Japan igen på A-kraft VII – optegnelser december 2012

1. december 2012

Fukushima-katastrofen 11. marts 2011 vendte op og ned på det japanske samfund. Ikke bare lagde den store områder øde og drev mange mennesker fra deres hjem på uvis tid. Nok så meget gjorde den basale ting i dagligdagen usikre – var der stråling i maden, teen, luften, på børnenes legeplads?

Indhyllet i en næsten opiat ‘safety myth’ blev Japan i den grad taget på sengen – Fukushima-katastrofen var katastrofen, som ikke kunne ske, og som man derfor både praktisk og mentalt var fuldstændig uforberedt overfor. I tiden efter blev samtlige Japans 54 reaktorer en efter en standset for løbende årlige eftersyn, og 5. maj i år stod Japan, som inden Fukushima-katastrofen havde planer om at udbygge sin A-kraft fra 30% til 50% af energiforsyningen, uden A-kraft for første gang i næsten et halvt århundrede. Kort efter blev to reaktorer dog nødstartet for at sikre elforsyningen i den værste sommervarme. Men de øvrige afventer etableringen af helt nye sikkerheds- og beredskabsforanstaltninger. Og stod det til store dele af befolkningen, blev reaktorerne aldrig startet igen.

Fukushima-katastrofen har fået konsekvenser ud i alle afkroge af det japanske samfund, og det er fundamentalt interessant, hvordan et samfund reagerer overfor en sådan udfordring. Er det begyndelsen til noget radikalt nyt, formår man at tage ved lære, at se den del af katastrofen, som kunne have været undgået, hvis man havde taget risikoen alvorligt? Eller skal man blot hurtigst muligt tilbage til business as usual?

Fukushima-katastrofen har rejst et folkeligt krav om forandring. Man vil bort fra A-kraften og ønsker et Japan i pagt med naturen, på vedvarende energi. Omvendt er der i bureaukratiet og erhvervslivet meget stærke kræfter, som søger at trække Japan tilbage på sin hidtidige kurs. Men med skyggerne fra atombomberne over Hiroshima og Nagasaki stærkt prentet i den nationale psyke er det givet, at ikke alt bare bliver som før (se blog-indlægget Mellem Hiroshima og Fukushima).

Siden begyndelsen af juni har jeg lavet næsten daglige optegnelser omkring re-definitionen af A-kraften og Japans energipolitik. Sådanne optegnelser vil uundgåeligt føre til gentagelser, og der vil blive åbnet temaer, som måske viste sig som blindspor. Men foreløbig er planen at følge udviklingen fra den måned, hvor Japan var uden A-kraft over genstarten af de to reaktorer ved Oi-værket frem til etableringen af en ny energiplan og en ny energipolitik.

Disse optegnelser er holdt månedsvis – se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014.

I løbet af december vil der blive afholdt valg, og det vil stå klart, om planerne for en omlægning af Japans energiforsyning til primært vedvarende energi, hvor A-kraften er udfaset, har støtte til videre implementering, eller om det japanske maskineri trods rystelsen efter Fukushima-katastrofen ryster sig tilbage på det gamle spor.

Jeg har sat paper.li-siden Fukushima Blues op, så den opdateres hver morgen kl. 8 dansk tid med nyhedsartikler, videoer mv. om om Fukushima-katastrofen og dens udfoldelse i det japanske samfund. Der dukker indimellem regulære skæverter op, men omvendt kommer Fukushima Blues langt omkring i informationsstrømmen omkring Fukushima Daiichi.

Se samtlige blog-indlæg tagged Fukushima-katastrofen.

Se Fukushima links år 1, Fukushima links år 2, Fukushima links år 3 – første halvår samt Fukushima links år 3 – andet halvår.

Optegnelser december 2012

1. december – Hashimoto-Ishihara-fusion
2. december – Nye optagelser frigivet fra TEPCO
3. december – Forhøjet risiko for vulkanudbrud
3. december – Undersøgelser ved Tsuruga-værket stadig uafklarede
3. december – Voksende ønske om at udfase A-kraften

5. december – Japan og Kyoto II
7. december – “Graduating form Nuclear”
8. december – Jordskælv og Fukushima Daiichi-værkets reaktor 4
10. december – Om hvorfor Fukushima som vendepunkt glider af hænde
11. december – Aktiv foldelinje direkte under Tsuruga-værket

13. december – Dagens valgflæsk: energipriser 36% højere uden A-kraft
14. december – 2 døgn før valget
15. december – Endnu et A-kraftværk med problematisk undergrund
16. december – Kæmpe valgsejr til LDP
17. december – Efter valget: Udfasning af A-kraften har lange udsigter

17. december – Dagen derpå
18. december – 11. marts-jordskælvet udløst af tyngdekræfter fra sol og måne
19. december – NRA skærper tonen
20. december – NRA: Foldelinjer ved Higashidori-værket sandsynligvis aktive 
20. december – Forskere: Foldelinje ved Rokkasho-værket sandsynligvis aktiv

20. december – Tysklands udfasning af A-kraften i 2022 går planlagt 
20. december – Termisk varme kan erstatte 25 reaktorer 
21. december – Status over reaktortilstanden ved Fukushima Daiichi
22. december – Skilled Veterans Corps for Fukushima Daiichi 
22. december – The Wall 

22. december – Abe vil igangsætte flere nye reaktorer 
27. december – A-kraftens udfasning i 2030erne under aflysning 
27. december – Mirei no To i skilsmisseforhandlinger 
28. december – Amerikanske søfolk rejser sag mod TEPCO
28. december – Abe ved roret 

29. december – NRA indleder nye undersøgelser ved Oi-værket
30. december – LDP tilbage i A-kraft-sporet
31. december – Amerikansk realtime kortlægning af strålingen ikke brugt

Fukushima links for december 2012.

 

 

 

1. december – Hashimoto-Ishihara-fusion

Hashimotos nye parti Ishin no Kai blev til med en næsten feudal strenghed. Helt klare punkter, og kun dem som kunne stå hundrede procent inden for dem alle, havde nogen chance for at komme i betragtning i den elitekreds, som skulle repræsentere partiet (se optegnelser for 9. september).

Men så var Ishihara pludselig på banen med et nyt parti. I stedet for at være konkurrenter, blev de enige om at Ishihara lod sig opsluge i Ishin no Kai mod at blive formand for partiet. Ganske smart i en situation, hvor der er mere end 10 partier på banen, og visionen var fælles så langt, at begge ønskede at blive den tredje pol i japanske politik, som kunne gå ind og hvis ikke blive den største politiske kraft, så blive den gruppe mandater, som var med til at afgøre, om regeringsmagten gik til det ene eller det andet af de to partier i den nuværende dipol DPJ og LDP.

Der var blot det problem, at Ishihara og Hashimoto var ganske uenige på adskillige punkter. Så Ishiharas gruppe måtte bøje sig på en række punkter, mens Hashimoto måtte bøje sig på andre. Så pludselig var Ishin no Kais 8 principper som smør. Og det nok klareste brud var på energipolitikken.

Hashimoto havde klart markeret sig som modstander af A-kraften, omend det var ham som i juli bøjede af for at give Noda lokalt samtykke til at de to reaktorer ved Oi-værket kunne genstartes. Så han har i den grad fået markeret sig som vendekåbe, eller flip-flopper, som det hedder på moderne US-engelsk.

Hans nye partifælle Ishihara, en ældre herre på 80, er allerede inden blækket er tørt på deres nye fælles partiprogram parat til at skrive det om, når det gælder A-kraften. For Ishihara er A-krafttilhænger, og selvom programmet nu vegt taler om at “begrænse” A-kraften i 2030erne, så ønsker han i virkeligheden at fortsætte udbygningen af A-kraft.

I en tid, hvor over 100.000 mennesker stadig er evakuerede efter Fukushima-katastrofen og 50 reaktorer sat på standby, indtil fornyede sikkerhedsevalueringer er gennemført, er en sådan pro A-kraft-energipolitik dog noget, man går meget stille med dørene med. Det gælder også LDP, det nu største oppositionsparti, som regerede Japan i et halvt århundrede og har stået for den udbygning af A-kraften, som nu står til at stoppe. LDP er påfaldende stille om deres energipolitik, men har dog markeret, at DPJs udfasningsplaner er helt uansvarlige. Og som traditionelt erhvervsvenligt konservativt parti er der ingen tvivl om, at de i løbet af et par år vil rulle den nu vedtagne energipolitik tilbage og få gang i udbygningen med atomkraft igen. For hvis ikke mere der skal bygges nye atomkraftværker i Japan, stiller man i længden de store japanske firmaer, som leverer A-kraft-løsninger over alt i verden, i en problematisk situation.

Det “gode” ved Ishin no Kais zigzag-kurs på energiområdet er, at de politiske partiers holdninger til A-kraften er blevet særdeles tydeliggjort forud for valget. På den ene side dels LDP, som er klart pro-atomkraft, dels Ishin no kai, som med Ishihara ved roret er for en bevarelse af atomkraften.

På den anden side det nuværende regeringsparti DPJ, som har gennemført sommerens store høring om befolkningens holdning til A-kraften og har lavet en plan, som langt hen ad vejen afspejler befolkningens ønsker, hvor der sættes en stopper for udbygningen af A-kraften, så den udfases fuldt ud i løbet af 2030erne. Dertil kommer Kadas nye parti, Mirai no To, som med sammensmeltningen med Ozawas udbrudstropper fra DPJ står som en markant fornyelse, som kan ende med at blive fuldt så stor en stemmesluger som Hashimoto-Ishihara. Mirai no To har som mål at afvikle A-kraften inden 2022 – hvilket er modificeret til, at det er i 2022 i den udstrækning, udbygningen af den vedvarende energi og el-nettet samt systematiske energibesparelser gør situationen klar til at lukke endeligt ned for reaktorerne.

Derudover er der en stribe mindre partier, hvor New Komeito, som ellers i mange henseender ligger tæt op af LDP, har markeret sig klart for en afvikling af A-kraften, ligesom socialdemokraterne og kommunisterne går ind for en hurtig afvikling af A-kraften. Og det nyligt stiftede grønne parti forventes at gå i meget nært samarbejde med Mirai no To.

Det skal blive interessant at se, hvordan Mirai no To klarer sig i meningsmålingerne i de kommende dage. Det kunne blive det parti, som opsamlede de mange endnu uafklarede kvindelige stemmer og de mange, som er alvorligt trætte af A-kraften og gerne så den afviklet hurtigst muligt. Begge grupper – kvinderne og dem som ønsker A-kraften afviklet – er i flertal, så med den udbredte frustration over de gamle partier er der en vis chance for, at mange lægger deres håb i en stemme på Mirai no To.

Men lige nu er det kun næsten realistisk at forestille sig et flertal for at fortsætte afviklingen af A-kraften. Dertil er DPJ for forslået efter tre år ved magten, hvor man ikke har opnået ret meget af hvad man lovede ved valget i 2009. Faktisk har DPJ fået foruoligende lidt igennem – til dels på grund af Fukushima-katastrofen, som i lange perioder har krævet alt. Og i en tid præget af megen usikkerhed ser det ud til, at LDPs nuværende leder Shinzo Abe, som tidligere har været premierminister, men måtte trække sig på grund af sygdom, har held med at iscenesætte sig som det sikre valg.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Hashimoto accused of dithering on policies, Asahi Shimbun 30.11.2012.

Alexander Martin: Ishihara’s Nuclear Backtrack a Policy Snafu for New Party? Wall Street Journal 30.11.2012.

Mizuho Aoki: Ishihara left behind a mixed legacy, Japan Times 30.11.2012.

Pro-nuclear Ishihara already wants to rewrite party platform, Asahi Shimbun 01.12.2012.

Eric Johnston: Ishihara nuke flip-flop puts party in crisis, Japan Times 02.12.2012.

Nuclear power phase-out is not a campaign promise: Hashimoto, Mainichi 03.12.2012.

New party’s platform spurs pre-vote debate on nuclear policy, Asahi Shimbun 03.12.2012.

Takao Yamada: Nuclear power issue no easy nut to crack, but parties must have solid plan to try, Mainichi 03.12.2012.

 

 

 

2. december – Nye optagelser frigivet fra TEPCO

TEPCO frigav i mandags en ny pulje af videoer fra den første tid efter Fukushima-katastrofens opståen, i alt 300 timers materiale. De styrker billedet af en situation i totalt kaos, hvor man har måttet presse sit mandskab til det urimelige og endda måtte se tingene eskalere ud af kontrol, fordi man var fundamentalt uforberedt på, at noget sådant overhovedet kunne ske. I Chernobyl måske, i en gammel Sovjetrepublik. Men ikke i verdens nte teknologiske under, Japan Inc.

Måske på grund af valget, men hvor disse videoer ved tidligere offentliggørelser har været ganske nøje granske, er der ikke de store reaktioner i denne omgang. Som tidligere synes de at vise en totalt kaotisk situation, hvor så godt som intet var forberedt, og derfor alt kunne gå galt.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Naoya Kon: Fukushima plant chief defied TEPCO headquarters to protect workers, Asahi Shimbun 01.12.2012.

TEPCO failed to respond to dire warning of radioactive water leaks at Fukushima, Asahi Shimbun 01.12.2012.

Hiroko Tabuchi: New View from Inside Fukushima: Chaos and Uncertainty, New York Times 30.11.2012.

‘We’ll die if it explodes’: Gov’t ignored Fukushima plant manager’s plea, Mainichi 30.11.2012.

New footage shows discussions leading to release of radioactive water into Pacific after Fukushima nuclear meltdowns, (Kyodo) Japan Times 02.12.2012.

 

 

 

3. december – Forhøjet risiko for vulkanudbrud

Tekst på vej …

indlæg oprettet af Jens Hvass

Roger Pulvers: Should the public trust Japan’s leaders when the ‘big one’ hits Tokyo? Japan Times 26.08.2012.

Japan finds another gap in its disaster readiness – Mount Fuji, (Reuters) Asahi Shimbun 17.09.2012.

Shigeko Segawa: Researcher: Japan should prepare for worst-case magnitude-10 earthquake, Asahi Shimbun 23.11.2012.

Tairiku Kurozawa: Study: Massive volcanic eruption in the cards for Japan, Asahi Shimbun 03.12.2012.

 

 

 

3. december – Undersøgelser ved Tsuruga-værket stadig uafklarede

Hen over weekenden har NRA, Nuclear Regulation Authority, afholdt inspektion af undergrunden under Tsuruga-værket, som er et af en række atomkraftværker, hvor man har mistanke om at de er geologisk fejlplaceret umiddelbart over seismologisk aktive foldelinjer.

Tsuruga-værket er det eneste atomkraftværk i Japan, som man positivt ved er bygget tæt ved en større foldelinje, som var aktiv for blot 4.000 år siden. Men ud fra hvad man umiddelbart kunne konstatere i weekenden, har man endnu ikke kunnet drage nogen konklusion. Det står klart, at den store foldelinje blot 250 m fra værkets reaktor 1 og 2 er stærkt aktiv. I hvor høj grad en mindre foldelinje (kaldet D1) som løber direkte ind under reaktorerne, også er aktiv, er endnu ikke afgjort, men vil blive yderligere diskuteret på et møde 10. december (se optegnelser for 11. december).

