KLIMA+ restauranter

31. marts 2009

Som en del af forberedelserne til klimatopmødet til december har vi fået en ny kategori af KLIMA+ restauranter. Initiativet kommer som en del af Københavns Kommune virksomhedsarbejde KLIMA+. Ideen er god, da der er virkelig store CO2-reduktioner at hente på fødevareområdet – ikke mindst i en omlægning af den nuværende industrielle produktionsmåde, som i sin drift konsumerer enorme mængder af fossile brændstoffer, som fører til enorme CO2-udledninger. Det kan den enkelte restaurant ikke umiddelbart gøre meget ved. Men gennem at efterspørge produkter, som undsiger det industrielle landbrug og dets både for klodens og vores sundhed ofte dybt problematiske produkter, kan restauranterne være med til at skabe grobund for en sundere, mere klimavenlig, lokal fødevareproduktion samtidig med, at det vi som kunder får serveret i restauranterne bliver sundere og mindre belastende for klimaet.

Under præsentationen af KLIMA+ kan man på siden Gå ud og spis klimavenligt læse, at “københavnske restauranter med en klima-ret på menuen [vil] blive promoveret på klimatopmødet til december, hvor 15.000 tilrejsende skal bespises på byens restauranter.”¹

Én klima-ret lyder dog ikke særlig ambitiøst, og man kan frygte, at man ved at sætte overliggeren så lavt ender med endnu en omgang greenwashing. – ville for eksempel en pølsevogn kunne kvalificere sig, eller er det et krav, at man kan få is til dessert? I anvisningerne for Klima+ restauranterne får man et lidt klarere billede af ambitionsniveauet. Der er ingen krav til eller kontrol af en Klima+ restaurant ud over, at den bør have en særlig klimamenu med 2-3 retter, som følger disse ganske fornuftige retningslinjer:²

1) Køb dine råvarer lokalt og efter årstiden.
2) Brug mindre kød, især mindre oksekød. Brug mere fisk og fjerkræ.
3) Brug flere grøntsager og mere frugt.
4) Brug økologiske varer, hvor det er muligt.
5) Brug så lidt halvfabrikata (frosne og konserverede varer) som muligt.
6) Minimer mængden af madaffald.

Her så jeg meget gerne et punkt syv tilføjet, at

7) restauranten afstår fra at bruge terrassevarmere.

For et sådant energifråseri hører simpelthen ikke hjemme i en by som skal være vært for Kyoto-aftalens afløser, som taler højt om at være Verdens Miljømetropol og centrum for verdens miljøpolitik, og som pt. har en klimaplan på vej i offentlig høring med en målsætning om CO2-neutralitet i 2025.

Dette termografiske billede af en udeservering i København i slutningen af marts viser tydeligt den varmeø, som en terrassevarmer skaber. Hvor lufttemperaturen og gadens overflade lå nede i nærheden af frysepunktet, er den for overfladerne i lampens skær helt oppe omkring 15ºC.

Jeg kan derfor kun opfordre KLIMA+ til at gentænke kriterierne for at blive KLIMA+ restaurant, og vil opfordre Københavns Kommune til i samarbejde med de relevante brancheorganisationer at skride ind overfor disse ‘grisevarmere’. Det er et af de mest synlige billeder på klima-ignorans, og vores mange klimagæster til december vil tage sig til hovedet over vores klimamæssigt dybt udforsvarlige forsøg på at holde subtropiske temperaturer året rundt på 56. breddegrad. Indtil vores politikere tør tage den slags ansvar, må vi som forbrugere vælge disse steder fra, selvom de har fået prædikatet klima+ restauranter.

Noget andet er, at vi når det gælder mad og klima let kommer til at miste proportionssansen. Den industrielle kødproduktion har ganske rigtigt en voldsomt stor udledning af drivhusgasser, som ikke kan forsvares i noget reelt bæredygtigheds- eller CO2-neutralitetscenario. En del af problemet er den metangas, som drøvtyggerne producerer gennem deres bøvsen, og en markant del af landbrugets udledninger af drivhusgasser er metangasser, som omregnes i CO2-ækvivalenter. Men metangassen forsvinder relativt hurtigt fra atmosfæren, hvorimod kuldioxiden forbliver der i århundreder. I det lidt større perspektiv er det således det industrielle landbrugs stordrift og afhængighed af de fossile brændstoffer, som er problemet – dels i selve produktionen, dels i den helt unødvendigt store globale flytten rundt på foderstoffer og færdige produkter.

Se tidligere blog-indlæg: Drop kødet én gang om ugen, Eat Less Meat, Another Inconvenient Truth, Husdyrhold producerer mere CO2 end transport, Contaminated – video om genmanipulerede afgrøder, Iltsvind i havene mere omfattende end hidtil antaget, Gang i sprøjten, Økologi er godt for de sultende og Økologisk jordbrug godt for klimaet).

Gå ud og spis klimavenligt, KLIMA+, Københavns Kommune marts 2009.¹

Hvad er en Klimamenu, KLIMA+, Københavns Kommune 09.03.2009.²

 

Share