Rio+20: Alliance mellem Afrika, Vestindien, Oceanien og EU

15. juni 2012

Udviklingsminister Christian Friis Bach har lige sendt følgende meddelelse ud på Facebook: “Det holdt hårdt, men lykkedes. Over 100 lande fra Afrika, Vestindien og Stillehavet enige om stærk Rio+20 erklæring her i Vanuatu. Bliver svær at komme uden om i Brasilien i næste uge.”

I en meddelelse fra PINA siger Bach: “‘It comes at a critical moment when the negotiation in Rio are in a stalemate under very difficult circumstances and here we have ACP and European Union countries standing together in a strong statement sharing a vision that we would like to come together and we would like to develop a set of sustainable development goals building upon prolonging strengthening the current Millennium development goals.’

‘It’s a statement that emphasise the green economy is a win win opportunity. It’s a statement that stresses the need for institutional innovations in sustainable development creating a mechanism that can hold us accountable by having a review mechanism and strengthening the United Environmental programme into an international and specialized agency. It is a statement that stresses the need for improving our management of marine resources and ocean in what is called the Blue economy,’ Bach told journalists.

Bach says he’s confident consensus can be reached at the RIO plus meeting next week.”¹

Det oplæg til Rio+20-konferencens hovedtekst, som i starten af januar blev sendt rundt efter at have været forberedt af en komite med 157 medlemmer, var omkring 20 sider og havde 128 statements. Ban Ki-moon fortæller, at den samlede tekst, hvor alle landes ændringsforslag var medtaget, på et tidspunkt var mere end 6.000 siden langt.

Målet var forud for Rio+20 at have 90% af teksten på plads, men efter forhandlingerne i dagene 23.04.-04.05. var der kun fuld enighed om 6% af teksten. Man besluttede sig herefter for fem dages ekstra forhandlinger i dagene 29.05.-02.06. Herefter hed det optimistisk, at der var fuld enighed om 20% af teksten, og at mange flere afsnit var meget tæt på afklaring.

Ifølge The Guardian sagde Ban Ki-moon efterfølgende, at det har været en svær proces, men at det ikke er usædvanligt. Det tager langt tid og vil først falde på plads i sidste øjeblik. Forhandlerne havde fået høvlet mere end 2.000 sider af bruttoteksten, men stadig forhandlede man om 26 indsatsområder, deriblandt ocean management, food security, sustainable energy & global governance. Uenighederne var særligt fremtrædende i forhold til at definere green economy og hvordan man skulle fordele den finansielle byrde.²

De fleste af verdens rigeste lande er stadig langt bagefter med målet om at afsætte mindst 0,7% af deres BNP som bistandsmidler, og med både den amerikanske og den europæiske økonomi i knæ er der tale om alt andet end en gavebod. Tilliden til, at Rio+20 ville munde ud i en stor stærk erklæring, har derfor kunnet ligge på et meget lille sted, og der har fra mange sider været rejst tvivl, om at man overhovedet kunne lykkede at nå til enighed om noget.

Derfor er dagens meddelelse fra Vanuatu vigtig. De 106 lande er stadig langt fra alle lande, og de omfatter i alt kun omkring 20% af verdens befolkning. Men sådanne alliancer, som spænder mellem flere grupper, har generelt stor gennemslagskraft, selvom der i restgruppen vil være mange lande, som dukker sig og på den ene eller anden måde nøler med at igangsætte og skabe det nødvendige finansieringsgrundlag.

Se øvrige blog-indlæg om Rio+20.

ACP-EU unite in one voice ahead of RIO+ 20, Pacific Islands News Association 15.06.2012.¹

Jonathan Watts: Rio+20 Earth summit: Ban Ki-moon ‘optimistic’ about sustainability deal, The Guardian 06.06.2012.²

Progress on Rio+20 Preparations as New York Talks Conclude; Countries to Finalize Negotiations in Rio on New Sustainable Development Actions, (pressemeddelelse) FN 03.06.2012.

Suzanne Goldenberg: Ban Ki-moon calls Rio Earth summit negotiations ‘painfully slow’, The Guardian 24.05.2012.

 

Share