Miljøzone med huller

7. juli 2008

Som del af bekæmpelsen af luftforureningen, hvor særlig den ultrafine partikelforurening fra dieselkøretøjerne har vist sig at have en dødbringende virkning, er Københavns Kommune tæt på at have vedtaget en miljøzone, og Borgerrepræsentationens endelige ja forventes på næste møde, således at miljøzonen kan træde i kraft 1. september. Miljøzonens udstrækning er i første omgang defineret af Ring 2 og Vejlands Allé (se kort nedenfor), men man har fra næste år planer om at inddrage Brønshøj og Husum.

Teknik- og Miljøforvaltningen har anslået, at miljøzonen i løbet af to år vil kunne reducere luftforureningen fra de ultrafine partikler med knapt 20%. Man forventer herved en årlig sundhedsgevinst på omkring 150 færre for tidlige dødsfald, 150 færre hospitalsindlæggelser med luftvejs- og kredsløbssygdomme, 750 færre bronkitistilfælde, 8.000 færre astmatilfælde samt 90.000 færre dage med begrænset aktivitet på grund af luftvejssygdomme.¹

Fra 1. september skal alle køretøjer, som kører ind i miljøzonen have godkendelse, som fås ved biltilsynet. Denne godkendelse kræver for ældre køretøjer (Euro II og Euro III) – at de får monteret et partikelfilter, som hvis det vedligeholdes rigtigt kan filtrere langt størstedelen af de ultrafine partikler. Så langt så godt.

Problemet er, at miljøzonen ikke kræver partikelfiltre for lastkøretøjer indregistreret efter de såkaldte Euro IV- og Euro V-forskrifter, som har været gældende siden 2006. Men ifølge en schweizisk forsker, Andreas Mayer, som har arbejdet med partikelfiltre i 30 år, har Euro IV og V-køretøjer lige så stor partikelforurening som de gamle dieselkøretøjer, og de vil dermed give en 100-500 gange større partikelforurening end en gammel lastbil med partikelfilter. Efterhånden som bilparken fornys, vil miljøzonens virkning derfor blive udhulet.²

Miljøzonens udstrækning pr. 1. september 2008.

Der er simpelthen ikke nogen plausibel grund til, at man bliver ved med at producere dieselkøretøjer, som ikke er født med partikelfiltre. Ifølge beregninger fra Københavns Kommune vil et partikelfilter for de nyere køretøjer koste omkring 30-40.000 kr., hvoraf 30% kan trækkes fra.²

På den baggrund er det mig ubegribeligt, at en branche, som ved, at den med sine udstødninger spreder død langs de store veje, bliver ved med at lave lobbyarbejde for at undgå partikelfiltre. Indtil filtrene er fast inventar på alle nye køretøjer, må vi som borgere i byen insistere på, at vores københavnske politikere skærper reglerne for miljøzonen dertil, at al indkørsel i miljøzonen kræver partikelfiltre.

Ordningen forventes at omfatte 12.000 køretøjer, heraf 4.500 Euro II-køretøjer, som skal have partikelfiltre fra starten af, og 3.400 Euro III-køretøjer, som skal have partikelfiltre senest 1. juli 2010.

Hvis vi yderligere fik elektrificeret DSBs godstransport og skærpet kravene om partikelforureningen fra skibsfarten gennem Øresund, ville endnu to af de helt store kilder til den ultrafine partikelforurening i København være decimeret.

indlæg oprettet af Jens Hvass

www.miljoezone.dk.¹

Bjørn Kock Sørensen & Andreas Antoni Lund: Nye lastbiler har frit spil til partikelsvineri i miljøzone, Ingeniøren 04.07.2008.²

Carsten Teiner: København bliver én stor miljøzone, ErhvervsBladet 03.07.2008.

Præsentation af miljøzone-projektet ved gå-hjem-møde 16.04.2008, ved Niels Tørslev, Center for Trafik, Københavns Kommune (pdf).

Se også tidligere blog-indlæg: Partikelfiltre langt fra perfekte.

 

Share