Japan igen på A-kraft VI – optegnelser november 2012

1. november 2012

Fukushima-katastrofen 11. marts 2011 vendte op og ned på det japanske samfund. Ikke bare lagde den store områder øde og drev mange mennesker fra deres hjem på uvis tid. Nok så meget gjorde den basale ting i dagligdagen usikre – var der stråling i maden, teen, luften, på børnenes legeplads?

Indhyllet i en næsten opiat ‘safety myth’ blev Japan i den grad taget på sengen – Fukushima-katastrofen var katastrofen, som ikke kunne ske, og som man derfor både praktisk og mentalt var fuldstændig uforberedt overfor. I tiden efter blev samtlige Japans 54 reaktorer en efter en standset for løbende årlige eftersyn, og 5. maj i år stod Japan, som inden Fukushima-katastrofen havde planer om at udbygge sin A-kraft fra 30% til 50% af energiforsyningen, uden A-kraft for første gang i næsten et halvt århundrede. Kort efter blev to reaktorer dog nødstartet for at sikre elforsyningen i den værste sommervarme. Men de øvrige afventer etableringen af helt nye sikkerheds- og beredskabsforanstaltninger. Og stod det til store dele af befolkningen, blev reaktorerne aldrig startet igen.

Fukushima-katastrofen har fået konsekvenser ud i alle afkroge af det japanske samfund, og det er fundamentalt interessant, hvordan et samfund reagerer overfor en sådan udfordring. Er det begyndelsen til noget radikalt nyt, formår man at tage ved lære, at se den del af katastrofen, som kunne have været undgået, hvis man havde taget risikoen alvorligt? Eller skal man blot hurtigst muligt tilbage til business as usual?

Fukushima-katastrofen har rejst et folkeligt krav om forandring. Man vil bort fra A-kraften og ønsker et Japan i pagt med naturen, på vedvarende energi. Omvendt er der i bureaukratiet og erhvervslivet meget stærke kræfter, som søger at trække Japan tilbage på sin hidtidige kurs. Men med skyggerne fra atombomberne over Hiroshima og Nagasaki stærkt prentet i den nationale psyke er det givet, at ikke alt bare bliver som før (se blog-indlægget Mellem Hiroshima og Fukushima).

Siden begyndelsen af juni har jeg lavet næsten daglige optegnelser omkring re-definitionen af A-kraften og Japans energipolitik. Sådanne optegnelser vil uundgåeligt føre til gentagelser, og der vil blive åbnet temaer, som måske viste sig som blindspor. Men foreløbig er planen at følge udviklingen fra den måned, hvor Japan var uden A-kraft over genstarten af de to reaktorer ved Oi-værket frem til etableringen af en ny energiplan og en ny energipolitik.

Disse optegnelser er holdt månedsvis – se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014.

I løbet af november vil det sandsynligvis blive tydeligere, om den energiplan, som er vedtaget, reelt bliver starten på en ny æra, eller om det blot er en skinmanøvre for at aflede den folkelige vilje, og at alt bag facaderne lige så stille vil vænde tilbage til status quo og en A-kraft-baseret energipolitik, som før Fukushima-katastrofen. Det afhænger i høj grad af Nodas ageren – han har i høj grad fået malet sig selv og det politiske system op i et hjørne, hvor strategiske dag til dag-spilfægterier fylder langt mere end fremadrettet sammenhængende visionsskabelse.

Jeg har sat paper.li-siden Fukushima Blues op, så den opdateres hver morgen kl. 8 dansk tid med nyhedsartikler, videoer mv. om om Fukushima-katastrofen og dens udfoldelse i det japanske samfund. Der dukker indimellem regulære skæverter op, men omvendt kommer Fukushima Blues langt omkring i informationsstrømmen omkring Fukushima Daiichi.

Se samtlige blog-indlæg tagged Fukushima-katastrofen.

Se Fukushima links år 1, Fukushima links år 2, Fukushima links år 3 – første halvår samt Fukushima links år 3 – andet halvår.

Optegnelser november 2012

1. november – Energiplanen efter valget
2. november – Retsligt efterspil
3. november – Sol som i Tyskland
4. november – NRA undersøger foldelinjer under Oi-værket
5. november – NRAs ledelse lønnet af forsyningselskaberne

8. november – 43% af Fukushimas børn har forandringer i skjoldbruskkirtlen
9. november – Selv lave strålingsdoser kan give leukæmi
9. november – Demonstration omkring parlamentet nægtet tilladelse
10. november – TEPCOs ansatte skal i marken at rydde op
10. november – TEPCO tilbyder grøn energi fra 2014

11. november – Taimatsu Akashi festival
12. november – Noda signalerer valg forude
14. november – Noda: Valg 16. december (hvis og hvis)
16. november – Valg udskrevet
16. november – Mitsubishi udvikler strålingskamera

17. november – Ørred fra Niida-floden 100 gange mere radioaktiv end tilladt
17. november – Noda haler ind på LDP
18. november – Japans nye energistrategi?
19. november – Fukushima-katastrofens samlede omkostninger?
20. november – Gang i den vedvarende energi

20. november – Asahi: Klare udmeldinger om A-kraften
21. november – Strålingsramte svampe 200 km fra Fukushima Daiichi
26. november – ‘nuclear addiction’
27. november – Nyt antiatomkraft-parti på trapperne
28. november – Japan vedstår sit klimaløfte om 25% i 2020

30. november – To sagsanlæg for at få Oi-værket nedlagt

Fukushima links for november 2012.

 

 

1. november – Energiplanen efter valget

I en tankevækkende artikel i Japan Times skriver Masami Ito 30. oktober, at den nu vedtagne energiplan på mange måder blot er et figenblad, som skal give det indtryk, at man efter en lang høringsproces har fulgt befolkningens ønske om at afvikle A-kraften – omend i så sindigt et tempo, at ingen eksisterende reaktor bliver hindret i at køre i sin fulde levetid, hvis ellers den overholder fornyede sikkerhedsbestemmelser. Selv ved tre igangværende reaktorbyggerier har selskaberne fået besked på, at man kan gå videre med opførelsen – hvilket måske var rimeligt, hvis man var langt, men i det ene af tilfældene har man endnu blot nået 3% af konstruktionsarbejdet.

Den ansvarlige minister, økonomi-, handels- og industriminister Yukio Edano har tidligere opfordret forsyningsselskaberne til til gengæld at skrinlægge alle øvrige projekter, men selv her ser man, at mange projekter søges fortsat – det er måske 5-10-15 års forberedelsesprocesser, så man har tid til at vente og se, om ikke der med en anden regering kommer til at blæse andre vinde.

Ito skriver, at: “the new policy, besides not being etched in stone, has drawn criticism for being ambiguous, unrealistic, a quick kowtow for votes – and a way to keep the door back to nuclear power ajar.”

Fordi energiplanen i sidste omgang ikke blev lovfæstet, men gjort til et uforpligtende, vejledende dokument, hvis retningslinjer udtrykkeligt skal reevalueres og tages fleksibelt og forhandles med lokale myndigheder, er der stor chance for, at nye politiske konstellationer blot vil trække på skuldrene og igangsætte yderligere A-kraftværker. For ja, det er smart at udfase A-kraften lige præcist så hurtigt som man rent praktisk er i stand til at supplere med ved vedvarende energi og få implementeret systematiske energibesparelser. Men man har samtidig åbnet for, at en senere regering med et andet syn på energispørgsmålet vil kunne gøre stort set hvad der passer dem – og i praksis stort set demonteret den stærke energi, som der var i høringsprocessen og den folkelige markering af ønsket om – og viljen til – at afvikle A-kraften hurtigt.

Men stadig er det et åbent spørgsmål, hvordan A-kraften kommer til at stå efter valget. Japans to største partier, DJP og LDP har begge en indre uenighed om A-kraftens rolle. Og selvom mange af de nye partidannelser, som har været under vejs det sidste halve års tid, markerer, at de ønsker en afvikling af A-kraften, så er det et åbent spørgsmål, hvor stærkt man vil stå på det, den dag, man står overfor bureaukratiet og erhvervsinteresserne.

Ingen ved, hvornår Noda udskriver valg – det har han indtil nu nægtet at fastsætte i et forfængeligt håb om at DPJs populartet blandt vælgerne, som på det seneste har været nede på omkring 20%, igen vendte. Men Noda har tidligere lovet at udskrive valg “inden længe”, og oppositionen presser alvorligt på for at få udskrevet valg inden årets udgang. Så lige nu hænger implementeringen af den nye energiplan og afviklingen af A-kraften i Japan i en tynd tråd.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Masami Ito: Behind the no-nuclear option, Japan Times 30.10.2012.

Nagoya mayor’s Genzei Nippon becomes national political party, (Kyodo) Japan Times 01.11.2012.

Consumption tax hike, nuclear power not trivial issues, (leder) Asahi Shimbun 02.11.2012.

 

 

2. november – Retsligt efterspil

Mere end 10.000 mennesker har lagt sag and mod TEPCO for at have påført befolkningen strålingsskader. Indtil nu har man i stor udstrækning veget uden om spørgsmålet om bestemte personer og instanser kunne gøres specifikt ansvarlige for katastrofen – eller dele deraf. Derfor har TEPCO i sin egen undersøgelse af hændelsesforløbet lagt meget stor vægt på det uforudseelige og karakteren af naturkatastrofe, mens de undersøgelser, som blev igangsat af regering og parlament endte med at påpege, at der var tale om en serie af menneskeskabte fejl. Men frem for at udpege personer og instanser som dem som konkret fejlede, påpegede de to rapporter med let forskellig ordlyd, at der var tale om en form for systemisk fejl, at man havde etableret sikkerheds- og beredskabsforanstaltninger som var helt utilstrækkelige, og at man aktivt havde overhørt advarsler om, at sikkerhedsforanstaltningerne var utilstrækkelige. Selv TEPCO har siden vedgået, at katastrofen var undgåelig – måske mest for at komme den følgeslutning i forkøbet, at man ikke fremover vil kunne etablere en fuld garanti for, at det ikke sker igen.

Tidligere har samme gruppe anlagt en tilsvarende sag overfor 33 personer, hvoraf 15 er fra TEPCO, at de var ansvarlige for en række dødsfald i forbindelse med den evakuering, som var nødvendiggjort af tre reaktornedsmeltninger ved Fukushima Daiichi-værket. Disse dødsfald var ikke dirkte afstedkommet af strålingen – men for eksempel det at skulle hasteflytte sårbare patienter osv.

