Marshalling the Pacific Response to the Climate Challenge

31. august 2013

Majuro, som i den kommende uge er vært for Pacific Islands Forum, et klimatopmøde med bred international deltagelse, er én af Marshalløernes 29 atoller, som med løs hånd er spredt ud over det Sydlige Stillehav. Den omkring 50 km lange atol er dannet af 64 langsmalle øer, som mange steder er under 100 m brede, og som med blot 9,7 km² landareal omkranser en lagune på 295 km². Majuros højeste punkt er blot 3 m over havets overflade, og langt størsteparten er mindre end 2 m over havespejlet. På billedet herover ses til venstre den blide lagune i atollens indre, til højre det store ocean, som de senere år i takt med klimaforandringerne har vist sig stadig mere aggressivt. Navnet Majuro bruges både om Marshalløernes hovedstad, om hele atollen og om dens største ø, som rummer langt hovedparten af atollens 30.000 indbyggere.  

Når man lever i et land, som er bygget på atoller, hvor ofte det højeste punkt kun er få meter over havoverfladen, så er svaret på spørgsmålet om mitigation eller adaptation – klimaindsats eller klimatilpasning – meget let at svare på. For ja, man er nødt til at klimatilpasse, der kan endda være meget presserende behov. Men hvis ikke verden meget snart får standset sine CO2-udledninger, så vil der ikke være noget tilbage at tilpasse.

Som IPCC Nobelpris-modtager Elisabeth Holland udtrykte det ved åbningen af Majuro-konferencen 2. september: “There is simply no point of talking about sustainable development if we cannot reverse the impact of climate change.”¹

Tidligere på året forsvandt Marshalløernes hovedstad Majuro under vandet på grund af ekstremt højvande. Sidste år kostede ekstremvejr Fijiøerne 100 mio. $ og Samoa 29% af landets i forvejen sparsomme økonomi. Havstigningen, som ved Marshalløerne stadig er under 4 mm pr. år, er nu flere steder i Stillehavsområdet oppe på 8 mm pr. år (80 cm pr. århundrede), og med den stigningstakt vil de lavtliggende atolriger, som ofte ligger under 2 m over havets overflade, i de kommende år stadig hyppigere have problemer med oversvømmelser.

Forandringer i vejmønstrene (El Niño) har givet væsentligt mindre regnvand, og det ferske grundvand er stadig mere udsat for saltindtrængning, hvilket gør både drikkevandsforsyningen og dyrkningen af en lang række afgrøder stadig vanskeligere. Med den nuværende udvikling er perspektivet for mange af Stillehavets atolsamfund derfor, at livsgrundlaget i løbet af det 21. århundrede vil forsvinde i havet og man må emigrere til mere højtliggende lande.

Samtidig med at verdens små østater har et meget lille ansvar for den nuværende klimauredelighed, så står de til at blive stærkest og mest uigenkaldeligt ramt af klimaforandringerne – og simpelthen forsvinde under havets overflade, hvis ikke verden meget snart samler sig om en konsekvent klimaindsats. Maldiverne bruger i dag systematisk sine turistindtægter til at købe højereliggende land. Kiribati har annonceret planer om at købe 2.000 ha land på Fijiøerne, hvor man i første omgang kan producere fødevarer, men på sigt kan blive nødt til at bosætte sig permanent. Andre øgrupper ligger i forhandlinger med New Zealand om tilsvarende løsninger. Men det er ikke nogen let beslutning at forlade atollerne, som med deres blive tropiske klima er basis for en enkel men paradisisk tilværelse, hvis bare ikke nogle mennesker på den anden side af jordkloden var kommet på at afbrænde kul, gas og olie.

Derfor afholder verdens østater løbende klimamøder, og det næste, det 44. i rækken af Pacific Summits, som afholdes på Marshalløernes hovedø (og hovedstad) Majuro, afvikles i den kommende uge under temaet “Marshalling the Pacific Response to the Climate Challenge”. De mange små østater har inviteret alle landene omkring Stillehavet, The Pacific Rim, med til klimamødet, som med store udledere som USA og Kina, Japan og Australien tilsammen repræsenterer over 70% af verdens samlede CO2-udledninger. John Kerry ville have deltaget, men har måttet aflyse på grund af situationen i Syrien og har i  stedet sendt en video message,² og for eksempel Connie Hedegaard være med for EU, så det bliver en slags uformelt forhandlingsforum, som i bedste fald kan sætte sig ud over FN-forhandlingernes ofte meget formaliserede forhandlingsmøder, som har tendens til at drukne i procedurer og positionsspil.

