Opdaterede blog-indlæg

Vi lever i en dynamisk verden, hvor alt er i stadig udvikling. Nogle gange kan man derfor blot få dage efter færdiggørelsen af et blog-indlæg opleve, at perspektiverne har ændret sig markant. Jeg har derfor fået den ‘uvane’ blot at lave en update nederst i et eksisterende indlæg frem for at skrive et nyt indlæg. I en række tilfælde er der tale om hele serier af opdateringer. Dette gør for det gode, at sammenhørende informationer forbliver samlet, og at man i en række situationer bedre får synliggjort udviklingen.

Omvendt bliver det i blog-formatet sværere at se disse opdateringer, fordi vækstlaget gemmer sig dybt inde i bloggens afkroge. Derfor har jeg etableret denne side, som giver et overblik over de senest opdaterede indlæg.

18.04.2018 – Japan skruer igen op for A-kraften IV – Kashiwazaki-Kariwa-værket – En af de få tilbageværende hindringer for genstart synes nu at fordampe, efter at Niigatas guvernør Ryuichi Yoneyama i dag meddelte at han træder tilbage efter en sex-skandale. Måske lykkes det herefter TEPCO og Abe-administrationen at få genstartet verdens største atomkraftværk, hvis reaktorer rundt regnet har stået stille halvdelen af deres færdigkonstruerede tid.

27.03.2018 – Japan skruer igen op for A-kraften II – Ikata-værket – Reaktor 3 ved Ikata-værket var i 2016 den tredje japanske reaktor, der kom i gang igen efter Fukushima-katastrofen i 2011. Samtidig opgav man at genstarte Reaktor 1. Shikoku Electric traf i dag endelig afgørelse, at man heller ikke vil søge Reaktor 2 genstartet. Reaktor 3 har stået stille siden oktober, og en dom fra retten i Hiroshima i december gør, at den ikke kommer i gang igen foreløbig.

31.12.Repeal and replace – Sammen med den begyndende amerikanske klimaindsats var Obamas store bedriften sundhedsreform, som republikanerne igennem 7 år igen og igen har lovet repeale og replace, i samme øjeblik de fik mulighed derfor. Det har dog vist sig særdeles upopulært og et halvt års forsøg i Senatet er nu strandet. Men bestræbelserne har demonstreret en brutalitet ved republikanerne, der bliver svær at gå på valg med ved midtvejsvalgene i 2018. Spørgsmålet er nu, om republikanerne kan æde den kamel det vil være at skulle forsøge at forbedre Obamacare.

28.09.Japan skruer igen op for A-kraften VII – Oi-værket – Amtsrådet i Fukui Amt har i dag givet grønt lys for genstarten. Det kommer efter at bogmesteren tidligee på måneden gav sin accept. Reaktor 3 og 4 ved Oi-værket synes herefter tæt på at være klar til genstart.

26.09. – Sydkorea udfaser atomkraften – Trods næsten daglige trusler fra Nordkorea er Sydkorea under præsident Moon Jae-in i gang med en markant omlægning af energiforsyningen, hvor der ikke igangsættes flere nye reaktorbyggerier.

19.09. Japan skruer igen op for A-kraften VI – Genkai-værket – Trods nye undersøgelser, der viser, at Reaktor 3 og 4 ved Genkai-værket, hvis nærliggende vulkaner kommer i udbrud, fortsætter man klargøringen, der efter planerne skulle føre til, at Japan i starten af 2018 får endnu 2 reaktorer i gang.

12.07. – Trump i Putins net? – Dette indlæg følger optrævlingen af den sag, som har rejst sig i forlængelse af det amerikanske valg, hvor efterretningstjenesterne synes enige om, at Rusland har arbejdet målrettet på at miskreditere valget gennem hacking, udbredelse af fake news osv. og sandsynligvis har søgt at favorisere den ene kandidat (Trump) frem for den anden.

