januar 2008 arkiv

Grøn fremtid – brikker til en bæredygtig udvikling

31. januar 2008

Ingeniørforeningen har netop udsendt en rapport, Grøn fremtid – brikker til en bæredygtig udvikling (67 sider pdf). Rapporten er et resultat af Ingeniørforeningens Miljøår 2007, som under temaet “Veje til en grøn fremtid” har været organiseret omkring 5 temaer: Ressourcer, Transport, Vand, Bioteknologi samt Landbrug & Fødevarer, som i store træk er de områder, rapporten dækker.

Rapporten præsenteres på IDAs hjemmeside under overskriften Dansk miljøpolitik i frit fald. Og i den overordnede konklusion udtrykkes der bekymring for, at det forspring på miljøteknologiens område, som Danmark har haft, er i fuld gang med at blive udhulet af, at der i de senere år ikke har været den fornødne politiske vilje til at prioritere miljøområdet, hvorfor en række centrale miljøindikatorer bevæger sig den gale vej.

“Med denne rapport lægger Ingeniørforeningen op til, at miljøområdet får en højere prioritering i dansk politik, og vi foreslår, at en række konkrete initiativer iværksættes med henblik på at skabe et bedre miljø. Vi er af den overbevisning, at Danmark, som et verdens rigeste samfund, og som et af de lande med det højeste ressourceforbrug pr. borger, har en forpligtelse til at gå forrest og dermed bidrage til en bæredygtig udvikling, lokalt og globalt.”

Læs mere »

Share

Grøn indikatorrapport fra IDA og CASA

31. januar 2008

Samtidig med at Ingeniørforeningen (IDA) har offentliggjort et scenario for en bæredygtig udvikling (se blog-indlægget Grøn fremtid – brikker til en bæredygtig udvikling), har man i samarbejde med Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) udarbejdet Grøn indikatorrapport – en kritisk rapport om miljøindikatorer (54 sider pdf), som ser på udviklingen i den danske miljøindsats. Det er desværre ikke opløftende læsning.

Antallet af miljømærkede produkter faldt for første gang i 2007, og miljøindsatsen ser ud til at være blevet mindre i virksomhederne i de senere år. Det værktøj til vurdering af bæredygtighedsbestræbelserne, som blev fremlagt og vedtaget i 2002 er ikke blevet ordentligt vedligeholdt siden 2004. “Der er således samlet et vidensunderskud, som gør det vanskeligt reelt at vurdere, hvorledes miljøets tilstand udvikler sig.”

Landbrugets pesticidforbrug er stadig stigende til trods for en pesticidplan, som forudsætter markante reduktioner, og det økologiske landbrug er i tilbagegang. Siden 2002 er der blevet 25% færre økologiske landbrug med 11% mindre areal. Det voksende økologiske forbrug er således dækket af en øget import.

Læs mere »

Share

100 tons mindre slik

31. januar 2008

I maj 2007 besluttede Irma i sundhedens tegn, at man fremover ikke ville sælge slik ved kasserne, hvor ventende børn og folk med søde tænder alt for let lader sig friste, mens de står i kø. I stedet har Irma mange steder sat frugtreoler op til de blodsukkerhungrende sjæle. Yderligere har Irma ikke mere mængdetilbud på sodavand, chips og slik. Det er et prisværdigt initiativ, for det meste slik er rent ud sagt en hån mod folkesundheden.

Af dagens nyhedsbrev fra Irma fremgår det, at disse justeringer af slikkets placering i butikken har ført til, at Irmas kunder i 2007 har spist 100 ton mindre slik end de ellers har villet gjort. Hvor Irmas omsætning generelt er steget med 7,3% er omsætningen af slik stagneret. Salget af frugt og grønt er til gengæld steget mere end den gennemsnitlige omsætning.

Det er yderst glædeligt, at den form for omtanke og profilering betaler sig – og yderst vigtigt, at vi som forbrugere støtter op initiativer som disse.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Irma pressemeddelelse 31.01.2008.

Share

Himmelsejl over Atlanten

31. januar 2008

For nylig kom det frem, at Danmark var et af de lande, der lå højest i CO2-udledninger pr. indbygger, hvis man indregnede vores handelsflåde. Det er et af de områder, hvor man med enkle midler vil kunne reducere brændstofforbruget og dermed CO2-udledningerne betragteligt. For det blæser stort set altid på det åbne hav.

