17. november 2008 arkiv

Anders Fogh færdig som klimaskeptiker

17. november 2008

Søndag holdt Anders Fogh en tale på Venstres landsmøde, hvor han markerede en række markante grønne synspunkter om en trafik uden fossile brændstoffer, grøn teknologi osv. Det må vi hilse velkommen, om end hans tale viser, at der endnu ikke er megen deep ecology i hans miljøsyn. Det er tværtimod båret af en miljøpragmatisme, som det kan være svært at se kan lede vejen. Men vi må alle lære.

Man fornemmer i Foghs tale et Bright Green scenario med klar vægt på teknologiske løsninger og muligheden for opretholdelse af økonomisk vækst. Han er således bevæget sig fra at være grøn af sikkerhedspolitiske årsager til at være grøn af økonomiske grunde – og vel også med et vist politisk instinkt. Hvis Venstre skal have en chance for at vende udviklingen i meningsmålingerne, kan det ikke nytte at fortsætte med at føre sig frem som klimaskeptiker.

Ifølge Fogh er det cirka lige dyrt at handle overfor klimaforandringerne og at undlade at handle. Men Stern-rapporten påviser faktisk, at det på blot lidt længere sigt vil være langt dyrere at undlade at handle overfor klimatruslen – og langt dyrere ikke at handle konsekvent. Og med de konsekvenser, som det vil have at lade stå til eller kun at reagere halvhjertet, står vi i mit perspektiv i et moralsk-etisk spørgsmål, om man overhovedet kan sammenligne prisen på at sikre klodens fremtid med prisen for at lade katastroferne oversvømme kloden. Noget betaleligt med noget ubærligt.

Fogh istemmer Connies Hedegaards ofte fremsatte påstande om, at vi har haft økonomisk vækst uden stigende energiforbrug og CO2-udledninger. Det bliver ikke rigtigere af at blive gentaget, og mantraet med den fortsatte økonomiske vækst var en overvejelse værd i en tid, hvor det står klart, at vi i Danmark forbruger som havde vi fire jordkloder til rådighed.

Men Foghs udspil går i mine øjne helt galt, når Venstre vil bruge kvotemidlerne til skattelettelser. Det er i mine øjne simpelt tyveri. De penge tilhører miljøet. De er beregnet på at den miljøbelastende produktion fremover skal betale for sin miljøbelastning, og har således intet at lave i de velstilledes lommer. De bør gå 100% til klimaorienterede formål: systematiske energirenoveringer, udbygningen af den vedvarende energi, udbygningen af den kollektive trafik, reduktion af de danske CO2-udledninger og stimuleringen af en grøn udvikling i verdens fattige lande.

Se Anders Foghs tale i sin helhed nedenfor.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Fogh er blevet klogere på klimaet, (Ritzau) Politiken 16.11.008.

Christiane Cordsen: Fogh: Danmark skal være fossilfrit, Politiken 16.11.2008.

Christiane Cordsen: Danmark som grønt testcenter, Politiken 16.11.2008.

Christiane Cordsen: Regeringen vil bruge store summer på trafik, Politiken 16.11.2008.

En ny grøn Anders Fogh? Miljøhorisont 21.11.2008.

Villy Søvndal: Grøn tale er ikke nok, (kronik) Politiken 23.11.2008.

Læs mere »

Share