Flydende bynatur: Sea Tree

16. august 2013

Har haft Sea Tree-projektet fremme et par gange det sidste halve års tid (for at skrive om det), men tænkte, nu hvor Københavns Havn er taget op til debat igen. Det er den hollandske arkitekt  Koen Olthuis, som har erfaringer med elementer til offshore-produktion, som har skabt Sea Tree som en måde at skabe naturpleje vilkår for bynatur selv midt i storbyer, hvor urbaniteten med sin stadig stigende densitet har fortrængt størstedelen af bynaturen mellem husene. Sea Tree er en flydende park i mange etager, som frembyder levemuligheder for en lang række arter både over og under havoverfladen. Sea Tree er et flydende element, som kan produceres i en flydedok for derefter at fragtes hen på blivende sted, hvor det er fastholdt med ankre. Så det vil stå og duve lidt med vinden og bølgerne.

Sea Tree er en ganske radikal løsning på det problem, at bynaturen i stort set alle byer er fortrængt og fragmenteret, og – selv hvor den er bevaret  form af parker og grønne gårde – primært er defineret ud fra menneskelige behov. Når jeg tænker på det parkliv, som er kommet i de københavnske parker i de seneste år, så er det på den ene side godt, for det er sundere end at sidde og bælle på et værtshus. Men freden er borte, græsset er sine steder helt slidt bort, og efter en solrig fredag eftermiddag skal der fjernes flere tons affald fra parksvin, som ikke har nogen som helst forståelse af, hvordan man opfører sig i naturen.

Med Sea Tree skaber man et naturens helle – et sted midt i byen, hvor mennesker ikke har adgang. Det er det ved projektet, som gør, at det igen og igen er dukket op i min bevidsthed. Ligesom et espalier kan betragtes som et kunstigt (og gene kunstfærdigt udformet) træ, hvor skovens lianer (vores blomstrende slyngplanter) kan klatre, så er Sea Tree som et gigantisk gammelt træ i regnskoven, som i sin mangfoldige krone definerer biologiske nicher for et væld af andre planter, fugle, dyr og insekter.

I den indledende fase vil der givet være en del grundetablering – der skal podes med vegetation og basisarter for at tingene tager fart. Men når først et Sea Tree er etableret, så burde det langt hen ad vejen være et selvopretholdende system, som ikke behøver parkbetjente, klipning osv. Mange af de ting som gør en park dyr i drift, stammer jo direkte fra vi menneskers behov for rene bænke, klippede plæner, grusede stier, caféborde og forståelige legepladser.

Helt plejefrit bliver det nu nok ikke – og man kommer nok til  forud at gøre sig nogle tanker om, hvilke indgreb, som er naturlige, og hvordan man sikrer sig den afbalancerede artsvariation, som der er antydet i projektet? Hvad gør man for eksempel, hvis pludselig en flok skarve kastede sin kærlighed på et Sea Tree? Der er al den mad det kan drømme om lige omkring soklen, ingen mennesker til at forstyrre og ingen fare for ungerne, indtil de kommer på vingerne. Så skarvene bliver hastigt flere og flere, og de træer, som lige havde fået godt fast, bukker under for den kraftige gødning fra de mange fugle. Hvorfra og hvortil gå den menneskelige kontrol med et sådant økosystem?

Herover er et antal Sea Trees indplaceret i New Yorks havnelandskab. Og med højhuse helt ud til havnefronten vil de fremstå som relativt små elementer. Men kunne man forestille sig sådanne Sea Trees i Københavns Havn?

Der er klart steder, hvor byplanlægningen har svigtet eklatant, og man har tilladt store nøgne kontorhusglaskasser helt ned til vandkanten. Men skalamæssigt ville Sea Trees i Københavns Havn være voldsomt store, og selvom det er fristende med sådanne naturhelligdomme midt i byen, så virker ideen fremmed.

Jeg så hellere, at man systematisk tilplantede hele vejen langs havnens bredder. Hvis man skulle lave noget tilsvarende, så var der måske mere idé i at fragte et antal små coastere ind i havnen og bruge dem som gigantiske urtepotter. Nogle af dem kunne så være med status som naturreservat og adgang forbudt for mennesker. Andre kunne ligge langs kajen og danne udgangspunkt for både natur og børnehave-legeplads og/eller skolehave.

Disse billeder viser, hvordan det indre i Sea Tree også danner sine økologiske nicher, som over jorden vil være et paradis for flagermus, og under vandet vil tiltrække en lang række fisk og bunddyr, som lever nær og på stenrev.

Sea Tree, waterstudio.nl.

Graham Smith: That’s an idea worth floating: The amazing wildlife haven built on water  designed to combat urban pollution, Daily Mail 12.02.2012.

Nick Jardine: This Plan For A ‘Sea Tree’ Park Could Allow Wildlife To Thrive In Cities, Business Insider 18.01.2012.

Karen Cilento: Sea Tree / Waterstudio.NL, ArchDaily 11.01.2012.

Alex Davies: Giant Floating Tower Is an Offshore Home for Urban Animals, Treehugger 01.01.2012.

Amir Iliafar: Sea Tree eco-tower is a self sufficient floating safe haven for plants and  animals, Digital Trends 27.12.2011.

Floating Sea Tree is Vertical Hangout for Wildlife, Okeanos Waterscaping 23.12.2011.

Bridgitte Meinhold: Waterstudio.nl’s Sea Tree is a Protected Floating Habitat for Flora & Fauna, Inhabitat 22.12.2011.

 

Share