Ti steder hvor klimaforandringerne er en realitet allerede i dag

29. december 2008

Her op under årsskiftet er det tid for status på en lang række områder. Scientific American har således en oversigt over ti steder i verden, hvor klimaforandringerne allerede er slået markant igennem. Artiklen er skrevet på baggrund af en bog af Stephan Faris, Forecast. The Consequences of Climate Change, from the Amazon to the Arctic, from Darfur to Napa Valley, som udkommer i januar 2009.

Bogens første eksempel er Darfur. Og den kroniske uro, som nu hærger området, er et forvarsel om en konflikttype, vi vil komme til at opleve over store dele af kloden, efterhånden som levevilkårene for bønder og nomader ødelægges af klimaforandringerne i takt med, at ørkenen ekspanderer.

Eksempel 2 er kysterne langs Den Mexicanske Golf. Kombinationen af stigende verdenshave, beliggenhed i et stort delta og stadig flere voldsomme cykloner gør tilsammen dette område langt mere truet end for blot få årtier siden. Og vi så med Katarina, hvordan naturkræfterne kan tage magten fra selv verdens største økonomi.

Bogens tredje eksempel er Castiglione di Cervia, en landsby i Norditalien, hvor pludselig mere end 100 af de 2.000 indbyggere havde høj feber og ømme led efter at have fået en variant af dengue-febeen. Med klimaforandringerne er der stor sandsynlighed for, at insektoverførte tropesygdomme som dengue og malaria vil vinde nyt terrain.

Eksempel 4 er Nordeuropa, hvor klimaforandringerne kombineret med vores levestandard er langt enklere at leve med end i det tropiske bælte, men endda udtalte. Vi har allerede set danske vinbønder, og vindyrkningen vil i løbet af de kommende årtier bevæge sig nordud, så en Chateaux Hammershus eller en Côtes du Setesdal er inden for rækkevidde, mens mange i dag store vindistrikter i Middelhavsregionen vil stå overfor store vanskeligheder på grund af den voksende varme og tørke.

Bogens femte eksempel er Great Barrier Reef, som strækker sig hele vejen lags den australske østkyst Koralrevene er havens regnskove, og man finder her meget stor del af havenes biodiversitet. Men kombinationen af stigende temperaturer og øget surhedsgrad i havene gør, at koralrevene afbleges og vokser langsommere end før, og koralrevenes økosystemer er truet af kollaps, hvis udviklingen fortsætter.

Eksempel 6 er verdens atol-nationer. Lande som Kiribati og Maldiverne er øsamfund dannet koralrev. De stikker typisk ikke mere end 1-2 meter over havets overflade, og selv små havstigninger vil være ødelæggende for de videre eksistensmuligheder. Maldiverne bruger i dag systematisk sine turistindtægter på at købe sig plads andre steder i verden, den dag, havet umuliggør fortsættelsen af dagligdagen på atollerne, og Kiribati, hvis hundredevis af atoller ligger spredt over et stort område af Stillehavet, har officielt ansøgt nærmestliggende høje land, new Zealand, om at yde plads til sine 100.000 indbyggere.

Det syvende eksempel er Washington D.C. , det ottende er Nordvestpassagen, mens det niende eksempel er Alperne, hvor fremtiden for vinterturismen ser alt andet end lovende ud og gletsjerne med den nuværende udvikling vil være bortsmeltede en gang midt i dette århundrede.

Det afsluttende eksempel er fra Uganda, hvor et CO2-projekt med skovplantning foretaget af en hollandsk nonprofit-organisation for at kompensere for CO2-udledningerne fra indflyvende turister afstedkom så megen vrede fra lokalbefolkningen, at mange af træerne i dag er hugget ned og jorden igen dyrkes af den oprindelige befolkning.

Om klimaforandringer i det nordlige Europa, se også tidligere blog-indlæg: Kortlægning af klimaforandringer, København inddæmmet og Klimaændringer driver planter op ad bjergsiderne.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Stephan Faris: Top 10 Places Already Affected by Climate Change, Scientific American 23.12.2008.

Share