Ud over disse to retssager har en gruppe borgere i Niigata-området rejst en sag overfor TEPCO med det formål at få TEPCO krendt uegnet til at drive A-kraftværker. Denne sag sigter direkte mod at få TEPCO frateget kørekortet til Kashiwazaki-Kariwa-værket, som med syv reaktorer med en samlet kapacitet på 8,2 GW er verdens største atomkraftværk – altså når reaktorene kører. Det har gennem årene været plaget af striber af uheld og standsninger, så det virker ikke helt ubegrundet at søge at få frekendt TEPCO sit kørekort til A-kraftværker.

Måske TEPCO skulle sigte efter en fremtid inden for vedvarende energi.

Men ellers synes Japan endnu at bruge flere kræfter på at få hånd om det praktiske konsekvenser af Fukushima-katastrofen end at forfølge det retslige aspekt. Dermed ikke sagt, at det ikke vil ske på et tidspunkt.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Maki Okubo: Kimono-clad TEPCO shareholder fights against nuclear energy, Asahi Shimbun 31.10.2012.

Masakazu Honda: Second mass complaint coming over Fukushima disaster, Asahi Shimbun 02.11.2012.

Masakazu Honda: 13,000 people file second mass complaint against TEPCO, Asahi Simbun 16.11.2012.

 

 

3. november – Sol som i Tyskland

Ligesom det er ved at ske herhjemme har man i Tyskland for nylig måttet reducere tilskuddene til solenergi gennem feed-in-tarif-ordningen. Alligevel opføres der over alt i Tyskland solcelleanlæg i et imponerende tempo. Således viser helt nye tal, at der alene i september i år blev etableret nye solcelleanlæg med en kapacitet på næsten 1 GW – eller næsten hvad der svarer til et A-kraftværk. Fra januar til september har man installeret 6,2 GW solceller og står dermed til at slå sidste års rekord på 7,5 GW – langt over den udbygningstakt på omkring 3,5 GW pr. år, som man havde sat som mål fra centralt hold.

Hvis man gjorde tilsvarende i Japan blot i tre måneder, ville man uden problemer kunne lukke de to nu genstartede reaktorer ved Oi-værket. For når sommervarmen er allervarmest og elforbruget når sit peak, står solen altid højt på himlen.

Og hvis man satsede tilsvarende konsekvent på en bred vifte af vedvarende energi i et par årtier, kunne man udfase ikke bare A-kraft-værkerne, efterhånden som de skal på pension, men størstedelen af de kul- og gasanlæg, som nu kører.

For én ting er at slippe for A-kraften. Men Japan skylder verden og fremtiden at se ud over A-kraft-problematikken og få gang i en effektiv klimaindsats, så CO2-belastningen bliver drastisk reduceret inden for ganske få år.

Der er da også tegn til, at Japans nyligt indførte feed-in-trarif, som er langt mere fordelagtig end den tyske, er i fuld gang med at kickstarte en tilsvarende udvikling (se optegnelser for 21. oktober). Men hvis man vil undgå strukturelle faldgruber, er man nødt til at få etableret en mere overordnet planlægning, for ikke at risikere Japans vedvarende energiomlægning skal gå i hårdknude, før den rigtigt kom i gang. Derfor er det meget ærgerligt, at den politiske situation i disse måneder er så speget, og de ledende politikere så handlingslammede, at de mange intentioner omkring landets fremtidige energipolitik ser ud til ligeså stille at løbe ud i sandet.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Christoph Steitz: German solar power boom continues despite tariff cuts, Reuters 31.10.2012.

Jake Richardson: Solar Shipments Increased 80% In Japan In 3 Months, Clean Technica 19.11.2012

Ucilia Wang: Japan: a beacon for weary solar makers, gigaom.com 05.12.2012.

 

 

4. november – NRA undersøger foldelinjer under Oi-værket

En af de meget ladede situationer, som NRA, Japans nyetablerede sikkerhedskontrolinstans for A-kraften, står overfor, er vurderingen af sikkerheden omkring Oi-værket, hvor Noda i juni ekstraordinært beorderede to reaktorer startet for at undgå forsyningsproblemer. Allerede da var der store protester, også fordi de tegninger, som viste muligheden for en aktiv foldelinje umiddelbart under værket, var udeladt af den dokumentaion, som lå til grund for genstarten (se optegnelser for 29. juni).

Det har fra flere eksperters side været påpeget, at værket er bygget umiddelbart oven på en aktiv foldelinje. Det betyder, at jordskælv på et sådant sted vil have tendens til at forårsage særligt voldsomme bevægelser i overfalden. derfor er det ikke bare sikkerhedsmæssigt dybt problematisk at have anlagt A-kraftværker på et sådant sted – det er kort og godt forbudt at opføre bygningsværker af betydning for infrastrukturen.

NRAs leder Shunichi Tanaka har da også sagt, at hvis det viser sig, at der er tale om en aktiv foldelinje under Oi-værket, vil det blive beordret øjeblikkeligt lukket.En sådan beslutning er ikke noget, man bare lige tager, for en permanent lukning af fire reaktorer vil medføre kolossale tab fra en forventet energiproduktion. Men scenariet er ikke usandsynligt. De to reaktorer ved Oi-værket, som i dag ikke er i gang, blev på en opgørelse i juni regnet som de mindst sikre, mest qua deres alder og type (se optegnelser for 28. juni).

NRA har nedsat et femmands udvalg til at afgøre forholdene under Oi-værket. En af udvalgets medlemmer, Prof. Mitsuhisa Watanabe fra Toyo University, som er jordskælvsspecialist (tectonic geomorphologist), siger, at han er fuldstændig sikker på, at der er tale om en aktiv foldelinje, og at der hel sikkert har været bevægelser langs foldelinjen 120-130.000 år tilbage.  Omvendt advarer Norio Shigematsu fra National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, at man ikke skulle lave den endelige konklusion før eksperter i jordforskydninger (landslide experts) var konsulteret. Så foreløbig er man ikke kunnet blive enige om andet end at yderligere undersøgelser og analyser er nødvendige.¹ Og Watanabe lægger op til, at Oi-værket må indstillle driften af de to reaktorer, indtil forholdene er afklaret.²

NRA er således kommet heftigt fra start. Dels har man for at fremme lokalsamfundenes arbejde med sikkerhedsforanstaltninger i stærkt udvidede sikkerhedszoner omkring A-kraftværkerne udgivet data, som viste sig at være fyldte med fejl (se optegnelser for 24. oktober). Dels står man med spørgsmålet om Oi-værket med en sag, som bliver fulgt med kolossal opmærksomhed fra alle sider – og med drastiske konsekvenser, lige meget hvad, man finde ud af. Hvis man ender med at måtte erklære undergrunden under Oi-værket for ustabil og derefter må beordre værket lukket, hart man givet TEPCO en kolossal økonomisk lussing. Hvis man efter alle de spørgsmål, der har været stillet til undergrundens beskaffenhed, ender med alligevel at godkende drift af A-kraftværker på stedet, står man med et tillidsproblem i forhold til befolkningen, som bliver endnu vanskeligere at overkomme. Og det forhold, at flertallet af NRAs ledelsesgruppe forud har arbejdet for forsyningsselskaberne (og store dele af NRAs personale er arvet direkte fra NISA, som NRA skulle erstatte), vil vise sig endnu mere uheldigt.

Nu er Oi-værket den mest presserende sag, fordi det er det eneste værk, som lige nu har reaktorer kørende. Men forude venter tilsvarende undersøgelser for foreløbig seks værker, heriblandt værkerne ved Monju, Shika og Tsuruga samt Hamaoka-værket, som ikke bare ligger over en måske aktiv foldelinje, men umiddelbart over en stor hovedbrudlinje mellem to store tektoniske plader (se tidligere optegnelser fra 19. juli, 13. august og 21. september).

indlæg oprettet af Jens Hvass

Watchdog inspectors divided on fault activity at Oi nuclear plant site, Asahi Shimbun 03.11.2012.

Kansai Electric rules out active quake fault under Oi Nuclear Power Plant, Mainichi 01.11.2012.

Nuclear regulatory body starts studying disputed fault at Oi plant, (Kyodo) Mainichi 02.11.2012.

Decision on Japan nuke plant fault line postponed, (AP) Asahi Shimbun 04.11.2012.

Panel at odds over fault at Oi nuke plant, (Kyodo) Japan Times 05.11.2012.¹

Phred Dvorak: Fukushima Watch: Active or Not? The Battle Over the Oi Nuclear Plant’s Seismic Fault, Wall Street Journal 05.11.2012.

Experts call for more studies on fault at Japan’s only active nuclear plant, Asahi Shimbun 05.11.2012.

Eric Johnston: Fault check at Oi plant hit for lack of findings, Japan Times 06.11.2012.

Phred Dvorak: Fukushima Watch: Status of Oi Fault Still Up in the Air, Wall Street Journal 07.11.2012.

Experts to gather more data before conclusion on faults under Oi plant, (Kyodo) Mainichi 08.11.2012.

Reiji Yoshida: NRA to continue Oi fault probe, Japan Times 08.11.2012.

Fault zones under, near Monju fast-breeder to be probed, (Kyodo) Japan Times 11.11.2012.

Fault under Japan nuclear plant ‘may be active’, (AFP) Nuclear Power Daily 11.11.2012.²

Reiji Yoshida: Fault study at Oi nuke plant may impact all offline reactors, Japan Times 15.11.2012.

Kazuaki Nagata: Reactors vital to Kansai area this winter, Kepco claims, Japan Times 16.11.2012.

Utility to end some digging work to check faults at Oi plant in Dec., Kyodo 22.11.2012.

Kepco plans two reactor restarts, (Kyodo) Japan Times 23.11.2012.

 

 

5. november – NRAs ledelse lønnet af forsyningselskaberne

I en situation, hvor den nye sikkerheds- og kontrolinstitution for Japans atomkraftværker, NRA, står overfor at skulle genoprette tilliden til atomkraften virker det decideret ubegavet, at man har udpeget en 6-mands ledelse, hvoraf de fire har været på lønningslisten ved de forsyningsselskaber, som ejer og driver Japans atomkraftværker.

NRA har for eksempel oplyst, at en af de seks i NRAs ledelsesteam, Prof. Akio Yamamoto fra Nagoya University, inden for de seneste tre år har modtaget 27 mio. yen (~2 mio. kr.) til reaktor-forskning.