Majuro er på mange måder det prefekte sted for sådanne forhandlinger, for med udsigt til, at hver grad vi varmer det globale system på sigt vil give havstigninger på 2,3 meter, er det uomtvisteligt klart, at det er i tolvte time med en global klimaindsats, som inden for meget få år radikalt opbremser den nuværende fossile afbrænding og får alle verdens lande omstillet til bæredygtige ligevægtssamfund drevet på vedvarende energikilder.

Gennem årene har man kunnet se verdens østater markere sig som en af de kræfter i det komplekse klima’spil’, som har presset mest på for en hurtig og gennemgribende klimaindsats. Det er også østaterne, som har været med til at bryde forestillingen om, at det først og fremmest var den rige verdens problem at rette op på situationen, fordi en stadig større del af de samlede udledninger kom fra udviklingslande, som med fuld skrue på udledningen pludselig ikke mere er så små og “uskyldige” i klimaperspektiv. For eksempel er Kinas per kapita-udledninger ved at overhale EUs.

Østaterne har også været gode til at finde støtte til deres omstillingsprojekter – måske også fordi befolkningerne ofte er så små, at man for relativt små beløb har kunnet få store resultater. For eksempel øriget Tokelau, med blot 1.500 indbyggere og tre biler, har med en investering på blot 7,5 mio. $ kunnet omlægge øgruppens el-forsyning 100% til vedvarende energi, gennem et solcelleanlæg, som forventes at kunne klare 93% af strømforsyning, mens resten klares med en generator drevet af kokosolie. Anlægget forventes at tjene sig selv ind på blot 10 år. Så med støtte fra typisk EU og Japan er mange af ørigerne er langt i deres omstillingsproces.

Hvor mange andre lande i praksis saboterer og forsinker etableringen af en samlet klimaindsats, og på det seneste har trukket i land overfor den overordnede klimamålsætning, som blev vedtaget ved COP15 i København i 2009, at holde atmosfærens koncentration af CO2 under 450 ppm og den samlede globale temperaturstigning under 2ºC, da er verdens østater stærke fortalere for en mere skærpet klimamålsætning på max 1½ºC og en tilbagevenden til 350 ppm hurtigst muligt. Ørigerne ved, at det er den slags omstillingsmålsætninger for verdenssamfundet, som skal til – og at deres børn eller børnebørn alle vil ende som klimaflygtninge, hvis ikke vi kommer videre fra den nuværende klimanølen og de fossile interessers stadige forhalen og forplumren af den internationale forståelse.

Derfor er oplægget til en Majuro Declaration som konklusion på den kommende uges forhandlinger udformet som en indtrængende henstilling til verdens lande om at tage sig alvorligt sammen.

As incoming Chair and host of the 44th meeting of the Pacific Islands Forum (PIF), the Republic of the Marshall Islands (RMI) has proposed the Majuro Declaration for Climate Leadership as the meeting’s signature outcome.

In a concise and focused way, the Declaration will aim to capture the Pacific’s political commitment to generating a “new wave of climate leadership” that can deliver a safe climate future for all. More specifically, the proposed Declaration:

  • Recognizes the complete insufficiency of current efforts to reduce greenhouse gas (GHG) emissions, and the responsibility of all to act urgently to phase-down GHG pollution;
  • Confirms the Pacific Island Forum’s climate leadership in the form of their ambitious commitments, targets and actions to reduce emissions, and their desire to do more with the cooperation and support of international partners; and
  • Calls on others – in particular Post-Forum Dialogue Partners**, but also other governments, cities, the private sector, and civil society – to commit to be Climate Leaders by listing specific commitments, targets and actions that contribute more than previous efforts to the urgent phase-down of GHG pollution.

It is intended that the Majuro Declaration will be a dynamic document, and a platform for an upward spiral of ambition which allows committed Climate Leaders to continue to scale-up their action by listing new and more ambitious efforts over time.

The RMI Government has proposed that, following its adoption by the PIF Leaders in Majuro, and with further support gathered through the month of September, the Majuro Declaration for Climate Leadership should be presented to UN Secretary-General Ban Ki-moon during General Assembly Leaders’ week (from 23 September) as a “Pacific gift” to his efforts to call world leaders together in 2014 to catalyze more ambitious climate action and mobilize political will for a universal, ambitious and legally binding climate change agreement by 2015.

