København ‘Åben Zoo’

19. januar 2009

Flemming Pahus Jensen står bag dette forslag til en blå-grøn oplevelsesrute, som fra Fælledparken i vest krydser først Søerne, siden Østre Anlæg, Kastellet og Havnen under vejs til Holmen og det nordligste af Christianshavns voldanlæg. Under vejs passerer man en lang række meget forskelligartede grønne og blå rum, så ruten åbner for mangfoldige naturoplevelser. Ikke mindst kan man opleve mange af de mange dyr og fugle, som efterhånden har lært sig kunsten at overleve i det urbane landskab.

Der mangler dog noget i dag – Pahus’ forslag er således også et forslag om etablering af to nye broforbindelser. Dels en fodgængerbro over Søerne, hvorfra man vil kunne opleve vandet og lydene og fuglene på en helt anden måde, end når man går langs de store veje. Dels en reetablering af den bro, som indtil for få år siden forbandt Østre Anlæg med Frederiksstaden ved Stokhusgade, som ville give den del af Frederiksstaden langt bedre forbindelse til grønne områder. Hvor ruten krydser havnen, kan man i dag tage HTs havnebus og fortsætte nord om Christiania helt ud til havet og Amager Strandpark. Så tag badetøjet med. Eller man kunne via Norddyssen bevæge sig ned gennem Christiania, som udgør en af byens rigeste bybiotoper.

[nggallery id=136]


‘Åben Zoo’ eller ‘Blågrøn linje’ har Flemming Pahus også kaldt projektet, og under vejs kan man møde mange af byens dyr. Herover blot nogle få af vores ‘vilde’ medborgere, som lever mere miljøvenligt, mere CO2-neutralt og mere stilfærdigt elegant indordnende sig deres omgivelser end vi tobenede, så måske der var noget at lære under vejs mod det, som Michael Braungart i september så præcist beskrev som at vi måtte lære på ny at blive indfødte på planeten.

Forslaget er et koncept i sin vorden som åbner med latente muligheder for kreativ deltagelse inden for både biologi, fysik, det havekunstneriske, det designmæssige og det praktisk politiske, så se forslaget med mailadresse her:

Blågrøn linie – et snit gennem Indre By i København, Flemming Pahus Jensen, januar 2009 (1,2 Mb pdf).

indlæg oprettet af Jens Hvass

Flemming Pahus har siden arbejdet videre med passagen gennem Østre Anlæg. Se:

Historien eksponeret i Østre Anlæg, Flemming Pahus Jensen, juli 2010 (1,2 Mb pdf).

Share

2 kommentarer

  1. Jens Hvass kommentarer:

    Det er et par rigtig gode broer i dit projekt, som vil give mange mennesker en mere direkte forbindelse til grønne områder. Hvis broen over søerne bliver lav nok, må den kunne give en fantastisk fornemmelse af at gå på vandet. Kan den laves uden rækværk?

    Får billeder på nethinden fra japanske haver: Dels zigzag-broen, som ‘tvinger’ os til at panorere, dels Heian Jingu, en parkhave i Kyoto, hvor man via en serie runde møllesten kan krydse den store havedam. Det ville fungere som et cykelfilter, så det blev en kontemplativ rute.

  2. Flemming Pahus Jensen kommentarer:

    Som Jens skriver, så har jeg haft en fysisk forbindelse i tankerne som skulle forbinde Sortedamssøens langsider mellem Helgesensgade og Skovgårdsgade.

    Denne del af projektet kan man måske se flere grunde til at ønske sig etableret allerede samtidig med at Metroens byggeplads i den nordlige ende af søen generer livet i og omkring den i en tiårig periode.

Der er i øjeblikket lukket for kommentarer.