Hvordan kan man i den situation forvente, at disse mennesker træffer objektive afgørelser, hvis de kan have som konsekvens, at én eller flere reaktorer må lukke. Som nu i situationen omkring Oi-værket, hvor der vil være tale om tabte indtægter i milliard-klassen, hvis det viser sig, at man i sint tid har bygget værket oven på en aktiv foldelinje – og dermed at man er nødt til at beordre værket lukket.

Sådanne beslutninger er meget vanskelige at træffe, selv hvis man ikke har noget i klemme overfor forsyningsselskaberne. Og afgørelsen er da også allerede blevet udskudt flere gange. Lige meget hvad NRA kommer frem til, vil de være under voldsom beskydning. Den folkelige forargelse og mistillid vil være voldsom, hvis man siger god for Oi-værket, og omvendt vil man risikere at sende værkets ejer KEPCO i konkurs, hvis det må lukke de fire reaktorer ved Oi-vlrket. Det som ville have været en lukrativ energimaskine mange år frem er pludselig en gigantisk udgift til afvikling – en fase man endnu kanpt ved, hvordan man gør, og i mange tifælde ikke har afsat tilstrækkelige midler til.

Indtil nu har definitionen på en aktiv foldelinje været, om der har været forskydninger inden for de seneste 120-130.000 år. Men som del af den skærpede definition af sikkerheden omkring Japans A-kraft har NRA øget definitionen til 400.000 år.

Som den uheldige ejer af et atomkraftværk, som man var kommet til at bygge på et sted, hvor det senere viser sig, at der er tvivl om undergrundens stabilitet, kan det være voldsomt fristende at løbe risikoen for, at der ikke kommer voldsomme jordskælv på stedet inden for de næste 20-30-40 år.

NRAs leder Shunichi Tanaka har sagt, at værkerne vil blive beordret lukket, hvis det viser sig, at undergrunden under reaktorerne viser sig at være ustabil. Endda er det med disse mennesker ved roret svært at forestille sig, at NRA ender med at erklære 5-10-15 reaktorer som så probematisk fejlplacerede, at de vil blive lukket. Som en leder i Asahi Shimbun udtrykker det, NRAs integritet er virkelig kommet til eksamen.

Samme leder understreger, at NRA burde beordre de to Oi-reaktorer standset, mens undersøgelserne står på. De blev ekstraordinært igangsat for at afhjælpe forbrugstoppen i sommervarmen, så de der er forsyningsmæssigt ikke noget problem ved at slukke for dem igen. En spørgeundersøgelse, som blev offentliggjort her 10. november, viser da også, at 59% af befolkningen finder det rigtigt i den nuværende situation at genlukke Oi-reaktorerne, mens 31% finder det i orden at de fortsat er i drift mens undersøgelserne står på.

5. december fremgår det, at NRA fremover vil tilknytte tre udenlandske eksperter. Det kunne meget vel være den måde, NRAs integritet overhovedet kan sikres på.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Yuri Kageyama: Japan nuclear safety team took utility money, AP 03.11.2012.

Nuke industry funded NRC’s safety experts, (Kyodo) Japan Times 04.11.2012.

Stricter standards for nuclear sites, (leder) Japan Times 04.11.2012.

Senior industry ministry official ‘begs’ for reactor restarts, (Kyodo) Japan Times 10.11.2012.

Nuclear Regulation Authority’s integrity being put to the test, (leder) Asahi Shimbun 12.11.2012.

Nuclear regulatory body to seek independence under any ruling party, Kyodo 21.11.2012.

Faulty fallout forecasts’ firm industry-linked, (Kyodo) Japan Times 23.11.2012.

Edano raps LDP’s pledge on energy, (Kyodo) Japan Times 23.11.2012.

NRA to add three foreign advisers, (Kyodo) Japan Times 07.12.2012.

 

 

8. november – 43% af Fukushimas børn har forandringer i skjoldbruskkirtlen

Børn er markant mere følsomme overfor stråling end voksne. På den baggrund er det foruroligende, at man i en undersøgelse af børn fra Fukushima-området har kunnet konstatere forandringer i skjoldbruskkirtlen ved 43% af de undersøgte børn. Dette har umiddelbart skabt foruroligelse, også fordi det tilsvarende tal i en undersøgelse af børn i Nagazaki blot var 1,6%. Men Dr. Suzuki, en af lederne af undersøgelserne, fremhæver at det ikke automatisk betyder højere forekomst af kræft.

Der er eksempler på, at børn som er blevet erklæret OK ved disse undersøgelser, ved en “second opinion” har fået konstateret forandringer af skjoldbruskkirtlen, så det synes meget udbredt. Disse ekstra undersøgelser har fået en anden af forsøgslederene til at henstille til læger, at de ikke laver disse “second opinions”.

Hele situationen synes håndteret ekstremt klodset – Suzuki har for eksempel både sagt, at der ikke vil komme flere kræfttilfælde og at kræfttilfældene med erfaringerne fra Chernobyl først vil dukke op efter fire år.

Så stemningen er mildt sagt anspændt – det er en udbredt opfattelse, at disse undersøgelser systematisk underrapporterer for ikke at skabe unødig bekymring, og forældrene ønsker nu scanningsbillederne frigivet, så de selv kan se. Der er tale om en markant forekomst af små cyster, og det er ikke specielt beroligende at få at vide, at de ikke fører til udviklingen af egentlig kræft, når lægerne faktisk knapt nok ved, om det er tilfældet.

20. november fremgår det af Asahi Shimbun, at man vil lave en kontrolgruppe af børn i Nagasaki for at kunne afgøre, om Fukushimas børn har usædvanligt høje forekomster af forandringer i skjoldbruskkirtlen.¹

indlæg oprettet af Jens Hvass

43% of kids have thyroid abnormalities in new Fukushima City test results, Energy News 11.09.2012.

Fukushima Mothers: Daughter has so many thyroid cysts doctor can’t count them all — Hospital told not to test kids, Energy News 05.11.2012.

White Paper: Fukushima Health Survey Occupies Medical & Legal Conundrum, SimplyInfo 08.11.2012.

Yuri Oiwa: Thyroid gland tests on kids in Nagasaki to be compared with Fukushima findings, Asahi Shimbun 20.11.2012.¹

Fumikazu Asai: Tests show normal rate of thyroid cysts in Fukushima children, Asahi Shimbun 01.12.2012.

 

 

9. november – Selv lave strålingsdoser kan give leukæmi

I går blev en undersøgelse offentliggjort af 110.000 arbejdere, som var involveret i oprydningsarbejdet efter Chernobyl-katastrofen i 1986. 20 år senere havde 137 udviklet leukæmi, heraf 79 kroniske tilfælde. Blandt de undersøgte havde 87% fået en samlet stråling på under 200 millisievert, og for 78% var den samlede dosis under 100 millisievert.

Efter at have korrigeret for genetiske forhold mv. kom forskerne til, at der var tale om en overforekomst af leukæmi på 16%, hvilket svarer til, hvad man har kunne konstatere efter atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.

I oprydningsarbejdet omkring Fukushima-værket har man midlertidigt hævet den maksimale årlige dosis fra 100 millisievert til 250 millisievert. Og endda er det svært at finde tilstrækkeligt med personale, fordi strålingen nær de tre nedsmeltede reaktorer stadig er meget høj. Men efterfølgende er den maksimale årlige belastning sat til 50 millisievert og den maksimale dosis akkumuleret over 5 år er sat til 100 millisievert.

Resultaterne er samstemmende med tidligere japansk forksning, som har fundet forhøjet forekomst af leukæmi ved samlede doser på ned til 120 millisievert.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Exposure to low-level radiation can cause leukemia, U.S.-Ukraine study of Chernobyl cleanup workers finds, (Kyodo) Japan Times 09.11.2012.

Lydia B. Zablotska: Radiation and the Risk of Chronic Lymphocytic and Other Leukemias among Chornobyl Cleanup Workers, Environmental Health Perspectives vol 120 nr. 11, 08.11.2012 (abstract samt adgang til supplerende materiale og fuld udgave i pdf).

Chernobyl study shows need for caution in Fukushima, (Kyodo) Japan Times 14.11.2012.

 

 

9. november – Demonstration omkring parlamentet nægtet tilladelse

Sommeren igennem har der fast været afholdt anti-atomkraft-demonstrationer om fredagen, indimellem suppleret med søndagsdemonstrationer. Og Metropolitan Coalition Against Nukes havde planlagt en ny større demonstration nu på søndag, hvor man ville slå ring omkring det japanske parlament.

Men myndighederne har strammet kursen overfor de demonstrerende, og man har ikke som hidtil kunnet få tilladelse til at bruge Hibya-parken som samlingssted. Myndighederne har stillet som yderligere betingelse, at man lejede sig ind i Hibiya Public Hall eller Hibiya Music Hall – hvilket dels vil være en udgift, dels gøre demonstrationen komfortabelt “usynlig”.

Hibya-parken har siden nyetableringen af Japan efter 2-. verdenskrig været symbolsk samlingssted for folkelige manifestationer – lidt på samme måde som Rådhuspladsen (og Fælledparken 1. maj). Så det er en meget kedelig reaktion fra Tokyos bystyre.

Trods forbuddet mod at samles i Hibya-parken og den silende regn lykkedes det ifølge Mainichi at samle omkring 100.000 mennesker til demonstration søndag aften – Asahi Shimbun vurderer antallet af demonstranter til 7.000, hvilket må være hhv. arrangørernes og politiets typiske opgørelser.

indlæg oprettet af Jens Hvass

10,000-strong anti-nuclear rally from Hibiya Park canceled, Mainichi 09.11.2012.

Let them march, (leder) Mainichi 11.11.2012.

100,000 protest against nuclear power in central Tokyo, Mainichi 12.11.2012.

Hideshi Nishimoto & Takuya Sumikawa: Big anti-nuclear protest held near Diet building in Tokyo, Asahi Shimbun 12.11.2012.

 

 

10. november – TEPCOs ansatte skal i marken at rydde op

Spuling af gader, byninger mv. kan mindske mængden af radioaktivitet i de strålingsramte omgivelser

Ifølge nyhedsbureauet Kyodo vil TEPCOs leder Naomi Hirose personligt deltage i oprensningsarbejdet i de strålingsramte landskaber omkring Fukushima-værket. Samtidig har han planer om, at alle TEPCOs 38.000 ansatte på skift deltager i decontamineringsarbejdet.² I en anden artikel, som er oversat fra Nikkei nævnes at 100.000 TEPCO-ansatte skal i marken 2-3 gange om året¹ – måske en oversættelsesfejl, at det med 38.000 ansatte giver omkring 100.000 arbejdsdage på et år.