NRA står med en tilsvarende situation for Oi-værket – hvis man erklærer undergrunden for seismisk aktiv vil det betyde lukning af værket, da det som princip er ulovligt at opføre vigtig infrastruktur oven på aktive foldelinjer, hvor jordskælv vil kunne blive særligt voldsomme (se optegnelser for 4. november).

Hvis sådanne foldelinjer erklæres aktive – og her er man ved at ændre definitionen fra at de for at være ikke-aktive, skal have været i ro i 100.000 år til at der ikke må have været forskydninger i 200.000 år – vil det være meget vanskeligt at komme uden om at lukke de berørte værker.

Derfor er det også så vigtigt, at en instans som NRA ikke som forgængeren er i lommen på A-kraft-industrien, men kan forholde sig til rent til det sikkerhedsmæssige i spørgsmålet. For hvis en sådan foldelinje erklæres for aktiv, vil værkets ejer fra at stå med en pengemaskine stå med en gigantisk udgift til at afvikle reaktorerne.

indlæg oprettet af Jens Hvass

NRA begins Tsuruga fault investigation, (Kyodo) Japan Times 01.12.2012.

Experts continue investigation into active faults at Tsuruga plant, (Kyodo) Mainichi 03.12.2012.

Inspection begins at Tsuruga N-plant, Yomiuri Shimbun 03.12.2012.

Active fault at Tsuruga plant not ruled out: regulator, (Jiji) Japan Times 04.12.2012.

Tsuruga nuke plant’s reactivation faces further obstacles, Mainichi 06.12.2012.

 

 

 

3. december – Voksende ønske om at udfase A-kraften

Ved den store høring hen over sommeren viste sig et markant flertal i den japanske befolkning for at afvikle A-kraften. Det kom måske særligt tydeligt til udtryk i de såkaldte deliberative polls, hvor det viste sig, dels at der var et tydeligt flertal for det af tre scenarier, som indebar en udfasning af A-kraften inden 2030 (omkring 52%), dels at når man over en weekend informerede et bredt udsnit af befolkningen og så at sige kvalificerede dens grundlag, så voksede den del, som ønskede A-kraften udfaset (se optegnelser for 22. august).

I en samtidig poll foretaget af Asahi Shimbun, gik 54,5% ind for det fremlagte afviklingsscenario. Og når man spurgte til, hvor hurtigt, A-kraften skulle udfases, så ønskede i alt 58% en udfasning senest inden for 10 år (se optegnelser for 25. august).

Siden har der været mange forviklinger omkring energiplanens vedtagelse, og andre spørgsmål er rykket ind på forsiderne. Men en ny måling i dagens Asahi Shimbun viser, at modstanden mod A-kraften om noget er voksende. 11% ønskede den øjeblikkeligt afskaffet, mens 66% valgte “gradually decrease it before abolishing it.” Kun 11% ønskede fortsat at “continue to use it.”

Set i forhold til dem som har forholdt sig til de tre muligheder svarer det til, at 12,5% ønsker en øjeblikkelig afvikling og 60% ønsker en gradvis afvikling – og dermed at 87,5% slutter op om enten en øjeblikkelig eller en gradvis afvikling af A-kraften. Så modstanden mod A-kraften er større end nogensinde.

Graf fra Asahi Shimbun 3. december

Samtidig viser Asahis opinionsundersøgelse, at LDPs forspring til DPJ svinder ind, og at fremgangen for Hashimotos Restoration-parti synes at stoppe efter fusionen med Ishihara. Det nye antiatomkraft-parti Mirai no To får i undersøgelsen blot 3% af stemmerne. Men undersøgelsen er foretaget 1.-2. december, hvor partiet endnu kun var 3-4 dage gammelt, så det er måske for tidligt at vurdere tilslutningen på den baggrund. Til gengæld mente to tredjedele, at det var en dårlig idé, hvis hun fusionerede med Ozawas parti People’s Life First – hvilket hun har gjort.

Og stadig sagde 41% af de adspurgte, at de endnu ikke har besluttet sig. Så selvom der blot er to uger til valget, må resultatet stadig betragtes som helt åbent.

I en undersøgelse foretaget af Kyodo og offentliggjort i Japan Times 4. december har LDP 18,4%, JRP 10,4% mens det nuværende regeringsparti DPJ kun står til 9,3%. Så lidt andre værdier, men samme tendenser, at LDP er faldende, JRP stagnerende, mens DPJ er stigende.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Support for LDP slips, Japan Restoration Party stalls, Asahi Shimbun 03.12.2012.

Party leaders butt heads over N-power vision, Power Engineering 01.12.2012.

LDP still leads in voter poll, next is Nippon Ishin, (Kyodo) Japan Times 04.12.2012.

Voters cite nuclear power worries, hopes for economy, (Kyodo) Japan Times 05.12.2012.

Parties offer variety of choices on future of nuclear energy in Japan, Asahi Shimbun 05.12.2012.

Jun Hongo: Parties posture with grand pronouncements, few details, Japan Times 05.12.2012.

Miya Tanaka: Nuclear foes face election dilemma, (Kyodo) Japan Times 06.12.2012.

 

 

 

5. december – Japan og Kyoto II

En leder i Japan Times 3. december opfordrer den japanske regering til at gentænke sin udtræden af Kyoto-aftalen i dens anden fase, som starter 1. januar 2013. Begrundelsen har læge været, at det var en utilstrækkelig aftale, når flertallet af de helt store forurenere ikke var med. Men det er et ret så slapt standpunkt. Ikke bare er Japan stadig en af de helt store udledere, dels har Japan historisk stået for en endnu større del af de udledninger, som har ført til de nuværende problemer med klimaforandringer. Et rigt land som Japan burde derfor gå forrest frem for at gøre sin indsats afhængig af, at lande som Kina og Indien kommer med i aftalen.

Det er ikke ideelt, at USA har været så utilbøjelig til at påtage sig sin del af ansvaret, men omvendt kan vi ikke lade hele verden tyrannisere deraf. Det var da også meget positivt, at Japan i sidste uge meldte ud, at man vedstår sit reduktionsmål på 25% i forhold til 1990 (se optegnelser for 28. november).

Måske dette kan forstås sådan, at Japan i sidste fase af forhandlingerne i Doha, som løber denne uge med, kan byde ind med bindende forpligtelser, hvis for eksempel EU løfter sine forpligtelser til 30%. Men omvendt har man under hele klimakonferencen i Doha kunnet høre Japans chefforhandler forklare, hvor meget Japan gør bilateralt – de aktiviteter, som har gjort, at man har klaret sig igennem første del af Kyoto-aftalen, selvom man ikke har klaret reduktionerne på hjemmebane.

Det bliver således på én gang signaleret, at Japan i den nuværende situation gerne vil tage sin del, og så alligevel ikke binde sig til det gennem at indgå i Kyoto-aftalens anden del. Så Japan har ved flere lejligheder i Doha fået tildelt prisen for dagens fossil for sin manglende konsekvens i klimaindsatsen.

Hvis Japan satte sig for at nå de 25% gennem en kombination af energibesparelser og udbygningen af den vedvarende energi ville landet samtidig være meget tættere på at kunne udfase sine reaktorer hurtigere end de 40 år, som den nuværende energiplan endte med at lægge op til. Og et sådant mål ville booste japansk industri og innovationskraft.

Som Japan Times skriver i sin leder:

“Japan should … realize that strict domestic emission-reduction policies will motivate industries to make serious efforts that will eventually lead to innovations conducive to building a low-carbon society and lead to an expansion of employment opportunities.”

De vedvarende energikilder har fremtiden for sig – de er fremtiden. Men som det forestående valg tegner sig lige nu, er der mere, som tyder på, at Japan falder tilbage til før Fukushima, hvor klimapolitikken var klaret med atomkraft. Det er en alvorlig blindgyde, som man må håbe, at landet lykkes at holde sig fri af.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Extending the Kyoto Protocol, (leder) Japan Times 03.12.2012.

Japan bags second ‘fossil’ award for CO2 goal omission, (Kyodo) Japan Times 07.12.2012.

Govt must reshape strategy for new CO2 framework, Yomiuri Shimbun 12.12.2012.

Carbon emissions up 3.9% amid reactor halt, (Blomberg, Jiji) Japan Times 07.12.2012.

 

 

 

7. december – “Graduating form Nuclear”

Tekst på vej …

indlæg oprettet af Jens Hvass

Addressing the nuclear power issue, (leder) Japan Times 07.12.2012.

Parties must present concrete plans on future of nuclear power, (leder) Mainichi 07.12.2012.

Takao Yamada: Nuclear power issue no easy nut to crack, but parties must have solid plan to try, Mainichi 03.12.2012.

Road to zero-nuclear Japan a rocky one, Mainichi 04.12.2012.

Parties remain ambiguous on phasing out nuclear power, (leder) Asahi Shimbun 10.12.2012.

 

 

 

8. december – Jordskælv og Fukushima Daiichi-værkets reaktor 4

Japan blev i går ramt af et ganske voldsomt jordskælv i samme område som det, som udløste den gigantiske tsunami op langs Tohukus kyster i marts 2011. Der blev slået tsunami-alarm, og denne gang synes evakueringsforanstaltningerne at fungere bedre end 11. marts 2011. Men denne gang var tsunamien blot godt en meter høj, så den hårdt prøvede landsdel slap med skrækken.

Men rystelserne var markante op langs kysten, og alles øjne var rettet mod Fukushima Daiichi-værkets reaktor 4, som ikke som reaktor 1, 2 og 3 havde kernenedsmeltning for snart to år siden, da den var midlertidigt standset, men som i dag repræsenterer en meget stor risiko, fordi der er et meget stort antal brugte brændselsbassiner i et stort kølebassin, hvis grundstruktur blev beskadiget ved jordskælvet i 2011. Og hvis nye rystelser fører til, at disse brændselselementer blot tørlægges kortvarigt, har det været spekuleret, at det kunne igangsætte en ny voldsom proces, som potentielt ville kunne udspy betydeligt større mængder af radioaktivitet end fra de tre nu nedsmeltede reaktorer.

Under udarbejdelse …

indlæg oprettet af Jens Hvass

Justin McCurry: Test passed? Japan’s earthquake causes quick response near Fukushima, Christian Science Monitor 07.12.2012.

Justin McCurry: Japan earthquake and tsunami triggers Fukushima fears, The Guardian 07.12.2012.

Andy Coghlan: North-east Japan quake rattles same fault as last year, New Scientist 07.12.2012.

Strong Quake Hits Off Japan Near Fukushima, (Reuters) New York Times 07.12.2012.

Hiroko Tabuchi: Japanese Quake Stirs On-Air Alarm, but No Damage to Nuclear Plants Is Reported, New York Times 07.12.2012.

Tsunami Nation – Then and Now, Wall Street Journal 07.12.2012.

Both webcams capture strong quake rattling Fukushima Daiichi (VIDEOS), Energy News 07.12.2012.

Strong earthquake strikes off northeastern Japan, Asahi Shimbun 07.12.2012.

Dec. 7 quake: larger aftershocks possible, Asahi Shimbun 08.12.2012.

7.3-magnitude temblor triggers tsunami alert, (AFP-Jiji, Kyodo) Japan Times 08.12.2012.

Magnitude 7.3 ‘outer-rise’ earthquake sparks fresh fears, Mainichi 08.12.2012.

Lessons of 2011 led to better evacuations this time, Asahi Shimbun 08.12.2012.

Parties should address nation’s vulnerability to earthquakes, (leder) Asahi Shimbun 08.12.2012.

Fukushima Worker: Concrete reinforcement of Spent Fuel Pool No. 4 is terribly deteriorating… now in a “dangerous state” – Cooling system stopped working, men helicoptered in, Energy News 11.12.2012.

Shigeko Segawa: 2011 quake sparked new study, rethink of seismic theory, Asahi Shimbun 20.11.2012.

Britain can reuse plutonium extracted from Japan’s spent fuel: expert, Kyodo 23.11.2012.

 

 

 

10. december – Om hvorfor Fukushima som vendepunkt glider af hænde

Roger Pullvers – spændende todelt artikel, hvor han påpeger, at Chernobyl-ulykken havde en væsentlig rolle i de kommunistiske regimers fald.

Tekst på vej …

indlæg oprettet af Jens Hvass

Roger Pulvers: Chernobyl factored in the fall of a corrupt regime – Fukushima may too, Japan Times 09.12.2012.

Roger Pulvers: Why is the potential turning point of 3/11 being allowed to slip away? Japan Times 02.12.2012.

 

 

 

11. december – Aktiv foldelinje direkte under Tsuruga-værket

Den inspektion af undergrunden ved Tsuruga-værket, som JRA i de seneste dage har gennemført, kan føre til, at værket ikke bliver genstartet. Det har længe været kendt at en aktiv foldelinje løber tæt forbi værkets to reaktorer, men der er yderligere et system at tværgående foldelinjer, som løber direkte ind under reaktorerne, og på en pressekonference i går sagde NRAs leder Shunichi Tanaka, at NRAs undersøgelser viser, at en af disse har bevæget sig sammen med den større foldelinje og dermed må betragtes som aktiv, og på den baggrund kan NRA ikke gennemføre nogen sikkerhedsvurdering. Ifølge japansk lov er det ulovligt at bygge sådanne faciliteter umiddelbart over aktive foldelinjer.

Det er lidt uklart, om der i givet fald er tale om at måtte lukke  begge reaktorer eller blot den ene. Men reaktor 2, hvor den seneste undersøgte D1 foldelinje løber direkte under, er med 1,16 GW langt den største af de to reaktorer, så det er under alle omstændigheder en vanskelig situation.

Reaktor 1 er på blot 0,36 GW og er fra 1970, så den har overskredet den definitive aldersgrænse på 40 år, som er skrevet ind i den for nyligt vedtagne energiplan, så ifølge dette regelsæt står den til aldrig mere at blive genstartet.

NRA blev dannet for blot få måneder siden for at gennemgå og varetage sikkerheden på de japanske A-kraftværker, efter at de alle har været standset efter Fukushima-katastrofen. Når man valgte at opbygge hele sikkerheds- og kontrolinstitutionen forfra var det fordi det stod tindrende klart, at forgængeren havde været så meget i lommen på A-kraft-industrien, at den havde misligholdt sin opgave ganske alvorligt.

Således er der ikke nogen forudgående procedure at læne sig op ad – skal regeringen effektuere beslutningen? Skal begge reaktorer standses, og har værkets ejer, JAPC, som er meget utilfreds med afgørelsen og selv har undersøgt området siden februar, ret til indsigelser? I hvert fald vil de nu fremlægge et mod-materiale.

Afgørelsen bliver fulgt med en vis opmærksomhed, for ud over Tsuruga-værket er der gang i tilsvarende undersøgelser for i alt 6 af Japans 18 A-kraftværker. De øvrige er Oi-værket, Shika-værket, Mihama-værket og Monju-værket på Honshus vestkyst samt Higashidori-værket på Honshus nordspids.

