Forårstegn IX – slanger i Paradis

29. marts 2008

Midt i Botanisk Have kan man møde slanger. Men bare rolig, det er snoge, de er helt ufarlige og lette at kende på deres to gule nakkeplatter.

Her sidst i marts kommer de første frem efter at have ligget i dvale vinteren over, og det er på denne årstid, at de er lettest at finde, på små lune pladser, hvor de suger til sig af solens varmende stråler.

Snogen er en god svømmer, og senere på sommeren ser man den mest, når den svømmer i de gamle voldgrave.

Snogen lever først og fremmest på steder, hvor der er frøer og vand. Snogen er i stærk tilbagegang i Danmark og er derfor fredet. Snogen er som det eneste danske krybdyr på Danmarks gulliste over truede dyrearter. Snogen er derfor en af de mange dyre- og plantearter, som ville nyde godt af, hvis man fik reetableret nogle af de mange vådområder i det åbne land, som landbruget gennem dræning og vandløbsregulering har tørlagt for at vinde dyrkbare arealer.

Måske var snogen også et af de dyr, som vi med en grønnere og vegetationsmæssigt mere frodig by kunne give bedre livsbetingelser. Men det forudsætter, at vore grønne områder ikke bliver alt for friserede.

Se mere om snogen på www.skovognatur.dk.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Gulliste over planter og dyr i Danmark (pdf).

Share

2 kommentarer

 1. Mette V kommentarer:

  Vi har igennem de sidste 2-3 år haft en måske to snoge i vores have, som ligger ca 5 km fra centrum fra Kolding, vi har undret os over snoge bor det samme sted og om de evt yngler her, her er ikke noget vand, men en eng med meget fugt, og vi har hvert år glæden ved at opleve en plæne fuld af små chokoladefarvede nuttede frøer ( ja vi har også en del store grimme frøer haha)
  Jeg har ”overrasket” snogen et par gange når jeg har arbejdet i haven, den rejser hovedet og rasler før den snoger sig væk, lige pt tror jeg faktisk at den holder af at ligge i vores drivhus, jeg har set den være på vej derind.

  Hvad skal man passe på, mht til havekemikaler ollign for at udgår at skade snogene, og er det normalt at snoge ligefrem holder til i en almindelig villahave.?

 2. Jens Hvass kommentarer:

  Jeg ved ikke ret meget om snoge, skrev blot det lille indlæg i fascination af, at man midt i en millionby støder på snoge. Snogen er generelt i tilbagetog, men hvis du går ind på http://www.skovognatur.dk, har du svaret: “Ser man mange frøer et sted, vil man næsten også altid finde snoge”. Der kan du også finde mere om, hvilke betingelser snogen behøver for at kunne yngle.

  Snogen spiser frøer, der spiser insekter, der …. på den måde er snogen ret højt i fødekæden og er ligesom de fede (rov)fisk mere udsat for høje koncentrationer af miljøgifte, så også af den grund ville jeg være meget sparsommelig med kemikalier i haven.

  Hvis jeg var dig, ville jeg prøve at stille samme spørgsmål på Nordisk Herpetologisk Forenings hjemmeside. De ved sandsynligvis alt, hvad der er værd at vide om snoge og har et forum, hvor man kan spørge.

  Du kan finde udbredelseskort på siden Fugle og natur – klik nederst i marginen til venstre. her kan du også hvis du har lyst indrapportere dit fund, så der kommer endnu en grøn plet for snoge i Kolding-området.

Der er i øjeblikket lukket for kommentarer.