Faktisk ikke nogen dårlig idé – ikke mindst for folkene i sikkerhedsafdelingerne, som måske vil være mere opmærksomme på den forebyggende opgave en anden gang, hvis man først har oplevet på egen krop, hvilket næsten umuligt oprydningsarbejde, Fukushima-katastrofen har afstedkommet. I de bebyggelser, man får renset op for at gøre dem klar til, at de tidligere beboere kan vende tilbage, skal alle bygningsdele højtryksspules – det er forståeligt, det er muligt, det er til at leve med og til at gennemføre. Men alle planter og træer bliver fjernet, alle haver er ryddet. Al topjord bliver skrællet af og lagt i depot.

Problemet er blot, at der ikke findes noget, som hedder væk. Ingen vil tage imod affaldet, så det er foreløbig samlet i midlertidige affaldsdepoter. Og de steder, hvor man dekontaminerer i nærheden af for eksempel en skov, har radioaktiviteten tendens til at vende tilbage. Så det er en uhyggelig opgave, hvor alt levende – jord, træer, vegetation – skal væk.

Og man er først lige ved at vågne til det absurde, at værk er borte. Man kan simpelthen ikke bare skrælle 10 cm af topjorden og smide den væk.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Report: 100,000 Tepco employees being sent to Fukushima in 2013, (Nikkei) Energy News 27.10.2012.¹

TEPCO chief willing to help nuclear crisis evacuees, Kyodo 09.11.2012.²

 

 

10. november – TEPCO tilbyder grøn energi fra 2014

Ligesom man ovenfor kunne læse, at TEPCO nu sender sine ansatte i marken for at hjælpe med at rense op efter strålingsforurening i omegnen af Fukushima-værket, så forlyder det nu, at TEPCO fra foråret 2014 vil kunne tilbyde sine kunder strøm fra vedvarende energi. I første omgang er mængderne begrænsede, så det vil kun blive tilbudt virksomheder. Men indtægterne derfra vil gå til at udbygge den vedvarende energiforsyning, så til trods for TEPCOs voldsomt pressede økonomi har man et håb om ad den vej at få gang i investeringerne i vedvarende energiforsyning.¹

Det er noget anderledes signaler end i sommers, hvor TEPCOs leder Naomi Hirose blot lakonisk konstaterede, at TEPCO ikke havde penge til at gå ind i udviklingen af den vedvarende energi. Og det synes som om, at man er ved at have fattet, hvilken opgave der ligger i at genvinde så megen tillid fra forbrugerne, at man overhovedet kan regne med i løbet af næste år at få tilladelse til at genstarte de syv reaktorer ved Kashiwazaki-Kariwa-værket, hvilket lige nu er den bedste chance for at få driftsregnskabet ud af det røde felt.

For få dage siden forlød det, at TEPCO havde overvejelser om at anlægge et nyt kraftværk fossil energiforsyning – “a state-of-the-art coal-fired power plant” i Fukushima-området. Selvom det snævert driftsøkonomisk ville være billigere end at forsætte med de nuværende fossile enheder, hvoraf mange er gamle og var hensat som backup, så burde centraladministrationen her skride ind og sige “ikke tale om”. Kulkraftværker virker helt antikverede – i USA for eksempel regner man ikke med at der bliver opført flere nye værker efter at den billigere skifergas er kommet på programmet, og de vedvarende energikilder bliver dag for dag mere konkurrencedygtige. Hvis der skal etableres ny energiforsyning i den nuværende situation, så skal det være vedvarende energianlæg. Men det er tilsyneladende svært at holde noget, der bare ligner en konsekvent kurs i det japanske energilandskab.

Og måske et sådant værk skal ses som en nødvendighed, hvis TEPCO bliver frakendt kørekortet til at drive atomkraftværker, som der bliver presset hårdt på overfor Kashiwazaki-Kariwa-værket (se optegnelser for 28. juni).

indlæg oprettet af Jens Hvass

TEPCO customers to have choice of renewable energy: president, Mainichi 10.11.2012.¹

Tepco slashes loss forecast for year amid asset selloff, cost reductions, (AFP, Jiji) Japan Times 01.11.2012.

Tepco reveals action plan for revitalisation, Reuters 07.11.2012.

Tsuyoshi Inajima & Yasumasa Song: Fukushima $137B Cost Has Tepco Seeking More Aid, Blomberg Businessweek 07.11.2012.

Edano cautious about offering more support to TEPCO, Kyodo 08.11.2012.

TEPCO sought more gov’t aid despite contradictions in earlier business plan, Mainichi 08.11.2012.

Kentaro Uechi & Hiroshi Takata: TEPCO says it will see no profit without nuke plant restarts, Asahi Shimbun 10.11.2012.

TEPCO sees no quick re-start for biggest nuclear plant, (Reuters) Asahi Shimbun 13.11.2012.

 

 

11. november – Taimatsu Akashi festival

I går var der “Taimatsu Akashi” festival i Sukagawa – en festival, som man har afholdt årligt i mere end 400 år for at sørge over faldne ved et slag om Sukagawa-borgen. “Taimatsu Akashi” regnes som en af Japans store ild-festivaler. Under “Taimatsu Akashi” afbrændes 25 høje søjler af bambus fyldt med halm – et ganske dramatisk skue akkompagneret af intens trommemusik.

Sidste år viste det sig, at man måtte hente både bambus og halm til de store ildsøjler fra andre dele af Japan for at undgå at sprede radioaktivt materiale med ilden, men i år kunne man igen benytte lokal bambus og halm til “Taimatsu Akashi”-festivalen i Sukagawa.

Dette blot endnu et billede af, hvordan en A-kraft-katastrofe når ud i alle afkroge af det japanske samfund.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Traditional fire festival mourns castle dead in Sukagawa, Asahi Shimbun 11.11.2012.

 

 

12. november – Noda signalerer valg forude

I dag gav Noda for første gang udtryk for sin vilje til at udskrive det valg han for længst har lovet at ville afholde “inden længe”. Der er en vis sandsynlighed for, at det bliver indend udgangen af året, men han understregede samtidig, at han ikke ville offentliggøre datoen længe forud. Der mangler stadig en blive forhandlet en aftale om finansieringen af statens budgetunderskud på plads, ligesom der bør laves en regulering af en række valgdistrikter for at undgå, at valgets resultat vil kunne kaldes forfatningsstridigt.

Dette kommer samtidig med nye målinger fra Asahi Shimbun, som viser, at Noda-regeringens støtte i befolkningen i de seneste tre uger er sunket yderligere, fra 31% til 26%. Så Nodas chancer for at få en ny periode med DPJ i spidsen bliver mindre og mindre.

Samtidig har man spurgt om de to reaktorer ved Oi-værket skulle standses indtil undergrundens sikkerhed var bekræftet. Og her mente 58% at værket burde standses, mens 31% fandt at det kunne køre videre, mens undersøgelsrne stod på.

En af DPJs bedste chancer er således at binde sig op på en markant energipolitik, som fastholder den fulde udfasning af A-kraften. Det er der også mange i DPJ, som gerne ville, ud over dem som har forladt partiet i protest mod Nodas genstart af Oi-reaktorerne. Problemet er her, at blandt andet Noda selv gerne så A-kraften fortsat. Så selvom hele spørgsmålet om Japan uden A-kraft blev formuleret af Nodas forgænger og partifælle Naoto Kan, så er DPJs signaler – og handlinger – på energiområdet ganske uklare.

Kyodo skriver til aften, at Noda sigter mod at afholde valg enten 16. december eller 22. december. Oven på det ameriaknske præsidentvalg en befriende kort valgkamp.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Nuke policy to drive next election, (Jiji) Japan Times 06.10.2012.

Noda leaning toward Lower House dissolution this year, Asahi Shimbun 12.11.2012.

Noda Cabinet’s disapproval rate hits record 64%, Asahi Shimbun 12.11.2012.

Noda eyes general election by year-end, Kyodo 12.11.2012.

Noda’s election strategy faces hurdles – mainly within his own party, Asahi Shimbun 13.11.2012.

Japan lawmakers agree to avert ‘fiscal cliff,’ election looms, (Reuters) Asahi Shimbun 13.11.2012.

 

 

14. november – Noda: Valg 16. december (hvis og hvis)

I dag meddelte Noda så, at han er indstillet på at opløse underhuset allerede fredag, på betingelse af, at en ændring af valglovene er gennemført, og afholde valg 16. december. Dermed synes han at have opgivet at gennemføre næste års budget (det japanske budgetår løber fra 01.04. til 31.03.).

Det har været længe under vejs, og de eneste, som er imod udskrivelsen af valget, er efterhånden den del af Nodas parti DPJ, som gerne så, at DJP fik chance for at stå lidt bedre overfor vælgerne, end de gør i dag. Ved den seneste opinionsundersøgelse stod DPJ, som havde absolut flertal ved valget for 3½ år siden, til kun at få godt 12% af stemmerne. Det største oppositionsparti LDP, som bortset fra de seneste 3½ år har været regeringsbærende stort set uafbrudt igennem et halvt århundrede, står til at få 25%. Det er ikke fordi, tilslutningen til de mange nye partier er svulmende – over halvdelen sagde, at de ikke støttede noget parti, hvilket er et godt billede på den opgivenhed, hvormed den japanske befolkning udstår sine politikere. Så hvor DPJ ved sidste valg vandt 308 ud af 480 pladser i underhuset, kan de som det ser ud til nu risikere efter valget kun at have 100.

Da DPJ blev valgt ind for 3½ år siden, var der knyttet håb til situationen om reelle forandringer. Men det var ikke nogen let situation, DPJ overtog. Japan er strukturelt kørt fast, og inertien i det etablerede er kolossal, så der skal meget til vende kursen i det ganske konservative japanske samfund. Så kom Fukushima-katastrofen, som for en tid skubbede alt andet til side. Men en del af problemet er det banale, at DPJs folk simpelthen ikke har været dygtige nok – og ikke har haft den tilstrækkelige rutine til at håndtere situationen. En anden del er, at japan demografisk set står med en endog meget vanskelig kabale, med udsigt til faldende befolkningstal og stadig større dele af befolkningen i pensionsalderen. Der fødes i disse år meget få børn i Japan, og kvinderne får dem ofte sent i livet. Derfor er der ikke nogen vej uden om at hæve skattegrundlaget, hvis Japan skal fastholde sit nuværende niveau af velfærdssamfund, med et godt uddannelsessystem, et velfungerende sundhedssystem og en form for folkepension til de stadig flere pensionister. Men her er der ikke megen realisme i befolkningen.

