Berkeley Earth Surface Temperature

20. oktober 2011

To stillbilleder fra den animation af vejrdata fra de sidste 200 år, som en gruppe forskere ved Berkeley Earth Surface Temperature-projektet har udarbejdet.

Sammen med en gruppe forskere fra Berkeley har fysikeren Richard Muller netop fremlagt Berkeley Earth Surface Temperature-projektet, der har søgt at præcisere og organisere håndteringen af de historiske klimadata, som udgøres af de konkrete observationer af temperaturen ved jordens overflade, som er gjort verden over af institutioner og vejrtjenester igennem de sidste godt 200 år.

Hidtil har disse klimadata været organiseret i forskellige delserier, som alt efter hvor i verden de var lavet, gav et lidt forskellig (om end i store træk samstemmende) billede af temperaturudviklingen siden industrialiseringens begyndelse. Pålideligheden af disse data har været et af de stadige kritikpunkter, herunder om varmeø-fænomenet omkring moderne bydannelser betød, at det i virkeligheden var urbaniseringen og ikke den globale opvarmning generelt, der gjorde, at temperaturerne var stigende. Men det viser sig, at kun omkring 1% af samtlige observationspunkter har været præget af denne udvikling.

Muller har selv hørt til skeptikerne og har kritiseret både datamaterialet og håndteringen deraf. Men Müller kommer faktisk frem til, at de fire store klimadataserier nu alle ligger meget tæt på det, man har fundet med Berkeley Earth, og at de føjer sig sammen til et samlet og ganske entydigt billede af en klode, som gradvist er blevet varmere siden industrialiseringens begyndelse, mens stigningen har accelereret i det sidste halve århundrede.

Målinger fra 39.000 steder i verden har været vurderet og valideret, og efterfølgende sammenkørt til et enkelt datasæt med 1,6 mio. målinger. Resultatet er samlet på en lille video-animation, som kan ses fra Berkeley Earth eller The Guardian, hvor man år for år kan se temperaturudviklingen siden år 1800. Det er også interessant at se, hvordan den del af verden, hvor man overhovedet måler temperaturer regelmæssigt, kun gradvist kommer til at omfatte hele verden.

“My hope is that this will win over those people who are properly sceptical,” siger Richard Muller til Ian Sample fra The Guardian. “Some people lump the properly sceptical in with the deniers and that makes it easy to dismiss them, because the deniers pay no attention to science. But there have been people out there who have raised legitimate issues.”

En vigtig sondring mellem properly sceptical og deniers.

I første omgang har man med Berkeley Earth Surface Temperature-projektet samlet alle landdata. Det viser en temperaturstigning på omkring 1ºC siden 1950, hvilket er lidt højere end hidtil fastlagt. Men i en følgende fase vil man lave en tilsvarende samlet database for samtlige relevante havmålinger. Og da temperaturstigningen udvikler sig hurtigere over land end i havet, regner man med, at den samlede globale temperaturstigning for perioden vil komme til at ligge lidt lavere, i overensstemmelse med den nu antagne på omkring 0,7ºC siden industrialiseringens begyndelse.

Nedenunder er der links til det offentliggjorte materiale fra projektet.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Ian Sample: Global warming study finds no grounds for climate sceptics’ concerns, The Guardian 20.10.2011.

Andrew Revkin: Skeptic Talking Point Melts Away as an Inconvenient Physicist Confirms Warming, New York Times 20.10.2011.

Brad Plumer: A skeptical physicist ends up confirming climate data, Washington Post 20.10.2011.

David Connor: Ex-climate sceptic now backs global warming, The Independent 22.10.2011.

Tom Zeller Jr.: Richard Muller, Climate Researcher, Navigates The Volatile Line Between Science And Skepticism, The Huffington Post 03.11.2011.

.
Materiale tilgængeligt fra Berkeley Earth Surface Temperature-projektet.

Berkeley Earth Temperature Averaging Process (preliminary paper).

Influence of Urban Heating on the Global Temperature Land Average (preliminary paper).

Earth Atmospheric Land Surface Temperature and Station Quality in the United States (preliminary paper).

Decadal Variations in the Global Atmospheric Land Temperatures (preliminary paper).

COOLING THE WARMING DEBATE, Berkeley Earth Releases Global Land Warming Analysis, (2-siders resume) 20.10.2011.

Hele data-sættet kan downloades fra denne side (men der er tale om store filer).

En interessant kurve fra paperet om varmeøer viser, at mens landtemperaturen globalt set er steget omkring 1° C i løbet af det 20. århundrede, så er temperaturen i en storby som Tokyo, som er ekstremt tæt bebygget, steget med 3° C. 

 

Share