Botanisk Have – en ny fortælling

19. oktober 2011

I august 2009 gav vi os ved Miljøpunkt Indre By-Christianshavn lov til et par dage at fabulere omkring idékonkurrencen for det kommende Statens Naturhistoriske Museum. Det havde måske fortjent mere refkeksion, mere fodarbejde, og ikke mindst lidt mere tid til redigering og sammenskrivning. Men tanken havde ulmet og modnet, det var en spændende proces, og nu i bakspejlet er der faktisk fine momenter i oplægget, som søgte at skrive sig ind til vigtigheden af en anden direkte oplevelse og erfaring.

Jeg var tilbage for at se illustrationssiden, hvor enkeltord flyder rundt i botaniske billeduniverser samtidig med, at hvert opslag er tildelt et haiku fra Hans-Jørgen Nielsens gendigtninger fra 1963. De kan klikkes frem i følge herunder. Derefter følger besvarelsens introduktion. Den samlde besvarelse kan downloades nederst i indlægget.

[nggallery id=151]

.
Illustrationer fra: Botanisk Have – en ny fortælling, august 2009.

“I den verden, der omgiver os, er geologi, botanik og zoologi uadskillelige dele af samme virkelighed. Med sammenlægningen af Geologisk Museum, Botanisk Museum, Botanisk Have og Zoologisk Museum til et Statens Naturhistoriske Museum rykker det nye museum således nærmere virkeligheden. Og det er værd i den forbindelse at gøre sig overvejelser om, hvad det indebærer.

Fra barnsben lærer vi at opdele naturen. ’Dyreriget, planteriget eller mineralriget’ hedder det i en af vores klassiske børnelege. Naturen kan nok udstykkes stumpvis, og i de nuværende samlinger er der stor vægt på naturens enkeltdele. Men disse enkeltdele er i realiteten ikke funktionelle uden det store, komplekse samspil mellem dyr og planter, som foregår i jorden, luften og vandet.

Igennem milliarder af år har naturen udviklet raffinerede feedback-systemer. Den levende verden fungerer i et grænseløst system, Jordens økosystem, hvor samtlige individer og omgivende substanser påvirker og afbalancerer hinanden helt ned på atomniveau.

For det industrialiserede samfund er naturen reduceret til beherskbare, fragmenterede ressourcer, hvor individ- og artsantal er underlagt menneskets udvælgelseskriterier – bevidste såvel som ubevidste.

Med Botanisk Have har Statens Naturhistoriske Museum et unikt omdrejningspunkt for sin formidling. Her kan man direkte erfare de levende væseners samspil igennem årstidernes vekslen.

Botaniske haver er født ud af fascinationen af den enkelte plantes særlige karakteristika. Med dette fokus på enkeltdelen og dissektionen frem for sammenhængen har menneskeheden ikke kun skabt en instrumental forståelse, men er hastigt i færd med at bringe sit livsgrundlag i fare.

Kan alt dette tydeliggøres gennem en ny fortælling om Botanisk Have? Er det her, at vi fremover kan erfare, hvordan arternes mangfoldighed virker sammen i økosystemer? – og hvor vi vil få en chance for at erfare, hvordan disse komplekse sammenhænge rykkes fra hinanden af klimaforandringerne og menneskets nuværende brug af kloden?

Vi vil gerne med denne besvarelse pege på nogle af de udfordringer, muligheder og perspektiver, der ligger for Statens Naturhistoriske Museum for at placere sig centralt i etableringen af et nyt natursyn med en mere helhedsorienteret forståelse af vores indplacering i naturen. Vi har kort sagt brug for en ’ny fortælling’ for at få mennesket vel genintegreret i naturens verden. Statens Naturhistoriske Museum står således foran en stor og spændende udfordring, med den underliggende erkendelse som bærer af den nye fortælling, at vi på lige fod med andre væsener er del af en levende verden.

En af de store fortællinger for Statens Naturhistoriske Museum bliver at udfolde, hvordan alle disse dele hænger sammen. Dette indebærer et skift i fokus fra de mange enkelte dele til deres interaktioner og sammenhænge. Dette åbner op for en ny forståelse af naturen og menneskets indplacering heri.

Menneskets syn på naturen, sig selv og sin rolle i sine omgivende elementer har ændret sig markant gennem tiderne i takt med overgangene fra omstrejfende jæger-samler-samfund til fastboende agerbrugssamfund og senest til det industrialiserede samfunds urbane bosættelser.”

indlæg oprettet af Jens Hvass

Gazelle Buchholtz og Jens Hvass: Botanisk Have – en ny fortælling, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn august 2009 (pdf).

 

Share