The One Straw Revolution

18. marts 2011

Ved et besøg i Berlin sidste år blev det klart for mig, at den japanske risbonde og filosof Masanobu Fukuoka (1913-2008) havde tilhængere langt udenfor Japan, og at han stod som inspirationskilde for en række af de urban farming-initiativer, som skyder frem mellem Berlins boligblokke. En efterfølgende Google-søgning gjorde det klart, at hans tilgang til det at dyrke jorden stod som sindbillede og forbillede mange steder i verden.

Fukuoka-san har med bogen The One-Straw Revolution (1972) sammenfattet sine erfaringer med at dyrke ris – som en fundamental erfaring, som en erkendelsesvej, som måde at overkomme den fundamentale splittelse og dualitet i ens oplevelse af og tilstedeværelse i verden og nå frem til ens oprindelige natur. Hans dyrknings-attitude, som man vel bedst kan karakterisere det, har en stærk taoistisk inklination.

Tilbage i 1984 besøgte jeg Fukuoka-san (se det følgende blog-indlæg: wu wei). Min erfaring med dette univers er stor nok til ikke at skulle søge at forstå og udfolde det. Dér findes der ultimativt kun én vej at gå, selv at gå i marken og blive ét med risdyrkningen. Men Fukuoka-sans bog findes fuldt tilgægngelig online (se link nedenfor). Og som smagsprøve har jeg klippet en række af hans zen-taoistisk funderede dyrkings-anvisninger.

If you try to do something, your efforts will never achieve the desired result.

An object seen in isolation from the whole is not the real thing.

Food is life, and life must not step away from nature.

Human beings can destroy natural forms, but they cannot create them.

What’s wrong with a growth rate of 0%?

Just to live here and now – this is the true basis of human life.

To believe that by research and invention humanity can create something better than nature is an illusion.

Farming used to be sacred work.

The ultimate goal of farming is not the growing of crops, but the cultivation and perfection of human beings.

No matter how hard people try, they cannot improve upon naturally grown fruits and vegetables.

If we do have a food crisis it will not be caused by the insufficiency of nature’s productive power, but by the extravagance of human desire.

In all contentions there is neither right nor wrong, neither good nor bad.

Food and medicine are not two different things: they are the front and back of one body (let food be your medicine.).

Hvis det skal give mening at genoptage dyrkning af mad inden for byens grænser, så er det ikke for at vi ellers ville dø af sult, eller at vi kan eller skal blive selvforsynende oven i alt det andet som der skal være plads til midt i byen. Men det er for at hjælpe os finde en vej tilbage til vores naturgrundlag, og ultimativt vores oprindelige natur. En forædlingsproces, hvor dyrkeren og det dyrkede ultimativt bliver ét.

Se mere om Fukuoka-san i blog-indlæggene: og The One Straw Revolution by Masanobu Fukuoka. Se også tidligere blog-indlæg: Satoyama – et fællesrum mellem menneske og natur og Satoyama: Japan’s Secret Watergarden om livet på grænsen mellem naturen og det kultiverede.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Masanobu Fukuoka: The One-Straw Revolution. An Introduction to Natural Farming, (digital udgave fra 2001 med forord af Partap Aggarwal) Other India Press, Goa, Indien, 1972 (pdf).

www.onestrawrevolution.net / Larry Korn-artikler om Masanobu Fukuoka.

Larry Korn: Masanobu Fukuoka’s Natural Farming and Permaculture, www.permaculture.com 2003.

Larry Korn: The One Straw Revolution by Masanobu Fukuoka, 9:08 min. YouTube videointroduktion.

Jennie Wilson: The One-Straw Revolution by Masanobu Fukuoka, (boganmeldelse) www.ecowalkthetalk.com 20.01.2011.

Malvika Tegta: Masanobu Fukuoka: The man who did nothing, Food Freedom 23.08.201.

Masanobu Fukuoka: Japanese Organic Farmer, (interview) Mother Earth News, juli-august 1982.

Konstantin Kirch: Fukuoka Demofeld mitten in Berlin, 29.05.2009.

Masanobu Fukuoka, (biografi) acres-wild.com.

Angela aka Farmer Jane: Masanobu Fukuoka Has Crept Into My Soul!, 06.04.2010.

Masanobu Fukuoka på Wikipedia.

Share