Nodas popularitet styrtdykkede således dels på grund af hans valne håndtering af A-kraften (hvor hans forgænger Naoto Kan var anderledes klar i mælet), dels fordi han gennemtvang at hæve momsen fra 5% til 10% over en årrække. Han sagde ved den lejlighed, at momsen i virkeligheden burde hæves yderligere til 15 og 20%. Men det er ikke noget, som huer den japanske befolkning. Her mangler der i den grad den politiske debat, som forklarer, hvorfor noget er vigtigt.

Nu skal det blive interessant at se, om energipolitiken og A-kraften får den centrale rolle i valgkampen, som der fra nogen side har været lagt op til. Det er under alle omstændigheder et spørgsmål, som alle i det japanske samfund har været berørt af og har skullet forholde sig til i de sidste 1½ år, så det ville være underligt, om det blev anderledes. Omvendt er der så mange interne uenigheder på området, og erhvervsinteresserne i at liste videre uden det store opgør med A-kraften så massivt, at det kan være, at det bliver forsøgt fortiet.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Natsuko Fukue: Noda set to schedule election for Dec. 16, Japan Times 14.11.2012.

Early election may stall compilation of budget, (Kyodo) Japan Times 14.11.2012.

Noda to dissolve lower house on Nov. 16 for snap election in December, Mainichi 14.11.2012.

Lower House election set for Dec. 16, Asahi Shimbun 14.11.2012.

Parties should not fill manifestoes with rosy promises, (leder) Asahi Shimbun 14.11.2012.

Election could be invalidated without rectification of vote value disparity, Mainichi 15.11.2012.

Natsuko Fukue: Foes forced Noda to call dissolution, Japan Times 15.11.2012.

Next month’s election must be last held in ‘abnormal’ circumstances, (leder) Asahi Shimbun 15.11.2012.

‘Third pole’ political parties struggle to handle abrupt election announcement, Mainichi 15.11.2012.

Lower House passes critical deficit-covering bond bill, (Jiji, Kyodo) Japan Times 16.11.2012.

 

 

16. november – Valg udskrevet

I dag opløste Noda underhuset og udskrev valg – efter at man havde vedtaget dels finansiering af statens underskud for resten af budgetåret, som løber til slutningen af marts, dels vedtaget en række ændringer af valgdistrikterne, så de værste misforhold i, hvor mange stemmer der går på en kandidat i de enkelte valgområder, er nivelleret ud. Disse ændringer bliver dog ikke gennemført inden valget, så man kan spørge sig hvorfor det var så vigtigt at få dem presset igennem nu.

Noda synes at have indset, at DPJs chancer for at rette op på sin vælgertilslutning ved at prøve at trække valget yderligere nogle få måneder ville være nytteløse. Nu har han i stedet søgt at stresse den mange nye partier mest muligt ved at gøre valgkampen så kort som muligt. De mange nye partidannelser – det seneste er kommet til i denne uge – vil få meget vanskeligt ved at få etableret en effektiv valgkampagne på den måned, som der er til valgdagen.

17. november fremgår det af Japan Times,¹ at en række advokater i Tokyo har anlagt sag om, at få standset valget, da det med de nuværende vilkår må betragtes som “unconstitional”. Det kommer efter, at Japans højesteret i marts 2011 udsagde, at valget i 2009 måtte betragtes som “unconstitional” på grund af den store ulghed i, hvor mange stemmer, der lå bag de forskellige mandater. “The top court called on the Diet to rectify these imbalances by abolishing the minimum single-seat allocation system, under which one Lower House seat is allocated to each prefecture regardless of the size of its population.”¹

Højesterets pålæg i 2011 om at revidere den japanske valgstruktur havde fortjent en åben og klar debat, men kom i den grad til at stå i skygge af Fukushima-katastrofen, som fangede et helt samfund på det forkerte ben.

Det skal blive interessant at se, om domstolene kan tvinge prlitikerne til at ændre opbygningen af valgkredse inden valget afholdes. Problemet er lidt parallelt til det netop overståede amerikanske valg, hvor republikanerne stadig har flertal i Kongressen, selvom demokraterne fik omkring 3 mio. flere stemmer. I USA reviderer man hvert tiende år valgkredsene. Sidst blev det gjort med republikansk flertal i Kongressen – og det på en måde, så republikanerne kunne regne med at få flest repræsentanter selv i en situation, hvor de ikke havde flertallet af stemmerne. Den slags problemer er vi nogenlunde fri af i Danmark, hvor et forholdstalssystem betyder, at sammensætningen af partier i folketinget så præcist som overhovedet modsvarer sammensætningen i den danske befolkning.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Noda dissolves Lower House for election, (Kyodo) Japan Times 16.11.2012.

TPP likely to emerge as a major point of contention in lower house poll, Mainichi 16.11.2012.

Your Party not to merge with parties led by Hashimoto, Ishihara, (Kyodo) Mainichi 17.11.2012.

Lawyers demand suspension of Dec. 16 general election in court, Mainichi 16.11.2012.

Lawyers ask court to block election, (Jiji) Japan Times 17.11.2012.¹

 

 

16. november – Mitsubishi udvikler strålingskamera

I samarbejde med Japan Aerospace Exploration Agency har Mitsubishi udviklet et kamera, som kan afsløre stråling. Som man ser på billedet herover, aftegner radioaktive hotspots sig som stærkt farvede punkter. Man regner med at kunne have det klar til salg fra februar.

Kameraet har en rækkevidde på op til 30 m og et fiskeøjeobjektiv, som spænder 180°. Vægten er 8 kg, så det er faktisk noglenlunde handy.

Desværre er der i den grad brug for sådanne redskaber, som kan hjælpe til at sikre, at man ved oprensningsarbejdet i strålingsramte områder  får det meste med.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Yuki Takayama: Mitsubishi to develop, market camera capable of ‘seeing’ radiation, Asahi Shimbun 16.11.2012.

 

 

17. november – Ørred fra Niida-floden 100 gange mere radioaktiv end tilladt

I en undsersøgelse af strålingsniveauerne i landskaber i Fukushima Amt viste en bjergørred fanget i Niida-floden, som munder ud nær Fukushima Daiichi-værket er blevet målt med 11.400 becquerel pr. kg. Dette er mere end 100 gange den maksimalt tilladte koncentration i fødevarer på 100 becquerel pr. kg. Andre fisketyper fik målt koncentrationer på 3-4.000 becquerel pr. kg.

Man ser således hvordan strålingen, som først spredte sig ud over store områder, efterfølgende ophobe sig i fødekæden, hvor koncentrationen øges markant for hvert trin i fødekæden.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Cesium in trout 110 times over limit, (Kyodo) Japan Times 18.11.2012.

Masakazu Honda: TEPCO considers net in nuke plant port to prevent irradiated fish from heading seaward, Asahi Shimbun 04.12.2012.

 

 

17. november – Noda haler ind på LDP

Måske endda det er lykkedes Noda at trække udskrivelsen af valget dertil, at tingene igen vender rigtigere for ham og hans parti DPJ. I hvert fald viser en undersøgelse offentliggjort i dagens Asahi Shimbun, at LDPs forspring på det seneste er skrumpet markant. Det afspejler sig også i, at hvor 33% genrne så LDPs leder Shinzo Abe som premierminister efter valget, pegede 31% på Yoshihiko Noda.

Men samtidig er det et meget åbent valg hvor omkring 60% af vælgerne ikke føler sig knyttet til noget bestemt parti. Det afspejler dels en generel lede ved det politiske system, dels at der denne gang er en hel stribe af nystiftede politiske partier, som knapt nok har nået at få deres politik ordentligt profileret: Det drejer sig om Genzei Nippon (Tax Reduction Japan) joining Japan Restoration Party, the Sunrise Party og Your Party.

Nogle af disse nye partier ser ud til at ville arbejde tæt sammen, så de ikke stjæler stemmer fra hinanden. Men med blot fire uger til valgdagen er der meget kort tid til at fastlægge den slags strategier. Så der er stor risiko for, at man i skyndingen får truffet de forkerte problemer og får postuleret en enighed, som knapt holder til fire ugers valgkamp og slet ikke til fire år i regeringssamarbejde. Ey af Nodas mål med det hurtige valg har da også klart været at stresse disse nye partier, så de ikke når at få dannet “den tredje pol” i japansk politik, som de lægger op til.

Ingen ved endnu, om disse nye partier får den centrale betydning, de lægger op til, eller om de formår at holde sammen efter valget. Men efter al sandsynlighed står Japan efter valget 16. december med den situation, at der ikke er noget enkelt parti, som har flertal. Dette er på ingen måde nogen umulig situation – det har faktisk været dansk virkelighed i mere end et halvt århundrede. Men de japanske partier er langt løser e i fugerne end de danske, og der vil givet komme en fase med politisk uro indtil man bliver vant til at håndtere situationen med en mindretals- eller koalitionsregering.

I en anden rundspørge foretaget af Mainichi 17.-18. november står LDP til at få 17% mens DPJ står til 12% og Hashimotos nye JRP (Japan Restoration Party) står til at få 13%. The Sunrise Party, som samles med med JRP står til at få 4%, så lige nu står “den tredje pol” til at få lige så mange stemmer som LDP. Men disse tre største grupperinger har tilsammen under halvdelen af stemmerne. En meget stor del af de japanske vælgere har ikke besluttet sig, så det kan blive små ting, som kommer til at gøre udslaget. Og det kan gøre, at A-kraft-spørgsmålet, som har fyldt meget i befolkningens bevidsthed i de seneste 1¾ år, får kraft.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Election survey: DPJ catching up to LDP; most voters undecided, Asahi Shimbun 17.11.2012.

Japan’s ‘third pole’, (leder) Japan Times 16.11.2012.

Eric Johnston & Kazuaki Nagata: Ishihara merger looks likely: Hashimoto, Japan Times 17.11.2012.

Eric Johnston: Hashimoto, Ishihara merge parties, Japan Times 17.11.2012.

Parties of Ishihara, Hashimoto announce merger, Asahi Shimbun 17.11.2012.