Det tyske firma Beluga SkySails har udviklet et fuldautomatisk dragesejl, som kan give betydelige reduktioner i brændselsforbruget. I optimale situationer kan der være tale om besparelser på op imod 50%, men afhængig af brugen vil det kunne give en reduktion på årsbasis på 10-35%. På den bagggrund vurderes det i nedenstående video, at investeringen vil kunne tjene sig ind på 3-4 år.

Videoen følger MS “Beluga SkySails” på sin jomfrusejlads fra Hamburg 18.01.2008, først til Bremerhaven, og derefter videre over Atlanten til Venezuela.

Læs mere »

Share

Irak underskriver Kyoto-aftalen

31. januar 2008

Af en meddelelse fra AFP fremgår det, at Irak 23.01. har underskrevet Kyoto-aftalen. En bemærkelsesværdig handling fra det hårdt prøvede land.

Man kunne ønske sig af Iraks amerikanske besættere, at de tog sig sammen og gjorde ligeså. USA burde koncentrere sig om at få ryddet op på hjemmefronten frem for vedblivende at fremture som verdens politibetjent.

Jeg har aldrig været så flov over at være dansker, som da vi pludselig havde tropper i Irak. Hvordan kunne det ske? Havde det været et FN-mandat, var det måske til at forstå, selvom jeg personligt tror, det er meget vanskeligt at opnå noget som helst positivt med væbnet magt. Men vi lod os lokke af en skinger amerikansk retorik, som byggede på falske efterretninger. Lad det aldrig ske igen.

Med sin industri stort set sønderbombet, er Irak blandt verdens mindre CO2-udledere (90 mio. ton eller omkring 3 ton CO2 pr. indbygger). Iraks tilslutning til Kyoto-aftalen fører derfor ikke i første omgang til skrappe reduktionsmål for CO2-udledning. Men det giver Irak mulighed for støtte og vejledning til energieffektive investeringer. Og det øger endnu en gang presset på USA for at tilslutte sig Kyoto-aftalen.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Iraq ratifies Kyoto Protocol on climate change, AFP 26.01.2008.

Share

Costa København

31. januar 2008

Berlingske Tidende bragte 10. januar en artikel, Velkommen til Costa København, skrevet af Jørgen Nimb Lassen og Søren Præstholm. De diskuterer heri vigtigheden af en markant styrkelse af de grønne elementer i byen – “den naturlige klimaløsning ” – for at afbøde virkningerne af klimaforandringer:

“Grønt plantedække har nemlig direkte effekter på det lokale miljø og klima ud over indvirken på de processer, der driver klimaforandringerne, herunder udledning af CO2. Men desuden har det også en række indirekte effekter, som sandsynligvis er langt vigtigere. Herunder hører bl.a. ændrede transportvaner, bedre folkesundhed i form af mindre stress, renere luft, adgang til mere motion, samt et langt rigere dyre- og planteliv i vores byer. Desuden elsker vi levende, grønne byer og behøver måske ikke rejse langt, hvis vi kan finde paradis dér, hvor vi bor!”

I Sverige har man være mere konsekvent med at indrage det grønne i planlægningen af nye bydele, som for eksempel Bo01 i Malmö, hvor man har inddraget biofaktor-beregninger som planlægningsværktøj. I det scenario om et frodigt grønt “Costa København”, som artiklen opridser, er vi alle sundere og mindre stressede qua det stærkt øgede vegetationsvolumen, som har lagt sin beskyttende hånd over byen.

Jørgen Nimb Lassen Forstkandidat og informations­medarbejder ved Skov & Landskab på Københavns Universitet. Søren Præstholm er Geograf, ph.d. og forsker ved Institut for Geografi og Geologi på Københavns Universitet samt formand for Landskabsværkstedet.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Jørgen Nimb Lassen og Søren Præstholm: Velkommen til Costa København, Berlingske Tidende bragte 10.01.2008.

