København under vand

4. juli 2011

Georg Metz havde i weekendens Information en næsten profetisk artikel, Historiens stemme fra før vandene steg,¹ hvor han fra år 2211 år ser tilbage på den danske nutid med dens klimafornægtelse, krigsliderlighed, selvtilstrækkelighed og systematiske demontering af velfærdsstaten under den VKO-regering, som kom til at fremstå som Danmarks første diktatur. Og lørdagens tordenskylle med op til 150 mm regn over København står som en utrolig understregning af dagens ignorans af klimaudfordringen. I skrivende stund tøver jeg med at skulle på arbejde efter weekenden – ikke fordi jeg ikke har lyst, jeg har faktisk været der både lørdag og søndag for at redde det vigtigste ud af kælderens oversvømmede mørke, men fordi der ikke er strøm efter weekendens skybrud, og dermed heller ikke internetforbindelse.

Lørdag aften faldt der regn svarende til to måneders nedbør. Det er blevet kaldt det største regnfald i 4-500 år, samtidig med, at vi nok må regne med, at det på grund af klimaforandringerne fremover vil ske langt tiere – nogle har sagt hvert tredje år. Det gode er, at man kan indrette sig, så regnskyl af det omfang ikke er noget problem. Fra min tid i Japan husker jeg vejrudsigter for regntiden, hvor der ofte på sydvestvendte kyster var varsler om over 25 cm regn inden for 24 timer, nogle gange op til 50 cm.

Pensionskasserne har da også været hurtige til at melde ud med, at de gerne skyder penge i en fornyelse af kloaknettet og udbygning af regnvandsbassiner mv. Det ville i givet fald være en solid kunde, hvor man kan være nogenlunde sikker på at få sine penge igen. Politikerne – i hvert fald den del af spektret, som ser privatisering som et ideologisk mål i sig selv – har været lige så hurtige til at melde ud, at det er en oplagt måde at løse kommunernes magtesløshed på.

Men det er en rigtig dårlig idé at privatisere et sådant område. Som det er blevet klarlagt i Københavns Kommunes klimatilpasningsplan, som netop har været i høring, så er Københavns kloakkapacitet rigelig, hvis vi systematisk blev bedre til en lokal afledning eller anvendelse af regnvandet gennem grønne tage og gårde, mere vegetation og flere huller i den asfaltering, som i løbet af det seneste halve århundrede har bredt sig som et ligklæde over store dele af byen. Så at sige ja til pensionskassernes tilbud vil være at åbne for en række dyre, uhensigtsmæssige og unødvendige løsninger.

Det er beregnet, at det vil koste i størrelsesordenen 10 mia. kr. ekstra, hvis vi vælger at udbygge kloaksystemet i stedet for at styrke den lokale afledning af regnvandet. Pensionskasserne skulle derfor gå ind og tilvejebringe midlerne til at etablere en fond så stor, at den kunne understøtte en udvikling, hvor vi ikke behøvede at udbygge kloaksystemet. Det vil kræve en bred vifte af initiativer, men det ville give en langt grønnere, rarere, smukkere og mere frodig by.

I blog-indlægget Københavns Kommunes klimatilpasningsplan er Miljøpunkt Indre By-Christianshavns høringssvar om klimatilpasningsplanen introduceret. Heri opridser vi potentialet i at etablere en sådan fond.

Og apropos Georg Metz’ vidunderligt hudflettende beretning fra før vandene steg,¹ så skulle vi måske overtale Pia til at arbejde for grænsebomme mod himlen i stedet for mod syd – det kan da ikke passe, at klimaet forandrer sig, bare fordi industrisamfundet vedholdende gennem snart 200 år har pumpet CO2 ud i atmosfæren.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Georg Metz: Historiens stemme fra før vandene steg, Information 01.07.2011.¹

Mai Maskell Andersen: Skybrud over København, DMI 03.07.2011.

Jakob Sorgenfri: Kanaler skal beskytte København, Politiken 04.07.2011.

Politikere støtter pensionspenge til kloakker, Berlingske (Ritzau) 04.07.2011.

Pensionsselskaber vil smide milliarder i kloakken, Politiken (Ritzau) 04.07.2011.

DMI: Stor sandsynlighed for flere skybrud i løbet af sommeren, Politiken 04.07.2011.

Jakob Hvide Beim: København flyder med døde rotter, Politiken 03.07.2011.

Niels Holst: Kastellet er blevet slemt beskadiget af oversvømmelser, Politiken 03.07.2011.

Marie Hjortdal og Kristine Korsgaard: Nye jordskred truer Kastellet, Politiken 04.07.2011.

Søren Astrup: Historiske huse slap billigt, Politiken 04.07.2011.

Jørgen Steen Nielsen: Eksperter: Hold regnvandet væk fra kloakkerne, Information 04.07.2011.

Mai Maskell Andersen: Forventet skybrud men uventet styrke , DMI 08.07.2011.

Martin Olesen: Skybruddet i København – en smagsprøve på fremtidens klima, 09.07.2011.

 

Share

én kommentar

  1. Jens Hvass kommentarer:

    Apropos vodsomme regnskyl, så har en regnfront i de seneste dage passeret Den Koreanske Halvø, hvorefter den ramte det nordlige Honshu. Særlig i Niigata-området har det regnet voldsomt, så jordskred og oversvæmmelser har truet dertil, at man har evakueret 210.000 mennesker.

    De steder, hvor det har regnet mest, har man på få dage fået 1.100 mm regn – eller halvanden gang den danske årsnedbør.

Der er i øjeblikket lukket for kommentarer.