Three years after historic change, tables have turned on DPJ, LDP, Asahi Shimbun 17.11.2012.

Noda’s ‘sneak attack’ sends third-tier political parties scrambling, Asahi Shimbun 17.11.2012.

Japan doesn’t need another election driven by political excitement, (leder) Asahi Shimbun 17.11.2012.

Parties led by Hashimoto, Ishihara announce merger, (Kyodo) Mainichi 18.11.2012.

Merger forces Japan Restoration Party to drop major policy stances, Asahi Shimbun 19.11.2012.

Japan Restoration Party gains support; voters split over merger, Asahi Shimbun 19.11.2012.

LDP leads the pack in proportional representation vote: Mainichi poll, Mainichi 19.11.2012.

Noda says DPJ aims to be largest force after Dec. election, Kyodo 19.11.2012.

Japan politics could fragment further on road to 2-party system, (Reuters) Asahi Shimbun 20.11.2012.

 

 

18. november – Japans nye energistrategi?

Foreløbig tekst … det fra disse optegnelsers perspektiv helt centrale spørgsmål. Hvad blev der af energipolitikken og udfasningen af A-kraften?

“As Japan moves toward a general election that many are foreseeing would bring in a new government, a controversial energy strategy that aims to phase out nuclear power in the 2030s is left in a precarious position.

Japan’s new energy policy was compiled two months ago in the wake of last year’s Fukushima Daiichi nuclear complex disaster, but the government has shown little progress in fleshing out the strategy amid criticism that it includes measures that contradict its zero-nuclear goal.

“The country’s energy policy is in disarray,” said Harutoshi Funabashi, an environmental sociology professor at Hosei University. “After all, Prime Minister Yoshihiko Noda has been in a deadlock on this issue as well as on other issues.”¹

indlæg oprettet af Jens Hvass

Miya Tanaka: Japan’s nuclear phase-out goal in precarious state as election looms, Kyodo 17.11.2012.¹

Shinichi Sekine: DPJ’s draft manifesto fails to outline Noda’s TPP plans, Asahi Shimbun 17.11.2012.

Gov’t hits deadlock over energy plan as experts cite inconsistencies in nuclear stance, Mainichi 26.10.2012.

Fukushima panel chief hopes for change in Japan, AFP 17.10.2012.

Masami Ito: DPJ’s promise to change the system failed, Japan Times 02.12.2012.

 

 

19. november – Fukushima-katastrofens samlede omkostninger?

I seneste udgave af Environmental Health Policy Institutes månedlige udgivelser er temaet Radioacticity and Health. Det rummer fem artikler, som hver for sig er læsværdige, skrevet af fagfolk:

Ira Helfand: Radiation’s Risk to Public Health.
Andrew S. Kanter: Evacuation in Case of Nuclear Reactor Accident: Feasible?
Jeffrey J. Patterson: An Overview of Radiation and Health.
John W. Rachow: The Growing Problem of Spent Nuclear Fuel.
Steven Starr: Costs and Consequences of the Fukushima Daiichi Disaster.

Jeg vil her blot komme ind på den sidste af de fem artikler, som søger at skitsere de samlede omkostninger ved Fukushima-katastrofen.

30.000 km² eller et område som to tredjedele af Danmark er berørt af radioaktivt nedfald – og på godt en tredjedel af dette areal (~11.650 km² eller et areal tilsvarende Sjælland, Fyn og Lollad-Falster tilsammen) overstiger strålingen de japanske myndigheders grænse på 1 millisievert pr. år. i en smal stribe mod nordøst er omkring 800 km2 den radioaktive forurening så høj, at området fortsat må holdes evakueret. Strålingen falder her så langsomt, at ingen med sikkerhed ved, hvornår strålingen når ned under grænseværdien. Der kan gå årtier, måske mere. Og selv den dag, der meldes, at strålingen nu er under grænsværdien for varigt menneskeligt ophold, vil utrygheden være stor. Ikke mindst vil uviljen mod at have børn i området være stor, da børn er langt mere følsomme overfor strålingen end voksne. I et land, hvor befolkningstallet er dalende, migrationen til byerne er stor og gennemsnitsalderen stadigt stigende er det en næsten uoverkommelig opgave at opretholde de mange evakuerede småsamfund i et ukendt antal år indtil man en dag forhåbentlig vil kunne vende tilbage.

Fjernelsen af radioaktivt materiale er en langsommelig og Sisyfos-agtig proces. For selv når man én gang har fjernet det øverste topjord og havernes vegetation, kommer det let tilbage med vind og smeltevand. Særligt op ad skove (og der er meget skov i Fukushima-området) kommer radioaktiviteten ofte igen kort efter at den er fjernet. Så selvom en væsentlig del af det radioaktive materiale har en halveringstid på “kun” 30 år, må man indstille sig på, at der i årtier ja i århundreder frem vil være radioaktivt materiale i området, som koncentreres i de biologiske processer og ultimativt gennem fødekæden ender i menneskene.

Og det er stadig ikke løst, hvor man skal gøre af affaldet – ingen ønsker at være nabo til et depot af radioaktivt materiale, og hvis man skal fjerne al vegetation og bare 5 cm topjord af et areal på størrelse med Fyn, så er der tale om kolossale volumener. I Chernobyl opgav man blot et stort landområde. Ingen har til dato løst en sådan opgave.

Kortet herover giver en god fornemmelse af, hvordan man har måttet evakuerer gradvist større landområder, efterhånden som man blev klar over, hvor koncentrationen af radioaktivt affald var størst. Cirkelbuen omkring Fukushima Daiichiværket er 20 km i radius.

Problemerne inde over land kunne have været mange gange værre, hvis der havde været pålandsvind i de dage, hvor de tre reaktorer med kort mellemrum løb løbsk. Man regner således med at 80% af al den radioaktive forurening fra de tre kernenedsmeltninger og deraf følgende reaktoreksplosioner er drevet ud over havet. Så fisk og bunddyr fanget ud for Fukushimas kyst er stadig uegnede til menneskeføre. Og selvom fortyndingen i Stillehavet burde være markant, forbliver koncentrationerne høje i området, så mange formoder, at der stadig siver markante mængder af radioaktivitet ud i havet fra de havarerede værker. Men strålingen nær de tre nedsmeltede reaktorer er stadig så stærk, at egentlige underselser af, hvad der er sket endnu ikke har været mulige.

Ingen har endnu kunnet lave den definitive opgørelse over omkostningerne, og meget af det, som Fukushima-katastrofen har smadret, er umuligt at prissætte. Hvordan medregner man ødelagte landskaber og muterede insekter, tabet af relationer mellem menneske og landskab?  Men de første vurderinger af katastrofens pris ligger i størrelsesordenen 250-500 mia. $.

Pr. september 2012 var 159.128 mennesker stadig evakueret og havde måttet forlade deres hjem og stort set alle deres ejendele. Og ingen ved endnu, hvor mange, som vil dø eller udvikle sygdomme på grund af strålingen. Det kan kun fremtiden vise. Virderingerne her svinger også voldsomt, fra nærmest ingen til i tusindvis af mennesker.

Kan kun tilføje, at en pris på en sådan katastrofe er en absurditet – at prisen lige meget hvad har været for høj. Havde den samme mængde energi været produceret ved sol og vind og termisk varme, så havde området været fuldt restitueret for længst. Er dybt taknelig for, at vi i Danmark formåede at holde A-kraften fra døren og har fået lukket Barcebäck, som var hybrisagtigt ubegavet placeret midt i Skandinaviens største befolkningskoncentration.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Steven Starr: Costs and Consequences of the Fukushima Daiichi Disaster, Environmental Health Policy Institute 31.10.2012.

 

 

20. november – Gang i den vedvarende energi

I perioden april-september 2012 blev der udlånt mere end fire gange så mange penge til investeringer i vedvarende energi end i den tilsvarende periode sidste år. Det hænger sammen med den feed-in-tarif-ordning, som blev igangsat tidligere på året, som gør at ejere af vedvarende energianlæg kan sende strøm ud på nettet til en aftalt pris pr. kwh.

Firdoblingen spænder over store forskelle. Således blev der lånt 28,7 gange mere på Kyushu, som har mange soltimer og dermed at solcelleanlæg får en markant højere ydelse.

I alt var der tale om 926 projekter i perioden – en fordobling i forhold til året inden. Dermed kan man også sige, at der er tale om mange forholdsvis mindre projekter.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Renewable energy loans surge, (Jiji) Japan Times 20.11.2012.

 

 

20. november – Asahi: Klare udmeldinger om A-kraften

Shizuka Kamei til højre og Masahiko Yamada ved grundlæggelsen af et Anti-TTP Party 19. november 2012

En leder i dagens Asahi Shimbun påpeger, at et af det forestående valgs helt centrale spørgsmål er spørgsmålet om A-kraftens fremtidige rolle i det japanske samfund – og opfordrer i lyset heraf alle partier til at lægge solide planer frem på energiområdet, nærmere bestemt på tre områder:

Firstly, what specific processes and time frames do they have in mind for reducing nuclear power generation, and how will they solve the problem of radioactive waste?

Secondly, what are their blueprints for dealing with the predicament of Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), the operator of the disaster-stricken nuclear power plant, and for the government’s involvement in sharing the financial burden related to the accident, such as compensation to victims, the costs of decontamination and the decommissioning of reactors?

Thirdly, how do they intend to carry out reforms of the power supply system, including the separation of power transmission operations from power generation?¹

DPJ, det nuværende regeringsparti, har forestået den omfattende høring hen over sommeren og på baggrund heraf sammenfattet en energiplan, som sigter mod fuld udfasning i løbet af 2030erne. Men planen blev i sidste øjeblik gjort vejledende, og man bevarede udviklingen af oparbejdningsreaktorerne plus at der blev sagt OK til færdiggørelsen af tre reaktorer under opførelse – den vedtagne plan rummer kort sagt en lang række indre modsigelser. Mange har forladt DPJ på grund af Nodas genstart af reaktorerne ved Oi-værket denne sommer, men stadig er der en fløj i DPJ, som gerne så A-kraften udfaset langt hurtigere. I de seneste døgn har yderligere 13 parlamentarikere forladt DPJ – senest i høj grad på grund af Nodas udmeldinger om, at Japan vil indgå i forhandlinger om deltagelse i TPP, Trans Pacific Partnership, uden forud at have clearet med sit bagland. Men til trods for Nodas til tider ganske slingrende kurs må man forvente, at DPJ i valgkampen vil søge at markere sig med en energipolitik, som ligger tæt op ad det nu vedtagne, med fuld udfasning af A-kraften i løbet af 2030erne. Og selvom Noda sandsynligvis fra starten af ønskede at forsætte med en vis mængde A-kraft i energiforsyningen, så varslede han ved Asahi World Environmental Forum 2012 i Tokyo for blot en måned siden en “green revolution” (se optegnelser for 15. oktober).