Ved den tilsvarende undersøgelse af undergrundens beskaffenhed ved Oi-værket, som har Japans i dag to eneste igangværende reaktorer, har man i NRAs 4-mands udvalg endnu ikke kunnet blive enige om, om der er tale om aktive foldelinjer – og det til trods for flere inspektionsbesøg.

Ved Oi-værket er der fire store reaktorer med en kapacitet på omkring tre gange den ved Tsuruga-værket, og de to af dem blev ekstraordinært beordret i gang i juli på trods af store folkelige protester. Så det vil være dybt problematisk, hvis det viser sig, at man valgte to reaktorer, som aldrig skulle have været bygget på det sted. Og man kan få fornemmelsen, at man har taget en mindre drastisk sag ind som den første at få afklaret.

JAPC, Japan Atomic Power Company, som ejer værket, synes i total fornægtelse, og har i dag sendt et åbent brev til NRA, hvor de når nu NRA skulle bygge på science forventer at få et videnskabeligt svar.

Men det kan ikke komme helt bag på JAPC. Den store Urasoko-fold, som løber på langs i den dal, hvor værket er placeret, var ikke kendt, da der tilbage i 1966 blev givet tilladelse til opførelsen af reaktor 1. Men allerede kort efter at den kom i gang i 1970 var der tale om, at  en foldelinje på stedet meget vel kunne være aktiv. Endda gik JAPC i 1979 i gang med et udvidelsesprojekt og fik i 1982 tilladelse til at opføre reaktor 2. I “Active Faults in Japan: A New Edition”, som udkom i 1991, blev Urasoko-foldelinjen erklæret aktiv. Men da JAPC i 2004 søgte om at bygge yderligere to reaktorer på stedet, fastholdt de, at Urasoko-foldelinjen ikke var aktiv. De fik dog aldrig tilladelse til at udvide, og måtte i 2008, efter at NRAs forgænger NISA havde foretaget undersøgelser på stedet, erkende, at der var tale om en aktiv foldelinje. Endda fik JAPC besnakket NISA til i april 2010 at acceptere, at det ikke var noget problem for værkets sikkerhed.

Det er den slags lemfældig omgang med virkeligheden – og sikkerheden – som totalt har undermineret den japanske befolknings tillid til A-kraft-industrien, og som gør, at NRA har en kæmpe opgave forude i at genvinde befolkningens tillid til sig – og måske på sigt til A-kraften. I hvert fald længe nok til, at den kan blive afviklet i fred.

Men tilbage til Tsuruga-værket, så har JAPC en rigtig dårlig sag. Ud over de to reaktorer ved Tsuruga driver JAPC også en reaktor ved Tokai nr. 2-værk i Ibaraki. Den står standset efter Fukushima-katastrofen, og hvis JAPC tvinges til at afvikle Tsuruga-værket og måske ikke får Tokai-værket i gang inden for en overskuelig tidshorisont – eller der også dér viser sig sikkerhedsproblemer, som gør genstart umulig – så kollapser økonomien lynhurtigt. Så rent økonomisk set kan afviklingen af A-kraften kan gå hen og blive en gyser.

i Vox Populi – en forside-rubrik på Asahi Shimbun – er der 14. december under overskriften We built too many nuclear reactors et ganske bidende forslag om, at JAPC lægger sin business-strategi om, så de bliver specialister i decommissioning – at nedlægge atomkraftværker. JAPC som i sin tid var pioner på A-kraft-området, kunne hvis de spillede deres kort rigtigt, gå hen at blive pionerer i afviklingen af reaktorer, et område, som der vil få en rivende udvikling i de kommende årtier. JAPC er lige nu i gang med som de første i Japan at afvikle en atomreaktor ved Tokai-værket. Og med to mere ved Tsuruga ville de hurtigt blive eksperter – måske et strategisk samarbejde med TEPCO, som stadig risikerer at få frakendt kørekortet til at drive reaktorer.

27. december siger NRAs leder Shunichi Tanaka til Asahi Shimbun, at “the Tsuruga nuclear power plant … will have to be decommissioned after an NRA expert panel found that an active fault likely runs directly beneath a nuclear reactor building.” Han vedgår, at den endelige konklusion mangler stadig at blive truffet, og den endelige rapport mangler stadig at blive udarbejdet. Men han udelukker ret direkte, at reaktoren kommer i gang igen: “We cannot enter safety screenings (that should precede a restart) if it is officially decided that (an active) fault runs directly beneath a nuclear reactor building,” siger han: “No power utility would want to hold on to an inoperable nuclear reactor forever.”¹

Se mere om NRA i optegnelser for 2. august19. september4. oktober, 10. oktober, 4. november, 5. november og  3. december.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Fault under reactor at Tsuruga likely active, (Kyodo) Japan Times 11.12.2012.

Fault running under Tsuruga plant reactor likely to be active: panel, (Kyodo) Mainichi 10.12.2012.

Chronology of events related to Japan’s Tsuruga nuclear power plant, Kyodo 10.12.2012.

Tsuruga nuclear plant may have to be decommissioned as active fault found, (Reuters) Asahi Shimbun 10.12.2012.

Urasoko fault near Tsuruga nuclear plant underestimated for over 30 years, Mainichi 11.12.2012.

Restart of Tsuruga plant appears difficult due to possible active fault, Kyodo 11.12.2012.

Nuclear regulatory body’s denial of Tsuruga reactor restart logical, (leder) Mainichi 11.12.2012.

Experts fear more nuke reactors may be sited over active faults, Asahi Shimbun 11.12.2012.

Scrapping Tsuruga nuclear plant faces legal hurdles, Mainichi 11.12.2012.

Kazuaki Nagata: Japan Atomic financial fears deepen, Japan Times 12.12.2012.

Tsuruga nuke plant operator disputes NRA verdict on fault, (Kyodo) Japan Times 12.12.2012.

Why flirt with disaster? Decommission Tsuruga nuclear reactor, (leder) Asahi Shimbun 12.12.2012.

Regulators await detailed report to decide stance on Tsuruga plant, Kyodo 12.12.2012.

We built too many nuclear reactors, (Vox Populi) Asahi Shimbun 14.12.2012.

Noda says Tsuruga reactor will be decommissioned if safety is at risk, Kyodo 14.12.2012.

Detecting active faults near reactors, (leder) Japan Times 14.12.2012.

Hisashi Hattori: Nuclear watchdog to urge shutdown of Oi plant if active fault found, Asahi Shimbun 28.12.2012.¹

 

 

 

13. december – Dagens valgflæsk: energipriser 36% højere uden A-kraft

Forsyningsselskabet på Kyushu har søgt om ret til at forhøje priserne med 8,5% på grund af, at dets 6 reaktorer er midlertidigt standset efter Fukushima. Samtidig gjorde det opmærksom på, at det var ud fra en forudsætning om, at 4 ud af de 6 reaktorer snart kom i gang igen. Hvis ikke reaktorerne blev genstartet, ville prisen skulle være 36% højere end i dag.

Dette er meget langt fra rigtigt. Japanske energipriser er allerede ganske høje, og der må have været betydelige profitter gemt i regnskaberne forud for Fukushima-katastrofen. Men de japanske forsyningsselskaber betaler i dag 30-40% mere end andre for den ekstra energi (typisk flydende gas), de i al hast har måttet importere. Hvis man besluttede sig for at afvikle reaktorerne permanent, ville man for det første kunne få nogle langt bedre priser for sin energi, for det andet se på effektiviteten i en række af de gamle enheder, som nu er hevet ind igen, og for det tredje for en langt billigere merpris investere i sol og vind.

Men 36% – eller helt nøjagtigt 35,64% – er et godt indspark i valgkampen, hvor alle forsyningsselskaberne håber, at LDP kommer tilbage til magten, så de kan fortsætte med at drive deres atomreaktorer som hidtil.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Kyushu Electric: 36% rate hike if no reactors, (Kyodo, Jiji) Japan Times 13.12.2012.

 

 

 

14. december – 2 døgn før valget

Graf & tgning fra Asahi Shimbun 14. december

Alt kan endnu ske, men meningsmålinger plejer ikke at tage helt fejl. Så Japan, som på søndag går til valg for første gang efter Fukushima-katastrofen, som har haft konsekvenser i alle afkroge af japanske dagligdag, står overfor at stemme LDP – det eneste parti, som går ind for fortsættelse af atomkraften, omend man er gået meget stille med dørene derom og så vidt muligt kun talt om andre ting.

I det japanske valgsystem afgiver man to stemmer, dels på de lokale kandidater i  de i alt 300 enkeltmands-valgkredse, hvor den som får flertal, får det hele, dels om 180 “tillægsmandater”, som vælges efter forholdstal. Det gør, at selv små bevægelser i befolkningen kan give store udslag. Og det gør, at LDP i Asahi Shimbuns prognose står til at få absolut flertal, selvom blot 21% af vælgerne ender med at stemme på partiet.

I Danmark er vi så vante til, at et forholdstalsvalg, hvor der nok er sikret en vis geografisk relation mellem de valgte, men første og fremmest, så har det parti, som har flest stemmer, også flest mandater i folketinget. Den situation som USA oplevede ved det nylige valg, at der var flest demokratiske stemmer, men republikansk flertal, efter at republikanerne i 2010 brugte deres flertal på at omdefinere valgkredsene, så republikanerne lige kunne forvente at hente flertal hjem i et flertal af kredsene, mens demokraterne vinder storbykredsene med et kolossalt “spild”. Japan havde tidligere et system, som var væsentligt tættere på et rent forholdstalsvalg, men man forlod det i 1990erne, da det førte til at endeløse interne kampe om partitaburetterne fyldte mere end de reelle politiske modsætninger mellem de enkelte partier.

Det korte af det lange er, at selvom der er et markant flertal i den japanske befolkning for at afvikle A-kraften, kan situationen meget vel være den, at LDP som pro-atomkraft-parti sidder med absolut flertal – eller at LDP med Komeito som støtteparti har flertal. Allerede her er der knas i koalitionen, for Komeito ønsker at afvikle A-kraften. Men lige nu tyder det alvorligt på, at den omlægning af det Japan til et samfund på vedvarende energi, går i stå før den nogensinde kom i gang.

Det hænger dels sammen med, at der er meget bitterhed og fortvivlelse over det nuværende regeringsparti DPJ, som for 3 år siden lovede så meget, men formåede at få så foruroligende lidt igennem af det. Dels har det, som har været døbt den tredje kraft – en række nye partidannelser her i de seneste måneder op til valget – tilsyneladende ikke rigtigt haft held med at nå ud med et budskab, som appellerer. Måske sårene fra DPJ skæmmer – ikke flere idealistiske nybegynder ved roret. Måske det endte med, at begge de to største fraktioner af den tredje pol meget let kan læses som om, at der umiddelbart bag de nye ansigter står gamle alt for prøvede kræfter og trækker tungt i trådene. Det gælder Hashimoto og hans Ishin no Kai fornyelsesparti, som nok strategisk set nok begik en uoverkommeligt stor fejl ved at gå i alliance med Tokyos borgmester. Og billedet gentog sig med Mirai no To, morgendagens parti, som stadig kun er få uger gammelt, men få dage efter dannelsen havde tilslutning fra 60 parlamentarikere, deriblandt dem som for 3 år siden var med til at tegne nybruddet med DPJ. Trådene tilbage dertil er så mange, at dele af programmet fra den gang, som DPJ i mellemtiden har måttet opgive at gennemføre, nu er at finde nærmest ordret i ny indpakning.

Men dette er ikke stedet for intrikate valganalyser. Blot en konstatering af, at det ovenpå en sommer, hvor visionen om et Japan på vedvarende energi gradvist udkrystalliserede sig, er landet meget tæt på at være tilbage til business as usual.

indlæg oprettet af Jens Hvass

LDP headed for landslide win, survey says, Asahi Shimbun 14.12.2012.

LDP helped by declining DPJ support, weak momentum for ‘third force’ parties, Asahi Shimbun 14.12.2012.

Eleanor Warnock & Toko Sekiguchi: How 25% Wins an Election Majority, Wall Street Journal 14.12.2012.

Toko Sekiguchi: Is Japan’s Election Constitutional? Wall Street Journal 13.12.2012.

Philip Brasor: Liberals left behind in turn to the right, Japan Times 09.12.2012.

Masami Ito: ‘Changed’ Abe makes case for fresh chance, Japan Times 11.12.2012.

Nuclear power most common topic in Twitter messages on election, (Kyodo) Japan Times 12.12.2012.

Reiji Yoshida: Can LDP take Upper House as well? Japan Times 15.12.2012.

Kazuaki Nagata: Tokyo rally seeks to keep alive quest to end nuclear power, Japan Times 15.12.2012.

Nuclear energy a key issue as Japan goes to polls, Asahi Shimbun 15.12.2012.

An election that really matters, (leder) Japan Times 15.12.2012.

Yuri Aono: Political parties not holding enough discussion on nuclear waste, Mainichi 15.12.2012.

Eric Johnston: Nippon Ishin seen in coalition lottery, Japan Times 15.12.2012.

Noda, Abe make final pitches on eve of general election, (Kyodo) Mainichi 15.12.2012.

Pacifist ally seeks to block Abe’s right-wing initiatives, Asahi Shimbun 15.12.2012.

LDP remains the front-runner in Kyodo’s final survey, (Kyodo) Japan Times 15.12.2012.

 

 

 

15. december – Endnu et A-kraftværk med problematisk undergrund

De seneste dage har Japans nydannede sikkerhedsinstitution for atomkraftområdet, NRA, været på inspektion ved Higashidori-værket på nordspidsen af Tohuku. Her har Tohuku Electric dels en reaktor, dels er en anden under opførelse. Og derudover har TEPCO, som står bag de forulykkede reaktorer ved Fukushima Daiichi-værket, to reaktorer på stedet.

Men på en pressekonference torsdag fortalte NRA, at de kunne konstatere, at en større foldelinje tilsvarende situationen ved Tsuruga-værket, havde sidefoldelinjer, som løb helt tæt forbi reaktor 1, som kunne gøre det meget vanskeligt at give tilladelse til at drive en reaktor på stedet.

Tohuku Electric fastholder, at der er tale om ændringer udløst af ændringer i grundvandstanden. Men de eksperter, som nu har været på inspektion, udtrykker undren over denne forklaring – og at den har fået lov til at stå uimodsagt.

Ligesom ved Oi-værket og Tsuruga-værket, hvor NRA også har iværksat fornyede undersøgelser af undergrunden, er der således lagt op til nogle meget vanskelige afgørelser med potentielt meget store økonomiske konsekvenser.

Ved et møde 20. december vil NRA søge at træffe en endelig afgørelse.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Fault risk for Aomori nuclear plant is raised, (Jiji) Japan Times 15.12.2012.

Regulator suggests active faults beneath Higashidori nuclear plant, (Kyodo) Mainichi 15.12.2012.

