Ét ton mindre

3. marts 2008

Ifølge officielle beregninger udleder hver person i Danmark i gennemsnit lige omkring 10 ton CO2. Heraf stammer de 6 ton fra vores personlige forbrug til mad, boliger, energi og transport. Der er således rigtig meget vi kan gøre i vores dagligdag for at reducere CO2-udslippet.

Klima- og Energiministeriet har derfor etableret en kampagne, ét ton mindre, med tilhørende hjemmeside, www.1tonmindre.dk. Her kan man etablere sin egen profil, hvorefter man kan indtaste en række oplysninger om sin livsstil. Man får hermed et meget tydeligt billede af, hvordan ens CO2-forbrug er sammensat, og man kan få forslag til, hvor man kan sætte ind for at mindske det.

Herover har jeg for at lave et eksempel tastet oplysninger ind om min dagligdag. Nederste bjælke viser det danske gennemsnitsforbrug, og man kan se, at transport er den største CO2-post, efterfulgt af varme og forbrug (til mad, tøj etc.). Den øverste bjælke viser, hvilken type jeg tilhører, og i og med jeg bor i lejlighed, er mit typiske forbrug lidt mindre, end hvis jeg havde boet i parcelhus. Den midterste bjælke viser mit personlige forbrug. Det ligger markant lavere end gennemsnittet, først og fremmest fordi mit transportforbrug er meget lille – jeg har ingen bil, rejser ikke særlig meget i disse år og arbejder mest hjemmefra. Det gør til gengæld, at mit elforbrug ligger over gennemsnittet, selvom jeg hverken har tørretumbler, opvaskemaskine eller TV. Mit (vare)forbrug ligger også lavere end gennemsnitligt, blandt andet fordi min kost stort set er vegetarisk.

Samtidig har jeg fem andele i Middelgrundens Vindmøllelaug, der rundt regnet svarer til en årsproduktion på 5.000 kWh eller godt tre gange så meget, som jeg bruger. Ifølge Vindmøllelaugets hjemmeside giver hver andel en reduktion på 0,85 ton CO2 i forhold til kulproduceret elektricitet. På årsbasis giver de fem andele hermed en reduktion i CO2-udledningerne på 4,25 ton. Hvis jeg kunne medregne min CO2-fri elproduktion, ville mit personlige CO2-regnskab have et ‘minus’ på 1,7 ton CO2. Stadig er det først og fremmest på elektricitetsområdet, jeg vil kunne spare yderligere i mine personlige CO2-udledninger.

Efter at man har tastet sit forbrugsprofil ind, får man en række forslag til, hvordan man kan reducere sit CO2-forbrug yderligere. Man kan herved sammensætte besparelser skræddersyet til ens dagligdag og aflægge klimaløfte om sit bidrag på ét ton mindre. Prøv det, der er masser at blive klog af.

Men stop ikke ved ét ton, for kampagnen burde retteligt have heddet ‘9 ton mindre’. Det er en reduktion i den størrelsesorden, der skal til, hvis Danmark skal lykkes at blive klimaneutral.

Ud over CO2-beregneren har hjemmesiden en lang række oplysninger, for eksempel en klimafilm og en side, hvor man kan se, hvad der grad for grad sker ved globale temperaturstigninger. Under Hvad kan jeg gøre er der masser af gode råd til besparelser. For eksempel kan man med 20 km til arbejde spare 1 ton pr. år ved at bruge kollektiv transport frem for privatbil, og ved at droppe blot en enkelt flyrejse til Bangkok kan man – dybt tankevækkende – spare miljøet for ikke mindre end 1,9 ton CO2.

Og her skylder ét ton mindres CO2-beregner at fortælle os, at CO2 udledt i flyenes marchhøjde har en virkningsgrad, som er 2,7 gange højere, så en returbillet til Thailand producerer drivhusgasser, som svarer til 7 ton CO2 udledt ved jordoverfladen, og en returbillet til Sydney kommer op over 10 ton (se blog-indlægget: Clearing The Air). Det nytter kort sagt ikke at spare hele året for så at fejre det på New Zealand.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Share