Indlæg tagged med Barcelona

Antoni Gaudi: Min klient har ikke travlt

15. oktober 2013

Det forlyder nu, at La Sagrada Familia, Antoni Guadis enestående kirkeprojekt i Barcelona, vil kunne stå færdig til Gaudis 100-års dødsdag i 2026. Med dens himmelstræbende filigran-spir har La Sagrada Familia længe stået som symbol for det ufuldendte, for det uopnåelige – måske lidt misvisende, for der har hele vejen igennem været bygget på kirken, møjsommeligt én sten ad gangen én støttepille ad gangen, i lange perioder udelukkende finansieret gennem det, som i dag må henregnes under croud funding: talløse små donationer i søndagenes kirkebøsser.

Selvom der stadig mangler omkring to tredjedele af byggeriet, før det står helt færdigt, blev La Sagrada Familia blev indviet i 2010 af selveste paven. Gaudi selv forventede, at færdiggørelsen ville tage 200 år, og skulle med reference til Gud have sagt at: “Min klient har ikke travlt”.

Det er for sent at spørge Gaudi selv, men han havde nok hellere set La Sagrada Familia blive færdigt i adstadigt tempo, møjsommeligt bygget med hånd og hjerte, end at den nu bliver søgt færdiggjort til hans egen 100-års dødsdag med moderne byggekraner, som måske nok fremskynder færdiggørelsen, men også demonterer den vertikale udfordring og præstation – fuldendelsen af den bevidsthedsmæsige katedral.

I forhold til et menneskeliv er 200 år endog meget længe. Ikke ret meget af det vi bevidst beskæftiger os med har en sådan tidshorisont, og vores hukommelse synes mere og mere kortsigtet. Bønderne tænker i næste termin snarere end at frugtbargøre slægtsgårdens muld for børnebørnene. Bilisterne tænker i øjeblikkets fremkommelighed, selvom det koster fremtidens klima. Ikke bare øjeblikkets nødvendighed, men også dets forfængelighed og lidenskabelighed fjerner os fra det lange tidsperspektiv. Hvor det guddommelige med dets evige udstrækning før oplysningstiden udgjorde verdens ubestridelige centrum, da har vi i takt med et stadig mere sekulariseret perspektiv placeret os selv og vores kortfristethed som verdens centrum.

Den kommunistiske utopi lå uvirkeligt langt fremme, men formåede endda at definere retning i menneskers liv og indsats, den socialistiske og socialdemokratiske solidaritet formåede at tænke ud over sig selv, ikke bare den som livet havde vært mindre gavmildt overfor end en selv, men også bedre vilkår for de kommende generationer, mens den liberalistiske vision i høj grad blev fortællingen om den umiddelbare personlige ret til at tage for sig af retterne efter evne.

I forhold til evigheden er 200 år som et split-sekund. Og hvis vi ser os omkring, så er meget af det, som vi gør, faktisk indlejret i størrelser med en tidsligt stor udstrækning. Næste gang København fejrer rund fødselsdag, er det 1.000 år, og udgravningerne i forbindelse med Metro-byggeriet (som er lige ved at tage for lang tid til at vi accepterer irritationerne under vejs) peger på, at her var en bymæssig beboelse også før Absalons København. Landskaberne formes gradvist af vind og vand, og de biologiske systemer udvikler sig næsten uopfatteligt langsomt imod en tilstand af stadig højere og mere kompleks orden.

I en tid, hvor vi har gjort os til de største forandrere af vores omgivelser, både når vi fælder, kultiverer, inddæmmer og udgraver, er det blot svært at opfatte disse stadige udviklinger – for mange er Darwins udviklingslære stadig sværere at fatte end bibelhistoriens skabelsesberetning. Og selv når vi gennem vores afbrænding af kul og olie kommer til at forandre atmosfæren dertil, at de levende ordenssystemer, vi er indlejret i, bringes mod sammenbrud, er det svært af se billedet og agere i forhold til det tidsligt store billede. Så argumentationen for klimahandlingens nødvendighed placeres hellere i et felt mellem den umiddelbare personlige vinding og hensynet til vores børnebørn end i det forhold, at vores fælles København 1.000 år frem for længst har måttet opgive kampen mod havet efter i det 22. århundrede en overgang at have profileret sig som Nordens Venedig, fordi vi ikke i tide kunne vriste os ud af besættelsen af at have egen bil, eget oliefyr og flyve og fare verden rundt.

Læs mere »

Share

IUCN: Alle virksomheder bør have miljøeksperter i ledelsen

6. oktober 2008

I disse dage holder International Union for Conservation of Nature, IUCN, konference i Barcelona, hvor 8.000 delegerede fra mere end 170 lande er samlet. Man kan følge med i aktiviteterne fra IUCNs hjemmeside, hvor mange indlæg og diskussioner fra konferencen, som varer frem til 14. oktober, kan overværes online i real time.

Søndag sagde IUCNs leder Valli Moosa ved sin åbningstale, at alle virksomheder burde have mindst én ekspert i miljøbevarelse i sin bestyrelse. Miljøet må blive en del af DNAet for alle enheder i det private erhvervsliv.¹

Det er i al sin enkelhed et godt forslag, som jeg hermed vil lade gå videre.

En lang række miljøspørgsmål kan kun løses optimalt, hvis virksomheder bliver proaktive miljøspillere. Men dag for dag er der flere og flere forbrugere over hele verden, som efterspørger produkter, som er sunde og bæredygtige produkter, som kan sendes tilbage i naturens kredsløb på fuldt forsvarlig vis. De virksomheder, som reelt formår at omstille sig og levere miljømæssigt optimale produkter har derfor fremtiden foran sig.

Men verdens naturkapital er i truet, og den nuværende brug af både klodens endelige og fornyelige ressourcer er fundamentalt ubæredygtig. Konferencen åbnede med en opsummering af deprimerende facts, at hver ottende fugleart, hver fjerde pattedyr og hver tredje krybdyr er truet med udryddelse, mens et regnskovsområde på størrelse med en fodboldbane forsvinder hvert sekund.¹

Det er uomgængeligt vigtigt for naturkapitalens bevarelse og klodens overlevelse som livsrum for kommende generationer af dyr og mennesker, at alle virksomheder lærer at agere inden for bæredygtige rammer.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Alister Doyle: All firms urged to appoint green expert to board, Reuters 05.10.2008.¹

IUCN: Critics challenge conservationists to emulate business leaders for change, (pressemeddelelse) 07.10.2008.

IUCN: IUCN joins forces with businesses for World Conservation Congress, (pressemeddelelse) 04.10.2008.

Share