Share

Kimen til en bæredygtig skole

30. januar 2008

“Skolen og pædagogikken spiller en vigtig rolle for bæredygtig udvikling, men opgaven rækker videre end til at lære eleverne at spare på vandet og tage cyklen. Det er et dannelsesprojekt, der kan præge fremtidige generationers måde at handle på i forhold til – miljø, økonomi, kultur og samfund.”

Sådan indleder Torben Clausen artiklen Kimen til en bæredygtig skole. Han er her inde på noget helt centralt. Vi skal lære at forstå vores tilstedeværelse i biosfæren på en helt anden måde, hvis vi fremover skal udvikle livsformer og adfærdsmønstre, som naturligt er mere bæredygtige, og ikke blot klare os gennem afgifter og restriktioner. Dette sker ikke bare fra dag til dag, men kræver en helt anden forståelse af og opmærksomhed på naturen, og skolerne har her en helt central opgave.

Dette er også baggrunden for, at Education for Sustainable Development i 2005 kom på den internationale dagsorden som del af FNs uddannelsestiår. Men det skorter stadig på konkrete initiativer, og i dagens Information kunne man læse, at Bertel Haarder sylter miljøet. Her mere end to år efter er der stadig ikke sket ret meget.

Læs mere »

Share

SiCKO

30. januar 2008

Michael Moores film SiCKO handler på overfladen om det amerikanske hospitalsvæsen, som på én gang er det dyreste, det mest avancerede, asociale og inhumane, man kan opdrive af sin slags på denne klode. Filmen er umiddelbart stilet til de millioner af amerikanere, som får så lidt for så mange penge. Men filmen har global adresse. De økonomiske interesser, som amerikanerne har givet frit spil i deres sundhedsvæsen, findes over alt i verden.

I en tid, hvor det danske sundhedsvæsen er udsat for megen kritik og stadig flere samfundsanliggender bliver privatiseret, er SiCKO en god anledning til for et øjeblik at løfte sig fra den hjemlige andedam, se sig omkring i verden og reflektere over, hvordan vi håndterer vores syge og svage? Hvorfor er det lige, at hospitalerne ikke er det næste på privatiseringslisten? Og hvorfor er der så meget mere fokus på sygdom og symptombehandling end på sundhed og forebyggelse?

Læs mere »

Share

How to grow fresh air

29. januar 2008

Der er meget godt at sige om planter. Vi mennesker lever i en fundamental symbiose med planterne, der producerer O2 (ilt) og absorberer CO2, så rent bogstaveligt ville vi ikke kunne overleve uden planterne. Og i vores moderne tilværelse har planterne fået endnu en opgave: De er med til at forbedre vores indeklima. De modvirker et for tørt indendørsklima, og man har i den seneste år fundet ud af, at planterne kan være med til holde luften fri for en lang række afgasninger fra moderne inventar, processer og byggematerialer, som i værste tilfælde kan føre til det såkaldte SBS-syndrom, Sick Building Syndrome.

Bogen How to grow fresh air handler netop om, hvordan planter inden døre kan være med til a holde luften ren og frisk. Den er skrevet af B.C. Wolverton, som i en årrække var forsker ved det amerikanske rumforskningsinstitut NASA. Man stod overfor at skulle udvikle langtidsbeboelige rumstationer i helt lukkede systemer (et fantastisk sindbillede på Jorden), og man fandt i den forbindelse ud af, at planter var i stand til at optage en stor del af den luftforurening, som stammede fra afgasninger fra en lang række materialer såvel som fra den menneskelige organisme.

De enkelte plantearter har forskellige karakteristika. Nogle er særlig gode til at optage formaldehyd, andre til kulilte, NO2 benzen, formaldehyd og trichloretylen. Det virkelig interessante ved planternes håndtering af disse stoffer er, at de ikke blot bliver lagt til side på et lager, hvor man så ikke ved, hvad der videre skal ske. De bliver fordøjet og genindgår fuldt ud som byggestene i biosfæren.

Læs mere »

Share

Forårstegn II

28. januar 2008

Hvordan den så bærer sig ad, står vintergækken næsten unaturligt hvid i Ørstedsparkens vintersøle.

I dag vågnede jeg for første gang i år til fuglesang – musvitterne holdt jublende sangøvelser i træerne omkring Sankt Petri Kirke.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Share