Storbyhimle

14. november 2008

Nedenstående lille videoreportage fra CNN er lavet i anledning af en rapport fra UNEP, United Nations Environmental Programme, som behandler den storby-smog fra fabrikker, biler og komfurer, som hænger tungt over Asiens tætbefolkede zone og danner en op til 3 km tyk sammenhængende brun sky af uddunstninger, som strækker sig fra Den Arabiske Halvø over Pakistan, Nordindien, Sydøstasien og de kinesiske flodsletter til langt ud over Stillehavet. Den giver nogle tankevækkende billeder på, i hvor høj grad vi efterhånden lider under den systematiske tilsvining af vores livsgrundlag.

Sine steder er solindstrålingen på grund af den forurenede luft i dag reduceret med op til 20%, hvilket giver mindre fordampning og dermed mindre regnfald, hvorfor monsunregnen mange steder er i aftagende. I Ganges’ og Indusregionen er nedbøren faldet med 20% siden 1980erne.

Luftforureningen er i byområderne så høj, at man regner med omkring 340.000 årlige dødsfald i Indien og Kina alene som følge af partikelforureningen. Ud over den umiddelbare sundhedsrisiko fra de store mængder af sodpartikler, aerosoler, ozon osv. danner den brune sky en form for indkapsling af solindstrålingen, som øger drivhuseffekten og den generelle opvarmning af regionen. Himalayas gletsjere, som bringer livgivende vand til de store befolkningskoncentrationer langs floder som Indus, Ganges, Brahmaputra, Huang Ho og Yangtze-floden, smelter derfor langt hurtigere end hidtil antaget. Det anslås, at gletsjervolumenet i Himalaya-bjergene vil være reduceret med 75% i 2050, hvilket vil føre til drastisk mindskede muligheder for fødevareproduktion for det tættest befolkede zone i verden. Rapporten vurderer, at fødevareproduktionen vil kunne falde med op til 40%.

 

Se også tidligere blog-indlæg: Gletsjere smelter med rekordhastighed, Indien vedtager bred klimaplan, Synkende storbyer, Kinesiske støvlandskaber, Usundt at vokse op nær kulkraftværker og Kulstøv øger isafsmeltningen.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Man-made ‘brown clouds’ darkening cities, threatening health in Asia, FN 13.11.2008.

Wide Spread and Complex Climatic Changes Outlined in New UNEP Project Atmospheric Brown Cloud Report, UNEP 13.11.2008.

Atmospheric Brown Clouds. Regional Assessment Report With Focus on Asia, (summary) UNEP nov. 2008 (pdf).

Geoffrey York: China’s journey to the dark ages, The Globe And Mail 14.11.2008.

Share