningsarbejdet siger IAEA da også, at det sandsynligvis vil tage mere end 40 år at fuldende nedtagningen af reaktorerne.

Og for at understrege genvordighederne har TEPCO samtidig med besøget fra IAEA for tredje gang inden for få uger måttet se strømmen til kølingen af reaktorerne ryge, denne gang dog kun kortvarigt i forbindelse med, at der var fundet døde rotter i installationerne.

indlæg oprettet af Jens Hvass

IAEA reviewing cleanup at damaged Fukushima nuke plant, (AP) Asahi Shimbun 16.04.2013.

Fukushima nuclear cooling system offline for 3rd time in 5 weeks, (Reuters) Asahi Shimbun 22.04.2013.

IAEA calls for improvements at Japan’s Fukushima plant, BBC News 22.04.2013.

Mari Iwata: Dead Rodents Cause Another Cooling System Halt at Stricken Plant, Wall Street Journal 22.04.2013.

IAEA: Japan nuke cleanup may take more than 40 years, (AP) Asahi Shimbun 22.04.2013.

IAEA tells Tepco to improve critical systems at Fukushima No. 1, (AFP-Jiji) Japan Times 23.04.2013.

Fukushima nuke plant forced to stop cooling system for fuel pools due to dead rats, Mainichi 23.04.2013.

 

 

22. april – Fornyet politisk modstand overfor Hamaoka-værket

Ved kommunalvalg i en række kredse i Shizuoka blev der i går gen- og nyvalgt en række borgmestere, som er imod genstarten af Hamaoka-værket. Og hvor forsyningsselskaberne indtil nu har skullet bede om accept af gestart ved de lokalsamfund, som lå inden for 10 km fra reaktorerne, så er denne afstand med NRAs oplæg til nye siukkerhedsforskrifter øget til 30 km, så hele processen med at få accept fra lokalbefolkningen er blevet langt mere omfattende og besværlig.

Hamaokaværket blev beordret standset af Naoto Kan, som var premierminister da Fukushima-katastrofen brød ud, da det stod klart, at det sandsynligvis er så fejlplaceret, som det overhovedet kan være, umiddelbart på randen mellem tre store tektoniske plader. De forskydninger, som til stadighed sker imellem disse plader, vil derfor kunne producere særlrigt voldsomme jordskælv på et sted som dette, og det har været beregnet, at der er en mere end 80% chance for at større jordskælv på dette sted inden 2030.

Alligevel har værkets ejer, Chubu Electric, kastet sig ud i omfattende investeringer i udbygningen af Hamaoka-værkets sikkerhed, herunder en tsunami-sikring, som man har måttet forhøje under vejs. Her mangler Japan virkelig en ordentlig styring ud fra en ordentlig planlægning. For i en situation, hvor det står klart, at Japans A-kraft ikke bare fortsat kan eller skal udbygges, ville det have været smart på forhånd at have udpeget den mest risikable halvdel, tredjedel eller fjerdedel af værkerne og have erklæret, at de aldrig kommer i gang igen. Der var inden valget en tværpolitisk gruppe af parlamentarikere, som søgte en sådan afklaring, men ingen har turdet tage denne konsekvens.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Anti-reactor restart mayors victorious in Shizuoka elections, Mainichi 22.04.2013.

 

 

24. april – Tohuku Electric sagsøger TEPCO

Man skulle synes at de havde flere fælles interesser, men for nylig måtte Tokuku Electric opgive planerne om at etablere et atomkraftværk, hvor man siden 1968 har aft planer om at opføre et atomkraftværk på en placering 10 km nord for det forulykkede Fukushima Daiichi-værk, hvor de to værtsbyer i dag er hhv. ødelagt af tsunamien og evakueret på grund af strålingen fra Fukushima-katastrofen  (se optegnelser for 28. marts).

På den baggrund har man besluttet sig for at sagsøge TEPCO for 20 mia. yen – omkring 200 mio. $. Tilsyneladende kan selv forsyningsselskaberne se, at denne erklæret billige, rene og sikre energikilde ikke er så billig, ren og sikker.