29.06. – Trump i klimafornægternes net? – Følger Trump fra hans første udlandsrejse, der over ni dage bringer ham til Saudi-arabien og Israel, inden han tager til Italien og Belgien for at møde paven og deltage i G7 og et NATO-topmøde, og frem til at han trækker USA ud af Paris-aftalen i et forsøg på at indkredse Trumps klimapolitik.

07.06.Japan skruer igen op for A-kraften III – Takahama-værket – High Court i Osaka omstødte i går distriktsdomstolen i Otsus snart et år gamle kendelse, der førte til, at reaktor 3 og 4 måtte standset umiddelbart efter at de havde fået grønt lys fra NRA. Disse to reaktorer må derfor forventes igangsat i nær fremtid.

01.06. – Dakota Access-olieledningen bremset ved Standing Rock – Men på andendagen i sin præsidentperiode udstedte Trump en executive ordre, som påbød hærens ingeniørtropper at fremskynde færdiggørelsen af Keystone XL og DAPL, så nu er alle igangværende høringer og undersøgelser tilsidesat og olieledningen blev i dag taget fuldt i brug.

28.03. – Trumps klimapolitik i støbeskeen – I løbet af valgkampen har Trump meldt ud, at han vil tilbagerulle Obamas klimaindsats og trække USA ud af Paris-aftalen. Ingen har noget klart billede af, hvad han rent faktisk agter at gøre, men det synes at blive oliemilliardærer og klimafornægtere, som kommer til at tegne USAs klimapolitik i de kommende fire år. Dette blog-indlæg vil søge at følge udviklingen gennem løbende opdateringer. I dag faldt startskuddet til en ny fase i forsøget på demonteringen af Obamas klima- og miljøindsats.

22.02.2017 – Japan skruer igen op for A-kraften I – Sendai-værket – Satoshi Mitazono, som for nylig blev valgt som amtsborgmester i Kagoshima på et anti-atomkraft-program, har nu tilsyneladende glemt alle valgløfter og har accepteret genstart af de to Sendai-reaktorer uden den forudgående undersøgelse, han havde stillet i udsigt. Så de to reaktorer ved Sendai-værket sår endda overfor at kunne fortsætte.

22.12. – FBIs October Surprise – Blot 11 dage før valgdagen sprang der en bombe i det amerikanske valg, som potentielt kunne bringe Hillary Clintons valgsejr, og dermed USAs klimapolitik, i fare. Senest en vurdering fra Nate Silver af Comeys rolle i Hillarys valgnederlag.

20.12. – Utopi vs. dystopi – USA på valg – dette blog-indlæg følger den amerikanske valgdag og reaktionerne på Trumps uventede sejr. Senest er der iværksat gentælling af stemmerne i Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, som alle gik til Trump med en ret snæver margin. De færreste forventer dog, at der er nogen chance for i alle tre stater at finde de manglende stemmer til en Hillary-sejr.

27.11.Japan skruer igen op for A-kraften V – længere reaktorlevetid (Takahama og Mihama)  – NRA gav i går endelig tilladelse til levetidsforlængelse for Reaktor 3 ved Mihama-værket. igangsætttelsen kræver omfattende udbedringer, så reaktoren forventes tidligst at komme i gang igen i 2020.

23.11. – Strøtanker om COP22 i Marrakech – Dette indlæg rummer en række iagttagelser og opdateringer fra COP22 samt en omfattende link-samling, som giver en fornemmelse af, hvad der er sket i Marrakech og i tiden siden Paris-aftalens vedtagelse i december 2015.

31.10.Demokraternes konvent i Philadelphia – Gradvist står det klart, at det forestående amerikanske valg vil have drastiske konsekvenser for den globale klimaindsats. En række opdateringer følger derfor udviklingen efter de to store partiers konventer, hvor Clintons kampagne har etableret et komfortabelt forspring til Donald Trump, men – måske som konsekvens af valgkampens evindelige Trump-fokus – i høj grad svigtet klimaspørgsmålet.

