Ingeniørforeningens Energiplan 2030

25. marts 2008

I løbet af 2006 udarbejdede Ingeniørforeningen en Energiplan 2030, som giver et bud på, hvordan Danmark i 2030 kan være godt på vej til CO2-neutralitet, uafhængighed af fossile brændstoffer og langt mere bæredygtige tilstande.

Energibesparelser står centralt i planen, og man regner med at kunne reducere energiforbruget med 30% gennem systematiske indsatser i transportsektoren, industrien og byggeriet. Samtidig vil andelen af vedvarende energi være øget, så det udgør halvdelen af vores samlede energiforbrug. Vores samlede CO2-udledninger vil hermed være reduceret med 60% i forhold til 1990.

Når man ser scenariets udgiftssammensætning, fylder investeringer i energibesparelser, kollektiv transport og omlægninger til vedvarende energi markant mere end i reference-scenariet, mens udgifter til brændsel fylder meget mindre. Og de stigninger i energipriser, vi har set siden 2006, har blot tydeliggjort, at selvom et scenario som dette kræver meget store investeringer, vil det ikke bare være godt for miljøet og den globale opvarmning, men også økonomisk set være yderst fordelagtigt. Blot få år frem vil det ikke være sjovt at være blandt de samfund, som er afhængige af de stadig mindre tilførsler af fossile brændstoffer.

Samtidig vurderer Ingeniørforeningen, at Danmark ved at placere sig i front vil have et eksport-potentiale inden for miljø- og energiteknologi på omkring 160 millioner kr. pr. år – eller godt fire gange i dag.

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 er således en langt mere ambitiøs og perspektivrig plan end det nu vedtagne, hvor vi risikerer, at de CO2-reduktioner, som er vedtaget frem mod 2020, stort set bliver opnået gennem køb af CO2-kvorter – og dermed, at betaler os fra at få taget en række nødvendige beslutninger for at vende udviklingen mod et mere bæredygtigt Danmark.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Ingeniørforeningens Energiplan 2030. Hovedrapport, Ingeniørforeningen 2006 (6,8 Mb pdf).

Ingeniørforeningens Energiplan 2030. Baggrundsrapport, Ingeniørforeningen 2006 (8,6 Mb pdf).

Ingeniørforeningens Energiplan 2030. Appendiks, Ingeniørforeningen 2006 (3,5 Mb pdf).

Ingeniørforeningens Energiplan 2030. Hovedresultat (sammenfatning), Ingeniørforeningen 2006 (4,4 Mb pdf).

Sanne Wittrup: IDA: Sådan halverer vi udslippet af klimagasser, Ingeniøren 08.12.2006.

Share