Ryuta Koike & Yu Kotsubo: Regulators: Faults beneath Higashidori nuclear plant likely active, Asahi Shimbun 15.12.2012.

 

 

 

16. december – Kæmpe valgsejr til LDP

I skrivende stund er to tredjedele af stemmerne optalt, og det ligner, at LDP får et to tredjedeles flertal af pladserne i underhuset, som giver dem “enevælde” – forstået på den måde, at et to tredjedeles flertal kan afkoble beslutninger i overhuset.

Så Noda er i færd med at trække sig tilbage som premierminister og har undskyldt sin regering overfor befolkningen. Han har samtidig meddelt, at han trækker sig fra posten som leder af DPJ. Måske ikke nogen overraskelse efter at partiet som sidst fik 300 pladser denne gang får et sted mellem 50 og 100.

Abe har sagt, at dette ikke så meget er en tillidserklæring til LDP som en mistillidserklæring til DPJ – hvilket han nok har meget ret i – så han vil gøre sig meget umage for at handle i overensstemmelse med befolkningens ønsker. Ikke et ord om, at det vil betyde, at han fortsætter den afvikling af fA-kraften, som befolkningeså markant ønskede sig i sommerens store høring. Nyhedsbureauet Kyodo har tværtimod udsendt et telegram, hvor man forventer, at Abe vil tilbagerulle planerne om at afvikle A-kraften.

På dette tidspunkt har LDP og New Komeito tilsammen to tredjedeles flertal, hvilket gør, at de kan regere uden hensyn til overhuset.

Her er en oversigt over det endelige valgresultat. De røde tal er det samlede resultat, de to blå linjer viser fordelingen på enkeltmandskredse (SSC) og forholdstalsvalgte (PRB), mens den blå linje nederst viser mandatfordelingen i 2009.

LDP har fået 294 af underhusets 480 pladser, så partiet har rent flertal, alligevel har Abe sagt, at man vil fastholde koalitionen med New Komeito (NK) er gået frem fra 21 til 31 pladser.

Det nuværende regeringsparti DPJ er gået tilbage fra 230 pladser til 57, så det er et på alle måder knusende valgnederlag.

Der havde på forhånd været stillet store forventninger til ‘den tredje fløj’, og det lykkedes Hashimotos Restorations Party (JRP) at få 54 pladser, men man havde sat næsen op efter 200.

Den anden af de nye partidannelser, Mirei no To, Morgendagens parti (TPJ), som måske kunne have markeret sig bedre, hvis man havde været lidt tidligere ude og ikke var gået i kompagniskab med DPJ-udbrydere, fik kun 9 pladser. De står til at have haft 62 pladser, men det var alle udbrydere fra DPJ, som ved valget i 2009 havde over 300 pladser, men som gradvist mistede mange af sine repræsentanterpå grund af Nodas egenrådige ledelsesstil.

Følger op, når der er lidt mere klarhed over valgresultatets indflydelse på klima- og energipolitiken. Her i første omgang blot links til valgkommentarer under vejs.

Japans Kommunistparti (JCP) fik 8 sæder mod 9 sidste gang, og Socialdemokraterne (SDP) blot 2 mod 5 sidste gang.

Jeg har endnu ikke set opgørelser over, hvor mange procent, som stemte på hvilke partier, men  LDP, som har fået næsten to tredjedele af mandaterne, stod ved seneste meningsmåling til at få 21% af stemmerne. Så det japanske valgsystem favoriserer i meget høj grad de store partier, og i allerhøjeste grad det største.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Asger Røjle: Kæmpe konservativt comeback i Japan, dr.dk 16.12.2012.

LDP’s victory likely to lead Japan to retract nuclear phase-out goal, (Kyodo) Mainichi 16.12.2012.

LDP heads for majority in return to power, (Kyodo, Jiji, Bloomberg) Japan Times 16.12.2012.

LDP returns to power with sweeping wins in Lower House races, Asahi Shimbun 16.12.2012.

Tomoyuki Tachikawa: Analysis: LDP’s victory unlikely to herald stable politics in Japan, Kyodo 16.12.2012.

Noda to step down as DPJ leader after party’s shattering defeat in election, Mainichi 16.12.2012.

Ex-Tokyo Gov. Ishihara set to secure lower house seat, (Kyodo) Japan Times 16.12.2012.

Education Minister Tanaka loses seat to LDP opponent, Mainichi 16.12.2012.

Loss of Niigata seat puts end to ‘Tanaka Empire’, (Kyodo) Japan Times 17.12.2012.

LDP, New Komeito may secure two-thirds of lower house seats, Mainichi 17.12.2012.

LDP flattens DPJ in bruising return to power, (Kyodo, Jiji) Japan Times 17.12.2012.

Masami Ito: Architects of DPJ effort accept blame for loss, Japan Times 17.12.2012.

Eric Johnston: Nippon Ishin falls short, readies for next race, Japan Times 17.12.2012.

Hawkish Abe wants to change Constitution, (Kyodo) Japan Times 17.12.2012.

LDP victory puts Abe in driver’s seat to pick up where he left off, Asahi Shimbun 17.12.2012.

Reiji Yoshida: LDP aware voters just punished DPJ, Japan Times 17.12.2012.

LDP, New Komeito secure two-thirds of lower house seats, Mainichi 17.12.2012.

Eleanor Warnock & Phred Dvorak: Whatever Happened to the “Third Force’’? Wall Street Journal 17.12.2012.

LDP landslide to return Abe to prime minister’s office, Asahi Shimbun 17.12.2012.

Despite landslide win, Abe not assured of smooth sailing, Asahi Shimbun 17.12.2012.

Kana Inagaki: Japanese Election: The Biggest Losers, Wall Street Journal 17.12.2012.

Makiko Tanaka among big-name losers in election, Asahi Shimbun 17.12.2012.

Reiji Yoshida: LDP charges back, vows to regain voter confidence, Japan Times 7.12.2012.

Eric Johnston: ‘Third force’ had high hopes but got stung, Japan Times 17.12.2012.

Abe should use majority win to bring pragmatism to Japan’s politics, (leder) Asahi Shimbun 17.12.2012.

Difficulties lie ahead for DPJ after securing only 57 seats, Mainichi 17.12.2012.

Hashimoto says his Japan Restoration Party will back Abe as prime minister, Mainichi 17.12.2012.

Abe aims to demonstrate LDP’s transformation with concrete results, Mainichi 17.12.2012.

 

 

 

17. december – Efter valget: Udfasning af A-kraften har lange udsigter

Ovenstående diagrammer er tegnet på baggrund af exit polls, som Asahi Shimbun foretog i gårr. Selvom der var lagt op til, at A-kraft ville blive et af det store definerende spørgsmål for dette valg, så er der meget, som tyder, på, at det ikke har været tilfældet. Af de 14% på landsplan, som ønskede A-kraften øjeblikkeligt afviklet, stemte 30% på enten LDP eller JRP, som ønsker A-kraften fortsat. Og blandt de 64% af vælgerne, som ønsker A-kraften gradvist afviklet, stemte 50% på et af de to partier.

Hvad tallene også viser, er at man, hvis man ser bort fra de 7%, som ikke oplyste, om de ønskede A-kraften fortsat, gradvist afviklet eller øjeblikkeligt afviklet, så ønsker 15% øjeblikkelig afvikling, 69% ønsker gradvis afvikling, mens kun 16% ønsker at fortsætte med A-kraften. Så det viser en modstand mod A-kraften, som er endnu mere udtalt end i tidligere målinger. Og på den baggrund er det dybt paradoksalt, at de to partier, som ønsker A-kraften videreført, står som valgets sejrherrer.

Ligesom valget i 2009, hvor DPJ kom til magten ved en jordskredssejr, ofte er blevet tolket som værende mere end mistillidserklæring til den siddende regering end en markant opbakning til DPJs nye vision, så er der mange steder en tendens til at tolke valgresultatet som en afstraffelse af den siddende regering, den stribe af løftebrud, den har præsteret, den magetsløshed i håndteringen af Fukushima-katastrofen, som har været udstillet, og den uklarhed i håndteringen af det udenrigspolitiske, som de seneste måneders territoriale skærmydsler med Korea og Kina har blotlagt.

Igen skal jordskredssejr forståes i konteksten – på grund af det japanske valgsystems opbygning har LDP fået næsten to tredjedele af mandaterne, selvom de kun fik 28% af de afgivne stemmer.

Ingen ved endnu, hvad LDP vil gøre med A-kraften. Det nærmeste, Abe har sagt, er, at han vil forsøge inden for en 3-års periode at få alle sikre værker genstartet.

Dette er strengt taget ikke nogen afvigelse i forhold til den gradvise afviklingsplan, som DPJ fik tømret sammen i efteråret, hvor alle reaktorer, som det blev fundet forsvarligt at genstarte, fik lov at køre op til en levetid på 40 år. Men hvis man siger OK til yderligere 9 værker, som var i planlægningsfasen, og som DPJ indtrængende opfordrede til at opgive, får en udfasning markant længere udsigter, og “behovet for” en systematisk indsats for udviklingen af vedvarende energikilder vil være mindre. Hvad der bekymrer mange er, at både LDP og RPJ har talt for ændringer af konstitutionen, som gør, at Japan fra at være et fredssøgende land med et minimalt hjemmeværnsagtigt selvforsvar, får et egentligt militær, og på sigt måske med atomvåben. Her kan  LDP med dets store majoritet nå at få lagt kursen ind på et helt andet Japan end det Japan på vedvarende energi, som der i Fukushima-katstrofens lammende katastrofe nåede at rejse et billede af.

Der var også lagt op til et opgør med det monopol på energiforsyningen, som Japans forsyningsselskaber i dag har, så mange kunne byde ind med energi. Men hele den omstrukturering og en gradvis udbygning af et ‘smart grid’, som var i stand til at håndtere stadig større input fra vedvarende energi, forventes gså at blive nedprioriteret.

LDP fastholder, at man vil arbejde tæt sammen med New Komeito, nu hvor man har arbejdet så tæt sammen hidtil. Men New Komeito går ind for en gradvis afvikling af A-kraften stort set på linje med det, som DPJs energiplan udstak. Og spørgsmålet er, om en LDP-regering med det første tør lægge sig ud med de ifølge exit-poll-tallene 84% af befolkningen, som ønsker A-kraften udfaset enten gradvist eller øjeblikkeligt.

Ifølge avisen Sankei, har valget betydet, at der ud af underhusets 480 pladser i dag er 346 mandater med pro-nuclear holdning mod 132 før valget, hvor dem som er imod er skrumpet fra 339 til 123. Så til trods for vælgernes overvældende ønske om at få igangsat en afvikling, ser det lige nu ud til at have endog meget lange udsigter.

Et tankevækkende resultat er, at kursen på TEPCO-aktier er steget med 33%. Så i forretningsverdenen er der en fornyet forventning til, at forsyningsselskavberne igen får lov at drive deres reaktorer.

Japan Times skriver i en leder: “Although the Fukushima nuclear catastrophe highlighted the inherent danger of operating nuclear power plants in this quake-prone country, Mr. Abe opposes the elimination of nuclear power. He says nuclear power plants whose operations are judged safe should be brought back online. But he seems to forget the fact that nuclear waste storage facilities at such plants are almost full and that no technology exists at present that can ensure the safe, essentially permanent storage of high-level radioactive waste.”

Både fortsættelsen og afviklingen står overfor massive problemer med, hvad man gør med det radioaktive affald.

Asahi Shimbun bragte 19. december en opinionsundersøgelse, hvor man har spurgt 17. og 18. december, som viser, at samtidig med, at et betydeligt flertal er tilfredse med regeringsskiftet, så er der kun 7%, som mener at LDP vandt på grund af sit politiske program, mens hele 81% mente at LDP vandt på grund af utilfredshed med DPJ.¹

Selv blandt DPJs egne vælgere var 79% utilfredse med DPJs regering i de forestående tre år.

Af de adspurgte var 46% uenige med LDPs holdning til A-kraften, mens 37% erklærede sig enige. Og 53% af de svarende erklærede, at det gerne så DPJ “recover and become a political party that can rival the LDP,” mens 38% var uenige heri.

Hele 31% af de adspurgte støttede LDP, hvilket er første gang siden 2008, at partiet var over 30%. Næststørste parti var DPJ, som havde støtte fra 11%, mens Ishin no Kai havde støtte fra 9%, så befoljingen identificerer sig gennemgående meget lidt med partierne.¹

Med blot 7% som støtter LDPs politik har den kommende premierminister Shinzo Abe således læst situationen meget præcist, når han siger, at han har fået sit mandat på befolkningens mistillid til den hidtidige regering, men at han stadig mangler at vinde tilliden til sit parti og dets politiske målsætninger. På den baggrund er der snævre grænser for, hvor konfrontatorisk han ka agere og hvor mange i befolkningen upopulære beslutninger, han kan køre igennem på den korte bane.

indlæg oprettet af Jens Hvass

LDP’s victory likely to lead Japan to retract nuclear phase-out goal, (Kyodo) Mainichi 16.12.2012.

LDP back in the saddle again, (leder) Japan Times 17.12.2012.

Exit poll: Anti-nuclear votes spread across the board, Asahi Shimbun 17.12.2012.

Reiji Yoshida: LDP aware voters just punished DPJ, Japan Times 17.12.2012.

Future of nuclear power in Japan fuzzier with LDP win, Mainichi 17.12.2012.

Abe set to transform energy, foreign and monetary policies, Asahi Shimbun 17.12.2012.

Ayako Mie: Economy, split of antinuclear vote, aided LDP, Japan Times 18.12.2012.

Masami Ito: Nothing left for the election-gutted DPJ to do but rebuild, Japan Times 18.12.2012.

Optimism rises in ‘nuclear village’ after LDP’s victory, Asahi Shimbun 19.12.2012.

No turning back the clock on nuclear policy, (leder) Mainichi 19.12.2012.

Where will Abe be leading Japan? Al Jazeera (25 min video) 18.12.2012.

Asahi Poll: Voters mixed on Abe, LDP victory, Asahi Shimbun 19.12.2012.¹

Japan is tipped to stick with renewables agenda, Yngli Solar 19.12.2012.

Early Japan reactor restarts unlikely despite LDP win, (Reuters) Asahi Shimbun 20.12.2012.

 

 

 

17. december – Dagen derpå

Gennemgående er der i de udenlandske medier større sikkerhed omkring, at valgresultatet betyder en rehabilitering af A-kraften end i de japanske medier. Jeg har hevet links en række af kommentarerne ind nedenfor.

Efter tre valg i træk, hvor mandatudsvinget har været voldsomt på relativt små vælgervevægelser er der begyndende talen for, at valgloven må revideres. Det er ikke noget, man skal gøre i tide og utide, men det virker omvendt ikke demokratisk, at man kan få to tredjedele af mandaterne med en tredjedel af stemmerne.¹ Det virker faktisk langt mere unconstitutional end det, at de enkelte valgkredse er så forskellige af størrelse.