28.10. – Olieudvinding i Yasuní – Yasuní er et regnskovsområde i Ecuador, som rummer verdens måske største biodiversitet, men samtidig gemmer op imod 40% af Ecuadors olieforekomster under sig. I en tid, hvor vi ved, at op imod 80% af verdens fossile reserver, skal blive liggende i undergrunden, uudnyttede, burde vi kunne lade et sådant område urørt, men nu har Petroamazonas taget hul på udvindingen.

22.10.Donalds klima – efter tre dårlige uger og en særligt dårlig weekend, er der nærmest udbrudt borgerkrig i Det republikanske parti. Spørgsmålet er, om der på baggrund af de seneste udviklinger kan ske en så stor nedsmeltning, at demokraterne kan genvinde ikke bare det Hvide Hus, men også senat og kongres.

09.09. – Briterne lukker deres sidste kulmine – senest er man dog ‘kommet til’ at give tilladelse til en ny åben kulmine midt i et ferielandskab nord for Newcastle. Men denne beslutning er nu kaldt til ministeriel granskning, om den er i strid med den britiske klima- og miljøpolitik.

03.09.Indien på smeltepunktet – Sidste forsommer fulgte jeg løbende hedebølgen over Den Indiske Halvø. Igen i år har der været ekstrem varme, og Indien fik i maj ny temperaturrekord med 51°C. Ny forskning peger på, at den svigtende monsun ud over klimaforandringer har med den stadig mere omfattende skovrydning at gøre.

02.09. – Bataan – historien om Filippinernes hvide elefant – I forbindelse med en tre-dages atomkraft-konference i Manila er diskussionen om aktiveringen af Filippinernes eneste reaktor ved Bataan blusset op igen. Reaktoren blev færdig i 1976, men har endnu til gode at producere sin første kWh. Og regningen for at få den i gang forventes at være mindst 1 mia. $.

01.09. – Japan skruer igen op for A-kraften II – Ikata-værket – Fredag blev reaktor 3 ved Ikata-værket genstartet efter fem års pause. Det bliver den tredje reaktor som kommer i produktion efter Fukushima-katastrofen i 2011, men forude venter tilsvarende retssag, som tidligere på året genlukkede Takahama-værket.

17.08. – Exit Brexit – med opdateringer om udviklingen i ledelseskrisen for Storbritanniens to største partier som følge af Brexit-afstemningen, samt Brexits betydning for klimaindsatsen.

11.08. – Hinkley Point – en historisk fejlinvestering? – CGN, Den kinesiske investor i Hinkley C, sættes nu i forbindelse med amerikanske anklager for spionalge, hvilket har givet Theresa Mays sikkerhedsovervejelser yderligere tyngde. Trods forsøg i årevis har ingen andre ville medvirke i EDFs hasard-projekt, som set fra stadig flere sider er en hvid elefant, som aldrig burde opføres.

22.07. – Wall Street Journals klimafornægtelse italesat – i dag opdateret med de første otte annoncer i en annonceserie om klimaudfordringen indrykket i Wall Street Journal.

12.07.Bernies klima – ser på forskellene i klimaperspektiv mellem de to tilbageværende kandidater i demokraternes primærvalg i USA og følger mulighederne for at Bernie Sanders’ mere radikale klimapolitik finder vej til Det Hvide Hus efter Obama. Senest med opdateringer fra de igangværende forhandlinger om valggrundlaget for Det Demokratiske parti, hvor Bill McKibbben deltager og demokraternes klimapolitiske linje for de kommende år bliver fastlagt.

29.06. – Strøtanker om VW-skandalen – med en vis sandsynlighed er WolksVagen-afsløringerne sidste år blot toppen af isbjerget og svindlen med bilernes ydeevne generelt misrapporteret. En første retssag i USA på vegne af en halv mio. bilejere har nu ført til den hidtil dyreste afgørelse for nogen bilproducent.

13.06. –  Frankrig på 100% vedvarende energi i 2050? – Rapporten fra det franske energi- og miljøministerium, som sidste sommer blev lagt frem i næsten færdig form for dernæst at blive sendt til videre bearbejdning, er nu kommet også i en engelsksproget udgave.