* The members of the Pacific Islands Forum are Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Republic of Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, and Vanuatu.

** The PIF Dialogue Partners are Canada, People’s Republic of China, European Union, France, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, Thailand, United Kingdom and the United States.

Måske lande som Japan, Canada, USA og Kina lige skal tygge på et par af formuleringerne, som ligger ganske langt fra det, de i dag præsenterer, men Majuro Declaration er omvendt så åbent formuleret, at det er svært for verdens største udledere at undslå sig.

Lidt om atollers tilblivelse

En atol er en fantastisk organisme, skabt af små havdyrs beskyttende skalstruktuerer over tusinder af år. Omkring en vulkankegle, som stikker op gennem havbunden og over havoverfladen er der i det lave vand omkring basis for dannelse af koralrev. Men efterhånden som vulkanen ældes og magmakammeret udtømmes, synker den langsomt under havet. Imidlertid er koralrevet i stand til at vokse, så det stadig når helt op i overfladen. Men af samme grund er atolriger helt lave landdannelser, som sjældent rager mere end 2 m over havets overflade.

Så længe havstigningerne er langsomme, kan korallerne følge med og den biologiske aktvitet på toppen nå at samle lidt mere sediment, så man forbliver oven vande. Men når havet stiger så hurtigt, som det er på vej til som konsekvens af den menneskeskabte globale opvarmning, vil storm og højvande stadig oftere rasere livet på toppen af atollen, og atoltoppen vil for en tid forsvinde under havoverfladen. Her er det kun en lille trøst for de mange, som i dag står med udsigt til at måtte evakuere atollerne, at balancen på et tidspunkt langt ud i fremtiden sandsynligvis vil ændre sig, så der igen opstår mulighed for at etablere en næsten paradisisk menneskelig eksistens på koralrevenes top.

Update 05.09.Majuro Declaration For Climate Leadership er i dag vedtaget. Adskillige af de små øgrupper har målsætninger om en 100% vedvarende energiforsyning. New Zealand, som lige har sænket sin klimamålsætning til 5%, skriver, at hvis der er en global bindende aftale på bordet, er man villig til at stramme målsætningen for 2020 til en 10-20% reduktion, mens Australien taler om reduktioner (i forhold til år 2000) på op til 25% i 2020, hvis der er en tilstrækkelig global klimaaftale på plads (som addresserer 450 ppm målsætningen) og energiforsyningen af Australiens beoede øer (her er Australien tydeligvis ikke regnet som en ø) vil være 100% baseret på vedvarende energi i 2020, se: Majuro Declaration For Climate Leadership, september 2013 (pdf).

Update 06.09. – Kelly Rigg skriver i dagens The Guardian under overskriften Majuro declaration on climate change will determine every child’s future, at Majuro-deklarationen er et markant statement på to områder. For det første er der ikke tale om målsætninger ala x% inden år y, men om en hurtig og fuldstlændig “phase down” af den nuværende brug af fossile brændstoffer – en snarlig og fuldstændig udfasning. For det andet erkender deklarationen den nuværende klimaindsats’ fuldstændige utilstrækkelighed og gør op med “I won’t move till you move first”-tankegangen, som rider klimaforhandlingsmiljøet som en mare. Ikke bare har en række af de store U-lande taget mange både for klimaet og for egen udvikling dybt problematiske skridt på grund af denne konditionelle tænkning, men det har også bredt sig til de industrialiserede lande, som skulle vide bedre. Historisk set skylder de verden og fremtiden at lukke fuldstændig for oliehanen så hurtigt, som det overhovedet er muligt – uanset hvad andre gør.

Det er dog så som så med det betingelsesløse i deklarationens commitments, for som nævnt ovenfor har både Australien og New Zealand ud fra konditionalitetstænkningen nedskrevet deres lovede reduktioner frem til 2020 til det latterlige, for derefter at sige, vi (New Zealand) er villige til at gøre bedre end vores lovede (men uforpligtende da vi har meldt os ud af Kyoto-aftalens anden fase), men gør endda opmærksom på, at man ville kunne øge reduktionsmålet til 10 ellere 20%, hvis resten af verden tager sig sammen.