Det største oppositionsparti derimod har i tråd med en række erhvervslivsorganisationer kritiseret DPJs energiplan for at være aldeles uforsvarlig. Man har ikke fremlagt nogen alternativ plan, men blot sagt, at man vil søge at få så vidt muligt alle nu standsede reaktorer i gang igen inden for en treårig periode, og så give sig tid til afklaringen af den vedvarende energi. Den stærke satsning på A-kraft, som har præget Japan indtil Fukushima-katastrofen, er da også sket med LDP ved roret. Så man skal ikke forvente nogen hurtig udfasning af A-kraften fra den side.

Osakas borgmester Toru Hashimoto har tidligere markeret sig som markant modstander af A-kraften – og af at reaktorerne ved Oi-værket blev genstartet. En fuld udfasning i løbet af 2030erne var da også en af hoved-markeringerne for det nystiftede JRP, Japan Restauration Party. Men JRP er netop blevet sammenlagt med Sunrise Party, som er grundlagt af Tokyos forhenværende guvernør Shintaro Ishihara. Ishihara, som tidligere har advaret mod en fuld udfasning af A-kraften, er nu formand for JRP. Og med hans indtræden er opgivelsen af A-krften fjernet fra JRPs program. Hashimoto bekræfter blot hermed, at han hele vejen igenem har været populist.

Partiet New Komeito, som ellers sammen med DPJ og LDP har lagt stemmer til de seneste beslutninger om momsforhøjelser og finansiering af stentens underskud, vil naturligt være en del af en ny regeringskonstellation. Men Komeito har klart markeret, at man vil arbejde for en fuld udfasning af A-kraften. Så der tegner sig et alt andet end entydigt billede af energipolitikken efter valget, dels fordi ingen ved, hvilke partier, som vil ende med at få vælgernes gunst, men også fordi holdningerne til A-kraften går på tværs af ikke bare sædvanlige højre-venstre-ordninger af den politiske scene, men er genstand for intern uenighed i mange af partierne.

Tidligere på året forlod en gruppe parlamentarikere DPJ under ledelese af Ichiro Ogawa for at stifte partiet People’s Life First. Det skete i protest mod premierminister Nodas ganske egenrådige genstart af Oi-reaktorerne og efterfølgende fordobling af momsen. På en pressekonference i går for People’s Life First markerede Ogawa, at han ønskede A-kraften afviklet i løbet af en ti-årig periode. Han ville forud for valget søge samarbejde med en række små partier om 1) at føre valgkampen på energipolitikken og arbejdet med at få A-kraften udfaset og erstattet af vedvarende energi, 2) en modstand mod Japans tilslutning til TTP, Trans-Pacific Partnership, samt 3) en tilbagerulning af den momsforhøjelse, som Noda vedtog for nylig i samarbejde med LDP.

Denne række af små partier omfatter blandt andet et anti-TTP-parti stiftet af andre udbrydere fra DPJ, partiet og Midori no Kaze, det grønne parti. Derudover har Japan et socialdemokratisk parti og et socialistisk parti, som som ønsker sig en øjeblikkelig afvikling af A-kraften – og som nok vil betakke sig for at skulle samarbejde for tæt med Ozawa.

En artikel i dagens Asahi Shimbun sammenfatter situationen i denne illustration,² som slet ikke har alle småfraktionerne med. Your Party, som er vist blandt de kræfter, som ønsker en gradvis udfasning, blev stiftet i 2009 af en gruppe udbrydere fra LDP. Den japanske politiske scene er her op til valget stærkt fragmenteret, og ud over de mange små partier og udbrydergrupper er der mange grupper af parlamentarikere formet omkring sager.

En tværparlamentarisk gruppe med deltagelse af bl.a. forhenværende premierminister Naoto Kan (fra DPJ) har således i løbet af sommeren arbejdet på en fuld udfasning inden 2025 og en langt mere begrænset genstart, hvor omkring halvdelen af de nuværende reaktorer aldrig blev genstartet.

Men selvom mange parter således agter at sætte energipolitikken og ikke mindst A-kraftens fremtid på dagsordenen, er det alt andet end givet, at lederen i Asahi i dags ønske om klare udmeldinger fra de mange partier bliver opfyldt. med flertal i befolkningen vil både LDP og JRP søge at undgå spørgsmålet for at underspille, at de på energiområdet er i konflikt med befolknungen.

Hvis LDP sammen med JRP opnår flertal ved valget i december, hvilket lige nu ikke er noget usandsynligt scenario, så må man formode, at Japan efter valget vil stå med en regering, som blot tilbageruller den ansats til en ny energipolitik, som DPJ trods alt fik lavet, og bringer alt tilbage til business as usual.

Og træder man endnu et skridt tilbage og spørger til Japans klimaindsats, så må man nok regne med, at det spørgsmål kun får meget lille plads i valget. Fukushima-katastrofen har på godt og ondt taget scenen, og her sidst på måneden vil de japanske forhandlere ved COP18 i Doha meddele, at Japan ikke vil deltage i en anden runde af Kyoto-aftalen.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Parties should detail plans to reduce nuclear power generation, (leder) Asahi Shimbun 2011.2012.¹

Ozawa, Kamei to fight election on anti-nuclear line, Asahi Shimbun 20.11.2012.²

A critical election for Japan, (leder) Japan Times 20.11.2012.

Eric Johnston: Parties jockey over tax, nukes, TPP, Japan Times 21.11.2012.

DPJ expels 13 members who submitted letters of resignation from party, Kyodo 21.11.2012.

Coalition-building most likely scenario after election, (Jiji) Japan Times 21.11.2012.

Nuclear policy splits parties into 2 camps for candidates in Tokyo governor race, Mainichi 22.11.2012.

Eric Johnston: Nippon Ishin backpedals on policies, Japan Times 26.11.2012.

Despite 2011 disaster, pro-nuclear party could win power in Japan, (Reuters) Asahi Shimbun 27.11.2012.

Masami Ito: DPJ platform: TPP, end of reactors, Japan Times 28.11.2012.

Nuclear power issue dominates election talk on Twitter, Asahi Shimbun 30.11.2012.

Natsuko Fukue: Media grill party chiefs in televised debate, Japan Times 30.11.2012.

Takao Yamada: Nuclear power issue no easy nut to crack, but parties must have solid plan to try, Mainichi 03.12.2012.

 

 

21. november – Strålingsramte svampe 200 km fra Fukushima Daiichi

Højt strålingsniveau fundet i svampe fra Aomori Amt i det nordligste Tohuku

En af efterårets store delikatesser i det japanske køkken er svampe, på sushi, i tempura-gryden og en hel masse andre sammenhænge. Efterhånden bliver ganske mange typer kultiveret, men går man efter den intense velsmag, er der – fuldstændig som herhjemme – ingen vej uden om de vildtplukkede svampe.

Der er blot det problem, at svampe har tendens til at samle på særlige stoffer, som tungmetaller og radioaktive partikler. Så sidste sæson måtte man forbyde salg af svampe fra det meste af Fukushima Amt. Men i år har man fundet svampe, hvor koncentrationen af radioaktive substanser overskrider den tilladte for fødevarer, helt op i Aomori-provinsen, mere end 200 km fra Fukushima Daiichi-værket. Det bør nu ikke kunne komme bag på nogen – da Chernobyl-værket i sin tid forulykkede, bredte radioaktivt materiale sig tusindvis af kilometer med vinden, og stadig i dag er en del af rensdyrkødet i Lapland så radioaktivt efter Chernobyl-katastrofen i 1986, at det må kasseres, og det selvom det tilladelige niveau i Norge er 6 gange højere end den grænse på 100 becquerel pr. kg, som man har fastsat i Japan.

En artikel i dagens Asahi Shimbun¹ beretter fra Aomori, hvor en restauratør er ærgerlig over ikke at kunne bruge svampe i sine retter – på denneher årstid er der normalt svampe i 80% af de retter. han serverer. Og han føler sig omvendt fanget i en situation, hvor han ikke kan tale åbent om hvorfor, for ikke at skabe mere bekymring. Og det på en egn, hvor man for nylig kastede sig over en sprække i den nye energiplan og genoptog opførelsen af et nyt atomkraftværk, samtidig med, at man har kørt en intens lobbyvirksomhed for at fastholde oparbejdningsdelen af A-kraftprogrammet, som er placeret i Aomori.

Igen – det at vi ikke bare kan stole på vores erfaringer, når vi henter mad i naturen, at den kan være skadelig uden at vi kan se det eller lugte det eller på anden måde erfare det med vores sanser, er en stor pris at betale for ‘billig’ energi. Det er absurd, at man årtier frem skal have geigertæller med, når man skal på svampetur. Men på den led er vi hastigt ved at depravere vores grundlæggende levevilkår kloden rundt.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Mutsumi Mitobe: Wild mushrooms far from Fukushima show high levels of cesium, Asahi Shimbun 21.11.2012.¹

Birgitte Marfelt: Kortlægger cæsium-nedfald i Jotunheimen 26 år efter Tjernobyl, Ingeniøren 28.11.2012.

 

 

26. november – ‘Nuclear addiction’

To artikler i dag beskriver den økonomiske afhængighed, som lokalsamfundene har af A-kraftværkerne og de mange økonomiske frynsegoder, som følger med, både fra forsyningsselskaberne og fra centraladministrationen.  Det er stærkt medvirkende til det besynderlige billede af risikoopfattelsen, hvor dem som bor umiddelbart op ad reaktorerne (og mere eller mindre direkte er afhængige af indtægterne derved) rent faktisk gerne vil have A-kraften og finder det en god, ren og sikker energiform, så skal man blot til næste cirkel af landsbysamfund før modstanden og frygten og harmen og fortvivlelsen er maasiv.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Municipal nuclear addiction, (Sentaku Magazine) Japan Times 26.11.2012.

Nearly 100 employees of utilities serve on local assemblies, Asahi Shimbun 26.11.2012.

