Frederikshavn på 100% vedvarende energi i 2015

30. september 2008

I dagens Information skriver Jørgen Steen Nielsen om En grøn revolution fra oven, en reportage om byen Frederikshavn, som er i fuld gang med en omlægning til 100% vedvarende energiforsyning. Planerne gælder ikke for hele Frederikshavn Kommune, som i dag strækker sig fra Sæby til Skagen, men for det område, som indtil den nylige kommunalreform udgjorde Frederikshavn Kommune. Det er således et bysamfund på omkring 25.000 mennesker, og det er det første eksempel på, at man laver en sådan 100% omlægning til vedvarende energi i et bysamfund af den størrelse. Som delmål regner man med at nå en 40% andel af vedvarende energi i løbet af 2009. Fuldt implementeret vil planen medføre en reduktion af CO2-udledningen på omkring 3 ton pr. frederikshavner.

I Frederikshavn har man primært defineret projektet som et erhvervsudviklingsprojekt, hvor det primære mål er at give Frederikshavns erhvervsliv en saltvandsindsprøjtning, mens borgerne mærker så lidt som muligt til projektet i dagligdagen. Projektet er da også ganske lavt profileret, og det er svært at finde noget derom på kommunens hjemmeside. Det gør på mange måder et sådant projekt enklere at gennemføre, da det er langt færre ‘spillere’, som skal være enige. Men man mister også hele den dimension, at man gennem borgerinddragelse og bevidstgørelse om ressourceforbrug og byens energi-flow har adgang til et større register af virkemidler til opnåelse af vedvarende energiforsyning.

Herover ser man et diagram over Frederikshavns energiforsyning i 2015,¹ som giver et billede af byens energi-flow. For tydelighedens skyld kunne man have ønsket sig, at pilene havde haft tykkelse i forhold til den energistrøm, de repræsenterede, men man ser umiddelbart, hvor mange forskellige kilder, der er tale om. I planerne indgår blandt andet 5 havvindmøller, øget anvendelse af biobrændsel, fremstilling af biobrændstof og en solfangerpark.

Hvor Samsø har kunnet erklære sig 100% på vedvarende energikilder (se tidligere blog-indlæg: Samsø på verdenskortet), træder vi med Frederikshavn ind i en ny skala af bysamfund. Jo større bysamfund, jo større opgave. En tilsvarende proces for en by som København vil derfor være ikke bare mere omfattende, men også langt mere kompleks. Endda ville det for en by som København, som i 2015 aspirerer til at være Verdens Miljømetropol, være passende, at man omsatte ambitionen i tilsvarende ambitiøse mål om at København i 2015 var om ikke fuldt på vedvarende energi, så med fuld kraft på vej til at blive det.

Uden at kende den præcise sammensætning af Frederikshavns bygningsmasse kunne jeg forestille mig, at nogle af midlerne havde være været bedre anvendt på energirenovering og decentral forsyning, frem for 100% at satse på ændringer i den centrale forsyningsstruktur. Nu vil man mange steder fortsætte med at fyre for fuglene, blot med vedvarende energi. Men omvendt er det en tankegang, som kan blive relevant også for en by som København, som har en stor bygningskulturel arv. Her vil en konsekvent energirenovering meget let kunne føre til, at alle huse blev indhyllet i samme uniforme isoleringsdyne, som samtidig med at den minimerede varmetab og luftskifte udviskede bymiljøernes enestående historiske egenart.

Vi står således i de kommende årtier overfor en lang række spørgsmål om optimering versus minimering: Skal vi for enhver pris spare på energien, eller kan vi i den udstrækning vi genindplacerer vores byer i naturens kredsløb og med Michael Braungarts ord ‘bliver indfødte på planeten’,² åbne for den overflod, som karakteriserer mange af naturens processer?

indlæg oprettet af Jens Hvass

Jørgen Steen Nielsen: En grøn revolution fra oven, Information 30.09.2008.

Rudi Holm: Frederikshavn vil på vedvarede energi, Danske Kommuner no. 30 2007 pp. 18-19 (pdf).

Peter Grøn et al.: Energy City: Frederikshavn – supplied 100% with energy from renewable sources by 2015, (pdf).¹

Energibyen Frederikshavn. Beskrivelse af oplæg til vision for, organisering af og indsats for etablering af Frederikshavn som vedvarende energiby, Frederikshavn Kommune 2007 (pdf).

Energibyen Frederikshavn, Frederikshavns kommune.

Halv million til Energibyen Frederikshavn, Frederikshavns Kommune 02.10.2007.

Frederikshavn bliver landets første klimakommune, Danmarks Naturfredningsforening 18.09.2007.

En af de nærmeste dage vil jeg i et blog-indlæg om gårsdagens konference om vugge til vugge-konceptet komme nærmere ind på Micahel Braungarts tanker herom.²

 

Share