Indlæg tagged med Økologisk Råd

Luftforureningen i Indre By – problemer og løsninger

7. april 2009

En omfattende Hollandsk undersøgelse viser, at der er næsten 50% overdødelighed blandt personer, der bor mindre end 50 meter fra en stærkt trafikeret vej. Ifølge professor Steffen Loft fra Institut for Folkesundhed gælder dette ca. 100.000 københavnere og resulterer i ca. 500 dødsfald årligt. I alt tabes ca. 5.000 leveår i København. Til sammenligning omkommer ca. 15 personer i trafikulykker.

Ud over dødsfald resulterer forureningen i tusinder af bronkitistilfælde, titusinder af astmaanfald og hundredetusinder af dage med nedsat produktivitet på arbejdsmarkedet grundet sygdom.

I Indre By bor eller færdes titusinder af borgere tæt ved de trafikerede gader og en væsentlig del af dødsfaldene og de forskellige sygdomme rammer derfor borgerne i Indre By.

Derfor ønsker Indre By Lokaludvalg i samarbejde med Det Økologiske Råd, NOAH Trafik og Danmarks Naturfredningsforening at sætte fokus på luftforureningen i Indre By med særlig vægt på, hvad borgerne selv kan gøre for at reducere sundhedseffekterne, og hvilke løsninger kommunens embedsmænd og politikere arbejder mod.

Alle er velkomne i Festsalen på Rådhuset mandag d. 20. april kl. 18.30-21.30.

Arrangementet er gratis – Tilmelding: indreby_luft@hotmail.com (evt. 29 36 43 37).

Se program nedenfor:

Læs mere »

Share

Guide til energiforbedring af etageboligen

15. februar 2008

Det Økologiske Råd udgav i oktober 2007 en Guide til energiforbedring af etageboligen. Rapporten er på 56 sider og kan frit downloades i pdf-format. Op imod 40% af det samlede energiforbrug i Danmark går til opvarmning og ventilation af bygninger. Der ligger således et meget stort potentiale for energibesparelser, hvis etageboligerne blev systematisk energirenoveret. Og med de nuværende energipriser vil energirenoveringer ofte gennem det mindskede energiforbrug kunne forrente sig på ganske få år.

Med kapitlerne ‘Energimærkning’, ‘Grønt diplom og regnskab’, ‘Varmeforsyning’, ‘Efterisolering’, ‘Vinduer’, ‘Ventilation’ samt ‘Varmeudgifter og Elforbrug’ gennemgår rapporten de vigtigste steder at spare energi i etageboligen, både i nyere byggeri og i eksisterende bebyggelse. Det er således en god rapport at gennemgå, hvis man vil have et overblik over, hvor i sin ejendom man vil kunne spare på energiforbruget.

Det Økolgiske Råd udarbejder løbende rapporter om økologi og bæredygtighed – se en oversigt over publikationer her. Den seneste rapport, Reduktion af biltrafikkens klimapåvirkning – hvad Infrastrukturkommissionen overså, er en analyse af de fatalt manglende miljøparametre i Infrastrukturkommissionens nyligt udkomne betænkning.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Reduktion af biltrafikkens klimapåvirkning – hvad Infrastrukturkommissionen overså, Det Økologiske Råd 2008 (35 sider pdf).

Share