13.04. – Hillarys klima – en række opdateringer, senest en lille godt og vel midtvejsrapport fra primærvalget, hvor Bernie Sanders har vist sig noget mere sejlivet, end nogen havde forestillet sig og stadig har en snæver chance for at vinde nomineringen, selvom Hillary må siges at være storfavorit.

03.02. – Når en vindmølle havarerer … når et atomkraftværk – opdatering om havariet af en vindmølle nord for Samsø med paralleller til, hvor mange følgevirkninger, det kan have, når det går galt for en atomreaktor.

18.01. – OPEC-landenes INDC – senest med en opdatering om De Forenede Emirater, som nu lægger op til målrettet at arbejde frem mod at kunne fejre produktionen af den sidste tønde råolie.

29.12. – The fear of GMOs is a rational fear – en opdatering om GMO som ‘cultural construct’ og vanskelighederne ved overhovedet at lave en meningsfuld entydig definition på GMO.

20.12.Strøtanker om VW-skandalen – opdatering om et tankevækkende forslag om, at VolksWagen i Californien skal idømmes at producere folke-elbiler i stedet for at udbedre de mange biler, de har snydt med.

15.12. – Optakt til COP21 i Paris – med baggrundsinfo om 1½°C/2°C-målsætningernes udfordringer samt løbende opdateringer om de senest indleverede INDC.

12.12. – Paris noter II – anden uges forhandlinger – daglige opdateringer om det politiske slutspil om klimaaftalen i Paris – senest om selve vedtagelsen.

06.12. – Paris noter I – den første uges forhandlinger – daglige opdateringer, senest om ADP2-forhandlingssporets færdiggørelse af forhandlingsteksten til den afsluttende politiske behandling i næste uge.

29.11. – Paris 2015 – En række afrikanske INDC – med den seneste INDC fra Angola, er der nu indleveret klimaplaner fra 52 ud af 53 afrikanske lande.

18.11. – USA og Japan ønsker stop for finansiering af konventionel kulkraft – OECD er netop på baggrund af det amerikansk-japanske kompromis nået til enighed om at stoppe for finansiel støtte til opførelse af nye kulkraftværker bortset fra de allermest effektive med såkaldt ‘ultra-supercritical’ forbrændingsteknologi. Op til 850 kulkraftværker bremset.

23.10. – Klimamøde i Bonn, to minutter i Paris – i denne uge, hvor der forhandles intenst i Bonn om den endelige aftaletekst for COP21 i Paris, bliver dette indlæg dagligt opdateret med nye links og kommentarer.

22.10. – Harper – endnu en klimafornægter faldet – en opdatering om de canadiske provinsers klimaindsats og udsigten til en ny klimaplan i Canada.

17.10. – Exxons klimasvigt: The Road Not Taken –  en række opdateringer, senest om Bill McKibben, som har indledt en sit down-protest overfor ExxonMobil på baggrund af, hvad han ser som den største udåd overfor menneskeheden nogen virksomhed  har gjort samt at demokrater fra det amerikanske senat nu kræver at få Exxon prøvet for de amerikanske domstole.

03.10. – Alligevel retsligt opgør om Fukushima-katastrofen – flere opdateringer, TEPCOs ledelse står nu til at blive anklaget for sløseri og forsinkelser i forbindelse med udledning af store mængder af radioaktiv forurenet vand.

21.09. – Paris 2015 – Indiens INDC i støbeskeen – med en række opdateringer om udarbejdelsen af Indiens INDC, senest vurderinger fra WRI India.

21.09. – Paris 2015 – Australiens INDC – med opdateringer om Tony Abbotts tilbagetræden i Australien og mulighederne for en mere seriøs australsk klimaindsats med Malcolm Turnbull ved roret.

18.09. – Paris 2015 – Japans INDC – en opdatering om mulighederne for yderligere reduktioner på baggrund af Kobayashi Hikarus analyse af Japans klimapolitik.