Konditionalitetsmæssigt er EU måske den mest grinagtige – man har stædigt fastholdt ikke at ville hæve ambitionen for 2020 over de nu fastsatte 20%, selvom det allerede er opnået og man ikke skulle stramme sig ret meget mere an for at nå 30%. Vi kommer til at indse, at sådanne forhandlingspositioner måske fungerer omkring lønforhandlinger og økonomiske forlig, men kun forhaler processen at få langtidsstabiliseret dt globale klima.

I den nuværende situation må hvert land anstrenge sig til det yderste for at fremme omstillingen til fossilfri samfund mest muligt. EU kan således ikke lade sin omstilling tryne af polske kulinteresser eller tyske bilindustriinteresser, men bliver nødt til at skabe et omstillingsklima, hvor alle medlemslande er optimalt udfordret i omstillingsprocessen.

Se tidligere blog-indlæg: 2,3 m havstigning for hver grad global temperaturstigning, Rio+20: Alliance mellem Afrika, Vestindien, Oceanien og EU, Stillehavsøer forsvinder i havet og Tokelau – en solstråle fra Durban.

Majuro Declaration For Climate Leadership, september 2013 (pdf).

Sophie Yeo: Ban Ki-moon accepts Pacific Island climate declaration, RTCC 01.10.2013.

Hayes Brown: Beyond The U.N. Headlines, Small Islands Struggle For Survival, Climate Progress 28.09.2013.

Christopher Pala: Rising Seas Not the Only Culprit Behind Kiribati’s Woes, IPS News 20.09.2013.

SPC: Renewable Energy Project for FSM, Palau, Marshall’s Gets Major Boost From EU, Pacific News Center 09.09.2013.

Chuck Chiang: Small islands make big statement on climate change, Vancouver Sun 08.09.2013.

Pacific climate change pact wins US support, AFP 08.09.2013.

Kelly Rigg: Majuro declaration on climate change will determine every child’s future, The Guardian 06.09.2013.

Kathy Jetnil-Kijiner: Living with climate crisis in the Marshall Islands, TckTckTck 06.09.2013.

Pacific Islands leaders hope to convince world to move on climate change, AlJazeera 06.09.2013.

Jeff Spross: Pacific Island Nations Tell The World ‘Climate Change Has Arrived’, Climate Progress 06.09.2013.

Lisa Friedman: Most island states have yet to come to grips with the possibilities of relocation, E&E Publishing 06.09.2013.

Pacific leaders endorse climate-action declaration, Islands Business 06.09.2013.

Japan commits to address climate change, other challenges in Pacific, (Kyodo) Global Post 06.09.2013.

China assists Pacific island countries with clean energy projects, (Xinhua) ECNS 06.09.2013.

Sean Dorney: Pacific countries adopt Majuro declaration, lead the world on climate change, (video) Australia Network News 05.09.2013.

Ed King: Pacific leaders adopt ‘Majuro Declaration’ on climate change, RTCC 05.09.2013.

Pacific Island leaders adopt Majuro Declaration, TckTckTck 05.09.2013.

Hugo Swire: UK commits to supporting Pacific Islands in climate fight, RTCC 05.09.2013.

EU launches Euro program to help Pacific address impacts of climate change, Xinhua 05.09.2013.

Future of Pacific Plan to be discussed by leaders, Pacific Islands Forum 05.09.2013.

Pacific leaders lay down climate challenge at summit, AFP 04.09.2013.

Sophie Yeo: Marshall Islands President would rather drown than abandon country, RTCC 04.09.2013.

Tuvalu PM: ‘Concrete action needed to save atoll nations, Islands Business 04.09.2013.

Megan Rowling: Pacific states seek to lead on climate change, Reuters 04.09.2013.

Pacific Islands Forum gets underway, Islands Business 04.09.2013.

Small Pacific states hope for real action on climate change, Radio New Zealand 04.09.2013.

Pacific Islands Forum Smaller Islands States – topics to be discussed, Pacific Islands Forum 03.09.2013.

Ari Phillips: Pacific Nations Gather To Figure Out How Island Populations Will Survive Climate Change, Climate Progress 03.09.2013.

Sophie Yeo: EU pledges €150,000 to relieve drought in Marshall Islands, RTCC 02.09.2013.

Connie Hedegaard: Promoting a climate for change, New Zealand Herald 02.09.2013.

Climate science alarming, irrefutable: Kerry, AFP 02.09.2013.

Kerry: Pacific Islands need urgent climate support, (video) RTCC 02.09.2013.² 

Nic Maclelland: Forum to debate climate, regionalism and development, Islands Business 02.09.2013.