Det er tankevækkende, at forsyningsselskaberne nu begynder at føre sager mod hinanden – hvis KEPCO og de andre værker begynder at føre sag overfor TEPCO om, at Fukushima-katastrofen har forårsaget, at man har måtte tage 50 reaktorer ud af drift og måttet bruge alle for hånden værende midler for at sikre el-forsyningen, så kan regingen meget let blive ubetalelig. Det er den allerede forstået derhen, at den japanske stat har hældt milliarder i TEPCOs overlevelse. Men resultatet kunne blive, at det potentielt er så risikabelt og dyrt at drive A-kraftværker, at ingen tør binde an med det. Det er jo langsomt den situation, som tegner sig verden rundt.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Utility could seek 20 billion yen from TEPCO over nuclear disaster, Asahi Shimbun 24.04.2013.

Tohoku Electric, Tepco in nuclear compensation talks, (Kyodo) Japan Times 25.04.2013.

 

 

26. april – TEPCO vil lave eget sikkerhedsudstyr

Ved Fukushima Daiichi-værket, hvor man i et forsøg på at undgå eksplosioner måtte vælge at lukke ganske store mængder radioaktivt damp ud i de første døgn efter at tsunamien satte alle nødberedskaber ud af kraft. Derfor er der i de nye sikkerhedsforskrifter, som NRA har fremlagt til endelig vedtagelse og ikrafttrædelse fra juli et krav om installation af dobbelt ventilationssystem, som dels gør, at hvis det ene svigter, har man det andet at falde tilbage på, dels sikrer, at ventilationen kan ske uden at lukke store mængder af radioaktive partiker ud i luften.

Når TEPCO i dag meddeler, at man i stedet for at bede specialister om at installere disse, agter selv at udvikle og installere de nye ventilationssystemer, så vi det givet vække bekymring. TEPCO har på det seneste haft striber af småuheld i sin håndtering af det radioaktive vand, som dels stammer fra kølingen af de nedsmeltede reaktorer (se optegnelser for 19. marts), dels er et resultat af, at der efter jordskælvet strømmer store mængder grundvand ind i reaktorbygningerne (som også på den måde må siges at fære fatalt fejlplacerede). Så hver dag genereres der omkring 400 ton radioaktivt forurenet spildevand – hvilket gør, at alene lagings- og oprensningsarbejdet vil være en kolossal opgave i årtier frem. TEPCO er ved at indkøre en rensningsteknologi, som skulle kunne fjerne 63 af de 64 radioaktive isotoper, som optræder i det forurenede vand. Men det er stadig på afprøvningsstadiet, og mængderne af forurenet vand er overvældende stort, at bare det at komme til, at man kan følge med “produktionen” af radioaktivt forurenet vand, indebærer en kolossal kraftanstrengelse. Og ingen har endnu givet grønt lys til, at det næsten rensede vand kan lukkes ud i havet – fiskerne vil givet gå til yderligheder for at sikre at det ikke sker – så TEPCO har foreløbig ikke andre udveje end at beholde selv det rensede (og næsten rene) vand i tanke.

Tilbage til TEPCOs egne ventilationssystemer, så har der i TEPCOs intermistiske håndtering af nedkølingen af de tre nedsmeltede reaktorer på det seneste været så mange småproblemer, at det givet vil skabe megen utryghed, hvis TEPCO slipper afsted med selv at kunne fremstille de krævede ekstra ventilationssystemer. Men når TEPCO overhovedet tænker i de baner selv at udvikle ventilationssystemerne, hænger det sammen med, at man økonomisk set er helt på hælene.

Min klare fornemmelse vil dog være, at TEPCO ikke får lov til det, ikke så meget fordi de ikke ville kunne lave det, som fordi den utryghed, det vil skabe – tilliden til TEPCO kan ligge på et megt lille sted i den japanske befolkning – er i diametral modsætning med hele ideen bag den omfattende sikkerhedsmæssige opgradering, som Japans atomreaktorer står overfor, at genskabe tilliden til den japanske atomkraft.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Tepco develops its own filtered venting system to hasten reactor restarts, (Kyodo) Japan Times 26.04.2013.

 

 

26. april – Fukushima Daiichi klarede sig ‘overraskende godt’

“The Fukushima Daiichi nuclear powerplant performed beyond its best expectations after being struck by a mammoth earthquake and a 40-ft-high tidal wave in 2011, experts said last week. […]

Experts who talked to us said the Fukushima plant did amazingly well, considering the magnitude of the disaster. […]”

Som Jeff Terry fra Illinois Institute of Technology at konkludere, at Fukushima Daiichi-værket med kun tre kernenedsmeltninger klarede sig overraskende godt, kan kun gøres med en samtidig erkendelse af, at det var designet ud fra helt utilstrækkelige sikkerhedsforskrifter.

