Skibsfarten producerer dødelig partikelforurening

9. marts 2008

I november offentliggjorde et team af amerikanske og tyske forskere en artikel om skibsfartens partikelforurening, Mortality from Ship Emissions: A Global Assessment, hvori de vurderer, at udledningen på verdensplan ligger i størrelsesordenen 1,2-1,6 millioner ton. Gennem brug af forskellige modeller, hvor de sammenholdt skibsfartens udledninger med forekomsten af for tidlige dødsfald kom de frem til, at skibsfartens partikelforurening på verdensplan medfører omkring 60.000 for tidlige dødsfald om året, og at dette antal med den stadig ekspanderende skibsfart vil stige med 40% i 2012.

I en artikel her til aften på Politiken.dk, Farlig forurening fra skibe koster mange liv, vurderer Kåre Press-Kristensen fra DTU, at det drejer sig om mindst 100 dødsfald alene i København: “Jeg kan ikke sige, om der dør 100 eller 1.000 på grund af skibsforurening. Men det ligger et eller andet sted derimellem”.

Koncentrationen af for tidlige dødsfald er størst, hvor der er store befolkningskoncentrationer nær de store handelsruter, først og fremmest i Europa og Sydøstasien. I Europa er det først og fremmest The Midlands, Benelux- og Ruhr-området, hvor man har en udstrakt flod- og kanaltrafik i tætbefolkede områder. I forhold hertil er de danske problemer af mindre omfang. Men de danske farvande er indgangsporten til Østersø-regionen og passeres årligt af 100.000 skibe.

Skibsfarten bruger i stor udstrækning en bunkerolie, som er et restprodukt fra olieraffinaderiernes benzinproduktion. Det er en tyk, svovlholdig olie, hvis forbrændingen producerer store mængder af ultrafine partikler som CO, NOx og SOx. Det virker umiddelbart vanvittigt, at man ikke for længst har sat partikelfiltre på – ifølge Politiken kan man med kendt teknologi relativt billigt komme 99% af skibsfartens partikeludledninger til livs. Men vores miljøminister afviser at lave ensidige danske indgreb med henvisning til , at skibene så blot bliver udflaget til et andet land, hvor man har mindre restriktive lovkrav og gerne vil have lidt skatteprovenu.

Vores hjemlige Mærsk havde i 2006 et brændstofforbrug på 5,7 millioner ton på egne skibe, og omkring det dobbelte, hvis de charterede skibe regnes med. Så det er kolossale mængder fossile brændstoffer, som skibsfarten brænder af. Mærsk har da også for nylig for første gang nogensinde fremlagt en miljøplan, hvor man gennem en hel række småjusteringer sigter på en 5% reduktion af CO2-udledningerne, efter at det er kommet frem, at Mærsks skibsfart og offshore-aktiviteter tilsammen producerer næsten lige så meget CO2 om året som hele Danmark.

Men en 5% CO2-reduktion er knapt nok en begyndelse, og partikelfiltre synes ikke umiddelbart at indgå i Mærsks miljøplan (se Sådan vil Mærsk genopfinde sine gamle skibe).

Man kunne således ønske sig af denne dansk erhvervslivs sværvægter, at den viste vejen frem for branchen og for verden ved i god tid inden klimatopmødet i 2009 at fremlægge helt anderledes konsekvente målsætninger om en CO2-neutral og stort set partikelforureningsfri dansk skibsfart i løbet af ganske få år, hvor de store skibe er konverteret til flydende sol- og vindkraftværker, som ud over containere kan aflevere overskudsenergi, når de når havn.

Det er den slags der skal til, hvis der skal være plads til fri verdenshandel i en bæredygtig fremtid. Så må vi som forbrugere efterspørge forureningsfri transport med så stor kraft, at det bliver en positiv konkurrenceparameter.

I en tid, hvor markedsanalytikere taler åbent om, at råoliepriserne inden længe kan nå 200$ pr. tønde, kunne det meget vel vise sig at være være en særdeles klog beslutning også rent økonomisk set.

Se tidligere blog-indlæg: Himmelsejl over Atlanten og Mærsk fremlægger plan om 5% CO2-reduktioner.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Christian Hüttemeyer: Farlig forurening fra skibe koster mange liv, Politiken 09.03.2008.

Shipping pollution kills 60,000 every year, New Scientist no. 2630, 17.11.2007.

James J. Corbett et al.: Mortality from Ship Emissions: A Global Assessment, Environmental Science and Technology, vol. 41 no. 24, Nov. 2007, pp. 8512-18 (samme som pdf).

Mærsk Nicolai Østergaard: Sådan vil Mærsk genopfinde sine gamle skibe, Ingeniøren 01.03.2008.

Uffe Hansen: Olieprisen ses sætte kursen mod 200 dollar, Børsen 06.03.2008.

 

Share