Polarhavet isfrit nord om Sibirien i 2008

3. marts 2008

Polarhavet isfrit til sommer, hedder det i dag i Information.dk. Hvor det indtil for nylig lå hypotetisk langt ude i fremtiden, at Polarhavet kunne blive isfrit, har nylige undersøgelser af satellitfotos sandsynliggjort, at det kunne blive så tidligt som 2013.

Og nu siger den norske glaciolog og klimaforsker Olav Orheim, at med den milde vinter og sidste års varme sommer er der stor sandsynlighed for, at isen smelter i den sibiriske del af Polarhavet, så det allerede den kommende sommer bliver muligt at sejle nord om Rusland fra Beringsstrædet til Atlanten. Det går langt hurtigere end alle havde regnet med, og afsmeltningen er ifølge Orheim “det mest dramatiske klimasignal i hele verden lige nu”.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Se tidligere blog-indlæg: Nordpolen isfri 2013 og 25% mindre isdække på Nordpolen på blot et år.

Jørgen Steen Nielsen: Polarhavet isfrit til sommer, Information 03.03.2008.

Polarhavet kan blive isfrit til sommer, Politiken 03.03.2008.

Share