Makereta Komai: Marshall Islands seek Australia and New Zealand leadership in climate change, Islands Business 02.09.2013.

Rising anxiety as climate change dominates 44th Pacific Islands Forum, Xinhua 02.09.2013.¹

Pacific summit aims to renew global climate efforts, (AFP) Australia network News 01.09.2013.

John Vidal: ‘We are fighting for survival,’ Pacific islands leader warns, The Guardian 01.09.2013.

EU to cooperate with Pacific islands on climate-change agenda, UPI 30.08.2013.

Marshall to push Forum for major effort of cut greenhouse emissions, (interview med Marshalløernes præsident, Christopher Loeak) ABC News (audio) 30.08.2013.

Tierny Smith: Marshall Islands sound climate warning ahead of Pacific Islands Forum, tcktcktck 30.08.2013.

Sophie Yeo: Pacific Islands to push for climate ambition at Majuro summit, RTCC 30.08.2013.

Pacific sounds warning on climate change, AFP 30.08.2013.

Tierny Smith: The Cook Islands open Pacific Island Forum with announcement of world’s largest marine park, RTCC 30.08.2012.

Marshalls national utility company promotes solar expansion, Islands Business 30.08.2013.

French Polynesia proposes global fund for climate change refugees, Radio New Zealand 29.08.2013.

Connie Hedegaard: Helping the Pacific fight against climate change, EU 29.08.2013.

Time for world to ‘get its act together’ on climate change, says EU (interview med Connie Hedegaard), ABC News (audio) 28.08.2013.

Climate change major challenge for Pacific: Fijian official, Xinhua 21.08.2013.

Climate Change Funds Critical for Pacific Islands, (pressemeddelelse) Pacific Islands Forum 14.08.2013.

Adequate international response to climate change needed: Fijian PM, Xinhua 12.08.2013.

Vanuatu ready to implement USD 4 million seawater desalination, (pressemeddelelse) Pacific Islands Forum 02.08.2013.

Sophie Yeo: No plans for Marshall Islands climate evacuation says minister, RTCC 01.08.2013.

Climate ‘catastrophe’ looms in Pacific: Marshall Islands, (AFP) MSN News 01.08.2013.

Marshall Islands demand “climate leadership” from Australia, RTCC 29.07.2013.

Christopher J. Loeak: Dear Secretary Kerry, Join the Pacific Fight Against Climate Change, Huffington Post 24.07.2013.

Pacific Island summit ends with call for climate compensation, RTCC 17.07.2013.

Ben Kedoga: Closing of the Joint meeting on climate change and disaster risk management, The Pacific Media Team 11.07.2013.

PCCR chair delivers outcomes to joint climate change and disaster meeting, SPREP 09.07.2013.

2013 Joint meeting of Pacific Platform for Disaster Risk and Climate Change Roundtable starts, SPREP 09.07.2013.

Nadi catchment project shows benefits of integrating disaster risk and climate change management, PINA 09.07.2013.

Ronal Deo: Kiribati buys 6000 acres of land in Vanua Levu, Fiji Village 09.07.2013.

Ed King: Pacific Islands meet in Fiji to discuss 2015 adaptation strategy, RTCC 09.07.2013.

Pacific Island countries lead the world on integration of disaster risk management and climate change adaptation, Islands Business 09.07.2013.

Repeka Nasiko: Calls for climate change action, Fiji Times 09.07.2013.

UN Disaster Office commends Pacific initiative on disaster risk management and climate change, Islands Business 08.07.2013.

Paul Brown: Simultaneous Disasters Batter Pacific Islands, Climate Central 05.07.2013.

People of Vanuatu affected by climate change, SPREP 05.07.2013.

Pacific Climate Change Roundtable meet starts in Nadi, Islands Business 04.07.2013.

Makereta Komai: Climate resilient root-crops trialed in Fiji, Islands Business 02.07.2013.

SPC and USP support gender-inclusive climate change adaptation efforts, Islands Business 02.07.2013.

Environmental Issues in the Marshall Islands.

SPREP gears up for 2013 Pacific Climate Change Roundtable (PCCR), SPREP 20.05.2013.

Samisoni Pareti: Climate Refugees? Islands Business maj 2013.

Kiribati Cabinet approves plan to buy land in Fiji for climate refugees, RTCC 09.03.2012.

 

Share