Luftforureningen i Indre By – problemer og løsninger

7. april 2009

En omfattende Hollandsk undersøgelse viser, at der er næsten 50% overdødelighed blandt personer, der bor mindre end 50 meter fra en stærkt trafikeret vej. Ifølge professor Steffen Loft fra Institut for Folkesundhed gælder dette ca. 100.000 københavnere og resulterer i ca. 500 dødsfald årligt. I alt tabes ca. 5.000 leveår i København. Til sammenligning omkommer ca. 15 personer i trafikulykker.

Ud over dødsfald resulterer forureningen i tusinder af bronkitistilfælde, titusinder af astmaanfald og hundredetusinder af dage med nedsat produktivitet på arbejdsmarkedet grundet sygdom.

I Indre By bor eller færdes titusinder af borgere tæt ved de trafikerede gader og en væsentlig del af dødsfaldene og de forskellige sygdomme rammer derfor borgerne i Indre By.

Derfor ønsker Indre By Lokaludvalg i samarbejde med Det Økologiske Råd, NOAH Trafik og Danmarks Naturfredningsforening at sætte fokus på luftforureningen i Indre By med særlig vægt på, hvad borgerne selv kan gøre for at reducere sundhedseffekterne, og hvilke løsninger kommunens embedsmænd og politikere arbejder mod.

Alle er velkomne i Festsalen på Rådhuset mandag d. 20. april kl. 18.30-21.30.

Arrangementet er gratis – Tilmelding: indreby_luft@hotmail.com (evt. 29 36 43 37).

Se program nedenfor:


18.30 – 18.40: Velkomst
– v. Indre By Lokaludvalg.

18.40 – 19.10: Luftforurening – problemer og løsninger – v. Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd.

19.10 – 19.40: Luftforurening og sygdom – v. Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge ved Kræftens Bekæmpelse.

19.40 – 20.10: Kommunens indsats for mindre luftforurening – v. Lene Mårtensson, områdechef, Center for Miljø ved Københavns Kommune.

20.10 – 20.30: Pause

20.30 – 20.50: Hvordan skal luftforureningen reduceres – Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam (B), Politisk ordfører Anne Vang (A), Miljøordfører Morten Kabell (Ø) m.fl.

20.50 – 21.30: Debat mellem salen og politikerne – Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam (B), Politisk ordfører Anne Vang (A), Miljøordfører Morten Kabell (Ø) m.fl.

Arrangementet gennemføres takket være økonomisk tilskud fra Indre By Lokaludvalg.

Se tidligere blog-indlæg om partikelforurening: Betalingsring udskudt, Danmark klarer ikke EUs grænseværdier for partikelforurening, Miljøzone etableret, Miljøzone med huller, Miljøzone med huller II, EU-dom muliggør retsligt opgør med luftforurening, Partikelfiltre langt fra perfekte, Farlig hygge og Rødt lys for myldretidstrafikken.

Se: Filtre på EUs 200 største kraftværker ‘en god forretning’, Storbyhimle og New York får 13.000 hybrid-taxaer.

Se: Skibsfartens partikelforurening større end hidtil antaget, Renere skibsolie kan redde titusindvis af liv, Skibsfarten producerer dødelig partikelforurening og Mindre partikelforurening fra skibsfarten fra 2010.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Nyt fokus på trafikkens forurening, (pressemeddelelse) Det Økologiske Råd 18.03.2009.

Trafikkens forurening – med fokus på partikler, kvælstofoxider og CO2, Det Økologiske Råd 2009 (pdf).

Luftforurening – med særlig vægt på dieselpartikler, Det Økologiske Råd 2006 (pdf).

Share