Kinas per capita CO2-udledninger nu på højde med EUs

19. juli 2012

Lad det være sagt med det samme, denne overskrift er misvisende. For selvom nye tal for verdens CO2-udledninger viser, at de kinesiske CO2-udledninger pr indbygger er stigende og nu på højde med Europas – i skrivende stund vil de to kurver på grafen herover havde krydset – så er der tale om ret så misvisende tal.

For i EU har vi igennem de seneste par årtier i stadig højere grad lagt vores mere svinske og energikrævende vareproduktion i lande som Kina, hvor arbejdskraften var billigere og miljøkravene lavere end herhjemme. Samme opgørelse anslår således, at omkring 20% af Kinas CO2-udledninger er direkte forbundet med produkter, som eksporteres.

Omvendt forbruger vi i EU en stor mængde varer og tjenesteydelser, som er produceret uden for EU og dermed ikke tæller med i EUs CO2-statistik.

For at få et mere retvisende billede, lavede Niras således sidste år en opgørelse over det samlede CO2-fodaftryk og nåede her frem til, at hver dansker i Hovedstadsområdet havde en samlet udledning på 19,3 ton CO2 pr. år, hvis man medtog også udledninger fra oversøisk vareproduktion, international transport osv., eller næsten det dobbelte af de officielle danske tal.

Det har fornyligt været fremme, at der for Kinas vedkommende er tale om en markant underrapportering, og at de reelle udledninger sandsynligvis ligger omkring 20% højere end de officielle tal. Endda er stadig lang vej til, at Kinas per captia CO2-fodaftryk overhaler EUs.

Men som man tydeligt ser det af figuren herover, så ligger væksten i verdens CO2-udledninger primært i de store udviklingsøkonomier som Kina og Indien (det lilla areal), hvor de industrialiserede lande (det blå areal) stort set har fået stabiliseret udledningsniveauet, mens EU og efterhånden også USA kan konstatere et direkte fald.

Per capita CO2 emissions in China reached European level, PBL 18.07.2012.

Jos G.J. Olivier et al.: Trends in global CO2 emissions, 2012 report, PBL juli 2012 (pdf).

Duncan Clark: Average Chinese person’s carbon footprint now equals European’s, The Guardian 18.07.2012.

Top emitter China agrees to work with EU to cut carbon, (Reuters) Asahi Shimbun 20.09.2012.

 

Share