2. juli 2008 arkiv

Indien vedtager bred klimaplan

2. juli 2008

Indiens premierminister Manmohan Singh fremlagde mandag en national klimahandlingsplan for Indien. I et land, hvor 500 mio. mennesker stadig ikke har elektricitet, er udledningen af drivhusgasser pr. indbygger stadig lille. I dag udleder hver inder blot ét ton CO2 – blot 5% af, hvad hver amerikaner udleder, og omtrent det niveau, vi gerne i løbet af nogle få årtier skulle nå ned på også i den rige del af verden.

Men Indien er i disse år inde i en rivende økonomisk udvikling, som vil medføre voldsomt stigende CO2-udledninger, hvis ikke der som i den fremlagte handlingsplan lægges en præcis kurs mod energieffektiviseringer, bæredygtig udvikling og udstrakt anvendelse af vedvarende energikilder, først og fremmest fra solenergi.

Handlingsplanen omfatter otte indsatsområder, som ud over at begrænse udledningen af drivhusgasser skal sikre en rimelig levestandard for Indiens nu mange meget fattige. De otte indsatsområder er:

Solar Energy
Enhanced Energy Efficiency
Sustainable Habitat
Conserving Water
Sustaining the Himalayan Ecosystem
A “Green India”
Sustainable Agriculture
Strategic Knowledge Platform for Climate Change

Fremlæggelsen af den indiske handlingsplan er vigtig for kursen mod en afløser af Kyoto-aftalen, som kommer til at omfatte alle verdens lande. Den fulde klimahandlingsplan kan downloades nedenfor.

Når opretholdelsen af Himalayas økosystem har fået et selvstændigt punkt hænger det blandt andet sammen med, at de store flodsletter Indus, Ganges og Brahmaputra får en stor del af deres vand fra gletsjere i Himalaja-bjergene. Hvis denne vandtilførsel ophører, vil det få katastrofale følger for Asiens store flodkulturer (se tidligere blog-indlæg: Gletsjere smelter med rekordhastighed).

Læs mere »

Share

Engelske vælgere: Klima vigtigere end økonomi

2. juli 2008

The Guardian offentliggjorde i dag en opinionsundersøgelse, som viser, at engelske vælgere finder håndteringen af klimaudfordringen vigtigere end håndteringen af den økonomiske udvikling: “When asked whether tackling the environment or the economy – given global economic problems – should be the government’s priority, 52% said the environment and 44% said the economy. That contradicts the widespread assumption that environmental issues are seen by voters as a luxury to be put aside in tough economic times.”¹

Tilsvarende var 63% for grønne afgifter, som kunne hjælpe til at mindske klimabelastende adfærd, hvor kun 35% var imod.

Det er en meget glædelig udmelding fra de engelske vælgere, som synes at have mere mod end deres politikere til at se i øjnene, at hvis ikke vi håndterer klimaudfordringen resolut og konsekvent, kommer vi om få år til at stå med helt anderledes graverende økonomiske problemer – og værre endnu med en række problemer, som selv nok så mange penge ikke kan købe sig fra.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Julian Glover: Climate more urgent than economy, say voters, The Guardian 02.07.2008.¹

Se undersøgelsens grunddata (pdf).

Share