 

 

27. november – Nyt antiatomkraft-parti på trapperne

Til venstre Yukiko Kada ved præsentationen af partiet, Nippon Mirai no To, Japan Future Party, til højre vedvarede energiekspert Tetsunari Iida

Guvernøren for Shiga Amt, Yukiko Kada, har meddelt, at hun agter at stifte et nyt parti, Nippon Mirai no To, Japan Future Party, som vil få afviklingen af atomkraften og udviklingen af et samfund på vedvarende energi som mærkesag.

Ichiro Ozawa, som tidligere på året sammen med en håndfuld parlamentarikere brød med Noda og DPJ  i protest mod Nodas momsforhøjelse og genstarten af de to reaktorer ved Oi-værket (se optegnelser for 13. juli) har tidligere forsøgt at få Kada med i sit nye parti, People’s Life First.

Mandag sagde Ozawa, at “if she [Kada] launches a new party and calls for an alliance, we will decide on our moves based on the policy of the new party.” Og allerede i dag forlyder det, at folkene bag People’s Life First er tæt på at opløse partiet og slutte sig til Japan Future Party.

Yderliger har et andet nystiftet parti, Nippon Mirai no To, som blot 8 dage gammelt, og også er stiftet af udbrydere fra Nodas DPJ, meldt sig under Kadas parti.

Der er en vis sandsynlighed for, at en vifte af løsgængere og andre små partidannelser vil slutte op om Kada, heriblandt det nyligt stiftede grønne parti, Midori no To, Green Wind Party (se optegnelser for 24. juli og 29. juli).

Shiga Amt hvor Kada er guvernør, ligger umiddelbart op til Japans største sø, Biwa-ko, som giver drikkevand til 14,5 mio. mennesker. Umiddelbart nord herfor ligger en hel stribe af atomkraftværker, heriblandt Oi-værket, hvor to reaktorer blev genstartet i juli. Med en tilsvarende ulykke som den ved Fukushima Daiichi-værket vil drikkevandet blive udrikkeligt.

Kada var i den koalition af guvernører, som i sommers var imod genstarten af Oi-reaktorerne, men som i slutspillet fik bøjet armen alvorligt om. Heller ikke deres appel om at reaktorerne blev taget ud, når sommervarmen var ovre, blev taget til efterretning – her fik det forretningsmæssige efter manges øjne lov til at styre alt for kraftigt. Kada har derfor et stærkt ønske om at samle protesten mod A-kraften.

Kada vil være lederen af det nystiftede parti, og nr. to er Tetsunari Iida, som er Japans måske mest fremtrædende ekspert i omlægningen til en vedvarende energipolitik, men som dog ikke regner med at stille op (se optegnelser for 25. juli og 29. juli). Kada selv har en usædvanlig baggrund som politiker. Hun var oprindelig professor i miljøsociologi ved Seika-universitetet, blev så museumsdirektør, og har siden 2006 været guvernør i Shiga, som ligger i hjertet af Kansai-området.

Hvis Kada formår at spænde mellem miljøekspertise, miljøaktivisme og politisk erfaring (Ozawa var i sin tid en af hovedarkitekterne bag danneslen af DPJ), begynder det at ligne et bud på en politisk konstruktion, som kunne have en vis poltisk appel og ville kunne vinde en vis vælgertilslutning.

Kadas Future Party kommer til samtidig med, at det ‘store’ nye parti, Hashimotos Restoration Party, har renonceret kraftigt på sin A-kraftmodstand. Det skete samtidig med, at et parti stiftet af Tokyos tidligere borgmester, som er A-kraft-tilhænger, fusionerede med Hashimotos Restoration Party. Og man så her, at selvom det tilgrundliggende principper var nærmest edssvorne, så var de pludseig til salg, da der skulle handles. Men det korte af det lange er, at efter at Hashimoto har trukket sig fra A-kraft-modstanden er der plads for mere reelle modstandere af A-kraften.

Man kunne næsten ønske sig, at også forhenværende premierminister Naoto Kan forlod DPJ og meldte sig under Kadas faner. I sidste uge var der i Asahi Shimbun et billede, hvor han stod på en kasse på en gade i Tokyo og fortalte om reduktion af A-kraft. Det vil han gerne gøre i stor stil, men han er for radikal for DPJ, så han har allernådigst fået lov at larme i sit eget lokale distrikt, men får ikke noget at skulle have sagt i det landspolitiske.

Her få uger før valget er mere end en tredjedel af vælgerne stadig i tvivl om, hvor de vil sætte deres kryds. Så intet er endnu afgjort. Se også optegnelser for 20. november vedr. de politiske partiers standpunkter omkring A-kraften og energipolitikken.

Ved et pressemøde 27. november læste Kada op fra Lake Biwa-deklarationen, som fastslår, at “promoting a nuclear power policy solely for the sake of economic efficiency undermines Japan’s dignity as a state.” Samtidig står det klart, at Kadas nye parti vil arbejde for at afvikle A-kraften i Japan inden for 10 år, og at de endeløse mislykkede forsøg med formerings-reaktoren i Monju vil blive standset øjeblikkeligt.

Så Kada og Iida lancerer en meget anden måde at tænke på, som meget vel kan få stor gennemslagskraft i en befolkning, som er træt af uduelige politikere, som ikke gør som de lover, men som kan være meget svær at realisre i den politiske virkelighed.

Blot få dage eftergrundlæggelsen, som blev annonceret i utide på grund af at pressen opsnappede, hvad der var på vej, er vurderingen, at Kada med Japan Future Party har mulighed for at overtage den rolle som den tredje kraft overfor de to gamle store partier, LDP og DPJ. Som det fremgår af illustrationen herover, har Mirai no To på få dage samlet opbakning fra 61 repræsentanter i underhuset – heriblandt en lang række garvede kræfter. Det er både godt og skidt, for der vil være mange stærke meninger, som er uenige om det meste ud over signaturpolitikken: at få afvikle A-kraften hurtigt og få Japan på vedvarende energi. De omfattende undersøgelser af befolkningen holdninger til A-kraften og energispørgsmålet i sommerens høring kunne pege på, at Kada står med en vindersag.

Men valget er om mindre end 3 uger, så det bliver med kort tilløb.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Shiga governor mulls new no-nuclear party, (Kyodo) Japan Times 27.11.2012.

2 parties to merge with governor’s anti-nuclear group; Your Party snubs Ishihara, Asahi Shimbun 27.11.2012.

Eric Johnston: Shiga’s Kada readies party; Ozawa joins, Japan Times 28.11.2012.

Shiga governor pledges to send message of hope via new anti-nuke party, Mainichi 28.11.2012.

Lake Biwa inspires anti-nuclear party chief, but will veterans dampen the mood? Asahi Shimbun 28.11.2012.

Kada’s party sets 2022 end for atomic power, (Kyodo) Japan Times 29.11.2012.

Eric Johnston: Nippon Ishin’s dream to be main challenger to DPJ, LDP threatened, Japan Times 29.11.2012.

Kada’s new party needs to present clear plan for nuclear-free nation, (leder) Asahi Shimbun 29.11.2012.

In-depth discussions needed on nuclear power, (leder) Mainichi 29.11.2012.

Natsuko Fukue: Nippon Ishin qualifies nuclear phaseout goal, Japan Times 29.11.2012.

12 parties to field candidates in the lower house election, Mainichi 29.11.202.

Kada’s party sets 2022 end for atomic power, (Kyodo) Japan Times 29.11.2012.

Kada’s party eyes ¥310,000 per-child yearly benefit, (Jiji) Japan Times 30.11.2012.

Japan Future Party’s policy, election strategy reflect strong Ozawa influence, Mainichi 30.11.2012.

Ozawa clearly still a force to be reckoned with, Asahi Shimbun 01.12.2012.

Nuke power foe Kada open to reactor restarts, (Jiji) Japan Times 01.12.2012.

Japan Future Party leader rejects reactivation of nuke plants under current conditions, Mainichi 01.12.2012.

Eric Johnston: Kada party seen banking on Ozawa, Japan Times 01.12.2012.

Masami Ito: Nippon Mirai pledges 2022 atomic phaseout, tax freeze, Japan Times 02.12.2012.

New party’s platform spurs pre-vote debate on nuclear policy, Asahi Shimbun 03.12.2012.

Tomorrow Party of Japan’s basic plan to end nuclear power lacks alternative energy sources, Mainichi 03.12.2012.

Takao Yamada: Nuclear power issue no easy nut to crack, but parties must have solid plan to try, Mainichi 03.12.2012.

Yoree Koh: Who’s Who In Japan’s 2012 General Election, Wall Street Journal 04.12.2012.

 

 

28. november – Japan vedstår sit klimaløfte om 25% i 2020

Ved den igangværende COP18 klimakonference i Doha har Japan meddelt, at man agter at opretholde sine tilsagn om at nå 25% CO2-reduktion inden 2020 i forhold til 2020. Det er markant over de 5-9% man var stillet i udsigt efter den energiplan, som DPJ fremlagde tidligere på efteråret, men det er rigtig godt at se. For der er i den grad brug for at alle rige lande går foran. Hvis ikke vi gør, sker det simpelthen ikke.

Inden Fukshima-katastrofen var Japan var så småt på vej i den retning, blot gennem udbygningen af A-kraften. Men nu tyder meget på at, det i stedet skal opnås gennem systematiske energibesparelser og omlægninger til vedvarende energi.

Tilbage i september 2008 fremlagde man planer for 80% CO2-reduktion inden 2050, og efter at den nuværende DPJ-regering tiltrådte i 2009, etablerede man et reduktionsmål på 25% i 2025, som siden blev til 25% i 2020.

Men den globale klimaudfordring synes at have været fuldstændig fortrængt efter Fukushima-katastrofen. Det fremgår da heller ikke, hvordan Japan vil klare de 25%, og mange ville mene at det var umuligt på så kort tid. Men det var lige en opgave for Tetsunari Iida (se hans TED-forelæsning under optegnelser for 25. juli).

indlæg oprettet af Jens Hvass

Japan won’t retract pledge to cut greenhouse gas emissions by 25%, Mainichi 27.11.2012.

 

 

30. november – To sagsanlæg for at få Oi-værket nedlagt

Tekst på vej …

indlæg oprettet af Jens Hvass

1,100 seek suspension of Oi nuclear plant, Kyodo 29.11.2012.

Another suit filed against Kansai Electric over Oi nuclear plant, (Kyodo) Japan Times 01.12.2012.

 

 

Se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014.

 

Share