De tusinde søers land

13. september 2009

Ingeniøren bragte i går en tankevækkende artikel med udgangspunkt en undersøgelse, som Grontmij Carl Bro har udarbejdet for Furesø Kommune. Med artiklen følger to kort fra undersøgelsen (se udsnit nedenfor), som viser de topografiske forandringer, man vil kunne forvente ved en grundvandsstigning på en halv meter.

Vi ved ikke med sikkerhed, hvor meget og hvor hurtigt nedbørsmængderne vil stige som følge af klimaforandringerne. Men det er tankevækkende, at det ikke kun er havet, som stiger, men også grundvandspejlet, som i takt med at det langsomt hæver sig vil fylde hulheder og lavtliggende områder i landskabet.

Mange vil nok blive kede af, at lige præcis deres parcelhushave endte som åkandedam eller fiskehejre-paradis, men det ville blive et smukkere og frodigere Danmark, med små søer og vandhuller over alt. Og det ville give en kolossal styrkelse af biodiversiteten.

Umiddelbart kan jeg dog ikke forestille mig, at langt de fleste af disse potentielle søer nogensinde vil blive virkelighed. I vores psyke er vi ikke rigtig gearet til blot at lade naturens gang ske, så det stigende grundvandspejl vil snarere lede til omfattende dræningsprojekter og grøftegravning.

Men smukt kunne det blive.

Herover er det et udsnit af Furesø Kommune i 2009. Lys blå fave angiver nuværende vandområder.

Det tilsvarende udsnit af Furesø Kommune i 2059. Den mørkeblå fave angiver de vandområder, som ifølge Grontmij Carl Bro vil opstå som følge af en grundvandstigning på en halv meter.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Henning Mølsted: Danmark år 2050: De tusinde søers land, Ingeniøren 12.09.2009.

Lasse G. Jensen: Stigende grundvand vil ændre landskabet, (de to kort) Ingeniøren 12.09.2009.

Share