Stocker og Rosling introducerer IPCCs klimarapport i Stockholm

19. oktober 2013


.
Denne video stammer fra offentliggørelsen af første del af IPCCs nye klimarapport AR5 i Stockholm 28. september. Man kan her høre Thomas Stocker, lederen af Working Group I, give et rids af rapporten og det kolossale syntesearbejde, som ligger forud for offentliggørelsen.

Første del af IPCCs nye klimarapport er på mere end 2.000 sider, så 20 minutter kan lige præcis kun blive et overblik. Men Thomas Stocker, som nok kender rapporten bedre end nogen anden, formår i løbet af denne 23 min. video ganske godt at give et sådant overblik.

Ved samme lejlighed gav Hans Rosling (som er kendt fra en række TED-præsentationer og en enestående evne til at viusalisere selv meget komplekse sammenhænge) forud for Thomas Stocker en bredere introduktion til en række af rapportens konklusioner under overskriften “200 years of Global Change”.


.
Rosling går – med vanligt fantastisk brug af grafisk visualisering – meget ind i befolkningsudviklingen, og mener, at verdens befolkning stabiliserer sig på et sted mellem 10 og 11 mia. mennesker. Han understreger, at problemet i langt højere grad er de rige end de mange – at de kommende milliarder af nye verdensborgere først og fremmest vil blive født ind i lande med meget lave per capita-udledninger, så problemerne er først og fremmest de uholdbare CO2-intensive forbrugsmøsntre i de rige lande – eller endnu mere præcist rige mennesker over alt i verden. For den klassiske deling mellem rige og fattige lande er efterhånden helt fejlagtig. Der er inden for hvert land og hver verdensdel en langt større spredning mellem rig og fattig end der er mellem de enkelte lande.

Rosling slutter med en regulær opsang: Vi må tage denne IPCC-rapport alvorligt, vi må handle nu. Vi tror, at vi allerede har gjort meget mere end vi har, men vi har endnu ikke fuldt ud forstået, hvor meget vi står overfor at måtte gøre.

Tilsammen to meget fine videoer, hvor man klart kommer mest til benet af AR5 ved Strockers præsentation.

Den samlede session i Stockholm 28. september er tilgængelig i en 75 min. video, Climate change: the state of the science, hvor der forud for de to hovedpræsentationer er indslag med termografisk kamera og efterfølgende en dabatrunde.

Det samlede program for præsentationen af første del af AR5 var:

00:00 Introduction with Olov Amelin, Nobel Museum Director, and Sweden’s Tom Tits Experiment.

03:40 Professor Hans Rosling, Gapminder, Karolinska Institutet. Two centuries of global change.

22:40 Professor Thomas Stocker, Working Group I Co-Chair. IPCC Fifth Assessment Report Working Group I summary for policymakers.

46:00 Discussion with panel and questions from the audience.

Moderator: Adjunct Professor Johan L. Kuylenstierna, Executive Director of SEI
Professor Thomas Stocker, Co-chair, IPCC Working Group I, University of Bern, Switzerland
Professor Deliang Chen, University of Gothenburg and IPCC Working Group I lead author
Professor Markku Rummukainen, University of Lund and IPCC Working Group I lead author
Dr Sybil Seitzinger, Executive Director, International Geosphere-Biosphere Programme, Stockholm

Close
Olov Amelin and Tom Tits Experiment

Første del af IPCCs AR5 kan downloades i flere formater. Det er dog stadig foreløbige udgaver, som mangler illustrationer, og som sprogligt vil få endnu en overhaling, så måske bedre at vente med at læse den fulde version med dens mere end 2.000 sider, til den mere endelige form foreligger først i det kommende år.

Climate Change 2013. The Physical Science Basis, (summary for policymakers) IPCC september 2013 (pdf).

Headline Statements from the Summary for Policymakers, (2-siders version) IPCC september 2013 (pdf).

Climate Change 2013. The Physical Science Basis, (den fulde rapport ~2.000 sider) IPCC september 2013 (pdf).

IPCCs hjemmeside, hvorfra den fulde WG1-rapport kan downloades i sektioner.

I blog-indlægget IPCC ordinerer stramt CO2-budget har jeg samlet links til en lang række artikler, som belyser det af IPCC ordinerede carbon budget. I blog-indlægget Ny IPCC-rapport: Klimaindsatsen haster mere end nogensinde er der tilsvarende nederst samlet links til artikler, som bredere belyser den senste IPCC-rapport.

 

Share