29. november 2011 arkiv

Opvarmning til Durban

29. november 2011

Som del af optakten til klimaforhandlingerne fremlagde FNs meteorologiske organisation WMO (World Meteorological Organization) tirsdag i Durban tal, som viser, at 13 af de varmeste år globalt set er faldet inden for de seneste 15 år. Dette understreger, hvor entydigt den globale opvarmning aftegner sig, og at det er på tide endegyldigt at lade tvivlen derom afløse af konsekvent handling. For hver dag vi tøver, bliver den nødvendige indsats både sværere og mere bekostelig, og for blot få uger siden gjorde det internationale Energiagentur IEA det klart, at vi kun har meget kort til det at iværksætte handling, hvis vi som besluttet i ved COP15 København for to år siden skal holde den globale temperaturstigning under 2° C (se blog-indlægget: IEA: Fem år til at vende udviklingen).

“Vores videnskabelige belæg er solidt, og det beviser entydigt, at verden bliver varmere, og at denne opvarmning skyldes menneskelige handlinger”, sagde WMO’s generalsekretær, Michael Jarraud. Han konstaterede, at koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren er steget til nye højder, og at tendensen betyder en stigning i den globale temperatur med 2-2,4ºC i dette århundrede.¹

Dette oveni de 0,7ºC, som verden allerede er blevet varmere op igennem det 20. århundrede gør, at vi inden længe står med en udvikling, som rammer langt over de 2ºC, som man i København i 2009 vedtog at holde sig under.

2-2,4ºC er det et forsigtigt skøn – og vi vil se markant højere temperaturstigninger ved udgangen af dette århundrede, hvis ikke det lykkes at få lavet en samlet global klimaindsats. Samtidig er det en stadig mere udbredt opfattelse, at det for at sikre økosystemernes integritet er vigtigt at søge at holde de samlede temperaturstigninger under 1,5ºC. For nok har klimaet ændret sig tidligere i historien, men sjældent så pludseligt som det er ved at ske nu på grund af vores nye dille med at brænde fossile brændstoffer af, og da altid med voldsomme konsekvenser.

WTO laver en årlig status over udviklingen i vejr og klima. Den kommer normalt i begyndelsen af året, men på WTOs hjemmeside er der op til forhandlingerne i Durban publiceret et foreløbigt rids af udviklingen i 2011.²

FN: Beviser for global opvarmning er klare, (Ritzau) Information 29.11.2011.¹

Provisional Statement on the Status of the Global Climate, (pressemeddelelse) WTO.²

Share

Durban – perspektiver og positioner

29. november 2011

COP17 er nu i gang, og de kommende næsten to uger vil verdens lande forhandle om verdens fremtid i Durban.

COP17 omfatter en lang række parallelle aktiviteter og forhandlinger. Og først den sidste dag vil vi vide, om Kyoto-aftalen får en fortsættelse, om det lykkes at lave en køreplan for en global aftale, som kan standse verdens udledninger før vi når 450 ppm og 2ºC, som man principielt vedkendte sig i København uden at redegøre for hvordan. Men i dette blog-indlæg vil jeg løbende lægge links op til positioner og markeringer, analyser og refleksioner omkring COP17.

I blogindlægget Nedtælling til COP17 er der tilsvarende links til artikler mv. fra måneden frem til COP17 i Durban.

Læs mere »

Share