Mitusru Obe skriver i Wall Street Journal, at en af grundene til at stemmeafgivelsrne kan blive så tilsnyneeladende tilfældig, er, at man i Japan har ekstremt restriktive regler for, hvordan mail og internet må bruges. Det gør det meget vanskeligt for nye bevægelser at formidle sig med sin naturlige kommunikationsform – situationen er så langt ude, at man dårligt kan opdatere en hjemmeside under valgkampen. Så vælgerne har meget lille chance for at tilegne sig, hvad de enkelte kandidater rent faktisk står for. Det kunne være en del af forklaringen på, at det er lykkedes de to pro-nucleare partier at få kæmpe flertal i en befolkning, hvoraf et stort flertal ønsker A-kraften afviklet. Stemmeprocenten var lav, ikke mindst blandt unge vælgere. Der er ingen tvivl om, at det ville se helt anderledes ud, hvis man indførte elektronisk afstemning – eller blot inddrog moderne elektroniske medier. Blandt 20-24-årige var stemmeprocenten blot på 46%, men den for 55-74-årige var 80% eller højere.²

En af de mere alvorlige konsekvenser af valget er, at der nu er et overvældende flertal af underhusets politikere, som gå ind for en ændring af konstitutionen, så Japan får mulighed for at udvikle sig som en egentlig militær magt. Ellers har Japan siden 2. verdenskrig været beskyttet af USA, som har store abaser på Okinawa. Abe planlægger besøg ved Obama i januar, og helt givet vil et af de vigtige emner være, hvordan Japan gradvist selv overtager sit forsvar. USA er i en situation, hvor man gerne vil beskære på sine forsvarsforpligtelser. For eksempel i Europa opretholder man baser og aktiviteter, som måske gav meningen, da den kolde krig var på sit højeste. Desværre er billedet mindre entydigt fredeligt omkring Japan, som faktisk har territorial-konflikter med stort set alle naboer, fra Rusland i nord over Kina, Korea til Taiwan i syd. Her bliver der givet brug for international (diplomatisk) indblanden, hvis disse stridigheder skal løses én gang for alle. Og med LDP ved roret er der ingen udsigt til, at det bliver lige med det første. Tre år i opposition har tværtimod opsparet en betydelig dosis nationalistisk adrenalin, som lige skal luftes, inden tigngene igen lander.

Om et sådant aktivt selvforsvarende Japan skal have atomvåben, det får man nok ikke noget klart svar på, men den slags har en frygtelig appel i magtens skumle korridorer, og når nu Nordkorea arbejder på at få sine masseødelæggelsesvåben … her mere end et halvt århundrede efter Hiroshima er det gradvist sværere at fastholde Japan som en nation med en aktivt fredsskabende opgave.

For at sådanne ændringer af grundloven kan finde sted, skal der dog også være to tredjedeles flertal i overhuset. Var der valg i dag, var det ikke usandsynligt, men her vil valget først komme til næste efterår, og meget kan nå at ændre sig inden da.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Justin McCurry: Japanese hawk’s election victory prompts fears of regional tension, The Guardian 16.12.2012.

Yuri Kageyama: LDP win highlights economy over nuclear concerns, (AP) NBC News 17.12.2012.

Mitusru Obe: Getting Political Traction for the Anti-Nuke Movement, Wall Street Journal 17.12.2012.²

Mari Saito: Mitsubishi Heavy CEO calls for nuclear restarts in Japan, Reuters 17.12.2012.

Ida Torres: Nuclear abolishment under threat from newly elected LDP, TEPCO stocks already up, The Japan Daily Press 17.12.2012.

Bruce Einhorn: Japan Election Landslide Puts LDP Back in Power, Bloomberg 17.12.2012.

Nuclear back on agenda after Japanese election, World Nuclear News 17.12.2012.

TEPCO shares soar 33% after pro-nuclear party win, (AFP) The West 17.12.2012.

Japanese party victory a boost for nuclear, UPI 17.12.2012.

Dennis Normile: Japan Likely to Reembrace Nuclear Power in Wake of Elections, Scinece Insider 17.12.2012.

Keidanren chief praises election results, calls for strong leadership, (Kyodo) Japan Times 18.12.2012.

Lower House seat distribution, votes out of sync, (Jiji) Japan Times 18.12.2012.¹

Low expectations abroad for Japan economic sea change, Asahi Shimbun 18.12.2012.

Abe seeks partners to pave way for constitutional revisions, Asahi Shimbun 18.12.2012.

72% of newly elected lawmakers want to revise war-renouncing Article 9 of Constitution, Mainichi 18.12.2012.

Call for Japan to exercise collective self-defense gains strong support, Asahi Shimbun 18.12.2012.

Akira Kudochi: Takashi Mikuriya: Abe will have to act quickly on constitutional change, (interview) Asahi Shimbun 18.12.2012.

Yuriy Humber, Anna Kitanaka and Aya Takada: Nuclear Stock Rally in Japan Ignores Public Opposition, Bloomberg 18.12.2012.

DPJ should act responsibly as the main opposition party, (leder) Asahi Shimbun 18.12.2012.

DPJ to hold election Dec. 22 to pick successor to Noda, Mainichi 18.12.2012.

76% of election winners support revising Article 9, (Kyodo) Japan Times 19.12.2012.

Makoto Hara: LDP should not pursue economic growth fantasy, Asahi Shimbun 19.12.2012.

Ramesh Thakur: Boxed in, Japan swings right, Japan Times 19.12.2012.

Election may be last straw for vote disparity, (Kyodo) Japan Times 20.12.2012.

Plan in works to liberalize online campaigning, (Kyodo) Japan Times 22.12.2012.

Kevin Rafferty: ‘Abenomics’ – a dangerous policy of print and spend, Japan Times 22.12.2012.

Mizuho Aoki: Altering nonnuclear principles not on the table, Kishida says, Japan Times 31.12.2012.

Reiji Yoshida: July election to keep hawk Abe in cage, Japan Times 31.12.2012.

Miya Tanaka: A cautious return to nuclear power, (Kyodo) Japan Times 03.01.2013.

 

 

 

18. december – 11. marts-jordskælv udløst af tyngdekræfter fra sol og måne

En artikel i Asahi Shimbun i dag fortæller, at det sandsynligvis var tyngdekraften fra sol og måne, som 11. marts sidste år udløste det store jordskælv, som udløste den gigantiske tsunami, som udløste den gigantiske krise ved Fukushima Daiichi-værket, som fik lov at løbe løbsk fordi …

Denne variation i tyngdekræfterne igennem døgnet er lille og blot omkring en tusindedel af de kræfter, som er indestængt i pladeforskydningerne. Endda synes de at være kraftige nok til at udløse spændingerne. Tilsvarende kræfter, som driver tidevandet op og ned én gang i døgnet får Jordens form til to gange i døgnet at ændre sig med 20 cm. Så jordskorpen er konstant æltet.

Som man kan se af søjlediagrammet herover, sker jordskælv ikke blot jævnt igennem døgnet, men med markant højere hyppighed to gange i døgnet, når solens og månens tyngdepåvirkninger er størst. Det siger således mindre om, om der kommer endnu et stort jordskælv i 2013, men kan bruges til at sige noget om, hvornår på døgnet, der er størst risiko for at et latent jordskælv

Og vi står vel nærmest her med en slags bevis for, at astrologien virker, sådan på helt fundamentalt plan.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Takashi Sugimoto: Researcher: Gravity of moon, sun likely unleashed Tohoku quake, Asahi Shimbun 18.12.2012.

 

 

 

19. december – NRA skærper tonen

Få dage inden valget meldte NRAs leder Shunichi Tanaka ved et møde med eksperter fra USA og Europa, som man har involveret som rådgivere for at støtte NRAs arbejde med at genoprette sikkerheden omkring de japanske atomkraftværker ganske voldsomt ud: “I find the current situation exceedingly unsatisfactory,” sagde han: “Reactors should not go online unless we are convinced of their safety.”

Ifølge Tanaka var det den slappe håndtering af sikkerheden, som lå til grund for nedsmeltningene ved Fukushima Daiichi-værket sidste år. “The industry’s stance was ‘simply meeting with regulations is enough,'” sagde han: “Safety culture has become a mere shell.” Så det vill “take enormous efforts to raise the awareness of safety in the nuclear industry.”

Lige nu har NRA rejst spørgsmålstegn ved det forsvarlige ved at drive A-kraftværker på 6 af de 17 steder, man i dag har A-kraftværker. Og ved de tre, hvor man foreløbig har taget fat, har det vist sig, at man allerede tidligere dysset sådanne overvejelser ned i stedet for at tage ansvaret for sikkerheden alvorligt.

NRAs forgænger NISA har været et alt andet end godt forbillede. Mange i NISA har gennem tiderne modtaget betydelige beløb fra forsyningsselskaberne, og/eller har arbejdet ved/for dem, og i mange tilfælde har NISA i stedet for at undersøge situationerne til brunds blot taget værkernes egne forklaringer for gode varer. Så den afskillelse af betalende, kontrollerende og udøvende, tilsvarende Montesquieus principielle opdeling af magten i den dømmende, lovgivende og konrollerende myndighed, har aldrig været reelt etableret i den japanske A-kraftsektor.

Ud over oprydningsarbejdet ved Fukushima Daiichi-værket, som forventes at komme til at vare omkring 40 år, står Japan og NRA derfor med en kolossal opgave i at få ryddet op i hele den organisation og beslutningsstruktur omkring A-kraftværkerne, som gjorde, at Fukushima-katastrofen overhovedet kunne ske.

I et interview med Asahi Shimbun 27. december siger Tanaka, at de tre år, som den nytiltrådte premierminister Shinzo Abe har lagt som tidsrammen for at får Japans reaktorer i gang igen, er for kort tid. Det er simpelthen ikke muligt at få gennemført de nødvendige godkendelser (og sikkerhedsmæsigge opgraderinger) inden for den tidsramme for samtlige Japans 50 reaktorer.¹

indlæg oprettet af Jens Hvass

Jin Nishikawa: Watchdog chief blasts nuclear industry for lax safety precautions, Asahi Shimbun 15.12.2012.

Kazuaki Nagata: Panel set up to monitor new nuclear watchdog, Japan Times 08.12.2012.

Dangerous fault alleged 25 years ago at Shika nuclear plant site, Kyodo 07.12.2012.

Hisashi Hattori: Nuclear watchdog to urge shutdown of Oi plant if active fault found, Asahi Shimbun 28.12.2012.¹

Over 10 nuclear plants in Japan have flawed fire-prevention equipment: sources, Mainichi 01.01.2013.

 

 

 

20. december – NRA: Foldelinjer ved Higashidori-værket sandsynligvis aktive

På en pressekonference i dag gjorde NRA det klart, at de to foldelinjer, som man havde undersøgt ved Higashidori-værket var aktive, og man afviste værkets forklaringer om, at der var tale om noget som var skabt af ændrede forhold i grundvandet.

Det behøver ikke at betyde, at værket ikke kan genstartes, idet de aktive foldelinjer ikke løber umiddelbart under selve værket. Men det vil betyde, at beregningerne af bygningernes og det tekniske anlægs dimensioneringer vil være markant anderledes – og sandsynligvis, at det vil kræve markante ombygninger at få det genstartet.

I forbindelse med andre værker har det været fremme, at man er blevet bedre til at “aflæse” undergrunden for potentielle jordskælvsrisici end i 1960erne og 1970erne.

Men reaktoren ved Higashidori er blandt Japans nyere og blev først taget i brug i 2005. Så det er bekymrende, at man ikke været i stand til at sikre placeringen bedre – og det hænger i høj grad sammen med, at kontrollen indtil nu har været meget slap og stort set har taget alt, værkerne fortalte til efterretning uden yderligere granskning.

Ved ansøgningen om opførelsen af reaktoren ved Higashidori i 1996 oplyste verkets ejer, Tohuku Electric, at der ikke var nogen aktive foldelinjer på værkets område. Og efter en skærpet sikkerhedsforespørgsel i 2006 meldte TEPCO i 2008 tilbage, at der ikke var aktive foldelinjer inden for 5 mm radius. Det er den slags lemfældig omgang med sikkerheden – som om værst tænkelige uheld aldrig ville kunne ske – som NRA står overfor at skulle rydde gennemgribende op i.

På et NRA-møde 26. december, hvor Tohuku Electric havde anledning til at redegøre for sit syn på sagen, kunne NRAs ansvarlige, Kunihiko Shimazaki, konstatere, at Tohuku Electric ikke havde bragt noget nyt for dagen, som kunne ændre NRAs konklusion, at foldelinjerne under Higashidori-værkets område var aktive.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Faults at another Japanese nuclear plant site likely active: panel, (Kyodo) Mainichi 20.12.2012.

Panel: Fault under Japan nuke plant likely active, (AP) Asahi Shimbun 20.12.2012.

Team finds faults at nuclear plant possibly active, NHK 20.12.2012.

NRA to examine method for fault impact forecast on nuke plants, Mainichi 21.12.2012.

Active fault decision could affect all nuclear facilities in Aomori Prefecture, Asahi Shimbun 21.12.2012.

NRA should re-examine faults, crustal structure below Aomori nuclear plants, (leder) Mainichi 22.12.2012.

Nuclear safety watchdog’s quake risk assessments deserve respect, (leder) Asahi Shimbun 22.12.2012.

Tohoku Electric fails to convince NRA that faults are inactive, (Kyodo) Japan Times 27.12.2012.

 

 

 

20. december – Forskere: Foldelinje ved Rokkasho-værket sandsynligvis aktiv

Mitsuhisa Watanabe, som er professor i geomorfologi ved Tokyo University, sagde onsdag til Tokyo Shimbun (en avis) at en aktiv foldelinje løber direkte under Rokkasho-værket og advarer om, at den sandsynligvis vil evæge sig, når de større pladesystemer bevæger sig (som da Fukushima-katastrofen blev udløst).¹

Den nyetablerede sikkerhedsinstans NRA, som allerede har en række tilsvarende sager kørende ved andre værker, sagde onsdag til AFP, at man måtte overveje, om der var behov for yderligere undersøgelser, men at man foreløbig ville  se, hvad der kom frem ved værkets egne undersøgelser.¹

Japan Nuclear Fuel, som driver værket, siger, at de vil fortsætte undersøgelserne, men med det klare formål at underbygge sin påstand om, at foldelinjen ikke er aktiv. Det virker ikke således ikke specielt betryggende, at det stadig er Japan Nuclear Fuel, som forestår de videre undersøgelser.

I en artikel Japan Focus under overskriften “Is the Rokkasho Reprocessing Plant Safe?” skriver Takashi Hirose om situationen ved Rokkasho-værket:

“There are large seismic faults, capable of producing earthquakes at the 7 or 8 magnitude level, near each of Japan’s nuclear plants, including the reprocessing plant at Rokkasho. It is hard to believe that there is any nuclear plant that would not be damaged by a magnitude 8 earthquake.

A representative case is the Rokkasho Reprocessing Plant itself, where it has become clear that the fault under the sea nearby also extends inland. The Rokkasho plant, where the nuclear waste (death ash) from all the nuclear plants in Japan is collected, is located on land under which the Pacific Plate and the North American Plate meet. That is, the plate that is the greatest danger to the Rokkasho plant, is now in motion deep beneath Japan.

