19. november 2011 arkiv

Skeptikerne i gabestokken

19. november 2011

Denne graf stammer fra et nyligt indlæg på Skeptical Science – en hjemmeside som har som formål at imødegå klimaskeptikernes – eller måske rettere betegnet klima-fornægternes – ofte meget usammenhængende argumenter om, hvorfor global opvarmning ikke finder sted, ikke betyder noget, ikke er bevist osv.

Grafen illustrerer fornemt det fejlagtige i to af de af klimaskeptikerne oftest fremførte “argumenter” for, at global opvarmning ikke findes: “it hasn’t warmed since 1998” og “it’s cooling“, som er henholdsvis nr, 9 og nr. 5 på Skeptical Sciences opgørelse over klimafornægternes mest benyttede “argumenter“.

Skeptical Science har kategoriseret i alt 172 sådanne “argumenter” eller “myter“, og for hvert af de 172 skeptiker-myter har folkene bag Skeptical Science herefter taget sig tid til at lave en solid tilbagevisning. De fire mest almindeligt brugte er: “Climate’s changed before“, “It’s the sun“, “It’s not bad” og “There is no consensus“.

Opvarmningen har været accelererende det sidste århundrede. Men kurven er ikke helt jævn. Tværtimod er der en pulseren på omkring en 11-års-rytme, som hænger sammen med en varians i solpletaktivitet, ligesom store vulkanudbrud kan have en midlertidigt kølende effekt. Hvis man så som “skeptiker” vælger sine start- og slutpunkter omhyggeligt, så kan man finde udsnit på op til 10 år, hvor temperaturen tilsyneladende er faldende.

På den led kan en temperaturstigning over landjorden på næsten 1ºC i løbet af en blot 30-årig periode af støjsenderindustrien blive udlagt som om, at det ikke er blevet varmere siden 1998 eller at det ligefrem bliver køligere.

Hvis man derimod ser på udviklingen over lidt flere år, så er der i det sidste halve århundrede tale om en entydig tendens til accelererende opvarmning. Meteorologerne regner derfor med 30 år som det mindste interval for at kunne se ud over disse små cykliske variationer og uregelmæssigheder og sig noget om de mere langsigtede tendenser.

Under indlægget følger en meget lang og ganske nørdet diskussionstråd, hvor den form for systematisk fejllæsning endevendes og en enkelt skeptiker bliver hudflettet for at cherry-picke sine eksempler. Ud over tilbagevisningen af de 172 klimaskeptiker-påstande finder man en stor samling klimagrafer osv. på Skeptical Science.

Dana1981: Going Down the Up Escalator, Skeptical Science 05.11.2011.

Oversigten med de 172 argumenter findes også på dansk.

Share