Kun medtaget her for at vise, hvilken horrible grad af kynisme, der er på banen fra A-kraft-industrien og dens klakører.

For ja, vi blev ikke nødt til at evakuere 30-40-50 mio. mennesker fra Tokyo-området og bygge en ny hovedstad for Japan, hvilket var det worst case-scenario, som man stod overfor i marts 2011. Men havde nogen gjort sig klart, at dette var en mulighed, havde de nok fra starten af bygget Fukushima Daiichi-værket markant stærkere, så det kunne have modstet jordskælvet, og i samme omgang sikret det med oversvømmelse fra havet – eller endnu mere sandsynligt helt undladt at bygge atomkraftværker i et tætbefolket, jordskælvsplaget land som Japan.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Article: Fukushima Daiichi plant “did amazingly well” — “Performed beyond its best expectations” , Energy News 26.04.2013.

James Murray: Fukushima Plant Passed Ultimate Test, (slideshow) Design News 26.04.2013.

 

 

27. april – Prometheus Trap – ny artikelserie om dyrenes Fukushima-krise

Måske et tegn på, at det er ved at være agurketid i A-kraft-dækningen, at Asahi Shimbun nu er i gang med en serie om kæledyrenes vel under Fukushima-katastrofen. Men i de tidligere artikelserier under fællesoverskriften Prometheus Trap har man med en meget stor detaljerigdom forfulgt en række spor i de første uger efter at katastrofen udbrød.

Det er anslået, at der inden for en radius af 20 km fra det forulykkede Fukushima Daiichi-værk befandt sig omkring 10.000 hunde, som blev ladt tilbage. Heraf skønnes omkring en fjerdedel er døde. Resten strejfer omkring og klarer sig med, hvad de kan finde.

Dertil kommer katte, krybdyr og undulater for ikke at tale om de ganske mange husdyr, som før Fukushima-katastrofen var en del af landbruget. Nogle bønder trodsede evakueringepålægget og blev tilbage for at tage sig af deres dyr, men de fleste lod kæledyr og husdyr tilbage – dem var der ikke taget højde for i evakueringsplanerne, og det var direkte forbudt at have husdyr med i de mange evakueringscentre.

Der er links til den samlede Prometheus-serie under optegnelser for 28. januar.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (1): Veterinarian finds puppy amid Fukushima nuke crisis, Asahi Shimbun 21.04.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (2): Daughter tells father, ‘You are stupid’, Asahi Shimbun 24.04.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (3): Pets forgotten in the mass evacuation, Asahi Shimbun 26.04.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (4): An evacuee slept on a floor for the first time in 80 days, Asahi Shimbun 29.04.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (5): Dogs wandering in the no-entry zones, Asahi Shimbun 01.05.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (6): Dogs in the shelter are suffering from mental illness, Asahi Shimbun 03.05.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (7): Dogs in shelter finally get some attention, Asahi Shimbun 06.05.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (8): Woman repeatedly rescued pets in the Fukushima off-limits zone, Asahi Shimbun 08.05.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (9): Protection of cats in no-go zone took a back seat, Asahi Shimbun 10.05.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (10): Cooperation between government, volunteers ended quietly, Asahi Shimbun 13.05.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (11): Farmers told not to kill cattle, Asahi Shimbun 15.05.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (12): Farmer finds it impossible to oppose killing of cattle, Asahi Shimbun 17.05.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (13): Farmer offers flowers, apology to slain cattle, Asahi Shimbun 20.05.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (14): What about the happiness of dogs and cats? Asahi Shimbun 22.05.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (15): The veterinarian thought, ‘They are stray cats, aren’t they?’, Asahi Shimbun 24.05.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (16): Veterinarian haunted by slow start to dealing with animals, Asahi Shimbun 27.05.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (17): Volunteers seek new approach to handling strays, Asahi Shimbun 29.05.2013.

Misuzu Tsukue: Prometheus Trap/ The disaster and animals (18): Lessons learned in helping animals after Fukushima disaster, Asahi Shimbun 31.05.2013.

 

 

Se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014.

 

Share