The Rokkasho plant was originally built with the very low earthquake resistance factor of 375 gals. (Translator’s note: The gal, or galileo, is a unit used to measure peak ground acceleration during earthquakes. Unlike the scales measuring an earthquake’s general intensity, it measures actual ground motion in particular locations.) Today its resistance factor has been raised to only 450 gals, despite the fact that recently in Japan earthquakes registering over 2000 gals have been occurring one after another. Worse, the Shimokita Peninsula is an extremely fragile geologic formation that was at the bottom of the sea as recently as the sea rise of the Jomon period (the Flandrian Transgression) 5000 years ago; if an earthquake occurred there it could be completely destroyed.

The Rokkasho Reprocessing Plant is where expended nuclear fuel from all of Japan’s nuclear power plants is collected, and then reprocessed so as to separate out the plutonium, the uranium, and the remaining highly radioactive liquid waste. In short, it is the most dangerous factory in the world.

At the Rokkasho plant, 240 cubic meters of radioactive liquid waste are now stored. A failure to take care of this properly could lead to a nuclear catastrophe surpassing the meltdown of a reactor. This liquid waste continuously generates heat, and must be constantly cooled. But if an earthquake were to damage the cooling pipes or cut off the electricity, the liquid would begin to boil. According to an analysis prepared by the German nuclear industry, an explosion of this facility could expose persons within a 100 kilometer radius from the plant to radiation 10 to 100 times the lethal level, which presumably means instant death.

On April 7, just one month after the 3/11 earthquake in northeastern Japan, there was a large aftershock. At the Rokkasho Reprocessing Plant the electricity was shut off. The pool containing nuclear fuel and the radioactive liquid waste were (barely) cooled down by the emergency generators, meaning that Japan was brought to the brink of destruction. But the Japanese media, as usual, paid this almost no notice.”²

Rokkasho-værket er et genoparbejdningsanlæg, hvortil man sender affald fra Japans øvrige reaktorer, for gennem en omfattende oparbejdningsproces at kunne generere nyt brændstof samt nye affaldsprodukter, som nogle siger er langt mindre falige og langlivede, men s andre hævder det modsatte om. Men ud over denne proces laver man Rokkashi laver også eksperimenter med at kunne indkapsle det gengrugte atomaffald i store glaslegemer, så det efterfølgende ville kunne håndteres på mere simple lagre. Så der er tale om et kæmpe kompleks, som der er investeret enorme beløb i.

Hvis NRA ender med at måtte konstatere, at Rokkasho-værket er bygget umiddelbart op til aktive foldelinjer, vil det føre til helt andre styrkekrav til bygninger og teknisk udstyr. Og hvis det oprindeligt er dimensioneret til 375 gal, men viser sig at skulle kunne klare jordskælvsbelastninger på +2.000 gal – og dermed at det skal kunne klare 5-6 gange større belsatninger – så kan konklusionen meget vel ende med at være, at det ville være billigere at genopføre et sted, hvor undergrunden er mindre labil.

Projektet har været under udvikling siden 1984, har indtil nu har kostet Japan en formue (beløb i størrelsesordene 20 mia. $ er nævnt). Det var hele denne oparbejdningsdel, som man indså, at man kunne nedlægge. For hvis man alligevel valgte at udfase A-kraften, ville værket måske nå at blive arbejdsløst, før det nogensinde kom til at fungere. Men det var åbenbart for svært at håndtere i diskussionerne, også fordi der er kolossale industriinteresser i projektet, så i den energiplan, som blev vedtaget i efteråret, men som ingen efter valget rigtig ved, hvor længe kommer til at stå ved magt, var en af de mange inkonsekvenser, at man i sidste øjeblik gav efter for presset om at fortsætte oparbejdningsprogrammet. Under vejs i processen lød det fra Aomori Amt, hvor Rokkasho ligger, at hvis ikke der var tale om et oparbejdningsanlæg, så ville man returnere alt det atomaffald, som man nu har stående i kø for at blive bearbejdet. Man skulle for enhver pris ikke ende med at være hele Japans atomlosseplads.

Fukushima-katastrofen har således også fået sat et begyndende fokus på spørgsmålet om, hvad der skal ske med affaldet, og de store mængder radioaktivt materiale fra de mange snart udtjente reaktorer. Det kan ikke bare lægges i en bunke med et skilt til de kommende generationer, at de skal gå udenom. Og den ikke så rare sandhed er, at fejlen er sket. Selvom man ender med at vælge at gå videre med omlægningen til den vedvarende energi og udfase A-kraften, så forsvinder disse problemer ikke, men er tværtimod yderst vanskelige at løse i et land med stor en befolkningstæthed og en voldsomt jordskælvsplaget undergrund.

Siden 1984 har der været stadige tekniske vanskeligheder, så atomaffaldet hober sig op ved Rokkasho. Hideyuki Ban fra Citizens’ Nuclear Information Center vurderer, at der er en 80-90% chance for, at Rokkasho aldrig kommer til at fungere. Selv hvis det lykkes, er kapaciteten for lille til at kunne følge med de affaldsmængder, som løbende kommer fra Japans øvrige reaktorer. Og hele indstøbningsdelen er endnu aldrig kommet til at fungere.³

Med A-kraften har vi blot for opnåelsen af nogle få årtiers strøm i stikkontakterne fået lagt en virkelig stor lort til eftertiden. Som det står øverst i den ovenfor citerede artikel i Japan Focus:

“A puzzle for our time: how is it possible for a person to be smart enough to make plutonium, and dumb enough actually to make it?”²

indlæg oprettet af Jens Hvass

Active fault decision could affect all nuclear facilities in Aomori Prefecture, Asahi Shimbun 21.12.2012.

Kyoko Hasegawa: Quake risk at Japan atomic recycling plant: experts, phys.org 19.12.2012.¹

Japan’s nuclear recycling plant, a probable failure, nuclear-news 25.02.2012.²

Hirose Takashi: The Nuclear Disaster That Could Destroy Japan – On the danger of a killer earthquake in the Japanese Archipelago, The Asia-Pacific Journal 23.05.2011.³

Aomori Pref. mulling rejecting nuclear waste, Yomiuri Shimbun 06.09.2012.

Jin Nishikawa: Experiment to dispose of nuclear waste hits another roadblock, Asahi Shimbun 04.02.2012.

TEPCO, Tohoku Power made dubious transactions to Rokkasho nuke plant village, Mainichi 20.08.2012.

Yuta Moriyama & Yohei Odakura: JNFL to resume vitrification tests shortly / 1st tests in 3 years; outcome to have significant impact on policy regarding nuclear fuel cycle, Yomiuri Shimbun 31.01.2012.

Eriko Arata: Rokkasho Plant Too Dangerous, Costly: Expert, Japan Times 27.11.2008.

Nuclear Fuel Fabrication, World Nuclear Association september 2011.

Frank von Hippel: Managing Spent Fuel in the United States: The Illogic of Reprocessing, NPEC 15.01.2007.

 

 

 

20. december – Tysklands udfasning af A-kraften i 2022 går planlagt

I NHKs nyhedsudsendelse kunne man i dag høre følgende, som jeg har tilladt mig at kopiere ind, da det ikke forbliver online ud over en måned:

“The German government says the country’s shift to renewable energy is going smoothly, with such energy now accounting for a quarter of all power consumption. Germany decided to reduce its dependency on nuclear power after last year’s nuclear disaster at Japan’s Fukushima Daiichi plant.The government issued on Wednesday its first report on the progress. The report says the country’s reliance on renewable energy such as wind and solar power accounted for 25 percent of all power consumption in the first half of this year. The figure is up from last year’s 20 percent. The report attributes the increase to a drop in power consumption as a result of the energy-saving drive.

German economics minister Philipp Roesler said the government has already taken 8 nuclear reactors offline, but this has had no impact on keeping the energy supply stable. Price hikes for household electricity are scheduled for next month, resulting in an estimated yearly increase of about 120 dollars per household. Public opposition to the increased burden is on the rise. But the German government plans to push forward its plan to abolish all nuclear reactors by 2022.”

Det er måske den slags nyheder, som Japan trænger til at høre – at det kan gøres på 10 år, at det koster godt 50 kr. pr. husholding pr. år. Det tror jeg stort set alle japanske familier er indstillet på at betale for ikke at skulle frygte for en Fukushima-katastrofe. Og vi er meget tæt på, at den vedvarende energi er den billigste.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Germany reports smooth shift to renewable energy, NHK 20.12.2012.

 

 

 

20. december – Termisk varme kan erstatte 25 reaktorer

Ved en forelæsning ved FN-universitetet i Tokyo fortalte Islands ambassadør i Japan, at landet ved at udnytte den geotermiske varme, som syder og bobler over alt i den vulkanske japanske undergrund, ville kunne erstatte energien fra 25 atomkraftværker.

Næstefter USA og Indonesien har Japan verdens største potentiale i jordvarme. Men man er slet ikke kommet i gang med at udnytte denne energikilde, som ellers ville komplementere de flukturerende energikilder sol og vind perfekt, fordi den, når den først er etableret, er let at skrue op og ned for, så man til enhver tid har den nædvendige energi til rådighed.

Der nævnes ofte tre grunde til, at det ikke er så ligetil at udvinde den geotermiske varme i Japan: 1) at man ikke må bore i naturparker, 2) at det forstyrrer Japans mange kursteder bygget op om varme kilder, og 3) at det er dyrt.

Men efter Fukushima-katastrofen har man 1) åbnet for nye boringer i nærheden af naturparker (det vil kunne gøres med langt mindre indgriben end for eksempel fracking), og 2) de fleste steder er der ikke problemer med, at man “stjæler” varmen fra resort-stedernes varme kilder, mens 3) omkostningerne givet vil kunne bringes ned eller korrigeres med en klimaafgift. For hvor den termiske energi i dag i Japan koster omkring 20 yen pr. kWt, ligger prisen i andre dele af verden på 5-15 yen pr. kWt.

20 yen svarer til omkring 15 øre, så det burde kunne lade sig gøre, når man tager i betragtning, at forbrugeren betaler ganske mange gange mere for samme kWt. Og med den nye feed in-tarif ligner det en rigtig god forretning at anlægge flere geotermiske anlæg.

Men frem til Fukushima-katastrofen har den japanske energipolitik alt for ensidigt prioriteret udbygningen af atomkraften, så ligesom de øvrige vedvarende energiklider har den geotermiske varme i den grad manglet opmærksomhed – for ikke at sige aktivt modarbejdet.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Tierney Smith: Geothermal potential could fill Japan’s nuclear gap, RTCC 20.12.2012.

Kasumi Yasukawa: Geothermal Energy in Japan, (præsentation ved) 2011 Asia Pacific Clean Energy Summit & Expo 15.09.2011 (pdf).

 

 

 

21. december – Status over reaktortilstanden ved Fukushima Daiichi

På valgdagen bragte Asahi Shimbun dette diagram, som giver et overblik over tilstanden for de fire forulykkede reaktorer ved Fukushima Daiichi-værekt, hvorad de tre (nr. 1, 2 og 3) har haft kernenedsmeltninger. Sidste år ved denne tid kunne man lidt forhastet erklære de tre reaktorer i en tilstand af “cold shutdown” – en lidt misvisende term for at temperaturen var kommet under 100ºC og dermed at problemet med at kølevandet koget væk var elimineret.

Men de reetablerede kølesysterme er stadig intermistiske, man har foreløbig fået sat en teltagtig struktur op omkring reaktor 1 og 2, og når man har fået løftet lidt mere byggematerialerester fra de brinteksplosioner, som gik forud for reaktornedsmeltningerne, vil man i det kommende år også opføre en teltstruktur omkring reaktor 3.

Der har været udtrykt megen nervøsitet omkring tilstanden af reaktor 4, hvor jordskælvet har beskadiget strukturen under det store kølebassin, som højt over jorden rummmer en meget stor mængde brugte brændselslegemer. Den slags bekymringer bliver ikke bedre af, at TEPCO er blevet taget i at billedmanipulere revner i bygningsstrukturen bort. Og hvis et jordskælv med tilsvarende voldsomhed som 11. marts igen lagde nødkøleanlæggene ned, så brændselselementerne i reaktor 4s kølebassin blev tørlagte, ville der være en betragtelig risiko for at få en proces tilsvarende kernenedsmeltningerne, som potentielt ville føre til et markant større udslip af radioaktivt materiale end fra de tre første nedsmeltninger tilsammen.

Men hvis man hører Yastel Yamadas gennemgang af problemerne i videoen herover, så peger han på, at det største problem er, at man her mere end 1½ år efter nedsmeltningerne stadig ikke ved præcist, hvad der er sket, og præcist hvor det nedsmeltede materiale fra brændselslegemerne befinder sig. Man ved fra koncentrationen i havdyr fanget ud for værket, at der stadigvæk frigives store mængder radioaktivt materiale. Sandsynligvis overføres det via lækager fra de stadigt oversvømmede kældre, men ingen ved det med sikkerhed, og strålingen nær de nedsmeltede kerner er stadig så høj, at ingen mennesker kan nærme sig.

Efterhånden er der også opmagasineret voldsomme mængder af radioaktivt vand på området, en stor del heraf i tanke som lækker. Man forventer at nå 700.000 ton radioaktivt vand inden for 3 år, og man er først nu ved at indkøre udstyr, som kan oprense vandet for 62 forskellige radioaktive bestanddele.

Alt i alt er der stadig tale om en ekstraordinær situation, som kræver en ekstraordinær indsats … og lige så meget held, at der ikke indtræder jordskæv af tilsvarende voldsomhed de første 3-4-7 år, indtil de 3.100 brændselslegemer er fjernet fra fra reaktor 4s kølebassin. Arbejdet skrider kun langsomt frem. Planerne er blive klar til at fjerne brændselslegemer i november 2013.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Naoya Kon: Fukushima plant situation ‘volatile,’ a year after cold shutdown declared, Asahi Shimbun 18.12.2012.

 

 

 

22. december – Skilled Veterans Corps for Fukushima Daiichi


.
Disse to videoer stammer fra en præsentation, “Update on Fukushima Daiichi”, af Yastel Yamada, som er grundlæggeren af SVCF, Skilled Veteran Corps for Fukushima.

SVCF er en forening af 700 forhenværende teknikere som alle har det til fælles, at de er pensionerede, men har arbejdet ved Fukushima Daiichi-værket. Og nu tilbyder de gennem SVFC at gå ind og detage i oprydningsarbejdet ud fra det rationale, at de 1) bedre kan tåle stålingen, 2) har større chance for, hvis der opstår skader på DNA, endda at dø af noget andet, og 3) er over den alder, hvor de får børn, så DNA-skader ikke går videre til næste generation.

Jeg har svært ved at forestille mig ret mange andre steder i verden, hvor mennesker, som efter et langt arbejdsliv er kommet til at nyde deres otium, kan sige, hvis nogen skal dø af den katastrofe, så er det os. Mit liv betyder mindre end at vi har sunde velskabte børn i næste generation.