18.09. – Paris 2015 – New Zealands INDC – en opdatering om det grønne partis klimaplan Yes we can! for en 40% reduktion i 2030 over 1990.

17.09. – Blå klimapolitik – eller mangel på samme – en lang række opdateringer, senest om samrådet i folketingets energiudvalg om svækkelsen af den danske klimamålsætning for 2020 fra 40% til 37%.

15.09. – Holland idømt skærpet klimaindsats – opdateringer dels om den hollandske regerings meddelelse om at vil anke dommen, men samtidig begynde efterlevelsen deraf, dels om tilsvarende sager i Canada og Pakistan.

14.09. – Tyskland lukker kulkraftværker – en opdatering om manglende finansiering af dekommissionering & deponering af Tysklands A-kraft-industri.

14.09. – Blå landskaber – en opdatering om landbrugsorganisationernes systematisk vildledende information om baggrunden for landbrugets krise.

07.09. – Klimamøde i Bonn, fem minutter i Paris – en opdatering om tilvejebringelsen af klimafinansieringen på 100 mia. $ pr. år.

04.09. – Seks europæiske olieselskaber melder klar til klimaindsats – en række opdateringer følger selskabernes gradvise melden sig under fanerne forud for COP21.

18.08. – Skifergasboringen i Vendsyssel opgivet – en opdatering om risikoen for at TOTAL iværksætter nye boringer.

07.08. – Paris 2015 – New Zealands INDC – en opdatering om nedlukningen af de sidste kulminer.

02.08. – Olieselskaber på skrump – en opdatering af situationen omkring Shells arktiske boringer.

27.07. – Solar Impulse 2 – jordomflyvning uden fossile brændstoffer – en række opdateringer følger Solar Impulse fra nødlandingen i Nagoya til den videre færd fra Hawaii bliver udsat til 2016.

26.07. – Danmark lige nu nær 80% sol- og vindenergi – en række opdateringer følger reaktionerne på the Guardians artikel om, at Danmark en blæsende sommernat kom op på 140% forsyning med vindkraft.

23.07. – Frankrig på 100% vedvarende energi i 2050? – en opdatering om den franske beslutning om en reduktion af A-kraftens andel fra 75% til 50% og undersøgelse af mulighederne for en fuld udfasning af A-kraften og overgang til vedvarende energi.

13.07. – Folketingsvalget 2015 – med en lang række opdateringer om de klima- og miljømæssige konsekvenser af blå bloks valgsejr, som ligger forud for de tre blog-indlæg: Blå landskaberBlå kyster og Blå klimapolitik – eller mangel på samme.

03.07. – Indien på smeltepunktet – en række opdateringer følger udviklingen af monsunen og en af nyere tids større hedebølger, som efterfølgende bredte sig til Pakistan.

26.06. – Paris 2015 – Canadas INDC – en opdatering om klimaperspektiverne for en ny delstatsregering i Alberta.

18.06. – Klimaet i den danske valgkamp – en lang række opdateringer om den manglende dækning af klimaspørgsmålet i den danske valgkamp.

12.06. – Paris 2015 – Japans INDC i støbeskeen – en opdatering om det japanske miljøministeriums protester mod +40 planlagte japanske kulkraftværker.

11.06. – Australien 100% på vedvarende energi i 2040 – en opdatering om det franske klimadiplomati.

11.06. – Klimatopmøde i Bonn 1.-11. juni – en række opdateringer følger udviklingen under og reaktionerne på en uges klimaforhandlinger i Bonn.

.
Alle indlæg er tagged og kategoriseret, så man kan se indlæg eksempelvis tagged med vandkraftA-kraft, COP21, osv. Kategorierne findes i venstre margin, mens tags findes nederst i alle indlæg.

Jeg vil gerne samtidig benytte anledningen til at pege på nyhedssiden Agenda 350, som hver dag ved middagstid opdateres med nye links til artikler om klima og bæredygtighed fra hele verden.

 

Share