Europe 2007: Gross Domestic Product and Ecological Footprint

4. marts 2008

Global Footprint Network arbejder med et enkelt og dog meget sigende mål for klodens bæredygtighed, det økologiske fodspor eller aftryk. Man har beregnet, at hvis alle mennesker på kloden skulle deles lige om det areal, vi har til rådighed, som kan opdyrkes eller på anden måde er biologisk produktivt, så ville der være omkring 1,8 gha (globale hektarer) til hvert menneske, hvilket svarer til 18.000 m² eller godt og vel en fodboldbane til hver.

På dette areal skal der så være plads til alle vores fornødenheder, dyrkningen af den mad, vi spiser, tilvejebringelse af det tøj vi har på, græsning og foder til husdyr, skov til brænde, tømmer til huse, møbler osv. – alt sammen inden for samme 1,8 hektar. Problemet er blot, at vi i de rige lande tillader os at bruge langt mere end 1,8 gha per person.

Når vi importerer råvarer fra hele verden, ‘låner’ vi areal fra andre lande, og Global Footprint Network har i en nylig rapport, Europe 2007. Gross Domestic Product and Ecological Footprint, beregnet, at Europas økologiske fodspor i 2003 var på hele 4,7 gha, mens vi i Europa kun havde 2,2 gha til hver. Vi lægger således beslag på mere produktivt areal udenfor Europa end vi selv har i Europa.

Og hvis hele verdens befolkning forbrugte med lige så stort et økologisk fodspor som europæerne, ville vi have brug for 2½ planet for at kunne følge med.

Danskernes økologiske fodspor er på 5,75 gha, og altså markant højere end det europæiske gennemsnit. Hvis hele verdens befolkning forbrugte med lige så stort økologisk fodspor som vi danskere, ville vi have brug for mere end 3 planeter for at kunne følge med.

Hvor Europe 2007. Gross Domestic Product and Ecological Footprint belyser de økologiske fodspor for de enkelte europæiske lande, har Global Footprint Networktilsvarende udarbejdet rapporter for mange andre dele af verden, som kan downloades fra footprintnetwork.org.

Hvis man ser på kurven til højre, kan man lige ane, at klodens efterspørgsel fra i 1960 at have ligget på det halve af klodens biokapacitet i løbet af 1980erne oversteg klodens kapacitet. Vi forbruger således i dag mere af klodens biologiske ressourcer, end der er. Resultatet er, at der sker en stadig udhulning af de biologiske ressourcer, fældning af regnskove osv.

På den led er det skræmmende at forestille sig, hvis næste generation biler og fly kommer til at køre på biobrændstof. Råstofferne hertil vil kræve kolossale dyrkningsarealer, og disse biobiler og -fly vil helt bogstaveligt tage maden ud af munden på verdens fattigste.

Vi har kun én planet, og vi er nødt til at blive meget bedre til at holde hus med den og prioritere at bruge den til opfyldelsen af de basale behov, hvis der også skal være en frugtbar, smuk, grøn planet til de kommende generationer.

 

indlæg oprettet af Jens Hvass

Europe 2007. Gross Domestic Product and Ecological Footprint, Global Footprint Network 2007 (8 pp. pdf).

 

Online quiz, hvor man kan teste sit eget personlige Ecological Footprint.

Se også forudgående blog-indlæg: One Planet Budgeting: Making sustainability real with the ecological footprint, hvor Mathias Wackernagel i en video introducerer Global Ecological Footprint.

Share