Tilbuddet har åbenbart sat TEPCO i et moralsk dilemma, for man har høfligt taget imod tilbuddet, men her mere end et år efter endnu aldrig gjort brug af det endsige takket nej, men blot sagt, at man ikke havde rum til det nu. Måske det er for svært at face, at A-kraft helt bogstaveligt er dødelig alvor – eller bliver det, når det går galt, som det gik med tre reaktorer ved Fukushima Daiichi i marts sidste år.


.
Yamada-sans tempo er sindigt, men under vejs får man god besked om, hvilken gigantisk oprydningsopgave, som venter forude. Efter en gennemgang af strukturen omkring oprydnings-arbejdet, som primært er varetaget af under-entereprenører og under-under-entreprenører – hvilket ifølge Yamada-san er den egentlige grund til, at man ikke har kunnet finde ud af at takke ja til tilbuddet fra Skilled Veteran Corps for Fukushima – kommer han ind på det strukturelle i oprydningsarbejdet. På sin meget loyale måede er han dybt kritisk overfor den oprydningsplan, som man har lavet for de fire havarerede reaktorer og siger, at det har de slet ikke forudsætningerne for. Det bør varetages af en statslig insitution, som er særligt udviklet til formålet, og ikke af en privatkapitalistisk størrelse som TEPCO.

Så måske når NRA har fået de mest presserende sager omkring genstart/lukning af de mange standsede reaktorer afklaret, at de skulle kobles på at gennemgå dekommissionsplanerne for Fukushima-værket.

Der er mere om SVCF på SVCFs hjemmeside, hvorfra man også kan downloade Yamada-sans slides fra forelæsingen.¹

indlæg oprettet af Jens Hvass

Yamada’s presentation slides for US tour in October 2012, SVCF 01.11.2012 (pdf).¹

Kyumg Lah: Japanese seniors volunteer for Fukushima ‘suicide corps’, CNN 31.05.2011.

 

 

 

22. december – The Wall

Fra Chubu Electric, som driver atomkraftværket ved Hamaoka, forlyder det nu, at man har besluttet sig for at øge højden af den tsunami-beskyttelse, som man er gået i gang med at bygge, fra 18 m til 22 m. En sådan mur er en gigantisk konstruktion. Som man fornemmer af snittegningen herover, er der ikke bare tale om en mur, men om et nøje tildannet profil på forsiden, som skal tage mest muligt af kraften af bølgefronten inden den rammer muren, og et opsamlingsbassin umiddelbart bagved, som kan tage en del skvulp og sprøjt, og så tømmes ud igen, når tsunamien er drevet over.

Det var dette atomkraftværk, som forhenværende premierminister Naoto Kan tilbage i maj 2011 beordrede lukket, da det stod klart, at der inden for de næste 30 år var opimod 90% chance for et stort jordskælv på stedet – hvilket næsten der et samme som at sige, at det vil ske. Faktisk har man placeret værket næsten så vanvittigt, som overhovedet muligt, ikke bare nær den store hovedfoldelinje, som løber langs den japanske kyst, men på overgangen mellem to delplader af den del, hvor de japanske øer ligger på. I alt fire store tektoniske plader mødes præcist på stedet. Så Kan, som i dagene efter Fukushima-katastrofens udbrud havde måttet forholde sig til et worst case-scenario som en meget nærliggende mulighed, hvor han måtte evakuere 30 mio. mennesker fra Tokyo uden at have beredskabsplaner for det, beordrede værket lukket på stedet.

I mellemtiden har atomkraftværkets ejer igangsat et kæmpe tsunami beskyttelsesprojekt. Men selv med den store mur etableret er der mange andre risikofaktorer forbundet med at have atomkraft på dette sted, så det virker helt bagvendt, at man bare er gået videre med en sådan investering uden at sikre sig, at der er brug for det i Japans fremtidige energiforsyning. Og det viser igen, hvor lille en tradition for strategisk plamnlægning, Japan har.

Forhøjelsen kommer efter at man for nylig fik beregninger, som viste, at et stort jordskælv od for kysten ville kunne rejse en 19 m høj tsunami. Som borgmesteren i den nærliggende by Omaezaki siger: “By going those extra 4 meters, it will help make residents safer and put their minds at ease.” Tanken, at hans indbyggere ville føle sig endnu sikrere, hvis man nedlagde værket, synes end ikke at figurere, selvom hundredetusindvis af borgere har skrevet under på et krav om en folkeafstemning om værkets fremtid – som er blevet afvist.

Hamaoka-værket løber en kolossal risiko ved at opføre tsunami-muren uden føst at have sikret sig, at de nogensinde får accept fra NRA af, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at drive et atomkraftværk på dette sted. Men der er kolossale økonomiske interesser på spil, og tsunami-muren er tydeligvis igangsat ud fra devisen, at det er lettere efterfølgende at få tilgivelse end at få tilladelse.

Disse stadige afvejninger af økonomi og sikkerhed er langt fra kønne at se på og tjener kun til at japanernes mistillid til deres politikere vokser.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Hamaoka plant to be protected by 22-meter seawall to counter tsunami, (Kyodo) Mainichi 21.12.2012.

Chubu Electric adding 4 meters to breakwater at Hamaoka nuclear plant, Asahi Shimbun 21.12.2012. (m. gode ill.)

Probability of strong quakes revised upward for eastern Japan, (Kyodo) Japan Times 22.12.2012.

Hirose Takashi: The Nuclear Disaster That Could Destroy Japan – On the danger of a killer earthquake in the Japanese Archipelago, The Asia-Pacific Journal 23.05.2011. (vedr. Hamaoka)

Hamaoka nuke plant tsunami barrier unveiled to media as construction continues, Mainichi 28.12.2012.

 

 

 

22. december – Abe vil igangsætte flere nye reaktorer

Siden foråret har der hver fredag været demonstationer mod atomkraft mange steder i Japan, og billedet herover er der fra gårsdagens demonstration i Tokyo. Det er en mindre skare sammenlignet med hen over sommeren, da det på et tidspunkt blev vurderet, at der var op imod 170.000 til demonstration. Men der er om noget brug for det nu, hvor valget paradoksalt har overgivet magten til atomkrafttilhængere.

Det har været spekuleret, i hvor høj grad – og hvor hurtigt – den nye regering ville ændre den energipolitiske kurs, som blev fastlagt i efteråret efter omfattende folkehøringer, som sigtede mod en fuld udfasning af A-kraften i løbet af 2030rne. Efterfølgende blev det klarlagt, at de tre reaktorer, so allerede var under opførelse, ville få lov til at blive opført, hvorimod det for yderligere ni projekter, som stadig kun var på tegnebordet, blev henstillet, at projekterne blev skrinlagt.

Men tilsyneladende er ingen projekter endnu blevet opgivet – det er mangeårige projektforløb, som omnødvendigt kan venter på bedre tider, og nu har den kommende premierminister Shinzo Abe mere end antydet, at han vil genoverveje igangsættelsen af disse projekter.

Hvis Japan således i løbet af de kommende år får 12 nye værker etableret, som hver har en levetid på 40 år, så vil afviklingen strække sig langt ind i 2050erne, hvis overhovedet man kan tale om en afvikling.

Til gengæld er den nyligt oprettede sikkerhedsinstans for A-kraften NRA tilsyneladende i fuld gang med at afdække alvorlige sikkerhedsproblemer med placeringerne af en lang række af de nuværende atomkraftværker. Så ganske mange af de nu 50 reaktorer, hvoraf 48 er standsede, risikerer aldrig at få tilladelse til at blive genstartet, og for en anden stor gruppe vil de nødvendige opbygninger og forstærkninger for at leve op til tilstrækkelige sikkerhedskrav være så omfattende, at det ikke vil kunne betale sig.

Samtidig er den japanske befolkning i fuld gang med at blive mindre, og den vedvarende energi i fuld gang med at etablere sig, så spørgsmålet er, hvor mange nye reaktorer, landet overhovedet har brug for.

Abes parti LDP er traditionelt erhvervslivets parti, og A-kraft-sektoren ser hans tilbagekomst som A-kraft-industriens redning. Abe har da også et solidt flertal i det nye underhus, men han sidder på et meget tyndt mandat, hvor kun 7-8% af vælgerne støtter hans politik og mest har vagt ham ind for at ‘straffe’ den gamle regering. Så på den baggrund er der nok grænser for, hvor hurtigt, han vil lægge sig åbenlyst ud med befolkningen på energiområdet.

En helt anden ting er, at LDPs koalitionspartner New Komeito er imod A-kraft – eller rettere for en udfasning stort set i tråd med den nu foreliggende energiplan – og tilsyneladende i en aftale om et regeringsgrundlag for de næste fire år har betinget sig, at der ikke igangsættes flere nye reaktorer. I hvert fald er der via Twitter (SNA, Shingetsu News) denne besked:

JPN: Shinzo Abe says new nuclear plants could be built in future; New Komeito responds “not according to our four-year agreement.”

Foreløbig må man forvente, at der mest vil komme små signaler om forandringerne – at man vil være meget tilbageholdende med at gå mod folkestemningen indtil valget til overhuset i juli, hvor LDP stadig ikke har flertal. Så efter al sandsynligvhed bliver der tale om en gradvis, langsom proces. Abe ved, at han er nødt til at genskabe tilliden til A-kraften i den japanske befolkning, hvis han skal lykkes med at få gang i flere nybyggerier.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Abe hints at reviewing policy of not allowing new reactors, Kyodo 21.12.2012.

Abe repeats need to review policy of not allowing new nuclear reactors, (Kyodo) Mainichi 22.12.2012.

Abe hints at scrapping reactor ban, (Kyodo) Japan Times 22.12.2012.

Construction of new reactors could get go-ahead from new government, Asahi Shimbun 22.12.2012.

Opponents of nuclear power vow to continue protests under new government, Asahi Shimbun 22.12.2012.

Kazuya Matsumoto: Anti-nuclear protests continue on theme of nonviolence, Asahi Shimbun 22.12.2012.

Reiji Yoshida: July election to keep hawk Abe in cage, Japan Times 31.12.2012.

 

 

 

27. december – A-kraftens udfasning i 2030erne under aflysning

Tekst på vej … flere genstarter, ingen hurtige beslutninger, ingen mål om udfasning, ikke under nogen omstændigheder afvikling af formeringsreaktor/genoparbejdnings-programmet.

Mainichi leder 27.12.: “At the same time, attention should be focused on the Abe administration’s energy policy. The Fukushima nuclear disaster, which was triggered by the massive earthquake and tsunami of March 2011, stemmed partly from the previous LDP-led administration’s sloppy safety measures. The prime minister has hinted at the possibility of his government reviewing the DPJ-led administration’s policy of disapproving the installation of any new nuclear reactors, but such a review is unrealistic. If it reverses the zero-nuclear policy without addressing the difficult issues involved, including the reprocessing of spent nuclear fuel, it could be criticized as being irresponsible.”

Mainichi leder 25.12.: “However, as the Fukushima nuclear crisis has highlighted problems involving power companies’ regional monopolies, the LDP must not adopt a backward-looking policy to meet the requests of the industry. Rather, the new administration should implement measures at an early date to create an environment for complete liberalization of electricity retailing, including measures to prevent power charges from skyrocketing in sparsely populated areas.”

Kyodo: After new Economy, Trade and Industry Minister Toshimitsu Motegi vowed early Thursday to review the previous government’s nuclear phase-out policy, an antinuclear activist said, “It runs counter to the people’s wish to eliminate nuclear power plants.”

“The government is failing to regret that it has filled Japan with dangerous nuclear plants,” said Tsukasa Wada, a senior member of a group seeking to decommission the Ikata nuclear plant in Ehime Prefecture. “I feel a strong anger.”

JT leder 26.12.: Komeito’s campaign pledge for the Dec. 16 Lower House election had said that the party will endeavor to achieve “zero nuclear power” as soon as possible.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Abe hints at scrapping reactor ban, (Kyodo) Japan Times 23.12.2012.

Japan’s Abe ‘to review Fukushima’ atomic crisis, AFP 23.12.2012.

Gov’t should continue to promote competition in electric power market, (leder) Mainichi 25.12.2012.

Abe reiterates need to spend up to 10 yrs to determine energy mix, Kyodo 26.12.2012.

LDP’s vague nuclear energy policy, (leder) Japan Times 26.12.2012.

Abe administration puts plans to end nuclear power by 2030s under review, Mainichi 27.12.2012.

Abe administration to overhaul nuclear, monetary policies, Asahi Shimbun 27.12.2012.

LDP must prove change through action, (leder) Mainichi 27.12.2012.

Japan’s nuclear policy shift triggers anger and welcome, Kyodo 27.12.2012.

Masami Ito: Abe Cabinet signals big changes ahead, Japan Times 28.12.2012.

Abe government questions ‘no nuke’ future hours after taking office, Asahi Shimbun 28.12.2012.

LDP must not overturn zero-nuclear policy, (leder) Mainichi 28.12.2012.

 

 

 

27. december – Mirei no To i skilsmisseforhandlinger

Tekst på vej … en umage alliance, som ikke fik succes ved valget, havde ikke mange chancer.

“We have the same (antinuclear) goal but different ways of pursuing it,” deputy leader Tetsunari Iida told reporters after the meeting at the Diet. “We will continue to seek the goal together.”

Fifteen of the party’s 17 remaining Diet members attended the meeting, and all endorsed the splitup agreement, which was proposed by Vice President Yuko Mori and Iida, according to Mori.

Iida failed to win a seat in the election and remains a non-Diet executive member of the party.

Ozawa, 70, was nicknamed “the destroyer” for his ability to destabilize or split political parties. He has bolted four parties and created five new ones in the course of his career and is on the verge of forming his sixth. One of the parties he formed followed his legendary split from the LDP.

Ozawa deserted the LDP in 1993 after he was passed over as successor to its largest faction. He then formed Shinshinto (New Frontier Party), which became the largest opposition party. The party disbanded in 1997 after being torn apart by an internal struggle that highlighted his dictatorial leadership and poor communication skills.

Ozawa then went on to launch the Liberal Party, which was also split after anti-Ozawa strife. The Democratic Party of Japan agreed to absorb his party in 2003.

29. december kunne Yukiko Kada og Ichiro Ozawa meddele, at Mirei no To var opløst blot en måned efter stiftelsen. Hun ville forlade partiet sammen med en gruppe af de oprindelige stiftere og etablere et nyt. Mens Ozawa og hans tropper vil stifte et andet parti, kaldet Seikatsu no To (Life Party). Shizuka Kamei, som forlod partiet torsdag, menes atr ville tilslutte sig det grønne parti. Drømmen om at samle A-kraft-modstanden i et politisk parti ligger således helt i ruiner.

3. januar fremgåtr det, at Kada har trukket sig som leder af partiet, for at hellige sig sit arbejde som guvernør i Shiga. Dette kommer også som konsekvens af en ganske voldsom negativ respons på det forhold, at hun  lagde så meget tid i et nationalt partipolitisk arbejde, at hun misligeholdt sit ansvar som guvernør.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Antinuclear Tomorrow Party of Japan to split over internal feud 1 month after launch, Mainichi 27.12.2012.

Eric Johnston: Nippon Mirai poised to break apart, Japan Times 27.12.2012.

Ayako Mie & Reiji Yoshida: Nippon Mirai breaks up as Ozawa, allies veer off, Japan T1mes 28.12.2012.

Shameful desertions from Japan’s main anti-nuclear party, (Vox Populi) Asahi Shimbun 28.12.2012.

Shiga gov. announces split of antinuclear Tomorrow Party, (Kyodo) Mainichi.

Shiga governor to resign as leader of anti-nuclear Tomorrow Party of Japan, Asahi Shimbun 03.01.2013.

Kada to quit Nippon Mirai helm, focus on governor job, (Kyodo) Japan Times 03.01.2013.

Shiga Gov. Kada regrets believing Ozawa sweet talk on general election, Mainichi 14.01.2013.

Eric Johnston: Kada steps down as leader of Nippon Mirai, takes adviser role, Japan Times 22.01.2013.

 

 

 

28. december – Amerikanske søfolk rejser sag mod TEPCO

Tekst på vej …

Kyodo: “Eight of the U.S. sailors who took part in a relief operation in Japan in the wake of the March 2011 disaster have lodged a damages suit against Tokyo Electric Power Co., saying they were exposed to radiation and suffered injury because the utility misled them about the impact of its crippled Fukushima nuclear power plant.

In the lawsuit filed Dec. 21 with U.S. federal court in San Diego, each plaintiff is seeking $10 million in compensatory damages. The suit also calls for punitive damages of $30 million.”

indlæg oprettet af Jens Hvass

Eight U.S. sailors sue Tepco for millions for falsely downplaying Fukushima radiation exposure, (Bloomberg) Japan Times 28.12.2012.

Torben R. Simonsen: Søfolk stævner Fukushima-ejere: Vi sejlede lige ind i radioaktivitet, Ingeniøren 28.12.2012.

U.S. sailors sue Tokyo Electric over Fukushima radiation, (Kyodo) Mainichi 28.12.2012.

Yoree Koh: U.S. Sailors File Suit Against Fukushima Nuclear-Plant Operator, Wall Street Journal 28.07.2012.

US Navy sailors sue Japan’s TEPCO over radiation, AFP 28.12.2012.

Paper: Navy sailors have experienced “great physical pain” after Fukushima radiation exposure says lawsuit – “Therapies such as chelation and bone marrow transplants” required, Energy News 28.12.2012.

Top Conservative Website: If lawsuit proves true and Tepco lied about radiation to get Americans in there, this is despicable, Energy News 29.12.2012.

CNN: Major health issues in ill US Navy sailors who were exposed to Fukushima radiation -Attorney, Energy News 29.12.2012.

Video: Navy sailors use no masks when scrubbing radioactive particles on USS Ronald Reagan after 3/11 — CNN: “The idea here is all about safety”, Energy News 29.12.2012.

U.S. sailors sue Japanese utility over radiation, (AP) Asahi Shimbun 30.12.2012.

TEPCO seeks more assistance for nuclear crisis compensation, Kyodo 27.12.2012.

 

 

 

28. december – Abe ved roret

I dag forelå en hel stribe undersøgelser af populariteten – eller måske snarere accepten – af den nyindsatte japanske regering under ledelse af premierminister Shinzo Abe. Som man kan se af grafen herunder, har Abe ifølge Asahi støtte fra 59% af befolkningen. Tilsvarende undersøgelser foretaget af Mainichi og Kyodo giver hhv. 52% og 62% “approval rate”.

Det er markant højere end de exit polls, som på selve valgdagen viste, at kun 7,8% var enige i Abe-regeringens politik.

Figuren fra Asahi Shimbun viser samtidig den tilsvarende opbakning bag de seneste 8 nyudnævnte regeringer, hvoraf de 7 er faldet inden for de seneste 7 år. Som man kan se, er det anden gang, Abe bliver premierminister, han stoppede i utide i 2007 på grund af sygdom og indledte den fase i japansk politik, hvor hver regering kun har holdt i et års tid. Fælles for de seneste 6 regeringer er, at de har haft en nogenlunde god opbakning i starten, men at utilfredsheden er slået igennem efter kort tid – om det er fordi japanske politikere er meget uduelige, eller fordi forventningerne til, hvor hurtigt de kan – og skal – lave gennemgribende forandringer, som alle ved er nødvendige, men ingen accepterer dem for at prøve at gennemføre, er svært at afgøre. Men der er tale om et stadig mere usundt forhold mellem befolkningen og det politiske system.

På mange måder tabte DPJ ikke så meget til DPJ som til det voldsomt tunge ministerielle bureaukrati, som de overtog efter 50 års LDP-styre – et embedsvælde, som i allerhøjeste grad ikke ønskede forandringer. Så DPJs mange visioner for fornyelse løb én efter én på grund.

Med Abe er cirklen på godt og ondt sluttet. Japan har fået en ny premierminister, som får en chance, men som efter al sandsynlighed inden længe vil miste respekten fra befolkningen.

Abe er mod befolkningens ønsker på en lang række centrale punkter: Hans energipolitik hvor han dårligt tør sige, at han ønsker at fortsætte og styrke A-kraften og som hidtil sylte den vedvarende energi, hans medvirken til øget moms for at øge statens indtjening i takt med de i disse år hastigt voksende sociale omkostninger, selv hans ønske om at ændre Japans konstitution, så landet gradvist kunne udvikle et egentligt militær, vinder ikke den store genklang. Så det er stort set kun hans i manges øjne ganske uansvarlige økonomiske stimulus-politik, som har medvind – hvilket sandsynligvis blot vil gøre problemerne med det store japanske statsunderskud endnu større.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Abe Cabinet garners 59% support in Asahi poll, Asahi Shimbun 28.12.2012.

Abe Cabinet starts out with 62% support rate, 22% disapproval: Kyodo poll, (Kyodo) Japan Times 28.12.2012.

Abe Cabinet at 52% approval, but 62% see no change in life: Mainichi poll, Mainichi 28.12.2012.

Mainichi poll shows 52% against revising war-renouncing Article 9, Mainichi 28.12.2012.

 

 

 

29. december – NRA indleder nye undersøgelser ved Oi-værket

Et ekspertpanel fra NRA indledte i går nye undersøgelser ved Oi-værket, hvor en foldelinje er alvorligt mistænkt for at være aktiv. Værkets ejer, KEPCO, fastholder, at de undersøgte spor i undergrunden skyldes jordskred, men dette er fire af de fem eksperter stærkt i tvivl om rigtigheden af. Kun en enkelt af dem mener, at der sandsynligvis er tale om spor efter jordskred. KEPCO harikke nået at få forberedt alle de udbedte udgravninger, men ekspertpanelets leder Kunihiko Shimazaki siger, at det måske endda er muligt at afgøre sagen på baggrund af det foreliggende.

Hvis den pågældende foldelinje er aktiv, vil det ikke direkte føre til, at reaktorplaceringerne må opgives, men forsyningsrøret for nødkølingsanlægget passerer direkte hen over folden, så den sandsynlige konsekvens vil være, dels at denne rørføring skal forstærkes markant eller omlægges, dels at hele dimensioneringen af Oi-værkets fire reaktorer vil skulle leve op til langt stærkere jordskælvsbelastninger, end de er dimensioneret til i dag. NRAs leder Sunichi Tanaka siger da også meget direkte, at han på stedet vil opfordre TEPCO til at standse de to nu kørende reaktorer, hvis foldelinjerne viser sig at være aktive.

Her til aften siger Shimazaki efter to dages undersøgelser til NHK, at afgørelsen vil tage længere tid end ved Tsuruga-værket, da der efter i dag er en del data at analysere, og via Kyodo fremgår det, at man har udbedt sig yderligere frilægninger af foldelinjen.  Ekspertpanelets afgørelse kan meget vel føre til, at de i dag to eneste igangværende reaktorer bliver standset i utide.

Og hermed tegner det til, at NRA har fundet problemer med undergrunden ved samtlige de tre A-kraftværker, hvor man har indledt undersøgelser, hvilket ikke tyder godt for opstarten af reaktorerne. Der tegner sig gradvist et mønster, hvor man selv, hvor der forud har været opmærksomhed på mulige problemer, har søgt at bortforklare dem problemerne for at tage konsekvensen af dem.

Når man overhovedet ved, hvem af de fem eksperter, som mener hvad om sandsynligheden af, at der er tale om en aktiv fold, er det fordi NRA har taget konsekvensen og holde samtlige møder som åbne møder.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Hisashi Hattori: Nuclear watchdog to urge shutdown of Oi plant if active fault found, Asahi Shimbun 28.12.2012.

NRA team starts second fault survey at Oi plant, (Jiji) Japan Times 29.12.2012.

Suspicions of active fault under Japan’s only operational nuke plant persist, Mainichi 29.12.2012.

Japanese experts still divided over status of allegedly active fault beneath Oi nuclear power plant, (Kyodo) Japan Times 30.12.2012.

Experts remain divided over whether Oi plant sits above active fault, Kyodo 16.01.2013.

 

 

 

30. december – LDP tilbage i A-kraft-sporet

Tekst på vej …

indlæg oprettet af Jens Hvass

Abe government questions ‘no nuke’ future hours after taking office, Asahi Shimbun 28.12.2012.

Chisaki Watanabe & Yuji Okada: Japan to Review ‘Nuclear-Free by 2030s’ Goal, Minister Says, Bloomberg 28.12.2012.

Pro-nuclear bureaucrats back in the picture under Abe, Asahi Shimbun 29.12.2012.

LDP must not overturn zero-nuclear policy, (leder) Mainichi 28.12.2012.

LDP government must learn from its nuclear policy mistakes, (leder) Asahi Shimbun 29.12.2012.

Christopher Hobson: Wakeup call for Japan’s politicians, Japan Times 30.12.2012.

Abe maintains plan to review nuke-free policy, Asahi Shimbun 30.12.2012.

 

 

 

31. december – Amerikansk realtime kortlægning af strålingen ikke brugt

Allerede tre døgn efter Fukushima-katastrofens udbrud 11. marts 2011, da det stod klart, at der var fare for alvorlig spredning af radioaktivt materiale, besluttede det amerianske sikkerhedsråd sig for at sende en specialenhed til Japan for at hjælpe med at kortlægge omfanget af strålingen. Mere end 100 flyvninger med specialfly gav en ganske præcis næsten real time kortlægning af, hvordan de radioaktive udslip efter tre kernenedsmeltninger bredte sig ud over landskaberne. Og man ophørte først med flyvningerne, da det stod klart, at den mest overhængende fare for befolkningen var drevet over.

Efterfølgende står det klart, at selvom den amerikanske kortlægning kunne have styrket afklaringen af den nødvendige/optimale evakueringsindsats og have været med til at forhindre megen forvirring forårsaget af, at mange blev bedt om at evakuere flere gange, så var Japan meget langsom til at inddrage de amerikanske data.

De blev løbende sendt til det japanske udenrigsministerium, som lod dem gå videre til en række andre mnisterier samt NISA, den tids sikkerhedsinstitution for A-kraftområdet. Men i en situation, hvor der var brug for ekstraordinært hurtige beslutninger, var NISA meget langsom til at lade informationerne influere på sine anbefalinger til det politiske niveau.

Den tids chief cabinet secretary Yukio Edano, som i de første uger efter Fukushima-katastrofen var en helt central skikkelse i håndteringen af krisen, siger til Kyodo, at “We [i regeringen] did not get any briefing (about the AMS operations from lower-level officials). At my level, we did not go into any detail (about the operations).”

Heldigvis for den japanske befolkning drev størstedelen af radioaktiviteten efter de tre kernenedsmeltninger ud over havet. Men en fane blæste ind over land i nordøstlig retning og nåede her markant ud over den 20 km sikkerhedsafstand, som man etablerede. Et kort tilsvarende kortet til højre, som som viser udbredelsen af denne nordøstlige fane, forelå allerede 20. marts. Men på grund af usikkerhed i NISA og og videnskabsministeriet, om der var tale om fortroligt materiale, blev kortet først frigivet 3 dage senere.

De japanere, som boede i dette område, føler sig alvorligt svigtet ved ikke at have fået omgående besked, og der er en række eksempler på mennesker, som blev evakueret fra område inden for 20 km-cirklen til områder i denne fane, som rent faktisk blev evakueret til områder med højere radioaktivitet end der, hvor de var evakueret fra – og som efterfølgende måtte evakueres endnu en gang.

Edano erkender da også overfor Kyodo, at “‘I cannot not exclude the possibility that we would have recommended people who lived to the northwest of the plant to evacuate from those areas earlier’ had quicker and better use been made of the AMS data.”

På den led er efterbehandlingen af håndteringen af krisesituationen langt fra ovre. Men man må sige, at selvom alle blev taget på sengen, stort set uden tilstrækkeligt beredskab – det gælder både NISA, som havde ansvaret for sikkerheden på A-kraft-området, TEPCO, som drev værket, den regering, som politisk havde ansvaret for evakueringen og hele den vifte af hjemmeveærn, lokaladministrationer og frivillige, som kom til at forestå evakueringen i marken – så var selve responsen på ulykken, da den først var sket, langt fra katastrofal. Tværtimod viste den, hvor organiseret, det japanske samfund er i stand til at optræde. Og fordi der blev skredet så relativt hurigt og radikalt ind – ikke bare med lokaliseringen, men nok så meget gennem en omfattende kontrol af fødeemner – er det lykkedes at sikre, at konsekvenserne for de berørte menneskers helbred vil blive markant mindre end efter Chernobyl og bomberne over Hiroshima og Nagasaki selvom der var tale om et meget stort radioaktivt udslip ved de tre kernenedsmeltninger. Dermed ikke sagt, at konsekvenserne ikke er uacceptabelt store.

Men som en stribe rapporter efterfølgende har påpeget, er der langt mere brug for at trænge ind til benet af, hvordan en sådan katatrofe kunne ske? Her er man langt inde i det japanske samfunds vanemønstre, og selvom flere af disse rapporter understreger, at det ikke først og fremmest var en naturkatastrofe, men at det kun blev til den katastrofe, som det blev på grund af en række menneskelige svigt, så mangler vi stadig at se, at Japan er i stand til at tage konsekvensen af Fukushima-katastrofen. Og her er det ikke nogen hjælp for processen, at LDP, som gennem et halvt århundrede har stået for en energipolitik, som har prioriteret atomkraften, igen er kommet til magten (se tidligere optegnelser for xx. juli og xx. juli).

indlæg oprettet af Jens Hvass

Masakatsu Ota: U.S. nuclear special team sent to Japan right after 3.11, Kyodo 31.12.2012.

U.S. nuke crisis team’s Fukushima findings wasted, (Kyodo) Japan Times 31.12.2012.

 

Se tilsvarende optegnelser for juni, juli, august, september, oktober, november og december 2012, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2013 samt januar, februar og marts 2014.

 

Share